reklama - zainteresowany?

Korpostartup. Efektywna współpraca korporacji ze startupami - Helion

Korpostartup. Efektywna współpraca korporacji ze startupami
Autor: Wojciech Drewczyński
ISBN: 978-83-283-5208-7
Format: 140x208, okładka: miękka
Data wydania: 2019-01-01
Księgarnia: Helion

Cena książki: 44,25 zł (poprzednio: 59,00 zł)
Oszczędzasz: 25% (-14,75 zł)

Dodaj do koszyka Korpostartup. Efektywna współpraca korporacji ze startupami

Gdy ja mam potrzeby, a ty wiesz, jak im sprostać!

Każda firma, nawet najpotężniejsza, jest skazana na współpracę z mniejszymi partnerami biznesowymi, dostarczającymi produkty i usługi niezbędne do jej prawidłowego funkcjonowania. Teoretycznie wielką korporację stać na uruchomienie spółki zależnej, która zapewni brakujące zasoby. W praktyce często łatwiej, taniej i szybciej jest skorzystać z pomocy podwykonawców. Znaczna część dużych przedsiębiorstw ma więc przygotowane procedury takiej współpracy. Procesy te świetnie sprawdzają się w relacji korporacja – mała lub średnia firma. Niestety, często zawodzą tam, gdzie wielki biznes styka się z biznesem niewielkim, za to innowacyjnym. Wynika to z fundamentalnych różnic między tradycyjnymi przedsiębiorstwami a startupami.

Do kooperacji z młodymi spółkami bazującymi na nowych technologiach i innowacjach należy stworzyć i rozwinąć odpowiednie narzędzia. Autor tej książki proponuje własny model oceny gotowości korporacji do współpracy ze startupami, Startup Collaboration Readiness, pozwalający szybko określić optymalny dla niej wachlarz instrumentów. Prezentuje także obraz ekosystemów startupowych w Polsce i na świecie oraz podpowiada skuteczne metody służące ocenie potencjału danego ekosystemu i zaplanowaniu krok po kroku budowy korporacyjnej strategii pracy z małym, innowacyjnym podmiotem. Pokazuje, jak powinien wyglądać prawidłowy scouting projektów oraz jak zbudować własny program akceleracyjny. Porusza również zagadnienia dotyczące rozwoju polityki inwestycyjnej, współpracy z funduszami typu venture capital podczas inwestowania w startupy oraz tworzenia takich funduszy w ramach korporacji.

Dodaj do koszyka Korpostartup. Efektywna współpraca korporacji ze startupami

 

Osoby które kupowały "Korpostartup. Efektywna współpraca korporacji ze startupami", wybierały także:

 • Windows Media Center. Domowe centrum rozrywki
 • Podręcznik startupu. Budowa wielkiej firmy krok po kroku
 • Ruby on Rails. Ćwiczenia
 • Scrum. O zwinnym zarz
 • Prawa ludzkiej natury

Dodaj do koszyka Korpostartup. Efektywna współpraca korporacji ze startupami

Spis treści

Korpostartup. Efektywna wsppraca korporacji ze startupami -- spis treci

 

Wstp 9

 

Rozdzia 1. Zrozumie startup 23

 • Rónica pomidzy startupem a maym lub rednim przedsibiorstwem 26
 • O czym marz i kim s startupowcy? 28
 • Ekosystem 35
 • Startup startupowi nierówny 41
 • Ucz si i upadaj szybko 54
 • Czynniki sukcesu startupów 59
 • Startupowa dolina mierci i kij hokejowy 62
 • Pivot 64
 • Czego startupy chc od korporacji? 66
 • Czego korporacje chc od startupów? 70
 • Co startupy i korporacje mog da sobie nawzajem? 73
 • Czynniki sukcesu we wspópracy ze startupami 75
 • Etapy rozwoju wspópracy ze startupami 80

Rozdzia 2. Ekosystem startupowy w Polsce i na wiecie 85

 • Polska Rzeczpospolita Startupowa 87
 • Krótka historia polskich startupów 88
 • Krajowy ekosystem startupowy 94
  • Warszawa 95
  • Kraków 98
  • Wrocaw 99
  • Trójmiasto (Gdask, Gdynia, Sopot) 99
  • Pozostae orodki innowacji 101
 • Europa 104
  • Wielka Brytania 105
  • Niemcy 106
  • Izrael 107
  • Pozostae orodki europejskie 109
 • USA 110
  • Od gorczki zota do Doliny Krzemowej 111
 • Chiny 117
  • Chiska Dolina Krzemowa 117
 • Cechy dojrzaego i sprawnie dziaajcego ekosystemu startupowego 119

Rozdzia 3. Jak zacz wspóprac ze startupami? 127

 • Identyfikacja otoczenia firmy 129
 • Pierwsze kroki - SCR 0 130
 • Analiza lokalnego ekosystemu i budowa zespou - SCR 1 138
 • Analiza dziaa konkurencji i dalsze poznawanie ekosystemu - SCR 2 147
 • Wykorzystaj potencja wewntrz organizacji - SCR 3 152
 • Partnerstwo w zewntrznym programie akceleracyjnym - SCR 3 159
 • Wstpna strategia i zacienianie wspópracy z organizacjami - SCR 3 169
 • Wasny proces scoutingu projektów startupowych - SCR 4 171
 • Korporacyjny inkubator innowacji - SCR 5 182
 • Korporacyjna strategia wspópracy ze startupami i dopracowanie modelu - SCR 5 185
 • Outsourcing programu akceleracyjnego - SCR 5 191

Rozdzia 4. Korporacyjny program akceleracyjny SCR 6 197

 • Dlaczego startupy kochaj akceleratory? 198
 • Po co korporacjom program akceleracyjny? 201
 • Geneza programów akceleracji 206
 • Akceleracja a sprawa polska 211
 • Frameworki programów akceleracyjnych 220
 • Etapy akceleracji 232
 • Wyznaczenie celu 234
 • Wybór modelu 235
 • Budowa zespou akceleratora 238
 • Zasoby do realizacji programu 241
 • Umowy i regulaminy 245
 • Budet i harmonogram prac 247
 • Tworzenie programu akceleracji 249
 • Rekrutacja zespoów 259
 • Selekcja zgosze 268
 • Umowa akceleracyjna 273
 • Akceleracja 275
 • Demo Day 280
 • Postakceleracja i program wsparcia absolwentów 282
 • Ewaluacja programu 284

Rozdzia 5. Wspópraca z funduszami VC i rozwój polityki inwestycyjnej SCR 7 i 8 287

 • Krótka historia inwestycji kapitaowych podwyszonego ryzyka 289
 • Zaoenia funkcjonowania funduszy VC 292
 • Cykl ycia funduszu VC 294
 • Jak zarabiaj fundusze venture capital? 296
 • Ryzyko inwestowania w startupy 298
 • Anioowie biznesu a fundusze VC 310
 • Rodzaje funduszy VC 313
 • Zespó funduszu 321
 • Wspópraca z funduszami VC 323
 • Koinwestycje z funduszami VC 329
 • Przejcia spóek z portfeli funduszy VC 334
 • Wspópraca midzynarodowa 337
 • Zarzdzanie ryzykiem we wspópracy na linii korporacja i fundusze VC 340
  • Rozpoznanie partnera 341
  • Analiza projektów 343
  • Negocjacje i zakoczenie procesu 344

Rozdzia 6. Corporate Venture Capital SCR 9 349

 • Historia dziaania funduszy CVC 350
  • Pierwsza fala funduszy CVC - lata 60. i 70. XX wieku 351
  • Druga fala CVC - Dolina Krzemowa 352
  • Trzecia fala CVC - boom "dotcomów" 353
  • Czwarta fala CVC - w poszukiwaniu jednoroców 354
  • Polski rynek funduszy CVC 356
 • Modele funkcjonowania CVC 358
 • Decyzja o stworzeniu wasnego funduszu CVC 361
 • VC a CVC 364
 • Polityka inwestycyjna 367
 • Budowa zespou zarzdzajcego i kluczowego personelu 371
 • Proces inwestycyjny 375
 • Dodatkowe formy finansowania CVC - fundusze funduszy 377
 • Zoenie oferty do funduszu funduszy 383
 • Uruchomienie funduszu CVC 386
 • Zarzdzanie prac funduszu 387
 • Praktyczne aspekty procesu inwestycyjnego 391
  • Pozyskiwanie projektów inwestycyjnych i rozmowy ze startupami 391
  • Term sheet 393
  • Wycena startupu 395
  • Due diligence 399
  • Podnoszenie kompetencji zespou 400
  • Wspópraca ze spókami i wzrost wartoci portfela 403
  • Wyjcia z inwestycji i zamknicie funduszu 407
  • Podsumowanie 410

Zakoczenie 411

 • Zarzdzanie ryzykiem 412
 • Otwarcie si na nowe 413
 • W poszukiwaniu jednoroca 414
 • System naczy poczonych 416
 • Korzyci, korzyci i jeszcze raz korzyci 417
 • Korporacyjna gotowo do wspópracy ze startupami 418

Spis tabel 421

Spis rysunków 422

Zacznik 423

Dodaj do koszyka Korpostartup. Efektywna współpraca korporacji ze startupami

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2023 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.