reklama - zainteresowany?

Ethereum dla zaawansowanych. Tworzenie inteligentnych kontraktów i aplikacji zdecentralizowanych - Helion


Autor: Andreas M. Antonopoulos, Gavin Wood
Tytuł oryginału: Mastering Ethereum: Building Smart Contracts and Dapps
ISBN: 978-83-283-5574-3
okładka: miękka
Data wydania: 2019-05-01
Księgarnia: Helion

Cena książki: 47,40 zł (poprzednio: 79,00 zł)
Oszczędzasz: 40% (-31,60 zł)

Dodaj do koszyka

Dodaj do koszyka

 

Osoby które kupowały "Ethereum dla zaawansowanych. Tworzenie inteligentnych kontraktów i aplikacji zdecentralizowanych", wybierały także:

 • Windows Media Center. Domowe centrum rozrywki

Dodaj do koszyka

Spis treści

Ethereum dla zaawansowanych. Tworzenie inteligentnych kontraktów i aplikacji zdecentralizowanych -- spis treści


Przedmowa 15

Krótki słownik 25

1. Czym jest Ethereum? 37

 • Porównanie do Bitcoina 37
 • Komponenty łańcucha bloków 38
 • Narodziny Ethereum 39
 • Cztery wersje w rozwoju Ethereum 40
 • Ethereum - łańcuch bloków o ogólnym przeznaczeniu 41
 • Komponenty Ethereum 42
  • Lektura dodatkowa 43
 • Ethereum i kompletność w sensie Turinga 43
  • Kompletność w sensie Turinga jako "pożądana cecha" 44
  • Skutki kompletności w sensie Turinga 44
 • Od łańcuchów bloków ogólnego użytku do aplikacji DApp 45
 • Trzecia era internetu 45
 • Kultura rozwoju Ethereum 46
 • Dlaczego warto poznać Ethereum? 47
 • Czego nauczysz się dzięki tej książce? 47

2. Podstawy Ethereum 49

 • Jednostki waluty ether 49
 • Wybieranie portfela Ethereum 50
 • Kontrola i odpowiedzialność 51
 • Rozpoczynanie pracy z portfelem MetaMask 52
  • Tworzenie portfela 53
  • Zmienianie sieci 55
  • Zdobywanie testowych etherów 56
  • Wysyłanie etherów z portfela MetaMask 58
  • Przeglądanie historii transakcji dla adresu 59
 • Wprowadzenie do światowego komputera 60
 • Konta EOA i konta kontraktów 61
 • Prosty kontrakt - kran z testowymi etherami 61
 • Kompilowanie kontraktu Faucet 64
 • Tworzenie kontraktu w łańcuchu bloków 66
 • Interakcja z kontraktem 67
  • Wyświetlanie adresu kontraktu w eksploratorze bloków 68
  • Zasilanie kontraktu 68
  • Wycofywanie środków z kontraktu 69
 • Podsumowanie 72

3. Klienty Ethereum 73

 • Sieci Ethereum 74
  • Czy powinieneś uruchamiać pełny węzeł? 74
  • Wady i zalety pełnych węzłów 75
  • Wady i zalety publicznych sieci testowych 75
  • Wady i zalety lokalnego symulowania pracy łańcuchów bloków 76
 • Uruchamianie klienta Ethereum 77
  • Wymagania sprzętowe związane z pełnym węzłem 77
  • Wymagania programowe dotyczące budowania i uruchamiania klientów (węzłów) 78
  • Klient Parity 79
  • Klient Go-Ethereum (Geth) 80
 • Pierwsza synchronizacja łańcuchów bloków opartych na Ethereum 82
  • Uruchamianie klienta Geth lub Parity 83
  • Interfejs JSON-RPC 83
 • Zdalne klienty Ethereum 85
  • Portfele mobilne (na smartfony) 86
  • Portfele działające w przeglądarkach 86
 • Podsumowanie 88

4. Kryptografia 89

 • Klucze i adresy 89
 • Kryptografia klucza publicznego a kryptowaluty 90
 • Klucze prywatne 92
  • Generowanie klucza prywatnego na podstawie liczby losowej 92
 • Klucze publiczne 94
  • Kryptografia krzywej eliptycznej 95
  • Operacje arytmetyczne na krzywej eliptycznej 97
  • Generowanie klucza publicznego 98
  • Biblioteki do pracy z krzywą eliptyczną 99
 • Kryptograficzne funkcje skrótu 99
  • Kryptograficzna funkcja skrótu w Ethereum - Keccak-256 101
  • Z której funkcji skrótu korzystasz? 101
 • Adresy Ethereum 102
  • Formaty adresów Ethereum 102
  • Protokół ICAP 103
  • Kodowanie szesnastkowe z sumami kontrolnymi opartymi na wielkości liter (EIP-55) 104
 • Podsumowanie 106

5. Portfele 107

 • Przegląd technologii używanych w portfelach 107
  • Portfele niedeterministyczne (losowe) 108
  • Portfele deterministyczne (z ziarnem) 110
  • Portfele HD (BIP-32 i BIP-44) 110
  • Ziarna i kody mnemoniczne (BIP-39) 110
 • Zalecane praktyki dotyczące portfeli 112
  • Kody mnemoniczne (BIP-39) 112
  • Tworzenie portfela HD na podstawie ziarna 118
  • Portfele HD (BIP-32) i ścieżki (BIP-43/44) 119
 • Podsumowanie 123

6. Transakcje 125

 • Struktura transakcji 125
 • Wartość nonce w transakcji 126
  • Śledzenie wartości nonce 127
  • Luki w wartościach nonce, powtarzające się wartości nonce i zatwierdzanie 129
  • Współbieżność, źródło transakcji i wartości nonce 130
 • Paliwo dla transakcji 131
 • Odbiorca transakcji 132
 • Wartość i dane transakcji 133
  • Przekazywanie środków do kont EOA i kontraktów 135
  • Przekazywanie danych do kont EOA lub kontraktów 135
 • Specjalne transakcje - tworzenie kontraktu 137
 • Podpisy cyfrowe 139
  • Algorytm ECDSA 139
  • Jak działają podpisy cyfrowe? 140
  • Sprawdzanie poprawności podpisu 140
  • Obliczenia w algorytmie ECDSA 141
  • Podpisywanie transakcji w praktyce 142
  • Tworzenie i podpisywanie nieprzetworzonych transakcji 143
  • Tworzenie nieprzetworzonych transakcji zgodnych z EIP-155 143
 • Przedrostek w podpisie (v) i odzyskiwanie klucza publicznego 144
 • Oddzielanie podpisywania od przesyłania (podpisywanie w trybie offline) 145
 • Rozsyłanie transakcji 147
 • Rejestrowanie danych w łańcuchu bloków 147
 • Transakcje z wieloma podpisami 148
 • Podsumowanie 148

7. Inteligentne kontrakty i język Solidity 149

 • Czym jest inteligentny kontrakt? 149
 • Cykl życia inteligentnego kontraktu 150
 • Wprowadzenie do wysokopoziomowych języków w Ethereum 151
 • Tworzenie inteligentnego kontraktu za pomocą Solidity 153
  • Wybieranie wersji języka Solidity 153
  • Pobieranie i instalowanie Solidity 154
  • Środowisko programistyczne 154
  • Pisanie prostego programu w języku Solidity 155
  • Kompilowanie przy użyciu kompilatora Solidity (solc) 155
 • Interfejs ABI kontraktów w Ethereum 155
  • Wybieranie kompilatora Solidity i wersji języka 156
 • Programowanie w języku Solidity 157
  • Typy danych 157
  • Wbudowane zmienne globalne i funkcje 159
  • Definicja kontraktu 161
  • Funkcje 162
  • Konstruktor kontraktu i polecenie selfdestruct 163
  • Dodawanie konstruktora i polecenia selfdestruct do kontraktu Faucet 164
  • Modyfikatory funkcji 165
  • Dziedziczenie kontraktów 166
  • Obsługa błędów (assert, require i revert) 168
  • Zdarzenia 169
  • Wywoływanie innych kontraktów (polecenia send, call, callcode i delegatecall) 172
 • Kwestie związane z paliwem 176
  • Unikanie tablic o dynamicznie określanej wielkości 177
  • Unikanie wywołań innych kontraktów 177
  • Szacowanie kosztów paliwa 177
 • Podsumowanie 178

8. Inteligentne kontrakty i język Vyper 179

 • Luki a Vyper 179
 • Porównanie z Solidity 180
  • Modyfikatory 180
  • Dziedziczenie klas 181
  • Wewnątrzwierszowe stosowanie asemblera 181
  • Przeciążanie funkcji 182
  • Rzutowanie typów zmiennych 182
  • Warunki wstępne i końcowe 183
 • Dekoratory 184
 • Kolejność funkcji i zmiennych 184
 • Kompilacja 185
 • Ochrona przed błędami przepełnienia na poziomie kompilatora 186
 • Odczyt i zapis danych 186
 • Podsumowanie 187

9. Bezpieczeństwo inteligentnych kontraktów 189

 • Zalecane praktyki z zakresu bezpieczeństwa 189
 • Zagrożenia z obszaru bezpieczeństwa i antywzorce 190
 • Wielobieżność 190
  • Praktyczny przykład - The DAO 194
 • Przepełnienie i niedopełnienie arytmetyczne 194
  • Przykłady praktyczne - PoWHC i przepełnienie przy transferze zbiorczym (CVE-2018-10299) 198
 • Nieoczekiwane ethery 198
  • Więcej przykładów 202
 • DELEGATECALL 202
  • Praktyczny przykład - portfel Parity z wielopodpisem (drugi atak) 206
 • Domyślne poziomy widoczności 207
  • Praktyczny przykład - portfel Parity z wielopodpisem (pierwszy atak) 208
 • Złudzenie losowości 209
  • Praktyczny przykład - kontrakty z generatorami liczb pseudolosowych 210
 • Korzystanie z zewnętrznych kontraktów 210
  • Praktyczny przykład - przynęta i wielobieżność 214
 • Atak związany z krótkimi adresami i parametrami 215
 • Niesprawdzanie wartości zwracanych przez funkcję call 217
  • Przykład praktyczny - kontrakty Etherpot i King of the Ether 218
 • Sytuacje wyścigu i front running 219
  • Praktyczne przykłady - ERC20 i Bancor 221
 • Ataki DoS 221
  • Praktyczny przykład - GovernMental 223
 • Manipulowanie znacznikiem czasu bloku 224
  • Praktyczny przykład - GovernMental 225
 • Ostrożnie z konstruktorami 225
  • Praktyczny przykład - Rubixi 226
 • Niezainicjowane wskaźniki do pamięci trwałej 226
  • Praktyczne przykłady - przynęty OpenAddressLottery i CryptoRoulette 228
 • Liczby zmiennoprzecinkowe i precyzja 229
  • Praktyczny przykład - Ethstick 230
 • Uwierzytelnianie z użyciem zmiennej tx.origin 230
 • Kontrakty bibliotek 232
 • Podsumowanie 233

10. Tokeny 235

 • W jaki sposób tokeny są używane? 235
 • Tokeny i wymienność 237
 • Ryzyko związane z drugą stroną transakcji 237
 • Tokeny i nieodłączność (wewnętrzność) 237
 • Używanie tokenów - narzędzia czy aktywa 238
  • To kaczka! 239
  • Tokeny narzędziowe - komu są potrzebne? 239
 • Tokeny w Ethereum 240
  • Standard ERC20 241
  • Tworzenie własnego tokenu ERC20 244
  • Problemy z tokenami ERC20 254
  • ERC223 - proponowany standard interfejsu kontraktów tokenów 255
  • ERC777 - proponowany standard interfejsu kontraktów tokenów 256
  • ERC721 - standard niewymiennych tokenów 258
 • Stosowanie standardów związanych z tokenami 260
  • Czym są standardy dotyczące tokenów? Do czego służą? 260
  • Czy powinieneś stosować opisane standardy? 260
  • Bezpieczeństwo dzięki dojrzałości 261
 • Rozszerzenia standardów dotyczących interfejsów tokenów 261
 • Tokeny i emisje ICO 262
 • Podsumowanie 263

11. Wyrocznie 265

 • Dlaczego potrzebne są wyrocznie? 265
 • Przypadki użycia wyroczni i przykłady 266
 • Wzorce projektowe dotyczące wyroczni 267
 • Uwierzytelnianie danych 270
 • Wyrocznie obliczeniowe 271
 • Zdecentralizowane wyrocznie 272
 • Interfejsy klientów wyroczni w języku Solidity 273
 • Podsumowanie 277

12. Zdecentralizowane aplikacje (DApp) 279

 • Czym jest aplikacja DApp? 280
  • Back-end (inteligentny kontrakt) 281
  • Front-end (internetowy interfejs użytkownika) 281
  • Przechowywanie danych 282
  • Zdecentralizowane protokoły przekazywania komunikatów 282
 • Prosta przykładowa aplikacja DApp - Auction 283
  • Aplikacja Auction - inteligentne kontrakty back-endu 284
  • Aplikacja Auction - front-endowy interfejs użytkownika 287
 • Dalsze decentralizowanie aplikacji Auction 288
 • Zapisywanie aplikacji Auction w systemie Swarm 289
  • Przygotowywanie systemu Swarm 289
  • Przesyłanie plików do systemu Swarm 290
 • Usługa Ethereum Name Service (ENS) 292
  • Historia usługi ENS 292
  • Specyfikacja usługi ENS 292
  • Dolna warstwa - właściciele nazw i resolwery 293
  • Warstwa pośrednia - węzły .eth 295
  • Najwyższa warstwa - tokeny deed 296
  • Rejestrowanie nazwy 297
  • Zarządzanie nazwą w usłudze ENS 300
  • Resolwery w usłudze ENS 301
  • Tłumaczenie nazwy na skrót w systemie Swarm (treść) 302
 • Od tradycyjnych aplikacji do aplikacji DApp 303
 • Podsumowanie 304

13. Maszyna wirtualna Ethereum 305

 • Czym jest maszyna EVM? 305
  • Porównanie z istniejącymi technologiami 307
  • Zbiór instrukcji maszyny EVM (operacje w kodzie bajtowym) 307
  • Stan w Ethereum 310
  • Kompilowanie kodu w języku Solidity do kodu bajtowego maszyny EVM 311
  • Kod do instalowania kontraktu 314
  • Dezasemblacja kodu bajtowego 315
 • Kompletność w sensie Turinga a paliwo 319
 • Paliwo 320
  • Obliczanie zużycia paliwa w trakcie wykonywania kodu 320
  • Uwagi związane z obliczaniem zużycia paliwa 321
  • Zużycie paliwa a cena paliwa 321
  • Limit paliwa dla bloku 322
 • Podsumowanie 323

14. Konsensus 325

 • Konsensus oparty na dowodach pracy 326
 • Osiąganie konsensusu na podstawie dowodów stawki 326
 • Ethash - algorytm dowodów pracy w Ethereum 327
 • Casper - algorytm dowodów stawki dla Ethereum 328
 • Reguły osiągania konsensusu 329
 • Kontrowersje i konkurencja 329
 • Podsumowanie 330

A. Historia forków w Ethereum 331

B. Standardy używane w Ethereum 339

C. Kody operacji i zużycie paliwa w maszynie EVM w Ethereum 347

D. Narzędzia programistyczne, platformy i biblioteki 355

E. Biblioteka web3.js - samouczek 373

F. Krótkie odsyłacze 377

Skorowidz 379

Dodaj do koszyka

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2021 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.