reklama - zainteresowany?

XML. Almanach - Helion

XML. Almanach
Autor: Elliotte Rusty Harold, W.Scott Means
Tytuł oryginału: XML in a Nutshell
Tłumaczenie: Jacek Mozdyniewicz
ISBN: 83-7197-594-5
stron: 520, Format: B5, okładka: miękka
Data wydania: 2002-04-15
Księgarnia: Helion

Cena książki: 60,00 zł

Dodaj do koszyka XML. Almanach

Tagi: XML i XSLT - Programowanie

Książka skupia się przede wszystkim na samym XML i przedstawia podstawowe reguły, do których muszą stosować się dokumenty i autorzy XML (np. projektant, który wykorzystuje SMIL w celu dodania animacji na stronach WWW lub programista C++, który korzysta z SOAP w celu szeregowania obiektów w zdalnej bazie danych). Książka przedstawia również specjalizowane technologie wspierające, które zostały usytuowane na szczycie XML i są wykorzystywane w wielu aplikacjach napisanych w tym języku. Technologie te obejmują:

 • XLinks -- Składnia, której podstawą są atrybuty. Służy ona do tworzenia hiperłączy pomiędzy dokumentami XML a innymi dokumentami. Umożliwia też tworzenie prostych, jednokierunkowych łączy, znanych z HTML, łączy wielokierunkowych pomiędzy wieloma dokumentami oraz łączy pomiędzy dokumentami, do których użytkownik nie posiada uprawnień zapisu.
 • XSLT -- Aplikacja XML, która opisuje transformacje jednego dokumentu na inny, wykonane za pomocą tych samych bądź odmiennych słowników.
 • XPointers -- Składnia służąca do identyfikacji poszczególnych części składowych dokumentu XML, do których występują odwołania poprzez identyfikatory URI. Często wykorzystywana wraz z XLink.
 • XPath -- Składnia, nie będąca XML, wykorzystywana przez XPointers i XSLT do identyfikowania określonych części składowych dokumentów XML. XPath może, na przykład, zlokalizować trzeci element adres w dokumencie albo wszystkie elementy z atrybutem email, którego wartością jest elharo@metalab.unc.edu.
 • Namespaces (Przestrzenie nazw) -- Służy do odróżniania od siebie elementów i atrybutów noszących takie same nazwy, choć pochodzących z różnych słowników XML. Na przykład, tytuł książki i tytuł strony WWW na stronie WWW o książkach.
 • SAX -- Simple API for XML, sterowany zdarzeniami interfejs programowania aplikacji Java, implementowany przez wiele analizatorów składni.
 • DOM -- Document Object Model, zorientowany na struktury drzewiaste interfejs programowania aplikacji, który traktuje dokument XML jako zbiór zagnieżdżonych obiektów o różnych właściwościach.
Wszystkie te technologie, niezależnie od tego, czy zostały zdefiniowane w XML (XLinks, XSLT i Namespaces), czy też za pomocą innej składni (XPointers, XPath, SAX i DOM), są wykorzystywane w wielu różnych aplikacjach XML.

Dodaj do koszyka XML. Almanach

 

Osoby które kupowały "XML. Almanach", wybierały także:

 • XML. Szybki start. Wydanie II
 • Java i XML. Wydanie III

Dodaj do koszyka XML. Almanach

Spis treści

XML. Almanach -- spis treści

Przedmowa (9)

CZĘŚĆ I Zadania XML-a (15)

Rozdział 1. Ogólne wiadomości na temat XML-a (17)

 • Co oferuje XML (17)
 • Możliwość przenoszenia danych (20)
 • Jak działa XML (20)
 • Ewolucja XML-a (22)

Rozdział 2. Podstawy XML (27)

 • Dokumenty i pliki XML (27)
 • Elementy, znaczniki i dane znakowe (28)
 • Atrybuty (31)
 • Nazwy XML (33)
 • Odwołania do encji (34)
 • Sekcje CDATA (35)
 • Komentarze (36)
 • Instrukcje przetwarzania (36)
 • Deklaracja XML (38)
 • Sprawdzanie, czy konstrukcja dokumentów jest właściwa (39)

Rozdział 3. Definicje typu dokumentu (43)

 • Kontrola prawidłowości (43)
 • Deklaracje elementów (50)
 • Deklaracje atrybutów (56)
 • Deklaracje encji ogólnych (63)
 • Zewnętrzne analizowane encje ogólne (65)
 • Zewnętrzne encje nieanalizowane i zapisy (66)
 • Encje parametryczne (68)
 • Zawieranie warunkowe (70)
 • Dwa przykłady DTD (71)
 • Wyszukiwanie standardowych definicji DTD (73)

Rozdział 4. Przestrzenie nazw (75)

 • Dlaczego przestrzenie nazw są konieczne (75)
 • Składnia przestrzeni nazw (78)
 • W jaki sposób analizatory składni obsługują przestrzenie nazw (83)
 • Przestrzenie nazw i definicje DTD (84)

Rozdział 5. Środowisko międzynarodowe (87)

 • Deklaracja kodowania (88)
 • Deklaracje tekstu (88)
 • Zestawy znaków definiowane w XML (89)
 • Unicode (90)
 • Zestawy znaków ISO (92)
 • Zestawy znaków zależne od platformy (94)
 • Konwertowanie zestawów znaków (95)
 • Domyślny zestaw znaków dla dokumentów XML (96)
 • Odwołania do znaków (97)
 • xml:lang (99)

CZĘŚĆ II Dokumenty ukierunkowane narracyjnie (103)

Rozdział 6. XML jako format dokumentów (105)

 • Dziedzictwo SGML (105)
 • Struktury dokumentów narracyjnych (106)
 • TEI (108)
 • DocBook (111)
 • Trwałość dokumentów (114)
 • Transformacja i prezentacja (115)

Rozdział 7. XML w sieci WWW (119)

 • XHTML (120)
 • Bezpośrednie wyświetlanie XML w przeglądarkach (126)
 • Tworzenie złożonych dokumentów przy użyciu Modularnego XHTML (131)
 • Ulepszone metody wyszukiwania w sieci WWW (145)

Rozdział 8. XSL Transformations (149)

 • Przykład dokumentu wejściowego (149)
 • xsl:stylesheet i xsl:transform (150)
 • Procesory arkuszy stylów (152)
 • Szablony (153)
 • Wyliczanie wartości elementu za pomocą xsl:value-of (154)
 • Stosowanie szablonów przy użyciu xsl:apply-templates (155)
 • Wbudowane reguły szablonów (158)
 • Tryby (161)
 • Szablony wartości atrybutów (163)
 • XSLT i przestrzenie nazw (164)
 • Inne elementy XSLT (165)

Rozdział 9. XPath (167)

 • Drzewiasta struktura dokumentu XML (167)
 • Ścieżki położeń (169)
 • Złożone ścieżki położenia (174)
 • Predykaty (176)
 • Nieskrócone ścieżki położeń (177)
 • Wyrażenia ogólne XPath (179)
 • Funkcje XPath (182)

Rozdział 10. XLinks (189)

 • Proste łącza (190)
 • Jak zachowują się łącza (191)
 • Semantyka łącza (194)
 • Łącza rozszerzone (194)
 • Baza łączy (201)
 • Definicje DTD dla XLink (202)

Rozdział 11. Wyrażenia XPointer (203)

 • Wyrażenia XPointer w identyfikatorach URL (203)
 • Wyrażenia XPointer w łączach (205)
 • Nazwy pierwotne (206)
 • Sekwencje elementów potomnych (207)
 • Punkty (207)
 • Zakresy (210)

Rozdział 12. Kaskadowe arkusze stylów (CSS) (213)

 • Trzy poziomy CSS (215)
 • Składnia CSS (215)
 • Kojarzenie arkuszy stylów z dokumentami XML (217)
 • Selektory (218)
 • Właściwości wyświetlania (222)
 • Piksele, punkty, cycera i inne jednostki długości (223)
 • Właściwości czcionki (225)
 • Właściwości tekstu (226)
 • Kolory (227)

Rozdział 13. XSL Formatting Objects (XSL-FO) (229)

 • XSL-Formatting Objects (231)
 • Struktura dokumentu XSL-FO (232)
 • Strony wzorcowe (233)
 • Właściwości XSL-FO (239)
 • CSS czy XSL-FO? (243)

CZĘŚĆ III Dokumenty zorientowane na dane (245)

Rozdział 14. XML jako format danych (247)

 • Aplikacje programowania XML (247)
 • Opis danych (249)
 • Współpraca z programistami (251)

Rozdział 15. Modele programowania (253)

 • Modele sterowane zdarzeniami kontra modele sterowane obiektami (253)
 • Obsługa języków programowania (253)
 • Niestandardowe rozszerzenia (255)
 • Przekształcenia (256)
 • Polecenia przetwarzania (256)
 • Łącza i odwołania (257)
 • Zapisy (257)
 • To, co dostajesz nie jest tym, co widziałeś (258)

Rozdział 16. Model obiektowy dokumentu (DOM) (259)

 • Jądro DOM (260)
 • Zalety i wady DOM (260)
 • Analiza składni dokumentu za pomocą DOM (261)
 • Interfejs Node (261)
 • Specyficzne typy węzłów (262)
 • Interfejs DOMImplementation (268)
 • Prosta aplikacja DOM (268)

Rozdział 17. SAX (273)

 • Interfejs ContentHandler (275)
 • Właściwości i funkcje SAX (281)

CZĘŚĆ IV Materiały informacyjne (285)

Rozdział 18. Leksykon XML 1.0 (287)

 • Jak korzystać z leksykonu (287)
 • Przykładowe dokumenty z komentarzami (287)
 • Klucz do składni XML (291)
 • Właściwa konstrukcja (291)
 • Prawidłowość (295)
 • Globalne struktury składniowe (303)
 • DTD (Definicja typu dokumentu) (309)
 • Treść dokumentu (318)
 • Gramatyka dokumentu XML (319)

Rozdział 19. Leksykon XPath (323)

 • Model danych XPath (323)
 • Typ danych (324)
 • Ścieżki położeń (325)
 • Predykaty (329)
 • Funkcje XPath (329)

Rozdział 20. Leksykon XSLT (341)

 • Przestrzeń nazw XSLT (341)
 • Elementy XSLT (341)
 • Funkcje XSLT (369)

Rozdział 21. Leksykon DOM (375)

 • Hierarchia obiektów (376)
 • Leksykon obiektów (377)

Rozdział 22. Leksykon SAX (437)

 • Pakiet org.xml.sax (437)
 • Pakiet org.xml.sax.helpers (444)
 • Właściwości i funkcje SAX (450)
 • Pakiet org.xml.sax.ext (452)

Rozdział 23. Zestawy znaków (455)

 • Tablice znaków (457)
 • Zestawy encji HTML4 (462)
 • Inne bloki Unicode (471)

Skorowidz (499)

Dodaj do koszyka XML. Almanach

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2020 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.