reklama - zainteresowany?

Amazon Web Services w akcji. Wydanie II - Helion

Amazon Web Services w akcji. Wydanie II
ebook
Autor: Andreas Wittig, Michael Wittig
Tytuł oryginału: Amazon Web Services in Action, 2nd Edition
ISBN: 978-83-283-6315-1
Format: ebook
Data wydania: 2020-03-01
Księgarnia: Helion

Cena książki: 49,50 zł (poprzednio: 99,00 zł)
Oszczędzasz: 50% (-49,50 zł)

Dodaj do koszyka Amazon Web Services w akcji. Wydanie II

Dodaj do koszyka Amazon Web Services w akcji. Wydanie II

Spis treści

Amazon Web Services w akcji. Wydanie II eBook -- spis treści


Przedmowa 9

Wprowadzenie 11

Podziękowania 13

O książce 15

O autorach 19

CZĘŚĆ I. PIERWSZE KROKI 21

Rozdział 1. Czym jest platforma Amazon Web Services? 23

 • 1.1. Czym jest chmura obliczeniowa? 24
 • 1.2. Co da się zrobić na platformie AWS? 25
 • 1.3. Jakie korzyści płyną z użycia platformy AWS? 30
 • 1.4. Ile to kosztuje? 33
 • 1.5. Porównanie z alternatywnymi rozwiązaniami 36
 • 1.6. Odkrywanie usług AWS 37
 • 1.7. Interakcja z platformą AWS 40
 • 1.8. Tworzenie konta AWS 44
 • 1.9. Tworzenie alarmu dotyczącego płatności w celu kontroli rachunków z platformy AWS 53
 • Podsumowanie 57

Rozdział 2. Prosty przykład: aplikacja WordPress w pięć minut 59

 • 2.1. Tworzenie infrastruktury 60
 • 2.2. Poznawanie infrastruktury 65
 • 2.3. Ile to kosztuje? 74
 • 2.4. Usuwanie infrastruktury 77
 • Podsumowanie 78

CZĘŚĆ II. BUDOWANIE WIRTUALNEJ INFRASTRUKTURY KOMPUTERÓW I SIECI 79

Rozdział 3. Korzystanie z maszyn wirtualnych - usługa EC2 81

 • 3.1. Badanie maszyny wirtualnej 82
 • 3.2. Monitorowanie i debugowanie maszyny wirtualnej 97
 • 3.3. Wyłączanie maszyny wirtualnej 100
 • 3.4. Zmiana rozmiaru maszyny wirtualnej 101
 • 3.5. Uruchamianie maszyny wirtualnej w innym centrum danych 104
 • 3.6. Przydzielanie publicznego adresu IP 108
 • 3.7. Dodawanie do maszyny wirtualnej dodatkowego interfejsu sieciowego 110
 • 3.8. Optymalizowanie kosztów maszyn wirtualnych 115
 • Podsumowanie 123

Rozdział 4. Programowanie infrastruktury: wiersz poleceń, zestawy SDK i usługa CloudFormation 125

 • 4.1. Infrastruktura jako kod 127
 • 4.2. Korzystanie z interfejsu wiersza poleceń 132
 • 4.3. Programowanie przy użyciu zestawu SDK 140
 • 4.4. Uruchamianie maszyny wirtualnej przy użyciu strategii 145
 • Podsumowanie 157

Rozdział 5. Automatyzacja wdrażania: usługi CloudFormation, Elastic Beanstalk i OpsWorks 159

 • 5.1. Wdrażanie aplikacji w elastycznym środowisku chmury 161
 • 5.2. Porównanie narzędzi do wdrażania 161
 • 5.3. Tworzenie maszyny wirtualnej w usłudze AWS CloudFormation i uruchamianie podczas rozruchu skryptu wdrożeniowego 163
 • 5.4. Wdrażanie prostej aplikacji internetowej w usłudze AWS Elastic Beanstalk 169
 • 5.5. Wdrażanie aplikacji wielowarstwowej za pomocą usługi AWS OpsWorks Stacks 175
 • Podsumowanie 188

Rozdział 6. Bezpieczeństwo systemu: usługa IAM, grupy zabezpieczeń i sieci VPC 189

 • 6.1. Kto odpowiada za bezpieczeństwo? 191
 • 6.2. Utrzymywanie aktualności oprogramowania 192
 • 6.3. Zabezpieczanie konta AWS 195
 • 6.4. Kontrola ruchu sieciowego przychodzącego do maszyny wirtualnej i z niej wychodzącego 204
 • 6.5. Tworzenie sieci prywatnej w chmurze: usługa Amazon Virtual Private Cloud (VPC) 213
 • Podsumowanie 222

Rozdział 7. Automatyzacja zadań eksploatacyjnych dzięki usłudze Lambda 223

 • 7.1. Wykonywanie kodu w usłudze AWS Lambda 224
 • 7.2. Budowanie rozwiązania do kontroli kondycji witryny internetowej w usłudze AWS Lambda 226
 • 7.3. Automatyczne dodawanie tagu z właścicielem instancji EC2 243
 • 7.4. Co jeszcze można zrobić za pomocą usługi AWS Lambda? 251
 • Podsumowanie 256

CZĘŚĆ III. PRZECHOWYWANIE DANYCH W CHMURZE 257

Rozdział 8. Przechowywanie obiektów: usługi S3 i Glacier 259

 • 8.1. Czym jest magazyn obiektów? 260
 • 8.2. Usługa Amazon S3 261
 • 8.3. Tworzenie kopii zapasowej danych w usłudze S3 za pomocą interfejsu CLI platformy AWS 262
 • 8.4. Archiwizacja obiektów w celu optymalizacji kosztów 265
 • 8.5. Magazynowanie obiektów w sposób programowy 272
 • 8.6. Użycie usługi S3 do hostingu statycznej strony WWW 276
 • 8.7. Dobre praktyki przy korzystaniu z usługi S3 279
 • Podsumowanie 282

Rozdział 9. Przechowywanie danych na dyskach twardych: usługa EBS i magazyn instancji 283

 • 9.1. Usługa EBS: trwały magazyn blokowy dołączany za pośrednictwem sieci 285
 • 9.2. Magazyn instancji: tymczasowy magazyn blokowy 293
 • Podsumowanie 298

Rozdział 10. Współdzielenie woluminów danych przez maszyny wirtualne: usługa EFS 299

 • 10.1. Tworzenie systemu plików 302
 • 10.2. Tworzenie punktu docelowego montowania 303
 • 10.3. Montowanie udziału EFS w instancjach EC2 305
 • 10.4. Współdzielenie plików przez różne instancje EC2 308
 • 10.5. Poprawianie wydajności 309
 • 10.6. Monitorowanie systemu plików 311
 • 10.7. Tworzenie kopii zapasowych danych 314
 • Podsumowanie 318

Rozdział 11. Korzystanie z usługi relacyjnych baz danych: RDS 319

 • 11.1. Uruchamianie bazy danych MySQL 321
 • 11.2. Importowanie danych do bazy 325
 • 11.3. Tworzenie kopii zapasowej bazy i przywracanie z niej danych 328
 • 11.4. Kontrola dostępu do bazy danych 333
 • 11.5. Opieranie się na bazach danych o wysokiej dostępności 336
 • 11.6. Poprawianie wydajności bazy danych 338
 • 11.7. Monitorowanie bazy danych 342
 • Podsumowanie 344

Rozdział 12. Buforowanie danych w pamięci: usługa Amazon ElastiCache 345

 • 12.1. Tworzenie klastra pamięci podręcznej 351
 • 12.2. Opcje wdrażania pamięci podręcznej 354
 • 12.3. Kontrola dostępu do pamięci podręcznej 358
 • 12.4. Instalacja przykładowej aplikacji Discourse za pomocą usługi CloudFormation 360
 • 12.5. Monitorowanie pamięci podręcznej 368
 • 12.6. Poprawianie wydajności pamięci podręcznej 370
 • Podsumowanie 373

Rozdział 13. Programowanie z użyciem usługi bazy danych NoSQL: DynamoDB 375

 • 13.1. Eksploatacja usługi DynamoDB 378
 • 13.2. Usługa DynamoDB dla programistów 379
 • 13.3. Programowanie aplikacji z listą zadań 382
 • 13.4. Tworzenie tabel 384
 • 13.5. Dodawanie danych 388
 • 13.6. Pobieranie danych 391
 • 13.7. Usuwanie danych 399
 • 13.8. Modyfikowanie danych 400
 • 13.9. Skalowanie wydajności 401
 • Podsumowanie 405

CZĘŚĆ IV. ARCHITEKTURA OPROGRAMOWANIA W CHMURZE AWS 407

Rozdział 14. Osiąganie wysokiej dostępności: strefy dostępności, skalowanie automatyczne i usługa CloudWatch 409

 • 14.1. Odzyskiwanie sprawności po awarii instancji EC2 dzięki usłudze CloudWatch 411
 • 14.2. Przywracanie sprawności po awarii całego centrum danych 418
 • 14.3. Analiza wymogów dotyczących przywracania po awarii 437
 • Podsumowanie 439

Rozdział 15. Odłączanie - usługi ELB i SQS 441

 • 15.1. Odłączanie synchroniczne za pomocą modułów równoważenia obciążenia 443
 • 15.2. Asynchroniczne odłączanie za pomocą kolejek komunikatów 448
 • Podsumowanie 458

Rozdział 16. Projektowanie pod kątem odporności na błędy 459

 • 16.1. Wykorzystanie nadmiarowych instancji EC2 w celu poprawy dostępności 462
 • 16.2. Uwagi dotyczące zapewnienia w kodzie odporności na błędy 465
 • 16.3. Budowa odpornej na błędy aplikacji internetowej: Imagery 469
 • Podsumowanie 490

Rozdział 17. Skalowanie w górę i w dół: skalowanie automatyczne i usługa CloudWatch 491

 • 17.1. Zarządzanie dynamiczną pulą instancji EC2 493
 • 17.2. Wyzwalanie skalowania na podstawie wskaźników lub harmonogramów 497
 • 17.3. Odłączanie dynamicznej puli instancji EC2 502
 • Podsumowanie 513

Dodaj do koszyka Amazon Web Services w akcji. Wydanie II

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2020 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.