reklama - zainteresowany?

Współczesne metody zapewniania jakości oprogramowania - Helion


ebook
Autor: Jarosław Kuchta
ISBN: 9788301214012
stron: 586, Format: ebook
Data wydania: 2020-11-17
Księgarnia: Helion

Cena książki: 71,20 zł (poprzednio: 87,90 zł)
Oszczędzasz: 19% (-16,70 zł)

Dodaj do koszyka

Tagi: Novell | Zarządzanie projektami IT

O tym, że oprogramowanie ma wpływ na życie współczesnego człowieka, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Dlatego tak ważna jest jego dobra jakość. Książka Współczesne metody zapewniania jakości oprogramowania. Od klasyki do zwinności pokazuje, jak zapewnić jakość oprogramowania w całym procesie jego wytwarzania. Publikacją powinni zainteresować się przede wszystkim ci, którzy chcą dowiedzieć się, jakimi metodami można zapewnić jakość oprogramowania. Autor dr inż. Jarosław Kuchta przedstawia w publikacji swoją wiedzę zebraną w trakcie ponad 30-letniego doświadczenia zawodowego na temat: jakości oprogramowania, metod jej pomiaru, sposobów zapewnienia, systemów zarządzania jakością, rozwiązań projektowych wpływających na jakość, odpowiedniego stosowania narzędzi programowania, testowania i utrzymania oprogramowania. Czytelnik znajdzie w publikacji przykłady wpływu kiepskiej jakości oprogramowania na życie przeciętnego człowieka. Pozna także najpopularniejsze normy jakości procesu wytwarzania oprogramowania m.in. ISO, PMBOK, PRINCE2 czy Six Sigma, a także metody zwinnego wytwarzania oprogramowania, np. Agile, Scrum czy programowanie ekstremalne (XP).

Dodaj do koszyka

Spis treści

Współczesne metody zapewniania jakości oprogramowania eBook -- spis treści

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Spis treści
 • Dla kogo jest ta książka?
 • Od autora
 • Przewodnik po książce
 • Część I. Znaczenie jakości oprogramowania
  • 1. Wyjaśnienia wstępne
   • 1.1. Jakość oprogramowania czy jakość systemów?
   • 1.2. Od pomyłki do katastrofy
  • 2. Znaczenie jakości systemów informatycznych
   • 2.1. Jakość systemów informatycznych w naszym życiu
    • 2.1.1. Systemy bankowe i e-commerce
    • 2.1.2. Systemy medyczne
    • 2.1.3. Systemy zarządzania ruchem
    • 2.1.4. Systemy pokładowe w motoryzacji
    • 2.1.5. Sprzęt AGD
   • 2.2. Nagłośnione skutki błędów oprogramowania
    • 2.2.1. Rakiety kosmiczne zbaczają z kursu
    • 2.2.2. Fałszywe alarmy nuklearne
    • 2.2.3. Przedawkowania przy terapii radiologicznej
    • 2.2.4. Wirusy atakują
    • 2.2.5. Znany procesor nie potrafi dzielić
    • 2.2.6. Katastrofa sondy marsjańskiej
    • 2.2.7. Problem roku 2000
    • 2.2.8. Samoloty spadają z nieba
   • 2.3. Skala problemu
    • 2.3.1. Koszty błędów
    • 2.3.2. Rozmiary oprogramowania
    • 2.3.3. Średnia liczba defektów na tysiąc linii kodu
  • 3. Studium przypadku Therac-25
   • 3.1. Geneza i budowa systemów Therac
    • 3.1.1. Systemy Therac-25 jako wersja rozwojowa
    • 3.1.2. Złożoność systemu
    • 3.1.3. Tworzenie oprogramowania
    • 3.1.4. Dopuszczenie do eksploatacji
   • 3.2. Przebieg wypadków
   • 3.3. Ustalenia powypadkowe
    • 3.3.1. Główne przyczyny wypadków
    • 3.3.2. Czynniki ryzyka
    • 3.3.3. Wnioski
 • Część II. Podstawowe pojęcia i problemy jakości
  • 4. Definicje jakości oprogramowania
   • 4.1. Definicje jakości oprogramowania według IEEE
   • 4.2. Różne spojrzenia na jakość oprogramowania
  • 5. Składowe jakości
   • 5.1. Funkcjonalność
   • 5.2. Wiarygodność
   • 5.3. Wydajność
   • 5.4. Elastyczność
   • 5.5. Użyteczność
   • 5.6. Łatwość pielęgnacji (utrzymania)
   • 5.7. Inne atrybuty jakości
  • 6. Drzewo jakości
   • 6.1. Wagi atrybutów
   • 6.2. Co to są metryki i miary jakości?
   • 6.3. Skalowanie i normalizacja miar
   • 6.4. Problemy pomiarów jakości
    • 6.4.1. Problemy metod ankietowych
   • 6.5. Problemy oceny jakości oprogramowania
  • 7. Podstawy zarządzania ryzykiem
   • 7.1. Definicja ryzyka
   • 7.2. Minimalizacja ryzyka
 • Część III. Jakość w ujęciu klasycznym
  • 8. Jakość w cyklu życia oprogramowania
   • 8.1. Opłacalność jakości oprogramowania
   • 8.2. Ewolucja podejścia do jakości w procesie wytwarzania
    • 8.2.1. Ewolucja podejścia do jakości
    • 8.2.2. Ewolucja metodyk wytwarzania
   • 8.3. Zapewnienie jakości oprogramowania (SQA)
    • 8.3.1. Formalne przeglądy techniczne
    • 8.3.2. SQA w procesie wytwarzania oprogramowania
   • 8.4. Zarządzanie jakością tło historyczne
   • 8.5. Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM)
    • 8.5.1. Co to jest TQM?
    • 8.5.2. Zasady TQM
    • 8.5.3. TQM a SQA
  • 9. Klasyczne modele procesu programowego
   • 9.1. Tradycyjny model kaskadowy
   • 9.2. Model klasyczny z prototypowaniem
   • 9.3. Model iteracyjno-inkrementacyjny
   • 9.4. Model spiralny
   • 9.5. Model V
   • 9.6. Wielofazowy model RUP
   • 9.7. Podsumowanie metodyk klasycznych
  • 10. Wybrane klasyczne modele jakości
   • 10.1. Model McCalla
   • 10.2. Model Boehma
   • 10.3. Model FURPS
   • 10.4. Model Dromeya
   • 10.5. Model ISO/IEC 9126
    • 10.5.1. Modele jakości zewnętrznej i wewnętrznej
    • 10.5.2. Model jakości użytkowej
    • 10.5.3. Typy metryk w modelach ISO/IEC 9126
    • 10.5.4. Zalety i wady ISO/IEC 9126
   • 10.6. Model SQuaRE
 • Część IV. Pomiary jakości
  • 11. Pomiary i metryki w inżynierii oprogramowania
   • 11.1. Wiadomości podstawowe
   • 11.2. Metryki zorientowane na rozmiar kodu
   • 11.3. Metryki zorientowane na funkcjonalność
   • 11.4. Metryki złożoności
    • 11.4.1. Metryki Halsteada
    • 11.4.2. Metryka złożoności cyklometrycznej McCabea
    • 11.4.3. Metryki złożoności projektowej
   • 11.5. Metryki grafów
   • 11.6. Metryki obiektowe
    • 11.6.1. Metryki Chidambera i Kemerera
    • 11.6.2. Inne metryki obiektowe
  • 12. Metryki i miary jakości produktu wg ISO/IEC 9126
   • 12.1. Metryki jakości zewnętrznej
   • 12.2. Metryki jakości wewnętrznej
   • 12.3. Metryki jakości użytkowej
  • 13. Alternatywne metody oceny jakości
   • 13.1. Metoda Goal-Question-Metrics
   • 13.2. Analytic Hierarchy Process (metoda Saatyego)
 • Część V. Dokumentacja i normy jakości procesu
  • 14. Dokumentacja projektowa
   • 14.1. Znaczenie dokumentacji technicznej
   • 14.2. Artefakty projektowe
   • 14.3. Jakość dokumentacji
   • 14.4. Zarządzanie zmianami dokumentacji
  • 15. Dojrzałość procesu wytwarzania
   • 15.1. Model dojrzałości SW-CMM
    • 15.1.1. Poziomy dojrzałości CMM
    • 15.1.2. Kluczowe obszary procesowe SW-CMM
   • 15.2. Zintegrowany model dojrzałości CMMI
    • 15.2.1. Reprezentacja stopniowana i reprezentacja ciągła
    • 15.2.2. Dziedziny zastosowania i obszary procesowe CMMI
    • 15.2.3. Cele i praktyki ogólne
    • 15.2.4. Cele i praktyki specyficzne dla obszarów procesowych
  • 16. Jakość według ISO
   • 16.1. Standardy ISO inżynierii i jakości oprogramowania
    • 16.1.1. Standardy związane z inżynierią oprogramowania
    • 16.1.2. Standardy związane z zarządzaniem jakością
   • 16.2. Standardy ISO 9000
    • 16.2.1. Krótka historia rodziny standardów ISO 9000
    • 16.2.2. System zarządzania jakością wg normy ISO 9001:1994
    • 16.2.3. Księga jakości
    • 16.2.4. Integracja modeli w ISO 9001:2000
    • 16.2.5. Podejście procesowe w ISO 9001:2015
    • 16.2.6. Kontrowersje związane z ISO 9001
   • 16.3. ISO 90003, czyli ISO 9001 dla oprogramowania
   • 16.4. Podsumowanie ISO dla wytwarzania oprogramowania
  • 17. PRINCE2
   • 17.1. Główne zasady PRINCE2
   • 17.2. Tematy PRINCE2
   • 17.3. Procesy
   • 17.4. Dokumenty i produkty do zarządzania
    • 17.4.1. Dokumenty i produkty poddawane zarządzaniu konfiguracją
    • 17.4.2. Zapisy
    • 17.4.3. Raporty
   • 17.5. Jakość w PRINCE2
  • 18. PMBOK
   • 18.1. Procesy i obszary wiedzy
    • 18.1.1. Zarządzanie integralnością projektu
    • 18.1.2. Zarządzanie zakresem projektu
    • 18.1.3. Zarządzanie czasem
    • 18.1.4. Zarządzanie kosztami
    • 18.1.5. Zarządzanie jakością
    • 18.1.6. Zarządzanie zasobami ludzkimi
    • 18.1.7. Zarządzanie komunikacją
    • 18.1.8. Zarządzanie ryzykiem
    • 18.1.9. Zarządzanie zaopatrzeniem
    • 18.1.10. Zarządzanie zaangażowaniem interesariuszy
   • 18.2. Systemowe podejście procesowe
   • 18.3. PMBOK a jakość
  • 19. Six Sigma
   • 19.1. Six Sigma w procesie produkcji
    • 19.1.1. Statystyka procesu produkcyjnego u podstaw Six Sigma
    • 19.1.2. Cykl DMAIC
    • 19.1.3. Cykl DMADV
   • 19.2. Narzędzia Six Sigma
    • 19.2.1. Karta projektu
    • 19.2.2. Ocena ekonomiczna projektu
    • 19.2.3. Drzewa CTQ
    • 19.2.4. FMEA
    • 19.2.5. QFD
    • 19.2.6. Analiza Kano
    • 19.2.7. Mapa procesu
    • 19.2.8. Diagram powinowactwa
    • 19.2.9. Analiza zdolności i wydajności procesu
    • 19.2.10. Analiza Pareto
    • 19.2.11. Diagramy przyczynowo-skutkowe (Ishikawy)
    • 19.2.12. Analiza korelacji
    • 19.2.13. Analiza regresji
    • 19.2.14. Test t-Studenta
    • 19.2.15. Analiza wariancji ANOVA
    • 19.2.16. Miernik powtarzalności i odtwarzalności (Gauge R and R)
    • 19.2.17. Analiza wartości uzyskanej
    • 19.2.18. Analiza kosztów i korzyści
    • 19.2.19. Wykresy kontrolne (Shewharta)
   • 19.3. Six Sigma w wytwarzaniu oprogramowania
    • 19.3.1. Dyskusja: kontrowersje i odpowiedzi
    • 19.3.2. Praktyczne zastosowanie?
 • Część VI. Jakość w podejściu zwinnym
  • 20. Przegląd metodyk zwinnych
   • 20.1. Agile Manifesto
   • 20.2. Programowanie ekstremalne (XP)
   • 20.3. Scrum
   • 20.4. Inne podejścia zwinne i szczupłe
   • 20.5. Silne i słabe strony metodyk zwinnych
  • 21. Jakość według Agile
   • 21.1. Co znaczy jakość w metodykach zwinnych
   • 21.2. Czynniki powodzenia metodyk zwinnych
   • 21.3. Wpływ praktyk zwinnych na jakość oprogramowania
    • 21.3.1. Praktyki planowania i pozyskiwania wymagań
    • 21.3.2. Praktyki zarządzania
    • 21.3.3. Praktyki związane z projektowaniem
    • 21.3.4. Praktyki związane z kodowaniem i integracją
    • 21.3.5. Praktyki związane z testowaniem
   • 21.4. Czy Agile może zapewnić jakość oprogramowania?
    • 21.4.1. Ograniczenia stosowania metodyk zwinnych
    • 21.4.2. Agile a CMM/CMMI
    • 21.4.3. Agile w dużych organizacjach
    • 21.4.4. Zaawansowane metryki zwinne
    • 21.4.5. Woń psującego się oprogramowania
   • 21.5. Podsumowanie i dyskusja o metodykach Agile
  • 22. Integracja klasycznych i zwinnych metod zapewnienia jakości
   • 22.1. Zwiększanie zwinności metod klasycznych
   • 22.2. Disciplined Agile Development
   • 22.3. Stan obecny i perspektywy
 • Podsumowanie
 • Bibliografia
 • Słownik skrótów
 • Przypisy

Dodaj do koszyka

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2020 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.