reklama - zainteresowany?

C# 7.1 i .NET Core 2.0 dla programistów aplikacji wieloplatformowych - Helion


ebook
Autor: Mark J. Price
Tytuł oryginału: C# 7.1 and .NET Core 2.0 - Modern Cross-Platform Development
Tłumaczenie: Wojciech Moch
ISBN: 978-83-283-4451-8
stron: 672, Format: ebook
Data wydania: 2018-10-01
Księgarnia: Helion

Cena książki: 49,50 zł (poprzednio: 99,00 zł)
Oszczędzasz: 50% (-49,50 zł)

Dodaj do koszyka

Tagi: .NET - Programowanie | ASP | C# - Programowanie

Powszechnie uważa się, że C# jest świetnym językiem ogólnego zastosowania, który nadaje się do tworzenia każdego rodzaju oprogramowania - od serwisów internetowych poprzez aplikacje biznesowe aż po gry. Oprogramowanie takie działa na komputerach biurkowych, serwerach, urządzeniach mobilnych, a także na specjalizowanych systemach do gier. Z kolei .NET Core pozwala na tworzenie rozwiązań serwerowych w chmurze oraz na pracę z urządzeniami wirtualnej lub rozszerzonej rzeczywistości. To wszystko sprawia, że technologie C# i .NET Core umożliwiają tworzenie nowoczesnych systemów, które będą wydajnie działać na wielu różnych platformach.

Ta książka jest znakomitym, spójnym i bardzo praktycznym podręcznikiem do nauki języka C#. Pokazuje również najlepsze praktyki stosowane na platformie .NET Core. Z publikacji skorzysta każdy, kto pragnie zdobyć dobre przygotowanie do pracy z językiem i platformą. Znalazły się tu przystępnie wyłożone podstawy języka C#, a także sposoby debugowania kodu i zasady programowania obiektowego. Nie zabrakło informacji o najnowszych elementach języka C# 7.1, takich jak domyślne literały, krotki, dopasowywanie wzorców, zmienne typu out i inne. Dokładnie opisano biblioteki klas .NET Standard 2.0. Zaprezentowano najważniejsze rodzaje aplikacji, takie jak witryny i aplikacje internetowe, serwisy sieciowe, aplikacje UWP oraz aplikacje mobilne.

W tej książce między innymi:

 • Solidne podstawy C# 7.1 i .NET Core 2.0
 • Profesjonalne aplikacje w ASP.NET Core 2.0 i wielozadaniowość
 • Stosowanie Entity Framework Core oraz LINQ do pracy nad danymi
 • Korzystanie ze środowiska UWP oraz z Xamarin.Forms
 • Szyfrowanie, strumienie i serializacja
 • Planowane funkcje języka C# w wersji 8

Wieloplatformowa aplikacja - profesjonalny deweloper!

Dodaj do koszyka

 

Osoby które kupowały "C# 7.1 i .NET Core 2.0 dla programistów aplikacji wieloplatformowych", wybierały także:

 • ASP.NET MVC. Kurs video. Poziom pierwszy. Programowanie aplikacji internetowych
 • Wzorce projektowe w .NET. Projektowanie zorientowane obiektowo z wykorzystaniem C# i F#
 • Uczenie maszynowe w C#. Szybkie, sprytne i solidne aplikacje
 • ASP.NET Core, Angular i Bootstrap. Kompletny przybornik front-end developera

Dodaj do koszyka

Spis treści

C# 7.1 i .NET Core 2.0 dla programistów aplikacji wieloplatformowych eBook -- spis treści


O autorze 18

O recenzentach 20

Wstęp 21

Rozdział 1. Cześć, C#! Witaj, .NET Core 27

 • Konfigurowanie środowiska programistycznego 28
  • Używanie innych IDE dla języka C# 29
  • Instalowanie na wielu platformach 30
  • Instalowanie Microsoft Visual Studio 2017 30
  • Instalowanie Microsoft Visual Studio Code 33
  • Instalowanie Visual Studio for Mac 37
 • Poznawanie .NET 38
  • Poznawanie .NET Framework 39
  • Poznawanie projektów Mono i Xamarin 39
  • Poznawanie .NET Core 40
  • Poznawanie .NET Standard 42
  • Poznawanie .NET Native 43
  • Porównanie technologii .NET 43
 • Pisanie i kompilowanie kodu przy użyciu narzędzi wiersza poleceń z .NET Core 44
  • Pisanie kodu za pomocą prostego edytora tekstu 44
  • Tworzenie i kompilowanie aplikacji za pomocą narzędzi wiersza poleceń .NET Core 46
  • Naprawianie błędów kompilacji 48
  • Poznawanie języka pośredniego 49
 • Pisanie i kompilowanie kodu za pomocą Visual Studio 2017 49
  • Pisanie kodu w Visual Studio 2017 50
  • Kompilowanie kodu za pomocą Visual Studio 2017 53
  • Poprawianie pomyłek z listy błędów 54
  • Dodawanie istniejących projektów do Visual Studio 2017 55
  • Automatyczne formatowanie kodu 56
  • Eksperymentowanie z interaktywnym C# 57
  • Inne przydatne okna 59
 • Pisanie i kompilowanie kodu w Visual Studio Code 60
  • Pisanie kodu w Visual Studio Code 60
  • Kompilowanie kodu w Visual Studio Code 61
  • Automatyczne formatowanie kodu 62
 • Pisanie i kompilowanie kodu za pomocą Visual Studio for Mac 62
  • Następne kroki 65
 • Zarządzanie kodem źródłowym przy użyciu platformy GitHub 65
  • Używanie systemu Git w Visual Studio 2017 66
  • Używanie systemu Git w Visual Studio Code 68
 • Praktyka i ćwiczenia 69
  • Ćwiczenie 1.1 - sprawdź swoją wiedzę 69
  • Ćwiczenie 1.2 - ćwicz C# gdzie się da 70
  • Ćwiczenie 1.3 - dalsza lektura 70
 • Podsumowanie 70

CZĘŚĆ I. C# 7.1 71

Rozdział 2. Mówimy w C# 73

 • Poznawanie podstaw języka C# 73
  • Używanie Visual Studio 2017 74
  • Używanie Visual Studio Code w systemach macOS, Linux i Windows 76
  • Gramatyka języka C# 78
  • Słownictwo języka C# 79
  • Pomoc przy pisaniu kodu 81
  • Czasowniki jako metody 82
  • Rzeczowniki to typy, pola i zmienne 83
  • Ujawnienie wielkości słownika języka C# 84
 • Deklarowanie zmiennych 86
  • Nazywanie zmiennych 87
  • Literały 87
  • Przechowywanie tekstu 88
  • Przechowywanie liczb 88
  • Przechowywanie wartości logicznych 93
  • Typ object 93
  • Typ dynamic 94
  • Zmienne lokalne 94
  • Zapisywanie wartości null w typach wartości 96
  • Poznawanie typów referencyjnych z wartością null 96
  • Zapisywanie wielu wartości w tablicy 98
 • Dokładniejsze poznawanie aplikacji konsoli 99
  • Wyświetlanie informacji dla użytkownika 99
  • Pobieranie danych od użytkownika 100
  • Importowanie przestrzeni nazw 100
  • Uproszczone korzystanie z konsoli 101
  • Odczytywanie parametrów i praca z tablicami 102
 • Działania na zmiennych 106
  • Eksperymenty z operatorami jednoargumentowymi 107
  • Eksperymentowanie z operatorami arytmetycznymi 108
  • Porównania i operatory logiczne 109
 • Praktyka i ćwiczenia 109
  • Ćwiczenie 2.1 - sprawdź swoją wiedzę 109
  • Ćwiczenie 2.2 - poznaj wielkości i zakresy liczb 109
  • Ćwiczenie 2.3 - dalsza lektura 110
 • Podsumowanie 111

Rozdział 3. Sterowanie przepływem i konwertowanie typów 113

 • Instrukcje wyboru 113
  • Visual Studio 2017 113
  • Visual Studio Code w systemach macOS, Linux i Windows 114
  • Instrukcja if 114
  • Instrukcja switch 115
 • Instrukcje iteracji 118
  • Instrukcja while 118
  • Instrukcja do 119
  • Instrukcja for 119
  • Instrukcja foreach 120
 • Rzutowanie i konwertowanie między typami 121
  • Rzutowanie z liczby na liczbę 121
  • Używanie typu Convert 123
  • Zaokrąglanie liczb 123
  • Konwersja z dowolnego typu na ciąg znaków 124
  • Konwertowanie obiektu binarnego na ciąg znaków 124
  • Parsowanie ciągów znaków z liczbami, datami i czasem 126
 • Obsługa wyjątków podczas konwertowania typów 127
  • Instrukcja try 127
  • Przechwytywanie wszystkich wyjątków 128
  • Przechwytywanie wybranych wyjątków 129
 • Wykrywanie przepełnień 130
  • Instrukcja checked 130
  • Instrukcja unchecked 131
 • Gdzie znaleźć pomoc 132
  • Microsoft Docs i MSDN 133
  • Przejdź do definicji 133
  • Stack Overflow 134
  • Google 134
  • Subskrybowanie blogów 136
  • Wzorce projektowe 136
 • Praktyka i ćwiczenia 138
  • Ćwiczenie 3.1 - sprawdź swoją wiedzę 138
  • Ćwiczenie 3.2 - pętle i przepełnienia 138
  • Ćwiczenie 3.3 - pętle i operatory 139
  • Ćwiczenie 3.4 - obsługa wyjątków 139
  • Ćwiczenie 3.5 - dalsza lektura 140
 • Podsumowanie 140

Rozdział 4. Pisanie, debugowanie i testowanie funkcji 141

 • Tworzenie funkcji 141
  • Tworzenie funkcji wypisującej sekwencję mnożenia 142
  • Pisanie funkcji zwracającej wartość 144
  • Pisanie funkcji matematycznych 146
 • Debugowanie tworzonego programu 149
  • Tworzenie aplikacji z celowym błędem 149
  • Tworzenie punktu przerwania 150
  • Pasek narzędzi debugowania 151
  • Okna debugowania 152
  • Krokowe wykonywanie kodu 154
  • Dostosowywanie punktów przerwania 155
 • Protokołowanie błędów 156
  • Używanie typów Debug i Trace 157
  • Przełączanie poziomów śledzenia 160
 • Testy jednostkowe 162
  • Tworzenie biblioteki klas wymagającej testowania w Visual Studio 2017 162
  • Tworzenie projektu testów jednostkowych w Visual Studio 2017 163
  • Tworzenie biblioteki klas wymagającej testowania w Visual Studio Code 164
  • Tworzenie testów jednostkowych 166
  • Uruchamianie testów jednostkowych w Visual Studio 2017 167
  • Uruchamianie testów jednostkowych w Visual Studio Code 168
 • Praktyka i ćwiczenia 170
  • Ćwiczenie 4.1 - sprawdź swoją wiedzę 170
  • Ćwiczenie 4.2 - tworzenie funkcji z wykorzystaniem debugowania i testów jednostkowych 170
  • Ćwiczenie 4.3 - dalsza lektura 171
 • Podsumowanie 171

Rozdział 5. Tworzenie własnych typów w programowaniu obiektowym 173

 • Rozmowy o programowaniu obiektowym 174
 • Tworzenie bibliotek klas 174
  • Tworzenie biblioteki klas w Visual Studio 2017 175
  • Tworzenie biblioteki klas w Visual Studio Code 175
  • Definiowanie klasy 176
  • Tworzenie obiektów 177
  • Zarządzanie wieloma projektami w Visual Studio Code 180
  • Dziedziczenie po System.Object 181
 • Przechowywanie danych w polach 182
  • Definiowanie pól 182
  • Zapisywanie wartości za pomocą słowa kluczowego enum 184
  • Zapisywanie wielu wartości za pomocą kolekcji 187
  • Tworzenie pól statycznych 188
  • Tworzenie stałych pól 189
  • Tworzenie pól tylko do odczytu 190
  • Inicjowanie pól w konstruktorach 190
  • Nadawanie polom domyślnego literału 191
 • Tworzenie i wywoływanie metod 193
  • Łączenie wielu wartości za pomocą krotki 194
  • Sterowanie przekazywaniem parametrów 197
  • Przeciążanie metod 198
  • Parametry opcjonalne i nazywane 198
 • Sposoby przekazywania parametrów 200
 • Dzielenie klas na części 202
 • Kontrola dostępu za pomocą właściwości i indekserów 203
  • Definiowanie właściwości tylko do odczytu 203
  • Definiowanie właściwości z możliwością przypisania 204
  • Definiowanie indekserów 205
 • Praktyka i ćwiczenia 206
  • Ćwiczenie 5.1 - sprawdź swoją wiedzę 206
  • Ćwiczenie 5.2 - dalsza lektura 207
 • Podsumowanie 207

Rozdział 6. Implementowanie interfejsów i dziedziczenie klas 209

 • Konfigurowanie biblioteki klas i aplikacji konsoli 210
  • Visual Studio 2017 210
  • Visual Studio Code 210
  • Definiowanie klas 212
 • Upraszczanie metod za pomocą operatorów 213
  • Implementowanie działań w metodzie 213
  • Implementowanie działań za pomocą operatora 214
 • Definiowanie funkcji lokalnych 216
 • Wywoływanie i obsługa zdarzeń 217
  • Wywoływanie metod za pomocą delegatów 217
  • Definiowanie zdarzeń 218
 • Implementowanie interfejsów 220
  • Typowe interfejsy 220
  • Porównywanie obiektów podczas sortowania 221
 • Wykorzystywanie typów generycznych 225
  • Tworzenie typu generycznego 225
  • Tworzenie generycznej metody 227
 • Zarządzanie pamięcią za pomocą typów referencyjnych i typów wartości 228
  • Definiowanie typu kategorii struct 229
  • Zwalnianie niezarządzanych zasobów 230
  • Wymuszanie wywołania metody Dispose 232
 • Dziedziczenie klas 233
  • Rozbudowywanie klasy 233
  • Ukrywanie elementów 234
  • Pokrywanie elementów klasy 235
  • Blokowanie dziedziczenia i pokrywania 236
  • Polimorfizm 237
 • Rzutowanie w ramach hierarchii dziedziczenia 238
  • Rzutowanie niejawne 238
  • Rzutowanie jawne 238
  • Obsługa wyjątków rzutowania 239
 • Dziedziczenie i rozbudowywanie typów .NET 240
  • Dziedziczenie po wyjątku 240
  • Rozszerzanie typów, po których nie można dziedziczyć 241
 • Praktyka i ćwiczenia 244
  • Ćwiczenie 6.1 - sprawdź swoją wiedzę 244
  • Ćwiczenie 6.2 - tworzenie hierarchii dziedziczenia 244
  • Ćwiczenie 6.3 - dalsza lektura 244
 • Podsumowanie 245

CZĘŚĆ II. .NET CORE 2.0 I .NET STANDARD 2.0 247

Rozdział 7. Poznawanie typów .NET Standard 249

 • Zestawy i przestrzenie nazw 249
  • Bazowe biblioteki klas i CoreFX 250
  • Poznawanie zależnych zestawów 251
  • Związki między zestawami i przestrzeniami nazw 252
  • Związki słów kluczowych języka C# z typami .NET 257
 • Wieloplatformowe współdzielenie kodu z bibliotekami klas .NET Standard 258
  • Tworzenie biblioteki klas .NET Standard 2.0 259
 • Pakiety NuGet 260
  • Metapakiety 261
  • Czym są frameworki? 263
  • Stabilizowanie zależności 263
 • Publikowanie własnych aplikacji 265
  • Tworzenie aplikacji konsoli do publikacji 265
  • Publikowanie za pomocą Visual Studio 2017 w systemie Windows 266
  • Publikowanie za pomocą Visual Studio Code w macOS 269
 • Przygotowywanie własnych pakietów NuGet 270
  • Poznawanie poleceń narzędzia dotnet 270
  • Dodawanie odwołania do pakietu 271
  • Tworzenie pakietu dla NuGet 273
  • Testowanie pakietu 277
 • Przenoszenie kodu z .NET Framework do .NET Core 278
  • Co można przenieść? 279
  • Co należy przenieść? 279
  • Różnice między .NET Framework i .NET Core 280
  • Korzystanie z programu .NET Portability Analyzer 280
  • Używanie bibliotek spoza .NET 280
 • Praktyka i ćwiczenia 282
  • Ćwiczenie 7.1 - sprawdź swoją wiedzę 282
  • Ćwiczenie 7.2 - dalsza lektura 282
 • Podsumowanie 283

Rozdział 8. Używanie typów biblioteki .NET Standard 285

 • Praca z liczbami 285
  • Praca z wielkimi liczbami całkowitymi 286
  • Praca z liczbami zespolonymi 286
 • Praca z tekstem 287
  • Odczytywanie długości ciągu znaków 287
  • Odczytywanie znaków z ciągu 288
  • Dzielenie ciągu znaków 288
  • Pobieranie części ciągu znaków 288
  • Poszukiwanie tekstu w ciągu 289
  • Inne elementy klasy string 289
  • Wydajne tworzenie ciągów znaków 290
  • Dopasowywanie wzorców za pomocą wyrażeń regularnych 291
 • Praca z kolekcjami 293
  • Wspólne funkcje wszystkich kolekcji 294
  • Poznawanie kolekcji 295
  • Praca z listami 297
  • Praca ze słownikami 298
  • Sortowanie kolekcji 299
  • Używanie specjalizowanych kolekcji 300
  • Używanie kolekcji niezmiennych 300
 • Praca z zasobami sieciowymi 301
  • Praca z adresami URI, serwerami DNS i adresami IP 301
  • Pingowanie serwera 302
 • Praca z typami i atrybutami 303
  • Numery wersji zestawów 304
  • Odczytywanie metadanych zestawu 304
  • Tworzenie własnych atrybutów 306
  • Inne możliwości refleksji 308
 • Internacjonalizacja kodu 308
  • Globalizacja aplikacji 308
 • Praktyka i ćwiczenia 310
  • Ćwiczenie 8.1 - sprawdź swoją wiedzę 310
  • Ćwiczenie 8.2 - wyrażenia regularne 311
  • Ćwiczenie 8.3 - metody rozszerzające 311
  • Ćwiczenie 8.4 - dalsza lektura 311
 • Podsumowanie 312

Rozdział 9. Praca z plikami, strumieniami i serializacją 313

 • Praca z systemem plików 313
  • Obsługa środowisk i systemów plików na wielu platformach 314
  • Obsługa napędów 316
  • Praca z katalogami 318
  • Praca z plikami 320
  • Praca ze ścieżkami 321
  • Odczytywanie informacji o pliku 322
  • Zarządzanie plikami 323
 • Odczytywanie i zapisywanie w strumieniach 324
  • Zapisywanie do strumieni tekstowych i XML 327
  • Zwalnianie zasobów plików 329
  • Kompresowanie strumieni 331
 • Kodowanie tekstu 333
  • Kodowanie ciągu znaków jako tablicy bajtów 333
  • Kodowanie i dekodowanie tekstu w plikach 336
 • Serializacja obiektów 337
  • Serializacja do formatu XML 337
  • Deserializacja danych z formatu XML 340
  • Dostosowywanie formatu XML 340
  • Serializowanie do formatu JSON 341
  • Serializowanie w innych formatach 342
 • Praktyka i ćwiczenia 342
  • Ćwiczenie 9.1 - sprawdź swoją wiedzę 342
  • Ćwiczenie 9.2 - serializowanie do formatu XML 343
  • Ćwiczenie 9.3 - dalsza lektura 344
 • Podsumowanie 344

Rozdział 10. Ochrona danych i aplikacji 345

 • Poznawanie słownictwa związanego z ochroną 345
  • Klucze i wielkości kluczy 346
  • Wektor inicjujący i wielkość bloku 347
  • Sól 347
  • Generowanie kluczy i wektorów inicjujących 348
 • Szyfrowanie i rozszyfrowywanie danych 349
  • Szyfrowanie symetryczne algorytmem AES 350
 • Funkcje skrótu 354
  • Obliczanie skrótu za pomocą algorytmu SHA256 356
 • Podpisywanie danych 358
  • Podpisywanie za pomocą SHA256 i RSA 359
  • Testowanie i kontrolowanie podpisów 360
 • Generowanie liczb losowych 361
  • Generowanie liczb losowych na potrzeby gier 362
  • Generowanie liczb losowych dla kryptografii 363
  • Testowanie generatora losowego klucza lub wektora inicjującego 363
 • Uwierzytelnianie i autoryzacja użytkowników 364
  • Implementowanie uwierzytelniania i autoryzacji 366
  • Testowanie autoryzacji i uwierzytelniania 367
  • Ochrona funkcji aplikacji 369
 • Praktyka i ćwiczenia 370
  • Ćwiczenie 10.1 - sprawdź swoją wiedzę 370
  • Ćwiczenie 10.2 - ochrona danych za pomocą szyfrowania i funkcji skrótu 370
  • Ćwiczenie 10.3 - ochrona danych przez rozszyfrowywanie 371
  • Ćwiczenie 10.4 - dalsza lektura 371
 • Podsumowanie 371

Rozdział 11. Praca z bazami danych przy użyciu Entity Framework Core 373

 • Nowoczesne bazy danych 373
  • Używanie przykładowej relacyjnej bazy danych 374
  • Microsoft SQL Server 375
  • SQLite 379
 • Konfigurowanie EF Core 383
  • Wybieranie dostawcy danych EF Core 383
  • Łączenie z bazą danych 384
 • Definiowanie modeli EF Core 387
  • Konwencje w EF Core 387
  • Atrybuty EF Core 387
  • Płynne API EF Core 388
  • Tworzenie modelu w EF Core 388
 • Zapytania do modelu EF Core 393
  • Protokołowanie w EF Core 395
  • Dopasowywanie wzorców za pomocą instrukcji Like 399
  • Definiowanie globalnych filtrów 400
  • Wzorce ładowania w EF Core 401
 • Manipulowanie danymi w EF Core 404
  • Wstawianie encji 404
  • Aktualizowanie encji 405
  • Usuwanie encji 406
  • Grupowanie kontekstów baz danych 407
  • Transakcje 407
  • Jawne definiowanie transakcji 408
 • Praktyka i ćwiczenia 409
  • Ćwiczenie 11.1 - sprawdź swoją wiedzę 409
  • Ćwiczenie 11.2 - eksportowanie danych z wykorzystaniem różnych formatów serializacji 410
  • Ćwiczenie 11.3 - przeglądanie dokumentacji EF Core 410
 • Podsumowanie 410

Rozdział 12. Odczytywanie danych i manipulowanie nimi za pomocą LINQ 411

 • Tworzenie zapytań LINQ 411
  • Rozbudowa sekwencji za pomocą klas wyliczeniowych 412
  • Filtrowanie encji za pomocą metody Where 412
  • Sortowanie encji 417
  • Filtrowanie według typu 418
 • Praca ze zbiorami 420
 • Używanie LINQ z EF Core 421
  • Projekcje encji w metodzie Select 422
  • Tworzenie modelu danych EF Core 422
  • Łączenie i grupowanie 425
  • Agregowanie sekwencji 428
 • Upiększanie składni 429
 • Używanie wielu wątków w równoległych zapytaniach LINQ 430
 • Tworzenie własnych metod rozszerzających dla LINQ 433
 • Praca z LINQ to XML 436
  • Generowanie danych XML za pomocą LINQ to XML 437
  • Odczytywanie danych XML za pomocą LINQ to XML 437
 • Praktyka i ćwiczenia 438
  • Ćwiczenie 12.1 - sprawdź swoją wiedzę 438
  • Ćwiczenie 12.2 - zapytania LINQ 439
  • Ćwiczenie 12.3 - dalsza lektura 439
 • Podsumowanie 440

Rozdział 13. Poprawianie wydajności i skalowalności za pomocą wielozadaniowości 441

 • Monitorowanie wydajności i wykorzystania zasobów 442
  • Ocena wydajności typów 442
  • Monitorowanie wydajności i zużycia pamięci 443
 • Procesy, wątki i zadania 448
 • Asynchroniczne uruchamianie zadań 449
  • Synchroniczne uruchamianie wielu operacji 450
  • Asynchroniczne uruchamianie wielu operacji z wykorzystaniem zadań 451
  • Oczekiwanie na zadania 453
  • Kontynuowanie pracy w innym zadaniu 454
  • Zadania zagnieżdżone i potomne 455
 • Synchronizowanie dostępu do wspólnych zasobów 456
  • Używanie wspólnego zasobu w wielu wątkach 457
  • Nakładanie na zasoby wzajemnie wykluczającej blokady 459
  • Jak działa instrukcja lock 459
  • Tworzenie operacji atomowych 461
  • Stosowanie innych rodzajów synchronizacji 462
 • Słowa kluczowe async i await 462
  • Poprawianie reakcji aplikacji konsoli 463
  • Poprawianie reakcji aplikacji z interfejsem graficznym 464
  • Poprawianie skalowalności aplikacji i serwisów WWW 465
  • Często używane typy pozwalające na pracę wielowątkową 465
  • Instrukcja await w bloku catch 465
 • Praktyka i ćwiczenia 466
  • Ćwiczenie 13.1 - sprawdź swoją wiedzę 466
  • Ćwiczenie 13.2 - dalsza lektura 466
 • Podsumowanie 467

CZĘŚĆ III. MODELE APLIKACJI 469

Rozdział 14. Tworzenie witryn WWW przy użyciu ASP.NET Core Razor Pages 473

 • Tworzenie w sieci WWW 473
  • Protokół HTTP 473
  • Tworzenie oprogramowania dla sieci WWW po stronie klienta 477
 • ASP.NET Core 478
  • Klasyczna ASP.NET kontra ASP.NET Core 479
  • Tworzenie projektu ASP.NET Core w Visual Studio 2017 480
  • Tworzenie projektu ASP.NET Core w Visual Studio Code 480
  • Przeglądanie pustego szablonu projektu ASP.NET Core 480
  • Testowanie pustej witryny 483
  • Włączanie plików statycznych 484
  • Włączanie plików domyślnych 487
 • Technologia Razor Pages 487
  • Włączanie technologii Razor Pages 487
  • Definiowanie strony Razor 488
  • Używanie wspólnego układu w wielu stronach Razor 489
  • Używanie plików code-behind w stronach Razor 492
 • Używanie Entity Framework Core z ASP.NET Core 494
  • Tworzenie modelu encji dla firmy Northwind 494
  • Tworzenie bazy danych Northwind dla witryny 502
  • Konfigurowanie Entity Framework Core jako serwisu 502
  • Manipulowanie danymi 504
 • Praktyka i ćwiczenia 507
  • Ćwiczenie 14.1 - tworzenie witryny obsługującej dane 507
  • Ćwiczenie 14.2 - dalsza lektura 507
 • Podsumowanie 507

Rozdział 15. Tworzenie aplikacji WWW przy użyciu ASP.NET Core MVC 509

 • Konfigurowanie witryny ASP.NET Core MVC 509
  • Tworzenie witryny ASP.NET Core MVC 510
  • Przegląd szablonu projektu ASP.NET Core MVC 513
  • Migrowanie bazy danych 515
  • Testowanie witryny ASP.NET Core MVC 517
  • Mechanizm uwierzytelniania systemu ASP.NET Identity 519
 • Poznawanie mechanizmów ASP.NET Core MVC 520
  • Rozruch ASP.NET Core 520
  • Czym jest domyślna ścieżka 522
  • Kontrolery ASP.NET Core MVC 522
  • Modele ASP.NET Core MVC 523
  • Widoki ASP.NET Core MVC 525
  • Przekazywanie parametrów przy użyciu wartości ścieżki 532
  • Przekazywanie parametrów za pomocą ciągu znaków zapytania 534
 • Praktyka i ćwiczenia 536
  • Ćwiczenie 15.1 - poprawianie skalowalności przez poznawanie i implementowanie asynchronicznych metod akcji 536
  • Ćwiczenie 15.2 - dalsza lektura 537
 • Podsumowanie 538

Rozdział 16. Tworzenie usług i aplikacji WWW przy użyciu ASP.NET Core 539

 • Tworzenie serwisów w technologii ASP.NET Core Web API 539
  • Kontrolery ASP.NET Core 540
  • Tworzenie projektu ASP.NET Core Web API 540
  • Tworzenie serwisu internetowego dla bazy danych Northwind 544
  • Tworzenie repozytorium danych dla encji 545
 • Dokumentowanie i testowanie serwisów przy użyciu narzędzia Swagger 551
  • Testowanie żądań GET za pomocą przeglądarki 551
  • Testowanie żądań POST, PUT i DELETE w narzędziu Swagger 553
  • Instalowanie pakietu Swagger 553
  • Testowanie żądań GET w narzędziu Swagger 554
  • Testowanie żądań POST za pomocą narzędzia Swagger 557
 • Tworzenie aplikacji SPA przy użyciu biblioteki Angular 561
  • Szablon projektu Angular 561
  • Wywoływanie serwisu Northwind 565
  • Testowanie wywołań serwisu z komponentu Angular 568
 • Używanie innych szablonów projektów 569
  • Instalowanie dodatkowych pakietów z szablonami 570
 • Praktyka i ćwiczenia 570
  • Ćwiczenie 16.1 - aplikacje React i Redux 571
  • Ćwiczenie 16.2 - dalsza lektura 572
 • Podsumowanie 573

Rozdział 17. Tworzenie aplikacji dla Windowsa przy użyciu XAML i Fluent Design 575

 • Poznawanie nowoczesnej platformy Windows 576
  • Universal Windows Platform 576
  • System Fluent Design 577
  • XAML Standard 1.0 578
 • Tworzenie nowoczesnej aplikacji dla Windowsa 579
  • Włączanie trybu dewelopera 580
  • Tworzenie projektu UWP 580
  • Przeglądanie typowych kontrolek i akrylowych pędzli 584
  • Oświetlenie ujawniające 586
  • Instalowanie dodatkowych kontrolek 589
 • Używanie zasobów i szablonów 590
  • Współdzielenie zasobów 591
  • Zmiana szablonu kontrolki 592
 • Wiązanie danych 594
  • Wiązanie do elementów 594
  • Wiązanie do źródła danych 595
 • Tworzenie aplikacji przy użyciu Windows Template Studio 606
  • Instalowanie Windows Template Studio 606
  • Wybieranie typu projektu, frameworka, stron i funkcji 607
  • Poprawianie ustawień projektu 610
  • Poprawianie wybranych widoków 610
  • Testowanie działania aplikacji 612
 • Praktyka i ćwiczenia 613
  • Ćwiczenie 17.1 - dalsza lektura 613
 • Podsumowanie 614

Rozdział 18. Tworzenie aplikacji mobilnych przy użyciu XAML i Xamarin.Forms 615

 • Xamarin i Xamarin.Forms 615
  • W jaki sposób Xamarin.Forms rozbudowuje platformę Xamarin 616
  • Najpierw mobilne, najpierw chmura 616
 • Tworzenie aplikacji mobilnej za pomocą Xamarin.Forms 617
  • Dodawanie SDK systemu Android 617
  • Tworzenie rozwiązania Xamarin.Forms 618
  • Tworzenie modelu 620
  • Tworzenie interfejsu do wybierania numerów telefonów 624
  • Tworzenie widoków listy klientów i szczegółowych danych klienta 627
  • Testowanie aplikacji mobilnej w systemie iOS 632
  • Dodawanie pakietów NuGet w celu wywołania serwisu REST 637
  • Pobieranie listy klientów z serwisu 638
 • Praktyka i ćwiczenia 640
  • Ćwiczenie 18.1 - dalsza lektura 640
 • Podsumowanie 640

Podsumowanie 641

 • Powodzenia! 641

Dodatek A. Odpowiedzi na pytania z testów 643

 • Rozdział 1. Cześć, C#! Witaj, .NET Core! 643
 • Rozdział 2. Mówimy w C# 644
 • Rozdział 3. Sterowanie przepływem i konwertowanie typów 645
 • Rozdział 4. Pisanie, debugowanie i testowanie funkcji 647
 • Rozdział 5. Tworzenie własnych typów w programowaniu obiektowym 648
 • Rozdział 6. Implementowanie interfejsów i dziedziczenie klas 650
 • Rozdział 7. Poznawanie typów .NET Standard 651
 • Rozdział 8. Używanie typów biblioteki .NET Standard 652
 • Rozdział 9. Praca z plikami, strumieniami i serializacją 654
 • Rozdział 10. Ochrona danych i aplikacji 655
 • Rozdział 11. Praca z bazami danych przy użyciu Entity Framework Core 656
 • Rozdział 12. Odczytywanie danych i manipulowanie nimi za pomocą LINQ 658
 • Rozdział 13. Poprawianie wydajności i skalowalności za pomocą wielozadaniowości 659

Skorowidz 661

Dodaj do koszyka

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2020 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.