reklama - zainteresowany?

Windows Server 2003. Wysoko wydajne rozwiązania - Helion


Autor: Jeffrey R. Shapiro, Marcin Policht
Tytuł oryginału: Building High Availability Windows Server(TM) 2003 Solutions (Microsoft Windows Server System)
Tłumaczenie: Paweł Gonera
ISBN: 83-246-0246-1
stron: 472, Format: B5, okładka: twarda
Data wydania: 2006-09-28
Księgarnia: Helion

Cena książki: 9,00 zł (poprzednio: 75,00 zł)
Oszczędzasz: 88% (-66,00 zł)

Dodaj do koszyka

Tagi: OUTLET | Windows Server

Zbuduj wydajne środowisko Windows Server

 • Dobierz sprzęt odpowiedniej jakości
 • Wykorzystaj mechanizmy klastrowania do osiągnięcia maksymalnej dostępności
 • Zapobiegaj awariom i przestojom w pracy serwerów

Platforma Windows Server 2003 zyskuje coraz większą popularność. Firmy odchodzą od rozwiązań opartych na innych technologiach, uruchamiając serwery wykorzystujące tę właśnie platformę. Jednak wymiana systemu operacyjnego na inny nie jest prostym zadaniem. Podczas wdrażania środowiska Windows Server 2003 należy uwzględnić wiele czynników, dzięki którym system pozostanie niezawodny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.

Książka "Windows Server 2003. Wysoko wydajne rozwiązania" przedstawia praktyczne zagadnienia związane z wdrażaniem i administrowaniem systemami operacyjnymi z rodziny Windows Server 2003. Opisuje proces planowania oraz implementacji rozwiązań opartych na klastrach, mechanizmach równoważenia obciążenia i technikach szybkiego przywracania serwerów do pracy po awariach i aktualizacjach. Ilustrowane przykładami zagadnienia oraz łatwe do wykorzystania instrukcje pomogą Ci podjąć szybkie i trafne decyzje.

 • Wybór sprzętu
 • Pamięci masowe przeznaczone dla serwerów
 • Projektowanie sieci o maksymalnej dostępności
 • Klasteryzacja Windows
 • Wysoko wydajne serwery wydruków i plików
 • Maksymalizacja wydajności i dostępności SQL Servera oraz Exchange Servera
 • Równoważenie obciążenia
 • Korzystanie z Microsoft Operation Manager

Chcesz zmaksymalizować dostępność, skalowalność i wydajność środowiska Windows Server? Koniecznie sięgnij po tę książkę.

Dodaj do koszyka

 

Osoby które kupowały "Windows Server 2003. Wysoko wydajne rozwiązania", wybierały także:

 • Windows Small Business Server 2003. Administracja systemem

Dodaj do koszyka

Spis treści

Windows Server 2003. Wysoko wydajne rozwiązania -- spis treści

O autorach (15)

Wstęp (17)

CZĘŚĆ I Wysoko wydajne przetwarzanie danych w Windows (23)

Rozdział 1. Świat przetwarzania wysoko wydajnego i wysokiej dostępności w Windows (25)

 • Wstęp (25)
 • Poziom usługi (26)
 • Dostępność (28)
 • Wysoka dostępność, czas wyłączenia i awarie (31)
  • Skalowanie dostępności w poziomie i Windows Server 2003 (35)
  • Klasteryzacja (36)
  • Pionowe skalowanie dostępności (36)
  • Skalowanie pionowe czy poziome? (37)
  • Udostępnianie wszystkiego a nieudostępnianie niczego (38)
 • Wysoko wydajne przetwarzanie danych (39)
  • Potrzeba przetwarzania wysoko wydajnego (39)
  • Przetwarzanie wysoko wydajne dla każdego (40)
  • Superkomputer w każdej szafie (41)
  • Przetwarzanie i pamięć (42)
  • Komponenty wysoko wydajne (42)
  • Microsoft i Cornell Theory Center (43)
 • Podsumowanie (44)

Rozdział 2. Wybór sprzętu o wysokiej wydajności (45)

 • Wstęp (45)
 • Standardy, dostawcy i zdrowy rozsądek (46)
  • Dostawcy (47)
  • Zdrowy rozsądek (47)
 • Wybór CPU (48)
 • Pamięć (50)
  • DRAM (51)
  • DRAM z EDO (52)
  • Synchroniczne pamięci DRAM (52)
  • Pamięci Rambus DRAM (RDRAM) (53)
 • Podsumowanie (54)

Rozdział 3. Pamięci masowe dla systemów o wysokiej dostępności (55)

 • Wstęp (55)
 • Redundancja i dostępność pamięci masowej (56)
 • Repetytorium z RAID (61)
  • RAID 1 (64)
  • RAID 5 (65)
  • RAID 10 (66)
  • Kontrolery RAID (67)
 • Pamięci masowe dołączane do serwera (70)
 • Pamięci masowe dołączane do sieci (NAS) (73)
 • Sieci pamięci masowych (SAN) (76)
 • Pamięci masowe korzystające z IP (83)
 • Podsumowanie (87)

Rozdział 4. Sieci o wysokiej dostępności (89)

 • Wstęp (89)
 • Projekt szkieletu o wysokiej dostępności (90)
 • Uwagi na temat przepustowości (91)
  • Ethernet (92)
  • Czego oczekujemy od kart sieciowych (94)
  • Koncentratory, przełączniki i routery (96)
  • Przełączniki warstwy 2. (97)
  • Warstwa 3., warstwa 4. i kolejne (100)
  • Routery i routing w architekturze o dużej dostępności (100)
  • Zastosowanie koncentratorów do połączeń zapewniających pracę pomimo awarii (101)
 • Podstawy topologii SAN (102)
  • Fibre Channel (103)
  • Topologia SAN (105)
  • Porty (105)
  • Topologia punkt-punkt (106)
  • FC-AL (106)
  • Fabric (107)
  • Tworzenie stref (108)
 • Projektowanie topologii SAN na potrzeby wysokiej dostępności (109)
 • Podsumowanie (111)

Rozdział 5. Przygotowanie platformy dla sieci o wysokiej wydajności (113)

 • Wstęp (113)
 • Podstawy architektury (115)
  • Tworzenie planu projektu (116)
  • Cele projektu (116)
  • Komponenty projektu (117)
  • Decyzje projektowe (118)
  • Skutki projektu (120)
 • Logiczna architektura usług Active Directory (121)
 • Plan lasu dla systemów o wysokiej dostępności (123)
  • Pojedynczy wykaz globalny (125)
 • Przestrzeń nazw domeny (126)
  • Zewnętrzne nazwy domen DNS (128)
  • Kontrolery domeny (DC) (128)
  • Działanie z wieloma serwerami głównymi (wykazami globalnymi) (129)
  • Praca z jednym serwerem głównym (role FSMO) (130)
  • Wzorzec schematu (131)
  • Wzorzec nazw domen (131)
  • Wzorzec RID (identyfikatorów względnych) (131)
  • Emulator podstawowego kontrolera domeny (132)
  • Wzorzec infrastruktury (133)
  • Pozostałe role kontrolerów domeny (134)
  • Preferowany kontroler domeny administracji zasad grupy (GPDC) (134)
  • Usługa czasu (135)
  • Jednostki organizacyjne (135)
  • Repetytorium z zasad grupy (139)
  • Zasady haseł (144)
  • Dziennik zdarzeń (151)
  • Obiekty zasad grupy dla klastrów serwerów (151)
 • Fizyczna architektura Active Directory (153)
  • Podsieci (153)
  • Łącza lokacji (158)
  • Koszt (159)
  • Harmonogram replikacji oraz powiadomienia (160)
  • Protokoły transportowe (161)
  • Obiekty połączenia (162)
  • Mostek łączy lokacji (163)
  • Układ i topologia lokacji (163)
 • Usługa DDNS (dynamiczny DNS) zintegrowana z Active Directory (164)
  • Architektura serwera DNS (165)
  • Lokacje węzłowe (166)
  • Administracja serwerami DNS (167)
  • Konfiguracja DDNS (168)
 • Usługa WINS (168)
  • Lokacje węzłowe (169)
  • Administracja serwerami WINS (170)
 • Protokół DHCP (Dynamic Host Control Protocol) (171)
  • Architektura usługi DHCP (171)
  • Parametry usługi DHCP (172)
  • Szczegóły zakresu (172)
 • Konwencje nazewnictwa (173)
 • Podsumowanie (175)

Rozdział 6. Budowanie podstaw architektury wysoko dostępnej (177)

 • Wstęp (177)
 • Podstawy klasteryzacji Windows (178)
  • Model klastra (179)
  • Zasób kworum (184)
  • Scenariusze instalacji (185)
 • Proces tworzenia lasu (186)
  • Instalacja serwera pomocniczego (187)
 • Instalacja (189)
 • Instalacja domeny głównej (190)
  • Proces (190)
 • Zapewnienie jakości (195)
 • Przygotowanie lasu, DNS oraz Exchange (196)
 • Instalacja serwerów czołowych i domeny podrzędnej (199)
 • Instalowanie usługi DHCP oraz WINS (206)
 • Instalowanie poprawek i aktualizacja kontrolerów domeny (208)
 • Przygotowanie domeny Exchange (209)
 • Tworzenie początkowych usług i zasobów administracyjnych (210)
 • Klasteryzacja (212)
  • Tworzenie zasobów dysków udostępnionych (212)
  • Przygotowanie sieci klastra (213)
  • Uruchomienie kreatora klastra serwerów (214)
  • Rozwiązywanie problemów (221)
 • Podsumowanie (223)

Część II Tworzenie wysoko wydajnych systemów Windows Server 2003 (225)

Rozdział 7. Serwery wydruku o wysokiej wydajności (227)

 • Wstęp (227)
 • Specyfikacja projektu (228)
 • Instalacja (231)
  • Instalacja zasobów bufora wydruku (232)
 • Podsumowanie (233)

Rozdział 8. Serwery plików o dużej wydajności (235)

 • Wstęp (235)
 • Skalowanie poziome a pionowe (236)
 • Projekt (238)
  • Opracowanie systemu laboratoryjnego (240)
  • Konfiguracja sprzętu (241)
  • Konfiguracja usług klastra dwuwęzłowego (241)
  • Instalacja standardowej konfiguracji systemu plików (241)
  • Definiowanie i implementowanie procedur tworzenia i przywracania kopii zapasowych (242)
  • Tworzenie planu zabezpieczeń serwera plików (242)
  • Konfigurowanie katalogu głównego systemu plików DFS domeny (242)
  • Konfiguracja narzędzi administracyjnych serwera plików (242)
  • Definiowanie i implementacja strategii antywirusowej dla serwerów plików (243)
  • Ogólna konfiguracja (243)
  • Konfigurowanie klastra serwerów plików (244)
 • Instalacja (246)
  • Standardowy udział plików (246)
  • Udostępnianie lub ukrywanie podkatalogów (246)
  • Instalowanie zasobu udziału plików (247)
 • Zapewnienie wysokiej dostępności z użyciem replikacji i DFS domeny (248)
 • Podsumowanie (253)

Rozdział 9. SQL Server w rozwiązaniach o wysokiej dostępności i wydajności (255)

 • Wstęp (255)
 • Skalowanie poziome a skalowanie pionowe w Microsoft SQL Server (256)
 • Projekt (258)
 • Praca awaryjna w SQL Server (260)
 • Specyfikacja projektu klastra SQL Server (261)
  • Dokumentowanie zależności (261)
  • Konfiguracje aktywno-pasywne SQL Server (262)
  • Konfiguracja aktywno-aktywna i wiele instancji (262)
  • Konfiguracje N+1 (264)
  • Dyski fizyczne (266)
  • Pamięć (269)
  • Dyski lokalne (270)
  • Usługi rezerwowe - wady i zalety (271)
 • Klasteryzacja SQL Server (272)
 • Uwagi na temat wysokiej wydajności i dostępności (279)
  • Uwagi na temat pamięci dyskowej (279)
  • Zasoby pracy awaryjnej (280)
  • Program Enterprise Manager (281)
  • Transakcje i dzienniki (282)
 • Konfiguracja i planowanie (284)
 • Rola replikacji (285)
 • Przywracanie po awarii (287)
 • Wysoka dostępność dla usług analitycznych (OLAP) (288)
  • Klasteryzacja usług analitycznych (289)
  • Tworzenie grupy Administratorzy OLAP domeny (291)
  • Rozwiązywanie problemów z klasteryzowanymi usługami analitycznymi SQL Server 2000 i najlepsze praktyki (299)
 • Rozwiązywanie problemów, konserwacja i najlepsze praktyki (299)
  • Fragmentacja (300)
  • Systemowe programy do tworzenia kopii zapasowych (301)
  • Oprogramowanie antywirusowe (301)
  • Aktualizacja Windows (301)
  • Aplikacja MBSA (302)
 • Podsumowanie (302)

Rozdział 10. Serwer Exchange o dużej wydajności i wysokiej dostępności (303)

 • Wstęp (303)
 • Skalowanie poziome a skalowanie pionowe w Microsoft Exchange (305)
 • Projekt (306)
  • Architektura grup pamięci masowych (310)
  • Pliki dziennika transakcji (313)
  • Katalog kolejki SMTP (313)
 • Uprawnienia Exchange w architekturze klastra (314)
 • Podstawy klasteryzacji Exchange 2003 (315)
  • Instalowanie Exchange na węzłach klastra (315)
  • Serwer wirtualny Exchange (319)
  • Grupy klastrów (320)
  • Konfiguracje klastra (321)
  • Adresy IP oraz nazwy sieciowe (324)
  • Tworzenie grupy MSDTC (325)
  • Tworzenie serwera EVS (325)
  • Tworzenie zasobu Exchange 2003 System Attendant (330)
  • Konfigurowanie klastra serwerów zaplecza (335)
 • Podsumowanie (335)

Rozdział 11. Równoważenie obciążenia (337)

 • Wstęp (337)
 • Skalowanie poziome - kolejne podejście (338)
 • Odporność na błędy oraz wysoka dostępność systemu NLB (339)
 • Równoważenie obciążenia dla zapewnienia wysokiej wydajności (340)
  • Współdzielenie obciążenia serwerów (341)
  • Serwery wirtualne (341)
  • Czego nie da się skalować (342)
  • Wybieranie kandydatów dla klastrowania NLB (344)
 • Architektura równoważenia obciążenia sieciowego (345)
 • Projektowanie klastra NLB (348)
  • Specyfikacja projektu (348)
  • Reguły portów (353)
  • Tworzenie i konfiguracja klastra NLB (356)
  • Przykładowy klaster NLB: IIS (361)
  • Przykładowy klaster NLB: Usługi terminalowe (361)
  • Równoważenie obciążenia i serwery aplikacji COM (364)
  • Wielowarstwowe farmy serwerów (366)
 • Zarządzanie klastrem NLB (367)
  • Administrowanie klastrem NLB (367)
  • Rozwiązywanie problemów (369)
  • Przywracanie po awarii (369)
 • Podsumowanie (370)

Rozdział 12. Serwer IIS (371)

 • Wstęp (371)
 • IIS 6.0 jako dedykowany serwer WWW (372)
 • Skalowanie pionowe a poziome serwera IIS (378)
  • Cykliczny serwer DNS (379)
  • Równoważenie obciążenia (380)
 • Równoważenie obciążenia dla IIS (382)
 • Planowanie i konfiguracja (383)
  • Pamięć masowa dla IIS (389)
  • Usługa FTP (390)
 • Rozwiązywanie problemów (392)
 • Utrzymanie klastra serwerów IIS (394)
 • Przywracanie po awarii (395)
 • Najlepsze praktyki (395)
 • Podsumowanie (396)

Rozdział 13. Wyszukiwanie problemów: konfiguracja monitorowania wydajności oraz alerty (397)

 • Wstęp (397)
 • Poznajemy systemy monitorowania w Windows Server 2003 (399)
  • Podgląd zdarzeń (400)
  • Przegląd obiektów monitorowania systemu i wydajności (403)
  • Prędkość i przepustowość (404)
  • Przedstawiamy kolejkę roboczą (404)
  • Czas odpowiedzi (405)
  • Jak działają obiekty wydajności (405)
  • Narzędzia monitorowania systemu (407)
  • Korzystanie z konsoli Wydajność i Monitora systemu (407)
  • Jak korzystać z monitora systemu (408)
  • Dzienniki wydajności i alerty (410)
  • Zastosowanie dzienników i alertów (412)
  • Monitorowanie serwerów (413)
  • Monitorowanie wąskich gardeł (414)
  • Przedstawiamy obciążenie serwerów (416)
  • Wskazówki na temat monitorowania wydajności (418)
 • Microsoft Operations Manager (419)
 • Błyskawiczna instalacja MOM (422)
  • Sprawdzenie wymagań sprzętowych i programowych (424)
  • Konta usługi MOM (425)
  • Określanie rozmiaru bazy danych MOM (426)
  • Projekt (427)
  • Uwagi na temat SQL Server (428)
  • Instalowanie baz danych MOM (429)
  • Instalowanie pierwszego serwera zarządzającego (434)
  • Instalowanie konsoli administratora oraz operatora MOM (436)
  • Wykrywanie komputerów oraz instalacja agentów (437)
  • Awaryjne przełączanie agentów (438)
  • Instalowanie modułu System Center 2005 Reporting (439)
  • Importowanie pakietów zarządzania MOM 2005 (440)
  • Zarządzanie pakietami zarządzania (442)
 • Podsumowanie (449)

Skorowidz (451)

Dodaj do koszyka

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2019 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.