reklama - zainteresowany?

ASP.NET Core, Angular i Bootstrap. Kompletny przybornik front-end developera - Helion

ASP.NET Core, Angular i Bootstrap. Kompletny przybornik front-end developera
ebook
Autor: Simone Chiaretta
Tytuł oryginału: Front-end Development with ASP.NET Core, Angular, and Bootstrap
Tłumaczenie: Robert Górczyński
ISBN: 978-83-283-5195-0
stron: 264, Format: ebook
Data wydania: 2019-01-01
Księgarnia: Helion

Cena książki: 29,40 zł (poprzednio: 49,00 zł)
Oszczędzasz: 40% (-19,60 zł)

Dodaj do koszyka ASP.NET Core, Angular i Bootstrap. Kompletny przybornik front-end developera

Tagi: .NET - Programowanie | AngularJS | ASP | Bootstrap | Inne - Programowanie | Mac OS | Visual Studio - Programowanie

Dobry webdeveloper to wszechstronny webdeveloper. Nie może poprzestawać na znajomości jednego języka i umiejętności korzystania z jednej, konkretnej technologii. Co więcej, rozpowszechnianie się jednostronicowych aplikacji internetowych (ang. Single Page Application, SPA) zaciera wyraźną do niedawna różnicę między pracą programisty back-endu a obowiązkami programisty front-endu. Programiści back-endu muszą dziś poznawać narzędzia do niedawna uznawane za typowe w przyborniku programisty front-endu, takie jak wybrane frameworki JavaScriptu. Powinni też nieźle sobie radzić z technologią CSS. Do tego muszą możliwie szybko zorientować się, które języki i frameworki najlepiej sprostają potrzebom konkretnego projektu.

Ta książka jest przeznaczona dla projektantów, którzy chcą poznać narzędzia do programowania front-endu i nauczyć się ich efektywnego użytkowania w połączeniu z ASP.NET Core MVC. Zawiera najlepsze praktyki tworzenia front-endu i praktyczną wiedzę dotyczącą programowania za pomocą ASP.NET Core MVC. Znalazła się tu również prezentacja najpopularniejszych frameworków i narzędzi służących do tworzenia front-endu, takich jak Angular, Bootstrap, NuGet, Bower, WebPack, Gulp i Azure, ponadto omówiono wprowadzone w Visual Studio 2017 nowe funkcje przeznaczone do tego celu. Przedstawiono także rozwiązania, które umożliwiają wykorzystywanie .NET Core na platformie macOS. Poszczególne koncepcje zostały zilustrowane przejrzystymi fragmentami przykładowego kodu.

W tej książce między innymi:

 • zwięzłe wprowadzenie do ASP.NET Core MVC
 • praca z Angularem w Visual Studio
 • Bootstrap i responsywność stron internetowych
 • narzędzia i technologie przydatne do programowania front-endu
 • zintegrowane podejście do etapów testowania, kompilowania i wdrażania aplikacji

Znakomite frameworki, specjalne narzędzia - poznaj je wszystkie!

Dodaj do koszyka ASP.NET Core, Angular i Bootstrap. Kompletny przybornik front-end developera

 

Osoby które kupowały "ASP.NET Core, Angular i Bootstrap. Kompletny przybornik front-end developera", wybierały także:

 • ASP.NET MVC 4. Programowanie
 • ASP.NET 3.5. Programowanie

Dodaj do koszyka ASP.NET Core, Angular i Bootstrap. Kompletny przybornik front-end developera

Spis treści

ASP.NET Core, Angular i Bootstrap. Kompletny przybornik front-end developera eBook -- spis treści

 

O autorze 11

 

O recenzencie technicznym 13

Podziękowania 15

Przedmowa 17

Wprowadzenie 19

1. Co nowego w ASP.NET Core MVC? 25

 • Prawidłowe nazywanie rzeczy po imieniu 26
  • ASP.NET Core 26
  • .NET Core 26
  • Visual Studio Code 26
  • Visual Studio 2017 27
  • Wersje omówione w książce 27
 • Krótka historia oprogramowania internetowego Microsoft .NET 27
  • ASP.NET Web Forms 28
  • ASP.NET MVC 28
  • ASP.NET Web API 29
  • OWIN i Katana 29
  • Pojawienie się ASP.NET Core i .NET Core 30
 • .NET Core 30
  • Rozpoczęcie pracy z .NET Core 31
  • Narzędzie wiersza poleceń 31
 • Wprowadzenie do ASP.NET 32
  • Ogólne przedstawienie nowego projektu aplikacji ASP.NET Core MVC 32
  • OWIN 36
  • Anatomia aplikacji ASP.NET Core 38
 • Nowe podstawowe funkcje ASP.NET Core 40
  • Środowisko 40
  • Wstrzykiwanie zależności 42
  • Rejestrowanie danych 44
  • Konfiguracja 46
 • Ogólny opis wybranego oprogramowania pośredniczącego ASP.NET Core 50
  • Pakiet Diagnostics 50
  • Udostępnianie plików statycznych 51
  • Frameworki aplikacji 52
 • ASP.NET Core MVC 52
  • Używanie frameworka MVC wewnątrz ASP.NET Core 52
  • Używanie wstrzykiwania zależności w kontrolerach 54
  • Komponent widoku 55
  • Atrybut pomocniczy znacznika 57
  • Szablon projektu API 61
 • Podsumowanie 61

2. Zestaw narzędzi programisty front-endu 63

 • Dodatkowe języki programowania, które należy znać 64
  • Node.js 64
  • JSON 65
  • Sass i Less 66
  • Przyszłość języka JavaScript 68
  • TypeScript 68
 • Frameworki JavaScriptu 70
  • Angular 70
  • Knockout 72
  • React 73
  • jQuery 75
 • Frameworki CSS 76
  • Bootstrap 76
  • Primer CSS 78
  • Material Design Lite 78
  • Semantic UI 79
 • Menedżery pakietów 80
  • NuGet 80
  • Bower 81
  • npm 82
  • Struktura katalogów 83
 • Menedżery zadań 84
 • Podsumowanie 85

3. Angular w pigułce 87

 • Koncepcje Angulara 89
 • Język frameworka Angular 89
 • Przygotowywanie projektu Angulara 90
  • Używanie edytora internetowego 90
  • Używanie projektu startowego 91
  • Używanie narzędzia Angular CLI 91
 • Struktura aplikacji Angular 92
  • Punkt wejścia do aplikacji 92
  • Moduł główny 92
  • Komponent główny 93
  • Kod HTML strony głównej 95
 • Dołączanie danych 95
  • Interpolacja 96
  • Jednokierunkowe dołączanie danych 96
  • Dołączanie zdarzenia 97
  • Dwukierunkowe dołączanie danych 97
 • Dyrektywa 98
 • Usługa i wstrzykiwanie zależności 99
 • Wiele komponentów 101
 • Właściwości wejścia i wyjścia 103
 • Komunikacja z back-endem 105
  • Używanie modułu Http 106
  • Użycie obiektu RxJS Observable 107
 • Używanie Angulara wraz z ASP.NET MVC 110
  • Połączenie projektów Angulara i ASP.NET Core 112
 • Visual Studio 2017 i obsługa frameworka Angular 119
  • Fragmenty kodu 119
  • Lista IntelliSense w plikach TypeScriptu 120
  • Lista IntelliSense w plikach HTML 120
 • Podsumowanie 121

4. Bootstrap w pigułce 123

 • Wprowadzenie do frameworka Bootstrap 124
  • Instalowanie Bootstrapa 124
  • Najważniejsze funkcje 125
 • Style Bootstrapa 126
  • System siatki 126
  • Typografia 130
  • Tabela 131
  • Formularz 131
  • Przycisk 133
 • Komponenty 133
  • Ikona glyphicon 133
  • Rozwijane menu 134
  • Grupa znacznika input 135
  • Nawigacja 136
  • Inne komponenty 142
 • JavaScript 142
  • Treść oparta na kartach 143
  • Modalne okno dialogowe 144
  • Podpowiedź i dymek 146
 • Dostosowanie frameworka Bootstrap do własnych potrzeb za pomocą Less 148
  • Dostosowanie do własnych potrzeb za pomocą witryny internetowej 148
  • Dostosowanie do własnych potrzeb za pomocą Less 149
 • Obsługa Bootstrapa w Visual Studio 2017 i ASP.NET Core 150
  • Rozszerzenie Bootstrap Snippet Pack 152
  • Rozszerzenie Glyphfriend 153
  • Atrybut pomocniczy znacznika w ASP.NET Core 154
 • Podsumowanie 155

5. Zarządzanie zależnościami za pomocą menedżerów NuGet i Bower 157

 • Ogólne koncepcje 158
 • Menedżer NuGet 159
  • Pobieranie pakietów za pomocą NuGeta 159
  • Publikowanie własnych pakietów 163
 • Menedżer npm 165
  • Instalowanie menedżera npm 165
  • Używanie menedżera npm 165
  • Gdzie są instalowane pakiety? 168
 • Menedżer Bower 168
  • Instalowanie menedżera Bower 168
  • Pobieranie pakietów za pomocą Bowera 168
  • Gdzie są instalowane pakiety? 170
  • Tworzenie własnego pakietu 171
 • Podsumowanie 171

6. Tworzenie aplikacji za pomocą narzędzi Gulp i webpack 173

 • Na czym polega działanie systemu kompilacji front-endu? 174
 • Dokładniejsze omówienie narzędzia Gulp 175
  • Rozpoczęcie pracy z narzędziem Gulp 175
  • Plik gulpfile.js 175
  • Typowy plik kompilacji Gulp 177
  • Więcej przepisów na Gulpa 179
  • Sprawdzenie kodu JavaScriptu za pomocą wtyczki JSHint 180
 • Wprowadzenie do narzędzia webpack 184
  • Podstawowe koncepcje narzędzia webpack 184
  • Używanie narzędzia webpack 184
  • Kolejne możliwości narzędzia webpack 188
 • Visual Studio 2017 i systemy kompilacji 189
  • Rozszerzenie Bundler & Minifier 189
  • Okno Eksplorator modułu uruchamiającego zadania 192
  • Lista IntelliSense dla narzędzia Gulp 193
 • Podsumowanie 194

7. Wdrażanie aplikacji ASP.NET Core 195

 • Nowy model hostingu ASP.NET Core 195
 • Wdrożenie w serwerze IIS 197
  • Upewnienie się o dostępności serwera IIS 197
  • Instalowanie AspNetCoreModule 199
  • Publikowanie aplikacji za pomocą wiersza poleceń 199
  • Utworzenie witryny internetowej 200
  • Publikowanie aplikacji za pomocą Visual Studio 201
 • Wdrażanie do Azure 202
  • Wdrażanie do Azure za pomocą Visual Studio i metody Web Deploy 203
  • Ciągłe wdrażanie do Azure za pomocą systemu git 206
 • Wdrażanie do kontenera Docker 210
  • Instalowanie obsługi Dockera 210
  • Publikowanie obrazu Dockera 213
 • Podsumowanie 214

8. Programowanie poza Windowsem 215

 • Instalowanie .NET CORE w systemie macOS 216
 • Tworzenie pierwszej aplikacji ASP.NET Core w systemie macOS 217
  • Używanie narzędzia dotnet 217
  • Używanie narzędzia Yeoman 220
 • Visual Studio Code 222
  • Konfigurowanie Visual Studio Code 222
  • Funkcje programistyczne oferowane przez Visual Studio Code 223
  • OmniSharp 229
  • Inne środowiska IDE 229
 • Używanie narzędzi działających w powłoce 230
 • Podsumowanie 230

9. Zebranie wszystkiego w całość 231

 • Tworzenie witryny internetowej wyświetlającej wyniki trójboju 232
 • Tworzenie witryny administracyjnej 232
  • Konfigurowanie Entity Framework 235
  • Tworzenie stron obsługujących operacje CRUD 240
 • Tworzenie witryny rejestracji 243
 • Wyświetlanie wyników w czasie rzeczywistym 247
  • Tworzenie działającej po stronie klienta aplikacji Angular 247
  • Tworzenie API sieciowego 252
 • Nawiązywanie połączenia z urządzeniami IoT 255
 • Wdrażanie aplikacji 258
 • Podsumowanie 260

Skorowidz 261

Dodaj do koszyka ASP.NET Core, Angular i Bootstrap. Kompletny przybornik front-end developera

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2021 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.