reklama - zainteresowany?

Visual Studio 2013. Tworzenie aplikacji desktopowych, mobilnych i internetowych - Helion

Visual Studio 2013. Tworzenie aplikacji desktopowych, mobilnych i internetowych
Autor: Dawid Farbaniec
ISBN: 978-83-283-0567-0
stron: 200, Format: 158x235, okładka: miękka
Data wydania: 2015-06-18
Księgarnia: Helion

Cena książki: 39,90 zł

Dodaj do koszyka Visual Studio 2013. Tworzenie aplikacji desktopowych, mobilnych i internetowych

Tagi: ASP | C# - Programowanie | programowanie-kupon | secret-sale | Visual Studio - Programowanie

Programuj w języku C# i zarabiaj na swoich aplikacjach!

 • Dostosuj środowisko Visual Studio 2013 do tworzonej aplikacji
 • Twórz programy nie tylko internetowe - „for Desktop”, „for Windows” i „for Web”
 • Uniknij problemów  początkującego programisty

Microsoft Visual Studio 2013 to środowisko programistyczne, które znacząco ułatwia proces pisania kodu aplikacji — internetowej, przeznaczonej dla urządzeń mobilnych lub działającej na tradycyjnym komputerze. Zestaw profesjonalnych narzędzi w tym pakiecie dostępny jest dla kilku języków programowania, a składa się m.in. z edytora kodu, debuggera, bibliotek Windows Forms i WPF, narzędzia do tworzenia klas i projektowania baz danych. Wbudowane mechanizmy refaktoryzacji kodu przyczyniają się do zachowania jego wysokiej jakości.

Jeśli jesteś początkującym programistą C# i chcesz wykorzystać darmową wersję Visual Studio 2013 w swojej pracy, ta książka bardzo Ci w tym pomoże! Znajdziesz tu obszerny opis języka C#, a także informacje o tym, jak pisać aplikacje na różne platformy systemowe i sprzętowe. Sprawdzisz, jak pisać programy komercyjne dla Sklepu Windows. Zobaczysz, jak działa technologia LINQ i do czego może przydać się wzorzec MVC. Poznasz odpowiedzi na pytania, które często sprawiają kłopot młodym programistom, a na koniec dowiesz się, jak możesz spieniężyć swoje aplikacje!

 • Język C#
 • Aplikacje dla Pulpitu
 • Aplikacje dla Sklepu Windows
 • Aplikacje dla Windows Phone
 • Aplikacje internetowe ASP.NET MVC
 • Technologia LINQ
 • Zarabianie jako „wolny strzelec”
 • FAQ — najczęściej zadawane pytania
 • Słowa kluczowe języka C#
 • Asembler IL (CIL, MSIL)

Programowanie w Visual Studio 2013 to czysta przyjemność!

Dodaj do koszyka Visual Studio 2013. Tworzenie aplikacji desktopowych, mobilnych i internetowych

 

Osoby które kupowały "Visual Studio 2013. Tworzenie aplikacji desktopowych, mobilnych i internetowych", wybierały także:

 • ASP.NET 3.5. Programowanie

Dodaj do koszyka Visual Studio 2013. Tworzenie aplikacji desktopowych, mobilnych i internetowych

Spis treści

Visual Studio 2013. Tworzenie aplikacji desktopowych, mobilnych i internetowych -- spis treści

Wstęp (7)

 • Odkrywanie środowiska Visual Studio (7)

Rozdział 1. Język C# (9)

 • 1.1. Zmienne, stałe i typy danych (9)
  • 1.1.1. Typy proste (9)
  • 1.1.2. Typy referencyjne (10)
  • 1.1.3. Typy nullable (11)
  • 1.1.4. Typy anonimowe (12)
  • 1.1.5. Zmienne i stałe (12)
  • 1.1.6. Typ strukturalny (13)
  • 1.1.7. Typ wyliczeniowy (13)
  • 1.1.8. Rzutowanie i konwersja typów (13)
 • 1.2. Komentarze (14)
  • 1.2.1. Komentarz blokowy (14)
  • 1.2.2. Komentarz liniowy (14)
  • 1.2.3. Komentarz XML (14)
 • 1.3. Instrukcja warunkowa (15)
 • 1.4. Instrukcja wyboru (17)
 • 1.5. Operatory (18)
  • 1.5.1. Podstawowe (19)
  • 1.5.2. Jednoargumentowe (21)
  • 1.5.3. Mnożenie, dzielenie i modulo (23)
  • 1.5.4. Przesunięcia (23)
  • 1.5.5. Relacje i sprawdzanie typów (24)
  • 1.5.6. Równość i różność (25)
  • 1.5.7. Koniunkcja logiczna (25)
  • 1.5.8. Alternatywa wykluczająca logiczna (25)
  • 1.5.9. Alternatywa logiczna (25)
  • 1.5.10. Koniunkcja warunkowa (26)
  • 1.5.11. Alternatywa warunkowa (26)
  • 1.5.12. Operator warunkowy (26)
  • 1.5.13. Przypisania (26)
 • 1.6. Pętle (28)
  • 1.6.1. Pętla do-while (28)
  • 1.6.2. Pętla for (28)
  • 1.6.3. Pętla foreach (31)
  • 1.6.4. Pętla while (32)
  • 1.6.5. Kontrola przepływu (32)
 • 1.7. Tablice (35)
  • 1.7.1. Przekazywanie tablic jako argumentów metod (36)
  • 1.7.2. Klasa System.Array (37)
 • 1.8. Metody (40)
  • 1.8.1. Deklaracja metod (41)
  • 1.8.2. Przekazywanie przez referencję lub przez wartość (42)
 • 1.9. Wskaźniki (42)
  • 1.9.1. Kod nienadzorowany (ang. unsafe code) (42)
  • 1.9.2. Typy wskaźnikowe (43)
 • 1.10. Klasy i obiekty (44)
  • 1.10.1. Konstruktor i destruktor (47)
  • 1.10.2. Dziedziczenie (48)
  • 1.10.3. Klasy zagnieżdżone (49)
  • 1.10.4. Modyfikatory dostępu (50)
  • 1.10.5. Wczesne i późne wiązanie (52)
 • 1.11. Przeciążanie metod (53)
 • 1.12. Przeciążanie operatorów (54)
  • 1.12.1. Słowa kluczowe implicit i explicit (55)
 • 1.13. Składowe statyczne (57)
 • 1.14. Przestrzenie nazw (57)
 • 1.15. Właściwości, akcesor get i mutator set (60)
 • 1.16. Interfejsy (60)
  • 1.16.1. Płytka i głęboka kopia obiektu (62)
 • 1.17. Indeksery (64)
 • 1.18. Wielopostaciowość (polimorfizm) (66)
  • 1.18.1. Składowe wirtualne (68)
  • 1.18.2. Ukrywanie składowych klasy bazowej (69)
  • 1.18.3. Zapobieganie przesłanianiu wirtualnych składowych klasy pochodnej (70)
  • 1.18.4. Dostęp do wirtualnych składowych klasy bazowej z klas pochodnych (71)
  • 1.18.5. Przesłanianie metody ToString() (71)
 • 1.19. Delegaty, metody anonimowe i wyrażenia lambda (72)
  • 1.19.1. Metody anonimowe (73)
  • 1.19.2. Wyrażenia lambda (74)
  • 1.19.3. Delegat Func (74)
 • 1.20. Zdarzenia (ang. events) (75)
 • 1.21. Metody rozszerzające (75)
 • 1.22. Typy generyczne (77)
  • 1.22.1. Klasa generyczna Queue (77)
  • 1.22.2. Klasa generyczna Stack (78)
  • 1.22.3. Klasa generyczna LinkedList (79)
  • 1.22.4. Klasa generyczna List (80)
  • 1.22.5. Klasa generyczna Dictionary (81)
  • 1.22.6. Klasa generyczna SortedDictionary (83)
  • 1.22.7. Klasa generyczna KeyedCollection (85)
  • 1.22.8. Klasa generyczna SortedList (88)
 • 1.23. Kontrawariancja i kowariancja (90)
 • 1.24. Operator konwersji as (91)
 • 1.25. Obsługa wyjątków (91)
  • 1.25.1. Podsumowanie (92)
 • 1.26. Składnia async i await (93)
 • 1.27. Klasy abstrakcyjne i zapieczętowane (ang. sealed) (93)

Rozdział 2. Aplikacje dla Pulpitu (95)

 • 2.1. Aplikacje konsolowe (95)
  • 2.1.1. Argumenty wiersza polecenia (95)
  • 2.1.2. Przykład: kalkulator naukowy (96)
  • 2.1.3. Przykład: system walki do gry RPG (99)
 • 2.2. Windows Forms (103)
  • 2.2.1. Przegląd kontrolek (103)
  • 2.2.2. Własne kontrolki (ang. user controls) (107)
  • 2.2.3. Przykład: kalkulator (108)
  • 2.2.4. Przykład: rejestrator dźwięku (110)
  • 2.2.5. Przykład: szpieg klawiatury (keylogger) (111)
 • 2.3. Windows Presentation Foundation (129)
  • 2.3.1. Język XAML (129)
  • 2.3.2. Przegląd kontrolek (129)

Rozdział 3. Aplikacje dla Sklepu Windows (133)

 • 3.1. Przykładowa aplikacja: Cytat na dziś (133)

Rozdział 4. Aplikacje dla Windows Phone (137)

 • 4.1. Kontrolka Hub (137)
 • 4.2. Kontrolka Pivot (138)
 • 4.3. Kontrolka Panorama (138)
 • 4.4. Przykład: Stoper (139)

Rozdział 5. Aplikacje internetowe ASP.NET MVC (143)

 • 5.1. Przegląd frameworka Bootstrap (145)
  • 5.1.1. Podstawowy szablon (145)
  • 5.1.2. Cytat blokowy (146)
  • 5.1.3. Kod inline (146)
  • 5.1.4. Wejście z klawiatury (146)
  • 5.1.5. Blok kodu (147)
  • 5.1.6. Tabela z podświetlanymi wierszami (147)
  • 5.1.7. Prosty formularz (147)
  • 5.1.8. Przyciski (148)
  • 5.1.9. Obrazki i miniatury (149)
  • 5.1.10. Stronicowanie (149)
  • 5.1.11. Etykiety (149)
  • 5.1.12. Odznaki (ang. badges) (150)
  • 5.1.13. Jumbotron (150)
  • 5.1.14. Powiadomienia (150)
  • 5.1.15. Pasek postępu (151)
  • 5.1.16. Panel (152)

Rozdział 6. LINQ (153)

 • 6.1. 65 przykładów LINQ (154)
  • 6.1.1. Restrykcja (154)
  • 6.1.2. Projekcja (155)
  • 6.1.3. Dzielenie (159)
  • 6.1.4. Kolejność (161)
  • 6.1.5. Grupowanie (164)
  • 6.1.6. Zestawy (165)
  • 6.1.7. Konwersje (166)
  • 6.1.8. Operacje elementarne (167)
  • 6.1.9. Operatory generowania (168)
  • 6.1.10. Kwantyfikatory (168)
  • 6.1.11. Operatory agregacji (169)
  • 6.1.12. Różne (171)
  • 6.1.13. Łączenia (ang. join) (172)

Rozdział 7. Zarabianie jako wolny strzelec (175)

 • 7.1. Rozliczanie dochodów z aplikacji mobilnych (177)

Rozdział 8. FAQ ? najczęściej zadawane pytania (179)

 • 8.1. Jak pobrać adres IP na podstawie nazwy hosta? (179)
 • 8.2. Jak wysłać wiadomość e-mail? (179)
 • 8.3. Jak wysłać plik na serwer FTP? (180)
 • 8.4. Jak wywołać funkcję z kodu niezarządzanego? (181)
 • 8.5. Jak wykonywać operacje na dużych liczbach? (181)
 • 8.6. Jak wykonywać operacje na liczbach zespolonych? (182)
 • 8.7. Jak kopiować katalogi? (182)
 • 8.8. Jak wylistować pliki w katalogu? (183)
 • 8.9. Jak wylistować katalogi w podanej ścieżce? (184)
 • 8.10. Jak odczytać dane z pliku tekstowego? (185)
 • 8.11. Jak zapisać dane do pliku tekstowego? (185)
 • 8.12. Jak kompresować i dekompresować dane w formacie ZIP? (186)
 • 8.13. Jak stworzyć klucz w rejestrze? (186)
 • 8.14. Jak odczytać wartość klucza w rejestrze? (187)
 • 8.15. Jak rzucać i łapać wyjątki? (187)
 • 8.16. Jak zaszyfrować dane operatorem XOR? (188)
 • 8.17. Jak wyszukać pliki określonego typu? (188)

Dodatek A Słowa kluczowe języka C# (191)

Dodatek B Asembler IL (CIL, MSIL) (193)

Skorowidz (197)

Dodaj do koszyka Visual Studio 2013. Tworzenie aplikacji desktopowych, mobilnych i internetowych

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2020 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.