reklama - zainteresowany?

VBA dla Excela 2013 PL. 200 praktycznych przykładów - Helion


ebook
Autor: Witold Wrotek
ISBN: 978-83-246-8967-5
stron: 376, Format: ebook
Data wydania: 2014-01-13
Księgarnia: Helion

Cena książki: 29,50 zł (poprzednio: 59,00 zł)
Oszczędzasz: 50% (-29,50 zł)

Dodaj do koszyka

Tagi: Excel

Programowanie arkuszy kalkulacyjnych Excela w VBA? To nic trudnego!

 • Poznaj język VBA i jego zastosowania w Excelu
 • Naucz się tworzyć programy automatyzujące pracę
 • Odkryj, jak komunikować się z użytkownikiem

Visual Basic for Applications (VBA) to prosty w użyciu język programowania. Wykorzystywany jest w aplikacjach pakietu Microsoft Office (w tym w Excelu) w celu zautomatyzowania często wykonywanych operacji, usprawnienia pracy związanej z przetwarzaniem danych lub zapewnienia interakcji z użytkownikiem bądź innymi aplikacjami. VBA to również język, za pomocą którego zapisywane są makra. Jeśli kiedykolwiek miałeś okazję z nich korzystać, w istocie tworzyłeś właśnie proste programy w Visual Basic for Applications, choć być może nie miałeś o tym pojęcia. Najwyższy czas zrobić krok do przodu i zacząć bardziej świadomie posługiwać się tym językiem!

Ułatwi Ci to książka VBA dla Excela 2013 PL. 200 praktycznych przykładów, w której znajdziesz zarówno opis samego języka, jak i praktyczne przykłady jego zastosowań. Lektura bezboleśnie wprowadzi Cię w świat programowania w VBA i ułatwi rozpoczęcie tworzenia własnych makr oraz programów automatyzujących pracę z arkuszami najnowszych wersji Excela. Dzięki niej poznasz edytor Visual Basic for Applications, zintegrowany z pakietem Microsoft Office, nauczysz się korzystać z instrukcji i typów danych języka, a także poznasz metody komunikacji z użytkownikiem. Dowiesz się też, jak z poziomu VBA obsługiwać arkusz kalkulacyjny. Zacznij już teraz!

 • Visual Basic for Applications w Excelu
 • Tworzenie, zapisywanie, edytowanie i uruchamianie makr
 • Korzystanie z edytora Visual Basic for Applications
 • Używanie zmiennych i typów danych
 • Komunikacja z użytkownikiem aplikacji
 • Korzystanie z obiektów i ich właściwości
 • Instrukcje sterujące języka VBA
 • Obsługa arkusza kalkulacyjnego i zdarzeń
 • Nowości wprowadzone w Excelu 2013

Zostań excelowym ninja, poznaj język Visual Basic for Applications!

Dodaj do koszyka

 

Osoby które kupowały "VBA dla Excela 2013 PL. 200 praktycznych przykładów", wybierały także:

 • Microsoft Office Excel 2010. Egzamin 77-882. Microsoft Official Academic Course

Dodaj do koszyka

Spis treści

VBA dla Excela 2013 PL. 200 praktycznych przykładów eBook -- spis treści

Wstęp (7)

Rozdział 1. Makropolecenia (17)

 • Microsoft Office 2007, 2010 i 2013 (18)
 • Planowanie makropolecenia (18)
  • Microsoft Office 2007 (19)
  • Microsoft Office 2010 (25)
  • Microsoft Office 2013 (40)
 • Podsumowanie (59)

Rozdział 2. Jak uruchomić edytor Visual Basic for Applications (61)

 • Excel 2007 (61)
 • Czy makropolecenia są groźne? (64)
 • Excel 2010 i 2013 (67)
 • Czy makropolecenie może spowodować szkody? (71)
 • Podsumowanie (75)

Rozdział 3. Okno edytora Visual Basic for Applications (77)

 • Okno Project (78)
 • Okno Properties (79)
 • Okno Code (80)
 • Pasek menu (81)
 • Pasek narzędziowy (82)
 • Pierwszy program (82)
 • Przełączanie między widokami (92)
 • Wyrównywanie obiektów (93)
 • Strzelanie z armaty do komara (95)
 • Podsumowanie (96)

Rozdział 4. Zmienne (97)

 • Nazwy zmiennych w VBA (98)
 • Pułapki systemu komunikatów (101)
 • Typy danych (102)
 • Pułapki braku deklaracji (110)
 • Wymuszanie deklarowania zmiennych (113)
 • Zasięg deklaracji (116)
  • Zmienne lokalne (116)
  • Zmienne obowiązujące wewnątrz całego modułu (116)
  • Zmienne globalne (116)
  • Przekazanie wartości przez zmienną globalną (121)
  • Przekazanie wartości przez wywołanie procedury z parametrem (123)
 • Deklaracja typu i instrukcja przypisania (124)
 • Komórka arkusza jako zmienna (128)
 • Tekst jako wartość zmiennej (132)
 • Podsumowanie (134)

Rozdział 5. Komunikacja z użytkownikiem (135)

 • Wprowadzanie danych (136)
 • Wyświetlanie komunikatów (147)
 • Poprawność wprowadzanych danych (158)
 • Wycinanie tekstu (165)
 • Podsumowanie (170)

Rozdział 6. Korzystanie z obiektów (171)

 • Obiekty (171)
 • Właściwości (171)
 • Metody (172)
  • Zaznaczanie komórki (172)
  • Elektroniczny sufler (173)
  • Usuwanie zawartości i formatowania (175)
  • Usuwanie zawartości (176)
  • Usuwanie formatowania (178)
  • Usuwanie wartości mniejszych od progowej (179)
 • Właściwości (180)
  • Przypisanie wartości komórce (180)
  • Kopiowanie zawartości komórek (182)
  • Nadawanie komórce koloru z użyciem nazwy koloru (183)
  • Nadawanie komórce koloru z użyciem kodu koloru (185)
  • Nadawanie koloru zawartości komórki (187)
  • Przesuwanie aktywnej komórki (189)
 • Podsumowanie (192)

Rozdział 7. Instrukcje warunkowe (193)

 • Porównywanie (194)
 • Sterowanie wykonywaniem procedur (195)
  • Skok do etykiety (195)
  • Podejmowanie decyzji (205)
  • Wybór jednej z trzech lub więcej opcji (207)
  • Wykonanie grupy instrukcji określoną liczbę razy (212)
  • Pętle zagnieżdżone (218)
  • Wykonywanie pętli, gdy warunek jest spełniony (222)
 • Podsumowanie (224)

Rozdział 8. Elementy sterujące arkusza (225)

 • Pole listy (225)
 • Pole kombi (listy rozwijanej) (233)
 • Pasek Toolbox i elementy sterujące arkusza (236)
 • Właściwości (237)
 • Podsumowanie (242)

Rozdział 9. Zdarzenia (243)

 • Lista zdarzeń dla skoroszytu (245)
 • Lista zdarzeń dla arkusza (251)
 • Lista zdarzeń dla aplikacji (254)
 • Komunikacja z programem (257)
 • Lista zdarzeń dla formularzy (261)
 • Podsumowanie (264)

Rozdział 10. Metody i właściwości dla zakresu (265)

 • Kopiowanie zakresu komórek (265)
 • Sortowanie zakresu komórek (272)
 • Filtrowanie zakresu komórek (277)
 • Wyszukiwanie informacji (281)
 • Podsumowanie (284)

Rozdział 11. Podprogramy (285)

 • Śledzenie pracy programu (292)
 • Procedury zagnieżdżone (294)
 • Procedury zapętlone (297)
 • Podsumowanie (300)

Rozdział 12. Ściągawka z VBA (301)

 • Metody (301)
 • Funkcje (308)
 • Instrukcje (316)
 • Operatory (319)
  • Operatory arytmetyczne (319)
  • Operatory porównania (322)
  • Operator konkatenacji (324)
  • Operatory logiczne (325)
 • Podsumowanie (327)

Rozdział 13. Nowe funkcje w Excel 2013 (329)

 • Odpowiedniki funkcji arkuszowych w VBA (347)
 • Podsumowanie (352)

Dodatek A. Wybrane kody błędów VBA (353)

Dodatek B. Programowanie obiektowe (357)

 • Programowanie proceduralne a obiektowe (357)
 • Właściwości (359)
 • Metody (359)
 • Zdarzenia (359)
 • Kolekcje (360)
 • Modele obiektowe (360)
 • Metoda kropkowa (360)
 • Obiekty aktywne (361)

Zakończenie (363)

Skorowidz (365)

Dodaj do koszyka

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2020 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.