reklama - zainteresowany?

Linux i obs - Helion

Linux i obs
Autor: Rob VandenBrink
Tytuł oryginału: Linux for Networking Professionals: Securely configure and operate Linux network services for the enterprise
Tłumaczenie: Grzegorz Werner
ISBN: 978-83-283-9710-1
stron: 502, Format: 165x235, okładka: mi
Księgarnia: Helion

Książka będzie dostępna od października 2022

Tagi: Linux

Linux zdoby

Spis treści

Linux i obsługa sieci dla profesjonalistów. Konfiguracja i stosowanie bezpiecznych usług sieciowych -- spis treści

O autorze

O recenzencie

Przedmowa

Część I. Podstawy Linuksa

 • Rozdział 1. Witamy w rodzinie Linuksa
  • Dlaczego Linux jest dobrym wyborem dla zespołu ds. sieci?
   • Dlaczego Linux jest ważny?
   • Historia Linuksa
  • Popularne odmiany Linuksa dla centrów danych
   • Red Hat
   • Oracle/Scientific Linux
   • SUSE
   • Ubuntu
   • BSD/FreeBSD/OpenBSD
  • Wyspecjalizowane dystrybucje Linuksa
   • Zapory open source
   • Kali Linux
   • SIFT
   • Security Onion
  • Wirtualizacja
   • Linux i przetwarzanie danych w chmurze
  • Wybieranie dystrybucji Linuksa dla swojej organizacji
  • Podsumowanie
  • Dalsza lektura
 • Rozdział 2. Podstawowa konfiguracja i obsługa sieci w Linuksie - praca z interfejsami lokalnymi
  • Wymagania techniczne
  • Praca z ustawieniami sieci - dwa zbiory poleceń
  • Wyświetlanie informacji o interfejsie IP
   • Wyświetlanie informacji o trasach
  • Adresy IPv4 i maski podsieci
   • Adresy specjalnego przeznaczenia
   • Adresy prywatne - RFC 1918
  • Przypisywanie adresu IP do interfejsu
   • Dodawanie trasy
   • Dodawanie trasy tradycyjnym sposobem
   • Wyłączanie i włączanie interfejsu
   • Ustawianie jednostki MTU interfejsu
   • Więcej o poleceniu nmcli
  • Podsumowanie
  • Pytania
  • Dalsza lektura

Część II. Linux jako węzeł sieciowy i platforma diagnostyczna

 • Rozdział 3. Używanie Linuksa i linuksowych narzędzi do diagnostyki sieci
  • Wymagania techniczne
  • Podstawy sieci - model OSI
  • Warstwa 2. - kojarzenie adresów IP i MAC za pomocą protokołu ARP
   • Wartości OUI adresów MAC
  • Warstwa 4. - jak działają porty TCP i UDP?
   • Warstwa 4. - TCP i potrójne uzgodnienie
  • Wyliczanie portów lokalnych - do czego jestem podłączony? Czego nasłuchuję?
  • Wyliczanie portów zdalnych za pomocą natywnych narzędzi
  • Wyliczanie zdalnych portów i usług - Nmap
   • Skrypty Nmap
   • Czy Nmap ma jakieś ograniczenia?
  • Diagnozowanie łączności bezprzewodowej
  • Podsumowanie
  • Pytania
  • Dalsza lektura
 • Rozdział 4. Zapora Linuksa
  • Wymagania techniczne
  • Konfigurowanie zapory iptables
   • Ogólny opis zapory iptables
   • Tabela NAT
   • Tabela mangle
   • Kolejność operacji w iptables
  • Konfigurowanie zapory nftables
   • Podstawowa konfiguracja nftables
   • Używanie plików include
   • Usuwanie konfiguracji zapory
  • Podsumowanie
  • Pytania
  • Dalsza lektura
 • Rozdział 5. Standardy bezpieczeństwa Linuksa na praktycznych przykładach
  • Wymagania techniczne
  • Dlaczego trzeba zabezpieczać hosty linuksowe?
  • Kwestie bezpieczeństwa specyficzne dla chmury
  • Często spotykane branżowe standardy bezpieczeństwa
  • Krytyczne środki kontroli Center for Internet Security
   • Krytyczne środki kontroli CIS nr 1 i 2 - pierwsze kroki
   • OSQuery - krytyczne środki kontroli nr 1 i 2 uzupełnione o nr 10 i 17
  • Wzorce Center for Internet Security
   • Stosowanie wzorca CIS - zabezpieczanie SSH w Linuksie
  • SELinux i AppArmor
  • Podsumowanie
  • Pytania
  • Dalsza lektura

Część III. Usługi sieciowe w Linuksie

 • Rozdział 6. Usługi DNS w Linuksie
  • Wymagania techniczne
  • Co to jest DNS?
  • Dwa główne zastosowania serwera DNS
   • "Wewnętrzny" serwer DNS organizacji (i przegląd systemu DNS)
   • Internetowy serwer DNS
  • Często używane implementacje DNS
   • Podstawowa instalacja: BIND do użytku wewnętrznego
   • BIND: implementacja do użytku internetowego
  • Diagnozowanie i rekonesans DNS
  • DoH
  • DoT
   • knot-dnsutils
   • Implementacja DoT w Nmap
   • DNSSEC
  • Podsumowanie
  • Pytania
  • Dalsza lektura
 • Rozdział 7. Usługi DHCP w Linuksie
  • Jak działa DHCP?
   • Podstawowe działanie DHCP
   • Żądania DHCP z innych podsieci (przekaźniki DHCP)
   • Opcje DHCP
  • Zabezpieczanie usług DHCP
   • Nieautoryzowany serwer DHCP
   • Nieautoryzowany klient DHCP
  • Instalowanie i konfigurowanie serwera DHCP
   • Podstawowa konfiguracja
   • Rezerwacje statyczne
   • Proste rejestrowanie zdarzeń i diagnozowanie DHCP
  • Podsumowanie
  • Pytania
  • Dalsza lektura
 • Rozdział 8. Usługi certyfikatów w Linuksie
  • Wymagania techniczne
  • Czym są certyfikaty?
  • Pozyskiwanie certyfikatu
  • Używanie certyfikatu na przykładzie serwera WWW
  • Budowanie prywatnego urzędu certyfikacji
   • Budowanie urzędu CA z wykorzystaniem OpenSSL
   • Tworzenie i podpisywanie wniosku CSR
  • Zabezpieczanie infrastruktury urzędu certyfikacji
   • Tradycyjna, wypróbowana rada
   • Współczesna rada
   • Zagrożenia specyficzne dla urzędów CA działających w nowoczesnych infrastrukturach
  • Transparentność certyfikatów
   • Używanie usług CT do inwentaryzacji lub rekonesansu
  • Automatyzacja zarządzania certyfikatami i protokół ACME
  • Ściągawka z OpenSSL
  • Podsumowanie
  • Pytania
  • Dalsza lektura
 • Rozdział 9. Usługi RADIUS w Linuksie
  • Wymagania techniczne
  • Podstawy protokołu RADIUS - czym jest i jak działa?
  • Wdrażanie usług RADIUS z uwierzytelnianiem lokalnym
  • Usługi RADIUS z zapleczem LDAP/LDAPS
   • Uwierzytelnianie NTLM (AD) - wprowadzenie do CHAP
  • Unlang - niejęzyk
  • Zastosowania usług RADIUS
   • Uwierzytelnianie VPN za pomocą identyfikatora użytkownika i hasła
   • Dostęp administracyjny do urządzeń sieciowych
   • Dostęp administracyjny do routerów i przełączników
   • Konfigurowanie serwera RADIUS pod kątem uwierzytelniania EAP-TLS
   • Uwierzytelnianie w sieci bezprzewodowej za pomocą 802.1x/EAP-TLS
   • Uwierzytelnianie w sieci przewodowej za pomocą 802.1x/EAP-TLS
  • Używanie usługi Google Authenticator do uwierzytelniania MFA z wykorzystaniem serwera RADIUS
  • Podsumowanie
  • Pytania
  • Dalsza lektura
 • Rozdział 10. Usługi równoważenia obciążenia w Linuksie
  • Wymagania techniczne
  • Wprowadzenie do równoważenia obciążenia
   • Round Robin DNS (RRDNS)
   • Serwer proxy dla ruchu przychodzącego - równoważenie obciążenia w warstwie 7.
   • Translacja NAT połączeń przychodzących - równoważenie obciążenia w warstwie 4.
   • Równoważenie obciążenia z użyciem DSR
  • Algorytmy równoważenia obciążenia
  • Sprawdzanie kondycji serwerów i usług
  • Usługi równoważenia obciążenia w centrum danych - kwestie projektowe
   • Sieć w centrum danych a kwestie zarządzania
  • Budowanie usług równoważenia obciążenia typu NAT/proxy za pomocą HAProxy
   • Przed przystąpieniem do konfiguracji - karty sieciowe, adresowanie i routing
   • Przed przystąpieniem do konfiguracji - dostrajanie wydajności
   • Równoważenie obciążenia usług TCP - usługi WWW
   • Konfigurowanie trwałych połączeń
   • Nota wdrożeniowa
   • Przetwarzanie HTTPS na frontonie
  • Końcowe uwagi dotyczące bezpieczeństwa usług równoważenia obciążenia
  • Podsumowanie
  • Pytania
  • Dalsza lektura
 • Rozdział 11. Przechwytywanie i analiza pakietów w Linuksie
  • Wymagania techniczne
  • Wprowadzenie do przechwytywania pakietów - miejsca, w których należy szukać
   • Przechwytywanie po jednej ze stron
   • Użycie portu monitorowania
   • Pośredni host na ścieżce ruchu
   • Podsłuch sieciowy
   • Złośliwe sposoby przechwytywania pakietów
  • Kwestie wydajnościowe podczas przechwytywania
  • Narzędzia do przechwytywania
   • tcpdump
   • Wireshark
   • TShark
   • Inne narzędzia PCAP
  • Filtrowanie przechwytywanego ruchu
   • Filtry przechwytywania w programie Wireshark (przechwytywanie ruchu w sieci domowej)
   • Filtry przechwytywania tcpdump - telefonyVoIP i DHCP
   • Więcej filtrów przechwytywania - LLDP i CDP
   • Pozyskiwanie plików z przechwyconych pakietów
  • Diagnozowanie aplikacji - przechwytywanie połączenia telefonicznego VoIP
   • Filtry wyświetlania w programie Wireshark - wyodrębnianie konkretnych danych
  • Podsumowanie
  • Pytania
  • Dalsza lektura
 • Rozdział 12. Monitorowanie sieci z wykorzystaniem Linuksa
  • Wymagania techniczne
  • Rejestrowanie zdarzeń z wykorzystaniem usługi syslog
   • Rozmiar dziennika, rotacja i bazy danych
   • Analiza dzienników - znajdowanie "tego czegoś"
   • Alarmy dotyczące konkretnych zdarzeń
   • Przykładowy serwer syslog
  • Projekt Dshield
  • Zarządzanie urządzeniami sieciowymi za pomocą SNMP
   • Podstawowe zapytania SNMP
   • Przykład wdrożenia systemu SNMP NMS - LibreNMS
   • SNMPv3
  • Gromadzenie danych NetFlow w Linuksie
   • Co to jest NetFlow i jego "kuzyni" - SFLOW, J-Flow i IPFIX?
   • Koncepcje wdrożeniowe związane z gromadzeniem informacji o przepływach
   • Konfigurowanie routera lub przełącznika do gromadzenia informacji o przepływach
   • Przykładowy serwer NetFlow wykorzystujący NFDump i NFSen
  • Podsumowanie
  • Pytania
  • Dalsza lektura
   • Często używane identyfikatory SNMP OID
 • Rozdział 13. Systemy zapobiegania włamaniom w Linuksie
  • Wymagania techniczne
  • Co to jest IPS?
  • Opcje architektoniczne - umiejscowienie systemu IPS w centrum danych
  • Techniki unikania systemów IPS
   • Wykrywanie rozwiązań WAF
   • Fragmentacja i inne techniki unikania systemów IPS
  • Klasyczne/sieciowe rozwiązania IPS - Snort i Suricata
  • Przykładowy system IPS Suricata
  • Konstruowanie reguły IPS
  • Pasywne monitorowanie ruchu
   • Monitorowanie pasywne za pomocą P0F - przykład
  • Przykład użycia monitora Zeek - gromadzenie metadanych dotyczących sieci
  • Podsumowanie
  • Pytania
  • Dalsza lektura
 • Rozdział 14. Usługi honeypot w Linuksie
  • Wymagania techniczne
  • Przegląd usług honeypot - co to jest honeypot i do czego może się przydać?
  • Architektura i scenariusze wdrożeniowe - gdzie umieścić honeypota?
  • Zagrożenia związane z wdrażaniem honeypotów
  • Przykładowe honeypoty
   • Podstawowe honeypoty alarmujące o próbach połączenia z portem - iptables, netcat i portspoof
   • Inne często używane honeypoty
  • Honeypot rozproszony/społecznościowy - projekt DShield prowadzony przez Internet Storm Center
  • Podsumowanie
  • Pytania
  • Dalsza lektura
 • Sprawdziany wiadomości
  • Rozdział 2., "Podstawowa konfiguracja i obsługa sieci w Linuksie - praca z interfejsami lokalnymi"
  • Rozdział 3., "Używanie Linuksa i linuksowych narzędzi do diagnostyki sieci"
  • Rozdział 4., "Zapora Linuksa"
  • Rozdział 5., "Standardy bezpieczeństwa Linuksa na praktycznych przykładach"
  • Rozdział 6., "Usługi DNS w Linuksie"
  • Rozdział 7., "Usługi DHCP w Linuksie"
  • Rozdział 8., "Usługi certyfikatów w Linuksie"
  • Rozdział 9., "Usługi RADIUS w Linuksie"
  • Rozdział 10., "Usługi równoważenia obciążenia w Linuksie"
  • Rozdział 11., "Przechwytywanie i analiza pakietów w Linuksie"
  • Rozdział 12., "Monitorowanie sieci z wykorzystaniem Linuksa"
  • Rozdział 13., "Systemy zapobiegania włamaniom w Linuksie"
  • Rozdział 14., "Usługi honeypot w Linuksie"

Skorowidz

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2023 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.