reklama - zainteresowany?

Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy. Część 1 - Helion


Autor: Danuta Korman, Grażyna Szabłowicz-Zawadzka
ISBN: 978-83-283-5704-4
okładka: miękka
Data wydania: 2019-05-01
Księgarnia: Helion

Cena książki: 21,39 zł (poprzednio: 32,41 zł)
Oszczędzasz: 34% (-11,02 zł)

Dodaj do koszyka

Dodaj do koszyka

 

Osoby które kupowały "Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy. Część 1", wybierały także:

 • Administrowanie sieciami Cisco. Kurs video. Przygotowanie do egzaminu CCNA/ICND2 200-105
 • Administrowanie sieciami Cisco. Kurs video. Przygotowanie do egzaminu CCNA/ICND1 100-105
 • Windows Media Center. Domowe centrum rozrywki

Dodaj do koszyka

Spis treści

Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy. Część 1 -- spis treści

Wstęp (7)

Rozdział 1. Rozumienie i analizowanie problemów. Wprowadzenie do programowania w języku Python (9)

 • Temat 1. Etapy rozwiązywania zadań za pomocą komputera (10)
 • Temat 2. Sposoby przedstawiania algorytmów (13)
  • 2.1. Lista kroków algorytmu (13)
  • 2.2. Schemat blokowy algorytmu (14)
  • 2.3. Program w języku programowania wysokiego poziomu (15)
 • Temat 3. Klasyfikacja tekstowych języków programowania (17)
 • Temat 4. Python od pierwszych kroków (21)
  • 4.1. Środowisko programowe Pythona (21)
  • 4.2. Operacje wejścia-wyjścia (22)
  • 4.3. Komentarze (23)
  • 4.4. Operatory arytmetyczne (23)
  • 4.5. Złożone operatory przypisania (24)
 • Temat 5. Algorytmy liniowe (25)
 • Temat 6. Funkcje matematyczne w języku Python (27)
 • Temat 7. Algorytmy warunkowe (28)
  • 7.1. Instrukcje warunkowe (29)
  • 7.2. Operatory relacyjne (31)
 • Temat 8. Operatory logiczne w języku Python (36)
 • Temat 9. Algorytmy iteracyjne (38)
  • 9.1. Funkcja range() (38)
  • 9.2. Instrukcja iteracyjna for (39)
  • 9.3. Instrukcje iteracyjne while (40)
 • Temat 10. Iteracja i n-wyrazowe ciągi liczbowe (44)
  • 10.1. Obliczanie wartości wyrazów ciągu liczbowego (44)
  • 10.2. Wykonywanie działań na wyrazach ciągu liczbowego (45)
 • Temat 11. Algorytmy rekurencyjne (48)
  • 11.1. Funkcje w języku Python (49)
  • 11.2. Funkcje rekurencyjne i obliczanie wartości wyrazów ciągu liczbowego (51)
 • Temat 12. Wyznaczanie wyrazów ciągu Fibonacciego (53)
 • Temat 13. Algorytm Euklidesa (57)
  • 13.1. Algorytm Euklidesa (57)
  • 13.2. Obliczanie najmniejszej wspólnej wielokrotności (61)
 • Zadania do rozdziału 1. (62)

Rozdział 2. Przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa (65)

 • Temat 14. Przestrzeganie prawa (66)
  • 14.1. Prawo autorskie (66)
  • 14.2. Ochrona danych osobowych (68)
 • Zadania do rozdziału 2. (72)

Rozdział 3. Grafika komputerowa i prezentacje multimedialne (73)

 • Temat 15. Grafika rastrowa (74)
  • 15.1. Rozdzielczość a wielkość obrazu (75)
  • 15.2. Transformacje obrazu w grafice rastrowej (82)
  • 15.3. Formaty plików bitmapowych (88)
 • Temat 16. Grafika wektorowa (93)
  • 16.1. Formaty grafiki wektorowej (93)
  • 16.2. Linia prosta i krzywa Béziera w grafice wektorowej (101)
  • 16.3. Grafika bitmapowa a grafika wektorowa (105)
 • Temat 17. Grafika trójwymiarowa - 3D (107)
  • 17.1. Techniki tworzenia grafiki 3D (108)
  • 17.2. Geometria trójwymiarowa (109)
  • 17.3. Paint 3D (109)
  • 17.4. POV-Ray (115)
 • Temat 18. Prezentacje multimedialne (130)
  • 18.1. Jak tworzyć rozbudowane prezentacje? (130)
  • 18.2. Jak ustalać parametry pokazu prezentacji multimedialnej? (136)
 • Zadania do rozdziału 3. (142)

Rozdział 4. Dokumenty tekstowe o złożonej strukturze (145)

 • Temat 19. Odwołania - spisy (146)
  • 19.1. Spis treści (146)
  • 19.2. Spis ilustracji (149)
  • 19.3. Spis tabel (151)
 • Temat 20. Kolumny i sekcje (153)
  • 20.1. Podział tekstu na kolumny (153)
  • 20.2. Sekcje w dokumencie (155)
 • Temat 21. Własne style i szablony (156)
  • 21.1. Tworzenie nowego stylu na podstawie formatowania tekstu (157)
  • 21.2. Szablony (159)
 • Temat 22. Praca w trybie recenzji (160)
  • 22.1. Śledzenie zmian (160)
  • 22.2. Wersja końcowa po korekcie (161)
  • 22.3. Komentarze (162)
  • 22.4. Akceptacja lub odrzucenie zmian (162)
  • 22.5. Porównanie wersji (163)
 • Zadania do rozdziału 4. (165)
   
 • Bibliografia (167)
 • Skorowidz (168)

Dodaj do koszyka

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2020 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.