reklama - zainteresowany?

XML na poważnie - Helion


Autor: Przemysław Kazienko, Krzysztof Gwiazda
ISBN: 83-7197-765-4
stron: 464, Format: B5, okładka: miękka
Data wydania: 2002-06-10
Księgarnia: Helion

Cena książki: 85,00 zł

Dodaj do koszyka

Tagi: XML i XSLT - Programowanie

Książka ta to przegląd głównych standardów związanych z językiem XML:

 • XML 1.0.
 • DTD -- opis struktury dokumentu.
 • XSLT -- transformacje dokumentów.
 • XPath -- nawigacja i wyszukiwanie.
 • XPointer -- wskazania wewnątrz dokumentów.
 • DOM (Level 1, 2, 3) -- dostęp do dokumentu jako drzewa węzłów.
 • SAX -- zdarzeniowe przetwarzanie dokumentów.
 • Namespaces -- przestrzenie nazw.

a także najnowszych standardów zatwierdzonych w 2001 r.:

 • XML Schema -- schematy zawartości.
 • XLink -- odsyłacze hipertekstowe.
 • XSL FO -- prezentacja danych.
 • XML Base -- adresy odniesienia.
 • SVG -- grafika wektorowa.

Interesująco zapowiada się część poświęcona zastosowaniom języka XML:

 • serwisy internetowe,
 • elektroniczna wymiana danych (EDI),
 • bazy danych XML -- XDBMS,
 • pseudostrukturalne dane tekstowe,
 • systemy prezentacji i systemy interaktywne,
 • dane specjalistyczne (np. MathML, CML).

Autorzy umieścili informacje o ograniczeniach poszczególnych standardów, jak również różnorodne zalecenia będące owocem ich przemyśleń a dotyczących np. sposobów tworzenia (modelowania) dokumentów, strategii budowy schematów XML Schema czy stosowania polskich liter.

Książka może być z powodzeniem wykorzystywana jako podręcznik języka XML dla studentów kierunków informatycznych. Przeznaczona jest także dla programistów, projektantów oraz analityków, jak również zwykłych użytkowników komputerów, posiadających jednak pewne obycie informatyczne.

"XML na poważnie" zawiera wiele przykładów, a większość z nich jest dostępna na załączonej płycie CD-ROM w postaci prawie 300 plików.

Dodaj do koszyka

Spis treści

XML na poważnie -- spis treści

Wprowadzenie (11)

Rozdział 1. Geneza i stan obecny języka XML (19)

 • 1.1. Początki języka znaczników. Historia XML (19)
 • 1.2. Ograniczenia języka HTML (21)
 • 1.3. XML - wzbogacony HTML czy zubożony SGML? (24)
 • 1.4. Języki znaczników (24)
 • 1.5. Standardy języka XML (25)
 • 1.6. Przyszłość języków systemu WWW (29)

Rozdział 2. XML - pojęcia podstawowe (31)

 • 2.1. Dokument XML (31)
 • 2.2. Podstawowe składniki dokumentu XML (32)
  • 2.2.1. Elementy (32)
  • 2.2.2. Atrybuty (35)
  • 2.2.3. Elementy puste (36)
 • 2.3. Podelementy. Hierarchia elementów (38)
 • 2.4. Rodzaje elementów (40)
 • 2.5. Postać elementów (41)
 • 2.6. Deklaracja XML (43)
 • 2.7. Poprawny dokument XML (44)
 • 2.8. Przetwarzanie dokumentów XML (45)
 • 2.9. Inne składniki języka XML (46)
  • 2.9.1. Deklaracje (46)
  • 2.9.2. Instrukcje przetwarzania (49)
  • 2.9.3. Entity - jednostki (50)
 • 2.10. Nośniki informacji w dokumencie XML (52)
 • 2.11. Konwersja dokumentów HTML do XML (53)

Rozdział 3. DTD - opis struktury dokumentu (55)

 • 3.1. Poprawność strukturalna dokumentu (56)
 • 3.2. Struktura DTD (58)
  • 3.2.1. DTD wewnętrzne (58)
  • 3.2.2. DTD zewnętrzne (58)
 • 3.3. Deklaracja elementu (61)
  • 3.3.1. Deklaracja elementu tekstowego (61)
  • 3.3.2. Deklaracja elementu pustego (62)
  • 3.3.3. Deklaracja elementu dowolnego (62)
 • 3.4. Deklarowanie podelementów - sekwencje i wybory (63)
  • 3.4.1. Sekwencja podelementów (63)
  • 3.4.2. Wybór podelementów (64)
  • 3.4.3. Połączenie sekwencji i wyboru (65)
 • 3.5. Wskaźniki liczby wystąpień (67)
 • 3.6. Modele zawartości elementu (71)
 • 3.7. Budowanie hierarchii elementów (73)
 • 3.8. Problemy zawartości elementowej (76)
 • 3.9. Deklaracje atrybutów (78)
  • 3.9.1. Typy atrybutów (78)
  • 3.9.2. Wartości domyślne atrybutów (81)
 • 3.10. Dylemat: podelementy czy atrybuty (83)
 • 3.11. Namespaces - przestrzenie nazw (85)
  • 3.11.1. Wykorzystanie wielu nazw z przestrzeni (87)
  • 3.11.2. Wiele przestrzeni. Przestrzenie domyślne (88)
  • 3.11.3. DTD a przestrzenie nazw (89)
  • 3.11.4. Przestrzenie standardowe (89)
 • 3.12. Atrybuty predefiniowane (91)
  • 3.12.1. Atrybuty xml:lang oraz xml:space (91)
  • 3.12.2. Atrybut xml:base (92)
 • 3.13. Jednostki (encje) (94)
  • 3.13.1. Jednostki parametryczne (95)
  • 3.13.2. Jednostki ogólne (98)
 • 3.14. Deklaracje notacji (102)
 • 3.15. Sekcje warunkowe (102)
 • 3.16. Problemy i ograniczenia DTD (104)
 • 3.17. Podsumowanie (105)

Rozdział 4. XML Schema - schematy dokumentów (107)

 • 4.1. Budowa schematu (108)
  • 4.1.1. Przestrzeń nazw XML Schema. Korzeń schematu (108)
  • 4.1.2. Zasadnicze składowe schematu (109)
 • 4.2. Łączenie schematu z dokumentem XML (110)
  • 4.2.1. Przydzielanie schematów do przestrzeni nazw (110)
  • 4.2.2. Odwołania do schematów bez przestrzeni nazw (112)
  • 4.2.3. Odwołania do schematów z przestrzenią nazw (113)
 • 4.3. Sprawdzanie poprawności dokumentu XML (115)
 • 4.4. Typy proste a typy złożone (116)
 • 4.5. Wbudowane typy danych (119)
 • 4.6. Aspekty (125)
  • 4.6.1. Aspekty określające długość (127)
  • 4.6.2. Aspekty ograniczające wartości liczbowe (128)
  • 4.6.3. Wzorce wartości (129)
  • 4.6.4. Wyliczenia (134)
  • 4.6.5. Łączenie aspektów (135)
  • 4.6.6. Blokowanie wartości aspektów (135)
 • 4.7. Wymuszenia występowania (135)
  • 4.7.1. Liczby wystąpień elementu (135)
  • 4.7.2. Liczby wystąpień w deklaracjach DTD a schematy XML Schema (136)
  • 4.7.3. Występowanie atrybutu (137)
 • 4.8. Wyprowadzanie typów (137)
 • 4.9. Typy złożone zawierające podelementy. Składacze (140)
 • 4.10. Typy złożone z atrybutami - bez podelementów. Elementy puste (146)
 • 4.11. Deklaracje globalne i lokalne. Odesłania do elementów i atrybutów (148)
 • 4.12. Grupy elementów i atrybutów (151)
 • 4.13. Domyślne oraz stałe wartości elementów i atrybutów (154)
 • 4.14. Wartości niepowtarzalne (155)
 • 4.15. Listy (160)
 • 4.16. Kombinacje (161)
 • 4.17. Elementy zastępcze (162)
 • 4.18. Strategie budowy schematów (163)
  • 4.18.1. Metoda zagnieżdżania (163)
  • 4.18.2. Metoda płaskiego katalogu (167)
  • 4.18.3. Metoda definiowania typów (171)
  • 4.18.4. Wnioski (175)
 • 4.19. XML Schema a DTD (175)
 • 4.20. Podsumowanie (179)

Rozdział 5. XPath - nawigacja i wyszukiwanie (181)

 • 5.1. Budowa wyrażeń XPath (181)
 • 5.2. Wędrówka po drzewie dokumentu XML (182)
  • 5.2.1. Drzewo węzłów (183)
  • 5.2.2. Dostęp do węzłów drzewa (184)
 • 5.3. Wyszukiwanie węzłów (188)
  • 5.3.1. Operatory (189)
  • 5.3.2. Numer kolejnego węzła (190)
  • 5.3.3. Wyszukiwanie poprzez zawartość elementu (192)
  • 5.3.4. Wyszukiwanie poprzez wartość atrybutu (192)
 • 5.4. Funkcje (193)
  • 5.4.1. Operacje dotyczące tekstu (193)
  • 5.4.2. Operacje dotyczące liczb (196)
  • 5.4.3. Operacje dotyczące wartości logicznych (197)
  • 5.4.4. Pozostałe operacje (198)
 • 5.5. Ograniczenia języka XPath (200)

Rozdział 6. XLink - odsyłacze hipertekstowe (201)

 • 6.1. Podstawy języka XLink (202)
  • 6.1.1. Deklaracja przestrzeni nazw (202)
  • 6.1.2. Rodzaje odsyłaczy (202)
 • 6.2. Odsyłacze proste (203)
 • 6.3. Podelementy odsyłaczy rozszerzonych (204)
 • 6.4. Atrybuty odsyłaczy XLink (205)
 • 6.5. Dwa sposoby wskazywania struktur XML (208)
 • 6.6. Łuki. Reguły przechodzenia (209)
 • 6.7. Odsyłacze rozszerzone. Bazy odsyłaczy (211)
  • 6.7.1. Prezentacja łuków (213)
  • 6.7.2. Wiązanie wielu zasobów za pomocą jednego łuku (214)
  • 6.7.3. Prezentacja rozbudowanych łuków (218)
  • 6.7.4. Zastosowanie baz odsyłaczy (219)
 • 6.8. Zachowanie odsyłaczy (220)
 • 6.9. Definiowanie struktur zawierających odsyłacze (221)
 • 6.10. Podsumowanie (224)

Rozdział 7. XPointer - wskazania wewnątrz dokumentów (225)

 • 7.1. Rodzaje wskazań (225)
 • 7.2. Sekwencje dzieci (228)
 • 7.3. Funkcje XPointer (228)
 • 7.4. Punkty (229)
  • 7.4.1. Punkt początkowy (229)
  • 7.4.2. Punkt końcowy (230)
 • 7.5. Zakresy (231)
  • 7.5.1. Wskazanie zakresu poprzez wyszukanie ciągu znaków (231)
  • 7.5.2. Wskazanie zakresu poprzez podanie początku i końca (233)
  • 7.5.3. Zamiana elementu na zakres (234)
 • 7.6. Wskazania względne (234)
 • 7.7. Kodowanie znaków specjalnych (235)
 • 7.8. Wyrażenia XPointer zawierające wyrażenia XPath (236)
 • 7.9. Podsumowanie (237)

Rozdział 8. XSLT - transformacje dokumentów (239)

 • 8.1. Transformacje (241)
 • 8.2. Budowa dokumentu XSLT (242)
 • 8.3. Wzorce - definiowanie, wywoływanie (244)
  • 8.3.1. Definiowanie szablonów (244)
  • 8.3.2. Wywoływanie szablonów (247)
 • 8.4. Wydobywanie informacji z dokumentu wejściowego (250)
 • 8.5. Kontrola przebiegu transformacji (251)
 • 8.6. Zmienne, zbiory atrybutów (255)
 • 8.7. Elementy sterujące (258)
 • 8.8. Elementy kopiujące (259)
 • 8.9. Klucze (261)
 • 8.10. Przetwarzanie białych znaków (263)
 • 8.11. Numerowanie (263)
 • 8.12. Funkcje (270)
 • 8.13. Dołączanie arkuszy (273)
 • 8.14. Tworzenie nowego arkusza stylów (275)
 • 8.15. Rodzaje dokumentu wynikowego (277)
 • 8.16. Wykorzystanie kaskadowych arkuszy stylów CSS (279)
 • 8.17. Transformacje do XSL FO (283)
 • 8.18. Transformacje do dokumentu XML o innej strukturze (285)
 • 8.19. Przeglądarki internetowe a aplikacje serwerowe (287)

Rozdział 9. XSL FO - prezentacja danych (289)

 • 9.1. XSLT a XSL FO (289)
 • 9.2. Budowa arkusza (290)
  • 9.2.1. Deklaracja przestrzeni nazw. Element główny (290)
  • 9.2.2. Struktura dokumentu XSL (291)
 • 9.3. Struktura strony (293)
 • 9.4. Szablony (296)
 • 9.5. Zawartość strony (301)
 • 9.6. Atrybuty prezentacji (303)
 • 9.7. Obszar bloku (310)
  • 9.7.1. Bloki (310)
  • 9.7.2. Tabele (310)
  • 9.7.3. Listy (314)
 • 9.8. Obiekty graficzne (316)
 • 9.9. Linie rozdzielające (318)
 • 9.10. FOP - transformacja do formatu PDF (319)
 • 9.11. Podsumowanie (321)

Rozdział 10. DOM - budowanie i dostęp do drzewa dokumentu XML (323)

 • 10.1. Core - zasadnicza część DOM (324)
  • 10.1.1. DOMImplementation (324)
  • 10.1.2. Document (326)
  • 10.1.3. Node oraz NodeList (329)
  • 10.1.4. Element (332)
  • 10.1.5. Attr (333)
  • 10.1.6. CharacterData, Comment, Text (334)
 • 10.2. DOM StyleSheets (335)
 • 10.3. Events, Views, Traversal, Range (336)
 • 10.4. Podsumowanie (337)

Rozdział 11. SAX - przetwarzanie zdarzeniowe (339)

 • 11.1. Zasada działania (340)
 • 11.2. Klasy i interfejsy SAX (341)
  • 11.2.1. XMLReader, XMLFilter (343)
  • 11.2.2. ContentHandler (346)
  • 11.2.3. Error handler, Locator (348)
  • 11.2.4. DTD Handler (349)
  • 11.2.5. Entity resolver, InputSource (350)
  • 11.2.6. Attributes (351)
 • 11.3. Klasy pomocnicze (352)
 • 11.4. Podsumowanie (353)

Rozdział 12. Zastosowanie języka XML (355)

 • 12.1. Serwisy WWW (356)
  • 12.1.1. Warstwa treści i wyglądu - rozdzielenie informacji zawartych na stronach HTML (356)
  • 12.1.2. Transformacje dokonywane na serwerze (358)
  • 12.1.3. Transformacje dokonywane po stronie klienta (358)
  • 12.1.4. Strony WWW o złożonej strukturze (360)
  • 12.1.5. Wielokrotne wykorzystanie struktur XML. Różne sposoby prezentacji (361)
 • 12.2. Wymiana danych EDI (361)
  • 12.2.1. Koncepcja elektronicznej wymiany danych EDI (361)
  • 12.2.2. Wymiana danych z zastosowaniem języka XML a tradycyjna wymiana EDI (362)
  • 12.2.3. Obszary zastosowania języka XML w wymianie EDI (364)
  • 12.2.4. Bezpośrednia wymiana pomiędzy dwoma partnerami (365)
  • 12.2.5. Zastosowanie formatu wymiennego (367)
  • 12.2.6. Inicjatywy EDI XML (368)
  • 12.2.7. ebXML (368)
  • 12.2.8. BizTalk (370)
  • 12.2.9. RosettaNet (373)
  • 12.2.10. BASDA (374)
  • 12.2.11. Inne inicjatywy (375)
 • 12.3. Bazy danych (376)
  • 12.3.1. XDBMS - bazy danych w formacie XML (377)
  • 12.3.2. Tamino XML Server (379)
  • 12.3.3. XML jako interfejs pomiędzy bazą danych a serwisem WWW (381)
  • 12.3.4. XML a Microsoft SQL Server (382)
  • 12.3.5. XML a bazy Oracle (385)
 • 12.4. Pseudostrukturalne dane tekstowe (386)
 • 12.5. Systemy prezentacji oraz systemy interaktywne (390)
  • 12.5.1. SVG - grafika wektorowa (390)
  • 12.5.2. SMIL - integracja i synchronizacja mediów (392)
  • 12.5.3. VoiceXML - dźwiękowa prezentacja informacji (395)
  • 12.5.4. WML - prezentacje internetowe w telefonie komórkowym (396)
 • 12.6. Przechowywanie danych specjalistycznych (398)
  • 12.6.1. CML - opis struktur chemicznych (398)
  • 12.6.2. MathML - wzory matematyczne (399)
  • 12.6.3. MML - zapis muzyczny (401)
  • 12.6.4. NVML - nawigacja w terenie (401)
  • 12.6.5. Inne języki specjalistyczne (402)

Rozdział 13. System informacyjny "Plan zajęć uczelni" (405)

 • 13.1. Struktura danych systemu (DTD) (405)
 • 13.2. Architektura systemu (406)
 • 13.3. SAX (407)
  • 13.3.1. Część prezentacyjna systemu (407)
  • 13.2.2. Opis techniczny (408)
 • 13.4. DOM (411)
  • 13.4.1. Część administracyjna systemu (411)
  • 13.4.2. Opis techniczny (412)
 • 13.5. Podsumowanie (414)

Dodatek A Procesory msxml (415)

Dodatek B Atrybuty XSL FO (419)

Dodatek C Słownik wyrażeń angielskich (423)

Dodatek D Słownik skrótów (429)

Literatura (435)

Skorowidz (445)

Dodaj do koszyka

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2020 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.