reklama - zainteresowany?

ASP.NET MVC 3 Framework. Zaawansowane programowanie - Helion

ASP.NET MVC 3 Framework. Zaawansowane programowanie
ebook
Autor: Steven Sanderson, Adam Freeman
Tytuł oryginału: Pro ASP.NET MVC 3 Framework
Tłumaczenie: Paweł Gonera
ISBN: 978-83-246-6600-3
stron: 648, Format: ebook
Data wydania: 2012-11-06
Księgarnia: Helion

Cena książki: 29,90 zł (poprzednio: 96,45 zł)
Oszczędzasz: 69% (-66,55 zł)

Dodaj do koszyka ASP.NET MVC 3 Framework. Zaawansowane programowanie

Tagi: .NET - Programowanie | ASP | programowanie-kupon

Twórz rozbudowane aplikacje webowe!

ASP.NET MVC 3 to kolejny krok w ewolucji platformy ASP.NET firmy Microsoft. W tej bibliotece programowania witryn WWW połączono efektywność i schludność architektury model-widok-kontroler (MVC), najnowsze pomysły i techniki programowania zwinnego oraz najlepsze części istniejącej platformy ASP.NET. Jest ona więc alternatywą dla tradycyjnych projektów ASP.NET Web Forms i ma nad tą platformą znaczną przewagę. Szkielet ASP.NET MVC 3 pozwoli Ci błyskawicznie stworzyć skalowalne, łatwe w utrzymaniu i rozwijaniu aplikacje internetowe, a jego wykorzystanie da Ci niepowtarzalną szansę dziecinnie łatwego stosowania testów jednostkowych i podejścia TDD (ang. test driven development). Co jeszcze możesz zyskać dzięki ASP.NET MVC 3?

O tym przekonasz się w trakcie lektury tej wyjątkowej książki. Jej autorzy przyjęli słuszną, zasadę, że dobry przykład mówi więcej niż kilka stron suchej teorii. Zobaczysz więc, jak wzorzec MVC sprawdza się w praktyce, jakie są jego zalety i wady oraz jak unikać typowych pułapek. Nauczysz się korzystać z filtrów, konfigurować kontrolery oraz projektować wydajny model. W dzisiejszych czasach bezpieczeństwo aplikacji stawiane jest na pierwszym miejscu, dlatego szczególną uwagę powinieneś zwrócić na rozdział poświęcony zabezpieczaniu stworzonego przez Ciebie rozwiązania. Ta książka to kompletna pozycja dla każdego programisty ASP.NET.

Sięgnij po nią i przekonaj się, że:

 • wzorzec MVC ułatwia pracę
 • jego zastosowanie korzystnie wpływa na jakość kodu
 • bezpieczeństwo aplikacji jest najważniejsze
 • implementacja wzorca MVC nie musi być trudna!

Wykorzystaj nowoczesne wzorce w Twoich projektach!

Dodaj do koszyka ASP.NET MVC 3 Framework. Zaawansowane programowanie

 

Osoby które kupowały "ASP.NET MVC 3 Framework. Zaawansowane programowanie", wybierały także:

 • ASP.NET 3.5. Programowanie
 • ASP.NET MVC 4. Zaawansowane programowanie
 • ASP.NET MVC. Kurs video. Poziom pierwszy. Programowanie aplikacji internetowych

Dodaj do koszyka ASP.NET MVC 3 Framework. Zaawansowane programowanie

Spis treści

ASP.NET MVC 3 Framework. Zaawansowane programowanie eBook -- spis treści

O autorach (5)

O recenzencie technicznym (7)

Część I Wprowadzenie do ASP.NET MVC 3 (19)

Rozdział 1. Zagadnienia ogólne (21)

 • Krótka historia programowania witryn WWW (21)
  • Tradycyjna technologia ASP.NET Web Forms (21)
  • Co poszło nie tak z ASP.NET Web Forms? (23)
 • Programowanie witryn WWW - stan obecny (23)
  • Standardy WWW oraz REST (24)
  • Programowanie zwinne i sterowane testami (24)
  • Ruby on Rails (25)
  • Sinatra (25)
  • Node.js (25)
 • Najważniejsze zalety ASP.NET MVC (26)
  • Architektura MVC (26)
  • Rozszerzalność (26)
  • Ścisła kontrola nad HTML i HTTP (27)
  • Łatwość testowania (27)
  • Zaawansowany system routingu (28)
  • Zbudowany na najlepszych częściach platformy ASP.NET (28)
  • Nowoczesne API (28)
  • ASP.NET MVC jest open source (29)
 • Kto powinien korzystać z ASP.NET MVC? (29)
  • Porównanie z ASP.NET Web Forms (29)
  • Migracja z Web Forms do MVC (30)
  • Porównanie z Ruby on Rails (30)
  • Porównanie z MonoRail (30)
 • Co nowego w ASP.NET MVC 3? (30)
 • Podsumowanie (31)

Rozdział 2. Przygotowania (33)

 • Przygotowanie stacji roboczej (33)
  • Instalowanie Visual Studio 2010 (33)
  • Instalowanie podstawowego oprogramowania (34)
  • Instalowanie opcjonalnych komponentów (35)
 • Przygotowanie serwera (37)
  • Włączanie roli serwera WWW (37)
  • Instalowanie dodatkowych komponentów (38)
  • Konfigurowanie Web Deployment (39)
 • Uzyskiwanie dalszych informacji (40)
 • Podsumowanie (41)

Rozdział 3. Pierwsza aplikacja MVC (43)

 • Tworzenie nowego projektu ASP.NET MVC (43)
  • Dodawanie pierwszego kontrolera (45)
  • Przedstawiamy ścieżki (47)
 • Generowanie stron WWW (47)
  • Tworzenie i generowanie widoku (47)
  • Dynamiczne dodawanie treści (50)
 • Tworzenie prostej aplikacji wprowadzania danych (51)
  • Przygotowanie sceny (51)
  • Projektowanie modelu danych (52)
  • Łączenie metod akcji (53)
  • Budowanie formularza (55)
  • Obsługa formularzy (57)
  • Dodanie kontroli poprawności (60)
  • Kończymy (63)
 • Podsumowanie (65)

Rozdział 4. Wzorzec MVC (67)

 • Historia MVC (67)
 • Wprowadzenie do wzorca MVC (67)
  • Budowa modelu domeny (68)
  • Implementacja MVC w ASP.NET (69)
  • Porównanie MVC z innymi wzorcami (69)
  • Przedstawiamy wzorzec Smart UI (69)
 • Modelowanie domeny (72)
  • Przykładowy model domeny (73)
  • Wspólny język (73)
  • Agregaty i uproszczenia (74)
  • Definiowanie repozytoriów (75)
 • Budowanie luźno połączonych komponentów (76)
  • Wykorzystanie wstrzykiwania zależności (77)
  • Przykład specyficzny dla MVC (78)
  • Użycie kontenera wstrzykiwania zależności (79)
 • Zaczynamy testy automatyczne (80)
  • Zadania testów jednostkowych (80)
  • Zadania testów integracyjnych (87)
 • Podsumowanie (87)

Rozdział 5. Najważniejsze cechy języka (89)

 • Najważniejsze cechy C# (89)
  • Użycie automatycznie implementowanych właściwości (89)
  • Użycie inicjalizatorów obiektów i kolekcji (91)
  • Użycie metod rozszerzających (93)
  • Użycie wyrażeń lambda (97)
  • Automatyczne wnioskowanie typów (98)
  • Użycie typów anonimowych (99)
  • Wykonywanie zapytań zintegrowanych z językiem (100)
 • Przedstawiamy składnię silnika Razor (105)
  • Tworzenie projektu (105)
  • Prosty widok korzystający z silnika Razor (108)
 • Podsumowanie (115)

Rozdział 6. Ważne narzędzia wspierające MVC (117)

 • Użycie Ninject (117)
  • Tworzenie projektu (119)
  • Zaczynamy korzystać z Ninject (119)
  • Tworzenie łańcucha zależności (121)
  • Definiowanie wartości właściwości i parametrów (122)
  • Użycie samodzielnego łączenia (124)
  • Dołączanie do typu pochodnego (124)
  • Użycie łączenia warunkowego (125)
 • Użycie Ninject w ASP.NET MVC (126)
 • Testowanie jednostkowe w Visual Studio (128)
  • Tworzenie projektu (128)
  • Tworzenie testów jednostkowych (130)
  • Uruchamianie testów (nieudane) (133)
  • Implementacja funkcji (134)
 • Użycie Moq (135)
  • Dodawanie Moq do projektu Visual Studio (135)
  • Tworzenie imitacji za pomocą Moq (135)
  • Testy jednostkowe z użyciem Moq (137)
  • Weryfikowanie przy użyciu Moq (139)
 • Podsumowanie (139)

Rozdział 7. SportsStore - kompletna aplikacja (141)

 • Zaczynamy (142)
  • Tworzenie rozwiązania i projektów w Visual Studio (142)
  • Dodawanie referencji (143)
  • Konfigurowanie kontenera DI (144)
  • Uruchamiamy aplikację (145)
 • Tworzenie modelu domeny (146)
  • Tworzenie abstrakcyjnego repozytorium (147)
  • Tworzenie imitacji repozytorium (148)
 • Wyświetlanie listy produktów (148)
  • Dodawanie kontrolera (148)
  • Dodawanie widoku (149)
  • Konfigurowanie domyślnej ścieżki (150)
  • Uruchamianie aplikacji (151)
 • Przygotowanie bazy danych (151)
  • Tworzenie bazy danych (152)
  • Definiowanie schematu bazy danych (153)
  • Dodawanie danych do bazy (154)
  • Tworzenie kontekstu Entity Framework (154)
  • Tworzenie repozytorium produktów (156)
 • Dodanie stronicowania (157)
  • Wyświetlanie łączy stron (158)
  • Ulepszanie adresów URL (165)
 • Dodawanie stylu (165)
  • Definiowanie wspólnej zawartości w pliku układu (166)
  • Dodanie zasad CSS (167)
  • Tworzenie widoku częściowego (167)
 • Podsumowanie (169)

Rozdział 8. SportsStore - nawigacja i koszyk na zakupy (171)

 • Dodawanie kontrolek nawigacji (171)
  • Filtrowanie listy produktów (171)
  • Ulepszanie schematu URL (172)
  • Budowanie menu nawigacji po kategoriach (175)
  • Poprawianie licznika stron (182)
 • Budowanie koszyka na zakupy (184)
  • Definiowanie encji koszyka (185)
  • Tworzenie przycisków koszyka (188)
  • Implementowanie kontrolera koszyka (189)
  • Wyświetlanie zawartości koszyka (190)
 • Użycie dołączania danych (193)
  • Tworzenie własnego łącznika modelu (193)
 • Kończenie budowania koszyka (197)
  • Usuwanie produktów z koszyka (197)
  • Dodawanie podsumowania koszyka (198)
 • Składanie zamówień (200)
  • Rozszerzanie modelu domeny (200)
  • Dodawanie procesu zamawiania (201)
  • Implementowanie procesora zamówień (204)
  • Rejestrowanie implementacji (206)
  • Dokańczanie kontrolera koszyka (206)
  • Wyświetlanie informacji o błędach systemu kontroli poprawności (210)
  • Wyświetlanie strony podsumowania (210)
 • Podsumowanie (212)

Rozdział 9. SportsStore - administracja (213)

 • Dodajemy zarządzanie katalogiem (213)
  • Tworzenie kontrolera CRUD (214)
  • Generowanie tabeli z produktami dostępnymi w repozytorium (215)
  • Tworzenie nowego pliku układu (216)
  • Implementowanie widoku listy (218)
  • Edycja produktów (221)
  • Tworzenie nowych produktów (232)
  • Usuwanie produktów (232)
 • Zabezpieczanie funkcji administracyjnych (235)
  • Konfiguracja uwierzytelniania Forms (235)
  • Realizacja uwierzytelniania z użyciem filtrów (236)
  • Tworzenie dostawcy uwierzytelniania (238)
  • Tworzenie kontrolera AccountController (239)
  • Tworzenie widoku (240)
 • Przesyłanie zdjęć (242)
  • Rozszerzanie bazy danych (242)
  • Rozszerzanie modelu domeny (244)
  • Tworzenie interfejsu użytkownika do przesyłania plików (244)
  • Zapisywanie zdjęć do bazy danych (245)
  • Implementowanie metody akcji GetImage (246)
  • Wyświetlanie zdjęć produktów (247)
 • Podsumowanie (249)

Część II ASP.NET MVC 3 - szczegółowy opis (251)

Rozdział 10. Przegląd projektu MVC (253)

 • Korzystanie z projektów MVC z Visual Studio (253)
  • Użycie kontrolerów aplikacji internetowej i intranetowej (256)
  • Przedstawiamy konwencje MVC (257)
 • Debugowanie aplikacji MVC (258)
  • Tworzenie projektu (258)
  • Uruchamianie debugera Visual Studio (258)
  • Przerywanie pracy aplikacji przez debuger Visual Studio (260)
  • Użycie opcji Edit and Continue (263)
 • Wstrzykiwanie zależności na poziomie projektu (266)
 • Podsumowanie (268)

Rozdział 11. Adresy URL, routing i obszary (269)

 • Wprowadzenie do systemu routingu (269)
  • Tworzenie projektu routingu (270)
  • Wprowadzenie do wzorców URL (271)
  • Tworzenie i rejestrowanie prostej ścieżki (272)
  • Definiowanie wartości domyślnych (275)
  • Użycie statycznych segmentów adresu URL (277)
  • Definiowanie własnych zmiennych segmentów (280)
  • Definiowanie opcjonalnych segmentów URL (282)
  • Definiowanie ścieżek o zmiennej długości (282)
  • Definiowanie priorytetów kontrolerów na podstawie przestrzeni nazw (284)
  • Ograniczenia ścieżek (286)
  • Routing żądań dla plików dyskowych (290)
  • Pomijanie systemu routingu (292)
 • Generowanie wychodzących adresów URL (293)
  • Przygotowanie projektu (293)
  • Generowanie wychodzących adresów URL w widokach (294)
  • Generowanie wychodzących adresów URL w metodach akcji (299)
  • Generowanie adresu URL na podstawie wybranej ścieżki (300)
 • Dostosowanie systemu routingu (300)
  • Tworzenie własnej implementacji RouteBase (301)
  • Tworzenie własnego obiektu obsługi ścieżki (304)
 • Korzystanie z obszarów (305)
  • Tworzenie obszaru (306)
  • Wypełnianie obszaru (307)
  • Rozwiązywanie problemów z niejednoznacznością kontrolerów (308)
  • Generowanie łączy do akcji z obszarów (310)
 • Najlepsze praktyki schematu adresów URL (310)
  • Twórz jasne i przyjazne dla człowieka adresy URL (310)
  • GET oraz POST - wybierz właściwie (311)
 • Podsumowanie (312)

Rozdział 12. Kontrolery i akcje (313)

 • Wprowadzenie do kontrolerów (313)
  • Przygotowanie projektu (313)
  • Tworzenie kontrolera z użyciem interfejsu IController (313)
  • Tworzenie kontrolera przez dziedziczenie po klasie Controller (314)
 • Odczytywanie danych wejściowych (316)
  • Pobieranie danych z obiektów kontekstu (316)
  • Użycie parametrów metod akcji (317)
 • Tworzenie danych wyjściowych (319)
  • Wyniki akcji (320)
  • Zwracanie kodu HTML przez generowanie widoku (322)
  • Przekazywanie danych z metody akcji do widoku (327)
  • Wykonywanie przekierowań (331)
  • Zwracanie danych tekstowych (333)
  • Zwracanie danych XML (336)
  • Zwracanie danych JSON (336)
  • Zwracanie plików i danych binarnych (337)
  • Zwracanie błędów i kodów HTTP (339)
  • Tworzenie własnego wyniku akcji (341)
 • Podsumowanie (343)

Rozdział 13. Filtry (345)

 • Użycie filtrów (345)
  • Wprowadzenie do czterech podstawowych typów filtrów (346)
  • Dołączanie filtrów do kontrolerów i metod akcji (347)
  • Użycie filtrów autoryzacji (348)
  • Użycie filtrów wyjątków (353)
  • Użycie filtrów akcji i wyniku (356)
  • Użycie innych funkcji filtrów (361)
  • Użycie filtrów wbudowanych (366)
 • Podsumowanie (369)

Rozdział 14. Rozszerzanie kontrolerów (371)

 • Komponenty potoku przetwarzania żądania (371)
 • Tworzenie własnej fabryki kontrolerów (372)
  • Definiowanie własnej fabryki kontrolerów (372)
  • Rejestrowanie własnej fabryki kontrolerów (374)
 • Wykorzystanie wbudowanej fabryki kontrolerów (374)
  • Nadawanie priorytetów przestrzeniom nazw (374)
  • Dostosowywanie sposobu tworzenia kontrolerów w DefaultControllerFactory (375)
 • Tworzenie własnego obiektu wywołującego akcje (377)
 • Użycie wbudowanego obiektu wywołującego akcje (378)
  • Użycie własnych nazw akcji (379)
  • Selekcja metod akcji (380)
  • Użycie selektorów metod akcji do obsługi żądań REST (383)
 • Poprawianie wydajności z użyciem specjalizowanych kontrolerów (385)
  • Użycie kontrolerów bezstanowych (385)
  • Użycie kontrolerów asynchronicznych (386)
 • Podsumowanie (394)

Rozdział 15. Widoki (395)

 • Tworzenie własnego silnika widoku (395)
  • Tworzenie własnej implementacji IView (397)
  • Tworzenie implementacji IViewEngine (397)
  • Rejestrowanie własnego silnika widoku (398)
 • Korzystanie z silnika Razor (401)
  • Sposób generowania widoków przez Razor (401)
  • Wstrzykiwanie zależności w widokach Razor (402)
  • Konfigurowanie wyszukiwania lokalizacji widoków (404)
 • Dodawanie dynamicznych treści do widoku Razor (405)
  • Użycie kodu wbudowanego (405)
 • Użycie metod pomocniczych HTML (410)
  • Tworzenie wewnętrznej metody pomocniczej HTML (411)
  • Tworzenie zewnętrznej metody pomocniczej HTML (411)
  • Użycie wbudowanych metod pomocniczych (413)
 • Zastosowanie sekcji (425)
  • Sprawdzanie istnienia sekcji (427)
  • Generowanie sekcji opcjonalnych (428)
 • Użycie widoków częściowych (428)
  • Tworzenie widoku częściowego (428)
  • Użycie silnie typowanych widoków częściowych (430)
 • Użycie akcji podrzędnych (431)
  • Tworzenie akcji podrzędnych (431)
  • Wywoływanie akcji podrzędnych (432)
 • Podsumowanie (433)

Rozdział 16. Szablony modelu (435)

 • Użycie metod pomocniczych widoku szablonowego (435)
  • Nadawanie stylów wygenerowanym znacznikom HTML (438)
  • Użycie metadanych modelu (440)
  • Użycie metadanych wartości danych (443)
  • Korzystanie z parametrów typów złożonych (447)
 • Dostosowywanie systemu metod pomocniczych widoku szablonowego (448)
  • Tworzenie własnego szablonu edytora (448)
  • Tworzenie własnego szablonu wyświetlania (450)
  • Tworzenie szablonu ogólnego (452)
  • Wymiana szablonów wbudowanych (453)
  • Użycie właściwości ViewData.TemplateInfo (454)
  • Przekazywanie dodatkowych metadanych do szablonu (455)
 • System dostawców metadanych (456)
  • Tworzenie własnego dostawcy metadanych modelu (457)
  • Dostosowywanie adnotacji danych dostawcy metadanych modelu (458)
 • Podsumowanie (459)

Rozdział 17. Dołączanie modelu (461)

 • Użycie dołączania danych (461)
 • Użycie domyślnego łącznika modelu (462)
  • Dołączanie typów prostych (463)
  • Dołączanie typów złożonych (464)
  • Dołączanie tablic i kolekcji (467)
 • Jawne wywoływanie dołączania modelu (469)
  • Ograniczanie dołączania do wybranego źródła danych (470)
  • Obsługa błędów dołączania modelu (471)
 • Użycie dołączania modelu w celu pobierania przesłanych plików (472)
 • Dostosowanie systemu dołączania danych (472)
  • Tworzenie własnego dostawcy wartości (473)
  • Tworzenie łącznika modelu obsługującego zależności (474)
  • Tworzenie własnego łącznika modelu (475)
  • Tworzenie dostawcy łączników modelu (477)
  • Użycie atrybutu ModelBinder (478)
 • Podsumowanie (478)

Rozdział 18. Kontrola poprawności modelu (479)

 • Tworzenie projektu (479)
 • Jawna kontrola poprawności modelu (481)
 • Wyświetlanie komunikatów kontroli poprawności (482)
  • Wyświetlanie komunikatów kontroli poprawności poziomu właściwości (486)
 • Użycie alternatywnych technik kontroli poprawności (487)
  • Kontrola poprawności w łączniku modelu (488)
  • Definiowanie zasad poprawności za pomocą metadanych (491)
  • Definiowanie modeli samokontrolujących się (494)
  • Tworzenie własnego dostawcy kontroli poprawności (495)
 • Użycie kontroli poprawności po stronie klienta (499)
  • Aktywowanie i wyłączanie kontroli poprawności po stronie klienta (499)
  • Użycie kontroli poprawności po stronie klienta (502)
  • Jak działa kontrola poprawności po stronie klienta? (504)
  • Modyfikowanie kontroli poprawności na kliencie (505)
 • Wykonywanie zdalnej kontroli poprawności (511)
 • Podsumowanie (513)

Rozdział 19. Nieprzeszkadzający Ajax (515)

 • Użycie nieprzeszkadzających wywołań Ajax w MVC (515)
  • Tworzenie projektu (515)
  • Włączanie i wyłączanie nieprzeszkadzających wywołań Ajax (518)
  • Użycie nieprzeszkadzających formularzy Ajax (518)
  • Sposób działania nieprzeszkadzających wywołań Ajax (520)
 • Ustawianie opcji Ajax (520)
  • Zapewnienie kontrolowanej degradacji (520)
  • Informowanie użytkownika o realizowanym żądaniu Ajax (522)
  • Wyświetlanie pytania przed wysłaniem żądania (523)
 • Tworzenie łączy Ajax (524)
  • Zapewnienie kontrolowanej degradacji dla łączy (526)
 • Korzystanie z funkcji wywołania zwrotnego w Ajaksie (527)
 • Wykorzystanie JSON (529)
  • Dodanie obsługi JSON do kontrolera (530)
  • Przetwarzanie JSON w przeglądarce (531)
  • Wykrywanie żądań Ajax w metodach akcji (532)
  • Odbieranie danych JSON (533)
 • Podsumowanie (535)

Rozdział 20. jQuery (537)

 • Tworzenie projektu (537)
 • Odwoływanie się do jQuery (539)
 • Tworzenie kodu jQuery (541)
  • Utworzenie środowiska testowego dla jQuery (542)
 • Podstawy jQuery (544)
  • Poznajemy selektory jQuery (545)
  • Użycie filtrów jQuery (546)
  • Poznajemy metody jQuery (548)
  • Czekając na DOM (549)
  • Użycie metod CSS z jQuery (550)
  • Manipulowanie modelem DOM (552)
 • Użycie zdarzeń jQuery (555)
 • Użycie efektów wizualnych jQuery (556)
 • Użycie jQuery UI (558)
  • Odwoływanie się do jQuery UI (558)
  • Tworzenie lepszych przycisków (559)
  • Użycie kontrolki Slider (560)
 • Podsumowanie (562)

Część III Tworzenie udanych projektów ASP.NET MVC 3 (565)

Rozdział 21. Bezpieczeństwo i słabe punkty (567)

 • Każde dane mogą być sfałszowane (567)
  • Fałszowanie żądań HTTP (569)
 • Skrypty międzywitrynowe i wstrzykiwanie HTML (570)
  • Przedstawiamy ataki XSS (570)
  • Kodowanie HTML w Razor (571)
  • Kontrola żądań (572)
  • Kodowanie ciągów znaków JavaScript a XSS (574)
 • Przejęcie sesji (576)
  • Obrona przez sprawdzanie adresu IP klienta (576)
  • Obrona przez ustawienie w cookie znacznika HttpOnly (577)
 • Międzywitrynowe fałszowanie żądań (577)
  • Atak (578)
  • Obrona (578)
  • Ochrona przed atakami CSRF z użyciem metod zapobiegających fałszerstwom (579)
 • Wstrzykiwanie SQL (580)
  • Atak (580)
  • Obrona z użyciem zapytań parametrycznych (581)
  • Obrona z użyciem odwzorowania obiektowo-relacyjnego (581)
 • Bezpieczne korzystanie z biblioteki MVC (581)
  • Nie udostępniaj przypadkowo metod akcji (581)
  • Nie używaj dołączania modelu w celu zmiany wrażliwych właściwości (582)
 • Podsumowanie (582)

Rozdział 22. Uwierzytelnianie i autoryzacja (583)

 • Użycie uwierzytelniania Windows (583)
 • Użycie uwierzytelniania Forms (585)
  • Konfiguracja uwierzytelniania Forms (586)
  • Uwierzytelnianie Forms bez użycia cookies (587)
 • Członkostwo, role i profile (588)
  • Konfigurowanie i wykorzystanie członkostwa (589)
  • Konfigurowanie i wykorzystanie ról (597)
  • Konfigurowanie i wykorzystanie profili (600)
 • Dlaczego nie należy korzystać z uwierzytelniania bazującego na adresach URL (604)
 • Ograniczanie dostępu z użyciem adresów IP oraz domen (604)
 • Podsumowanie (606)

Rozdział 23. Instalacja (607)

 • Przygotowanie aplikacji do dystrybucji (607)
  • Wykrywanie błędów przed instalacją (607)
  • Kontrolowanie dynamicznej kompilacji stron (608)
  • Przygotowanie do instalacji binarnej (609)
  • Przygotowanie pliku Web.config do przekształcania (609)
  • Przygotowanie projektu do instalacji bazy danych (619)
 • Podstawy działania serwera IIS (621)
  • Witryny Web (621)
  • Katalogi wirtualne (621)
  • Pule aplikacji (621)
  • Wiązanie witryn z nazwami hostów, adresami IP oraz portami (622)
 • Przygotowanie serwera do instalacji (622)
 • Instalowanie aplikacji (624)
  • Instalowanie aplikacji przez kopiowanie plików (624)
  • Użycie pakietu instalacyjnego (625)
  • Publikowanie jednym kliknięciem (628)
 • Podsumowanie (629)

  Dodaj do koszyka ASP.NET MVC 3 Framework. Zaawansowane programowanie

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2020 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.