reklama - zainteresowany?

Inventor. Pierwsze kroki - Helion

Inventor. Pierwsze kroki
ebook
Autor: Bogdan Noga, Zbigniew Kosma, Jan Parczewski
ISBN: 978-83-283-2496-1
stron: 312, Format: ebook
Data wydania: 2015-12-16
Księgarnia: Helion

Cena książki: 19,50 zł (poprzednio: 39,00 zł)
Oszczędzasz: 50% (-19,50 zł)

Dodaj do koszyka Inventor. Pierwsze kroki

Tagi: Inventor

Książka opisuje Inventor v. 2009


Wkrocz w świat projektowania 3D

 • Jak definiować parametry projektu?
 • W jaki sposób korzystać z narzędzi projektowych?
 • Jak generować dokumentację techniczną?

Inventor, opracowany i sprzedawany przez firmę Autodesk, to program typu CAD, pozwalający na zamodelowanie projektowanego urządzenia lub elementu w postaci bryły trójwymiarowej. W oparciu o tak zamodelowaną bryłę Inventor umożliwia wygenerowanie pełnej dokumentacji projektowej -- rysunków wykonawczych i złożeniowych, wykazu części i innych. Aplikacja pozwala także na przeprowadzenie symulacji i analizy działania projektowanego urządzenia.

"Inventor. Pierwsze kroki " to podręcznik dla wszystkich osób, które chcą poznać możliwości tej aplikacji i wykorzystać je w swojej pracy. Książka opisuje proces instalacji i konfiguracji programu oraz definiowania parametrów projektu. Pokazuje także kolejne kroki jego realizacji. Przeczytasz w niej o tworzeniu szkiców, definiowaniu wiązań, generowaniu modeli bryłowych i tworzeniu zespołów. Dowiesz się także, w jaki sposób wygenerować dokumentację techniczną w oparciu o gotowy model oraz jak zaprezentować elementy projektu w postaci animacji trójwymiarowej.

 • Instalacja Inventora
 • Konfiguracja interfejsu użytkownika
 • Praca z oknami dialogowymi
 • Tworzenie szkiców i wiązań
 • Edycja obiektów graficznych
 • Tworzenie brył trójwymiarowych
 • Łączenie elementów w zespoły
 • Tworzenie dokumentacji technicznej
 • Prezentacja zespołów

Zrealizuj swoje wizje za pomocą Inventora!

Dodaj do koszyka Inventor. Pierwsze kroki

 

Osoby które kupowały "Inventor. Pierwsze kroki", wybierały także:

 • Inventor. Podstawy projektowania
 • Autodesk Inventor Professional 2019PL / 2019+ / Fusion 360. Metodyka projektowania
 • Autodesk Inventor 2020 PL / 2020+

Dodaj do koszyka Inventor. Pierwsze kroki

Spis treści

Inventor. Pierwsze kroki eBook -- spis treści

Rozdział 1. Obsługa programu Autodesk Inventor (7)

 • 1.1. Wprowadzenie (7)
  • 1.1.1. Możliwości programu (7)
  • 1.1.2. Praca modułowa (9)
 • 1.2. Przygotowanie instalacji (14)
  • 1.2.1. Serwer IIS (14)
  • 1.2.2. Konfiguracja zabezpieczeń Windows (14)
  • 1.2.3. Ponowna instalacja programu Autodesk Inventor (15)
 • 1.3. Instalowanie oprogramowania (17)
  • 1.3.1. Kreator instalacji (17)
  • 1.3.2. Wybór składników (19)
  • 1.3.3. Wybór bibliotek (20)
  • 1.3.5. Konfiguracja wybranych składników (21)
 • 1.4. Uruchamianie programu (24)
  • 1.4.1. Definiowanie projektu (24)
  • 1.4.2. Modyfikacja zdefiniowanego projektu (28)
  • 1.4.3. Uruchamianie szablonów (30)
  • 1.4.4. Interfejs użytkownika (31)
  • 1.4.5. Dołączanie biblioteki Content Center (33)
 • 1.5. Dostosowywanie interfejsu użytkownika (35)
  • 1.5.1. Panele narzędziowe (35)
  • 1.5.2. Paski narzędziowe (35)
  • 1.5.3. Skróty Windows oraz klawisze specjalne (36)
  • 1.5.4. Zmiana koloru ekranu graficznego (37)
  • 1.5.5. Definiowanie jednostek (39)
 • 1.6. Praca w programie Autodesk Inventor (39)
  • 1.6.1. Układ współrzędnych (39)
  • 1.6.2. Wprowadzanie danych precyzyjnych (41)
  • 1.6.3. Generowanie brył (45)
  • 1.6.4. Zapisywanie (46)
 • 1.7. Oglądanie modeli (47)
  • 1.7.1. Obracanie (48)
  • 1.7.2. Powiększanie i pomniejszanie modeli (49)
  • 1.7.3. Wyświetlanie modeli (50)
  • 1.7.4. Widoki kamery (51)
  • 1.7.5. Wyświetlanie cieni (52)
 • 1.8. Właściwości modeli (52)
  • 1.8.1. Wyświetlanie tekstury (52)
  • 1.8.2. Właściwości fizyczne (53)
  • 1.8.3. Pomiary (55)
 • 1.9. Modyfikacja modeli (56)
  • 1.9.1. Edycja modelu parametrycznego (56)
  • 1.9.2. Uchwyty 3D (57)

Rozdział 2. Wykreślanie szkiców (59)

 • 2.1. Praca ze szkicem (59)
  • 2.1.1. Uruchamianie środowiska szkicu (59)
  • 2.1.2. Czym jest szkic (59)
  • 2.1.3. Opcje środowiska szkicu (60)
  • 2.1.4. Narzędzia do wykreślania szkicu (61)
  • 2.1.5. Metodyka wykreślania geometrii szkicu (63)
  • 2.1.6. Podpowiedzi systemu (64)
  • 2.1.7. Linie śledzenia (65)
  • 2.1.8. Wskazywanie obiektów (65)
  • 2.1.9. Usuwanie obiektów (66)
  • 2.1.10. Pierwszy szkic (66)
  • 2.1.11. Zapisywanie szkicu (67)
  • 2.1.12. Otwieranie szkicu (67)
 • 2.2. Wiązania geometryczne (68)
  • 2.2.1. Czym są wiązania geometryczne (68)
  • 2.2.2. Wstawianie wiązań (69)
  • 2.2.3. Wiązanie poziomości (70)
  • 2.2.4. Wiązanie pionowości (70)
  • 2.2.5. Wiązanie prostopadłości (71)
  • 2.2.6. Wiązanie równoległości (71)
  • 2.2.7. Wiązanie współliniowości (71)
  • 2.2.8. Wiązanie równości (72)
  • 2.2.9. Wiązanie ustalające (72)
  • 2.2.10. Wiązanie koncentryczności (73)
  • 2.2.11. Wiązanie zgodności (74)
  • 2.2.12. Wiązanie symetryczności (75)
  • 2.2.13. Wiązanie styczności (75)
  • 2.2.14. Kontrola zdefiniowanych wiązań (76)
  • 2.2.15. Wyświetlanie zdefiniowanych wiązań (76)
  • 2.2.16. Usuwanie wiązań (77)
  • 2.2.17. Ukrywanie wyświetlonych wiązań (78)
  • 2.2.18. Widoczność wiązań (78)
  • 2.2.19. Wyświetlanie stopni swobody (79)
 • 2.3. Wiązania wymiarowe (80)
  • 2.3.1. Czym są wiązania wymiarowe (80)
  • 2.3.2. Wymiarowanie liniowe (81)
  • 2.3.3. Przewymiarowanie geometrii (81)
  • 2.3.4. Wymiar sterowany (82)
  • 2.3.5. Edycja wymiarowania (82)
  • 2.3.6. Wymiarowanie automatyczne (83)
  • 2.3.7. Wymiarowanie promieni i średnic (84)
  • 2.3.8. Tworzenie wyrażeń (84)
 • 2.4. Wykreślanie obiektów graficznych (86)
  • 2.4.1. Linia (86)
  • 2.4.2. Łuk styczny (88)
  • 2.4.3. Okrąg (90)
  • 2.4.4. Prostokąt (93)
  • 2.4.5. Łuk (95)
  • 2.4.6. Elipsa (99)
  • 2.4.7. Punkt (99)
  • 2.4.8. Wielokąt (100)
 • 2.5. Edycja obiektów graficznych (100)
  • 2.5.1. Zaokrąglanie (100)
  • 2.5.2. Fazowanie (101)
  • 2.5.3. Linia środkowa (104)
  • 2.5.4. Lustrzane odbicie (105)
  • 2.5.5. Szyk prostokątny (106)
  • 2.5.6. Szyk kołowy (111)
  • 2.5.7. Ucinanie (113)
  • 2.5.8. Wydłużanie (117)

Rozdział 3. Generowanie modeli bryłowych (121)

 • 3.1. Wprowadzenie (121)
 • 3.2. Narzędzia do modelowania części (122)
 • 3.3. Elementy szkicowane (124)
  • 3.3.1. Wyciągnięcie proste (124)
  • 3.3.2. Obrót (138)
  • 3.3.3. Przeciągnięcie (142)
  • 3.3.4. Płaszczyzna konstrukcyjna (146)
  • 3.3.5. Oś konstrukcyjna (147)
  • 3.3.6. Wyciągnięcie złożone (148)
  • 3.3.7. Zwój (150)
  • 3.3.8. Żebro (152)
  • 3.3.9. Współdzielenie szkicu (155)
 • 3.4. Elementy wstawiane (160)
  • 3.4.1. Zaokrąglanie elementów (160)
  • 3.4.2. Fazowanie elementów (165)
  • 3.4.3. Gwint (168)
  • 3.4.4. Otwór (173)
  • 3.4.5. Szyk kołowy elementów (180)
  • 3.4.6. Szyk prostokątny elementów (183)
  • 3.4.7. Skorupa (185)

Rozdział 4. Tworzenie zespołów (187)

 • 4.1. Wprowadzenie do środowiska zespołu (187)
  • 4.1.1. Uruchamianie środowiska (187)
  • 4.1.2. Narzędzia do tworzenia zespołów (188)
  • 4.1.3. Definiowanie nowego projektu dla złożenia (189)
 • 4.2. Techniki tworzenia zespołów (190)
  • 4.2.1. Technika "od dołu do góry" (194)
  • 4.2.2. Technika "od góry do dołu" (197)
  • 4.2.3. Technika mieszana (203)
 • 4.3. Edycja zespołu (206)
  • 4.3.1. Modyfikacja komponentów (206)
  • 4.3.2. Widoczność komponentów (207)
  • 4.3.3. Utwierdzanie komponentów (207)
  • 4.3.4. Edycja wiązań dla komponentów (208)
 • 4.4. Wiązania ustalające (210)
  • 4.4.1. Wiązania zestawiające (212)
  • 4.4.2. Wiązania kątowe (218)
  • 4.4.3. Wiązania styczności (219)
  • 4.4.4. Wiązania wstawiające (222)
 • 4.5. Sterowanie wiązaniami (223)
 • 4.6. Wiązania ruchu (227)
  • 4.6.1. Wiązania obrotowe (229)
  • 4.6.2. Wiązania obrotowo-przesuwne (237)
 • 4.7. Biblioteka elementów znormalizowanych (241)

Rozdział 5. Dokumentacja techniczna (249)

 • 5.1. Narzędzia do tworzenia dokumentacji płaskiej (249)
 • 5.2. Arkusz, ramka i tabelka rysunkowa (251)
  • 5.2.1. Tworzenie i edycja arkusza (252)
  • 5.2.2. Tworzenie i edycja ramki rysunkowej (253)
  • 5.2.3. Tworzenie i edycja tabelki rysunkowej (254)
 • 5.3. Tworzenie widoków rysunków (256)
  • 5.3.1. Widok bazowy (259)
  • 5.3.2. Rzut (260)
  • 5.3.3. Przekrój (260)
  • 5.3.4. Szczegół (262)
  • 5.3.5. Przerwanie (263)
  • 5.3.6. Wyrwanie (265)
 • 5.4. Narzędzia do opisu rysunków (266)
 • 5.5. Wymiarowanie (268)
  • 5.5.1. Wymiar ogólny (268)
  • 5.2.2. Edycja wymiarowania (269)
  • 5.5.3. Wymiarowanie średnic i promieni (272)
  • 5.5.4. Wymiarowanie od bazy (273)
 • 5.6. Opisywanie rysunków (275)
  • 5.6.1. Linie środkowe (275)
  • 5.6.2. Opis otworu, gwintu (276)
  • 5.6.3. Tabela otworów (277)
  • 5.6.4. Linia odniesienia (278)
 • 5.7. Dodawanie symboli (279)
  • 5.7.1. Symbole chropowatości powierzchni (279)
  • 5.7.2. Tolerancje kształtu i położenia (281)
  • 5.7.3. Symbole identyfikatora bazy (283)
 • 5.8. Opis rysunku złożeniowego (284)
  • 5.8.1. Numerowanie pozycji (284)
  • 5.8.2. Lista części (285)

Rozdział 6. Prezentacja zespołu (289)

 • 6.1. Uruchamianie szablonu prezentacji (289)
 • 6.2. Automatyczne tworzenie prezentacji (290)
 • 6.3. Ręczne tworzenie prezentacji (292)
 • 6.4. Edycja prezentacji zespołu (297)
 • 6.5. Precyzyjne obracanie widoku prezentacji (298)
 • 6.6. Animacja prezentacji zespołu (298)

Skorowidz (301)

Dodaj do koszyka Inventor. Pierwsze kroki

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2020 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.