reklama - zainteresowany?

XML. Szybki start. Wydanie II - Helion

XML. Szybki start. Wydanie II
ebook
Autor: Kevin Howard Goldberg
Tytuł oryginału: XML: Visual QuickStart Guide (2nd Edition)
Tłumaczenie: Lech Lachowski
ISBN: 978-83-246-8240-9
stron: 296, Format: ebook
Data wydania: 2014-02-24
Księgarnia: Helion

Cena książki: 24,50 zł (poprzednio: 49,00 zł)
Oszczędzasz: 50% (-24,50 zł)

Dodaj do koszyka XML. Szybki start. Wydanie II

Tagi: XML i XSLT - Programowanie

Przewodnik po świecie XML!

XML to uniwersalny tekstowy format prezentacji danych. Jasne zasady tworzenia dokumentów XML oraz prostota ich wykorzystania sprawiły, że stał się standardem wymiany danych. Format XML można zastosować na setki sposobów: serializacja obiektów czy komunikacja z webserwisami to najprostsze z nich. Żeby stworzyć swój pierwszy dokument XML, nie potrzebujesz żadnych specjalistycznych narzędzi. Wystarczy notatnik, ta książka i możesz poznawać świat formatu XML!

W trakcie lektury zapoznasz się z zasadami tworzenia dokumentów XML. Nauczysz się zagnieżdżać elementy, dodawać atrybuty, stosować puste elementy oraz komentować tworzony dokument. W kolejnych rozdziałach poznasz prawdziwą potęgę formatu XML - transformacje za pomocą XSLT. Dzięki nim będziesz w stanie przekształcić dokument źródłowy w dowolnie skonstruowany dokument docelowy. Ponadto przekonasz się, do czego mogą być przydatne dokumenty DTD, które opisują format pliku XML. Na koniec będziesz miał okazję poznać najnowsze zalecenia W3C w zakresie XML oraz wiele praktycznych zastosowań tego formatu. Ta książka jest kompendium wiedzy na temat najistotniejszych zagadnień związanych z formatem XML. Warto mieć ją zawsze pod ręką!

Dzięki tej książce:

 • poznasz zasady tworzenia dokumentów XML
 • wykorzystasz XSLT do transformacji XML
 • sprawdzisz poprawność dokumentu dzięki DTD
 • poznasz praktyczne zastosowania formatu XML

Wykorzystaj możliwości formatu XML!

Dodaj do koszyka XML. Szybki start. Wydanie II

 

Osoby które kupowały "XML. Szybki start. Wydanie II", wybierały także:

 • Java i XML. Wydanie III
 • Flash i Wallaby. Projektowanie animacji zgodnych z HTML5

Dodaj do koszyka XML. Szybki start. Wydanie II

Spis treści

XML. Szybki start. Wydanie II eBook -- spis treści

Wprowadzenie (11)

CZĘŚĆ I. XML (19)

Rozdział 1. Pisanie dokumentów XML (21)

 • Przykładowy dokument XML (22)
 • Zasady pisania dokumentów XML (23)
 • Elementy, atrybuty i wartości (24)
 • Jak zacząć (25)
 • Tworzenie elementu głównego (26)
 • Pisanie elementów-dzieci (27)
 • Zagnieżdżanie elementów (28)
 • Dodawanie atrybutów (29)
 • Stosowanie pustych elementów (30)
 • Pisanie komentarzy (31)
 • Encje predefiniowane - pięć znaków specjalnych (32)
 • Wyświetlanie elementów w postaci tekstu (33)

CZĘŚĆ II. XSL (35)

Rozdział 2. XSLT (37)

 • Przekształcanie dokumentów XML za pomocą XSLT (38)
 • Inicjowanie arkusza stylów XSLT (40)
 • Tworzenie szablonu głównego (41)
 • Uzyskiwanie pliku wyjściowego HTML (42)
 • Wyświetlanie wartości (44)
 • Zapętlanie węzłów (46)
 • Warunkowe przetwarzanie węzłów (48)
 • Dodawanie wyborów warunkowych (49)
 • Sortowanie węzłów przed przetworzeniem (50)
 • Generowanie atrybutów wyjściowych (51)
 • Tworzenie i stosowanie szablonów (52)

Rozdział 3. Wzorce i wyrażenia XPath (55)

 • Lokalizowanie węzłów (56)
 • Ustalanie bieżącego węzła (58)
 • Odwoływanie się do węzła bieżącego (59)
 • Wybieranie dzieci danego węzła (60)
 • Wybieranie rodzica lub rodzeństwa danego węzła (61)
 • Wybieranie atrybutów węzła (62)
 • Warunkowe wybieranie węzłów (63)
 • Tworzenie bezwzględnych ścieżek lokalizacji (64)
 • Wybieranie wszystkich potomków (65)

Rozdział 4. Funkcje XPath (67)

 • Porównywanie dwóch wartości (68)
 • Testowanie pozycji (69)
 • Mnożenie, dzielenie, dodawanie i odejmowanie (70)
 • Liczenie węzłów (71)
 • Formatowanie liczb (72)
 • Zaokrąglanie liczb (73)
 • Wyodrębnianie podciągów (74)
 • Zmienianie wielkości znaków w ciągu (75)
 • Sumowanie wartości (76)
 • Więcej funkcji języka XPath (77)

Rozdział 5. XSL-FO (79)

 • Dwie części dokumentu XSL-FO (80)
 • Tworzenie dokumentu XSL-FO (81)
 • Tworzenie i stylizowanie bloków zawartości strony (82)
 • Dodawanie obrazków (83)
 • Definiowanie szablonu strony (84)
 • Tworzenie nagłówka szablonu strony (85)
 • Tworzenie dokumentów XSL-FO za pomocą XSLT (86)
 • Wstawianie podziałów stron (87)
 • Wyświetlanie zawartości strony w kolumnach (88)
 • Dodawanie szablonu nowej strony (89)

CZĘŚĆ III. DTD (91)

Rozdział 6. Tworzenie dokumentów DTD (93)

 • Praca z dokumentami DTD (94)
 • Definiowanie elementu zawierającego tekst (95)
 • Definiowanie pustego elementu (96)
 • Definiowanie elementu, który zawiera element-dziecko (97)
 • Definiowanie elementu, który zawiera kilka elementów-dzieci (98)
 • Definiowanie liczby wystąpień (99)
 • Definiowanie wyborów (100)
 • Definiowanie elementu, który ma dowolną zawartość (101)
 • Kilka słów o atrybutach (102)
 • Definiowanie atrybutów (103)
 • Definiowanie wartości domyślnych (104)
 • Definiowanie atrybutów z wyborami (105)
 • Definiowanie atrybutów z wartościami unikatowymi (106)
 • Odwoływanie się do atrybutów z wartościami unikatowymi (107)
 • Ograniczanie atrybutów do poprawnych nazw XML (108)

Rozdział 7. Encje i notacje w dokumentach DTD (109)

 • Tworzenie encji ogólnej (110)
 • Korzystanie z encji ogólnych (111)
 • Tworzenie zewnętrznej encji ogólnej (112)
 • Korzystanie z zewnętrznych encji ogólnych (113)
 • Tworzenie encji dla zawartości nieparsowanej (114)
 • Wstawianie zawartości nieparsowanej (116)
 • Tworzenie i wykorzystywanie encji parametrycznych (118)
 • Tworzenie zewnętrznej encji parametrycznej (119)

Rozdział 8. Walidacja i używanie DTD (121)

 • Tworzenie zewnętrznego dokumentu DTD (122)
 • Deklarowanie zewnętrznego DTD (123)
 • Deklarowanie i tworzenie wewnętrznego DTD (124)
 • Walidacja dokumentów XML względem DTD (125)
 • Nazywanie publicznego zewnętrznego DTD (126)
 • Deklarowanie publicznego zewnętrznego DTD (127)
 • Wady i zalety DTD (128)

CZĘŚĆ IV. XML SCHEMA (129)

Rozdział 9. Podstawy XML Schema (131)

 • Praca z XML Schema (132)
 • Rozpoczynanie prostego dokumentu XML Schema (134)
 • Wiązanie XML Schema z dokumentem XML (135)
 • Dodawanie adnotacji do schematów (136)

Rozdział 10. Definiowanie typów prostych (137)

 • Definiowanie elementu jako typu prostego (138)
 • Używanie typów daty i czasu (140)
 • Używanie typów liczbowych (142)
 • Predefiniowanie zawartości elementu (143)
 • Wywodzenie niestandardowych typów prostych (144)
 • Wywodzenie nazwanych typów niestandardowych (145)
 • Określanie zakresu dopuszczalnych wartości (146)
 • Określanie zbioru dopuszczalnych wartości (148)
 • Ograniczanie długości elementu (149)
 • Określanie wzorca dla elementu (150)
 • Ustawianie limitu cyfr w liczbie (152)
 • Wywodzenie typu listy (153)
 • Wywodzenie typu łączonego (154)

Rozdział 11. Definiowanie typów złożonych (155)

 • Podstawy typów złożonych (156)
 • Wywodzenie anonimowych typów złożonych (158)
 • Wywodzenie nazwanych typów złożonych (159)
 • Definiowanie typów złożonych, które zawierają elementy-dzieci (160)
 • Ustalanie określonej sekwencji dla występowania elementów-dzieci (161)
 • Dopuszczanie, aby elementy-dzieci pojawiały się w dowolnej kolejności (162)
 • Tworzenie zbioru wyborów (163)
 • Definiowanie elementów zawierających wyłącznie tekst (164)
 • Definiowanie pustych elementów (165)
 • Definiowanie elementów z zawartością mieszaną (166)
 • Wywodzenie typów złożonych z innych istniejących typów złożonych (167)
 • Odwoływanie się do elementów zdefiniowanych globalnie (168)
 • Kontrolowanie liczby wystąpień (169)
 • Definiowanie nazwanych grup modelowych (170)
 • Odwoływanie się do nazwanej grupy modelowej (171)
 • Definiowanie atrybutów (172)
 • Wymaganie atrybutu (173)
 • Predefiniowanie zawartości atrybutu (174)
 • Definiowanie grup atrybutów (175)
 • Odwoływanie się do grup atrybutów (176)
 • Lokalne i globalne definicje (177)

CZĘŚĆ V. PRZESTRZENIE NAZW (179)

Rozdział 12. Przestrzenie nazw XML (181)

 • Projektowanie nazwy przestrzeni nazw (182)
 • Deklarowanie domyślnej przestrzeni nazw (183)
 • Deklarowanie prefiksu nazwy przestrzeni nazw (184)
 • Oznaczanie elementów prefiksem przestrzeni nazw (185)
 • W jaki sposób przestrzenie nazw wpływają na atrybuty (186)

Rozdział 13. Używanie przestrzeni nazw XML (187)

 • Wypełnianie przestrzeni nazw XML (188)
 • Dokumenty XML Schema, dokumenty XML oraz przestrzenie nazw (189)
 • Odwoływanie się do komponentów XML Schema w przestrzeniach nazw (190)
 • Przestrzenie nazw i walidacja dokumentów XML (191)
 • Dodawanie wszystkich elementów zdefiniowanych lokalnie (192)
 • Dodawanie poszczególnych elementów zdefiniowanych lokalnie (193)
 • Definicje XML Schema w kilku plikach (194)
 • Dokumenty XML Schema z kilkoma przestrzeniami nazw (195)
 • Schemat schematów jako ustawienie domyślne (196)
 • Przestrzenie nazw i dokumenty DTD (197)
 • XSLT i przestrzenie nazw (198)

CZĘŚĆ VI. NAJNOWSZE REKOMENDACJE W3C (199)

Rozdział 14. XSLT 2.0 (201)

 • Rozszerzanie XSLT (202)
 • Tworzenie uproszczonego arkusza stylów (203)
 • Generowanie dokumentów wynikowych XHTML (204)
 • Generowanie wielu dokumentów wynikowych (205)
 • Tworzenie funkcji definiowanych przez użytkownika (206)
 • Wywoływanie funkcji definiowanych przez użytkownika (207)
 • Grupowanie danych wynikowych na podstawie wspólnych wartości (208)
 • Walidacja plików wynikowych XSLT (209)

Rozdział 15. XPath 2.0 (211)

 • XPath 1.0 i XPath 2.0 (212)
 • Uśrednianie wartości w sekwencji (214)
 • Wyznaczanie wartości minimalnej lub maksymalnej (215)
 • Formatowanie ciągów znaków (216)
 • Testowanie warunków (217)
 • Kwantyfikacja warunku (218)
 • Usuwanie zduplikowanych pozycji (219)
 • Zapętlanie sekwencji (220)
 • Używanie bieżącej daty i czasu (221)
 • Pisanie komentarzy (222)
 • Przetwarzanie danych wejściowych typu nie-XML (223)

Rozdział 16. XQuery 1.0 (225)

 • XQuery 1.0 a XSLT 2.0 (226)
 • Redagowanie dokumentu XQuery (227)
 • Identyfikowanie dokumentu źródłowego XML (228)
 • Używanie wyrażeń ścieżkowych (229)
 • Pisanie wyrażeń FLWOR (230)
 • Testowanie za pomocą wyrażeń warunkowych (232)
 • Łączenie dwóch powiązanych źródeł danych (233)
 • Tworzenie i wywoływanie funkcji definiowanych przez użytkownika (234)
 • XQuery i bazy danych (235)

CZĘŚĆ VII. XML W PRAKTYCE (237)

Rozdział 17. Ajax, RSS, SOAP i inne zastosowania języka XML (239)

 • Podstawy technologii Ajax (240)
 • Przykłady zastosowania techniki Ajax (242)
 • Podstawy RSS (245)
 • Schematy RSS (246)
 • Rozszerzanie RSS (247)
 • SOAP i usługi internetowe (249)
 • Schemat komunikatu SOAP (250)
 • WSDL (251)
 • Podstawy KML (253)
 • Prosty plik KML (254)
 • ODF i OOXML (255)
 • eBook, ePub itp. (257)
 • Narzędzia dla XML-a w praktyce (259)

DODATKI (261)

Dodatek A. Narzędzia XML (263)

 • Edytory XML (264)
 • Dodatkowe edytory XML (266)
 • Narzędzia i zasoby XML (267)

Dodatek B. Zestawy znaków i encje (269)

 • Określanie sposobu kodowania znaków (270)
 • Używanie numerycznych odwołań znakowych (271)
 • Korzystanie z referencji encji (272)
 • Znaki Unicode (273)

Skorowidz (275)

Dodaj do koszyka XML. Szybki start. Wydanie II

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2020 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.