reklama - zainteresowany?

Zrozumieć Bitcoin. Programowanie kryptowalut od podstaw - Helion


ebook
Autor: Jimmy Song
Tytuł oryginału: Programming Bitcoin: Learn How to Program Bitcoin from Scratch
ISBN: 978-83-283-5924-6
Format: ebook
Data wydania: 2019-10-01
Księgarnia: Helion

Cena książki: 38,35 zł (poprzednio: 59,00 zł)
Oszczędzasz: 35% (-20,65 zł)

Dodaj do koszyka

Dodaj do koszyka

 

Osoby które kupowały "Zrozumieć Bitcoin. Programowanie kryptowalut od podstaw", wybierały także:

 • Windows Media Center. Domowe centrum rozrywki
 • E-sport. Optymalizacja gracza

Dodaj do koszyka

Spis treści

Zrozumieć Bitcoin. Programowanie kryptowalut od podstaw eBook -- spis treści

 • Przedmowa
 • Wprowadzenie
  • Dla kogo jest przeznaczona ta książka?
  • Co muszę umieć?
  • Jak uporządkowany jest materiał w tej książce?
  • Przygotowanie środowiska
  • Rozwiązania
  • Konwencje zastosowane w tej książce
  • Korzystanie z kodu zawartego w tej książce
  • Podziękowania
 • Rozdział 1. Ciała skończone
  • Trochę matematyki wyższej
  • Definicja ciała skończonego
  • Definiowanie zbiorów skończonych
   • Tworzenie ciała skończonego w Pythonie
   • Ćwiczenie 1.
  • Arytmetyka modulo
   • Arytmetyka modulo w Pythonie
  • Dodawanie i odejmowanie w ciele skończonym
   • Ćwiczenie 2.
   • Programowanie dodawania i odejmowania w Pythonie
   • Ćwiczenie 3.
  • Mnożenie i potęgowanie w ciele skończonym
   • Ćwiczenie 4.
   • Ćwiczenie 5.
   • Programowanie mnożenia w Pythonie
   • Ćwiczenie 6.
   • Programowanie potęgowania w Pythonie
   • Ćwiczenie 7.
  • Dzielenie w ciele skończonym
   • Ćwiczenie 8.
   • Ćwiczenie 9.
  • Redefiniowanie potęgowania
  • Podsumowanie
 • Rozdział 2. Krzywe eliptyczne
  • Definicja
  • Kodowanie krzywych eliptycznych w Pythonie
   • Ćwiczenie 1.
   • Ćwiczenie 2.
  • Dodawanie punktów
  • Matematyka dodawania punktów
  • Programowanie dodawania punktów
   • Ćwiczenie 3.
  • Dodawanie punktów, gdy x1 x2
   • Ćwiczenie 4.
  • Dodawanie punktów, gdy x1 x2
   • Ćwiczenie 5.
  • Dodawanie punktów, gdy P1 = P2
   • Ćwiczenie 6.
  • Programowanie dodawania punktów, gdy P1= P2
   • Ćwiczenie 7.
  • Programowanie jeszcze jednego przypadku
  • Podsumowanie
 • Rozdział 3. Kryptografia krzywych eliptycznych
  • Krzywe eliptyczne nad ciałem liczb rzeczywistych
  • Krzywe eliptyczne nad ciałami skończonymi
   • Ćwiczenie 1.
  • Programowanie krzywych eliptycznych nad ciałami skończonymi
  • Dodawanie punktów nad ciałami skończonymi
  • Programowanie dodawania punktów na krzywej nad ciałami skończonymi
   • Ćwiczenie 2.
   • Ćwiczenie 3.
  • Mnożenie skalarne dla krzywych eliptycznych
   • Ćwiczenie 4.
  • Mnożenie skalarne druga odsłona
  • Grupy w matematyce
   • Element neutralny
   • Zamkniętość
   • Element odwrotny
   • Przemienność
   • Łączność
   • Ćwiczenie 5.
  • Programowanie mnożenia skalarnego
  • Definiowanie krzywej dla Bitcoina
   • Korzystanie z krzywej secp256k1
  • Kryptografia klucza publicznego
  • Podpisywanie i weryfikacja
   • Wpisywanie celu
   • Szczegóły weryfikacji
   • Weryfikacja podpisu
   • Ćwiczenie 6.
   • Programowanie weryfikacji podpisów
   • Szczegóły podpisywania
   • Tworzenie podpisu
   • Ćwiczenie 7.
   • Programowanie podpisywania komunikatów
  • Podsumowanie
 • Rozdział 4. Serializacja
  • Nieskompresowany format SEC
   • Ćwiczenie 1.
  • Skompresowany format SEC
   • Ćwiczenie 2.
  • Podpisy DER
   • Ćwiczenie 3.
  • Base58
   • Przesyłanie klucza publicznego
   • Ćwiczenie 4.
   • Format adresu
   • Ćwiczenie 5.
   • Format WIF
   • Ćwiczenie 6.
  • Porządek bajtowy (big- i little-endian) dodatkowe informacje
   • Ćwiczenie 7.
   • Ćwiczenie 8.
   • Ćwiczenie 9.
  • Podsumowanie
 • Rozdział 5. Transakcje
  • Składniki transakcji
  • Wersja
   • Ćwiczenie 1.
  • Wejścia
   • Przetwarzanie pola ze skryptem
   • Ćwiczenie 2.
  • Wyjścia
   • Ćwiczenie 3.
  • Czas blokady
   • Ćwiczenie 4.
   • Ćwiczenie 5.
  • Kodowanie transakcji
  • Opłata transakcyjna
   • Obliczanie opłaty transakcyjnej
   • Ćwiczenie 6.
  • Podsumowanie
 • Rozdział 6. Język Script
  • Zasada działania języka Script
  • Jak działa Script?
  • Przykładowe operacje
   • Programowanie obsługi kodów operacji
   • Ćwiczenie 1.
  • Przetwarzanie pól ze skryptami
   • Programowanie analizatora składniowego i serializatora pól skryptów
  • Scalanie pól ze skryptami
   • Programowanie scalania skryptów
  • Skrypty standardowe
  • p2pk
   • Programowanie interpretera skryptów
   • Elementy stosu pod lupą
   • Ćwiczenie 2.
  • Problemy z p2pk
  • Rozwiązywanie problemów za pomocą p2pkh
   • p2pkh
  • Skrypty mogą być konstruowane dowolnie
   • Ćwiczenie 3.
   • Użyteczność skryptów
   • Ćwiczenie 4.
   • Wyzwanie: znalezienie kolizji SHA-1
  • Podsumowanie
 • Rozdział 7. Tworzenie i walidacja transakcji
  • Walidacja transakcji
   • Sprawdzanie wydania wejść
   • Sprawdzanie sumy wejść i sumy wyjść
   • Sprawdzanie podpisu
    • Krok 1.: zerujemy wszystkie skrypty ScriptSig
    • Krok 2.: zastępujemy ScriptSig podpisywanego wejścia poprzednim ScriptPubKey
    • Krok 3.: dołączamy typ skrótu
   • Ćwiczenie 1.
   • Ćwiczenie 2.
   • Weryfikacja całej transakcji
  • Tworzenie transakcji
   • Konstruowanie transakcji
   • Tworzenie transakcji
   • Podpisywanie transakcji
   • Ćwiczenie 3.
  • Tworzenie własnych transakcji w testnecie
   • Ćwiczenie 4.
   • Ćwiczenie 5.
  • Podsumowanie
 • Rozdział 8. Pay-to-script-hash
  • Czysty multisig
  • Programowanie obsługi OP_CHECKMULTISIG
   • Ćwiczenie 1.
  • Problemy z czystym multisig
  • Pay-to-script-hash (p2sh)
  • Programowanie p2sh
   • Bardziej skomplikowane skrypty
   • Adresy
   • Ćwiczenie 2.
   • Ćwiczenie 3.
   • Weryfikacja podpisów p2sh
    • Krok 1.: zerujemy wszystkie skrypty ScriptSig
    • Krok 2.: zastępujemy ScriptSig podpisywanego wejścia p2sh skryptem RedeemScript
    • Krok 3.: dołączamy typ skrótu
   • Ćwiczenie 4.
   • Ćwiczenie 5.
  • Podsumowanie
 • Rozdział 9. Bloki
  • Transakcje coinbase
   • Ćwiczenie 1.
   • ScriptSig
   • BIP0034
   • Ćwiczenie 2.
  • Nagłówki bloków
   • Ćwiczenie 3.
   • Ćwiczenie 4.
   • Ćwiczenie 5.
   • Wersja
   • Ćwiczenie 6.
   • Ćwiczenie 7.
   • Ćwiczenie 8.
   • Poprzedni blok
   • Korzeń drzewa skrótów
   • Znacznik czasu
   • Sekwencja bitowa
   • Wartość nonce
  • Dowód pracy
   • W jaki sposób górnik generuje nowe skróty?
   • Cel
   • Ćwiczenie 9.
   • Trudność
   • Ćwiczenie 10.
   • Sprawdzanie dowodu pracy
   • Ćwiczenie 11.
   • Zmiana trudności
   • Ćwiczenie 12.
   • Ćwiczenie 13.
  • Podsumowanie
 • Rozdział 10. Techniki sieciowe
  • Komunikaty sieciowe
   • Ćwiczenie 1.
   • Ćwiczenie 2.
   • Ćwiczenie 3.
  • Interpretowanie treści komunikatu
   • Ćwiczenie 4.
  • Uzgadnianie komunikacji w sieci
  • Łączenie się z siecią
   • Ćwiczenie 5.
  • Odbieranie nagłówków bloków
   • Ćwiczenie 6.
  • Odpowiedź z nagłówkami
  • Podsumowanie
 • Rozdział 11. Uproszczona weryfikacja płatności
  • Motywacja
  • Drzewo skrótów
  • Element nadrzędny
   • Ćwiczenie 1.
  • Poziom nadrzędny drzewa skrótów
   • Ćwiczenie 2.
  • Korzeń drzewa skrótów
   • Ćwiczenie 3.
  • Korzeń drzewa skrótów w blokach
   • Ćwiczenie 4.
  • Korzystanie z drzewa skrótów
  • Blok drzewa skrótów
   • Struktura drzewa skrótów
   • Ćwiczenie 5.
   • Programowanie obsługi drzewa skrótów
   • Komunikat sieciowy merkleblock
   • Ćwiczenie 6.
   • Wykorzystanie flag bitowych i skrótów
   • Ćwiczenie 7.
  • Podsumowanie
 • Rozdział 12. Filtry Blooma
  • Czym jest filtr Blooma?
   • Ćwiczenie 1.
   • Krok dalej
  • Filtry Blooma według BIP0037
   • Ćwiczenie 2.
   • Ćwiczenie 3.
  • Ładowanie filtra Blooma
   • Ćwiczenie 4.
  • Pobieranie bloków drzewa skrótów
   • Ćwiczenie 5.
  • Pobieranie interesujących nas transakcji
   • Ćwiczenie 6.
  • Podsumowanie
 • Rozdział 13. Segwit
  • Pay-to-witness-pubkey-hash (p2wpkh)
   • Kowalność transakcji
   • Eliminowanie kowalności
  • Transakcje p2wpkh
  • p2sh-p2wpkh
  • Programowanie p2wpkh i p2sh-p2wpkh
  • Pay-to-witness-script-hash (p2wsh)
  • p2sh-p2wsh
  • Programowanie p2wsh i p2sh-p2wsh
  • Inne usprawnienia
  • Podsumowanie
 • Rozdział 14. Tematy zaawansowane i dalsze kroki
  • Proponowane tematy do dalszej nauki
   • Portfele
    • Hierarchiczne portfele deterministyczne
    • Seedy mnemoniczne
   • Kanały płatnicze i sieć Lightning
  • Społeczność
  • Proponowane dalsze projekty
   • Portfel testnetowy
   • Eksplorator bloków
   • Sklep internetowy
   • Biblioteka narzędzi
   • Poszukiwanie pracy
  • Podsumowanie
 • Dodatek A Rozwiązania ćwiczeń
  • Rozdział 1. Ciała skończone
   • Ćwiczenie 1.
   • Ćwiczenie 2.
   • Ćwiczenie 3.
   • Ćwiczenie 4.
   • Ćwiczenie 5.
   • Ćwiczenie 6.
   • Ćwiczenie 7.
   • Ćwiczenie 8.
   • Ćwiczenie 9.
  • Rozdział 2. Krzywe eliptyczne
   • Ćwiczenie 1.
   • Ćwiczenie 2.
   • Ćwiczenie 3.
   • Ćwiczenie 4.
   • Ćwiczenie 5.
   • Ćwiczenie 6.
   • Ćwiczenie 7.
  • Rozdział 3. Kryptografia krzywych eliptycznych
   • Ćwiczenie 1.
   • Ćwiczenie 2.
   • Ćwiczenie 3.
   • Ćwiczenie 4.
   • Ćwiczenie 5.
   • Ćwiczenie 6.
   • Ćwiczenie 7.
  • Rozdział 4. Serializacja
   • Ćwiczenie 1.
   • Ćwiczenie 2.
   • Ćwiczenie 3.
   • Ćwiczenie 4.
   • Ćwiczenie 5.
   • Ćwiczenie 6.
   • Ćwiczenie 7.
   • Ćwiczenie 8.
   • Ćwiczenie 9.
  • Rozdział 5. Transakcje
   • Ćwiczenie 1.
   • Ćwiczenie 2.
   • Ćwiczenie 3.
   • Ćwiczenie 4.
   • Ćwiczenie 5.
   • Ćwiczenie 6.
  • Rozdział 6. Język Script
   • Ćwiczenie 1.
   • Ćwiczenie 2.
   • Ćwiczenie 3.
   • Ćwiczenie 4.
  • Rozdział 7. Tworzenie i walidacja transakcji
   • Ćwiczenie 1.
   • Ćwiczenie 2.
   • Ćwiczenie 3.
   • Ćwiczenie 4.
   • Ćwiczenie 5.
  • Rozdział 8. Pay-to-script-hash
   • Ćwiczenie 1.
   • Ćwiczenie 2.
   • Ćwiczenie 3.
   • Ćwiczenie 4.
   • Ćwiczenie 5.
  • Rozdział 9. Bloki
   • Ćwiczenie 1.
   • Ćwiczenie 2.
   • Ćwiczenie 3.
   • Ćwiczenie 4.
   • Ćwiczenie 5.
   • Ćwiczenie 6.
   • Ćwiczenie 7.
   • Ćwiczenie 8.
   • Ćwiczenie 9.
   • Ćwiczenie 10.
   • Ćwiczenie 11.
   • Ćwiczenie 12.
   • Ćwiczenie 13.
  • Rozdział 10. Techniki sieciowe
   • Ćwiczenie 1.
   • Ćwiczenie 2.
   • Ćwiczenie 3.
   • Ćwiczenie 4.
   • Ćwiczenie 5.
   • Ćwiczenie 6.
  • Rozdział 11. Uproszczona weryfikacja płatności
   • Ćwiczenie 1.
   • Ćwiczenie 2.
   • Ćwiczenie 3.
   • Ćwiczenie 4.
   • Ćwiczenie 5.
   • Ćwiczenie 6.
   • Ćwiczenie 7.
  • Rozdział 12. Filtry Blooma
   • Ćwiczenie 1.
   • Ćwiczenie 2.
   • Ćwiczenie 3.
   • Ćwiczenie 4.
   • Ćwiczenie 5.
   • Ćwiczenie 6.
   • O autorze
   • Kolofon

Dodaj do koszyka

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2020 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.