reklama - zainteresowany?

Xamarin. Tworzenie interfejsów użytkownika - Helion


ebook
Autor: Steven F. Daniel
Tytuł oryginału: Mastering Xamarin UI Development
Tłumaczenie: Łukasz Piwko
ISBN: 978-83-283-3949-1
stron: 360, Format: ebook
Data wydania: 2017-12-15
Księgarnia: Helion

Cena książki: 33,50 zł (poprzednio: 67,00 zł)
Oszczędzasz: 50% (-33,50 zł)

Dodaj do koszyka

Tagi: Android | C# - Programowanie | Inne - Programowanie

Platforma Xamarin jest wszechstronnym, nowoczesnym narzędziem do budowania aplikacji działających w wielu systemach. Pozwala na pisanie kodu w języku C# i ułatwia tworzenie niestandardowych widoków, układów i kontrolek. Interfejsy graficzne tworzone w Xamarin urzekają swoją estetyką. Platformy Xamarin i Xamarin.Forms zdobywają coraz większą popularność i właściwie stają się standardową technologią pisania oprogramowania na urządzenia mobilne.

Dzięki tej książce dowiesz się, jak zaimplementować struktury i układy interfejsu użytkownika, a także jak tworzyć własne elementy i pisać służące do ich obsługi skrypty C#. Poznasz architekturę MVVM i nauczysz się jej implementacji w swoich aplikacjach. Zrozumiesz trudniejsze zagadnienia, takie jak włączanie do aplikacji funkcji specyficznych dla danej platformy mobilnej, współpraca z usługami Microsoft Azure App, korzystanie z pakietu SDK Facebooka oraz obsługa zewnętrznych bibliotek, takich jak Razor. Dowiesz się też, jak zaimplementować kluczowe techniki wiązania danych i efektów wizualnych w interfejsach użytkownika za pomocą własnych rendererów i interfejsu API PlatformEffects.

W książce między innymi:

 • Model aplikacji w postaci klas C#
 • Wzorzec MVVM i implementacja architektury zgodnej z tym wzorcem
 • Funkcje zależne od lokalizacji
 • Komponenty współpracujące z bazą SQLite
 • Testy aplikacji za pomocą narzędzi NUnit i UITest

Oto Xamarin: funkcjonalność, elastyczność, niezależność od platformy!


Steven F. Daniel jest prezesem australijskiej firmy programistycznej GENIESOFT STUDIOS. Od niemal 20 lat tworzy oprogramowanie na komputery PC i urządzenia mobilne. Jest znany z tego, że chętnie się dzieli swoim bogatym doświadczeniem z programistami, a środowisko Xamarin to jedno z jego ulubionych narzędzi. Daniel należy do SQLSIG (SQL Server Special Interest Group), Melbourne CocoaHeads i Java Community.

Dodaj do koszyka

 

Osoby które kupowały "Xamarin. Tworzenie interfejsów użytkownika", wybierały także:

 • Android Flash. Zaawansowane programowanie aplikacji mobilnych

Dodaj do koszyka

Spis treści

Xamarin. Tworzenie interfejsów użytkownika eBook -- spis treści

 • Podziękowania
 • Zespół wydania oryginalnego
 • O autorze
 • O recenzentach
 • Wstęp
  • Zawartość książki
  • Co jest potrzebne
  • Adresaci książki
  • Konwencje typograficzne
  • Przykłady kodu do pobrania
 • Rozdział 1. Tworzenie macierzystej aplikacji TrackMyWalks
  • Tworzenie rozwiązania TrackMyWalks
   • Aktualizowanie pakietów rozwiązania TrackMyWalks
  • Tworzenie modelu TrackMyWalks
  • Tworzenie strony głównej prezentacji szlaków
  • Tworzenie strony treści nowego wpisu
  • Strona opisu szlaku
   • Dodawanie pakietu NuGet Xamarin.Forms.Maps
  • Tworzenie strony treści DistanceTravelledPage
  • Tworzenie strony ekranu startowego
   • Modyfikacja klasy App Xamarin.Forms
  • Różnice między Xamarin Studio i Visual Studio
  • Uruchamianie aplikacji TrackMyWalks w symulatorze
  • Podsumowanie
 • Rozdział 2. MVVM i wiązanie danych
  • Wzorzec architekturalny MVVM
  • Implementowanie modeli widoków MVVM w aplikacji
  • Tworzenie klasy WalkBaseViewModel
  • Implementowanie klasy WalksPageViewModel
   • Przystosowywanie strony głównej szlaków do modelu MVVM
  • Implementowanie modelu widoku strony wprowadzania nowego wpisu
   • Przystosowywanie strony WalksEntryPage do modelu MVVM
  • Implementowanie modelu widoku strony szlaku
   • Przystosowywanie strony WalksTrailPage do modelu MVVM
  • Implementowanie modelu DistanceTravelledViewModel
   • Przystosowywanie strony DistanceTravelledPage do modelu MVVM
  • Podsumowanie
 • Rozdział 3. Nawigacja po modelu MVVM według Xamarin.Forms
  • Interfejs API nawigacji Xamarin.Forms
  • Różnice między nawigacją i modelami widoków
  • Implementowanie usługi nawigacji
   • Tworzenie interfejsu usługi nawigacji
   • Tworzenie usługi nawigacji pośród modeli widoków
   • Przystosowywanie modelu WalkBaseViewModel do korzystania z usługi nawigacji
   • Modyfikowanie modelu widoku strony głównej szlaków i usługi nawigacji
   • Dostosowywanie strony głównej szlaków do korzystania ze zmienionego modelu widoku
   • Modyfikowanie modelu widoku strony dodawania wpisów i usługi nawigacji
   • Dostosowywanie strony WalksEntryPage do zmienionego modelu widoku
   • Modyfikowanie modelu widoku strony szlaku i usługi nawigacji
   • Przystosowywanie strony WalksTrailPage do korzystania ze zmienionego modelu widoku
   • Modyfikowanie modelu widoku przebytego dystansu i usługi nawigacji
   • Przystosowywanie strony DistanceTravelledPage do korzystania z odnowionego modelu widoku
   • Dostosowywanie klasy Xamarin.Forms.App do korzystania z usługi nawigacji
  • Podsumowanie
 • Rozdział 4. Funkcje dotyczące lokalizacji
  • Tworzenie i używanie usług specyficznych dla konkretnej platformy
   • Tworzenie interfejsu usługi lokalizacji dla aplikacji TrackMyWalks
   • Klasa usługi lokalizacji dla platformy Android
   • Klasa usługi lokalizacji dla platformy iOS
   • Włączanie aktualizacji w tle i sprawdzanie aktualnej pozycji użytkownika
   • Dostosowywanie klasy WalkEntryViewModel do współpracy z usługą lokalizacji
   • Dostosowywanie klasy DistanceTravelledViewModel do usługi lokalizacyjnej
   • Rejestrowanie modeli widoków na stronie SplashPage
   • Integrowanie klasy MainActivity z Xamarin.Forms.Maps
   • Dodawanie do klasy Xamarin.Forms.App funkcji specyficznych dla platform
  • Podsumowanie
 • Rozdział 5. Regulacja parametrów interfejsu użytkownika
  • Tworzenie klasy DataTemplate dla aplikacji TrackMyWalks
   • Wykorzystywanie szablonu danych na stronie głównej
  • Tworzenie elementu wyboru opcji dla platformy iOS
  • Tworzenie renderera dla własnej kontrolki dla platformy iOS
   • Stosowanie własnego elementu wyboru opcji na stronie WalksEntryPage
  • Tworzenie efektów dla systemu iOS za pomocą API Effects
  • Tworzenie efektów dla platformy Android za pomocą interfejsu API Effects
  • Implementowanie konwerterów wartości w aplikacji TrackMyWalks
   • Wykorzystywanie konwertera w klasie WalkBaseViewModel
   • Wykorzystywanie konwertera logicznego w modelu WalksPageViewModel
   • Dostosowywanie strony głównej do zmienionego modelu widoku
   • Stosowanie zmienionego modelu widoku na stronie WalksTrailPage
   • Wykorzystywanie zmienionego modelu widoku na stronie DistanceTravelledPage
   • Wykorzystywanie efektów platformy w klasie WalkCellDataTemplate
  • Podsumowanie
 • Rozdział 6. Szablony Razor
  • Podstawy biblioteki Razor
  • Tworzenie i implementowanie szablonów Razor w Xamarin Studio
   • Dodawanie pakietu SQLite.Net do rozwiązania BookLibrary
  • Tworzenie i implementowanie opakowania bazy danych książek
  • Tworzenie i implementowanie opakowania bazy danych aplikacji BookLibrary
  • Tworzenie i implementowanie strony głównej listy książek
  • Tworzenie i implementowanie szablonu BookLibraryAdd
  • Tworzenie i implementowanie szablonu BookLibraryEdit
  • Tworzenie i implementowanie klasy WebViewController
   • Rozbudowa arkusza stylów biblioteki książek
  • Podsumowanie
 • Rozdział 7. API Data Access i usługi aplikacji Microsoft Azure
  • Rejestracja aplikacji TrackMyWalks w Microsoft Azure
   • Dodawanie pakietu NuGet Json.Net do aplikacji TrackMyWalks
   • Dodawanie pakietu NuGet HttpClient do aplikacji TrackMyWalks
   • Wykorzystywanie biblioteki Json.Net w modelu WalkEntries
  • Tworzenie klasy usługi sieciowej HTTP dla aplikacji TrackMyWalks
  • Tworzenie API DataService dla aplikacji TrackMyWalks
  • Tworzenie klasy API DataService dla aplikacji TrackMyWalks
   • Zmiany w klasie WalkBaseViewModel, aby móc korzystać z API DataService
   • Dostosowywanie klasy WalkEntryViewModel do interfejsu DataService
   • Dostosowywanie klasy WalksPageViewModel do API DataService
   • Dostosowywanie strony WalksPage do nowego modelu widoku
   • Dostosowywanie klasy elementu wyboru opcji do platformy iOS
   • Dostosowywanie strony WalksEntryPage do nowego elementu wyboru opcji
  • Podsumowanie
 • Rozdział 8. Uspołecznianie aplikacji, czyli jak korzystać z API Facebooka
  • Rejestracja aplikacji TrackMyWalks na Facebooku
   • Dodawanie pakietu Xamarin.Auth do aplikacji TrackMyWalks
   • Dodawanie biblioteki SDK Facebooka do aplikacji TrackMyWalks
  • Tworzenie modelu użytkownika Facebooka w aplikacji TrackMyWalks
   • Tworzenie klasy FacebookCredentials w aplikacji TrackMyWalks
   • Logowanie do aplikacji TrackMyWalks za pomocą Facebooka
   • Tworzenie klasy logowania na Facebooku w aplikacji TrackMyWalks (iOS)
  • Dostosowywanie interfejsu NavigationService do aplikacji TrackMyWalks
   • Dostosowywanie klasy NavigationService do aplikacji TrackMyWalks
  • Dostosowywanie strony WalksPage do mechanizmu logowania Facebooka
   • Uzdatnianie modelu widoku WalksPage do współpracy z FacebookApiUser
   • Dostosowywanie klasy DistanceTravelledPage do aplikacji TrackMyWalks
   • Obsługa logowania na Facebooku przez klasę Xamarin.Forms App
   • Funkcjonalność Facebooka w aplikacji TrackMyWalks
  • Podsumowanie
 • Rozdział 9. Testowanie jednostkowe aplikacji Xamarin.Forms przy użyciu środowisk NUnit i UITest
  • Tworzenie folderu rozwiązania testów jednostkowych w Xamarin Studio
  • Tworzenie projektu testów jednostkowych w Xamarin Studio
   • Dodawanie pakietu NuGet Moq do projektu testów jednostkowych
   • Dodawanie projektu TrackMyWalks do TrackMyWalks.UnitTests
   • Implementowanie klasy testowej NUnit WalksTrailViewModel
   • Implementowanie klasy testowej NUnit WalkEntryViewModel
   • Wykonywanie testów TrackMyWalks.UnitTests w Xamarin Studio
  • Tworzenie projektu testowania interfejsu użytkownika w Xamarin Studio
  • Najczęściej używane metody UITest
   • Przygotowywanie i inicjalizowanie aplikacji TrackMyWalks do testów UITest
   • Implementowanie CreateNewWalkEntry przy użyciu UITest.Framework
  • Dodawanie agenta Xamarin Test Cloud do projektu iOS
   • Dostosowywanie klasy AppDelegate do współpracy z Xamarin Test Cloud Agent
  • Testowanie aplikacji TrackMyWalks za pomocą testów UITest w Xamarin Studio
  • Podsumowanie
 • Rozdział 10. Pakowanie i wdrażanie aplikacji Xamarin.Forms
  • Tworzenie i przygotowywanie zespołu programistów iOS
  • Tworzenie certyfikatu dla aplikacji iOS TrackMyWalks
   • Uzyskiwanie certyfikatu programistycznego iOS od firmy Apple
   • Tworzenie identyfikatora aplikacji TrackMyWalks (iOS)
  • Tworzenie profilu dostarczania aplikacji TrackMyWalks
  • Przygotowywanie aplikacji TrackMyWalks (iOS) do wysłania do weryfikacji
   • Wysyłanie aplikacji TrackMyWalks (iOS) do iTunes Connect przy użyciu Xamarin Studio
  • Podsumowanie

Dodaj do koszyka

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2021 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.