reklama - zainteresowany?

Język Kotlin na platformie Spring. Programowanie aplikacji internetowych - Helion


ebook
Autor: Miloš Vasić
Tytuł oryginału: Building Applications with Spring 5 and Kotlin
ISBN: 978-83-283-5184-4
Format: ebook
Data wydania: 2019-01-01
Księgarnia: Helion

Cena książki: 39,20 zł (poprzednio: 48,40 zł)
Oszczędzasz: 19% (-9,20 zł)

Dodaj do koszyka

Dodaj do koszyka

Spis treści

Język Kotlin na platformie Spring. Programowanie aplikacji internetowych eBook -- spis treści

 • O autorze
 • O recenzentach
 • Przedmowa
  • Dla kogo jest ta książka?
  • Co zawiera ta książka?
  • Jak najlepiej wykorzystać tę książkę?
  • Przykłady kodu do pobrania i kolorowe wersje rysunków
  • Konwencje typograficzne
 • 1. Przygotowanie
  • Jaka jest Twoja misja?
  • Dzielenie kodu na osobne jednostki
  • Opis jednostek
  • Planowanie pracy
  • Przygotowanie środowiska roboczego
  • Instalacja narzędzia Git
   • Microsoft Windows
   • macOS
   • Linux
  • Kompilacja kodu źródłowego narzędzia Git
   • Debian i Ubuntu
   • Fedora
  • Instalacja pakietu JDK
   • Microsoft Windows
   • Linux
   • macOS
  • Instalacja środowiska programistycznego
   • Microsoft Windows
   • Linux
   • macOS
  • Pierwsze uruchomienie środowiska IntelliJ IDEA
  • Instalacja platformy Spring 5
   • Konfiguracja narzędzia Maven
   • Konfiguracja narzędzia Gradle
  • Instalacja programu Postman
   • Instalacja programu w systemie Microsoft Windows
   • Instalacja programu w systemie Linux
   • Instalacja programu w systemie macOS
  • Utworzenie repozytorium Git
  • Podsumowanie
 • 2. Pierwsze kroki z platformą Spring
  • Czym jest platforma Spring?
  • Jakie funkcjonalności oferuje platforma Spring?
   • Wstrzykiwanie zależności
   • Odwrócenie sterowania
   • Programowanie aspektowe
   • Kontener
   • Wzorzec MVC
   • Zarządzanie transakcjami
   • Inne funkcjonalności
  • Jak jest obsługiwany język Kotlin?
  • Tworzenie projektu Spring
  • Czym jest narzędzie Spring Initializr?
  • Utworzenie projektu
  • Tworzenie projektu w środowisku IntelliJ IDEA
  • Podsumowanie
 • 3. Twoja pierwsza usługa Spring REST w języku Kotlin
  • Zdefiniowanie zależności w projekcie
  • Utworzenie klasy kontrolera
  • Co jeszcze można uzyskać?
  • Utworzenie klasy danych
  • Obsługa innych rodzajów zapytań
  • Uruchomienie aplikacji
  • Ścieżki udostępniane przez bibliotekę Actuator
  • Dodanie komponentu Service
  • Podsumowanie
 • 4. Interfejs Spring Data JPA i baza danych MySQL
  • Wprowadzenie do interfejsu Spring Data JPA
  • Co oferuje biblioteka Spring Data?
  • Jakie moduły Spring Data będą potrzebne?
  • Interfejs Spring Data JPA
  • Instalacja bazy MySQL
  • Instalacja bazy MySQL w systemie macOS
  • Instalacja bazy MySQL w systemie Windows
  • Instalacja bazy MySQL w systemie Linux
   • Instalacja za pomocą menedżera pakietów
   • Ręczna instalacja pliku TAR
  • Utworzenie schematu bazy danych
  • Dodanie nowych zależności
  • Implementacja operacji CRUD
  • Dodawanie danych
  • Modyfikacja danych
  • Odczytywanie danych
  • Usuwanie danych
  • Więcej o modyfikowaniu danych
  • Obiekty DTO
  • Tworzenie zapytań SQL
  • Nazwane zapytania SQL
  • Podsumowanie
 • 5. Zabezpieczanie aplikacji za pomocą Spring Security
  • Wprowadzenie do platformy Spring Security
  • Definiowanie ról użytkowników
  • Implementacja klas reprezentujących role
  • Definiowanie obiektów DTO dla użytkowników
  • Uwierzytelnianie i autoryzowanie użytkowników
  • Co jeszcze oferuje platforma Spring Security?
  • Podsumowanie
 • 6. Platforma Spring Cloud
  • Architektura SOA
  • Architektura mikrousługowa
  • Mikrousługi w platformie Spring Cloud
  • Platforma Spring Cloud w praktyce
  • Serwer konfiguracji
  • Wykrywanie serwerów
  • Brama
  • Modyfikacja interfejsu API
  • Zabezpieczanie usług Spring Cloud
  • Podsumowanie
 • 7. Projekt Reactor
  • Dlaczego należy stosować projekt Reactor?
  • Co to jest projekt Reactor?
  • Korzystanie z projektu Reactor
  • Podsumowanie
 • 8. Praktyki programistyczne
  • Krytyczna ocena praktyk programistycznych
  • Wstrzykiwane zależności
  • Otwartość klas
  • Mutowalne zmienne
  • Wielowątkowość
  • Poprawność danych
  • Zakres testów
  • Konfiguracja XML
  • Dobre praktyki w tworzeniu kodu
  • Nie wstrzykuj zbyt wiele
  • Ograniczaj widoczność
  • Problem wielowątkowości
  • Weryfikacja danych
  • Podsumowanie
 • 9. Testy
  • Dlaczego testy są tak ważne w programowaniu?
  • Co trzeba testować?
  • Najczęściej stosowane praktyki i metodyki testowania
  • Przygotowanie projektu
  • Pierwszy test w języku Kotlin
  • Uruchamianie testów w środowisku IntelliJ IDEA
  • Testowanie aplikacji Spring REST
  • Uruchamianie zestawu testów
  • Podsumowanie
 • 10. Wdrażanie aplikacji
  • Co będziemy wdrażać?
  • Opcje wdrożeniowe
  • Wdrożenie aplikacji na serwerze Tomcat
  • Wdrożenie aplikacji na serwerze Java EE
  • Wdrożenie aplikacji w chmurze AWS
  • Podsumowanie

Dodaj do koszyka

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2020 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.