reklama - zainteresowany?

Java. Przewodnik dla początkujących. Wydanie VIII - Helion


ebook
Autor: Herbert Schildt
Tytuł oryginału: Java: A Beginner's Guide, Eighth Edition
ISBN: 978-83-283-5881-2
Format: ebook
Data wydania: 2019-08-01
Księgarnia: Helion

Cena książki: 44,50 zł (poprzednio: 89,00 zł)
Oszczędzasz: 50% (-44,50 zł)

Dodaj do koszyka

Dodaj do koszyka

Spis treści

Java. Przewodnik dla początkujących. Wydanie VIII eBook -- spis treści


O autorze 13

O redaktorze merytorycznym 14

Wstęp 15

1. Podstawy Javy 21

 • Historia i filozofia Javy 22
  • Pochodzenie Javy 22
  • Java a języki C i C++ 23
  • Wpływ Javy na Internet 23
  • Magiczny kod bajtowy 25
  • Coś więcej niż aplety 26
  • Szybszy harmonogram udostępniania 27
  • Terminologia Javy 27
 • Programowanie obiektowe 27
  • Hermetyzacja 29
  • Polimorfizm 29
  • Dziedziczenie 29
 • Java Development Kit 30
 • Pierwszy prosty program 31
  • Wprowadzenie tekstu programu 31
  • Kompilowanie programu 32
  • Pierwszy program wiersz po wierszu 33
 • Obsługa błędów składni 34
 • Drugi prosty program 35
 • Inne typy danych 37
 • Przykład 1.1. Zamiana galonów na litry 38
 • Dwie instrukcje sterujące 39
  • Instrukcja if 39
  • Pętla for 40
 • Bloki kodu 41
 • Średnik i pozycja kodu w wierszu 42
 • Wcięcia 43
 • Przykład 1.2. Ulepszony konwerter galonów na litry 43
 • Słowa kluczowe języka Java 44
 • Identyfikatory 45
 • Biblioteki klas 45
 • Test sprawdzający 46

2. Typy danych i operatory 47

 • Dlaczego typy danych są tak ważne 47
 • Typy proste 48
  • Typy całkowite 48
  • Typy zmiennoprzecinkowe 49
  • Znaki 50
 • Typ logiczny 51
 • Przykład 2.1. Jak daleko uderzył piorun? 52
 • Literały 53
  • Literały szesnastkowe, ósemkowe i binarne 53
  • Specjalne sekwencje znaków 53
  • Literały łańcuchowe 54
 • Zmienne 55
  • Inicjalizacja zmiennej 55
  • Dynamiczna inicjalizacja 55
 • Zasięg deklaracji i czas istnienia zmiennych 56
 • Operatory 58
 • Operatory arytmetyczne 58
  • Inkrementacja i dekrementacja 59
 • Operatory relacyjne i logiczne 60
 • Warunkowe operatory logiczne 62
 • Operator przypisania 63
 • Skrótowe operatory przypisania 63
 • Konwersje typów w instrukcjach przypisania 64
 • Rzutowanie typów niezgodnych 65
 • Priorytet operatorów 67
 • Przykład 2.2. Tabela prawdy dla operatorów logicznych 67
 • Wyrażenia 68
  • Konwersja typów w wyrażeniach 68
  • Odstępy i nawiasy 70
 • Test sprawdzający 70

3. Instrukcje sterujące 71

 • Wprowadzanie znaków z klawiatury 71
 • Instrukcja if 72
 • Zagnieżdżanie instrukcji if 73
 • Drabinka if-else-if 74
 • Instrukcja switch 75
 • Zagnieżdżanie instrukcji switch 78
 • Przykład 3.1. Rozpoczynamy budowę systemu pomocy 78
 • Pętla for 80
 • Wariacje na temat pętli for 81
 • Brakujące elementy 82
  • Pętla nieskończona 83
 • Pętle bez ciała 83
 • Deklaracja zmiennych sterujących wewnątrz pętli 84
 • Rozszerzona pętla for 85
 • Pętla while 85
 • Pętla do-while 86
 • Przykład 3.2. Ulepszamy system pomocy 88
 • Przerywanie pętli instrukcją break 90
 • Zastosowanie break jako formy goto 91
 • Zastosowanie instrukcji continue 95
 • Przykład 3.3. Końcowa wersja systemu pomocy 96
 • Pętle zagnieżdżone 99
 • Test sprawdzający 99

4. Wprowadzenie do klas, obiektów i metod 101

 • Podstawy klas 101
  • Ogólna postać klasy 102
  • Definiowanie klasy 102
 • Jak powstają obiekty 105
 • Referencje obiektów i operacje przypisania 105
 • Metody 106
  • Dodajemy metodę do klasy Vehicle 106
 • Powrót z metody 108
 • Zwracanie wartości 109
 • Stosowanie parametrów 110
  • Dodajemy sparametryzowaną metodę do klasy Vehicle 112
 • Przykład 4.1. System pomocy jako klasa 113
 • Konstruktory 117
 • Konstruktory z parametrami 118
 • Dodajemy konstruktor do klasy Vehicle 119
 • Operator new 120
 • Odzyskiwanie pamięci 120
 • Słowo kluczowe this 121
 • Test sprawdzający 122

5. Więcej typów danych i operatorów 123

 • Tablice 123
  • Tablice jednowymiarowe 124
 • Przykład 5.1. Sortowanie tablicy 126
 • Tablice wielowymiarowe 128
  • Tablice dwuwymiarowe 128
  • Tablice nieregularne 129
  • Tablice o trzech i więcej wymiarach 130
  • Inicjalizacja tablic wielowymiarowych 130
 • Alternatywna składnia deklaracji tablic 131
 • Przypisywanie referencji tablic 131
 • Wykorzystanie składowej length 132
 • Przykład 5.2. Klasa Queue 134
 • Styl for-each pętli for 137
  • Iteracje w tablicach wielowymiarowych 139
  • Zastosowania rozszerzonej pętli for 140
 • Łańcuchy znaków 141
  • Tworzenie łańcuchów 141
  • Operacje na łańcuchach 142
  • Tablice łańcuchów 144
  • Łańcuchy są niezmienne 144
  • Stosowanie łańcuchów do sterowania instrukcją switch 145
 • Wykorzystanie argumentów wywołania programu 146
 • Stosowanie wnioskowania typów w zmiennych lokalnych 147
  • Wnioskowanie typów zmiennych lokalnych w przypadku typów referencyjnych 149
  • Stosowanie wnioskowania typów zmiennych lokalnych w pętlach 150
  • Ograniczenia var 151
 • Operatory bitowe 152
  • Operatory bitowe AND, OR, XOR i NOT 152
  • Operatory przesunięcia 156
  • Skrótowe bitowe operatory przypisania 157
 • Przykład 5.3. Klasa ShowBits 158
 • Operator ? 160
 • Test sprawdzający 161

6. Więcej o metodach i klasach 163

 • Kontrola dostępu do składowych klasy 163
  • Modyfikatory dostępu w Javie 164
 • Przykład 6.1. Ulepszamy klasę Queue 167
 • Przekazywanie obiektów do metod 168
  • Sposób przekazywania argumentów 169
 • Zwracanie obiektów 171
 • Przeciążanie metod 173
 • Przeciążanie konstruktorów 177
 • Przykład 6.2. Przeciążamy konstruktor klasy Queue 178
 • Rekurencja 181
 • Słowo kluczowe static 182
  • Bloki static 185
 • Przykład 6.3. Algorytm Quicksort 186
 • Klasy zagnieżdżone i klasy wewnętrzne 188
 • Zmienne liczby argumentów 190
  • Metody o zmiennej liczbie argumentów 191
  • Przeciążanie metod o zmiennej liczbie argumentów 193
  • Zmienna liczba argumentów i niejednoznaczność 194
 • Test sprawdzający 195

7. Dziedziczenie 197

 • Podstawy dziedziczenia 197
 • Dostęp do składowych a dziedziczenie 200
 • Konstruktory i dziedziczenie 202
 • Użycie słowa kluczowego super do wywołania konstruktora klasy bazowej 203
 • Użycie słowa kluczowego super do dostępu do składowych klasy bazowej 207
 • Przykład 7.1. Tworzymy hierarchię klas Vehicle 207
 • Wielopoziomowe hierarchie klas 210
 • Kiedy wywoływane są konstruktory? 212
 • Referencje klasy bazowej i obiekty klasy pochodnej 213
 • Przesłanianie metod 217
 • Przesłanianie metod i polimorfizm 219
 • Po co przesłaniać metody? 220
  • Zastosowanie przesłaniania metod w klasie TwoDShape 221
 • Klasy abstrakcyjne 224
 • Słowo kluczowe final 227
  • final zapobiega przesłanianiu 227
  • final zapobiega dziedziczeniu 227
  • Użycie final dla zmiennych składowych 228
 • Klasa Object 229
 • Test sprawdzający 230

8. Pakiety i interfejsy 231

 • Pakiety 231
  • Definiowanie pakietu 232
  • Wyszukiwanie pakietów i zmienna CLASSPATH 233
  • Prosty przykład pakietu 233
 • Pakiety i dostęp do składowych 234
  • Przykład dostępu do pakietu 235
 • Składowe chronione 236
 • Import pakietów 238
 • Biblioteka klas Java używa pakietów 239
 • Interfejsy 239
 • Implementacje interfejsów 241
 • Referencje interfejsu 244
 • Przykład 8.1. Tworzymy interfejs Queue 245
 • Zmienne w interfejsach 249
 • Interfejsy mogą dziedziczyć 250
 • Domyślne metody interfejsów 251
  • Podstawowe informacje o metodach domyślnych 252
  • Praktyczny przykład metody domyślnej 253
  • Problemy wielokrotnego dziedziczenia 254
 • Stosowanie metod statycznych w interfejsach 255
 • Stosowanie metod prywatnych w interfejsach 256
 • Ostatnie uwagi o pakietach i interfejsach 257
 • Test sprawdzający 257

9. Obsługa wyjątków 259

 • Hierarchia wyjątków 260
 • Podstawy obsługi wyjątków 260
  • Słowa kluczowe try i catch 260
  • Prosty przykład wyjątku 261
 • Konsekwencje nieprzechwycenia wyjątku 263
  • Wyjątki umożliwiają obsługę błędów 264
 • Użycie wielu klauzul catch 265
 • Przechwytywanie wyjątków klas pochodnych 265
 • Zagnieżdżanie bloków try 267
 • Generowanie wyjątku 268
  • Powtórne generowanie wyjątku 268
 • Klasa Throwable 269
 • Klauzula finally 271
 • Użycie klauzuli throws 272
 • Trzy dodatkowe możliwości wyjątków 273
 • Wyjątki wbudowane w Javę 274
 • Tworzenie klas pochodnych wyjątków 276
 • Przykład 9.1. Wprowadzamy wyjątki w klasie Queue 278
 • Test sprawdzający 280

10. Obsługa wejścia i wyjścia 283

 • Strumienie wejścia i wyjścia 284
 • Strumienie bajtowe i strumienie znakowe 284
 • Klasy strumieni bajtowych 284
 • Klasy strumieni znakowych 284
 • Strumienie predefiniowane 285
 • Używanie strumieni bajtowych 286
  • Odczyt wejścia konsoli 286
  • Zapis do wyjścia konsoli 288
 • Odczyt i zapis plików za pomocą strumieni bajtowych 289
  • Odczyt z pliku 289
  • Zapis w pliku 292
 • Automatyczne zamykanie pliku 294
 • Odczyt i zapis danych binarnych 297
 • Przykład 10.1. Narzędzie do porównywania plików 299
 • Pliki o dostępie swobodnym 300
 • Strumienie znakowe 302
  • Odczyt konsoli za pomocą strumieni znakowych 303
  • Obsługa wyjścia konsoli za pomocą strumieni znakowych 305
 • Obsługa plików za pomocą strumieni znakowych 306
  • Klasa FileWriter 307
  • Klasa FileReader 307
 • Zastosowanie klas opakowujących do konwersji łańcuchów numerycznych 309
 • Przykład 10.2. System pomocy wykorzystujący pliki 310
 • Test sprawdzający 316

11. Programowanie wielowątkowe 317

 • Podstawy wielowątkowości 317
 • Klasa Thread i interfejs Runnable 318
 • Tworzenie wątku 319
  • Usprawnienie i dwie modyfikacje 322
 • Przykład 11.1. Tworzymy klasę pochodną klasy Thread 325
 • Tworzenie wielu wątków 327
 • Jak ustalić, kiedy wątek zakończył działanie? 330
 • Priorytety wątków 332
 • Synchronizacja 335
 • Synchronizacja metod 335
 • Synchronizacja instrukcji 338
 • Komunikacja międzywątkowa 340
  • Przykład użycia metod wait() i notify() 340
 • Wstrzymywanie, wznawianie i kończenie działania wątków 345
 • Przykład 11.2. Wykorzystanie głównego wątku 348
 • Test sprawdzający 349

12. Typy wyliczeniowe, automatyczne opakowywanie, import składowych statycznych i adnotacje 351

 • Wyliczenia 352
  • Podstawy wyliczeń 352
 • Wyliczenia są klasami 354
 • Metody values() i valueOf() 354
 • Konstruktory, metody, zmienne instancji a wyliczenia 355
  • Dwa ważne ograniczenia 357
 • Typy wyliczeniowe dziedziczą po klasie Enum 357
 • Przykład 12.1. Komputerowo sterowana sygnalizacja świetlna 358
 • Automatyczne opakowywanie 362
 • Typy opakowujące 363
 • Podstawy automatycznego opakowywania 364
 • Automatyczne opakowywanie i metody 365
 • Automatyczne opakowywanie i wyrażenia 366
  • Przestroga 368
 • Import składowych statycznych 368
 • Adnotacje (metadane) 370
 • Test sprawdzający 373

13. Typy sparametryzowane 375

 • Podstawy typów sparametryzowanych 376
 • Prosty przykład typów sparametryzowanych 376
  • Parametryzacja dotyczy tylko typów obiektowych 379
  • Typy sparametryzowane różnią się dla różnych argumentów 379
  • Klasa sparametryzowana o dwóch parametrach 380
  • Ogólna postać klasy sparametryzowanej 381
 • Ograniczanie typów 381
 • Stosowanie argumentów wieloznacznych 384
 • Ograniczanie argumentów wieloznacznych 386
 • Metody sparametryzowane 388
 • Konstruktory sparametryzowane 390
 • Interfejsy sparametryzowane 390
 • Przykład 13.1. Sparametryzowana klasa Queue 393
 • Typy surowe i tradycyjny kod 396
 • Wnioskowanie typów i operator diamentowy 399
 • Wnioskowanie typów zmiennych lokalnych a typy sparametryzowane 400
 • Wymazywanie 400
 • Błędy niejednoznaczności 401
 • Ograniczenia związane z typami sparametryzowanymi 401
  • Zakaz tworzenia instancji parametru typu 402
  • Ograniczenia dla składowych statycznych 402
  • Ograniczenia tablic sparametryzowanych 402
  • Ograniczenia związane z wyjątkami 403
 • Dalsze studiowanie typów sparametryzowanych 403
 • Test sprawdzający 403

14. Wyrażenia lambda i referencje metod 405

 • Przedstawienie wyrażeń lambda 406
  • Podstawowe informacje o wyrażeniach lambda 406
  • Interfejsy funkcyjne 407
  • Wyrażenia lambda w działaniu 409
 • Blokowe wyrażenia lambda 412
 • Sparametryzowane interfejsy funkcyjne 414
 • Przykład 14.1. Przekazywanie wyrażenia lambda jako argumentu 415
 • Wyrażenia lambda i przechwytywanie zmiennych 419
 • Zgłaszanie wyjątków w wyrażeniach lambda 420
 • Referencje metod 421
  • Referencje metod statycznych 422
  • Referencje metod instancyjnych 423
 • Referencje konstruktorów 427
 • Predefiniowane interfejsy funkcyjne 429
 • Test sprawdzający 430

15. Moduły 433

 • Podstawowe informacje o modułach 434
  • Przykład prostego modułu 435
  • Kompilowanie i uruchamianie przykładowej aplikacji 438
  • Dokładniejsze informacje o instrukcjach requires i exports 439
 • java.base i moduły platformy 440
 • Stary kod i moduł nienazwany 441
 • Eksportowanie do konkretnego modułu 442
 • Wymagania przechodnie 443
 • Przykład 15.1. Eksperymenty z instrukcją requires transitive 444
 • Stosowanie usług 447
  • Podstawowe informacje o usługach i dostawcach usług 447
  • Słowa kluczowe związane z usługami 448
  • Przykład stosowania usług i modułów 448
 • Dodatkowe cechy modułów 454
  • Moduły otwarte 455
  • Instrukcja opens 455
  • requires static 455
 • Dalsze samodzielne poznawanie modułów 456
 • Test sprawdzający 456

16. Wprowadzenie do biblioteki Swing 459

 • Pochodzenie i filozofia Swing 460
 • Komponenty i kontenery 461
  • Komponenty 461
  • Kontenery 462
  • Panele kontenerów szczytowych 462
 • Menedżery układu 463
 • Pierwszy program wykorzystujący Swing 463
  • Pierwszy program Swing wiersz po wierszu 465
 • Obsługa zdarzeń w Swing 467
  • Zdarzenia 468
  • Źródła zdarzeń 468
  • Obiekty nasłuchujące 468
  • Klasy zdarzeń i interfejsy obiektów nasłuchujących 469
 • Komponent JButton 469
 • Komponent JTextField 472
 • Komponent JCheckBox 475
 • Komponent JList 477
 • Przykład 16.1. Porównywanie plików - aplikacja Swing 480
 • Wykorzystanie anonimowych klas wewnętrznych lub wyrażeń lambda do obsługi zdarzeń 485
 • Test sprawdzający 486

A. Rozwiązania testów sprawdzających 489

 • Rozdział 1. Podstawy Javy 489
 • Rozdział 2. Typy danych i operatory 491
 • Rozdział 3. Instrukcje sterujące 492
 • Rozdział 4. Wprowadzenie do klas, obiektów i metod 494
 • Rozdział 5. Więcej typów danych i operatorów 495
 • Rozdział 6. Więcej o metodach i klasach 499
 • Rozdział 7. Dziedziczenie 502
 • Rozdział 8. Pakiety i interfejsy 504
 • Rozdział 9. Obsługa wyjątków 506
 • Rozdział 10. Obsługa wejścia i wyjścia 508
 • Rozdział 11. Programowanie wielowątkowe 511
 • Rozdział 12. Typy wyliczeniowe, automatyczne opakowywanie, import składowych statycznych i adnotacje 513
 • Rozdział 13. Typy sparametryzowane 516
 • Rozdział 14. Wyrażenia lambda i referencje metod 519
 • Rozdział 15. Moduły 522
 • Rozdział 16. Wprowadzenie do Swing 523

B. Komentarze dokumentacyjne 529

 • Znaczniki javadoc 529
  • @author 530
  • {@code} 530
  • @deprecated 531
  • {@docRoot} 531
  • @exception 531
  • @hidden 531
  • {@index} 531
  • {@inheritDoc} 531
  • {@link} 531
  • {@linkplain} 532
  • {@literal} 532
  • @param 532
  • @provides 532
  • @return 532
  • @see 532
  • @since 533
  • {@summary} 533
  • @throws 533
  • @uses 533
  • {@value} 533
  • @version 533
 • Ogólna postać komentarza dokumentacyjnego 533
 • Wynik działania programu javadoc 534
 • Przykład użycia komentarzy dokumentacyjnych 534

C. Kompiluj i uruchamiaj proste programy w jednym kroku 537

D. Wprowadzenie do JShell 539

 • Podstawy JShell 539
 • Wyświetlanie, edycja i ponowne wykonywanie kodu 541
 • Dodanie metody 542
 • Utworzenie klasy 543
 • Stosowanie interfejsu 543
 • Przetwarzanie wyrażeń i wbudowane zmienne 544
 • Importowanie pakietów 545
 • Wyjątki 546
 • Inne polecenia JShell 546
 • Dalsze poznawanie możliwości JShell 547

E. Więcej słów kluczowych języka Java 549

 • Modyfikatory transient i volatile 549
 • instanceof 550
 • strictfp 550
 • assert 550
 • Metody rodzime 551
 • Inna postać this 551

Dodaj do koszyka

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2020 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.