reklama - zainteresowany?

ECMAScript 6. Przewodnik po nowym standardzie języka JavaScript - Helion

ECMAScript 6. Przewodnik po nowym standardzie języka JavaScript
Autor: Nicholas C. Zakas
Tytuł oryginału: Understanding ECMAScript 6: The Definitive Guide for JavaScript Developers
Tłumaczenie: Robert Górczyński
ISBN: 978-83-283-3403-8
stron: 384, Format: 170x230, okładka: miękka
Data wydania: 2017-08-02
Księgarnia: Helion

Cena książki: 20,90 zł (poprzednio: 65,31 zł)
Oszczędzasz: 68% (-44,41 zł)

Dodaj do koszyka ECMAScript 6. Przewodnik po nowym standardzie języka JavaScript

Tagi: JavaScript - Programowanie

Najnowsza specyfikacja języka JavaScript ECMAScript 6 — jest najważniejszym uaktualnieniem w dotychczasowej historii tego języka. Jej Zrozumienie specyfikacji ECMAScript 6 ma kluczowe znaczenie dla wszystkich programistów JavaScript. Tworzy ona solidny fundament i to właśnie na nim będą budowane wszystkie aplikacje JavaScriptu w przyszłości.

Oto podręcznik przeznaczony dla średnio zaawansowanych i zaawansowanych programistów JavaScriptu, którzy korzystają ze środowiska przeglądarki WWW lub Node.js. Omówiono tu zagadnienia wiązania bloków, ciągów tekstowych, wyrażeń regularnych, a także zmiany wprowadzone w funkcjach. Przedstawiono pełne wprowadzenie do typów obiektów oraz składni, które pojawiły się w JavaScripcie wraz ze specyfikacją ECMAScript 6. Nie zabrakło przykładów kodu działającego w dowolnym środowisku JavaScriptu. Dodatkowo zaprezentowano zmiany wprowadzone wraz z nowym standardem ECMAScript 7 (2016).

W tej książce omówiono między innymi:

 • natywne tablice JavaScriptu i ich nowe możliwości
 • obietnice i programowanie asynchroniczne
 • API refleksji
 • wykorzystanie proxy do kontroli obiektów
 • hermetyzację kodu za pomocą modułów

JavaScript to dojrzałość, elastyczność i najnowsze standardy!


Nicholas C. Zakas — pisze aplikacje internetowe od niemal dwudziestu lat. Jest doskonale znanym i uznanym ekspertem w dziedzinie tworzenia front-endu i przyczynia się do kształtowania najlepszych praktyk w tym zakresie. Specjalizuje się w stosowaniu takich technik, jak JavaScript, Dynamic HTML, CSS, XML oraz XSLT. Kilka lat pracował w firmie Yahoo!, w której pełnił funkcje głównego inżyniera do spraw związanych z jej główną witryną. Jest autorem wielu książek dotyczących technik programistycznych.

Dodaj do koszyka ECMAScript 6. Przewodnik po nowym standardzie języka JavaScript

 

Osoby które kupowały "ECMAScript 6. Przewodnik po nowym standardzie języka JavaScript", wybierały także:

 • JavaScript. Wyrażenia regularne dla programistów
 • Język TypeScript. Tajniki kodu. Wydanie II
 • D3.js w akcji
 • Tablice informatyczne. Node.js
 • Algorytmy i struktury danych. Kurs video. Java, JavaScript, Python

Dodaj do koszyka ECMAScript 6. Przewodnik po nowym standardzie języka JavaScript

Spis treści

ECMAScript 6. Przewodnik po nowym standardzie jzyka JavaScript -- spis treci

O autorze (11)

Wstp (13)

Wprowadzenie (15)

 • Droga do ECMAScript 6 (15)
 • O tej ksice (16)
  • Zgodno przegldarki WWW i Node.js (17)
  • Dla kogo przeznaczona jest ta ksika? (17)
  • Ogólne omówienie zawartoci ksiki (17)
  • Konwencje typograficzne uyte w ksice (19)
  • Pomoc i wsparcie (20)

1. Wizanie bloków (21)

 • Deklaracje var i hoisting (21)
 • Deklaracje na poziomie bloku (23)
  • Deklaracje let (23)
  • Brak moliwoci ponownej deklaracji (24)
  • Deklaracja const (25)
  • Tymczasowo martwa strefa (27)
 • Wizanie bloku w ptli (28)
  • Funkcja w ptli (29)
  • Deklaracja let w ptli (30)
  • Deklaracja const w ptli (31)
 • Wizanie bloku globalnego (32)
 • Zastosowanie najlepszych praktyk dotyczcych wizania bloku (33)
 • Podsumowanie (34)

2. Cigi tekstowe i wyraenia regularne (35)

 • Lepsza obsuga Unicode (35)
  • Punkty kodowe UTF-16 (36)
  • Metoda codePointAt() (37)
  • Metoda String.fromCodePoint() (38)
  • Metoda normalize() (38)
  • Opcja u dla wyrae regularnych (40)
 • Inne zmiany dotyczce cigu tekstowego (42)
  • Metody przeznaczone do identyfikacji podcigów tekstowych (42)
  • Metoda repeat() (44)
 • Zmiany wprowadzone w wyraeniach regularnych (45)
  • Opcja y w wyraeniach regularnych (45)
  • Powielanie wyraenia regularnego (48)
  • Waciwo flags (49)
 • Szablony literaów (50)
  • Skadnia podstawowa (50)
  • Wielowierszowy cig tekstowy (51)
  • Zastpowanie cigu tekstowego (53)
  • Szablony wraz z tagami (54)
 • Podsumowanie (58)

3. Funkcje (59)

 • Funkcje wraz z wartociami parametrów domylnych (59)
  • Symulowanie wartoci parametrów domylnych w ECMAScript 5 (60)
  • Wartoci parametrów domylnych w ECMAScript 6 (61)
  • Jaki wpyw na argumenty Object maj wartoci parametrów domylnych? (62)
  • Wyraenia parametru domylnego (64)
  • Parametr domylny i koncepcja TDZ (66)
 • Praca z nienazwanymi parametrami (68)
  • Nienazwane parametry w ECMAScript 5 (68)
  • Parametry resztowe (69)
 • Zwikszone moliwoci konstruktora Function (72)
 • Operator rozszczepiania (72)
 • Waciwo name (74)
  • Wybór odpowiedniej nazwy (74)
  • Przypadki specjalne dotyczce waciwoci name (75)
 • Wyjanienie podwójnego przeznaczenia funkcji (76)
  • Ustalenie, jak funkcja bya wywoywana w ECMAScript 5 (77)
  • Metawaciwo new.target (78)
 • Funkcje na poziomie bloku (79)
  • Ustalenie, kiedy naley uywa funkcji na poziomie bloku (80)
  • Funkcje na poziomie bloku w trybie niecisym (81)
 • Funkcja strzaki (81)
  • Skadnia funkcji strzaki (82)
  • Utworzenie natychmiast wykonywanego wyraenia funkcji (84)
  • Brak wizania this (85)
  • Funkcja strzaki i tablica (88)
  • Brak wizania arguments (88)
  • Identyfikacja funkcji strzaki (88)
 • Optymalizacja wywoania ogonowego (89)
  • Co nowego w wywoaniu ogonowym w specyfikacji ECMAScript 6? (90)
  • Jak okiezna optymalizacj wywoania ogonowego? (92)
 • Podsumowanie (93)

4. Rozbudowana funkcjonalno obiektu (95)

 • Kategorie obiektu (95)
 • Rozszerzenia skadni literau obiektu (96)
  • Skrót inicjalizacji waciwoci (96)
  • Zwize metody (97)
  • Generowane nazwy waciwoci (98)
 • Nowe metody (100)
  • Metoda Object.is() (100)
  • Metoda Object.assign() (101)
 • Powielenie waciwoci literau obiektu (103)
 • Kolejno waciwoci typu wyliczeniowego (104)
 • Usprawnienia dla prototypów (105)
  • Zmiana prototypu obiektu (105)
  • atwy dostp do prototypu za pomoc odwoania super (107)
 • Formalna definicja metody (110)
 • Podsumowanie (111)

5. Destrukturyzacja w celu atwiejszego dostpu do danych (113)

 • Dlaczego destrukturyzacja moe by uyteczna? (113)
 • Destrukturyzacja obiektu (114)
  • Destrukturyzacja przypisania (115)
  • Wartoci domylne (116)
  • Przypisanie do rónych nazw zmiennych lokalnych (117)
  • Destrukturyzacja zagniedonego obiektu (118)
 • Destrukturyzacja tablicy (120)
  • Destrukturyzacja przypisania (121)
  • Wartoci domylne (123)
  • Destrukturyzacja zagniedonej tablicy (123)
  • Elementy resztowe (123)
 • Destrukturyzacja mieszana (125)
 • Destrukturyzacja parametrów (125)
  • Destrukturyzowane parametry s wymagane (127)
  • Wartoci domylne dla destrukturyzowanych parametrów (128)
 • Podsumowanie (128)

6. Symbole i ich waciwoci (131)

 • Utworzenie symbolu (132)
 • Uycie symbolu (133)
 • Wspódzielenie symboli (134)
 • Koercja symbolu (135)
 • Pobieranie waciwoci symbolu (136)
 • Udostpnienie wewntrznych operacji za pomoc powszechnie znanych symboli (137)
  • Metoda Symbol.hasInstance (138)
  • Waciwo Symbol.isConcatSpreadable (140)
  • Waciwoci Symbol.match, Symbol.replace, Symbol.search i Symbol.split (142)
  • Metoda Symbol.toPrimitive (144)
  • Waciwo Symbol.toStringTag (146)
  • Waciwo Symbol.unscopables (150)
 • Podsumowanie (151)

7. Zbiory i mapy (153)

 • Zbiory i mapy w ECMAScript 5 (154)
 • Problemy zwizane z obejciami (155)
 • Zbiory w specyfikacji ECMAScript 6 (156)
  • Utworzenie zbioru i dodanie do niego elementów (156)
  • Usunicie elementu ze zbioru (158)
  • Metoda forEach() dla zbioru (159)
  • Konwersja zbioru na posta tablicy (161)
  • Saby zbiór (162)
 • Mapy w specyfikacji ECMAScript 6 (164)
  • Metody mapy (165)
  • Inicjalizacja mapy (166)
  • Metoda forEach() dla mapy (167)
  • Sabe mapy (168)
 • Podsumowanie (172)

8. Iteratory i generatory (175)

 • Problem zwizany z ptl (175)
 • Czym jest iterator? (176)
 • Czym jest generator? (177)
  • Wyraenie funkcji generatora (179)
  • Metody obiektu generatora (180)
 • Ptla for-of i elementy poddajce si iteracji (181)
  • Uzyskanie dostpu do domylnego iteratora (182)
  • Utworzenie obiektu poddajcego si iteracji (183)
 • Wbudowane iteratory (184)
  • Iteratory kolekcji (184)
  • Iteratory cigu tekstowego (189)
  • Iteratory NodeList (190)
 • Operator rozszczepiania i niebdce tablicami elementy poddajce si iteracji (191)
 • Zaawansowana funkcjonalno iteratorów (192)
  • Przekazanie argumentów do iteratora (192)
  • Zgaszanie bdu w iteratorze (194)
  • Polecenie return w generatorze (196)
  • Delegowanie generatora (197)
 • Asynchroniczne wykonywanie zadania (199)
  • Wykonywanie prostych zada (200)
  • Wykonanie zadania wraz z danymi (201)
  • Asynchroniczne wykonywanie zada (202)
 • Podsumowanie (205)

9. Wprowadzenie do klas JavaScript (207)

 • Przypominajce klasy struktury w ECMAScript 5 (208)
 • Deklaracja klasy (208)
  • Podstawowa deklaracja klasy (208)
  • Dlaczego naley uywa skadni klasy? (210)
 • Wyraenia klasy (212)
  • Podstawowe wyraenie klasy (212)
  • Wyraenia nazwanych klas (213)
 • Klasa jako typ pierwszoklasowy (214)
 • Waciwoci akcesora (216)
 • Generowane nazwy elementów skadowych (217)
 • Metody generatora (218)
 • Statyczne elementy skadowe (220)
 • Dziedziczenie z uyciem klas pochodnych (221)
  • Przesanianie metod klasy (224)
  • Dziedziczone statyczne elementy skadowe (224)
  • Klasy pochodne na podstawie wyrae (225)
  • Dziedziczenie po wbudowanych klasach (228)
  • Waciwo Symbol.species (229)
 • Uycie waciwoci new.target w konstruktorze klasy (232)
 • Podsumowanie (234)

10. Usprawnione moliwoci tablicy (237)

 • Tworzenie tablicy (237)
  • Metoda Array.of() (238)
  • Metoda Array.from() (239)
 • Nowe metody we wszystkich tablicach (243)
  • Metody find() i findIndex() (243)
  • Metoda fill() (244)
  • Metoda copyWithin() (245)
 • Typowane tablice (246)
  • Liczbowe typy danych (246)
  • Bufor tablicy (247)
  • Przeprowadzanie operacji na buforze tablicy za pomoc widoku (248)
 • Podobiestwa midzy tablicami typowanymi i zwykymi (255)
  • Metody uywane w obu typach tablic (256)
  • Te same iteratory (256)
  • Metody of() i from() (257)
 • Rónice midzy tablicami typowan i zwyk (257)
  • Rónice behawioralne (258)
  • Brakujce metody (259)
  • Metody dodatkowe (259)
 • Podsumowanie (260)

11. Obietnice i programowanie asynchroniczne (263)

 • Kontekst programowania asynchronicznego (264)
  • Model zdarze (264)
  • Wzorzec wywoania zwrotnego (265)
 • Podstawy obietnic (267)
  • Cykl yciowy obietnicy (268)
  • Tworzenie nierozstrzygnitej obietnicy (270)
  • Utworzenie spenionej obietnicy (273)
  • Bdy funkcji executor (275)
 • Globalna procedura obsugi odrzucenia obietnicy (276)
  • Obsuga odrzucenia obietnicy w Node.js (277)
  • Obsuga odrzucenia obietnicy w przegldarce WWW (279)
 • czenie obietnic (281)
  • Przechwytywanie bdów (282)
  • Warto zwrotna w acuchu obietnic (283)
  • Zwrot obietnicy przez acuch obietnic (284)
 • Udzielanie odpowiedzi wielu obietnicom (287)
  • Metoda Promise.all() (287)
  • Metoda Promise.race() (288)
 • Dziedziczenie po obietnicach (289)
 • Asynchroniczne wykonywanie zadania za pomoc obietnicy (291)
 • Podsumowanie (295)

12. Proxy i API refleksji (297)

 • Problem tablicy (298)
 • Wprowadzenie proxy i refleksji (298)
 • Utworzenie prostego proxy (300)
 • Weryfikacja waciwoci za pomoc puapki set (300)
 • Weryfikacja ksztatu obiektu za pomoc puapki get (302)
 • Ukrycie istnienia waciwoci za pomoc puapki has (304)
 • Uniemoliwienie usunicia waciwoci za pomoc puapki deleteProperty (305)
 • Puapki prototypu proxy (307)
  • Jak dziaaj puapki prototypu proxy? (308)
  • Dlaczego mamy dwa zbiory metod? (309)
 • Puapki zwizane z rozbudow obiektu (311)
  • Dwa proste przykady (311)
  • Powielone metody zwizane z rozbudow obiektów (312)
 • Puapki deskryptora waciwoci (313)
  • Blokowanie Object.defineProperty() (314)
  • Ograniczenia deskryptora obiektu (315)
  • Powielone metody deskryptora (316)
 • Puapka ownKeys (318)
 • Funkcje proxy uywane podczas konstruowania i stosowania puapek (319)
  • Weryfikacja parametrów funkcji (320)
  • Wywoanie konstruktora bez operatora new (322)
  • Nadpisanie konstruktora abstrakcyjnej klasy bazowej (323)
  • Moliwy do wywoania konstruktor klasy (325)
 • Proxy moliwe do odwoania (326)
 • Rozwizanie problemu tablicy (327)
  • Wykrywanie indeksu tablicy (328)
  • Zwikszenie wielkoci po dodaniu nowego elementu (328)
  • Usuwanie elementów po zmniejszeniu wartoci waciwoci length (330)
  • Implementacja klasy MyArray (332)
 • Uycie proxy jako prototypu (334)
  • Uycie puapki get w prototypie (335)
  • Uycie puapki set w prototypie (336)
  • Uycie puapki has w prototypie (337)
  • Proxy jako prototyp w klasie (338)
 • Podsumowanie (341)

13. Hermetyzacja kodu za pomoc moduów (343)

 • Co to jest modu? (344)
 • Podstawowe operacje eksportu (344)
 • Podstawowe operacje importu (345)
  • Import pojedynczego wizania (346)
  • Import wielu wiza (346)
  • Import caego moduu (347)
  • Drobne dziwactwo zaimportowanych wiza (348)
 • Zmiana nazwy elementu podczas eksportu i importu (349)
 • Warto domylna w module (350)
  • Eksport wartoci domylnej (350)
  • Import wartoci domylnej (351)
 • Ponowny eksport wizania (352)
 • Import bez wiza (353)
 • Wczytywanie moduu (354)
  • Uycie moduu w przegldarce WWW (354)
  • Okrelanie specyfikatora moduu w przegldarce WWW (359)
 • Podsumowanie (360)

A. Mniejsze zmiany w ECMAScript 6 (361)

 • Praca z liczbami cakowitymi (361)
  • Identyfikacja liczby cakowitej (362)
  • Bezpieczne liczby cakowite (362)
 • Nowe metody obiektu Math (363)
 • Identyfikatory Unicode (364)
 • Formalizacja waciwoci __proto__ (365)

B. Poznajemy ECMAScript 7 (2016) (369)

 • Operator wykadniczy (370)
  • Kolejno operacji (370)
  • Ograniczenie operandu (370)
 • Metoda Array.prototype.includes() (371)
  • Jak uywa metody Array.prototype.includes()? (372)
  • Porównywanie wartoci (372)
 • Zmiana w trybie cisym o zasigu funkcji (373)

Skorowidz (375)

Dodaj do koszyka ECMAScript 6. Przewodnik po nowym standardzie języka JavaScript

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2021 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.