reklama - zainteresowany?

Data Science od podstaw. Analiza danych w Pythonie - Helion

Data Science od podstaw. Analiza danych w Pythonie

MIEJSCE 14 na liście TOP 20
Autor: Joel Grus
Tytuł oryginału: Data Science from Scratch: First Principles with Python
ISBN: 978-83-283-4602-4
okładka: miękka
Data wydania: 2018-07-01
Księgarnia: Helion

Cena książki: 57,00 zł

Dodaj do koszyka Data Science od podstaw. Analiza danych w Pythonie

Dodaj do koszyka Data Science od podstaw. Analiza danych w Pythonie

Spis treści

Data science od podstaw. Analiza danych w Pythonie -- spis treści

 • Przedmowa
  • Data science
  • Od podstaw
  • Konwencje typograficzne przyjęte w tej książce
  • Dodatkowe materiały do pobrania
  • Podziękowania
 • Rozdział 1. Wprowadzenie
  • Znaczenie danych
  • Czym jest analiza danych?
  • Hipotetyczna motywacja
   • Określanie najważniejszych węzłów
   • Analitycy, których możesz znać
   • Wynagrodzenie i doświadczenie
   • Płatne konta
   • Tematy interesujące użytkowników
   • Co dalej?
 • Rozdział 2. Błyskawiczny kurs Pythona
  • Podstawy
   • Skąd wziąć interpreter Pythona?
   • Zasady tworzenia kodu Pythona
   • Formatowanie za pomocą białych znaków
   • Moduły
   • Operacje arytmetyczne
   • Polskie znaki diakrytyczne
   • Funkcje
   • Łańcuchy
   • Wyjątki
   • Listy
   • Krotki
   • Słowniki
   • Zbiory
   • Przepływ sterowania
   • Wartości logiczne
  • Bardziej skomplikowane zagadnienia
   • Sortowanie
   • Składanie list
   • Generatory i iterator
   • Losowość
   • Wyrażenia regularne
   • Programowanie obiektowe
   • Narzędzia funkcyjne
   • enumerate
   • Funkcja zip i rozpakowywanie argumentów
   • Argumenty nazwane i nienazwane
   • Witaj w firmie DataSciencester!
  • Dalsza eksploracja
 • Rozdział 3. Wizualizacja danych
  • Pakiet matplotlib
  • Wykres słupkowy
  • Wykresy liniowe
  • Wykresy punktowe
  • Dalsza eksploracja
 • Rozdział 4. Algebra liniowa
  • Wektory
  • Macierze
  • Dalsza eksploracja
 • Rozdział 5. Statystyka
  • Opis pojedynczego zbioru danych
   • Tendencje centralne
   • Dyspersja
  • Korelacja
  • Paradoks Simpsona
  • Inne pułapki związane z korelacją
  • Korelacja i przyczynowość
  • Dalsza eksploracja
 • Rozdział 6. Prawdopodobieństwo
  • Zależność i niezależność
  • Prawdopodobieństwo warunkowe
  • Twierdzenie Bayesa
  • Zmienne losowe
  • Ciągły rozkład prawdopodobieństwa
  • Rozkład normalny
  • Centralne twierdzenie graniczne
  • Dalsza eksploracja
 • Rozdział 7. Hipotezy i wnioski
  • Sprawdzanie hipotez
  • Przykład: rzut monetą
  • Przedziały ufności
  • Hakowanie wartości p
  • Przykład: przeprowadzanie testu A-B
  • Wnioskowanie bayesowskie
  • Dalsza eksploracja
 • Rozdział 8. Metoda gradientu prostego
  • Podstawy metody gradientu prostego
  • Szacowanie gradientu
  • Korzystanie z gradientu
  • Dobór właściwego rozmiaru kroku
  • Łączenie wszystkich elementów
  • Stochastyczna metoda gradientu prostego
  • Dalsza eksploracja
 • Rozdział 9. Uzyskiwanie danych
  • Strumienie stdin i stdout
  • Wczytywanie plików
   • Podstawowe zagadnienia dotyczące plików tekstowych
   • Pliki zawierające dane rozdzielone separatorem
  • Pobieranie danych ze stron internetowych
   • HTML i parsowanie
   • Przykład: książki wydawnictwa OReilly dotyczące analizy danych
  • Korzystanie z interfejsów programistycznych
   • Format JSON (i XML)
   • Korzystanie z interfejsu programistycznego bez uwierzytelniania
   • Poszukiwanie interfejsów programistycznych
  • Przykład: korzystanie z interfejsów programistycznych serwisu Twitter
   • Uzyskiwanie danych uwierzytelniających
  • Dalsza eksploracja
 • Rozdział 10. Praca z danymi
  • Eksploracja danych
   • Eksploracja danych jednowymiarowych
   • Dwa wymiary
   • Wiele wymiarów
  • Oczyszczanie i wstępne przetwarzanie danych
  • Przetwarzanie danych
  • Przeskalowanie
  • Redukcja liczby wymiarów
  • Dalsza eksploracja
 • Rozdział 11. Uczenie maszynowe
  • Modelowanie
  • Czym jest uczenie maszynowe?
  • Nadmierne i zbyt małe dopasowanie
  • Poprawność
  • Kompromis pomiędzy wartością progową a wariancją
  • Ekstrakcja i selekcja cech
  • Dalsza eksploracja
 • Rozdział 12. Algorytm k najbliższych sąsiadów
  • Model
  • Przykład: ulubione języki
  • Przekleństwo wymiarowości
  • Dalsza eksploracja
 • Rozdział 13. Naiwny klasyfikator bayesowski
  • Bardzo prosty filtr antyspamowy
  • Bardziej zaawansowany filtr antyspamowy
  • Implementacja
  • Testowanie modelu
  • Dalsza eksploracja
 • Rozdział 14. Prosta regresja liniowa
  • Model
  • Korzystanie z algorytmu spadku gradientowego
  • Szacowanie maksymalnego prawdopodobieństwa
  • Dalsza eksploracja
 • Rozdział 15. Regresja wieloraka
  • Model
  • Dalsze założenia dotyczące modelu najmniejszych kwadratów
  • Dopasowywanie modelu
  • Interpretacja modelu
  • Poprawność dopasowania
  • Dygresja: ładowanie wstępne
  • Błędy standardowe współczynników regresji
  • Regularyzacja
  • Dalsza eksploracja
 • Rozdział 16. Regresja logistyczna
  • Problem
  • Funkcja logistyczna
  • Stosowanie modelu
  • Poprawność dopasowania
  • Maszyny wektorów nośnych
  • Dalsza eksploracja
 • Rozdział 17. Drzewa decyzyjne
  • Czym jest drzewo decyzyjne?
  • Entropia
  • Entropia podziału
  • Tworzenie drzewa decyzyjnego
  • Łączenie wszystkiego w całość
  • Lasy losowe
  • Dalsza eksploracja
 • Rozdział 18. Sztuczne sieci neuronowe
  • Perceptrony
  • Jednokierunkowe sieci neuronowe
  • Propagacja wsteczna
  • Przykład: pokonywanie zabezpieczenia CAPTCHA
  • Dalsza eksploracja
 • Rozdział 19. Grupowanie
  • Idea
  • Model
  • Przykład: spotkania
  • Wybór wartości parametru k
  • Przykład: grupowanie kolorów
  • Grupowanie hierarchiczne z podejściem aglomeracyjnym
  • Dalsza eksploracja
 • Rozdział 20. Przetwarzanie języka naturalnego
  • Chmury wyrazowe
  • Modele n-gram
  • Gramatyka
  • Na marginesie: próbkowanie Gibbsa
  • Modelowanie tematu
  • Dalsza eksploracja
 • Rozdział 21. Analiza sieci społecznościowych
  • Pośrednictwo
  • Centralność wektorów własnych
   • Mnożenie macierzy
   • Centralność
  • Grafy skierowane i metoda PageRank
  • Dalsza eksploracja
 • Rozdział 22. Systemy rekomendujące
  • Ręczne rozwiązywanie problemu
  • Rekomendowanie tego, co jest popularne
  • Filtrowanie kolaboratywne oparte na użytkownikach
  • Filtrowanie kolaboratywne oparte na zainteresowaniach
  • Dalsza eksploracja
 • Rozdział 23. Bazy danych i SQL
  • Polecenia CREATE TABLE i INSERT
  • Polecenie UPDATE
  • Polecenie DELETE
  • Polecenie SELECT
  • Polecenie GROUP BY
  • Polecenie ORDER BY
  • Polecenie JOIN
  • Zapytania składowe
  • Indeksy
  • Optymalizacja zapytań
  • Bazy danych NoSQL
  • Dalsza eksploracja
 • Rozdział 24. Algorytm MapReduce
  • Przykład: liczenie słów
  • Dlaczego warto korzystać z algorytmu MapReduce?
  • Algorytm MapReduce w ujęciu bardziej ogólnym
  • Przykład: analiza treści statusów
  • Przykład: mnożenie macierzy
  • Dodatkowe informacje: zespalanie
  • Dalsza eksploracja
 • Rozdział 25. Praktyka czyni mistrza
  • IPython
  • Matematyka
  • Korzystanie z gotowych rozwiązań
   • NumPy
   • pandas
   • scikit-learn
   • Wizualizacja
   • R
  • Szukanie danych
  • Zabierz się za analizę
   • Hacker News
   • Wozy straży pożarnej
   • Koszulki
   • A Ty?
  • O autorze
  • Kolofon

Dodaj do koszyka Data Science od podstaw. Analiza danych w Pythonie

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2019 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.