reklama - zainteresowany?

VBA dla Microsoft Office 365 i Office 2019 - Helion

VBA dla Microsoft Office 365 i Office 2019
ebook
Autor: Richard Mansfield
Tytuł oryginału: Mastering VBA for Microsoft Office 365
Tłumaczenie: Radosław Meryk
ISBN: 978-83-283-6514-8
stron: 840, Format: ebook
Data wydania: 2020-07-21
Księgarnia: Helion

Cena książki: 96,85 zł (poprzednio: 149,00 zł)
Oszczędzasz: 35% (-52,15 zł)

Dodaj do koszyka VBA dla Microsoft Office 365 i Office 2019

Tagi: MS Office | VBA - Programowanie

VBA jest językiem programowania umożliwiającym automatyzację praktycznie wszystkich działań, które wykonuje się ręcznie w aplikacjach Office. Napisany w nim kod jest szybszy, dokładniejszy i bardziej niezawodny niż jakikolwiek człowiek. Można dodawać struktury decyzyjne i pętle, a tym samym znacznie poszerzyć zakres możliwych operacji. Ciekawą opcją jest też tworzenie w VBA interfejsów użytkownika - okien komunikatów, pól wprowadzania danych i formularzy. Fantastyczne możliwości zyskuje się w wyniku komunikowania się między sobą aplikacji pakietu Office: operacje w jednej aplikacji można wspomagać działaniami innej - za pomocą kodu VBA!

To praktyczny podręcznik do nauki programowania w języku VBA. Punktem wyjścia jest proces rejestrowania makr oraz rozpoczęcie pracy w edytorze VBE. Dalej omówiono składnię języka VBA, potrzebne obiekty i metody oraz sposoby korzystania z pętli i funkcji, w tym funkcje wbudowane. Pokazano sposoby tworzenia interfejsów użytkownika zawierających takie elementy jak okna komunikatów, pola wprowadzania danych, niestandardowe okna dialogowe czy złożone formularze. Zaprezentowano także zasady budowania i debugowania modułowego kodu. W książce znalazło się wiele wskazówek oraz fragmentów kodu ułatwiających tworzenie przydatnych makr, dzięki którym praca z pakietem Office nabiera zupełnie innego kształtu!

W tej książce między innymi:

 • podstawy pracy z VBA i korzystanie z Visual Basic Editor
 • zmienne tablicowe, pętle i funkcje wbudowane
 • pola wprowadzania danych i formularze
 • tworzenie modułowego kodu i korzystanie z klas
 • zabezpieczenia VBA i techniki zaawansowane

VBA: zautomatyzuj nudną pracę i ciesz się tym, co lubisz!

Dodaj do koszyka VBA dla Microsoft Office 365 i Office 2019

 

Osoby które kupowały "VBA dla Microsoft Office 365 i Office 2019", wybierały także:

 • MS Office 2003 PL w biznesie. Tom I i II
 • Excel - tabele przestawne. Kurs video. Raporty i analiza danych
 • ABC MS Office 2016 PL
 • MS Office 2013/365 PL w biurze i nie tylko

Dodaj do koszyka VBA dla Microsoft Office 365 i Office 2019

Spis treści

VBA dla Microsoft Office 365 i Office 2019 eBook -- spis treści

 • Podziękowania
 • O autorze
 • O redaktorze merytorycznym
 • Wprowadzenie
  • Skąd wziąć kod przykładów zamieszczonych w tej książce?
  • Jeśli masz pytania
  • Co mogę zrobić dzięki VBA?
  • Co znajduje się w tej książce?
  • W jaki sposób należy korzystać z tej książki?
  • Czy ta książka jest odpowiednia dla mnie?
  • Konwencje używane w tej książce
  • Dodatkowe informacje
 • Część I. Rejestrowanie makr i wprowadzenie do VBA
 • Rozdział 1. Rejestrowanie i uruchamianie makr w aplikacjach pakietu Office
  • Czym jest VBA i co można zrobić za jego pomocą?
   • Różnica między językami Visual Basic a Visual Basic for Applications
   • Co to jest Visual Basic .NET i Visual Basic Express?
  • Podstawowe wiadomości o makrach
  • Rejestrowanie makr
   • Wyświetlanie zakładki Deweloper na Wstążce
   • Planowanie makra
   • Uruchamianie Rejestratora makr
   • Nazewnictwo makr
    • Nieprawidłowe nazwy makr
    • Opisywanie makr
    • Przechowywanie makr
   • Wybór sposobu uruchomienia nowego makra
    • Uruchamianie makra ze Wstążki
    • Uruchamianie makra z paska narzędzi Szybki dostęp
    • Uruchamianie makra za pomocą kombinacji klawiszy skrótu
    • Uruchamianie makra w staromodny sposób
    • Przypisywanie sposobu uruchamiania makra w programie Excel
    • Przypisywanie sposobu uruchamiania makra w programie PowerPoint
    • Przypisywanie sposobu uruchamiania makra w programie Outlook
    • Rejestrowanie działań w makrze
  • Uruchamianie makra
  • Rejestrowanie przykładowego makra w programie Word
  • Rejestrowanie przykładowego makra w Excelu
   • Tworzenie skoroszytu makr osobistych, jeśli nie stworzono go wcześniej
   • Rejestrowanie makra
  • Określanie sposobu uruchamiania istniejącego makra
   • Przypisywanie makra do przycisku paska narzędzi Szybki dostęp w programie Word
   • Przypisywanie makra do klawisza skrótu
  • Usuwanie makra
  • Pytania kontrolne i zadania
 • Rozdział 2. Wprowadzenie do programu Visual Basic Editor
  • Otwieranie edytora VBE
   • Otwieranie VBE z wybranym makrem
   • Otwieranie edytora VBE bezpośrednio
   • Przejście do makra
  • Korzystanie z głównych okien edytora VBE
   • Project Explorer
   • Przeglądarka obiektów
   • Okno kodu
    • Uzupełnianie słów
    • Szybkie informacje
    • Automatyczne wyświetlanie elementów list
    • Lista stałych
    • Podpowiedzi danych
    • Wskaźniki na marginesie
    • Inne mechanizmy edycji kodu
   • Okno Properties
   • Okno Immediate
  • Ustawianie właściwości projektu
  • Personalizacja programu Visual Basic Editor
   • Wybór ustawień edytora i preferencji wyświetlania
    • Zakładka Editor okna Options
    • Zakładka Editor Format okna Options
    • Zakładka General okna Options
    • Opcje zakładki Docking
   • Wybór i rozmieszczanie okien edytora
   • Dostosowywanie paska narzędzi i paska menu
   • Dostosowywanie przybornika
    • Dodawanie kontrolek do przybornika
    • Zmiana nazwy kontrolki w przyborniku
    • Przypisywanie grafiki do ikony kontrolki w przyborniku
    • Usuwanie kontrolek z przybornika
    • Dodawanie stron do przybornika
    • Zmiana nazwy strony w Toolbox
    • Usuwanie stron z przybornika
    • Importowanie i eksportowanie stron przybornika
    • Przemieszczanie strony w przyborniku
  • Pytania kontrolne i zadania
 • Rozdział 3. Edycja zarejestrowanych makr
  • Testowanie makra w programie Visual Basic Editor
   • Uruchamianie makra krok po kroku
   • Ustawianie pułapek
   • Komentowanie wierszy kodu
   • Wyjście z krokowego wykonywania makra
  • Edycja makra programu Word
   • Uruchamianie makra Transpose_Word_Right krok po kroku
   • Uruchamianie makra Transpose_Word_Right
   • Tworzenie makra Transpose_Word_Left
   • Zapisywanie pracy
  • Edycja makra Excela
   • Odkrywanie skoroszytu makr osobistych
   • Otwarcie makra do edycji
   • Edycja makra
  • Edycja makra PowerPoint
   • Zmniejszenie rozmiaru makra
   • Zapisywanie pracy
  • Pytania kontrolne i zadania
 • Rozdział 4. Tworzenie kodu w edytorze VBE od podstaw
  • Konfigurowanie edytora VBE do tworzenia makr
  • Tworzenie procedur dla Worda
  • Tworzenie makra dla programu Excel
  • Tworzenie procedury dla PowerPointa
  • Tworzenie procedury dla Accessa
  • Pytania kontrolne i zadania
 • Część II. Korzystanie z VBA
 • Rozdział 5. Podstawy składni VBA
  • Przygotuj się
  • Procedury
   • Funkcje
   • Procedury Sub
  • Instrukcje
  • Słowa kluczowe
  • Wyrażenia
  • Operatory
  • Zmienne
  • Stałe
  • Argumenty
   • Określanie nazw argumentów, a ich pomijanie
   • Kiedy stosować nawiasy wokół listy argumentów
  • Obiekty
  • Kolekcje
  • Właściwości
  • Metody
  • Zdarzenia
  • Pytania kontrolne i zadania
 • Rozdział 6. Zmienne, stałe i wyliczenia
  • Korzystanie ze zmiennych
   • Wybór nazw dla zmiennych
   • Deklarowanie zmiennych
    • Niejawne deklarowanie zmiennych
    • Jawne deklarowanie zmiennych
   • Wybór zakresu i czasu życia zmiennej
    • Zasięg procedury
    • Zasięg prywatny
    • Zasięg publiczny
    • Korzystanie ze zmiennych statycznych
   • Określanie typu danych dla zmiennej
    • Czy trzeba określać typ danych?
    • Boolean
    • Byte
    • Currency
    • Date
    • Decimal
    • Double
    • Integer
    • Long
    • Object
    • Single
    • String
    • Variant
    • Decydowanie o typie zmiennej
  • Korzystanie ze stałych
   • Deklarowanie własnych stałych
    • Składnia
    • Przykład
   • Wybór zasięgu lub czasu życia dla stałych
  • Wyliczenia
  • Pytania kontrolne i zadania
 • Rozdział 7. mienne tablicowe
  • Czym są tablice?
   • Deklarowanie tablicy
   • Przechowywanie wartości w tablicy
   • Tablice wielowymiarowe
   • Deklarowanie tablic dynamicznych
   • Zmiana wymiarów tablicy
   • Zwracanie informacji z tablicy
   • Usuwanie tablicy
   • Ustalanie, czy zmienna jest tablicą
   • Wyznaczanie granic tablic
  • Sortowanie tablic
  • Przeszukiwanie tablicy
   • Liniowe przeszukiwanie tablicy
   • Binarne przeszukiwanie tablicy
  • Pytania kontrolne i zadania
 • Rozdział 8. Wyszukiwanie obiektów, metod i właściwości, których potrzebujesz
  • Czym jest obiekt?
   • Zalety programowania obiektowego
   • Obiekty kreowane
   • Właściwości
   • Metody
  • Kolekcje
   • Korzystanie z obiektu w kolekcji
   • Dodawanie obiektu do kolekcji
  • Znajdowanie potrzebnych obiektów
   • Korzystanie z Rejestratora makr, aby dodać kod do potrzebnych obiektów
   • Korzystanie z Przeglądarki obiektów
    • Komponenty Przeglądarki obiektów
    • Dodawanie i usuwanie bibliotek obiektów
    • Poruszanie się po Przeglądarce obiektów
   • Korzystanie z pomocy, aby znaleźć potrzebny obiekt
    • Naciśnij F1, aby przejść do głównej strony pomocy VBA
    • Naciśnij F1, aby przejść bezpośrednio do strony pomocy polecenia
   • Korzystanie z własności Auto List Members
  • Używanie zmiennych typu Object do reprezentowania obiektów
  • Programowanie zespołowe i OOP
  • Pytania kontrolne i zadania
 • Część III. Podejmowanie decyzji z wykorzystaniem pętli i funkcji
 • Rozdział 9. Korzystanie z funkcji wbudowanych
  • Czym są funkcje?
  • Korzystanie z funkcji
   • Przekazywanie argumentów do funkcji
   • Korzystanie z funkcji do konwersji danych
   • Funkcja ASC do wyznaczania kodu znaku
   • Funkcja Val do wyodrębnienia liczby z początku ciągu znaków
   • Korzystanie z funkcji Str w celu konwersji liczby na łańcuch znaków
  • Korzystanie z funkcji Format do formatowania wyrażeń
   • Korzystanie z predefiniowanych formatów liczbowych
   • Tworzenie formatu liczbowego
   • Tworzenie formatu dat i godzin
   • Tworzenie formatu ciągów znaków
   • Wykorzystanie funkcji Chr i stałych do wprowadzania znaków specjalnych do ciągu
   • Korzystanie z funkcji do wykonywania operacji na zmiennych
   • Korzystanie z funkcji Left, Right i Mid w celu uzyskania fragmentu ciągu znaków
   • Korzystanie z funkcji Left
   • Korzystanie z funkcji Right
   • Korzystanie z funkcji Mid
   • Wykorzystanie funkcji InStr i InStrRev w celu znalezienia ciągu znaków w innym ciągu znaków
   • Korzystanie z funkcji LTrim, RTrim i Trim do usuwania spacji z ciągu znaków
   • Wykorzystanie funkcji Len do sprawdzania długości ciągu znaków
   • Korzystanie z funkcji StrConv, LCase i UCase do zmiany wielkości liter w ciągu znaków
    • Funkcja StrConv
    • Korzystanie z funkcji LCase i UCase
   • Korzystanie z funkcji StrComp do porównywania jabłek z jabłkami
  • Korzystanie z funkcji matematycznych języka VBA
  • Korzystanie z funkcji VBA do przetwarzania dat i godzin
   • Korzystanie z funkcji DatePart do parsowania dat
   • Obliczanie przedziałów czasowych za pomocą funkcji DateDiff
   • Korzystanie z funkcji DateAdd do dodawania lub odejmowania czasu od daty
  • Funkcje do zarządzania plikami
   • Sprawdzanie, czy plik istnieje, za pomocą funkcji Dir
   • Zwracanie bieżącej ścieżki
  • Pytania kontrolne i zadania
 • Rozdział 10. Tworzenie własnych funkcji
  • Składowe instrukcji Function
  • Tworzenie funkcji
   • Tworzenie funkcji ręcznie
   • Tworzenie funkcji za pomocą okna dialogowego Add Procedure
   • Przekazywanie argumentów do funkcji
   • Deklarowanie typów danych argumentów
   • Określanie argumentu opcjonalnego
   • Zarządzanie zasięgiem funkcji
  • Przykłady funkcji dla wszystkich aplikacji pakietu Office obsługujących VBA
   • Jak funkcje zwracają informacje?
   • Zwracanie z funkcji danych tekstowych
  • Tworzenie funkcji dla programu Word
  • Tworzenie funkcji dla programu Excel
  • Tworzenie funkcji dla PowerPointa
  • Tworzenie funkcji dla programu Access
  • Pytania kontrolne i zadania
 • Rozdział 11. Podejmowanie decyzji w kodzie
  • Jak w VBA wykonujemy porównania?
  • Testowanie wielu warunków z wykorzystaniem operatorów logicznych
   • Bloki If
   • IfThen
    • Składnia
    • Przykłady
   • Instrukcje IfThenElse
    • Składnia
    • Przykład
   • Instrukcje IfThenElseIfElse
    • Składnia
    • Przykłady
   • Tworzenie pętli z instrukcjami If i GoTo
    • Składnia
    • Przykład
   • Zagnieżdżanie bloków If
  • Bloki Select Case
   • Składnia
   • Przykład
   • Kolejność ma znaczenie
  • Pytania kontrolne i zadania
 • Rozdział 12. Korzystanie z pętli do powtarzania działań
  • Kiedy należy używać pętli?
  • Podstawy działania pętli
  • Korzystanie z pętli For do wykonywania stałej liczby powtórzeń
   • Pętle ForNext
    • Składnia
    • Proste pętle ForNext
    • Pętle ForNext z argumentem Step
    • Korzystanie z instrukcji InputBox do sterowania pętlą ForNext
   • Pętle For EachNext
    • Składnia
   • Wykorzystanie instrukcji Exit For
  • Wykorzystanie pętli Do w celu wykonania zmiennej liczby powtórzeń
   • Pętle Do While
    • Składnia
   • Pętle DoLoop While
    • Składnia
   • Pętle Do UntilLoop
    • Składnia
   • Pętle DoLoop Until
    • Składnia
   • Wykorzystanie instrukcji Exit Do
   • Czy stosowanie instrukcji Exit Do to zła praktyka?
  • Pętle WhileWend
  • Zagnieżdżanie pętli
  • Unikanie pętli nieskończonych
  • Pytania kontrolne i zadania
 • Część IV. Korzystanie z okien MsgBox, InputBox i okien dialogowych
 • Rozdział 13. Pobieranie danych od użytkownika za pomocą okien MsgBox i InputBox
  • Otwieranie makra
  • Wyświetlanie komunikatów na pasku stanu w Wordzie i Excelu
  • Okna komunikatów
   • Zalety i wady okien komunikatów
   • Składnia użycia okien komunikatów
   • Wyświetlanie prostego okna komunikatu
   • Wyświetlanie wielowierszowego okna komunikatu
   • Wybieranie przycisków dla okna komunikatu
   • Wybór ikony dla okna komunikatu
   • Ustawianie domyślnego przycisku dla okna komunikatu
   • Zarządzanie modalnością okna komunikatu
   • Określanie tytułu okna komunikatu
   • Paski tytułu mogą dostarczać przydatnych informacji
   • Dodawanie przycisku Pomoc w oknach komunikatów
   • Określanie pliku pomocy dla okna komunikatu
   • Stosowanie pewnych argumentów bez innych
   • Pobieranie wartości z okna komunikatu
  • Okna wprowadzania danych
   • Składnia polecenia InputBox
   • Pobieranie danych z okien InputBox
  • Formularze: gdy okna komunikatów i okna wprowadzania danych nie wystarczą
  • Pytania kontrolne i zadania
 • Rozdział 14. Tworzenie prostych, niestandardowych okien dialogowych
  • Kiedy należy użyć niestandardowego okna dialogowego?
  • Tworzenie niestandardowych okien dialogowych
   • Projektowanie okien dialogowych
   • Wstawianie formularza użytkownika
   • Wybór ustawień siatki formularza użytkownika
   • Zmiana nazwy formularza użytkownika
   • Dodawanie kontrolek do formularzy użytkownika
   • Grupowanie kontrolek
   • Zmiana nazwy kontrolek
   • Przemieszczanie kontrolek
   • Zmiana podpisu kontrolki
   • Najważniejsze właściwości kontrolek z przybornika
    • Popularne właściwości
    • Etykieta
    • TextBox
    • ComboBox i ListBox
    • CheckBox
    • OptionButton
    • ToggleButton
    • Frame
    • CommandButton
    • TabStrip i MultiPage
    • ScrollBar i SpinButton
    • Image
    • Page
    • Tab
  • Praca z grupami kontrolek
   • Jak grupować kontrolki?
   • Anulowanie pogrupowania kontrolek
   • Ustalanie rozmiaru pogrupowanych kontrolek
   • Usuwanie pogrupowanych kontrolek
   • Praca z jedną kontrolką w grupie
   • Wyrównywanie kontrolek
   • Rozmieszczanie kontrolek
   • Dostosowywanie kolejności przechodzenia klawiszem Tab w formularzu
  • Łączenie formularza z procedurą
   • Ładowanie formularzy i usuwanie ich z pamięci
   • Wyświetlanie i ukrywanie formularza
   • Ustawianie domyślnego przycisku polecenia
  • Odczytywanie informacji wprowadzonych przez użytkownika w oknie dialogowym
   • Zwracanie tekstu wprowadzonego w polu tekstowym
   • Zwracanie wartości przycisku opcji
   • Zwracanie właściwości Value z pola wyboru
   • Zwracanie właściwości Value z pola listy
   • Zwracanie właściwości Value z pola kombi
  • Przykłady powiązań formularzy z procedurami
   • Przykład dla Worda: procedura przenoszenia akapitu
    • Zarejestrowanie procedury
    • Tworzenie okna dialogowego
   • Przykład ogólny: otwieranie pliku z pola listy
   • Budowanie formularza użytkownika
   • Tworzenie kodu obsługi formularza użytkownika
  • Korzystanie z wbudowanych okien dialogowych aplikacji
   • Wyświetlanie wbudowanego okna dialogowego
    • Znajdowanie nazwy okna dialogowego i stałej
    • Wybór pomiędzy metodą Show a metodą Display
    • Używanie metody Show do wyświetlania i uruchamiania okna dialogowego
    • Korzystanie z metody Display do wyświetlania okna dialogowego
   • Ustawianie i przywracanie opcji we wbudowanych oknach dialogowych
   • Który przycisk wybrał użytkownik w oknie dialogowym?
   • Określanie limitu czasu dla okna dialogowego
  • Pytania kontrolne i zadania
 • Rozdział 15. Tworzenie złożonych formularzy
  • Tworzenie złożonych okien dialogowych i korzystanie z nich
   • Aktualizowanie okna dialogowego w celu odzwierciedlenia ustawień wprowadzonych przez użytkownika
   • Odsłanianie ukrytej części formularza
   • Śledzenie procedury w formularzu
   • Korzystanie z wielostronicowych okien dialogowych oraz kontrolek TabStrip
    • Korzystanie z wielostronicowych okien dialogowych
    • Korzystanie z kontrolki TabStrip
    • Wykorzystanie ilustracji w formularzach
   • Tworzenie niemodalnych okien dialogowych
   • Określanie lokalizacji formularza na ekranie
  • Wykorzystanie zdarzeń do zarządzania formularzami
   • Zdarzenia unikatowe dla obiektu UserForm
    • Zdarzenie Initialize
    • Zdarzenie QueryClose
    • Zdarzenie Activate
    • Zdarzenie Deactivate
    • Zdarzenie Resize
    • Zdarzenie Terminate
   • Zdarzenia, które dotyczą zarówno formularzy użytkownika, jak i kontrolek reprezentujących kontenery
    • Zdarzenie Scroll
    • Zdarzenie Zoom
    • Zdarzenie Layout
    • Zdarzenie AddControl
    • Zdarzenie RemoveControl
   • Zdarzenia, które dotyczą wielu lub większości kontrolek
    • Zdarzenie Click
    • Zdarzenie Change
    • Zdarzenia Enter i Exit
    • Zdarzenie BeforeUpdate
    • Zdarzenie AfterUpdate
    • Zdarzenia KeyDown i KeyUp
    • Zdarzenie KeyPress
    • Zdarzenia MouseDown i MouseUp
    • Zdarzenie MouseMove
    • Zdarzenie BeforeDragOver
    • Zdarzenie BeforeDropOrPaste
    • Zdarzenie DblClick
    • Zdarzenie Error
   • Zdarzenia, które dotyczą tylko kilku kontrolek
    • Zdarzenie DropButtonClick
    • Zdarzenia SpinDown i SpinUp
  • Zadania i pytania kontrolne
 • Część V. Tworzenie skutecznego kodu
 • Rozdział 16. Budowanie modułowego kodu i korzystanie z klas
  • Tworzenie kodu modularnego
   • Czym jest modularny kod?
   • Zalety używania modularnego kodu
   • Jak tworzyć modularny kod?
   • Organizowanie kodu w modułach
   • Wywoływanie procedur
   • Wprowadzanie w kodzie ulepszeń logicznych
    • Deklarowanie zmiennych jawnie zamiast niejawnie
    • Korzystanie z instrukcji With w celu upraszczania kodu
    • Nie używaj instrukcji With bez potrzeby
    • Optymalizacja instrukcji Select Case
    • Nie sprawdzaj warunków bez potrzeby
    • Usuwanie nieużywanych elementów z kodu
   • Wizualne udoskonalenia kodu
    • Stosowanie wcięć do wyróżniania poziomów kodu
    • Używanie znaków kontynuacji w celu podziału długich wierszy
    • Wykorzystanie znaku konkatenacji do podzielenia długich ciągów znaków
    • Używaj pustych linii do dzielenia kodu
    • Wykorzystuj zmienne w celu uproszczenia skomplikowanej składni
    • Przekazywanie informacji z jednej procedury do innej za pomocą argumentów
    • Przekazywanie informacji z powrotem do wywoływanej procedury
    • Przekazywanie informacji z jednej procedury do drugiej za pomocą zmiennych prywatnych lub publicznych
  • Tworzenie klas i korzystanie z nich
   • Co można zrobić z modułami klas?
   • Krótki przegląd klas
   • Planowanie klasy
   • Tworzenie modułu klasy
   • Nadawanie klasie nazwy
   • Ustawianie właściwości Instancing
   • Deklarowanie zmiennych i stałych klasy
   • Dodawanie właściwości do klasy
    • Tworzenie właściwości za pomocą zmiennej publicznej
    • Tworzenie właściwości za pomocą procedur Property
    • Właściwości klasy Book
   • Dodawanie metod do klasy
   • Korzystanie z klasy
  • Pytania kontrolne i zadania
 • Rozdział 17. Debugowanie kodu i obsługa błędów
  • Zasady debugowania
  • Różne rodzaje błędów
   • Błędy językowe
   • Błędy kompilacji
   • Błędy fazy wykonania
   • Błędy logiki programu
  • Narzędzia debugowania w VBA
   • Tryb pułapki
   • Polecenia Step Over i Step Out
   • Okno Locals
   • Okno Watch
    • Ustawianie wyrażeń do obserwowania
    • Edycja obserwowanych wyrażeń
    • Usuwanie obserwowanych wyrażeń
    • Korzystanie z funkcji Quick Watch
   • Okno Immediate
    • Czego nie można zrobić w oknie Immediate?
    • Wprowadzanie kodu w oknie Immediate
    • Wyświetlanie informacji w oknie Immediate
   • Okno dialogowe Call Stack
  • Postępowanie w przypadku pętli nieskończonych
  • Obsługa błędów wykonania
   • Kiedy trzeba napisać blok obsługi błędów?
   • Przechwytywanie błędów
   • Wyłączanie przechwytywania błędów
   • Wznawianie działania procedury po wystąpieniu błędu
    • Korzystanie z instrukcji Resume
    • Korzystanie z instrukcji Resume Next
    • Korzystanie z instrukcji Resume wiersz
   • Odczytywanie opisu błędu
   • Zgłaszanie własnych błędów
  • Wyłączanie ostrzeżeń
  • Obsługa przerywania makr przez użytkownika w programach Word i Excel
   • Wyłączenie wprowadzania danych przez użytkownika podczas działania procedury
   • Wyłączenie możliwości wprowadzania danych przez użytkownika podczas działania konkretnego fragmentu makra
  • Dokumentowanie kodu
  • Pytania kontrolne i zadania
 • Rozdział 18. Budowanie kodu przyjaznego użytkownikom
  • Czym jest makro przyjazne użytkownikowi?
  • Przywracanie środowiska użytkownika
  • Pozostawienie użytkownika w najlepszej pozycji do kontynuowania pracy
  • Informowanie użytkownika o tym, co się dzieje, podczas działania procedury
   • Operowanie kursorem
    • Operowanie kursorem w programie Word
    • Operowanie kursorem w programie Excel
   • Wyświetlanie informacji na początku makra
   • Komunikacja z użytkownikiem za pośrednictwem okien komunikatu lub okien dialogowych na koniec działania makra
   • Tworzenie pliku dziennika
  • Dbanie o to, aby makro było uruchomione w odpowiednich warunkach
  • Sprzątanie po wykonaniu procedury
   • Cofanie zmian wprowadzonych przez makro
   • Usuwanie tymczasowych plików i folderów
    • Korzystanie z własnego folderu tymczasowego
    • Usuwanie folderu tymczasowego
  • Pytania kontrolne i zadania
 • Rozdział 19. Przegląd mechanizmów zabezpieczeń języka VBA
  • W jaki sposób VBA implementuje zabezpieczenia?
  • Podpisywanie projektów makr podpisem cyfrowym
   • Co to jest certyfikat cyfrowy?
   • Zdobywanie certyfikatu cyfrowego
    • Tworzenie certyfikatu cyfrowego z podpisem własnym
    • Uzyskanie certyfikatu cyfrowego od Twojej firmy
    • Uzyskanie certyfikatu cyfrowego z komercyjnego urzędu certyfikacji
    • Instalowanie certyfikatu cyfrowego
    • Eksportowanie certyfikatu cyfrowego
    • Usuwanie certyfikatu cyfrowego
    • Podpisywanie projektu makra podpisem cyfrowym
    • Usuwanie podpisu cyfrowego z projektu makra
    • Do kogo należy ten certyfikat i co to znaczy?
  • Wybór odpowiedniego poziomu zabezpieczeń
   • Zagrożenia bezpieczeństwa stwarzane przez VBA
   • Ochrona przed wirusami w postaci makr
   • Określanie odpowiedniego poziomu zabezpieczeń
   • Dodatkowe mechanizmy zabezpieczeń pakietu Office
   • Ustawienia blokowania plików
  • Blokowanie kodu
  • Pytania kontrolne i zadania
 • Część VI. Programowanie aplikacji pakietu Office
 • Rozdział 20. Model obiektowy Worda i jego najważniejsze obiekty
  • Model obiektowy Worda
  • Korzystanie z kolekcji Documents oraz obiektu Document
   • Tworzenie dokumentu
   • Tworzenie szablonu
  • Zapisywanie dokumentu
   • Zapisywanie dokumentu po raz pierwszy lub zapisywanie go w innym pliku
   • Zapisywanie dokumentu, który był już wcześniej zapisany
   • Zapisywanie wszystkich otwartych dokumentów
   • Sprawdzanie, czy dokument zawiera niezapisane zmiany
  • Otwieranie dokumentu
  • Zamykanie dokumentu
  • Modyfikowanie szablonu dokumentu
  • Drukowanie dokumentu
  • Korzystanie z obiektu ActiveDocument
  • Korzystanie z obiektu Selection
   • Sprawdzanie rodzaju zaznaczenia
   • Sprawdzanie typu opowieści zaznaczenia
   • Uzyskiwanie innych informacji na temat bieżącego zaznaczenia
   • Wstawianie tekstu w miejscu zaznaczenia
   • Wstawianie akapitu w zaznaczeniu
   • Stosowanie stylu
   • Rozszerzanie istniejącego zaznaczenia
   • Redukcja istniejącego zaznaczenia
  • Tworzenie zakresów i korzystanie z nich
   • Definiowanie zakresu nazwanego
   • Zmiana definicji zakresu
   • Korzystanie z właściwości Duplicate w celu przechowywania lub kopiowania formatowania
  • Manipulowanie opcjami
   • Sprawdzanie, czy hiperłącza wymagają kliknięć z klawiszem Ctrl
   • Wyłączanie trybu zastępowania
   • Ustawianie domyślnej ścieżki pliku
   • Wyłączanie śledzenia zmian
  • Pytania kontrolne i zadania
 • Rozdział 21. Korzystanie z popularnych obiektów Worda
  • Korzystanie z mechanizmu wyszukiwania z zastępowaniem z poziomu VBA
   • Składnia metody Execute
   • Przykład użycia operacji znajdowania i zamieniania
  • Korzystanie z nagłówków, stopek i numerów stron
   • Jak VBA implementuje nagłówki i stopki?
   • Dostęp do nagłówka lub stopki
   • Sprawdzanie, czy nagłówek lub stopka istnieją
   • Odwoływanie się do nagłówka lub stopki w poprzedniej sekcji
   • Tworzenie innego nagłówka pierwszej strony
   • Tworzenie różnych nagłówków dla stron nieparzystych i parzystych
   • Dodawanie numerów stron do nagłówków i stopek
    • Dodawanie numerów stron do jednej lub kilku sekcji dokumentu
    • Usuwanie numerów stron z jednej lub kilku sekcji dokumentu
    • Sprawdzanie, czy sekcja dokumentu ma numery stron
    • Zmiana numeracji stron dla sekcji
    • Wyłączanie numerowania stron na pierwszej stronie
    • Formatowanie numerów stron
    • Tworzenie numerów stron w stylu Strona X z Y
  • Korzystanie z sekcji, ustawień strony, okien i widoków
   • Dodawanie sekcji do dokumentu
   • Zmiana ustawień strony
   • Otwieranie nowego okna zawierającego otwarty dokument
   • Zamykanie wszystkich okien dokumentu z wyjątkiem pierwszego
   • Podział okna
   • Wyświetlanie planu dokumentu dla okna
   • Przewijanie okna
   • Układanie okien
   • Pozycjonowanie i określanie rozmiaru okna
   • Wyświetlanie elementu w oknie po jego otwarciu
   • Zmiana widoku dokumentu
   • Przełączanie do trybu czytania
   • Powiększanie i zmniejszanie widoku w celu wyświetlania wielu stron
  • Przetwarzanie tabel
   • Tworzenie tabeli
   • Zaznaczanie tabeli
   • Konwersja tekstu na tabelę
   • Zapewnienie umiejscowienia zaznaczenia wewnątrz tabeli
   • Sprawdzanie, czy zaznaczenie znajduje się wewnątrz tabeli
   • Sortowanie tabeli
   • Dodawanie kolumny do tabeli
   • Usuwanie kolumny z tabeli
   • Ustawianie szerokości kolumny
   • Zaznaczanie kolumny
   • Dodawanie wiersza do tabeli
   • Usuwanie wiersza z tabeli
   • Ustawianie wysokości jednego lub większej liczby wierszy
   • Zaznaczanie wiersza
   • Wstawianie komórki
   • Zwracanie tekstu w komórce
   • Wprowadzanie tekstu w komórce
   • Usuwanie komórek
   • Zaznaczanie zakresu komórek
   • Konwersja tabeli lub wierszy na tekst
  • Pytania kontrolne i zadania
 • Rozdział 22. Model obiektowy Excela i jego najważniejsze obiekty
  • Przegląd modelu obiektowego Excela
  • Obiekty kreowane Excela
  • Zarządzanie skoroszytami
   • Tworzenie skoroszytu
    • Tworzenie nowego pustego skoroszytu
    • Tworzenie nowego skoroszytu na podstawie szablonu
    • Tworzenie nowego skoroszytu na podstawie istniejącego skoroszytu
    • Tworzenie skoroszytu z wykresem, arkusza makr lub arkusza roboczego
   • Zapisywanie skoroszytu
    • Zapisywanie skoroszytu po raz pierwszy lub w innym pliku
    • Zapisywanie dokumentu, który został zapisany wcześniej
    • Zapisywanie wszystkich otwartych skoroszytów
   • Dostęp do chmury
   • Otwieranie skoroszytu
   • Zamykanie skoroszytu
    • Zamykanie wszystkich otwartych skoroszytów
   • Współdzielenie skoroszytu
   • Ochrona skoroszytu
   • Korzystanie z obiektu ActiveWorkbook
  • Praca z arkuszami
   • Wstawianie arkusza
   • Usuwanie arkusza
   • Kopiowanie lub przenoszenie arkusza
   • Drukowanie arkusza
   • Zabezpieczanie arkusza
   • Korzystanie z obiektu ActiveSheet
  • Korzystanie z aktywnej komórki lub zaznaczenia
   • Praca z aktywną komórką
    • Pobieranie i ustawianie wartości aktywnej komórki
    • Zmiana aktywnej komórki na inną
    • Praca z regionem wokół aktywnej komórki
   • Praca z zaznaczeniem
  • Praca z zakresami
   • Praca z zakresem komórek
   • Definiowanie zakresów nazwanych
   • Usuwanie nazwanego zakresu
   • Praca z nazwanym zakresem
   • Praca z zakresem wykorzystanym
   • Korzystanie z komórek specjalnych
   • Wprowadzanie formuły w komórce
  • Ustawianie opcji
   • Ustawianie opcji w obiekcie Application
    • Zarządzanie obliczeniami programu Excel
    • Czyszczenie listy ostatnio używanych plików
    • Ustawianie domyślnej ścieżki do plików
   • Ustawianie opcji w obiekcie Workbook
    • Zmuszanie Excela do usuwania osobistych informacji z właściwości pliku podczas zapisywania
  • Pytania kontrolne i zadania
 • Rozdział 23. Korzystanie z popularnych obiektów Excela
  • Praca z wykresami
   • Tworzenie wykresu
    • Tworzenie wykresu na nowym arkuszu wykresu
    • Tworzenie wykresu w istniejącym arkuszu
   • Określanie danych źródłowych dla wykresu
   • Określanie typu wykresu
   • Korzystanie z serii na wykresie
    • Tworzenie nowej serii
    • Tworzenie nowej serii danych
    • Rozszerzanie istniejących serii danych
   • Dodawanie legendy do wykresu
   • Dodawanie tytułu wykresu
   • Praca z osiami wykresu
   • Formatowanie nagłówków i stopek
  • Praca z obiektami Windows
   • Otwieranie nowego okna w skoroszycie
   • Zamykanie okna
   • Aktywacja okna
   • Rozmieszczanie okien i zmiana ich rozmiaru
   • Powiększanie okna i ustawianie opcji wyświetlania
  • Korzystanie z mechanizmu znajdowania i zamieniania
   • Wyszukiwanie za pomocą metody Find
   • Kontynuowanie wyszukiwania z wykorzystaniem metod FindNext i FindPrevious
   • Zamienianie za pomocą metody Replace
   • Wyszukiwanie i zamiana formatowania
  • Dodawanie kształtów
  • Pytania kontrolne i zadania
 • Rozdział 24. Model obiektowy PowerPointa i jego najważniejsze obiekty
  • Przegląd modelu obiektowego PowerPointa
  • Obiekty kreowane programu PowerPoint
  • Praca z prezentacjami
   • Tworzenie nowej prezentacji na podstawie domyślnego szablonu
   • Otwieranie istniejącej prezentacji
   • Otwieranie prezentacji z chmury
   • Zapisywanie prezentacji
    • Zapisywanie prezentacji po raz pierwszy lub pod inną nazwą
    • Zapisywanie prezentacji pod jej istniejącą nazwą
    • Zapisywanie kopii prezentacji
    • Zapisywanie wszystkich otwartych prezentacji
   • Zamykanie prezentacji
   • Eksportowanie prezentacji lub wybranych slajdów do formatu graficznego
   • Drukowanie prezentacji
   • Praca z aktywną prezentacją
  • Praca z oknami i widokami
   • Praca z aktywnym oknem
   • Otwieranie nowego okna dla prezentacji
   • Zamykanie okna
   • Aktywacja okna
   • Rozmieszczanie okien na ekranie i zmiana ich rozmiaru
   • Zmiana widoku
   • Praca z panelami okien
  • Praca ze slajdami
   • Dodawanie slajdów do prezentacji
   • Wstawianie slajdów z istniejącej prezentacji
   • Znajdowanie slajdów według numerów ID
   • Zmiana układu istniejącego slajdu
   • Usuwanie istniejącego slajdu
   • Kopiowanie i wklejanie slajdów
   • Powielanie slajdów
   • Przenoszenie slajdów
   • Dostęp do slajdów według nazwy
   • Praca z zakresem slajdów
   • Formatowanie slajdu
    • Ustawianie tła dla jednego lub większej liczby slajdów
    • Zastosowanie schematu kolorów do slajdu
   • Ustawianie przejść dla slajdu, grupy slajdów lub wzorca
  • Praca z wzorcami slajdów
   • Praca z wzorcem slajdów
   • Praca z wzorcem tytułu
   • Praca z wzorcem materiałów informacyjnych
   • Praca z wzorcem notatek
   • Usuwanie wzorca
  • Pytania kontrolne i zadania
 • Rozdział 25. Wykorzystywanie kształtów i uruchamianie pokazów slajdów
  • Korzystanie z kształtów
   • Dodawanie kształtów do slajdów
    • Wspólne argumenty metod dodawania kształtów
    • Argument Type do dodawania kształtów
    • Argumenty specyficzne dla metody AddTextEffect
    • Argumenty specyficzne dla metody AddTextEffect
    • Przykład wykorzystania metody AddShape
    • Przykład wykorzystania metody AddTextEffect
    • Przykład wykorzystania metody AddTextBox
   • Usuwanie kształtu
   • Zaznaczanie wszystkich kształtów
   • Zmiana położenia i rozmiaru kształtu
   • Kopiowanie formatowania z jednego kształtu do innego
   • Posługiwanie się tekstem wewnątrz kształtu
    • Sprawdzanie, czy kształt zawiera ramkę tekstową
    • Zwracanie i ustawianie tekstu w zakresie tekstowym
    • Formatowanie tekstu wewnątrz zakresu tekstu
    • Formatowanie wypunktowania w zakresie tekstu
   • Animowanie kształtu lub grupy kształtów
  • Operacje na nagłówkach i stopkach
   • Uzyskanie dostępu do potrzebnego obiektu Header lub Footer
   • Wyświetlanie lub ukrywanie obiektu Header lub Footer
   • Ustawianie tekstu w nagłówku lub stopce
   • Ustawianie formatu daty i godziny nagłówków i stopek
  • Konfigurowanie i uruchamianie pokazu slajdów
   • Zarządzanie typem pokazu
   • Tworzenie pokazu niestandardowego
   • Usuwanie niestandardowego pokazu
   • Uruchamianie pokazu slajdów
   • Zmiana rozmiaru i położenia pokazu slajdów
   • Poruszanie się pomiędzy slajdami
   • Wstrzymywanie pokazu slajdów i korzystanie z białych i czarnych ekranów
   • Uruchamianie i zatrzymywanie pokazów niestandardowych
   • Kończenie pokazu slajdów
  • Pytania kontrolne i zadania
 • Rozdział 26. Model obiektowy Outlooka i jego najważniejsze obiekty
  • Przegląd modelu obiektowego Outlooka
   • Model obiektowy Outlooka
   • Gdzie Outlook przechowuje makra VBA?
   • Najpopularniejsze obiekty kreowalne Outlooka
  • Korzystanie z obiektu Application
   • Wprowadzenie do obiektu NameSpace
   • Praca z przestrzeniami nazw
    • Dostęp do domyślnych folderów w ramach obiektu NameSpace
    • Dostęp do innych folderów w ramach obiektu NameSpace
   • Inspektory i eksploratory
    • Otwieranie okna Inspector
    • Dostęp do obiektu Inspector związanego z elementem
    • Dostęp do aktywnego okna inspektora lub eksploratora
    • Korzystanie z aktywnego inspektora
   • Tworzenie elementów programu Outlook
    • Korzystanie z metody CreateItem do tworzenia elementów domyślnych
   • Kończenie pracy Outlooka
  • Uniwersalne metody do pracy z obiektami Outlooka
   • Metoda Display
   • Korzystanie z metody Close
   • Korzystanie z metody PrintOut
   • Korzystanie z metody Save
   • Korzystanie z metody SaveAs
  • Operacje na wiadomościach
   • Tworzenie nowej wiadomości
   • Operacje na treści wiadomości
   • Dodawanie załącznika do wiadomości
   • Wysyłanie wiadomości
  • Operacje na elementach kalendarza
   • Tworzenie nowego elementu kalendarza
   • Operacje na treści elementu kalendarza
  • Posługiwanie się zadaniami i zleceniami zadań
   • Tworzenie zadania
   • Operacje na zawartości elementu zadania
   • Przypisywanie zadania do współpracownika
  • Wyszukiwanie informacji
  • Pytania kontrolne i zadania
 • Rozdział 27. Zdarzenia w Outlooku
  • Czym różnią się procedury obsługi zdarzeń od zwykłych makr?
  • Korzystanie ze zdarzeń poziomu aplikacji
   • Korzystanie ze zdarzenia Startup
   • Korzystanie ze zdarzenia Quit
   • Korzystanie ze zdarzenia ItemSend
   • Korzystanie ze zdarzenia NewMail
   • Korzystanie ze zdarzeń AdvancedSearchComplete i AdvancedSearchStopped
   • Korzystanie ze zdarzenia MAPILogonComplete
   • Zdarzenie Reminder
   • Zdarzenie OptionsPagesAdd
  • Zdarzenia na poziomie elementów
   • Deklarowanie zmiennej obiektowej i inicjowanie zdarzenia
   • Zdarzenia, które mają zastosowanie do wszystkich elementów reprezentujących wiadomości
   • Zdarzenia dotyczące eksploratorów, inspektorów i widoków
   • Zdarzenia dotyczące folderów
   • Zdarzenia dotyczące obiektów Items i Results
   • Zdarzenia dotyczące przypomnień
   • Zdarzenia dotyczące synchronizacji
  • Szybkie kroki
  • Pytania kontrolne i zadania
 • Rozdział 28. Model obiektowy Accessa i jego najważniejsze obiekty
  • Pierwsze kroki z VBA w programie Access
   • Tworzenie modułu w VBE
   • Tworzenie funkcji
   • Budowniczy makr
   • Tworzenie makra w stylu Accessa w celu wywołania funkcji
   • Tłumaczenie makr w stylu Accessa na makra VBA
   • Korzystanie z makra Autoexec w celu zainicjowania sesji Accessa
   • Uruchamianie procedur Sub
   • Instrukcja Option Compare Database
  • Przegląd modelu obiektowego Accessa
  • Obiekty kreowane Accessa
  • Otwieranie i zamykanie baz danych
   • Korzystanie z metody CurrentDb w celu uzyskania dostępu do bieżącej bazy danych
   • Zamykanie bieżącej bazy danych i otwieranie innej bazy danych
   • Komunikacja między aplikacjami pakietu Office
   • Otwieranie wielu baz danych naraz
   • Zamykanie bazy danych
   • Tworzenie i usuwanie obszarów roboczych
    • Tworzenie nowego obszaru roboczego
    • Usuwanie obszaru roboczego
  • Korzystanie z obiektu Screen
  • Korzystanie z obiektu DoCmd do uruchamiania poleceń Accessa
   • Wykorzystanie metody OpenForm do otwierania formularzy
   • Wykorzystanie metody PrintOut do drukowania obiektu
   • Korzystanie z metody RunMacro do uruchamiania makr w stylu Accessa
  • Pytania kontrolne i zadania
 • Rozdział 29. Dostęp do aplikacji z innej aplikacji
  • Narzędzia do komunikacji pomiędzy aplikacjami
  • Zastosowanie Automatyzacji do przesyłania informacji
   • Wiązanie wczesne i późne
   • Tworzenie obiektu za pomocą funkcji CreateObject
   • Zwracanie obiektu za pomocą funkcji GetObject
   • Przykłady wykorzystania Automatyzacji dla aplikacji pakietu Office
    • Przenoszenie informacji z arkusza kalkulacyjnego Excela do dokumentu Worda
    • Przenoszenie informacji z dokumentu Worda do skoroszytu Excela
    • Umieszczenie slajdu PowerPointa w wiadomości Outlooka
  • Korzystanie z funkcji Shell do uruchamiania aplikacji
  • Korzystanie z obiektów danych do przechowywania i pobierania informacji
   • Tworzenie obiektu danych
   • Zapisywanie informacji w obiekcie danych
   • Pobieranie informacji z obiektu danych
   • Umieszczanie informacji w Schowku
   • Sprawdzanie, czy obiekt danych zawiera określony format
  • Komunikacja za pośrednictwem DDE
   • Użycie metody DDEInitiate do nawiązania połączenia DDE
   • Korzystanie z metody DDERequest w celu odczytania tekstu z innej aplikacji
   • Korzystanie z metody DDEPoke w celu wysłania tekstu do innej aplikacji
   • Wykorzystanie metody DDEExecute do uruchamiania polecenia jednej aplikacji z innej aplikacji
   • Zamykanie kanału DDE za pomocą metody DDETerminate
   • Zamykanie wszystkich otwartych kanałów DDE za pomocą metody DDETerminateAll
  • Komunikacja za pomocą mechanizmu SendKeys
  • Nie tylko VBA
  • Pytania kontrolne i zadania
 • Dodatek. Odpowiedzi i rozwiązania zadań
  • Rozdział 1. Rejestrowanie i uruchamianie makr w aplikacjach pakietu Office
  • Rozdział 2. Wprowadzenie do programu Visual Basic Editor
  • Rozdział 3. Edycja zarejestrowanych makr
  • Rozdział 4. Tworzenie kodu w edytorze VBE od podstaw
  • Rozdział 5. Podstawy składni VBA
  • Rozdział 6. Zmienne, stałe i wyliczenia
  • Rozdział 7. Zmienne tablicowe
  • Rozdział 8. Wyszukiwanie obiektów, metod i właściwości, których potrzebujesz
  • Rozdział 9. Korzystanie z funkcji wbudowanych
  • Rozdział 10. Tworzenie własnych funkcji
  • Rozdział 11. Podejmowanie decyzji w kodzie
  • Rozdział 12. Korzystanie z pętli do powtarzania działań
  • Rozdział 13. Pobieranie danych od użytkownika za pomocą okien MsgBox i InputBox
  • Rozdział 14. Tworzenie prostych, niestandardowych okien dialogowych
  • Rozdział 15. Tworzenie złożonych formularzy
  • Rozdział 16. Budowanie modułowego kodu i korzystanie z klas
  • Rozdział 17. Debugowanie kodu i obsługa błędów
  • Rozdział 18. Budowanie kodu przyjaznego użytkownikom
  • Rozdział 19. Przegląd mechanizmów zabezpieczeń języka VBA
  • Rozdział 20. Model obiektowy Worda i jego najważniejsze obiekty
  • Rozdział 21. Korzystanie z popularnych obiektów Worda
  • Rozdział 22. Model obiektowy Excela i jego najważniejsze obiekty
  • Rozdział 23. Korzystanie z popularnych obiektów Excela
  • Rozdział 24. Model obiektowy PowerPointa i jego najważniejsze obiekty
  • Rozdział 25. Wykorzystywanie kształtów i uruchamianie pokazów slajdów
  • Rozdział 26. Model obiektowy Outlooka i jego najważniejsze obiekty
  • Rozdział 27. Zdarzenia w Outlooku
  • Rozdział 28.Model obiektowy Accessa i jego najważniejsze obiekty
  • Rozdział 29. Dostęp do jednej aplikacji z innej aplikacji

Dodaj do koszyka VBA dla Microsoft Office 365 i Office 2019

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2021 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.