reklama - zainteresowany?

Kubernetes. Tworzenie niezawodnych systemów rozproszonych - Helion


Autor: Kelsey Hightower, Brendan Burns, Joe Beda
Tytuł oryginału: Kubernetes: Up and Running: Dive into the Future of Infrastructure
ISBN: 978-83-283-5235-3
okładka: miękka
Data wydania: 2019-03-01
Księgarnia: Helion

Cena książki: 44,90 zł

Dodaj do koszyka

Dodaj do koszyka

 

Osoby które kupowały "Kubernetes. Tworzenie niezawodnych systemów rozproszonych", wybierały także:

 • Administrowanie sieciami Cisco. Kurs video. Przygotowanie do egzaminu CCNA/ICND2 200-105
 • Administrowanie sieciami Cisco. Kurs video. Przygotowanie do egzaminu CCNA/ICND1 100-105
 • Windows Media Center. Domowe centrum rozrywki

Dodaj do koszyka

Spis treści

Kubernetes. Tworzenie niezawodnych systemów rozproszonych -- spis treści


Przedmowa 13

1. Wprowadzenie 19

 • Prędkość 20
  • Wartość niemutowalności 21
  • Deklaratywna konfiguracja 22
  • Systemy samonaprawiające się 23
 • Skalowanie usługi i zespołów programistycznych 24
  • Rozłączność 24
  • Łatwe skalowanie aplikacji i klastrów 25
  • Skalowanie zespołów programistycznych za pomocą mikrousług 26
  • Separacja zagadnień dla zapewnienia spójności i skalowania 27
 • Zapewnianie abstrakcji infrastruktury 29
 • Wydajność 30
 • Podsumowanie 31

2. Tworzenie i uruchamianie kontenerów 33

 • Obrazy kontenerów 34
  • Format obrazu Dockera 35
 • Budowanie obrazów aplikacji za pomocą Dockera 37
  • Pliki Dockerfile 37
  • Bezpieczeństwo obrazu 37
  • Optymalizacja rozmiarów obrazu 38
 • Przechowywanie obrazów w zdalnym rejestrze 39
 • Środowisko wykonawcze kontenera Dockera 40
  • Uruchamianie kontenerów za pomocą Dockera 41
  • Odkrywanie aplikacji kuard 41
  • Ograniczanie wykorzystania zasobów 41
 • Czyszczenie 42
 • Podsumowanie 43

3. Wdrażanie klastra Kubernetes 45

 • Instalowanie Kubernetes w usłudze dostawcy publicznej chmury 46
  • Google Container Service 46
  • Instalowanie Kubernetes w Azure Container Service 46
  • Instalowanie Kubernetes w Amazon Web Services 47
 • Lokalna instalacja Kubernetes za pomocą minikube 48
 • Uruchamianie Kubernetes na Raspberry Pi 49
 • Klient Kubernetes 49
  • Sprawdzanie statusu klastra 49
  • Wyświetlanie węzłów roboczych klastra Kubernetes 50
 • Komponenty klastra 52
  • Serwer proxy Kubernetes 53
  • Serwer DNS Kubernetes 53
  • Interfejs użytkownika Kubernetes 53
 • Podsumowanie 54

4. Typowe polecenia kubectl 55

 • Przestrzenie nazw 55
 • Konteksty 55
 • Przeglądanie obiektów interfejsu API Kubernetes 56
 • Tworzenie, aktualizacja i niszczenie obiektów Kubernetes 57
 • Dodawanie etykiet i adnotacji do obiektów 58
 • Polecenia debugowania 58
 • Podsumowanie 59

5. Kapsuły 61

 • Kapsuły w Kubernetes 62
 • Myślenie w kategoriach kapsuł 63
 • Manifest kapsuły 63
  • Tworzenie kapsuły 64
  • Tworzenie manifestu kapsuły 65
 • Uruchamianie kapsuł 66
  • Wyświetlanie listy kapsuł 66
  • Szczegółowe informacje o kapsule 67
  • Usuwanie kapsuły 68
 • Uzyskiwanie dostępu do kapsuły 69
  • Korzystanie z przekierowania portów 69
  • Uzyskiwanie większej ilości informacji za pomocą dzienników 70
  • Uruchamianie poleceń w kontenerze przy użyciu exec 70
  • Kopiowanie plików do i z kontenerów 71
 • Kontrole działania 71
  • Sonda żywotności 72
  • Sonda gotowości 73
  • Rodzaje kontroli działania 74
 • Zarządzanie zasobami 74
  • Żądania zasobów: minimalne wymagane zasoby 75
  • Ograniczanie wykorzystania zasobów za pomocą limitów 77
 • Utrwalanie danych za pomocą woluminów 77
  • Używanie woluminów z kapsułami 78
  • Różne sposoby używania woluminów z kapsułami 79
  • Utrwalanie danych przy użyciu dysków zdalnych 80
 • Wszystko razem 80
 • Podsumowanie 82

6. Etykiety i adnotacje 83

 • Etykiety 83
  • Stosowanie etykiet 85
  • Modyfikowanie etykiet 86
  • Selektory etykiet 87
  • Selektory etykiet w obiektach API 89
 • Adnotacje 89
  • Definiowanie adnotacji 91
 • Czyszczenie 91
 • Podsumowanie 91

7. Wykrywanie usług 93

 • Co to jest wykrywanie usług? 93
 • Obiekt Service 94
  • DNS usługi 95
  • Kontrole gotowości 96
 • Udostępnianie usługi poza klastrem 98
 • Integracja z chmurą 99
 • Szczegóły dla zaawansowanych 101
  • Punkty końcowe 101
  • Ręczne wykrywanie usług 102
  • kube-proxy i adresy IP klastra 103
  • Zmienne środowiskowe adresu IP klastra 104
 • Czyszczenie 105
 • Podsumowanie 105

8. Obiekt ReplicaSet 107

 • Pętle uzgadniania 108
 • Relacje między kapsułami i obiektami ReplicaSet 109
  • Adaptowanie istniejących kontenerów 109
  • Poddawanie kontenerów kwarantannie 110
 • Projektowanie z wykorzystaniem ReplicaSet 110
 • Specyfikacja ReplicaSet 110
  • Szablony kapsuł 111
  • Etykiety 111
 • Tworzenie obiektu ReplicaSet 112
 • Inspekcja obiektu ReplicaSet 112
  • Znajdowanie ReplicaSet z poziomu kapsuły 113
  • Znajdowanie zestawu kapsuł dla ReplicaSet 113
 • Skalowanie kontrolerów ReplicaSet 114
  • Skalowanie imperatywne za pomocą polecenia kubectl scale 114
  • Skalowanie deklaratywne za pomocą kubectl apply 115
  • Automatyczne skalowanie kontrolera ReplicaSet 115
 • Usuwanie obiektów ReplicaSet 117
 • Podsumowanie 118

9. Obiekt DaemonSet 119

 • Planista DaemonSet 120
 • Tworzenie obiektów DaemonSet 121
 • Ograniczanie użycia kontrolerów DaemonSet do określonych węzłów 123
  • Dodawanie etykiet do węzłów 123
  • Selektory węzłów 124
 • Aktualizowanie obiektu DaemonSet 125
  • Aktualizowanie obiektów DaemonSet poprzez usuwanie poszczególnych kapsuł 125
  • Ciągła aktualizacja obiektu DaemonSet 126
 • Usuwanie obiektu DaemonSet 127
 • Podsumowanie 127

10. Obiekt Job 129

 • Obiekt Job 129
 • Wzorce obiektu Job 130
  • Zadania jednorazowe 131
  • Równoległość 136
  • Kolejki robocze 138
 • Podsumowanie 142

11. Obiekty ConfigMap i tajne dane 143

 • Obiekty ConfigMap 143
  • Tworzenie obiektów ConfigMap 144
  • Używanie obiektów ConfigMap 145
 • Tajne dane 147
  • Tworzenie tajnych danych 149
  • Korzystanie z tajnych danych 150
  • Prywatne rejestry Dockera 151
 • Ograniczenia dotyczące nazewnictwa 152
 • Zarządzanie obiektami ConfigMap i tajnymi danymi 153
  • Wyświetlanie obiektów 153
  • Tworzenie obiektów 154
  • Aktualizowanie obiektów 155
 • Podsumowanie 157

12. Obiekt Deployment 159

 • Twoje pierwsze wdrożenie 160
  • Wewnętrzne mechanizmy działania obiektu Deployment 160
 • Tworzenie obiektów Deployment 162
 • Zarządzanie obiektami Deployment 163
 • Aktualizowanie obiektów Deployment 164
  • Skalowanie obiektu Deployment 164
  • Aktualizowanie obrazu kontenera 165
  • Historia wersji 166
 • Strategie wdrażania 169
  • Strategia Recreate 169
  • Strategia RollingUpdate 170
  • Spowalnianie wdrażania w celu zapewnienia poprawnego działania usługi 174
 • Usuwanie wdrożenia 175
 • Podsumowanie 176

13. Integracja rozwiązań do przechowywania danych i Kubernetes 177

 • Importowanie usług zewnętrznych 178
  • Usługi bez selektorów 180
  • Ograniczenia usług zewnętrznych: sprawdzanie poprawności działania 182
 • Uruchamianie niezawodnych singletonów 182
  • Uruchamianie singletona MySQL 183
  • Dynamiczne przydzielanie woluminów 187
 • Natywne magazyny danych Kubernetes z wykorzystaniem obiektów StatefulSet 188
  • Właściwości obiektów StatefulSet 188
  • Ręcznie zreplikowany klaster MongoDB z wykorzystaniem obiektów StatefulSet 189
  • Automatyzacja tworzenia klastra MongoDB 192
  • Trwałe woluminy i obiekty StatefulSet 195
  • Ostatnia rzecz: sondy gotowości 196
 • Podsumowanie 196

14. Wdrażanie rzeczywistych aplikacji 197

 • Parse 197
  • Wymagania wstępne 198
  • Budowanie serwera parse-server 198
  • Wdrażanie serwera parse-server 198
  • Testowanie Parse 199
 • Ghost 200
  • Konfigurowanie serwera Ghost 200
 • Redis 203
  • Konfigurowanie instalacji Redis 204
  • Tworzenie usługi Redis 206
  • Wdrażanie klastra Redis 206
  • Zabawa z klastrem Redis 208
 • Podsumowanie 208

A. Budowanie klastra Raspberry Pi Kubernetes 211

 • Lista części 211
 • Flashowanie obrazów 212
 • Pierwsze uruchomienie: węzeł główny 213
  • Konfigurowanie sieci 213
  • Instalowanie Kubernetes 216
  • Konfigurowanie klastra 216
 • Podsumowanie 218

Skorowidz 219

Dodaj do koszyka

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2020 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.