reklama - zainteresowany?

Linux. Biblia. Wydanie X - Helion

Linux. Biblia. Wydanie X

MIEJSCE 1 na liście TOP 20
Autor: Christopher Negus
Tytuł oryginału: Linux Bible, 10th Edition
Tłumaczenie: Robert Górczyński
ISBN: 978-83-283-7522-2
stron: 872, Format: 164x239, okładka: twarda
Data wydania: 2021-08-31
Księgarnia: Helion

Cena książki: 89,40 zł (poprzednio: 149,00 zł)
Oszczędzasz: 40% (-59,60 zł)

Dodaj do koszyka Linux. Biblia. Wydanie X

Tagi: Linux

Dobrą opinię Linux zawdzięcza takim zaletom jak otwarte źródła, różnorodność dystrybucji, elastyczność i wszechstronność. Dziś większość platform przetwarzania w chmurze opiera się na systemach linuksowych. Dlatego każdy, kto chce efektywnie pracować w powstających centrach danych, powinien dobrze go poznać. Niezależnie od tego Linux wciąż świetnie się sprawdza w środowiskach sieciowych lub jako serwer WWW. Ceni się go w pracy biurowej czy jako wygodny, kompleksowy warsztat programisty. Administrowanie systemem i automatyzacja pracy są dość proste, a najnowsze technologie - w pełni dostępne.

Przedstawiamy dziesiąte wydanie kultowej książki o Linuksie. Jest napisana tak, aby każdy mógł jak najszybciej rozpocząć pracę z tym systemem, zabezpieczyć go i sprawnie nim administrować. Duży nacisk położono na korzystanie ze skryptów powłoki i naukę ręcznej edycji plików konfiguracyjnych. Opisano najważniejsze dystrybucje Linuksa - skoncentrowano się na Red Hat, Fedorze i Ubuntu. Sporo uwagi poświęcono technologiom chmury w różnych środowiskach, a także konteneryzacji aplikacji. Znalazło się tu mnóstwo przykładów, ćwiczeń, wskazówek, jak również ostrzeżeń przed ewentualnymi błędami. Dzięki tej obszernej, znakomicie przygotowanej i praktycznej publikacji nawet początkujący zdobędą wiedzę i umiejętności wymagane od najlepszych profesjonalistów.

W książce między innymi:

 • historia Linuksa i jego zastosowanie w codziennej pracy w systemie biurowym
 • powłoka, skrypty powłoki i interfejs Cockpit
 • korzystanie z różnych serwerów Linuksa
 • zapewnienie bezpieczeństwa w systemie Linux
 • różne środowiska chmurowe i konfiguracja hipernadzorcy
 • scenariusze Ansible i Kubernetes w ogromnych centrach danych

Linux: poznaj i zastosuj w nowoczesnych systemach!

Dodaj do koszyka Linux. Biblia. Wydanie X

Spis treści

Linux. Biblia. Wydanie X -- spis treci


O autorze 19

O redaktorach merytorycznych 20

Podzikowania 21

Wprowadzenie 23

CZʦ I. PIERWSZE KROKI W SYSTEMIE LINUX 29

Rozdzia 1. Rozpoczcie pracy z systemem Linux 31

 • Poznajemy system Linux 32
 • Czym Linux róni si od innych systemów operacyjnych? 34
 • Historia systemu Linux 35
  • Kultura w Bell Labs prowadzca do powstania systemu UNIX 35
  • Komercyjna wersja systemu UNIX 37
  • Od systemu UNIX do wolnoci 39
  • BSD traci impet 41
  • Linus dodaje brakujcy element 42
  • Definicja oprogramowania open source 43
 • Dystrybucje systemu Linux 44
  • Red Hat 45
  • Ubuntu i inne dystrybucje oparte na Debianie 47
 • Kariera w wiecie Linuksa 48
  • Jak firmy zarabiaj na Linuksie? 49
  • Zdobycie certyfikatu Red Hat 50
 • Podsumowanie 54

Rozdzia 2. Konfiguracja doskonaego rodowiska Linux 55

 • Terminologia rodowiska graficznego w systemie Linux 56
 • Rozpoczcie pracy z GNOME w Fedorze uruchomionej jako obraz typu Live 58
 • Uywanie rodowiska graficznego GNOME 3 59
  • Po uruchomieniu komputera 60
  • Konfiguracja rodowiska graficznego GNOME 3 66
  • Rozszerzenie rodowiska GNOME 3 67
  • Rozpoczcie pracy z aplikacjami GNOME 3 70
  • Zakoczenie pracy ze rodowiskiem graficznym GNOME 3 74
 • Uywanie rodowiska graficznego GNOME 2 74
  • Uywanie menedera okien Metacity 76
  • Zmiana wygldu GNOME 2 77
  • Uywanie paneli GNOME 78
  • Dodawanie efektów 3D za pomoc AIGLX 82
 • Podsumowanie 85
 • wiczenia 85

CZʦ II. ZAAWANSOWANA PRACA W SYSTEMIE LINUX 87

Rozdzia 3. Uywanie powoki 89

 • Powoka i terminal 90
  • Uywanie wiersza polece powoki 91
  • Uywanie okna terminalu 92
  • Uywanie terminali wirtualnych 93
 • Wybór powoki 93
 • Wydawanie polece 94
  • Skadnia polecenia 95
  • Pooenie polece 97
 • Ponowne uruchamianie polece za pomoc historii powoki 100
  • Edycja polece 100
  • Przywoanie wiersza polece 103
 • czenie i dzielenie polece 105
  • Potokowanie polece 105
  • Sekwencyjne wykonywanie polece 106
  • Polecenia dziaajce w tle 106
  • Rozwinicie polece 106
  • Rozwinicie wyrae arytmetycznych 107
  • Rozwinicie zmiennych rodowiskowych 107
 • Uywanie zmiennych powoki 108
  • Tworzenie i uywanie aliasów 108
  • Zakoczenie pracy z powok 110
 • Tworzenie wasnego rodowiska powoki 110
  • Konfiguracja powoki 110
  • Konfiguracja wasnego znaku zachty 111
  • Dodawanie zmiennych rodowiskowych 112
 • Pobieranie informacji o poleceniach 113
 • Podsumowanie 115
 • wiczenia 116

Rozdzia 4. Poruszanie si po systemie plików 117

 • Podstawowe polecenia systemu plików 120
 • Uywanie metaznaków i operatorów 122
  • Uywanie metaznaków dopasowania plików 122
  • Uywanie metaznaków przekierowania plików 123
  • Uywanie nawiasu klamrowego jako znaków rozwinicia 125
 • Wywietlanie plików i katalogów 125
 • Prawo dostpu do plików i ich wasno 129
  • Zmiana uprawnie za pomoc polecenia chmod i wartoci liczbowych 130
  • Zmiana uprawnie za pomoc polecenia chmod i liter 131
  • Definiowanie uprawnie domylnych za pomoc polecenia umask 132
  • Zmiana waciciela pliku 133
 • Przenoszenie, kopiowanie i usuwanie plików 133
 • Podsumowanie 135
 • wiczenia 135

Rozdzia 5. Praca z plikami tekstowymi 137

 • Edytowanie plików za pomoc vim i vi 137
  • Rozpoczcie pracy w edytorze vi 139
  • Poruszanie si po pliku 143
  • Wyszukiwanie tekstu 144
  • Uywanie trybu ex 144
  • Dalsze informacje na temat edytora vi 144
 • Wyszukiwanie plików 145
  • Wyszukiwanie plików wedug nazwy za pomoc polecenia locate 145
  • Wyszukiwanie plików za pomoc polecenia find 146
  • Wyszukiwanie plików za pomoc polecenia grep 152
 • Podsumowanie 153
 • wiczenia 153

Rozdzia 6. Zarzdzanie uruchomionymi procesami 155

 • Co to jest proces? 155
 • Wywietlanie procesów 156
  • Wywietlanie procesów za pomoc polecenia ps 156
  • Wywietlanie i modyfikowanie procesów za pomoc polecenia top 158
  • Wywietlanie procesów za pomoc narzdzia Monitor systemu 160
 • Zarzdzanie procesami dziaajcymi na pierwszym planie i w tle 162
  • Uruchamianie procesu dziaajcego w tle 162
  • Uywanie polece przenoszenia zada midzy dziaaniem na pierwszym planie i dziaaniem w tle 163
 • Zamykanie procesu i zmiana jego priorytetu 164
  • Zakoczenie dziaania procesu za pomoc polece kill i killall 164
  • Definiowanie priorytetu procesu za pomoc polece nice i renice 166
 • Ograniczanie procesów za pomoc cgroup 167
 • Podsumowanie 169
 • wiczenia 169

Rozdzia 7. Tworzenie prostych skryptów powoki 171

 • Zrozumienie skryptów powoki 172
  • Uruchamianie i usuwanie bdów ze skryptów powoki 172
  • Zrozumienie zmiennych powoki 173
  • Wykonywanie operacji arytmetycznych w skryptach powoki 176
  • Uywanie konstrukcji programistycznych w skryptach powoki 177
  • Uyteczne programy zewntrzne 182
  • Wypróbowanie prostych skryptów powoki 184
 • Podsumowanie 186
 • wiczenia 186

CZʦ III. ADMINISTRACJA SYSTEMEM LINUX 187

Rozdzia 8. Podstawowa administracja systemem Linux 189

 • Poznajemy administracj systemem Linux 190
 • Graficzne narzdzia administracyjne 191
  • Uywanie narzdzia Cockpit opartego na przegldarce WWW 191
  • Uywanie narzdzi system-config-* 194
  • Uywanie innych narzdzi administracyjnych opartych na przegldarce WWW 195
 • Korzystanie z konta uytkownika root 196
  • Uzyskanie uprawnie uytkownika root z poziomu powoki (polecenie su) 197
  • Nadanie uprawnie administracyjnych za pomoc graficznego interfejsu uytkownika 198
  • Nadanie uprawnie administracyjnych za pomoc sudo 198
 • Polecenia administracyjne, pliki konfiguracyjne oraz pliki dzienników zdarze 200
  • Polecenia administracyjne 200
  • Administracyjne pliki konfiguracyjne 201
 • Korzystanie z innych loginów administracyjnych 206
 • Sprawdzanie i konfigurowanie sprztu 207
  • Sprawdzanie komponentów komputera 208
  • Zarzdzanie wymiennym sprztem komputerowym 210
  • Praca z wczytywanymi moduami 212
 • Podsumowanie 214
 • wiczenia 214

Rozdzia 9. Instalacja systemu Linux 217

 • Wybór komputera 218
 • Instalowanie Fedory za pomoc obrazu typu Live 220
 • Instalowanie Red Hat Enterprise Linux za pomoc standardowego nonika instalacyjnego 223
 • Instalowanie na podstawie chmury 227
 • Instalowanie Linuksa w duej firmie 227
 • Zagadnienia dotyczce instalacji 229
  • Uaktualnianie lub instalowanie od pocztku 229
  • Instalowanie obok innego systemu operacyjnego 230
  • Instalowanie Linuksa w rodowisku wirtualnym 231
  • Uywanie opcji podczas rozpoczcia procesu instalacji 232
  • Uywanie specjalizowanej pamici masowej 235
  • Partycjonowanie dysku twardego 235
  • Uywanie programu uruchamiajcego GRUB 239
 • Podsumowanie 240
 • wiczenia 241

Rozdzia 10. Pobieranie oprogramowania i zarzdzanie nim 243

 • Zarzdzanie oprogramowaniem w rodowisku graficznym 244
 • Nie tylko okno Oprogramowanie 245
 • Pakiety oprogramowania RPM i DEB 246
  • Format DEB 247
  • Format RPM 248
 • Zarzdzanie pakietami RPM za pomoc YUM 250
  • Przejcie od yum do dnf 251
  • Sposób dziaania narzdzia yum 251
  • Uywanie YUM z repozytoriami zewntrznymi 254
  • Zarzdzanie oprogramowaniem za pomoc polecenia yum 255
 • Instalowanie, analizowanie i weryfikowanie oprogramowania za pomoc polecenia rpm 261
  • Instalowanie i usuwanie pakietów za pomoc rpm 262
  • Pobieranie informacji o pakiecie 263
  • Weryfikowanie pakietów RPM 264
 • Zarzdzanie oprogramowaniem w firmie 265
 • Podsumowanie 266
 • wiczenia 267

Rozdzia 11. Zarzdzanie kontami uytkowników 269

 • Tworzenie kont uytkowników 269
  • Dodawanie uytkowników za pomoc polecenia useradd 272
  • Ustalanie ustawie domylnych uytkownika 275
  • Modyfikowanie ustawie uytkownika za pomoc polecenia usermod 276
  • Usuwanie uytkownika za pomoc polecenia userdel 277
 • Grupy kont uytkowników 278
  • Uywanie grup kont 278
  • Tworzenie grup kont 279
 • Zarzdzanie uytkownikami w duej firmie 280
  • Definiowanie uprawnie za pomoc listy ACL 281
 • Scentralizowane konta uytkowników 287
 • Podsumowanie 288
 • wiczenia 289

Rozdzia 12. Zarzdzanie dyskami i systemami plików 291

 • Pami masowa 291
 • Partycjonowanie dysku twardego 293
  • Tablica partycji 293
  • Wywietlanie partycji na dysku 294
  • Dysk z pojedyncz partycj 295
  • Dysk z wieloma partycjami 298
 • Uywanie menedera partycji LVM 302
  • Sprawdzanie istniejcego LVM 302
  • Tworzenie woluminów logicznych LVM 305
  • Powikszanie woluminów logicznych LVM 306
 • Montowanie systemów plików 307
  • Obsugiwane systemy plików 307
  • Wczanie przestrzeni wymiany 309
  • Wyczanie przestrzeni wymiany 310
  • Korzystanie z pliku fstab do zdefiniowania montowanych systemów plików 310
  • Korzystanie z polecenia mount do montowania systemów plików 313
  • Montowanie obrazu dysku za pomoc urzdzenia blokowego Loopback 314
  • Korzystanie z polecenia umount 314
 • Korzystanie z polecenia mkfs do utworzenia systemu plików 315
 • Zarzdzanie pamici masow za pomoc narzdzia Cockpit 316
 • Podsumowanie 318
 • wiczenia 319

CZʦ IV. ADMINISTRACJA SERWEREM 321

Rozdzia 13. Wprowadzenie do administracji serwerem 323

 • Rozpoczynamy administrowanie serwerem 324
  • Krok 1. Instalacja serwera 324
  • Krok 2. Konfiguracja serwera 326
  • Krok 3. Uruchomienie serwera 327
  • Krok 4. Zabezpieczenie serwera 328
  • Krok 5. Monitorowanie serwera 330
 • Sprawdzanie i definiowanie usug 332
 • Zarzdzanie zdalnym dostpem za pomoc SSH 332
  • Uruchamianie usugi openssh-server 333
  • Uywanie narzdzi klienta SSH 334
  • Uwierzytelnianie na podstawie klucza (bez uycia hasa) 340
 • Konfigurowanie systemu rejestrowania danych 341
  • Wczanie rejestrowania danych za pomoc rsyslog 342
  • Obserwowanie komunikatów za pomoc usugi logwatch 346
 • Sprawdzanie zasobów systemowych za pomoc polecenia sar 347
 • Sprawdzanie iloci wolnego miejsca 348
  • Wywietlanie dostpnej powierzchni dyskowej za pomoc polecenia df 349
  • Sprawdzanie zuycia miejsca na dysku za pomoc polecenia du 349
  • Okrelanie zuycia miejsca na dysku za pomoc polecenia find 350
 • Zarzdzanie serwerami w duych firmach 351
 • Podsumowanie 351
 • wiczenia 352

Rozdzia 14. Administracja sieci 355

 • Konfigurowanie sieci dla komputera biurowego 356
  • Sprawdzanie interfejsów sieciowych 358
  • Konfigurowanie interfejsów sieciowych 364
  • Konfigurowanie poczenia proxy sieciowego 367
 • Konfigurowanie sieci z poziomu powoki 369
  • Konfigurowanie sieci za pomoc nmtui 369
  • Edytowanie poczenia za pomoc nmtui 370
  • Pliki konfiguracyjne dotyczce sieci 370
  • Definiowanie aliasu interfejsu sieciowego 375
  • Konfigurowanie czenia kanaów Ethernetu 376
  • Definiowanie tras niestandardowych 377
 • Konfigurowanie sieci w duej firmie 378
  • Konfigurowanie Linuksa jako routera 378
  • Konfigurowanie Linuksa jako serwera DHCP 379
  • Konfigurowanie Linuksa jako serwera DNS 380
  • Konfigurowanie Linuksa jako serwera proxy 380
 • Podsumowanie 381
 • wiczenia 381

Rozdzia 15. Uruchamianie i zatrzymywanie usug 383

 • Demon inicjalizacji (init lub systemd) 384
  • Klasyczne demony init 385
  • Inicjalizacja systemd 390
 • Sprawdzanie stanu usugi 397
  • Sprawdzanie usug w systemach uywajcych SysVinit 397
 • Uruchamianie i zatrzymywanie usug 399
  • Uruchamianie i zatrzymywanie usug systemu SysVinit 399
 • Wczanie trwaej usugi 402
  • Konfigurowanie trwaej usugi w systemie SysVinit 402
 • Konfigurowanie domylnego poziomu dziaania lub jednostki celu 405
  • Konfigurowanie domylnego poziomu dziaania w SysVinit 405
 • Dodawanie nowej usugi lub dostosowanej do wasnych potrzeb 407
  • Dodawanie nowej usugi do systemu SysVinit 407
  • Dodawanie nowej usugi do demona systemd 409
 • Podsumowanie 412
 • wiczenia 412

Rozdzia 16. Serwer wydruku 413

 • System CUPS 413
 • Konfigurowanie drukarek 415
  • Automatyczne dodawanie drukarki 415
  • Administrowanie systemem CUPS za pomoc interfejsu przegldarki 416
  • Uywanie narzdzia konfiguracji drukarki 418
 • Praca z serwerem CUPS 425
  • Konfigurowanie serwera CUPS (plik cupsd.conf) 425
  • Uruchamianie serwera CUPS 426
  • Rczne konfigurowanie opcji drukarki CUPS 427
 • Korzystanie z polece druku 428
  • Drukowanie za pomoc polecenia lp 428
  • Wywietlanie stanu za pomoc polecenia lpc 429
  • Usuwanie zada wydruku za pomoc polecenia lprm 429
 • Konfigurowanie serwera wydruku 430
  • Konfigurowanie drukarki wspódzielonej CUPS 430
  • Konfigurowanie drukarki wspódzielonej Samba 432
 • Podsumowanie 433
 • wiczenia 434

Rozdzia 17. Serwer WWW 435

 • Serwer WWW Apache 435
 • Pobieranie i instalowanie serwera WWW 436
  • Pakiet httpd 436
  • Instalowanie serwera Apache 439
 • Uruchamianie serwera Apache 439
  • Zabezpieczanie serwera Apache 441
  • Edytowanie plików konfiguracyjnych serwera Apache 443
  • Dodawanie serwera wirtualnego do serwera Apache 448
  • Umoliwienie uytkownikom publikowania wasnej treci 450
 • Zabezpieczanie komunikacji internetowej za pomoc protokoów SSL i TLS 451
 • Rozwizywanie problemów z serwerem WWW 456
  • Bdy konfiguracyjne 456
  • Bdy braku dostpu i wewntrzny bd serwera 458
 • Podsumowanie 460
 • wiczenia 460

Rozdzia 18. Serwer FTP 463

 • Poznajemy serwer FTP 463
 • Instalowanie serwera FTP vsftpd 465
 • Uruchamianie usugi vsftpd 466
 • Zabezpieczanie serwera FTP 468
  • Otwieranie zapory sieciowej dla FTP 469
  • Konfigurowanie SELinux dla serwera FTP 471
  • Powizywanie uprawnie Linuksa z vsftpd 473
 • Konfigurowanie serwera FTP 473
  • Konfigurowanie dostpu dla uytkownika 473
  • Przekazywanie plików do serwera FTP 474
  • Konfigurowanie vsftpd do udostpnienia serwera w internecie 475
 • Uywanie klientów FTP w celu nawizywania pocze z Twoim serwerem 477
  • Uzyskiwanie dostpu do serwera FTP za pomoc Firefoksa 477
  • Uzyskiwanie dostpu do serwera FTP za pomoc polecenia lftp 478
  • Uywanie klienta gFTP 479
 • Podsumowanie 480
 • wiczenia 481

Rozdzia 19. Serwer plików Samba 483

 • Poznajemy serwer Samba 483
 • Instalowanie Samby 484
 • Uruchamianie i zatrzymywanie Samby 485
  • Uruchamianie usugi Samby (smb) 486
  • Uruchamianie serwera nazw NetBIOS (nmbd) 488
  • Zatrzymywanie usug Samby (smb) i NetBIOS (nmb) 488
 • Zabezpieczanie Samby 489
  • Konfigurowanie zapory sieciowej dla Samby 490
  • Konfigurowanie SELinux dla Samby 491
  • Konfigurowanie uprawnie hosta i uytkownika Samby 493
 • Konfigurowanie Samby 493
  • Konfigurowanie sekcji [global] 494
  • Konfigurowanie sekcji [homes] 495
  • Konfigurowanie sekcji [printers] 496
 • Uzyskiwanie dostpu do udziau Samby 500
  • Uzyskiwanie dostpu do udziau Samby z poziomu Linuksa 500
  • Uzyskiwanie dostpu do udziau Samby z poziomu Windowsa 503
 • Uywanie Samby w duych firmach 504
 • Podsumowanie 504
 • wiczenia 505

Rozdzia 20. Serwer plików NFS 507

 • Instalowanie serwera NFS 510
 • Uruchamianie usugi NFS 510
 • Wspódzielenie systemów plików NFS 511
 • Kwestie bezpieczestwa zwizane z NFS 515
  • Otwieranie zapory sieciowej dla NFS 516
  • Umoliwianie dostpu NFS w osonie TCP 518
  • Konfigurowanie SELinux dla serwera NFS 518
 • Uywanie systemów plików NFS 519
  • Wywietlanie udziaów NFS 520
  • Automatyczne montowanie systemu plików NFS 521
  • Uywanie autofs w celu montowania systemów plików NFS na danie 524
 • Odmontowywanie systemów plików NFS 527
 • Podsumowanie 528
 • wiczenia 528

Rozdzia 21. Rozwizywanie problemów z systemem Linux 531

 • Rozwizywanie problemów z uruchamianiem systemu 531
  • Metody uruchamiania systemu 532
  • Uruchamianie komputera za pomoc oprogramowania firmware (BIOS lub UEFI) 534
  • Rozwizywanie problemów z programem rozruchowym GRUB 536
  • GRUB 2 539
  • Uruchamianie jdra 540
 • Rozwizywanie problemów z pakietami oprogramowania 550
  • Rozwizywanie problemów z buforem i baz danych RPM 553
 • Rozwizywanie problemów z sieci 555
  • Rozwizywanie problemów z poczeniami wychodzcymi 555
  • Rozwizywanie problemów z poczeniami przychodzcymi 558
 • Rozwizywanie problemów z pamici 561
  • Ujawnianie problemów zwizanych z pamici 562
 • Rozwizywanie problemów w trybie ratunkowym 567
 • Podsumowanie 568
 • wiczenia 569

CZʦ V. TECHNIKI ZAPEWNIENIA BEZPIECZESTWA W SYSTEMIE LINUX 571

Rozdzia 22. Podstawy bezpieczestwa systemu Linux 573

 • Bezpieczestwo fizyczne 573
  • Procedura na wypadek awarii 574
  • Zabezpieczanie kont uytkowników 575
  • Uywanie zabezpieczenia w postaci hasa 578
  • Zabezpieczanie systemu plików 584
  • Zarzdzanie oprogramowaniem i usugami 587
  • Implementacja zaawansowana 588
 • Monitorowanie systemów 588
  • Monitorowanie plików dzienników zdarze 588
  • Monitorowanie kont uytkowników 591
  • Monitorowanie systemu plików 595
 • Audyt i przegld systemu Linux 601
  • Przeprowadzanie przegldu zgodnoci 602
  • Przeprowadzanie przegldu bezpieczestwa 602
 • Podsumowanie 603
 • wiczenia 603

Rozdzia 23. Zaawansowane bezpieczestwo systemu Linux 605

 • Stosowanie kryptografii w implementacji bezpieczestwa systemu Linux 605
  • Tworzenie wartoci hash 606
  • Szyfrowanie i deszyfrowanie 608
  • Implementacja kryptografii w Linuksie 616
 • Implementacja bezpieczestwa w Linuksie za pomoc PAM 623
  • Proces uwierzytelniania PAM 624
  • Administrowanie moduami PAM w systemie Linux 627
  • Wicej informacji na temat PAM 636
 • Podsumowanie 637
 • wiczenia 637

Rozdzia 24. Zwikszenie bezpieczestwa systemu Linux za pomoc SELinux 639

 • Zalety SELinux 639
 • Sposób dziaania SELinux 641
  • Tryb wymuszenia 641
  • Bezpieczestwo wielopoziomowe 642
  • Implementacja modelu bezpieczestwa SELinux 643
 • Konfigurowanie SELinux 649
  • Ustawianie trybu dziaania SELinux 649
  • Ustawianie typu polityki SELinux 651
  • Zarzdzanie kontekstem bezpieczestwa SELinux 651
  • Zarzdzanie pakietami regu polityki SELinux 654
  • Zarzdzanie mechanizmem SELinux za pomoc opcji boolowskich 656
 • Monitorowanie SELinux i rozwizywanie zwizanych z nim problemów 657
  • Dziennik zdarze SELinux 657
  • Przegldanie komunikatów SELinux zapisanych w dzienniku zdarze demona auditd 657
  • Rozwizywanie problemów z rejestracj danych SELinux 659
  • Rozwizywanie najczciej pojawiajcych si problemów z SELinux 659
 • Zebranie wszystkiego w cao 661
 • Wicej informacji na temat SELinux 662
 • Podsumowanie 662
 • wiczenia 663

Rozdzia 25. Zabezpieczanie systemu Linux w sieci 665

 • Audyt usug sieciowych 665
  • Uywanie narzdzia nmap w celu sprawdzenia moliwoci dostpu do sieci 667
  • Uywanie nmap do audytu oferowanych usug sieciowych 670
 • Praca z zapor sieciow 673
  • Zapora sieciowa 674
  • Implementacja zapory sieciowej 675
 • Podsumowanie 687
 • wiczenia 688

CZʦ VI. PRZETWARZANIE W CHMURZE 689

Rozdzia 26. Przejcie do chmury i kontenerów 691

 • Kontenery Linuksa 692
  • Przestrze nazw 693
  • Rejestr kontenerów 694
  • Obrazy bazowe i warstwy 694
 • Rozpoczcie pracy z kontenerami Linuksa 695
  • Pobieranie i uruchamianie kontenerów 695
  • Uruchamianie i zatrzymywanie kontenera 699
  • Tworzenie obrazu kontenera 699
  • Oznaczanie obrazu tagiem i przekazywanie obrazu do rejestru 702
  • Uywanie kontenerów w duych firmach 703
 • Podsumowanie 704
 • wiczenia 704

Rozdzia 27. Uywanie systemu Linux do przetwarzania w chmurze 705

 • Ogólne omówienie tematu Linuksa i przetwarzania w chmurze 706
  • Hipernadzorca w chmurze (wze przetwarzajcy) 706
  • Kontroler chmury 707
  • Pami masowa w chmurze 707
  • Uwierzytelnianie w chmurze 708
  • Wdraanie i konfigurowanie chmury 708
  • Platformy chmury 708
 • Podstawowa terminologia zwizana z chmur 709
 • Konfigurowanie maej chmury 710
  • Konfigurowanie hipernadzorców 711
  • Konfigurowanie pamici masowej 714
  • Tworzenie maszyn wirtualnych 717
  • Zarzdzanie maszynami wirtualnymi 720
  • Migracja maszyny wirtualnej 721
 • Podsumowanie 723
 • wiczenia 723

Rozdzia 28. Wdraanie systemu Linux w chmurze 725

 • Pobieranie Linuksa do uruchomienia w chmurze 725
 • Tworzenie obrazu Linuksa dla chmury 727
  • Konfigurowanie i uruchamianie egzemplarza Linuksa w chmurze za pomoc cloud-init 727
  • Analizowanie dziaajcego w chmurze egzemplarza systemu operacyjnego 729
  • Klonowanie egzemplarza chmury 730
  • Uywanie cloud-init w duych firmach 733
 • Uywanie OpenStack do wdraania obrazów w chmurze 734
  • Rozpoczcie pracy w OpenStack Dashboard 735
 • Uywanie Amazon EC2 do wdraania obrazów chmury 739
 • Podsumowanie 741
 • wiczenia 741

Rozdzia 29. Automatyzacja aplikacji i infrastruktury za pomoc Ansible 743

 • Wprowadzenie do Ansible 744
 • Komponenty Ansible 745
  • Ewidencja 745
  • Scenariusz 746
 • Wdraanie za pomoc Ansible 748
  • Przygotowania 748
  • Generowanie kluczy SSH dla kadego wza 748
 • Instalowanie Ansible 750
  • Tworzenie ewidencji 750
  • Uwierzytelnianie w hostach 751
  • Tworzenie scenariusza 751
  • Uruchamianie scenariusza 752
 • Polecenia jednorazowe Ansible 754
  • Wypróbowywanie polece jednorazowych 754
 • Automatyzowanie zada za pomoc Ansible Tower 756
 • Podsumowanie 756
 • wiczenia 757

Rozdzia 30. Uycie platformy Kubernetes do wdraania aplikacji w kontenerach 759

 • Wprowadzenie do Kubernetes 760
  • Wze gówny w Kubernetes 761
  • Wzy robocze w Kubernetes 761
  • Aplikacje Kubernetes 761
  • Interfejsy Kubernetes 762
 • Wypróbowywanie Kubernetes 762
  • Rozpoczcie pracy z Kubernetes 763
  • Wykonywanie interaktywnego samouczka 765
 • OpenShift, czyli Kubernetes o jakoci przemysowej 773
 • Podsumowanie 775
 • wiczenia 775

DODATKI 777

Dodatek A. Nonik instalacyjny 779

Dodatek B. Odpowiedzi do wicze 789

Skorowidz 847

Dodaj do koszyka Linux. Biblia. Wydanie X

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2021 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.