reklama - zainteresowany?

ASP.NET MVC 4. Programowanie aplikacji webowych - Helion

ASP.NET MVC 4. Programowanie aplikacji webowych
Autor: Zbigniew Fryźlewicz, Ewa Bukowska, Daniel Nikończuk
ISBN: 978-83-246-6534-1
stron: 392, Format: 158x235, okładka: miękka
Data wydania: 2013-07-08
Księgarnia: Helion

Cena książki: 59,00 zł

Dodaj do koszyka ASP.NET MVC 4. Programowanie aplikacji webowych

Tagi: .NET - Programowanie | programowanie-kupon

Programuj z ASP.NET MVC 4 - i zostań deweloperem przyszłości!

 • ASP.NET MVC 4, czyli po co komu wzorce projektowe
 • Dodatki zewnętrzne, czyli jak wspomagać aplikację innymi technologiami
 • Studia przypadku, czyli od czego zacząć i na czym skończyć w praktyce

ASP.NET MVC to technologia, której poznanie pozwala na szybkie tworzenie eleganckich, prostych w utrzymaniu, lecz wyrafinowanych w działaniu średnich i dużych aplikacji webowych. Współpraca z najważniejszymi standardami internetowymi, takimi jak HTML5, CSS, jQuery czy chmurą Windows Azure, możliwość projektowania aplikacji dla urządzeń mobilnych i uproszczenie budowy modelu domenowego to tylko próbka najnowszych funkcjonalności, jakie zapewnia wersja 4 tego znakomitego frameworka.

Jeśli chcesz zostać rozchwytywanym specjalistą pracującym z użyciem ASP.NET MVC 4, nie znajdziesz lepszej książki. W części pierwszej opisano powstanie i warianty wzorca MVC, a także warstwy kontrolerów, widoków i modeli. Jej lektura pozwoli Ci poznać zasady działania frameworka, zorientować się w jego strukturze i opanować korzystanie z komponentów zewnętrznych, takich jak jQuery czy AJAX. Natomiast część druga zawiera cztery studia przypadku, czyli szczegółowe omówienie procesu budowania czterech różnych aplikacji, korzystających z różnych technologii pomocniczych i osadzonych w różnych środowiskach. Dzięki temu uda Ci się zobaczyć w praktyce, jak to wszystko działa.

 • Model-Widok-Kontroler
 • Framework ASP.NET MVC 4
 • Kontrolery
 • Widoki
 • Modele
 • Routing, czyli przekierowania
 • AJAX
 • Entity Framework + Database Migrations
 • Studium przypadku: serwis Subskrypcja
 • Studium przypadku: serwis Portal Usług
 • Studium przypadku: serwis Moje-Zdjęcia w Windows Azure
 • Studium przypadku: serwis Planner
 • Bibliografia

ASP.NET MVC 4 + ta książka = sukces w programowaniu!

Dodaj do koszyka ASP.NET MVC 4. Programowanie aplikacji webowych

 

Osoby które kupowały "ASP.NET MVC 4. Programowanie aplikacji webowych", wybierały także:

 • ASP.NET MVC 4. Zaawansowane programowanie
 • ASP.NET MVC 4. Programowanie
 • ASP.NET 3.5. Programowanie

Dodaj do koszyka ASP.NET MVC 4. Programowanie aplikacji webowych

Spis treści

ASP.NET MVC 4. Programowanie aplikacji webowych -- spis treści

Wstęp (7)

Rozdział 1. Model-Widok-Kontroler (11)

 • 1.1. Krótka historia MVC (11)
 • 1.2. Klasyczna postać wzorca MVC (12)
 • 1.3. MVC jako wzorzec złożony (14)
  • 1.3.1. Obserwator (15)
  • 1.3.2. Strategia (15)
  • 1.3.3. Kompozyt (16)
 • 1.4. MVC dla aplikacji webowych (17)
 • 1.5. Warianty MVC (18)
  • 1.5.1. Wzorzec Model-Widok-Prezenter (MVP) (18)
  • 1.5.2. Wzorzec Prezentacja-Abstrakcja-Kontrola (PAC) (19)
  • 1.5.3. Wzorzec Model-Widok-Widok Modelu (MVVM) (19)
 • 1.6. Implementacja MVC w językach programowania (19)
  • 1.6.1. Ruby: Ruby on Rails (19)
  • 1.6.2. Python: Django (20)
  • 1.6.3. Java: Spring, Struts (20)
  • 1.6.4. PHP: Zend Framework (20)
 • 1.7. Podsumowanie (20)

Rozdział 2. Framework ASP.NET MVC 4 (23)

 • 2.1. Założenia projektowe frameworku ASP.NET MVC (25)
  • 2.1.1. Rozszerzalność (26)
  • 2.1.2. Konwencja nad konfiguracją (26)
  • 2.1.3. Pełna kontrola nad HTML i HTTP (26)
  • 2.1.4. Testowalność (27)
  • 2.1.5. Elastyczny mechanizm routingu (27)
  • 2.1.6. Dostępność sprawdzonych funkcji i elementów frameworku ASP.NET (27)
  • 2.1.7. Nowoczesne API (27)
  • 2.1.8. Dostęp do kodu źródłowego (28)
 • 2.2. Wersje i usprawnienia frameworku ASP.NET MVC (28)
 • 2.3. Routing URL (29)
 • 2.4. Testowanie (30)
  • 2.4.1. Testowanie zwróconego widoku (31)
  • 2.4.2. Testowanie zwróconych danych (31)
  • 2.4.3. Testowanie zwróconego rezultatu (32)
 • 2.5. Struktura aplikacji w ASP.NET MVC 4 (33)
 • 2.6. Podsumowanie (37)

Rozdział 3. Kontrolery (39)

 • 3.1. Akcje i parametry (41)
 • 3.2. Model binding (44)
 • 3.3. Filtry (46)
 • 3.4. Wbudowane atrybuty (49)
  • 3.4.1. NonAction (49)
  • 3.4.2. Atrybut ActionNameAttribute (49)
  • 3.4.3. Atrybut AcceptVerbsAttribute (50)
 • 3.5. Podsumowanie (50)

Rozdział 4. Widoki (53)

 • 4.1. Przekazywanie danych do widoków (54)
 • 4.2. Silniki widoków: Razor i ASPX (57)
 • 4.3. Definicja szablonu widoku (60)
 • 4.4. Metody pomocnicze HTML (61)
 • 4.5. Helpery Razor (63)
 • 4.6. Podsumowanie (63)

Rozdział 5. Modele (65)

 • 5.1. Entity Framework (66)
  • 5.1.1. Konwencje i klasa kontekstowa w Code First (67)
 • 5.2. Walidacja i adnotacje danych (68)
 • 5.3. Asocjacje (związki) (70)
  • 5.3.1. Związek jeden-do-jednego (70)
  • 5.3.2. Związek jeden-do-wielu (opcjonalny) i związek jeden-do-wielu (obligatoryjny) (71)
  • 5.3.3. Związek wiele-do-wielu (71)
  • 5.3.4. Związek wiele-do-wielu, klasa asocjacyjna z dodatkowymi atrybutami (72)
  • 5.3.5. Generalizacja (72)
 • 5.4. Podsumowanie (73)

Rozdział 6. Zagadnienia zaawansowane (75)

 • 6.1. Routing, czyli przekierowania (75)
  • 6.1.1. Deklaracja tras (76)
  • 6.1.2. Przykład deklaracji własnej trasy (77)
  • 6.1.3. Używanie trasowania do generowania linków (79)
 • 6.2. AJAX (80)
  • 6.2.1. AJAX Helpers (80)
 • 6.3. Entity Framework + Database Migrations (83)
  • 6.3.1. Podejście Code First (84)
  • 6.3.2. Database Migrations (87)
 • 6.4. Mechanizm grupowania i minimalizacji (90)
  • 6.4.1. Wpływ grupowania i minimalizacji (91)
  • 6.4.2. Kontrola i konfiguracja w projekcie MVC 4 (92)
 • 6.5. Podsumowanie (94)

Rozdział 7. Studium przypadku: serwis Subskrypcja (95)

 • 7.1. Biznesowa wizja systemu (95)
 • 7.2. Projektowa wizja systemu (96)
 • 7.3. Przygotowanie projektu (97)
 • 7.4. Przygotowanie bazy danych (99)
 • 7.5. Dodanie modelu (101)
 • 7.6. Utworzenie kontrolera Subscriber (104)
 • 7.7. Dodanie widoków dla kontrolera Subscriber (109)
 • 7.8. Modyfikacja routingu oraz dostosowanie strony wzorcowej (119)
 • 7.9. Dodanie modelu Newsletter (121)
 • 7.10. Utworzenie kontrolera Newsletter (122)
 • 7.11. Dodanie widoków dla kontrolera Newsletter (125)
 • 7.12. Utworzenie użytkownika Administrator (127)
 • 7.13. Utworzenie modelu Administrator (130)
 • 7.14. Utworzenie kontrolera Administrator (130)
 • 7.15. Dodanie widoków dla kontrolera Administrator (132)
 • 7.16. Instalacja aplikacji na serwerze WWW (136)
 • 7.17. Podsumowanie (137)

Rozdział 8. Studium przypadku: serwis Portal Usług (139)

 • 8.1. Biznesowa wizja systemu (139)
 • 8.2. Projektowa wizja systemu (140)
 • 8.3. Projekt aplikacji (142)
  • 8.3.1. Projektowanie modelu (142)
  • 8.3.2. Projektowanie kontrolerów (145)
 • 8.4. Przygotowywanie projektu (146)
 • 8.5. Przygotowywanie bazy danych (146)
 • 8.6. Przygotowywanie modelu (147)
 • 8.7. Przygotowywanie repozytorium (156)
 • 8.8. Rejestrowanie użytkowników (169)
  • 8.8.1. Zmiana kontrolera Account (171)
  • 8.8.2. Zmiana widoków kontrolera Account (182)
  • 8.8.3. Dodanie komponentu CAPTCHA (189)
  • 8.8.4. Implementacja mechanizmu komunikatów (193)
 • 8.9. Funkcjonalność dodawania i edycji kategorii usług i kategorii komentarzy (194)
  • 8.9.1. Dodawanie i edycja kategorii usług (194)
  • 8.9.2. Dodawanie i edycja kategorii komentarzy (201)
 • 8.10. Funkcjonalność wysyłania newslettera (204)
 • 8.11. Utworzenie użytkownika Administrator (208)
 • 8.12. Implementacja menu (209)
 • 8.13. Funkcjonalność usługobiorcy (214)
  • 8.13.1. Lista usługobiorców (216)
  • 8.13.2. Edycja usługobiorców (225)
  • 8.13.3. Usuwanie usługobiorców (229)
 • 8.14. Funkcjonalność usługodawcy (232)
  • 8.14.1. Lista usługodawców (235)
  • 8.14.2. Edycja usługodawców (239)
  • 8.14.3. Usuwanie usługodawców (242)
 • 8.15. Funkcjonalność usług i komentarzy (245)
  • 8.15.1. Dodawanie usług (246)
  • 8.15.2. Lista usług (251)
  • 8.15.3. Edycja usług (260)
  • 8.15.4. Usuwanie usług (264)
  • 8.15.5. Szczegóły usług (267)
  • 8.15.6. Dodawanie komentarzy (275)
  • 8.15.7. Edycja i usuwanie komentarzy (279)
 • 8.16. Szczegóły usługodawców (282)
 • 8.17. Modyfikacja strony głównej (289)
 • 8.18. Implementacja widoków mobilnych (291)
  • 8.18.1. Dostosowanie strony wzorcowej (292)
  • 8.18.2. Widoki mobilne dla usług (294)
  • 8.18.3. Widoki mobilne dla wysyłania newslettera (296)
 • 8.19. Instalacja aplikacji na serwerze WWW (297)
 • 8.20. Podsumowanie (298)

Rozdział 9. Studium przypadku: serwis Moje Zdjęcia w Windows Azure (301)

 • 9.1. Biznesowa wizja systemu (302)
 • 9.2. Projektowa wizja systemu (302)
 • 9.3. Moje Zdjęcia - wersja lokalna (304)
  • 9.3.1. Tworzenie projektu (304)
  • 9.3.2. Dodanie modelu (306)
  • 9.3.3. Wygenerowanie kontrolera i widoków (308)
  • 9.3.4. Modyfikacja kontrolera (309)
  • 9.3.5. Modyfikacje widoków (320)
  • 9.3.6. Dodanie metody-akcji i widoku Wyszukaj (328)
  • 9.3.7. Dodanie mechanizmu autouzupełniania (332)
  • 9.3.8. Pliki konfiguracyjne Windows Azure (335)
 • 9.4. Moje Zdjęcia - wersja w chmurze (337)
  • 9.4.1. Zakładanie subskrypcji Windows Azure (337)
  • 9.4.2. Zakładanie usług Cloud Service, Azure Storage i bazy SQL (340)
  • 9.4.3. Pobranie poświadczeń do bazy SQL i Azure Storage (342)
  • 9.4.4. Modyfikacja plików konfiguracyjnych (343)
  • 9.4.5. Wdrożenie serwisu do chmury (344)
 • 9.5. Podsumowanie (346)

Rozdział 10. Studium przypadku: serwis Planner (349)

 • 10.1. Własności ASP.NET Web API (349)
 • 10.2. Tworzenie projektu ASP.NET Web API (351)
  • 10.2.1. Biznesowa wizja systemu (351)
  • 10.2.2. Przygotowanie projektu (351)
  • 10.2.3. Struktura projektu ASP.NET Web API (353)
  • 10.2.4. Implementacja modelu Task i bazy danych (355)
  • 10.2.5. Implementacja repozytorium (357)
  • 10.2.6. Implementacja kontrolera Tasks (359)
  • 10.2.7. Testowanie akcji kontrolera Tasks (362)
  • 10.2.8. Implementacja interfejsu użytkownika (366)
 • 10.3. Instalacja aplikacji na serwerze WWW (377)
 • 10.4. Podsumowanie (378)

Rozdział 11. Podsumowanie (379)

Dodatek A. Bibliografia (381)

 • Książki (381)
 • Zasoby internetowe (381)

Skorowidz (383)

Dodaj do koszyka ASP.NET MVC 4. Programowanie aplikacji webowych

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2021 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.