reklama - zainteresowany?

JavaScript od pierwszej linii kodu. B - Helion

JavaScript od pierwszej linii kodu. B

MIEJSCE 4 na liście TOP 20
Autor: Laurence Lars Svekis, Maaike van Putten
ISBN: 978-83-8322-197-7
okładka: mi
Data wydania: 2022-12-01
Księgarnia: Helion

Cena książki: 63,36 zł (poprzednio: 99,00 zł)
Oszczędzasz: 36% (-35,64 zł)

Dodaj do koszyka JavaScript od pierwszej linii kodu. B

Dodaj do koszyka JavaScript od pierwszej linii kodu. B

 

Osoby które kupowały "JavaScript od pierwszej linii kodu. B", wybierały także:

 • Windows Media Center. Domowe centrum rozrywki
 • Podręcznik startupu. Budowa wielkiej firmy krok po kroku
 • Ruby on Rails. Ćwiczenia
 • Scrum. O zwinnym zarz
 • Prawa ludzkiej natury

Dodaj do koszyka JavaScript od pierwszej linii kodu. B

Spis treści

JavaScript od pierwszej linii kodu. Błyskawiczna nauka pisania gier, stron WWW i aplikacji internetowych -- spis treści

O autorach

O korektorze merytorycznym

Wprowadzenie

Rozdział 1. Rozpoczęcie pracy z JavaScriptem

 • Dlaczego warto poznać JavaScript?
 • Przygotowanie środowiska pracy
  • Zintegrowane środowisko programistyczne
  • Przeglądarka WWW
  • Narzędzia dodatkowe
  • Edytor typu online
 • Jak przeglądarka WWW przetwarza kod JavaScriptu?
 • Używanie konsoli przeglądarki WWW
 • Dodawanie kodu JavaScript do strony internetowej
  • Osadzenie kodu JavaScript bezpośrednio w HTML-u
  • Dołączenie pliku zewnętrznego do strony internetowej
 • Tworzenie kodu JavaScript
  • Formatowanie kodu
  • Komentarze w kodzie
  • Pobieranie danych wejściowych
  • Losowo wybrane liczby
 • Projekt rozdziału
  • Tworzenie pliku HTML i dołączonego w nim pliku JavaScript
 • Sprawdzian umiejętności
 • Podsumowanie

Rozdział 2. Podstawy JavaScriptu

 • Zmienne
  • Deklarowanie zmiennej
 • Proste typy danych
  • String
  • Number
  • BigInt
  • Boolean
  • Symbol
  • undefined
  • null
 • Analizowanie i modyfikowanie typów danych
  • Ustalenie typu zmiennej
  • Konwersja typów danych
 • Operatory
  • Operatory arytmetyczne
  • Operatory przypisania
  • Operatory porównania
  • Operatory logiczne
 • Projekty rozdziału
  • Konwerter mil na kilometry
  • Kalkulator BMI
 • Sprawdzian umiejętności
 • Podsumowanie

Rozdział 3. Wiele wartości w JavaScripcie

 • Tablica i jej właściwości
  • Tworzenie tablicy
  • Uzyskiwanie dostępu do elementów tablicy
  • Nadpisywanie elementu
  • Wbudowana właściwość length
 • Metody tablicy
  • Dodawanie i zastępowanie elementów
  • Usuwanie elementu
  • Wyszukiwanie elementów
  • Sortowanie
  • Sortowanie w kolejności odwrotnej
 • Tablica wielowymiarowa
 • Obiekty w JavaScripcie
  • Uaktualnianie obiektu
 • Praca z obiektami i tablicami
  • Obiekt w obiekcie
  • Tablica w obiekcie
  • Obiekt w tablicy
  • Obiekt w tablicy w innym obiekcie
 • Projekty rozdziału
  • Operacje na tablicy
  • Katalog produktów firmy
 • Sprawdzian umiejętności
 • Podsumowanie

Rozdział 4. Konstrukcje logiczne

 • Konstrukcje if i if-else
 • Konstrukcja else if
 • Operator trójargumentowy
 • Konstrukcja switch
  • Blok default w konstrukcji switch
  • Łączenie bloków case
 • Projekty rozdziału
  • Gra w liczby
  • Gra w sprawdzanie imienia przyjaciela
  • Gra "kamień, papier, nożyce"
 • Sprawdzian umiejętności
 • Podsumowanie

Rozdział 5. Pętle

 • Pętla while
 • Pętla do-while
 • Pętla for
 • Pętle zagnieżdżone
 • Pętle i tablice
  • Pętla for-of
 • Pętla i obiekt
  • Pętla for-in
  • Iteracja przez obiekt przez jego konwersję na tablicę
 • Słowa kluczowe break i continue
  • Polecenie break
  • Polecenie continue
  • break, continue i pętla zagnieżdżona
  • break, continue i pętle oznaczone etykietami
 • Projekt rozdziału
  • Tabliczka mnożenia
 • Sprawdzian umiejętności
 • Podsumowanie

Rozdział 6. Funkcje

 • Podstawy dotyczące funkcji
  • Wywoływanie funkcji
  • Tworzenie funkcji
  • Nadawanie nazwy funkcjom
 • Parametry i argumenty
  • Parametry domyślne lub nieodpowiednie
 • Specjalne funkcje i operatory
  • Funkcja strzałki
  • Operator rozwinięcia
  • Parametr resztowy
 • Wartość zwrotna funkcji
  • Wartość zwrotna funkcji strzałki
 • Zasięg zmiennej w funkcji
  • Zmienna lokalna w funkcji
  • Zmienna globalna
  • Natychmiast wywoływane wyrażenie funkcji
 • Funkcja rekurencyjna
 • Funkcja zagnieżdżona
 • Funkcja anonimowa
  • Wywołanie zwrotne funkcji
 • Projekty rozdziału
  • Utworzenie funkcji rekurencyjnej
  • Zdefiniowanie kolejności
 • Sprawdzian umiejętności
 • Podsumowanie

Rozdział 7. Klasy

 • Programowanie zorientowane obiektowo
 • Klasa i obiekt
 • Klasy
  • Konstruktor
  • Metody
  • Właściwości
 • Dziedziczenie
 • Prototypy
 • Projekty rozdziału
  • Aplikacja monitorowania pracowników
  • Kalkulator ceny produktów
 • Sprawdzian umiejętności
 • Podsumowanie

Rozdział 8. Wbudowane metody JavaScriptu

 • Wprowadzenie do metod wbudowanych JavaScriptu
 • Metody globalne
  • Kodowanie i dekodowanie adresów URI
  • Przetwarzanie liczb
  • Wykonywanie kodu JavaScript za pomocą eval()
 • Metody przeznaczone do pracy z tablicą
  • Wykonywanie pewnej akcji dla każdego elementu tablicy
  • Filtrowanie tablicy
  • Sprawdzanie warunku dla wszystkich elementów
  • Zastępowanie fragmentu tablicy innym fragmentem
  • Mapowanie wartości tablicy
  • Wyszukiwanie ostatniego wystąpienia w tablicy
 • Metody przeznaczone do pracy z ciągiem tekstowym
  • Łączenie ciągów tekstowych
  • Konwersja ciągu tekstowego na tablicę
  • Konwersja tablicy na ciąg tekstowy
  • Praca z indeksem i położeniem
  • Tworzenie podciągu tekstowego
  • Zastępowanie fragmentu ciągu tekstowego
  • Małe i wielkie litery
  • Początek i koniec ciągu tekstowego
 • Metody przeznaczone do pracy z liczbami
  • Sprawdzenie, czy wartość (nie) jest liczbą
  • Sprawdzenie, czy wartość jest skończona
  • Sprawdzenie, czy wartość jest liczbą całkowitą
  • Określanie liczby cyfr po przecinku
  • Określanie dokładności liczby
 • Metody matematyczne
  • Wyszukiwanie najmniejszej i największej liczby
  • Pierwiastek kwadratowy i podniesienie do potęgi
  • Konwersja liczby zmiennoprzecinkowej na całkowitą
  • Wykładnik i logarytm
 • Metody przeznaczone do pracy z datą
  • Tworzenie daty
  • Metody umożliwiające pobieranie i przypisywanie wartości elementom daty
  • Przetwarzanie daty
  • Konwersja daty na postać ciągu tekstowego
 • Projekty rozdziału
  • Szyfrowanie słów
  • Licznik odliczający wstecz
 • Sprawdzian umiejętności
 • Podsumowanie

Rozdział 9. Obiektowy model dokumentu

 • Krótkie wprowadzenie do języka HTML
  • Element HTML-a
  • Atrybuty HTML-a
 • Model BOM
  • Obiekt history okna
  • Obiekt navigator w oknie przeglądarki WWW
  • Obiekt location w oknie przeglądarki WWW
 • Model DOM
  • Właściwości dodatkowe modelu DOM
  • Pobieranie elementów strony internetowej
 • Projekt rozdziału
  • Przeprowadzanie za pomocą JavaScriptu operacji na elementach HTML-a
 • Sprawdzian umiejętności
 • Podsumowanie

Rozdział 10. Operacje dynamiczne na elementach modelu DOM

 • Podstawowe sposoby poruszania się po modelu DOM
  • Pobieranie elementu jako obiektu
 • Uzyskiwanie dostępu do elementów modelu DOM
  • Uzyskiwanie dostępu do elementu na podstawie identyfikatora
  • Uzyskanie dostępu do elementu na podstawie nazwy znacznika
  • Uzyskanie dostępu do elementu na podstawie nazwy klasy
  • Uzyskanie dostępu do elementu na podstawie selektora CSS
 • Procedura obsługi kliknięcia elementu
 • Słowo kluczowe this i model DOM
 • Przeprowadzanie operacji na stylu elementu
 • Zmiana klas elementu
  • Dodawanie klasy do elementu
  • Usunięcie klas z elementu
  • Przełączanie klas
 • Operacje na atrybutach
 • Komponent nasłuchiwania zdarzeń elementu
 • Tworzenie nowego elementu
 • Projekty rozdziału
  • Rozwijany komponent accordion
  • Interaktywny system głosowania
  • Wisielec
 • Sprawdzian umiejętności
 • Podsumowanie

Rozdział 11. Treść interaktywna i nasłuchiwanie zdarzeń

 • Wprowadzenie do treści interaktywnej
 • Określanie zdarzeń
  • Określanie zdarzeń za pomocą kodu HTML
  • Określanie zdarzeń za pomocą JavaScriptu
  • Określanie zdarzeń za pomocą komponentu ich nasłuchiwania
 • Procedura obsługi zdarzeń onload
 • Procedury obsługi zdarzeń myszy
 • Właściwość target zdarzenia
 • Przepływ zdarzeń modelu DOM
 • Zdarzenia onchange i onblur
 • Procedura obsługi zdarzeń key
 • Przeciąganie i upuszczanie elementów
 • Wysłanie formularza HTML
 • Animowanie elementów
 • Projekty rozdziału
  • Samodzielne utworzenie rozwiązania w zakresie analityki
  • System oceny za pomocą gwiazdek
  • Śledzenie położenia myszy
  • Gra - klikanie elementu na czas
 • Sprawdzian umiejętności
 • Podsumowanie

Rozdział 12. Średniozaawansowany JavaScript

 • Wyrażenia regularne
  • Określanie wielu opcji dla słów
  • Opcje znaków
  • Grupy
  • Praktyczne zastosowania wyrażeń regularnych
 • Funkcja i obiekt arguments
 • Hoisting w JavaScripcie
 • Używanie trybu ścisłego
 • Debugowanie
  • Punkt przerwania
  • Obsługa błędów
 • Praca z ciasteczkami
 • Lokalny magazyn danych
 • JSON
  • Przetwarzanie danych JSON
 • Projekty rozdziału
  • Wyodrębnianie adresów e-mail
  • Weryfikacja formularza HTML
  • Prosty quiz matematyczny
 • Sprawdzian umiejętności
 • Podsumowanie

Rozdział 13. Współbieżność

 • Wprowadzenie do współbieżności
 • Wywołania zwrotne
 • Obietnice
 • Słowa kluczowe async i await
 • Pętla zdarzeń
  • Stos wywołań i kolejka wywołań zwrotnych
 • Projekt rozdziału
  • Sprawdzanie hasła
 • Sprawdzian umiejętności
 • Podsumowanie

Rozdział 14. HTML5, płótno i JavaScript

 • Wprowadzenie do języka HTML5 używanego razem z JavaScriptem
 • Odczytywanie plików lokalnych
  • Przekazywanie pliku
  • Odczytywanie plików
 • Pobieranie danych położenia za pomocą geolokalizacji
 • Płótno HTML5
 • Płótno dynamiczne
  • Dodawanie linii i okręgów
  • Dodawanie tekstu do płótna
  • Dodawanie i przekazywanie obrazów na płótnie
  • Dodawanie animacji na płótnie
 • Rysowanie myszą na płótnie
 • Zapisywanie obrazów dynamicznych
 • Media na stronie
 • Kwestie dostępności w HTML-u
 • Projekty rozdziału
  • Utworzenie efektu z filmu "Matrix"
  • Zegar odliczający wstecz
  • Internetowa aplikacja graficzna
 • Sprawdzian umiejętności
 • Podsumowanie

Rozdział 15. Kolejne kroki

 • Biblioteki i frameworki
  • Biblioteki
  • Frameworki
 • Poznajemy backend
  • API
  • AJAX
  • Node.js
 • Kolejne kroki
 • Projekty rozdziału
  • Praca z danymi w formacie JSON
  • Projekt listy
 • Sprawdzian umiejętności
 • Podsumowanie

Dodatek . Rozwiązania ćwiczeń praktycznych i odpowiedzi do sprawdzianów

 • Rozdział 1. Rozpoczęcie pracy z JavaScriptem
  • Ćwiczenia praktyczne
  • Projekt rozdziału
  • Sprawdzian umiejętności
 • Rozdział 2. Podstawy JavaScriptu
  • Ćwiczenia praktyczne
  • Projekty rozdziału
  • Sprawdzian umiejętności
 • Rozdział 3. Wiele wartości w JavaScripcie
  • Ćwiczenia praktyczne
  • Projekty rozdziału
  • Sprawdzian umiejętności
 • Rozdział 4. Konstrukcje logiczne
  • Ćwiczenia praktyczne
  • Projekty rozdziału
  • Sprawdzian umiejętności
 • Rozdział 5. Pętle
  • Ćwiczenia praktyczne
  • Projekt rozdziału
  • Sprawdzian umiejętności
 • Rozdział 6. Funkcje
  • Ćwiczenia praktyczne
  • Projekty rozdziału
  • Sprawdzian umiejętności
 • Rozdział 7. Klasy
  • Ćwiczenia praktyczne
  • Projekty rozdziału
  • Sprawdzian umiejętności
 • Rozdział 8. Wbudowane metody JavaScriptu
  • Ćwiczenia praktyczne
  • Projekty rozdziału
  • Sprawdzian umiejętności
 • Rozdział 9. Obiektowy model dokumentu
  • Ćwiczenia praktyczne
  • Projekt rozdziału
  • Sprawdzian umiejętności
 • Rozdział 10. Operacje dynamiczne na elementach modelu DOM
  • Ćwiczenia praktyczne
  • Projekty rozdziału
  • Sprawdzian umiejętności
 • Rozdział 11. Treść interaktywna i nasłuchiwanie zdarzeń
  • Ćwiczenia praktyczne
  • Projekty rozdziału
  • Sprawdzian umiejętności
 • Rozdział 12. Średniozaawansowany JavaScript
  • Ćwiczenia praktyczne
  • Projekty rozdziału
  • Sprawdzian umiejętności
 • Rozdział 13. Współbieżność
  • Ćwiczenia praktyczne
  • Projekt rozdziału
  • Sprawdzian umiejętności
 • Rozdział 14. HTML5, płótno i JavaScript
  • Ćwiczenia praktyczne
  • Projekty rozdziału
  • Sprawdzian umiejętności
 • Rozdział 15. Kolejne kroki
  • Ćwiczenia praktyczne
  • Projekty rozdziału
  • Sprawdzian umiejętności

Skorowidz

Dodaj do koszyka JavaScript od pierwszej linii kodu. B

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2023 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.