reklama - zainteresowany?

Język TypeScript. Tajniki kodu. Wydanie II - Helion

Język TypeScript. Tajniki kodu. Wydanie II
Autor: Nathan Rozentals
Tytuł oryginału: Mastering TypeScript - Second Edition
Tłumaczenie: Piotr Rajca
ISBN: 978-83-283-3641-4
stron: 504, Format: 170x230, okładka: miękka
Data wydania: 2017-11-24
Księgarnia: Helion

Cena książki: 26,90 zł (poprzednio: 86,77 zł)
Oszczędzasz: 69% (-59,87 zł)

Dodaj do koszyka Język TypeScript. Tajniki kodu. Wydanie II

Tagi: JavaScript - Programowanie

Język TypeScript, który wraz z kompilatorem i zestawem narzędzi jest udostępniany na zasadach open source, zyskuje ogromne uznanie tysięcy projektantów aplikacji. TypeScript pozwala na pracę w zgodzie ze standardami języka JavaScript (ES5, ES6 i ES7), co pozwala programistom na używanie klas, interfejsów, typów ogólnych itd. Okazuje się, że TypeScript umożliwia tworzenie solidnych aplikacji przy wykorzystaniu technik obiektowych — i są to nie tylko aplikacje WWW, lecz także aplikacje serwerowe, aplikacje dla urządzeń mobilnych, a nawet oprogramowanie do sterowania urządzeniami w internecie rzeczy (IoT).

Niniejsza książka jest przewodnikiem po TypeScript dla programistów. Przedstawiono tu zarówno podstawy, jak i zaawansowane możliwości języka, takie jak typy ogólne i techniki programowania asynchronicznego. Sporo miejsca poświęcono prezentacji najpopularniejszych frameworków JavaScript. Opisano sposoby korzystania z mechanizmów ścisłej kontroli typów i omówiono techniki programowania obiektowego w języku TypeScript. Nie zabrakło również wskazówek dotyczących najlepszych praktyk projektowania aplikacji. Dzięki lekturze tej książki osiągnięcie profesjonalnego poziomu pisania aplikacji w TypeScript stanie się o wiele łatwiejsze!

Najważniejsze zagadnienia:

 • składnia języka TypeScript: podstawy i zagadnienia zaawansowane
 • środowisko pracy: kompilator, narzędzia, frameworki
 • tworzenie plików deklaracji i korzystanie z bibliotek
 • programowanie oparte na testach
 • modularyzacja i programowanie zorientowane obiektowo w TypeScript
 • podstawowe elementy konstrukcyjne aplikacji internetowych

TypeScript: poznaj język najlepszych projektantów!


Nathan Rozentals — może pochwalić się imponującym doświadczeniem w kodowaniu: tworzył programy do analizy statystycznej na komputerach mainframe na długo przed erą internetu. Brał również udział w rozwiązywaniu tzw. problemu roku 2000. Perfekcyjnie poznał wiele obiektowych języków programowania, takich jak C++, Java czy C#. Ostatnio skoncentrował się na nowoczesnym programowaniu aplikacji internetowych, a język TypeScript okazał się jego ulubionym narzędziem. W chwilach wolnych od programowania zajmuje się windsurfingiem lub piłką nożną.

Dodaj do koszyka Język TypeScript. Tajniki kodu. Wydanie II

 

Osoby które kupowały "Język TypeScript. Tajniki kodu. Wydanie II", wybierały także:

 • JavaScript. Wyrażenia regularne dla programistów
 • D3.js w akcji
 • ECMAScript 6. Przewodnik po nowym standardzie języka JavaScript
 • Tablice informatyczne. Node.js
 • Algorytmy i struktury danych. Kurs video. Java, JavaScript, Python

Dodaj do koszyka Język TypeScript. Tajniki kodu. Wydanie II

Spis treści

Jzyk TypeScript. Tajniki kodu. Wydanie II -- spis treci

O autorze (15)

O recenzentach (17)

Wstp (19)

Rozdzia 1. TypeScript - dostpne narzdzia i frameworki (25)

 • Przedstawienie jzyka TypeScript (27)
  • Standard EcmaScript (27)
  • Zalety jzyka TypeScript (28)
 • Zintegrowane rodowiska programistyczne obsugujce jzyk TypeScript (36)
  • Kompilacja w rodowisku Node (36)
  • Visual Studio 2017 (38)
  • WebStorm (44)
  • Visual Studio Code (48)
  • Inne edytory (55)
 • Podsumowanie (57)

Rozdzia 2. Typy, zmienne oraz funkcje (59)

 • Typy podstawowe (60)
  • Typy w jzyku JavaScript (60)
  • Okrelanie typów w jzyku TypeScript (61)
  • Skadnia okrelania typów (62)
  • Wnioskowanie typów (64)
  • Kacze typowanie (65)
  • acuchy szablonów (66)
  • Tablice (67)
  • Ptle for...in oraz for...of (68)
  • Typ any (69)
  • Jawne rzutowanie (70)
  • Typy wyliczeniowe (71)
  • Ustalone typy wyliczeniowe (73)
  • Stae (74)
  • Sowo kluczowe let (75)
 • Funkcje (77)
  • Typy wartoci zwracanych przez funkcje (77)
  • Funkcje anonimowe (78)
  • Parametry opcjonalne (78)
  • Parametry domylne (80)
  • Parametr reszty (80)
  • Funkcje zwrotne (82)
  • Sygnatury funkcji (84)
  • Przecianie funkcji (86)
 • Zaawansowane typy (87)
  • Typ unii (88)
  • Straniki typów (88)
  • Nazwy zastpcze typów (90)
  • Warto null i undefined (91)
  • Reszta obiektu i rozproszenie (93)
 • Podsumowanie (94)

Rozdzia 3. Interfejsy, klasy i dziedziczenie (95)

 • Interfejsy (96)
  • Waciwoci opcjonalne (97)
  • Kompilacja interfejsów (98)
 • Klasy (98)
  • Waciwoci klas (99)
  • Implementacja interfejsów (100)
  • Konstruktory klas (101)
  • Funkcje klas (102)
  • Definicje funkcji interfejsów (105)
  • Modyfikatory klas (106)
  • Modyfikatory dostpu w konstruktorach (108)
  • Waciwoci tylko do odczytu (109)
  • Akcesory waciwoci klas (109)
  • Funkcje statyczne (111)
  • Waciwoci statyczne (111)
  • Przestrzenie nazw (112)
 • Dziedziczenie (113)
  • Dziedziczenie interfejsów (114)
  • Dziedziczenie klas (114)
  • Sowo kluczowe super (115)
  • Przecianie funkcji (116)
  • Skadowe chronione (117)
  • Klasy abstrakcyjne (118)
  • Domknicia JavaScript (121)
 • Stosowanie interfejsów, klas i dziedziczenia - wzorzec projektowy Fabryka (123)
  • Wymagania biznesowe (123)
  • Co robi wzorzec Fabryka? (123)
  • Stosowanie klasy fabrykujcej (127)
 • Podsumowanie (128)

Rozdzia 4. Dekoratory, typy ogólne i asynchroniczno (129)

 • Dekoratory (130)
  • Skadnia dekoratorów (131)
  • Stosowanie wielu dekoratorów (132)
  • Fabryki dekoratorów (132)
  • Parametry dekoratorów klas (133)
  • Dekoratory waciwoci (135)
  • Dekoratory waciwoci statycznych (136)
  • Dekoratory metod (137)
  • Stosowanie dekoratorów metod (138)
  • Dekoratory parametrów (139)
  • Metadane dekoratorów (140)
  • Stosowanie metadanych dekoratorów (142)
 • Typy ogólne (143)
  • Skadnia typów ogólnych (144)
  • Tworzenie instancji klas ogólnych (145)
  • Stosowanie typu T (146)
  • Ograniczenia typu T (148)
  • Interfejsy ogólne (150)
  • Tworzenie nowych obiektów w klasach ogólnych (151)
 • Mechanizmy programowania asynchronicznego (153)
  • Obietnice (153)
  • Skadnia obietnic (155)
  • Stosowanie obietnic (156)
  • Skadnia funkcji zwrotnych a skadnia obietnic (158)
  • Zwracanie wartoci z obietnic (158)
  • Sowa kluczowe async i await (160)
  • Sowo kluczowe await a obsuga bdów (161)
  • Obietnice a skadnia sowa kluczowego await (162)
  • Komunikaty a sowo kluczowe await (163)
 • Podsumowanie (165)

Rozdzia 5. Pisanie i stosowanie plików deklaracji (167)

 • Zmienne globalne (168)
 • Stosowanie bloków kodu JavaScript w kodzie HTML (170)
  • Dane strukturalne (171)
 • Pisanie wasnych plików deklaracji (173)
  • Sowo kluczowe module (175)
  • Interfejsy (177)
  • Typy unii (179)
 • Scalanie moduów (180)
 • Skadnia plików deklaracji (180)
  • Przesanianie funkcji (181)
  • Zagniedone przestrzenie nazw (181)
  • Klasy (182)
  • Przestrzenie nazw klas (182)
  • Przecianie konstruktora klas (182)
  • Waciwoci klas (183)
  • Funkcje klas (183)
  • Waciwoci i funkcje statyczne (183)
  • Funkcje globalne (184)
  • Sygnatury funkcji (184)
  • Waciwoci opcjonalne (184)
  • Scalanie funkcji i moduów (185)
 • Podsumowanie (185)

Rozdzia 6. Biblioteki innych twórców (187)

 • Pobieranie plików definicji (188)
 • Stosowanie NuGet (190)
  • Stosowanie menedera pakietów (190)
  • Instalowanie plików deklaracji (191)
  • Stosowanie konsoli menedera pakietów (191)
 • Stosowanie narzdzia Typings (192)
  • Poszukiwanie pakietów (193)
  • Inicjalizacja Typings (194)
  • Instalowanie plików definicji (194)
  • Instalowanie konkretnej wersji pliku (195)
  • Ponowna instalacja plików definicji (195)
 • Stosowanie programu Bower (196)
 • Stosowanie npm i @types (196)
 • Stosowanie bibliotek innych twórców (197)
  • Wybór frameworka JavaScript (197)
 • Backbone (198)
  • Stosowanie dziedziczenia we frameworku Backbone (199)
  • Stosowanie interfejsów (201)
  • Stosowanie skadni typów ogólnych (201)
  • Stosowanie jzyka ECMAScript 5 (202)
  • Zgodno frameworka Backbone z jzykiem TypeScript (203)
 • Angular (203)
  • Klasy Angular i zmienna $scope (205)
  • Zgodno frameworka AngularJS z jzykiem TypeScript (207)
 • Dziedziczenie - Angular kontra Backbone (207)
 • ExtJS (208)
  • Tworzenie klas w ExtJS (208)
  • Stosowanie rzutowania typów (210)
  • Kompilator TypeScript dla ExtJS (211)
 • Podsumowanie (211)

Rozdzia 7. Frameworki zgodne z jzykiem TypeScript (213)

 • Czym jest MVC? (214)
  • Model (215)
  • Widok (215)
  • Kontroler (216)
  • Podsumowanie wzorca MVC (217)
  • Zalety stosowania wzorca MVC (218)
  • Szkic przykadowej aplikacji (219)
 • Stosowanie frameworka Backbone (220)
  • Wydajno wywietlania (221)
  • Konfiguracja frameworka Backbone (222)
  • Modele Backbone (223)
  • Widok ItemView (224)
  • Widok CollectionView (225)
  • Aplikacja Backbone (227)
 • Stosowanie frameworka Aurelia (228)
  • Konfiguracja frameworka Aurelia (228)
  • Zagadnienia do rozwaenia (229)
  • Wydajno frameworka Aurelia (230)
  • Modele frameworka Aurelia (230)
  • Widoki frameworka Aurelia (231)
  • Wczytywanie aplikacji Aurelia (232)
  • Zdarzenia frameworka Aurelia (233)
 • Framework Angular 2 (234)
  • Konfiguracja frameworka Angular 2 (234)
  • Modele frameworka Angular 2 (235)
  • Widoki Angular 2 (235)
  • Wydajno frameworka Angular 2 (237)
  • Zdarzenia Angular 2 (237)
 • Stosowanie frameworka React (238)
  • Konfiguracja frameworka React (238)
  • Widoki React (240)
  • Wczytywanie aplikacji React (243)
  • Zdarzenia React (245)
 • Podsumowanie (246)

Rozdzia 8. Programowanie w oparciu o testy (247)

 • Programowanie w oparciu o testy (248)
 • Testy jednostkowe, integracyjne oraz akceptacyjne (249)
  • Testy jednostkowe (250)
  • Testy integracyjne (250)
  • Testy akceptacyjne (250)
 • Frameworki testów jednostkowych (251)
 • Jasmine (251)
  • Prosty test Jasmine (252)
  • Plik SpecRunner (252)
  • Obiekty dopasowujce (254)
  • Uruchamianie i koczenie testów (256)
  • Testy bazujce na danych (256)
  • Stosowanie szpiegów (258)
  • Szpiegowanie funkcji zwrotnych (259)
  • Stosowanie szpiegów jako imitacji (261)
  • Testy asynchroniczne (261)
  • Stosowanie funkcji done() (263)
  • Modyfikacje DOM w Jasmine (264)
  • Zdarzenia DOM (265)
 • Mechanizmy wykonawcze Jasmine (266)
  • Testem (267)
  • Karma (268)
  • Protractor (270)
 • Stosowanie cigej integracji (272)
  • Zalety cigej integracji (273)
  • Wybór serwera budowy (274)
  • Raportowanie testów integracyjnych (275)
 • Podsumowanie (276)

Rozdzia 9. Testowanie frameworków zgodnych z jzykiem TypeScript (277)

 • Testowanie naszej aplikacji przykadowej (278)
 • Modyfikacja aplikacji przykadowej w celu umoliwienia testowania (279)
 • Testowanie frameworka Backbone (280)
  • Zoone modele (280)
  • Aktualizacje widoków (283)
  • Modyfikacje obsugi zdarze DOM (283)
  • Testy modeli (285)
  • Testy modelu zoonego (287)
  • Testy wywietlania (288)
  • Testy zdarze DOM (289)
  • Podsumowanie testów Backbone (291)
 • Testowanie frameworka Aurelia (291)
  • Komponenty frameworka Aurelia (291)
  • Model widoku komponentów Aurelia (292)
  • Komponent widoku frameworka Aurelia (293)
  • Wywietlanie komponentu (293)
  • Konwencje nazewnicze frameworka Aurelia (294)
  • Konfiguracja testów we frameworku Aurelia (295)
  • Testy jednostkowe we frameworku Aurelia (296)
  • Testy wywietlania (297)
  • Testy przekrojowe we frameworku Aurelia (299)
  • Podsumowanie testów frameworka Aurelia (303)
 • Testowanie frameworka Angular 2 (303)
  • Aktualizacja aplikacji (303)
  • Konfiguracja testów we frameworku Angular 2 (305)
  • Testy modelu w Angular 2 (305)
  • Testy wywietlania w Angular 2 (306)
  • Testowanie DOM w Angular 2 (307)
  • Podsumowanie testów Angular 2 (308)
 • Testowanie frameworka React (308)
  • Wiele punktów wejcia (309)
  • Modyfikacje w aplikacji React (309)
  • Testy jednostkowe komponentów React (312)
  • Testy modelu i widoków React (313)
  • Testy zdarze we frameworku React (315)
 • Podsumowanie (316)

Rozdzia 10. Modularyzacja (317)

 • Podstawowe informacje o moduach (318)
  • Eksportowanie moduów (320)
  • Importowanie moduów (320)
  • Zmiana nazwy moduu (321)
  • Eksporty domylne (322)
  • Eksportowanie zmiennych (323)
 • Wczytywanie moduów AMD (324)
  • Kompilacja moduów AMD (324)
  • Konfiguracja moduów AMD (326)
  • Konfiguracja Require (326)
  • Konfiguracja przegldarki dla moduów AMD (327)
  • Zalenoci w moduach AMD (328)
  • Wczytywanie frameworka Require (331)
  • Poprawianie bdów konfiguracji Require (333)
 • Wyczytywanie moduów przy uyciu SystemJS (334)
  • Instalacja SystemJS (335)
  • Konfiguracja SystemJS do uycia w przegldarce (335)
  • SystemJS i zalenoci moduów (337)
  • Wczytywanie Jasmine (340)
 • Stosowanie Express i Node (340)
  • Konfiguracja Express (341)
  • Stosowanie moduów w aplikacjach Express (342)
  • Okrelanie i obsuga tras w aplikacjach Express (344)
  • Stosowanie szablonów w Express (346)
  • Stosowanie Handlebars (347)
  • Zdarzenia POST we frameworku Express (350)
  • Przekierowywanie da HTTP (353)
  • Podsumowanie informacji o Node i Express (355)
 • Podsumowanie (355)

Rozdzia 11. Programowanie obiektowe (357)

 • Zasady programowania obiektowego (358)
  • Programowanie w oparciu o interfejsy (358)
  • Zasady SOLID (359)
 • Projektowanie interfejsu uytkownika (360)
  • Projekt koncepcyjny (361)
  • Konfiguracja aplikacji Angular 2 (363)
  • Stosowanie frameworka Bootstrap (364)
  • Tworzenie panelu bocznego (365)
  • Tworzenie nakadki (369)
  • Koordynacja efektów przej (371)
 • Wzorzec Stan (372)
  • Interfejs stanu (372)
  • Konkretne stany (373)
 • Wzorzec Mediator (374)
  • Modularny kod (375)
  • Komponent Navbar (376)
  • Komponent SideNav (377)
  • Komponent RightScreen (378)
  • Komponenty podrzdne (380)
  • Implementacja interfejsu mediatora (381)
  • Klasa Mediator (382)
  • Stosowanie klasy Mediator (385)
  • Reagowanie na zdarzenia DOM (386)
 • Podsumowanie (387)

Rozdzia 12. Wstrzykiwanie zalenoci (389)

 • Wysyanie poczty elektronicznej (390)
  • Wykorzystanie pakietu nodemailer (390)
  • Ustawienia konfiguracyjne (393)
  • Stosowanie lokalnego serwera SMTP (395)
  • Wstrzykiwanie zalenoci (396)
  • Wzorzec Lokalizacja usugi (396)
  • Lokalizacja usugi - antywzorzec (398)
  • Wstrzykiwanie zalenoci (399)
 • Implementacja wstrzykiwania zalenoci (399)
  • Wyznaczanie interfejsów (399)
  • Wyznaczanie z uyciem typów wyliczeniowych (400)
  • Wyznaczanie nazwy klasy (401)
  • Wstrzykiwanie przy uyciu konstruktora (402)
 • Wstrzykiwanie przy uyciu dekoratora (403)
  • Stosowanie definicji klasy (404)
  • Analiza parametrów konstruktora (405)
  • Okrelanie typów parametrów (406)
  • Wstrzykiwanie waciwoci (407)
  • Stosowanie wstrzykiwania zalenoci (408)
  • Wstrzykiwanie rekurencyjne (409)
 • Podsumowanie (410)

Rozdzia 13. Tworzenie aplikacji (411)

 • Interfejs uytkownika (412)
  • Stosowanie edytora Brackets (413)
  • Stosowanie rozszerzenia Emmet (415)
  • Tworzenie panelu logowania (417)
 • Witryna korzystajca z frameworka Aurelia (419)
  • Kompilacja Node i frameworka Aurelia (420)
  • Udostpnianie aplikacji Aurelia (421)
  • Strony frameworka Aurelia w aplikacji Express (422)
  • Komponenty aplikacji Aurelia (424)
  • Przetwarzanie danych JSON (425)
  • Formularze we frameworku Aurelia (427)
  • Przesyanie danych (430)
  • Stosowanie komunikatów we frameworku Aurelia (431)
 • Witryna Angular 2 (434)
  • Konfiguracja Angular 2 (434)
  • Udostpnianie stron aplikacji Angular 2 (434)
  • Komponenty aplikacji Angular 2 (437)
  • Przetwarzanie danych JSON (440)
  • Przesyanie danych do aplikacji (442)
 • Witryna Express i React (443)
  • Express i React (443)
  • Udostpnianie aplikacji React (445)
  • Wiksza liczba plików package.json (447)
  • Komponenty React (448)
  • Korzystanie z punktów kocowych REST (451)
  • Komponent panelu logowania (452)
  • Wizanie danych w aplikacji React (454)
  • Przesyanie danych JSON w daniach POST (456)
 • Podsumowanie (457)

Rozdzia 14. Czas zakasa rkawy! (459)

 • Aplikacja SurfDechy (460)
 • Wyjciowa aplikacja Angular 2 (461)
  • Testy jednostkowe (463)
  • Testy implementacji wzorców projektowych (464)
  • Stan panelu logowania (468)
  • Integracja paneli (471)
  • Struktura danych JSON (474)
  • Komponent BoardList (476)
  • Testy jednostkowe da HTTP (477)
  • Wywietlanie listy desek (483)
  • Testowanie zdarze interfejsu uytkownika (484)
  • Widok szczegóów deski (487)
  • Stosowanie filtra (489)
  • Panel logowania (492)
  • Architektura aplikacji (496)
 • Podsumowanie (497)

Skorowidz (499)

Dodaj do koszyka Język TypeScript. Tajniki kodu. Wydanie II

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2021 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.