reklama - zainteresowany?

Linux. Wiersz polece - Helion

Linux. Wiersz polece
Autor: Christine Bresnahan, Richard Blum
Tytuł oryginału: Linux Command Line and Shell Scripting Bible, 4th Edition
ISBN: 978-83-8322-074-1
okładka: mi
Data wydania: 2023-01-01
Księgarnia: Helion

Cena książki: 134,10 zł (poprzednio: 149,00 zł)
Oszczędzasz: 10% (-14,90 zł)

Nakład wyczerpany

 

Zobacz takĹźe:

 • Windows Media Center. Domowe centrum rozrywki
 • Podręcznik startupu. Budowa wielkiej firmy krok po kroku
 • Ruby on Rails. Ćwiczenia
 • Scrum. O zwinnym zarz
 • Prawa ludzkiej natury

Spis treści

Linux. Wiersz poleceń i skrypty powłoki. Biblia. Wydanie IV -- spis treści

O autorach

O redaktorze merytorycznym

Podziękowania

Wprowadzenie

Część I. Wiersz poleceń Linuksa

 • Rozdział 1. Powłoki Linuksa - podstawy
  • Poznawanie Linuksa
   • Jądro Linuksa
   • Narzędzia GNU
   • Środowisko pulpitu Linuksa
  • Zapoznanie z dystrybucjami Linuksa
   • Podstawowe dystrybucje Linuksa
  • Podsumowanie
 • Rozdział 2. Uzyskiwanie dostępu do powłoki
  • Dostęp do wiersza poleceń
   • Konsole
   • Terminale graficzne
  • Dostęp do CLI przez konsolę Linuksa
  • Dostęp do CLI przez graficzny emulator terminala
  • Emulator terminala Gnome
   • Uzyskiwanie dostępu do terminala GNOME
   • Pasek menu
  • Emulator terminala Konsole
   • Dostęp do Konsole
   • Pasek menu
  • Emulator terminala xterm
   • Uzyskiwanie dostępu do xterm
   • Parametry wiersza poleceń
  • Podsumowanie
 • Rozdział 3. Podstawowe polecenia powłoki Bash
  • Uruchamianie powłoki
  • Praca z wierszem poleceń powłoki
  • Posługiwanie się podręcznikiem Bash
  • Przeglądanie systemu plików
   • System plików Linuksa
   • Poruszanie się po katalogach
  • Wyświetlanie list plików i katalogów
   • Wyświetlanie podstawowej listy
   • Długi format listy
   • Filtrowanie listy wyników
  • Obsługa plików
   • Tworzenie plików
   • Kopiowanie plików
   • Uzupełnianie poleceń
   • Dowiązania do plików
   • Zmienianie nazw plików
   • Usuwanie plików
  • Zarządzanie katalogami
   • Tworzenie katalogów
   • Usuwanie katalogów
  • Przeglądanie zawartości plików
   • Sprawdzanie typu pliku
   • Wyświetlanie całego pliku
   • Wyświetlanie części pliku
  • Podsumowanie
 • Rozdział 4. Więcej poleceń powłoki Bash
  • Monitorowanie programów
   • Podglądanie procesów
   • Monitorowanie procesów w czasie rzeczywistym
   • Zatrzymywanie procesów
  • Monitorowanie przestrzeni dyskowej
   • Montowanie mediów
   • Polecenie df
   • Polecenie du
  • Praca z plikami danych
   • Przechowywanie danych
   • Wyszukiwanie danych
   • Kompresja danych
   • Archiwizacja danych
  • Podsumowanie
 • Rozdział 5. Rozszerzenie wiadomości o powłoce
  • Typy powłoki
  • Relacja rodzic-dziecko między powłokami
   • Wyświetlanie listy procesów
   • Pomysłowe wykorzystanie podpowłok
  • Polecenia zewnętrzne i wbudowane
   • Polecenia zewnętrzne
   • Polecenia wbudowane
  • Podsumowanie
 • Rozdział 6. Zmienne środowiskowe w systemie Linux
  • Zmienne środowiskowe - informacje ogólne
   • Globalne zmienne środowiskowe
   • Lokalne zmienne środowiskowe
  • Zmienne zdefiniowane przez użytkownika
   • Ustawianie lokalnych zmiennych zdefiniowanych przez użytkownika
   • Ustawianie globalnych zmiennych środowiskowych
  • Usuwanie zmiennych środowiskowych
  • Sprawdzanie domyślnych zmiennych środowiskowych powłoki
  • Ustawianie zmiennej środowiskowej PATH
  • Lokalizacja systemowych zmiennych środowiskowych
   • Proces logowania do powłoki
   • Proces powłoki interaktywnej
   • Proces powłoki nieinteraktywnej
   • Ustawianie zmiennych środowiskowych na stałe
  • Zmienne tablicowe
  • Podsumowanie
 • Rozdział 7. Uprawnienia do plików w systemie Linux
  • Zabezpieczenia Linuksa
   • Plik /etc/passwd
   • Plik /etc/shadow
   • Dodawanie użytkownika
   • Usuwanie użytkownika
   • Modyfikowanie konta użytkownika
  • Grupy w Linuksie
   • Plik /etc/group
   • Tworzenie nowych grup
   • Modyfikowanie grup
  • Dekodowanie uprawnień do plików
   • Symbole uprawnień do plików
   • Domyślne uprawnienia do plików
  • Zmiana ustawień zabezpieczeń
   • Zmiana uprawnień
   • Zmiana właściciela
  • Wspólne pliki
  • Listy kontroli dostępu
  • Podsumowanie
 • Rozdział 8. Zarządzanie systemami plików
  • Systemy plików Linuksa
   • Ewolucja systemu plików Linuksa
   • Systemy plików z księgowaniem
   • Systemy plików z zarządzaniem woluminami
  • Praca z systemami plików
   • Tworzenie partycji
   • Polecenie gdisk
   • Polecenie GNU parted
   • Tworzenie systemu plików
   • Sprawdzanie i naprawianie systemu plików
  • Woluminy logiczne
   • Struktura LVM
   • LVM w Linuksie
   • Używanie LVM w Linuksie
  • Podsumowanie
 • Rozdział 9. Instalacja oprogramowania
  • Zarządzanie pakietami
  • Systemy oparte na Debianie
   • Zarządzanie pakietami za pomocą polecenia apt
   • Instalowanie pakietów oprogramowania za pomocą polecenia apt
   • Aktualizacja oprogramowania za pomocą polecenia apt
   • Dezinstalacja oprogramowania za pomocą polecenia apt
   • Repozytoria apt
  • Systemy oparte na Red Hat
   • Wyświetlanie listy zainstalowanych pakietów
   • Instalowanie oprogramowania za pomocą polecenia dnf
   • Aktualizacja oprogramowania za pomocą polecenia dnf
   • Dezinstalacja oprogramowania za pomocą polecenia dnf
   • Uszkodzone zależności
   • Repozytoria RPM
  • Zarządzanie oprogramowaniem za pomocą kontenerów
   • Kontenery snap
   • Kontenery flatpak
  • Instalacja z kodu źródłowego
  • Podsumowanie
 • Rozdział 10. Praca z edytorami
  • Praca z edytorem vim
   • Sprawdzanie pakietu vim
   • Podstawy edytora vim
   • Edytowanie danych
   • Kopiowanie i wklejanie
   • Wyszukiwanie i zastępowanie
  • Edytor nano
  • Edytor Emacs
   • Sprawdzanie pakietu Emacs
   • Edytor Emacs w trybie konsolowym
   • Edytor Emacs z graficznym interfejsem użytkownika
  • Rodzina edytorów KDE
   • Edytor KWrite
   • Edytor Kate
  • Edytor GNOME
   • Uruchamianie gedit
   • Podstawowe funkcje edytora gedit
   • Zarządzanie wtyczkami
  • Podsumowanie

Część II. Podstawy skryptów powłoki

 • Rozdział 11. Podstawy budowy skryptów
  • Używanie kilku poleceń na raz
  • Tworzenie pliku skryptu
  • Wyświetlanie komunikatów
  • Zmienne
   • Zmienne środowiskowe
   • Zmienne użytkownika
   • Podmienianie poleceń
  • Przekierowywanie wejścia i wyjścia
   • Przekierowywanie wyjścia
   • Przekierowywanie wejścia
  • Potoki
  • Wykonywanie działań matematycznych
   • Polecenie expr
   • Nawiasy
   • Rozwiązanie zmiennoprzecinkowe
  • Wychodzenie ze skryptu
   • Sprawdzanie stanu wyjścia
   • Polecenie exit
  • Praktyczny przykład
  • Podsumowanie
 • Rozdział 12. Polecenia strukturalne
  • Instrukcja if-then
  • Instrukcja if-then-else
  • Zagnieżdżanie instrukcji if
  • Polecenie test
   • Porównywanie liczb
   • Porównywanie łańcuchów
   • Porównywanie plików
  • Testy złożone
  • Zaawansowane właściwości instrukcji if-then
   • Pojedyncze nawiasy
   • Podwójne nawiasy
   • Podwójne nawiasy prostokątne
  • Polecenie case
  • Praktyczny przykład
  • Podsumowanie
 • Rozdział 13. Więcej poleceń strukturalnych
  • Polecenie for
   • Wczytywanie listy wartości
   • Wczytywanie złożonych list wartości
   • Wczytywanie listy ze zmiennej
   • Wczytywanie wartości z polecenia
   • Zmiana separatora pól
   • Wczytywanie katalogu za pomocą symboli wieloznacznych
  • Polecenie for w stylu języka C
   • Polecenie for z języka C
   • Używanie więcej niż jednej zmiennej
  • Polecenie while
   • Podstawowy format polecenia while
   • Używanie kilku poleceń testowych
  • Polecenie until
  • Zagnieżdżanie pętli
  • Przeglądanie za pomocą pętli danych w plikach
  • Kontrolowanie pętli
   • Polecenie break
   • Polecenie continue
  • Przetwarzanie wyników pętli
  • Kilka praktycznych przykładów
   • Wyszukiwanie plików wykonywalnych
   • Tworzenie wielu kont użytkownika
  • Podsumowanie
 • Rozdział 14. Przyjmowanie danych od użytkownika
  • Przekazywanie parametrów
   • Wczytywanie parametrów
   • Wczytywanie nazwy skryptu
   • Testowanie parametrów
  • Specjalne zmienne parametryczne
   • Liczenie parametrów
   • Pobieranie wszystkich danych
  • Przesuwanie parametrów
  • Opcje
   • Wyszukiwanie opcji
   • Polecenie getopt
   • Polecenie getopts
  • Standaryzacja opcji
  • Odbieranie danych od użytkownika
   • Podstawy wczytywania
   • Kontrola czasu
   • Wczytywanie bez wyświetlania
   • Wczytywanie danych z pliku
  • Praktyczny przykład
  • Podsumowanie
 • Rozdział 15. Prezentowanie danych
  • Wejście i wyjście
   • Standardowe deskryptory plików
   • Przekierowywanie błędów
  • Przekierowywanie wyjścia w skryptach
   • Przekierowania tymczasowe
   • Trwałe przekierowania
  • Przekierowywanie wejścia w skryptach
  • Tworzenie własnych przekierowań
   • Tworzenie wyjściowych deskryptorów plików
   • Przekierowywanie deskryptorów plików
   • Tworzenie wejściowych deskryptorów plików
   • Tworzenie deskryptora odczytu/zapisu plików
   • Zamykanie deskryptorów plików
  • Wyświetlanie listy otwartych deskryptorów plików
  • Tłumienie wyników poleceń
  • Pliki tymczasowe
   • Tworzenie lokalnego pliku tymczasowego
   • Tworzenie tymczasowego pliku w katalogu
   • Tworzenie tymczasowego katalogu
  • Zapisywanie komunikatów w dzienniku
  • Praktyczny przykład
  • Podsumowanie
 • Rozdział 16. Kontrola w skryptach
  • Obsługa sygnałów
   • Wysyłanie sygnałów do powłoki Bash
   • Generowanie sygnałów
   • Przechwytywanie sygnałów
   • Przechwytywanie sygnału wyjścia w skrypcie
   • Modyfikowanie lub usuwanie pułapki
  • Wykonywanie skryptów w tle
   • Wykonywanie w tle
   • Wykonywanie wielu zadań w tle
  • Wykonywanie skryptów bez rozłączania
  • Kontrolowanie zadań
   • Wyświetlanie zadań
   • Ponowne uruchamianie zatrzymanych zadań
  • Czy warto być uprzejmym
   • Polecenie nice
   • Polecenie renice
  • Wykonywanie według zegara
   • Planowanie wykonywania zadań za pomocą polecenia at
   • Regularne wykonywanie skryptów
   • Uruchamianie skryptów z nową powłoką
  • Praktyczny przykład
  • Podsumowanie

Część III. Zaawansowane techniki skryptowe

 • Rozdział 17. Tworzenie funkcji
  • Podstawy funkcji skryptowych
   • Tworzenie funkcji
   • Używanie funkcji
  • Zwracanie wartości przez funkcję
   • Domyślny stan wyjścia
   • Polecenie return
   • Przechwytywanie wyjścia funkcji
  • Używanie zmiennych w funkcjach
   • Przekazywanie parametrów do funkcji
   • Zakres dostępności zmiennych w funkcji
  • Zmienne tablicowe i funkcje
   • Przekazywanie tablic do funkcji
   • Zwracanie tablic przez funkcje
  • Funkcje rekurencyjne
  • Tworzenie biblioteki
  • Używanie funkcji w wierszu poleceń
   • Tworzenie funkcji w wierszu poleceń
   • Definiowanie funkcji w pliku .bashrc
  • Praktyczny przykład
   • Pobieranie i instalacja
   • Budowa biblioteki
   • Funkcje biblioteki shtool
   • Używanie biblioteki
  • Podsumowanie
 • Rozdział 18. Pisanie skryptów dla pulpitów graficznych
  • Tworzenie menu tekstowych
   • Tworzenie struktury menu
   • Tworzenie funkcji menu
   • Dodawanie logiki menu
   • Łączenie wszystkiego razem
   • Polecenie select
  • Tworzenie okien
   • Pakiet dialog
   • Opcje polecenia dialog
   • Polecenie dialog w skryptach
  • Interfejs graficzny
   • Środowisko KDE
   • Środowisko GNOME
  • Praktyczny przykład
  • Podsumowanie
 • Rozdział 19. Wprowadzenie do edytorów sed i gawk
  • Praca z tekstem
   • Edytor sed
   • Podstawy programu gawk
  • Podstawowe polecenia edytora sed
   • Więcej opcji zastępowania
   • Używanie adresów
   • Usuwanie wierszy
   • Wstawianie i dołączanie tekstu
   • Zmienianie wierszy
   • Zamienianie znaków
   • Jeszcze parę słów o drukowaniu
   • Praca z plikami w edytorze sed
  • Praktyczny przykład
  • Podsumowanie
 • Rozdział 20. Wyrażenia regularne
  • Podstawy wyrażeń regularnych
   • Definicja
   • Typy wyrażeń regularnych
  • Definiowanie wzorców BRE
   • Zwykły tekst
   • Znaki specjalne
   • Znaki zakotwiczenia
   • Kropka
   • Klasy znaków
   • Negacja klas znaków
   • Zakresy
   • Specjalne klasy znaków
   • Gwiazdka
  • Rozszerzone wyrażenia regularne
   • Znak zapytania
   • Znak plusa
   • Klamry
   • Symbol potoku
   • Grupowanie wyrażeń
  • Praktyczny przykład
   • Liczenie plików w katalogach
   • Sprawdzanie poprawności numeru telefonu
   • Sprawdzanie adresów e-mail
  • Podsumowanie
 • Rozdział 21. Zaawansowane funkcje edytora sed
  • Polecenia wielowierszowe
   • Polecenie n
   • Wielowierszowe polecenie usuwania
   • Wielowierszowe polecenie drukowania
  • Schowek tymczasowy
  • Negacja poleceń
  • Zmiana przepływu sterowania
   • Rozgałęzianie
   • Testowanie
  • Wymiana przez wzorzec
   • Znak &
   • Zamiana pojedynczych słów
  • Polecenia edytora sed w skryptach
   • Opakowania
   • Przekierowywanie wyników edytora sed
  • Tworzenie narzędzi edytora sed
   • Dodawanie wierszy odstępu
   • Dodawanie pustych wierszy, gdy trochę już ich jest
   • Numerowanie wierszy w pliku
   • Drukowanie ostatnich wierszy
   • Usuwanie wierszy
   • Usuwanie znaczników HTML-a
  • Praktyczny przykład
  • Podsumowanie
 • Rozdział 22. Zaawansowane funkcje edytora gawk
  • Zmienne
   • Zmienne wbudowane
   • Zmienne zdefiniowane przez użytkownika
  • Tablice
   • Definiowanie zmiennych tablicowych
   • Iteracja przez zmienne tablicowe
   • Usuwanie zmiennych tablicowych
  • Wzorce
   • Wyrażenia regularne
   • Operator dopasowywania
   • Wyrażenia matematyczne
  • Polecenia strukturalne
   • Instrukcja if
   • Instrukcja while
   • Instrukcja do-while
   • Instrukcja for
  • Formaty drukowania
  • Funkcje wbudowane
   • Funkcje matematyczne
   • Funkcje łańcuchowe
   • Funkcje czasu
  • Funkcje zdefiniowane przez użytkownika
   • Definiowanie funkcji
   • Używanie własnych funkcji
   • Tworzenie biblioteki funkcji
  • Praktyczny przykład
  • Podsumowanie
 • Rozdział 23. Praca z alternatywnymi powłokami
  • Powłoka Dash
  • Funkcjonalność powłoki Dash
   • Parametry wiersza poleceń powłoki Dash
   • Zmienne środowiskowe powłoki Dash
   • Wbudowane polecenia powłoki Dash
  • Skrypty powłoki Dash
   • Tworzenie skryptów powłoki Dash
   • Co nie będzie działać
  • Powłoka zsh
  • Budowa powłoki zsh
   • Opcje powłoki
   • Polecenia wbudowane
  • Pisanie skryptów powłoki zsh
   • Działania matematyczne
   • Polecenia strukturalne
   • Funkcje
  • Praktyczny przykład
  • Podsumowanie

Część IV. Tworzenie praktycznych skryptów i zarządzanie nimi

 • Rozdział 24. Pisanie prostych narzędzi skryptowych
  • Wykonywanie kopii zapasowych
   • Codzienne wykonywanie kopii zapasowej plików
   • Tworzenie skryptu archiwizacji godzinnej
  • Usuwanie kont
   • Potrzebne funkcje
   • Tworzenie skryptu
   • Uruchamianie skryptu
  • Monitorowanie systemu
   • Domyślne funkcje audytu powłoki
   • Funkcje monitorowania uprawnień
   • Tworzenie skryptu
   • Uruchamianie skryptu
  • Podsumowanie
 • Rozdział 25. Organizacja skryptów
  • Kontrola wersji
   • Katalog roboczy
   • Poczekalnie
   • Repozytorium lokalne
   • Repozytorium zdalne
   • Rozgałęzianie
   • Klonowanie
   • Git jako system kontroli wersji
  • Konfiguracja środowiska Git
  • Zatwierdzanie w Git
  • Podsumowanie

Dodatki

 • Dodatek A. Przewodnik po poleceniach powłoki Bash
 • Dodatek B. Skrócony przewodnik po edytorach sed i gawk
 • Skorowidz

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2023 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.