reklama - zainteresowany?

Mikrousługi oparte na zdarzeniach. Wykorzystywanie danych w organizacji na dużą skalę - Helion

Mikrousługi oparte na zdarzeniach. Wykorzystywanie danych w organizacji na dużą skalę
ebook
Autor: Adam Bellemare
Tytuł oryginału: Building Event-Driven Microservices: Leveraging Organizational Data at Scale
Tłumaczenie: Lech Lachowski
ISBN: 978-83-283-7440-9
stron: 288, Format: ebook
Data wydania: 2021-02-01
Księgarnia: Helion

Cena książki: 41,40 zł (poprzednio: 69,00 zł)
Oszczędzasz: 40% (-27,60 zł)

Dodaj do koszyka Mikrousługi oparte na zdarzeniach. Wykorzystywanie danych w organizacji na dużą skalę

Tagi: Inne - Programowanie | Techniki programowania | Zarządzanie projektami IT

Mikrousługi oparte na zdarzeniach mogły powstać dzięki rozwojowi konteneryzacji i łatwiejszemu pozyskiwaniu zasobów obliczeniowych. Szczególnie ciekawą propozycją są rozproszone, odporne na błędy, wysokowydajne i szybkie brokery zdarzeń. Te rozwiązania technologiczne pozwalają na korzystanie z wielkich zbiorów danych i zapewniają przetwarzanie zdarzeń w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Taka architektura ma znaczenie nie tylko dla inżynierów systemu, ale także dla struktury i sposobu działania firm i organizacji. Nagle okazuje się, że można bezproblemowo wykonywać działania, które do niedawna nie były jeszcze możliwe.

To praktyczny przewodnik, dzięki któremu samodzielnie ocenisz, jak dużą wartość biznesową mogą zyskać duże wolumeny danych, jeśli są wykorzystywane w organizacji przy użyciu architektury mikrousług opartych na zdarzeniach. Dowiesz się także, jak przygotować i przeprowadzić proces budowania organizacji, która wykorzystuje mikrousługi oparte na zdarzeniach. Poznasz wszechstronne, a przy tym proste wzorce odblokowujące wartość tych danych. W książce znalazło się również mnóstwo wskazówek i sugestii dotyczących projektowania systemu opartego na zdarzeniach, ponadto wyjaśniono tutaj kluczowe zasady architektoniczne. Wymieniono też przydatne narzędzia oraz opisano dokładnie techniki testowania mikrousług i wdrażania ich w środowisku produkcyjnym.

W książce między innymi:

 • rola architektury opartej na zdarzeniach w dostarczaniu wyjątkowej wartości biznesowej
 • mikrousługi w projektowaniu opartym na zdarzeniach
 • najlepsze wzorce architektoniczne
 • wzorce aplikacji do tworzenia wielofunkcyjnych mikrousług opartych na zdarzeniach
 • komponenty i narzędzia wymagane do uruchomienia ekosystemu mikrousługowego

Mikrousługi: odblokuj potencjał danych!

Dodaj do koszyka Mikrousługi oparte na zdarzeniach. Wykorzystywanie danych w organizacji na dużą skalę

 

Osoby które kupowały "Mikrousługi oparte na zdarzeniach. Wykorzystywanie danych w organizacji na dużą skalę", wybierały także:

 • Poradnik design thinking - czyli jak wykorzysta
 • Anonimizacja i maskowanie danych wrażliwych w przedsiębiorstwach
 • Debugging Teams. Przez współpracę do lepszej produktywności
 • Projektowanie oprogramowania dla zupełnie początkujących. Owoce programowania. Wydanie V
 • Tao mikrousług. Projektowanie i wdrażanie

Dodaj do koszyka Mikrousługi oparte na zdarzeniach. Wykorzystywanie danych w organizacji na dużą skalę

Spis treści

Mikrousugi oparte na zdarzeniach. Wykorzystywanie danych w organizacji na du skal eBook -- spis treci

 

Przedmowa 13

 

1. Dlaczego mikrousugi oparte na zdarzeniach? 17

 • Czym s mikrousugi oparte na zdarzeniach? 17
 • Wprowadzenie do projektowania dziedzinowego i kontekstów ograniczonych 19
  • Wykorzystywanie modeli dziedzin i kontekstów ograniczonych 20
  • Dopasowywanie kontekstów ograniczonych do wymaga biznesowych 20
 • Struktury komunikacji 22
  • Struktury komunikacji biznesowej 22
  • Struktury komunikacji implementacyjnej 22
  • Struktury komunikacji danych 23
  • Prawo Conwaya i struktury komunikacji 23
 • Struktury komunikacji w tradycyjnych systemach obliczeniowych 25
  • Opcja 1. Utworzenie nowej usugi 25
  • Opcja 2. Dodanie funkcjonalnoci do istniejcej usugi 26
  • Wady i zalety obu opcji 26
  • Kontynuacja scenariusza z zespoami 27
  • Sprzeczne naciski 28
 • Struktury komunikacji oparte na zdarzeniach 28
  • Zdarzenia s podstaw komunikacji 28
  • Strumienie zdarze zapewniaj jedno ródo prawdy 28
  • Konsumenty przeprowadzaj wasne modelowanie i kwerendowanie 29
  • Komunikacja danych zostaje usprawniona w caej organizacji 29
  • Dostpne dane wspieraj zmiany w komunikacji biznesowej 30
 • Asynchroniczne mikrousugi oparte na zdarzeniach 30
  • Przykadowy zespó korzystajcy z mikrousug opartych na zdarzeniach 31
 • Mikrousugi synchroniczne 31
  • Wady mikrousug synchronicznych 32
  • Korzyci ze stosowania mikrousug synchronicznych 33
 • Podsumowanie 34

2. Podstawy mikrousug opartych na zdarzeniach 35

 • Budowanie topologii 35
  • Topologia mikrousugi 35
  • Topologia biznesowa 36
 • Zawarto zdarzenia 37
 • Struktura zdarzenia 37
  • Zdarzenie bez klucza 38
  • Zdarzenie encyjne 38
  • Zdarzenie z kluczem 38
 • Materializowanie stanu ze zdarze encyjnych 39
 • Definicje i schematy danych zdarzenia 41
 • Zasada pojedynczego róda zapisu mikrousugi 41
 • Mikrousugi wyposaone w broker zdarze 41
  • Przechowywanie i serwowanie zdarze 42
  • Uwzgldnianie czynników dodatkowych 43
 • Porównanie brokerów zdarze i brokerów komunikatów 44
  • Konsumowanie zdarze z niemutowalnego dziennika 45
  • Zapewnianie jednego róda prawdy 47
 • Zarzdzanie mikrousugami na du skal 47
  • Umieszczanie mikrousug w kontenerach 48
  • Umieszczanie mikrousug w maszynach wirtualnych 48
  • Zarzdzanie kontenerami i maszynami wirtualnymi 48
 • Podatek od mikrousug 49
 • Podsumowanie 50

3. Komunikacja i kontrakty danych 51

 • Kontrakty danych opartych na zdarzeniach 51
  • Uywanie bezporednich schematów jako kontraktów 52
  • Komentarze definicji schematu 52
  • W peni funkcjonalna ewolucja schematu 53
  • Obsuga generatora kodu 54
  • Przeomowe zmiany schematu 55
 • Wybór formatu zdarzenia 57
 • Projektowanie zdarze 57
  • Mów prawd, ca prawd i tylko prawd 58
  • Uywaj pojedynczej definicji zdarzenia na strumie 58
  • Uywaj najwszych typów danych 58
  • Zachowuj specjalizacj zdarze 59
  • Minimalizuj rozmiar zdarze 62
  • Angauj potencjalne konsumenty w projektowanie zdarze 62
  • Unikaj zdarze jako semaforów lub sygnaów 62
 • Podsumowanie 63

4. Integracja architektur opartych na zdarzeniach z istniejcymi systemami 65

 • Czym jest uwalnianie danych? 66
  • Kompromisy zwizane z uwalnianiem danych 66
  • Konwersja uwolnionych danych na zdarzenia 68
 • Wzorce uwalniania danych 69
 • Frameworki uwalniania danych 70
 • Uwalnianie danych oparte na zapytaniach 70
  • adowanie zbiorcze 70
  • adowanie przyrostowe na podstawie znacznika czasu 71
  • adowanie na podstawie autoinkrementowanego identyfikatora 71
  • Kwerendowanie niestandardowe 71
  • Aktualizacja przyrostowa 71
  • Zalety aktualizacji opartej na zapytaniach 72
  • Wady aktualizacji opartej na zapytaniach 72
 • Uwalnianie danych oparte na dziennikach CDC 73
  • Zalety korzystania z dzienników magazynu danych 75
  • Wady korzystania z dzienników magazynu danych 75
 • Uwalnianie danych oparte na tablicach skrzynki nadawczej 75
  • Kwestie zwizane z wydajnoci 77
  • Izolowanie wewntrznych modeli danych 77
  • Zapewnianie kompatybilnoci schematu 79
  • Przechwytywanie danych o zmianach za pomoc wyzwalaczy 82
 • Dokonywanie zmian definicji danych w przechwytywanych zbiorach danych 85
  • Obsuga zmian definicji danych "po fakcie" dla wzorców opartych na zapytaniach i dziennikach CDC 86
  • Obsuga zmian definicji danych dla wzorców opartych na przechwytywaniu tablicy danych o zmianach 86
 • Zlewanie danych o zdarzeniach do magazynów danych 87
 • Wpyw zlewania i pozyskiwania danych na prowadzenie dziaalnoci biznesowej 87
 • Podsumowanie 89

5. Podstawy przetwarzania opartego na zdarzeniach 91

 • Tworzenie topologii bezstanowych 92
  • Transformacje 92
  • Rozgazianie i scalanie strumieni 93
 • Repartycjonowanie strumieni zdarze 93
  • Przykad: repartycjonowanie strumienia zdarze 94
 • Wspópartycjonowanie strumieni zdarze 95
  • Przykad: wspópartycjonowanie strumienia zdarze 95
 • Przypisywanie partycji do instancji konsumenta 96
  • Mechanizm przypisywania partycji 96
  • Przypisywanie partycji wspópartycjonowanych 96
  • Strategie przypisywania partycji 97
 • Odzyskiwanie sprawnoci po awariach bezstanowej instancji przetwarzania 99
 • Podsumowanie 99

6. Deterministyczne przetwarzanie strumieni 101

 • Determinizm w przepywach pracy opartych na zdarzeniach 102
 • Znaczniki czasu 102
  • Synchronizacja rozproszonych znaczników czasu 103
  • Przetwarzanie zdarze ze znacznikami czasu 104
 • Planowanie zdarze i przetwarzanie deterministyczne 105
  • Niestandardowe dyspozytory zdarze 106
  • Przetwarzanie na podstawie czasów: zdarzenia, przetwarzania i pozyskania 106
  • Wyodrbnianie znacznika czasu przez konsumenta 106
  • Wywoania typu danie-odpowied wysyane do systemów zewntrznych 107
 • Znaki wodne 107
  • Znaki wodne w przetwarzaniu równolegym 108
 • Czas strumienia 109
  • Czas strumienia w przetwarzaniu równolegym 110
 • Zdarzenia w niewaciwej kolejnoci i zdarzenia opónione 111
  • Zdarzenia opónione ze znakami wodnymi i czasem strumienia 112
  • Przyczyny i skutki wystpowania zdarze w niewaciwej kolejnoci 113
  • Funkcje zalene od czasu i okna czasowe 114
 • Obsuga zdarze opónionych 117
 • Porównanie ponownego przetwarzania i przetwarzania w czasie zblionym do rzeczywistego 118
 • Okresowe awarie i opónione zdarzenia 119
 • Problemy z cznoci producenta (brokera zdarze) 119
 • Podsumowanie i dalsza lektura 121

7. Stanowe przesyanie strumieniowe 123

 • Magazyny stanu i materializowanie stanu ze strumienia zdarze 123
 • Rejestrowanie stanu w strumieniu zdarze dziennika zmian 124
 • Materializacja stanu w wewntrznym magazynie stanu 125
  • Materializacja stanu globalnego 126
  • Zalety korzystania z wewntrznego stanu 126
  • Wady korzystania z wewntrznego stanu 128
  • Skalowanie i przywracanie wewntrznego stanu 128
 • Materializacja stanu w zewntrznym magazynie stanu 131
  • Zalety zewntrznego stanu 132
  • Wady zewntrznego stanu 132
  • Skalowanie i odzyskiwanie w przypadku zewntrznych magazynów stanu 133
 • Porównanie odbudowywania i migrowania magazynów stanu 135
  • Odbudowa 135
  • Migracja 136
 • Transakcje i przetwarzanie efektywnie raz 136
  • Przykad: usuga rachunkowoci zapasów 137
  • Przetwarzanie efektywnie raz za pomoc transakcji klient-broker 137
  • Przetwarzanie efektywnie raz bez transakcji klient-broker 139
 • Podsumowanie 144

8. Tworzenie przepywów pracy za pomoc mikrousug 145

 • Wzorzec Choreografia 146
  • Prosty przykad choreografii opartej na zdarzeniach 147
  • Tworzenie i modyfikowanie choreografowanego przepywu pracy 148
  • Monitorowanie choreografowanego przepywu pracy 148
 • Wzorzec Orkiestracja 149
  • Prosty przykad orkiestracji opartej na zdarzeniach 149
  • Prosty przykad orkiestracji wywoa bezporednich 151
  • Porównanie orkiestracji bezporednich wywoa i orkiestracji opartej na zdarzeniach 151
  • Tworzenie i modyfikowanie przepywu pracy orkiestracji 152
  • Monitorowanie przepywu pracy orkiestracji 153
 • Transakcje rozproszone 153
  • Transakcje choreografowane: wzorzec Saga 153
  • Transakcje orkiestrowane 155
 • Kompensacyjne przepywy pracy 157
 • Podsumowanie 158

9. Mikrousugi wykorzystujce funkcj jako usug 159

 • Projektowanie rozwiza opartych na funkcjach jako mikrousug 159
  • Zapewnianie cisej przynalenoci do kontekstu ograniczonego 159
  • Zatwierdzanie przesuni dopiero po zakoczeniu przetwarzania 160
  • Mniej znaczy wicej 161
 • Wybór dostawcy FaaS 161
 • Budowanie mikrousug na podstawie funkcji 161
 • Zimny start i ciepe starty 163
 • Uruchamianie funkcji za pomoc wyzwalaczy 163
  • Wyzwalanie oparte na nowych zdarzeniach: nasuchiwacz strumienia zdarze 163
  • Wyzwalanie oparte na opónieniu grupy konsumentów 165
  • Wyzwalanie wedug harmonogramu 166
  • Wyzwalanie przy uyciu webhooków 166
  • Wyzwalanie oparte na zdarzeniach dotyczcych zasobów 167
 • Wykonywanie pracy biznesowej za pomoc funkcji 167
 • Utrzymywanie stanu 167
 • Funkcje wywoujce inne funkcje 168
  • Wzorzec komunikacji opartej na zdarzeniach 168
  • Wzorzec bezporednich wywoa 169
 • Zakoczenie dziaania i zamknicie 172
 • Dostrajanie funkcji 172
  • Alokacja wystarczajcych zasobów 172
  • Parametry wsadowego przetwarzania zdarze 173
 • Skalowanie rozwiza FaaS 173
 • Podsumowanie 174

10. Mikrousugi BPC 175

 • Gdzie sprawdzaj si mikrousugi BPC? 175
  • Integracja z istniejcymi i starszymi systemami 176
  • Stanowa logika biznesowa, która nie jest zalena od kolejnoci zdarze 177
  • Gdy warstwa danych wykonuje wikszo pracy 178
  • Niezalene skalowanie przetwarzania i warstwy danych 178
 • Hybrydowe aplikacje BPC z zewntrznym przetwarzaniem strumieni 179
  • Przykad: uycie zewntrznego frameworku przetwarzania strumieni do czenia strumieni zdarze 180
 • Podsumowanie 181

11. Mikrousugi frameworków cikich 183

 • Krótka historia cikich frameworków 184
 • Wewntrzne dziaanie cikich frameworków 185
 • Korzyci i ograniczenia 186
 • Opcje konfiguracji klastra i tryby wykonywania 188
  • Uycie usugi hostowanej 188
  • Budowanie wasnego penego klastra 188
  • Tworzenie klastrów z integracj z systemem CMS 189
 • Tryby zatwierdzania aplikacji 190
  • Tryb sterownika 190
  • Tryb klastra 191
 • Obsuga stanu i uywanie punktów kontrolnych 191
 • Skalowanie aplikacji i obsuga partycji strumienia zdarze 192
  • Skalowanie aplikacji podczas jej dziaania 193
  • Skalowanie aplikacji przez jej ponowne uruchomienie 196
  • Automatycznie skalujce si aplikacje 196
 • Odzyskiwanie sprawnoci po awarii 196
 • Kwestie wielodzierawnoci 197
 • Jzyki i skadnia 197
 • Wybór frameworku 198
 • Przykad: tworzenie okna sesji klikni i wywietle 198
 • Podsumowanie 201

12. Mikrousugi frameworków lekkich 203

 • Zalety i ograniczenia 203
 • Lekkie przetwarzanie 204
 • Obsuga stanu i uywanie dzienników zmian 204
 • Skalowanie aplikacji i odzyskiwanie sprawnoci po awarii 205
  • Tasowanie zdarze 205
  • Przypisywanie stanu 206
  • Replikacja stanu i aktywne repliki 206
 • Wybór lekkiego frameworku 207
  • Apache Kafka Streams 207
  • Apache Samza: tryb osadzony 207
 • Jzyki i skadnia 208
 • czenie strumie-tablica-tablica: wzorzec Wzbogacanie 208
 • Podsumowanie 212

13. Integracja mikrousug opartych na zdarzeniach z mikrousugami typu danie-odpowied 213

 • Obsuga zdarze zewntrznych 213
  • Zdarzenia generowane autonomicznie 214
  • Zdarzenia generowane reaktywnie 214
 • Obsuga automatycznie generowanych zdarze analitycznych 215
 • Integracja z zewntrznymi interfejsami API danie-odpowied 216
 • Przetwarzanie i udostpnianie danych stanowych 218
  • Obsuga da w czasie rzeczywistym za pomoc wewntrznych magazynów stanu 218
  • Obsuga da w czasie rzeczywistym za pomoc zewntrznych magazynów stanu 221
 • Obsuga da w przepywie pracy opartym na zdarzeniach 224
  • Przetwarzanie zdarze dla interfejsów uytkownika 225
 • Mikrofrontendy w aplikacjach typu danie-odpowied 231
 • Zalety mikrofrontendów 233
  • Mikrousugi oparte na kompozycji 233
  • atwe dostosowywanie do wymaga biznesowych 233
 • Wady mikrofrontendów 233
  • Potencjalnie niespójne elementy i style interfejsu uytkownika 234
  • Zmienna wydajno mikrofrontendu 234
  • Przykad: aplikacja do wyszukiwania i recenzowania wydarze 234
 • Podsumowanie 237

14. Narzdzia pomocnicze 239

 • System przypisywania mikrousug zespoom 239
 • Tworzenie i modyfikowanie strumienia zdarze 240
 • Znakowanie strumieni zdarze za pomoc metadanych 240
 • Kwoty 241
 • Rejestr schematów 241
 • Powiadomienia o tworzeniu i modyfikowaniu schematów 243
 • Zarzdzanie przesuniciami 243
 • Uprawnienia i listy kontroli dostpu dla strumieni zdarze 244
 • Zarzdzanie stanem i resetowanie aplikacji 245
 • Monitorowanie opónienia przesunicia konsumenta 246
 • Zoptymalizowany proces tworzenia mikrousug 246
 • Kontrola zarzdzania kontenerami 247
 • Tworzenie klastra i zarzdzanie nim 247
  • Programowe uruchamianie brokerów zdarze 248
  • Programowe uruchamianie zasobów obliczeniowych 248
  • Replikacja danych zdarze midzy klastrami 249
  • Programowe uruchamianie narzdzi 249
 • ledzenie zalenoci i wizualizacja topologii 249
  • Przykad topologii 251
 • Podsumowanie 253

15. Testowanie mikrousug opartych na zdarzeniach 255

 • Ogólne zasady testowania 255
 • Funkcje topologii testów jednostkowych 256
  • Funkcje bezstanowe 256
  • Funkcje stanowe 256
 • Testowanie topologii 257
 • Testowanie ewolucji i zgodnoci schematów 258
 • Testowanie integracyjne mikrousug opartych na zdarzeniach 258
 • Lokalne testy integracyjne 259
  • Tworzenie tymczasowego rodowiska w ramach wykonywania kodu testowego 261
  • Tworzenie tymczasowego rodowiska zewntrznie wzgldem kodu testowego 262
  • Integracja usug hostowanych przy uyciu opcji atrapy i symulatora 263
  • Integracja usug zdalnych, które nie maj opcji lokalnych 263
 • Pene zdalne testy integracyjne 264
  • Programowe tworzenie tymczasowego rodowiska testów integracyjnych 265
  • Testowanie przy uycia rodowiska wspódzielonego 267
  • Testowanie przy uyciu rodowiska produkcyjnego 268
 • Wybór strategii w peni zdalnych testów integracyjnych 269
 • Podsumowanie 270

16. Wdraanie mikrousug opartych na zdarzeniach 271

 • Zasady wdraania mikrousug 271
 • Architektoniczne komponenty wdraania mikrousug 272
  • Systemy cigej integracji, cigego dostarczania i cigego wdraania 272
  • Systemy zarzdzania kontenerami i powszechnie dostpny sprzt 273
 • Podstawowy wzorzec Wdroenie z Penym Zatrzymaniem 274
 • Wzorzec Aktualizacja Kroczca 275
 • Wzorzec Przeomowa Zmiana Schematu 276
  • Ostateczna migracja za porednictwem dwóch strumieni zdarze 277
  • Zsynchronizowana migracja do nowego strumienia zdarze 278
 • Wzorzec Wdroenie Niebiesko-Zielone 279
 • Podsumowanie 280

17. Zakoczenie 281

 • Warstwy komunikacyjne 281
 • Dziedziny biznesowe i konteksty ograniczone 282
 • Wspóuytkowanie narzdzi i infrastruktury 282
 • Uschematyzowane zdarzenia 282
 • Wyzwolenie danych i jedno ródo prawdy 283
 • Mikrousugi 284
 • Opcje implementacji mikrousug 284
 • Testowanie 285
 • Wdraanie 285
 • Kilka sów na zakoczenie 286

Dodaj do koszyka Mikrousługi oparte na zdarzeniach. Wykorzystywanie danych w organizacji na dużą skalę

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2022 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.