reklama - zainteresowany?

VBA dla Excela 2010 PL. 155 praktycznych przykładów - Helion


ebook
Autor: Witold Wrotek
ISBN: 978-83-246-5498-7
stron: 312, Format: ebook
Data wydania: 2012-06-20
Księgarnia: Helion

Cena książki: 24,50 zł (poprzednio: 49,00 zł)
Oszczędzasz: 50% (-24,50 zł)

Dodaj do koszyka

Tagi: Excel | VBA - Programowanie

 • Poznaj język VBA i jego zastosowania w programie Excel
 • Dowiedz się, jak tworzyć rozbudowane makropolecenia
 • Naucz się wydajnie programować arkusze kalkulacyjne

Zrób krok dalej — poznaj Visual Basic for Applications

Jeśli używasz Excela od jakiegoś czasu, z pewnością zetknąłeś się już ze skrótem VBA, oznaczającym Visual Basic for Applications. Jest to prosty w użyciu język programowania, za pomocą którego można tworzyć programy uruchamiane w obrębie innych aplikacji i automatyzować ich działanie. Jeśli miałeś okazję zarejestrować kiedyś makro, w gruncie rzeczy korzystałeś już z VBA, ponieważ to właśnie przy użyciu tego języka zapisywane są ciągi operacji wykonywane przez Ciebie w arkuszu. Jeśli jednak doszedłeś do punktu, w którym przestało Ci to wystarczać, powinieneś wkroczyć w świat bardziej zaawansowanego programowania w VBA.

Znakomicie ułatwi Ci to książka "VBA dla Excela 2010 PL. 155 praktycznych przykładów", która stanowi doskonałe wprowadzenie w tematykę stosowania języka VBA do automatyzacji zadań i tworzenia programów działających w najnowszej wersji arkusza Excel. Znajdziesz w niej podstawowe informacje o środowisku programowania, przegląd dostępnych narzędzi oraz opis sposobów używania obiektów i korzystania z elementów interfejsu użytkownika programu. Dowiesz się też, jak sterować działaniem Excela i przeprowadzać skomplikowane operacje na danych przechowywanych w arkuszach.

 • Tworzenie, edytowanie i używanie makropoleceń
 • Sposób korzystania z edytora Visual Basic for Applications
 • Definiowanie i używanie zmiennych
 • Komunikacja z użytkownikiem aplikacji
 • Stosowanie obiektów VBA
 • Sterowanie pracą programu Excel
 • Używanie instrukcji warunkowych, zdarzeń, metod i podprogramów
 • Przegląd metod, funkcji, instrukcji i operatorów

Stań się prawdziwym guru Excela — zacznij programować w VBA!

Dodaj do koszyka

 

Osoby które kupowały "VBA dla Excela 2010 PL. 155 praktycznych przykładów", wybierały także:

 • Microsoft Office Excel 2010. Egzamin 77-882. Microsoft Official Academic Course

Dodaj do koszyka

Spis treści

VBA dla Excela 2010 PL. 155 praktycznych przykładów eBook -- spis treści

Wstęp (7)

Rozdział 1. Makropolecenia (15)

 • Microsoft Office 2007 i 2010 (16)
 • Planowanie makropolecenia (16)
 • Podsumowanie (39)

Rozdział 2. Jak uruchomić edytor Visual Basic for Applications (41)

 • Excel 2007 (41)
 • Czy makropolecenia są groźne? (44)
 • Excel 2010 (47)
 • Czy makropolecenie może spowodować szkody? (50)
 • Podsumowanie (54)

Rozdział 3. Okno edytora Visual Basic for Applications (55)

 • Okno Project (55)
 • Okno Properties (57)
 • Okno Code (57)
 • Pasek menu (59)
 • Pasek narzędziowy (59)
 • Pierwszy program (59)
 • Przełączanie między widokami (69)
 • Wyrównywanie obiektów (70)
 • Strzelanie z armaty do komara (72)
 • Podsumowanie (72)

Rozdział 4. Zmienne (73)

 • Nazwy zmiennych w VBA (74)
 • Pułapki systemu komunikatów (77)
 • Typy danych (78)
 • Pułapki braku deklaracji (85)
 • Wymuszanie deklarowania zmiennych (88)
 • Zasięg deklaracji (90)
 • Deklaracja typu i instrukcja przypisania (93)
 • Komórka arkusza jako zmienna (96)
 • Tekst jako wartość zmiennej (97)
 • Podsumowanie (98)

Rozdział 5. Komunikacja z użytkownikiem (99)

 • Wprowadzanie danych (100)
 • Wyświetlanie komunikatów (109)
 • Poprawność wprowadzanych danych (120)
 • Podsumowanie (126)

Rozdział 6. Korzystanie z obiektów (127)

 • Obiekty (127)
 • Właściwości (127)
 • Metody (128)
 • Właściwości (135)
 • Podsumowanie (147)

Rozdział 7. Instrukcje warunkowe (149)

 • Porównywanie (150)
 • Sterowanie wykonywaniem procedur (151)
 • Podsumowanie (175)

Rozdział 8. Elementy sterujące arkusza (177)

 • Pole listy (178)
 • Pole kombi (listy rozwijanej) (184)
 • Pasek Toolbox i elementy sterujące arkusza (186)
 • Właściwości (187)
 • Podsumowanie (191)

Rozdział 9. Zdarzenia (193)

 • Lista zdarzeń dla skoroszytu (195)
 • Lista zdarzeń dla arkusza (200)
 • Lista zdarzeń dla aplikacji (203)
 • Komunikacja z programem (205)
 • Lista zdarzeń dla formularzy (209)
 • Podsumowanie (211)

Rozdział 10. Metody i właściwości dla zakresu (213)

 • Kopiowanie zakresu komórek (213)
 • Sortowanie zakresu komórek (219)
 • Filtrowanie zakresu komórek (223)
 • Wyszukiwanie informacji (227)
 • Podsumowanie (229)

Rozdział 11. Podprogramy (231)

 • Śledzenie pracy programu (237)
 • Procedury zagnieżdżone (239)
 • Procedury zapętlone (241)
 • Podsumowanie (244)

Rozdział 12. Ściągawka z VBA (245)

 • Metody (245)
 • Funkcje (252)
 • Instrukcje (261)
 • Operatory (265)
 • Podsumowanie (271)

Rozdział 13. FAQ (273)

 • Co zrobić, aby makropolecenia były dostępne we wszystkich arkuszach? (273)
 • Czy w VBA istnieje znak kontynuacji wiersza? (275)
 • Co oznaczają komunikaty błędów VBA? (277)
 • Jak wyświetlić listę metod i właściwości klasy? (285)
 • Jak wyświetlić komunikat na pasku stanu? (286)
 • Podsumowanie (288)

Dodatek A: Wybrane kody błędów VBA (289)

Dodatek B: Programowanie obiektowe (293)

 • Programowanie proceduralne a obiektowe (293)
 • Właściwości (294)
 • Metody (295)
 • Zdarzenia (295)
 • Kolekcje (295)
 • Modele obiektowe (296)
 • Metoda kropkowa (296)
 • Obiekty aktywne (296)

Zakończenie (299)

Skorowidz (301)

Dodaj do koszyka

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2020 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.