reklama - zainteresowany?

Jak dzia - Helion

Jak dzia

MIEJSCE 23 na liście TOP 20
Autor: Brian Ward
Tytuł oryginału: How Linux Works, 3rd Edition: What Every Superuser Should Know
ISBN: 978-83-283-8863-5
okładka: mi
Księgarnia: Helion

Książka będzie dostępna od maja 2022

 

Zobacz takĹźe:

 • Windows Media Center. Domowe centrum rozrywki
 • Podręcznik startupu. Budowa wielkiej firmy krok po kroku
 • Ruby on Rails. Ćwiczenia
 • Prawa ludzkiej natury

Spis treści

Jak działa Linux. Podręcznik administratora. Wydanie III -- spis treści

Podziękowania

Wstęp

1. Informacje ogólne

 • 1.1. Poziomy i warstwy abstrakcji w systemie Linux
 • 1.2. Sprzęt: pamięć operacyjna
 • 1.3. Jądro systemu
  • 1.3.1. Zarządzanie procesami
  • 1.3.2. Zarządzanie pamięcią
  • 1.3.3. Sterowniki urządzeń i zarządzanie urządzeniami
  • 1.3.4. Wywołania systemowe
 • 1.4. Przestrzeń użytkownika
 • 1.5. Użytkownicy
 • 1.6. Spojrzenie w przyszłość

2. Podstawowe polecenia i hierarchia katalogów

 • 2.1. Powłoka Bourne'a: /bin/sh
 • 2.2. Korzystanie z powłoki
  • 2.2.1. Okno powłoki
  • 2.2.2. Polecenie cat
  • 2.2.3. Standardowe wejście i wyjście
 • 2.3. Podstawowe polecenia
  • 2.3.1. Polecenie ls
  • 2.3.2. Polecenie cp
  • 2.3.3. Polecenie mv
  • 2.3.4. Polecenie touch
  • 2.3.5. Polecenie rm
  • 2.3.6. Polecenie echo
 • 2.4. Polecenia działające na katalogach
  • 2.4.1. Polecenie cd
  • 2.4.2. Polecenie mkdir
  • 2.4.3. Polecenie rmdir
  • 2.4.4. Rozwijanie nazw (nazwy wieloznaczne)
 • 2.5. Polecenia pośredniczące
  • 2.5.1. Polecenie grep
  • 2.5.2. Polecenie less
  • 2.5.3. Polecenie pwd
  • 2.5.4. Polecenie diff
  • 2.5.5. Polecenie file
  • 2.5.6. Polecenia find i locate
  • 2.5.7. Polecenia head i tail
  • 2.5.8. Polecenie sort
 • 2.6. Zmienianie hasła i powłoki
 • 2.7. Pliki z kropką
 • 2.8. Zmienne środowiskowe i powłoki
 • 2.9. Ścieżka poleceń
 • 2.10. Znaki specjalne
 • 2.11. Edycja wiersza poleceń
 • 2.12. Edytory tekstu
 • 2.13. Uzyskiwanie pomocy
 • 2.14. Wejście i wyjście powłoki
  • 2.14.1. Standardowy strumień błędów
  • 2.14.2. Przekierowywanie standardowego wejścia
 • 2.15. Prawidłowe odczytywanie komunikatów o błędach
  • 2.15.1. Anatomia uniksowych komunikatów o błędach
  • 2.15.2. Typowe błędy
 • 2.16. Przeglądanie procesów i manipulowanie nimi
  • 2.16.1. Opcje polecenia ps
  • 2.16.2. Kończenie działania procesów
  • 2.16.3. Kontrola zadań
  • 2.16.4. Procesy działające w tle
 • 2.17. Tryby plików i uprawnienia
  • 2.17.1. Modyfikowanie uprawnień
  • 2.17.2. Dowiązania symboliczne
 • 2.18. Archiwizowanie i kompresowanie plików
  • 2.18.1. Program gzip
  • 2.18.2. Program tar
  • 2.18.3. Archiwa skompresowane (.tar.gz)
  • 2.18.4. Program zcat
  • 2.18.5. Inne narzędzia kompresujące
 • 2.19. Hierarchia katalogów
  • 2.19.1. Pozostałe katalogi główne
  • 2.19.2. Katalog /usr
  • 2.19.3. Umiejscowienie jądra systemu
 • 2.20. Uruchamianie poleceń przez superużytkownika
  • 2.20.1. Polecenie sudo
  • 2.20.2. Plik /etc/sudoers
  • 2.20.3. Dzienniki programu sudo
 • 2.21. Podsumowanie

3. Urządzenia

 • 3.1. Pliki urządzeń
 • 3.2. Ścieżka urządzeń sysfs
 • 3.3. Polecenie dd i urządzenia
 • 3.4. Podsumowanie nazewnictwa urządzeń
  • 3.4.1. Dyski twarde: /dev/sd*
  • 3.4.2. Dyski wirtualne: /dev/xvd*, /dev/vd*
  • 3.4.3. Urządzenia pamięci nieulotnej: /dev/nvme*
  • 3.4.4. Mapowanie urządzeń: /dev/dm-*, /dev/mapper/*
  • 3.4.5. Napędy CD i DVD: /dev/sr*
  • 3.4.6. Dyski twarde PATA: /dev/hd*
  • 3.4.7. Terminale: /dev/tty*, /dev/pts/* i /dev/tty
  • 3.4.8. Porty szeregowe: /dev/ttyS*, /dev/ttyUSB*, /dev/ttyACM*
  • 3.4.9. Porty równoległe: /dev/lp0 i /dev/lp1
  • 3.4.10. Urządzenia audio: /dev/dsp, /dev/audio, /dev/snd/* i inne
  • 3.4.11. Tworzenie plików urządzeń
 • 3.5. System udev
  • 3.5.1. System plików devtmpfs
  • 3.5.2. Konfiguracja i działanie procesu udevd
  • 3.5.3. Program udevadm
  • 3.5.4. Monitorowanie urządzeń
 • 3.6. Szczegóły: SCSI i jądro Linuksa
  • 3.6.1. Pamięci masowe USB i protokół SCSI
  • 3.6.2. SCSI i ATA
  • 3.6.3. Ogólne urządzenia SCSI
  • 3.6.4. Wiele metod dostępu do jednego urządzenia

4. Dyski i systemy plików

 • 4.1. Partycjonowanie urządzeń dyskowych
  • 4.1.1. Przeglądanie tablicy partycji
  • 4.1.2. Modyfikowanie tablicy partycji
  • 4.1.3. Tworzenie tablicy partycji
  • 4.1.4. Geometria dysku i partycji
  • 4.1.5. Odczyt z dysków SSD
 • 4.2. Systemy plików
  • 4.2.1. Typy systemów plików
  • 4.2.2. Tworzenie systemu plików
  • 4.2.3. Montowanie systemu plików
  • 4.2.4. Identyfikator UUID systemu plików
  • 4.2.5. Buforowanie dysku i systemu plików
  • 4.2.6. Opcje montowania systemów plików
  • 4.2.7. Ponowne montowanie systemu plików
  • 4.2.8. Tabela systemów plików /etc/fstab
  • 4.2.9. Rozwiązania konkurencyjne dla pliku /etc/fstab
  • 4.2.10. Pojemność systemu plików
  • 4.2.11. Sprawdzanie i naprawianie systemów plików
  • 4.2.12. Systemy plików o specjalnym znaczeniu
 • 4.3. Przestrzeń wymiany
  • 4.3.1. Wykorzystywanie partycji jako przestrzeni wymiany
  • 4.3.2. Wykorzystywanie pliku jako przestrzeni wymiany
  • 4.3.3. Jak wielkiej przestrzeni wymiany potrzebuję?
 • 4.4. Menedżer LVM
  • 4.4.1. Obsługa menedżera LVM
  • 4.4.2. Implementacja menedżera LVM
 • 4.5. Spojrzenie w przyszłość: dyski i przestrzeń użytkownika
 • 4.6. Tradycyjny system plików
  • 4.6.1. Szczegóły węzłów inode i licznik dowiązań
  • 4.6.2. Alokowanie bloków
  • 4.6.3. Praca z systemami plików w przestrzeni użytkownika

5. Jak uruchamia się Linux?

 • 5.1. Komunikaty rozruchowe
 • 5.2. Inicjowanie jądra i opcje rozruchu
 • 5.3. Parametry jądra
 • 5.4. Programy rozruchowe
  • 5.4.1. Zadania programu rozruchowego
  • 5.4.2. Przegląd programów rozruchowych
 • 5.5. Wprowadzenie do programu GRUB
  • 5.5.1. Przeszukiwanie urządzeń i partycji za pomocą wiersza poleceń programu GRUB
  • 5.5.2. Konfigurowanie programu GRUB
  • 5.5.3. Instalowanie programu GRUB
 • 5.6. Problemy z bezpiecznym rozruchem UEFI
 • 5.7. Ładowanie innych systemów operacyjnych
 • 5.8. Szczegóły programu rozruchowego
  • 5.8.1. Rozruch MBR
  • 5.8.2. Rozruch UEFI
  • 5.8.3. Jak działa GRUB?

6. Uruchamianie przestrzeni użytkownika

 • 6.1. Wprowadzenie do procesu init
 • 6.2. Identyfikowanie rodzaju procesu init
 • 6.3. systemd
  • 6.3.1. Jednostki i typy jednostek
  • 6.3.2. Rozruch i diagramy zależności jednostek
  • 6.3.3. Konfiguracja demona systemd
  • 6.3.4. Praca z systemd
  • 6.3.5. Śledzenie i synchronizacja procesów systemd
  • 6.3.6. Zależności demona systemd
  • 6.3.7. Uruchamianie na żądanie i zrównoleglanie zasobów przez demon systemd
  • 6.3.8. Składniki pomocnicze demona systemd
 • 6.4. Poziomy uruchomienia System V
 • 6.5. Proces init w stylu System V
  • 6.5.1. Proces init w stylu System V: sekwencja poleceń rozruchowych
  • 6.5.2. Farma dowiązań procesu init w stylu System V
  • 6.5.3. run-parts
  • 6.5.4. Sterowanie procesem init w stylu System V
  • 6.5.5. Zgodność demona systemd z System V
 • 6.6. Wyłączanie systemu
 • 6.7. Początkowy system plików w pamięci RAM
 • 6.8. Rozruch awaryjny i tryb pojedynczego użytkownika
 • 6.9. Spojrzenie w przyszłość

7. Konfiguracja systemu: rejestrowanie, czas systemowy, zadania wsadowe i użytkownicy

 • 7.1. Rejestrowanie dzienników systemowych
  • 7.1.1. Sprawdzanie konfiguracji dzienników
  • 7.1.2. Wyszukiwanie i monitorowanie dzienników
  • 7.1.3. Rotacja pliku dziennika
  • 7.1.4. Utrzymywanie dziennika
  • 7.1.5. Proces rejestrowania w systemie
 • 7.2. Struktura katalogu /etc
 • 7.3. Pliki związane z zarządzaniem użytkownikami
  • 7.3.1. Plik /etc/passwd
  • 7.3.2. Użytkownicy specjalni
  • 7.3.3. Plik /etc/shadow
  • 7.3.4. Manipulowanie użytkownikami i hasłami
  • 7.3.5. Praca z grupami
 • 7.4. Programy getty i login
 • 7.5. Ustawianie czasu
  • 7.5.1. Reprezentacja czasu jądra i strefy czasowe
  • 7.5.2. Czas sieciowy
 • 7.6. Planowanie powtarzalnych zadań w programie cron
  • 7.6.1. Instalowanie plików crontab
  • 7.6.2. Systemowe pliki crontab
  • 7.6.3. Jednostki licznika czasu
  • 7.6.4. Narzędzie cron a jednostki licznika czasu
 • 7.7. Planowanie jednorazowych zadań w programie at
  • 7.7.1. Odpowiedniki jednostki licznika czasu
 • 7.8. Jednostki licznika czasu działające z uprawnieniami zwykłych użytkowników
 • 7.9. Zagadnienia dotyczące dostępu uzyskiwanego przez użytkowników
  • 7.9.1. Identyfikatory użytkowników i przełączanie ich
  • 7.9.2. Prawo właściciela procesu, efektywny identyfikator użytkownika, rzeczywisty identyfikator użytkownika i zapisany identyfikator użytkownika
  • 7.9.3. Identyfikowanie, uwierzytelnianie i autoryzowanie użytkowników
  • 7.9.4. Użycie bibliotek do uzyskiwania informacji o użytkownikach
 • 7.10. System PAM
  • 7.10.1. Konfiguracja systemu PAM
  • 7.10.2. Wskazówki dotyczące składni konfiguracji systemu PAM
  • 7.10.3. System PAM i hasła
 • 7.11. Spojrzenie w przyszłość

8. Wykorzystanie procesów i zasobów

 • 8.1. Śledzenie procesów
 • 8.2. Wyszukiwanie otwartych plików programem lsof
  • 8.2.1. Analizowanie danych wyjściowych polecenia lsof
  • 8.2.2. Użycie polecenia lsof
 • 8.3. Śledzenie działania programu i wywołań systemowych
  • 8.3.1. Polecenie strace
  • 8.3.2. Polecenie ltrace
 • 8.4. Wątki
  • 8.4.1. Procesy jednowątkowe i wielowątkowe
  • 8.4.2. Wyświetlanie wątków
 • 8.5. Wprowadzenie do monitorowania zasobów
  • 8.5.1. Pomiar czasu procesora
  • 8.5.2. Nadawanie procesom priorytetów
  • 8.5.3. Pomiar wydajności procesora na podstawie średnich obciążeń
  • 8.5.4. Monitorowanie statusu pamięci
  • 8.5.5. Monitorowanie wydajności procesora i pamięci za pomocą polecenia vmstat
  • 8.5.6. Monitorowanie operacji wejścia-wyjścia
  • 8.5.7. Monitorowanie poszczególnych procesów za pomocą narzędzia pidstat
 • 8.6. Grupy kontrolne (cgroup)
  • 8.6.1. Rozróżnianie wersji grup kontrolnych
  • 8.6.2. Wyświetlanie grup kontrolnych
  • 8.6.3. Tworzenie i modyfikowanie grup kontrolnych
  • 8.6.4. Wyświetlanie informacji o wykorzystaniu zasobów
 • 8.7. Dodatkowe zagadnienia

9. Sieć i jej konfiguracja

 • 9.1. Podstawy dotyczące sieci
 • 9.2. Pakiety
 • 9.3. Warstwy sieciowe
 • 9.4. Warstwa internetowa
  • 9.4.1. Wyświetlanie adresów IP
  • 9.4.2. Podsieci
  • 9.4.3. Typowe maski podsieci i notacja CIDR
 • 9.5. Trasy i tabela routingu jądra
 • 9.6. Brama domyślna
 • 9.7. Adresy i sieci IPv6
  • 9.7.1. Wyświetlanie w systemie konfiguracji protokołu IPv6
  • 9.7.2. Konfigurowanie sieci z dwoma stosami
 • 9.8. Podstawowe narzędzia protokołu ICMP i systemu DNS
  • 9.8.1. ping
  • 9.8.2. DNS i host
 • 9.9. Warstwa fizyczna i Ethernet
 • 9.10. Interfejsy sieciowe jądra
 • 9.11. Wprowadzenie do konfiguracji interfejsów sieciowych
  • 9.11.1. Ręczne konfigurowanie interfejsów
  • 9.11.2. Ręczne dodawanie i usuwanie tras
 • 9.12. Konfiguracja sieci aktywowana podczas rozruchu
 • 9.13. Problemy z ręczną i aktywowaną podczas rozruchu konfiguracją sieci
 • 9.14. Menedżery konfiguracji sieciowych
  • 9.14.1. Działanie narzędzia NetworkManager
  • 9.14.2. Interakcja z narzędziem NetworkManager
  • 9.14.3. Konfiguracja narzędzia NetworkManager
 • 9.15. Rozpoznawanie nazw hostów
  • 9.15.1. Plik /etc/hosts
  • 9.15.2. Plik resolv.conf
  • 9.15.3. Buforowanie i system DNS bez konfiguracji
  • 9.15.4. Plik /etc/nsswitch.conf
 • 9.16. Host lokalny
 • 9.17. Warstwa transportowa: protokoły TCP i UDP oraz usługi
  • 9.17.1. Porty TCP i połączenia
  • 9.17.2. Protokół UDP
 • 9.18. Ponowna analiza prostej sieci lokalnej
 • 9.19. Protokół DHCP
  • 9.19.1. Klient DHCP w systemie Linux
  • 9.19.2. Serwery DHCP w systemie Linux
 • 9.20. Automatyczna konfiguracja sieci z protokołem IPv6
 • 9.21. Konfigurowanie systemu Linux jako routera
 • 9.22. Sieci prywatne (IPv4)
 • 9.23. Translacja adresów sieciowych (maskarada IP)
 • 9.24. Routery i system Linux
 • 9.25. Zapory sieciowe
  • 9.25.1. Podstawy dotyczące linuksowych zapór sieciowych
  • 9.25.2. Konfigurowanie reguł zapory sieciowej
  • 9.25.3. Strategie tworzenia zapór sieciowych
 • 9.26. Ethernet, IP, ARP i NDP
 • 9.27. Ethernet bezprzewodowy
  • 9.27.1. iw
  • 9.27.2. Zabezpieczenia sieci bezprzewodowych
 • 9.28. Podsumowanie

10. Usługi i aplikacje sieciowe

 • 10.1. Podstawy usług
 • 10.2. Dokładniejsza analiza
 • 10.3. Serwery sieciowe
  • 10.3.1. Secure Shell (SSH)
  • 10.3.2. Serwer SSHD
  • 10.3.3. fail2ban
  • 10.3.4. Klient SSH
 • 10.4. Serwery połączeń sieciowych zastąpione przez demon systemd: inetd i xinetd
 • 10.5. Narzędzia diagnostyczne
  • 10.5.1. lsof
  • 10.5.2. tcpdump
  • 10.5.3. netcat
  • 10.5.4. Skanowanie portów
 • 10.6. Zdalne wywoływanie procedur (RPC)
 • 10.7. Zabezpieczenie sieci
  • 10.7.1. Typowe słabości
  • 10.7.2. Źródła danych o zabezpieczeniach
 • 10.8. Spojrzenie w przyszłość
 • 10.9. Gniazda sieciowe
 • 10.10. Gniazda domenowe systemu Unix

11. Wprowadzenie do skryptów powłoki

 • 11.1. Podstawy skryptów powłoki
  • 11.1.1. Ograniczenia skryptów powłoki
 • 11.2. Cudzysłowy i literały
  • 11.2.1. Literały
  • 11.2.2. Pojedyncze cudzysłowy
  • 11.2.3. Podwójne cudzysłowy
  • 11.2.4. Literały w postaci znaku pojedynczego cudzysłowu
 • 11.3. Zmienne specjalne
  • 11.3.1. Pojedyncze argumenty: $1, $2.
  • 11.3.2. Liczba argumentów: $#
  • 11.3.3. Wszystkie argumenty: $@
  • 11.3.4. Nazwa skryptu: $0
  • 11.3.5. Identyfikator procesu: $$
  • 11.3.6. Kod wyjścia: $?
 • 11.4. Kody wyjścia
 • 11.5. Wyrażenia warunkowe
  • 11.5.1. Obsługa list pustych parametrów
  • 11.5.2. Użycie innych poleceń do testów
  • 11.5.3. Słowo kluczowe elif
  • 11.5.4. Konstrukcje logiczne
  • 11.5.5. Sprawdzanie warunków
  • 11.5.6. Instrukcja case
 • 11.6. Pętle
  • 11.6.1. Pętle for
  • 11.6.2. Pętle while
 • 11.7. Podmiana poleceń
 • 11.8. Zarządzanie plikami tymczasowymi
 • 11.9. Dokumenty miejscowe
 • 11.10. Ważne narzędzia skryptów powłoki
  • 11.10.1. Polecenie basename
  • 11.10.2. Polecenie awk
  • 11.10.3. Polecenie sed
  • 11.10.4. Polecenie xargs
  • 11.10.5. Polecenie expr
  • 11.10.6. Polecenie exec
 • 11.11. Podpowłoki
 • 11.12. Włączanie do skryptów innych plików
 • 11.13. Pobieranie danych od użytkowników
 • 11.14. Kiedy (nie)używać skryptów powłoki?

12. Udostępnianie i przesyłanie plików w sieci

 • 12.1. Szybkie wykonywanie kopii
 • 12.2. rsync
  • 12.2.1. Podstawy dotyczące narzędzia rsync
  • 12.2.2. Tworzenie dokładnych kopii struktury katalogów
  • 12.2.3. Jak używać końcowego ukośnika?
  • 12.2.4. Pomijanie plików i katalogów
  • 12.2.5. Sprawdzanie transferów, dodawanie sum kontrolnych i użycie trybu informacyjnego
  • 12.2.6. Kompresja danych
  • 12.2.7. Ograniczanie przepustowości
  • 12.2.8. Przesyłanie plików do naszego komputera
  • 12.2.9. Więcej informacji o programie rsync
 • 12.3. Wprowadzenie do współużytkowania plików
  • 12.3.1. Współużytkowanie plików i jego wydajność
  • 12.3.2. Bezpieczeństwo współużytkowanych plików
 • 12.4. Współużytkowanie plików za pomocą pakietu Samba
  • 12.4.1. Konfigurowanie serwera
  • 12.4.2. Kontrola dostępu do serwera
  • 12.4.3. Hasła
  • 12.4.4. Ręczne uruchamianie serwera
  • 12.4.5. Diagnostyka i pliki dziennika
  • 12.4.6. Konfigurowanie udziału plikowego
  • 12.4.7. Katalogi domowe
  • 12.4.8. Współużytkowanie drukarek
  • 12.4.9. Korzystanie z klientów Samby
 • 12.5. SSHFS
 • 12.6. NFS
 • 12.7. Magazynowanie danych w chmurze
 • 12.8. Stan rozwoju technologii współużytkowania plików w sieci

13. Środowiska użytkowników

 • 13.1. Wytyczne dotyczące tworzenia plików uruchomieniowych
 • 13.2. Kiedy należy modyfikować pliki uruchomieniowe?
 • 13.3. Elementy plików uruchamiających powłokę
  • 13.3.1. Ścieżka wyszukiwania poleceń
  • 13.3.2. Ścieżka stron podręcznika man
  • 13.3.3. Symbol zachęty
  • 13.3.4. Aliasy
  • 13.3.5. Maska uprawnień
 • 13.4. Kolejność plików uruchomieniowych i przykłady
  • 13.4.1. Powłoka bash
  • 13.4.2. Powłoka tcsh
 • 13.5. Domyślne ustawienia użytkownika
  • 13.5.1. Domyślne ustawienia powłoki
  • 13.5.2. Edytor
  • 13.5.3. Program stronicujący
 • 13.6. Pułapki w plikach uruchomieniowych
 • 13.7. Dalsze informacje

14. Ogólny przegląd interfejsów użytkownika systemu Linux i obsługi drukowania

 • 14.1. Komponenty interfejsów użytkownika
  • 14.1.1. Bufory ramki
  • 14.1.2. X Window System
  • 14.1.3. Wayland
  • 14.1.4. Menedżery okien
  • 14.1.5. Pakiety narzędziowe
  • 14.1.6. Środowiska interfejsów użytkownika
  • 14.1.7. Aplikacje
 • 14.2. Czy używasz systemu Wayland czy X?
 • 14.3. Coś więcej o protokole Wayland
  • 14.3.1. Menedżer kompozycji
  • 14.3.2. libinput
  • 14.3.3. Zgodność protokołu Wayland z systemem X
 • 14.4. X Window System
  • 14.4.1. Menedżery wyświetlaczy
  • 14.4.2. Przezroczystość sieci
  • 14.4.3. Eksplorowanie klientów serwera X
  • 14.4.4. Zdarzenia serwera X
  • 14.4.5. Ustawianie preferencji i dane wejściowe serwera X
 • 14.5. Usługa D-Bus
  • 14.5.1. Instancja sesji i instancja systemowa
  • 14.5.2. Monitorowanie komunikatów usługi D-Bus
 • 14.6. Drukowanie
  • 14.6.1. CUPS
  • 14.6.2. Konwersja formatów i filtry wydruku
 • 14.7. Inne zagadnienia związane z interfejsami użytkownika

15. Narzędzia programistyczne

 • 15.1. Kompilator języka C
  • 15.1.1. Kompilowanie wielu plików źródłowych
  • 15.1.2. Konsolidacja z bibliotekami
  • 15.1.3. Biblioteki współużytkowane
  • 15.1.4. Pliki i katalogi nagłówkowe
 • 15.2. Narzędzie make
  • 15.2.1. Przykładowy plik Makefile
  • 15.2.2. Wbudowane reguły
  • 15.2.3. Końcowe budowanie programu
  • 15.2.4. Aktualizowanie zależności
  • 15.2.5. Argumenty i opcje wiersza poleceń
  • 15.2.6. Standardowe makra i zmienne
  • 15.2.7. Typowe cele kompilacji
  • 15.2.8. Organizowanie pliku Makefile
 • 15.3. Lex i Yacc
 • 15.4. Języki skryptowe
  • 15.4.1. Python
  • 15.4.2. Perl
  • 15.4.3. Pozostałe języki skryptowe
 • 15.5. Java
 • 15.6. Spojrzenie w przyszłość: kompilowanie pakietów

16. Wprowadzenie do kompilowania oprogramowania z kodu źródłowego C

 • 16.1. Systemy do tworzenia oprogramowania
 • 16.2. Rozpakowywanie pakietów kodu źródłowego języka C
 • 16.3. GNU autoconf
  • 16.3.1. Przykład użycia systemu GNU autoconf
  • 16.3.2. Instalacja za pomocą narzędzia do tworzenia pakietów
  • 16.3.3. Opcje skryptu configure
  • 16.3.4. Zmienne środowiskowe
  • 16.3.5. Cele tworzone przez system autoconf
  • 16.3.6. Pliki dziennika systemu autoconf
  • 16.3.7. pkg-config
 • 16.4. Praktyki instalacyjne
  • 16.4.1. Gdzie instalować?
 • 16.5. Stosowanie poprawek
 • 16.6. Rozwiązywanie problemów z kompilowaniem i instalowaniem
  • 16.6.1. Częste błędy
 • 16.7. Spojrzenie w przyszłość

17. Wirtualizacja

 • 17.1. Maszyny wirtualne
  • 17.1.1. Hipernadzorcy
  • 17.1.2. Sprzęt maszyny wirtualnej
  • 17.1.3. Typowe zastosowania maszyn wirtualnych
  • 17.1.4. Mankamenty maszyn wirtualnych
 • 17.2. Kontenery
  • 17.2.1. Docker, Podman i przywileje
  • 17.2.2. Przykład użycia Dockera
  • 17.2.3. LXC
  • 17.2.4. Kubernetes
  • 17.2.5. Pułapki związane z kontenerami
 • 17.3. Wirtualizacja oparta na środowisku uruchomieniowym

Bibliografia

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2022 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.