reklama - zainteresowany?

Express.js. Tworzenie aplikacji sieciowych w Node.js - Helion

Express.js. Tworzenie aplikacji sieciowych w Node.js
Autor: Azat Mardan
Tytuł oryginału: Pro Express.js: Master Express.js: The Node.js Framework For Your Web Development
Tłumaczenie: Robert Górczyński
ISBN: 978-83-283-1664-5
stron: 344, Format: 168x237, okładka: miękka
Data wydania: 2016-01-08
Księgarnia: Helion

Cena książki: 59,00 zł

Dodaj do koszyka Express.js. Tworzenie aplikacji sieciowych w Node.js

Tagi: Inne | JavaScript - Programowanie | Node.js | Programowanie

Frameworku Express.js używa wiele znanych firm, takich jak MySpace i Storify, które dostrzegły ogromne korzyści płynące z wykorzystywania tej technologii, a także doceniły jej stabilność i bezpieczeństwo. Przed Express.js i Node.js otwiera się świetlana przyszłość. Oznacza to, że jako ekspert w zakresie Node.js, biegle posługujący się Express.js, staniesz się poszukiwanym specjalistą!

Ta książka jest kompleksowym podręcznikiem, który przedstawi Ci sposób działania Express.js w praktyce i przeprowadzi Cię przez poszczególne etapy budowy aplikacji. Autor jasno i precyzyjnie wyjaśnia wszystkie koncepcje, których zrozumienie jest niezbędne do programowania w Express.js. Znajdziesz tu omówienie zagadnień związanych m.in. z oprogramowaniem pośredniczącym, tworzeniem szkieletu aplikacji, generowaniem szablonów, przetwarzaniem danych żądania i cookies, zarządzaniem uwierzytelnianiem i sesjami, obsługą błędów i przygotowaniem aplikacji do wdrożenia w środowisku produkcyjnym. Na pewno docenisz też liczne przykłady kodu źródłowego.

Jeśli — jako inżynier oprogramowania lub programista sieciowy — poszukujesz sposobu, aby bez wertowania setek stron dokumentacji programować z wykorzystaniem frameworku Express.js, a przy tym poszerzyć swoje kompetencje, ta książka jest właśnie dla Ciebie.

Dzięki tej książce:

 • rozpoczniesz pracę z oprogramowaniem pośredniczącym
 • będziesz sprawnie korzystać z silników szablonów
 • dowiesz się, jak zapewnić aplikacji bezpieczeństwo
 • nauczysz się tworzyć aplikacje oparte na domenie
 • przeanalizujesz przykłady działających aplikacji, takich jak Instagram, HackHall i inneAzat Mardan - od kilkunastu lat programuje aplikacje mobilne i sieciowe. Pracował nad wieloma aplikacjami o kluczowym znaczeniu, wykorzystywanymi przez agencje rządowe USA. Jest twórcą kilku projektów open source dla Node.js (m.in. ExpressWorks, mongoui, HackHall.com i NodeFramework.com), a także współtwórcą express, oauth, jade-browser i innych modułów npm. Tworzy programistyczne kursy online, publikuje specjalistyczne artykuły na blogu, a ponadto jest autorem książek poświęconych JavaScriptowi i Node.js.

Dodaj do koszyka Express.js. Tworzenie aplikacji sieciowych w Node.js

 

Osoby które kupowały "Express.js. Tworzenie aplikacji sieciowych w Node.js", wybierały także:

 • Windows Media Center. Domowe centrum rozrywki
 • E-sport. Optymalizacja gracza
 • AngularJS

Dodaj do koszyka Express.js. Tworzenie aplikacji sieciowych w Node.js

Spis treści

Express.js. Tworzenie aplikacji sieciowych w Node.js -- spis treści

O autorze (11)

O recenzentach technicznych (13)

Wstęp (15)

Wprowadzenie (17)

 • Dlaczego napisałem tę książkę? (17)
 • Dla kogo jest przeznaczona ta książka? (18)
 • O czym jest ta książka? (18)
 • O czym nie jest ta książka? (18)
 • Przykłady (19)
 • Errata i dane kontaktowe (19)

Podziękowania (21)

CZĘŚĆ I. ROZPOCZĘCIE PRACY (23)

Rozdział 1. Rozpoczęcie pracy z Express.js (25)

 • Jak działa Express.js? (26)
  • Zależności firm trzecich (27)
  • Utworzenie egzemplarza (27)
  • Nawiązanie połączenia z bazą danych (27)
  • Konfiguracja ustawień aplikacji Express.js (28)
  • Zdefiniowanie oprogramowania pośredniczącego (28)
  • Zdefiniowanie tras (28)
  • Uruchomienie aplikacji (28)
 • Instalacja Express.js (29)
 • Instalacja Express.js Generator (32)
 • Podsumowanie (34)

Rozdział 2. Witaj, świecie (35)

 • Rozpoczęcie pracy (35)
  • Użycie procedur obsługi żądań (36)
  • Wyświetlanie komunikatów w powłoce (37)
  • Usprawnienie aplikacji (38)
 • Polecenia generatora (39)
  • Wygenerowanie szkieletu aplikacji Express.js (40)
  • Przegląd struktury aplikacji (41)
  • Plik app.js (41)
 • Moduły i architektura MVC (45)
 • Monitorowanie pod kątem zmian w plikach (46)
 • Podsumowanie (47)

CZĘŚĆ II. DOKŁADNE OMÓWIENIE API (49)

Rozdział 3. Konfiguracja, ustawienia i środowiska (51)

 • Konfiguracja (51)
  • app.set() i app.get() (52)
  • app.enable() i app.disable() (52)
  • app.enabled() i app.disabled() (53)
 • Ustawienia (53)
  • env (54)
  • view cache (54)
  • view engine (55)
  • views (55)
  • trust proxy (56)
  • jsonp callback name (56)
  • json replacer i json spaces (57)
  • case sensitive routing (58)
  • strict routing (59)
  • x-powered-by (60)
  • etag (60)
  • query parser (61)
  • subdomain offset (62)
 • Środowiska (62)
 • Podsumowanie (65)

Rozdział 4. Praca z oprogramowaniem pośredniczącym (67)

 • Zastosowanie oprogramowania pośredniczącego (68)
 • Najważniejsze oprogramowanie pośredniczące (71)
  • compression (72)
  • morgan (74)
  • body-parser (75)
  • urlencoded() (76)
  • cookie-parser (77)
  • express-session (77)
  • csurf (78)
  • express.static() (79)
  • connect-timeout (80)
  • errorhandler (82)
  • method-override (82)
  • response-time (83)
  • serve-favicon (84)
  • serve-index (85)
  • vhost (87)
  • connect-busboy (87)
 • Inne oprogramowanie pośredniczące (88)
 • Podsumowanie (89)

Rozdział 5. Silniki szablonów i Consolidate.js (91)

 • Jak używać silników szablonów? (92)
  • app.engine() (93)
  • Rzadziej stosowane biblioteki (94)
 • Dostępne silniki szablonów (97)
  • Jade (97)
  • Haml.js (97)
  • EJS (97)
  • Handlebars.js (97)
  • Adaptery Hogan.js (97)
  • Combyne.js (98)
  • Swig (98)
  • Whiskers (98)
  • Blade (98)
  • Haml-Coffee (98)
  • Webfiller (98)
 • Consolidate.js (98)
 • Podsumowanie (100)

Rozdział 6. Parametry i routing (101)

 • Parametry (101)
  • app.param() (105)
 • Routing (108)
  • app.NAZWA() (108)
  • app.all() (111)
  • Ukośniki na końcu (111)
  • Klasa Router (111)
  • router.route(path) (111)
 • Procedury obsługi żądania (113)
 • Podsumowanie (114)

Rozdział 7. Obiekt request w Express.js (117)

 • request.query (118)
 • request.params (120)
 • request.body (121)
 • request.route (122)
 • request.cookies (123)
 • request.signedCookies (124)
 • request.header() i request.get() (125)
 • Inne atrybuty i metody (125)
 • Podsumowanie (129)

Rozdział 8. Obiekt response w Express.js (131)

 • response.render() (132)
 • response.locals (134)
 • response.set() (135)
 • response.status() (137)
 • response.send() (138)
 • response.json() (141)
 • response.jsonp() (142)
 • response.redirect() (144)
 • Inne właściwości i metody odpowiedzi (144)
 • Strumienie (148)
 • Podsumowanie (150)

Rozdział 9. Obsługa błędów i uruchamianie aplikacji (151)

 • Obsługa błędów (151)
 • Uruchomienie aplikacji (155)
  • app.locals (155)
  • app.render() (155)
  • app.mountpath (156)
  • app.on('mount', funkcja(nadrzędna){...}) (157)
  • app.path() (157)
  • app.listen() (157)
 • Podsumowanie (161)

CZĘŚĆ III. ROZWIĄZYWANIE NAJCZĘŚCIEJ POJAWIAJĄCYCH SIĘ PROBLEMÓW (163)

Rozdział 10. Abstrakcja (165)

 • Oprogramowanie pośredniczące (165)
 • Trasy (166)
 • Połączenie oprogramowania pośredniczącego i tras (168)
 • Podsumowanie (170)

Rozdział 11. Wskazówki dotyczące baz danych, kluczy i strumieni (171)

 • Użycie baz danych w modułach (171)
 • Klucze i hasła (173)
  • Plik JSON (173)
  • Zmienne środowiskowe (175)
 • Strumienie (175)
 • Podsumowanie (179)

Rozdział 12. Redis i wzorce uwierzytelniania (181)

 • Redis (181)
 • Wzorce uwierzytelniania (184)
 • Podsumowanie (185)

Rozdział 13. Wielowątkowość z użyciem klastrów (187)

 • Przykład wielowątkowości (187)
 • Podsumowanie (190)

Rozdział 14. Stosowanie bibliotek Stylus, Less i Sass (191)

 • Stylus (191)
 • Less (192)
 • Sass (193)
 • Podsumowanie (193)

Rozdział 15. Zapewnienie bezpieczeństwa (195)

 • Cross-Site Request Forgery (195)
 • Przetwarzanie uprawnień (197)
 • Nagłówki zabezpieczeń w HTTP (198)
 • Weryfikacja danych wejściowych (199)
 • Podsumowanie (201)

Rozdział 16. Socket.IO i Express.js (203)

 • Użycie Socket.IO (203)
 • Uruchomienie aplikacji (207)
 • Podsumowanie (208)

Rozdział 17. Domeny i Express.js (209)

 • Zdefiniowanie problemu (209)
 • Prosty przykład oparty na domenie (210)
 • Utworzenie aplikacji opartej na domenie (211)
 • Podsumowanie (214)

Rozdział 18. Sails.js, DerbyJS, LoopBack i inne frameworki (215)

 • Sails.js (215)
 • DerbyJS (217)
 • LoopBack (219)
 • Inne frameworki (222)
 • Podsumowanie (222)

CZĘŚĆ IV. PRZYKŁADY (223)

Rozdział 19. Galeria Instagram (225)

 • Zaczynamy pracę nad galerią Instagram (225)
 • Wyświetlanie galerii (229)
 • Podsumowanie (230)

Rozdział 20. Aplikacja Todo (231)

 • Ogólne omówienie projektu (232)
 • Konfiguracja (235)
 • Plik app.js (237)
 • Trasy (242)
 • Jade (246)
 • Less (250)
 • Podsumowanie (251)

Rozdział 21. API REST (253)

 • Podstawy API RESTful (254)
 • Wprowadzenie do testów (255)
 • Zależności (259)
 • Implementacja serwera (260)
 • Podsumowanie (265)

Rozdział 22. Aplikacja HackHall (267)

 • Co to jest HackHall? (267)
 • Uruchomienie HackHall (268)
 • Struktura aplikacji (274)
 • Plik package.json (275)
 • Aplikacja Express.js (276)
 • Trasy (280)
  • Plik index.js (280)
  • Plik auth.js (280)
  • Plik main.js (284)
  • Plik users.js (287)
  • Plik application.js (292)
  • Plik posts.js (295)
 • Modele Mongoose (301)
 • Testy Mocha (307)
 • Podsumowanie (312)

DODATKI (313)

Dodatek A. Dalsza lektura i zasoby (315)

 • Inne frameworki Node.js (315)
 • Książki poświęcone Node.js (316)
 • Klasyka JavaScript (318)
 • Kursy (318)

Dodatek B. Migracja Express.js 3.x do 4.x: oprogramowanie pośredniczące, trasy i inne zmiany (319)

 • Wprowadzenie do oprogramowania pośredniczącego, które nie zostało dołączone do wydania Express.js 4 (319)
 • Usunięcie z aplikacji Express.js 4 metod uznanych za przestarzałe (321)
  • app.configure() (321)
  • app.router() (321)
  • res.on('header') (322)
  • res.charset (322)
  • res.headerSent (322)
  • req.accepted() (322)
 • Inne zmiany wprowadzone w Express.js 4 (322)
  • app.use() (322)
  • res.location() (323)
  • app.route() (323)
  • json spaces (323)
  • req.params (323)
  • res.locals (323)
  • req.is (323)
  • Działający w powłoce generator Express.js (323)
 • Poznanie nowego egzemplarza tras w Express.js 4 oraz sposoby jego łączenia z innymi (323)
 • Kolejne zasoby dotyczące migracji do Express.js 4 (325)

Dodatek C. Ściąga z Express.js 4 (327)

 • Instalacja (328)
 • Generator (328)
 • Podstawy (329)
 • Trasy i metody HTTP (329)
 • Żądanie (329)
 • Skróty nagłówków żądania (330)
 • Odpowiedź (330)
 • Sygnatury procedury obsługi (330)
 • Stylus i Jade (330)
 • Body (331)
 • Static (331)
 • Oprogramowanie pośredniczące Connect (331)
 • Inne popularne oprogramowanie pośredniczące (331)

Dodatek D. ExpressWorks (333)

 • Instalacja (333)
 • Sposób użycia (334)
 • Zerowanie (334)
 • Zadania (334)
  • Witaj, świecie (334)
  • Jade (335)
  • Stary dobry formularz (335)
  • Static (335)
  • Style CSS (335)
  • Param pam pam (335)
  • Co znajduje się w zapytaniu? (336)
  • Dane JSON (336)
 • Podsumowanie (336)

Skorowidz (337)

Dodaj do koszyka Express.js. Tworzenie aplikacji sieciowych w Node.js

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2020 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.