reklama - zainteresowany?

VBA dla Excela 2007 PL. 88 praktycznych przykładów - Helion


ebook
Autor: Piotr Czarny
ISBN: 978-83-246-9535-5
stron: 224, Format: ebook
Data wydania: 2014-04-11
Księgarnia: Helion

Cena książki: 17,45 zł (poprzednio: 34,90 zł)
Oszczędzasz: 50% (-17,45 zł)

Dodaj do koszyka

Tagi: Excel | VBA - Programowanie

Zautomatyzuj działanie arkusza kalkulacyjnego

 • Poznaj język Visual Basic for Applications i zasady programowania obiektowego
 • Zaprojektuj interfejsy użytkownika dla aplikacji
 • Zoptymalizuj działanie programu w VBA

Visual Basic for Applications, w skrócie VBA, to język programowania wykorzystywany do tworzenia programów wykonywanych wewnątrz innych aplikacji i korzystających z ich funkcji. Najprostszym programem w VBA jest makropolecenie -- zarejestrowany przez użytkownika ciąg operacji, który można potem wielokrotnie powtórzyć. Makropolecenia mogą znacznie przyspieszyć i usprawnić Twoją pracę.

Oczywiście na tym nie kończą się możliwości VBA. Wiele aplikacji w tym języku powstaje na potrzeby użytkowników arkusza kalkulacyjnego Excel. Za pomocą VBA tworzone są wyspecjalizowane narzędzia umożliwiające wprowadzanie danych, ich analizę, przetwarzanie i prezentację bez potrzeby żmudnego poszukiwania odpowiedniej funkcji w menu.

Książka "VBA dla Excela 2007 PL. 88 praktycznych przykładów" to podręcznik opisujący zasady automatyzowania i usprawniania pracy z tym arkuszem kalkulacyjnym za pomocą aplikacji VBA. Dzięki lekturze tego podręcznika poznasz język VBA i reguły programowania obiektowego. Nauczysz się korzystać z edytora VBA dostępnego w pakiecie Microsoft Office, pisać wydajny kod źródłowy, dzielić programy na moduły i projektować interfejsy użytkownika. Dowiesz się, jak wyszukiwać i usuwać błędy z aplikacji oraz rozwiązywać najczęściej spotykane problemy z działaniem programów.

 • Rejestrowanie i wykorzystywanie makropoleceń
 • VBA i programowanie obiektowe
 • Edytor VBA
 • Zmienne i typy danych
 • Komunikacja z użytkownikiem aplikacji
 • Przypisywanie wartości komórkom
 • Operacje na arkuszu kalkulacyjnym
 • Podział programu na moduły funkcjonalne
 • Usuwanie błędów z kodu

Poznaj ogrom możliwości VBA
i napisz własne aplikacje dla Excela.

Dodaj do koszyka

 

Osoby które kupowały "VBA dla Excela 2007 PL. 88 praktycznych przykładów", wybierały także:

 • Microsoft Office Excel 2010. Egzamin 77-882. Microsoft Official Academic Course

Dodaj do koszyka

Spis treści

VBA dla Excela 2007 PL. 88 praktycznych przykładów eBook -- spis treści

Rozdział 1. Co to jest VBA (7)

 • Basic (7)
 • Visual Basic (8)
 • Visual Basic for Applications (8)
 • Czy VBA jest przeżytkiem (9)
 • VBA i Office 2007 (10)
  • Zmieniony wygląd okna programu (10)
  • Makropolecenia w Office 2007 (10)
  • Bezpieczeństwo w Office 2007 (11)
 • VBA i Macintosh (11)
 • Jaką rolę może pełnić VBA (11)
 • Jak napisać najprostszy program w VBA (12)

Rozdział 2. Makropolecenia (13)

 • Office 2003 i 2007 (14)
  • Office 2003 (14)
  • Office 2007 (22)

Rozdział 3. Jak uruchomić edytor Visual Basic (31)

 • Czy makropolecenia są groźne (35)

Rozdział 4. Okno edytora Visual Basic (39)

 • Okno Project (40)
 • Okno Properties (40)
 • Okno Code (40)
 • Pasek menu (42)
 • Pasek narzędziowy (43)
 • Pierwszy program (43)
 • Strzelanie z armaty do komara (52)

Rozdział 5. Zmienne (53)

 • Nazwy zmiennych w VBA (53)
 • Pułapki systemu komunikatów (56)
 • Typy danych (56)
 • Zasięg deklaracji (60)
  • Zmienne lokalne (60)
  • Zmienne obowiązujące wewnątrz całego modułu (61)
  • Zmienne globalne (61)
 • Deklaracja typu i instrukcja przypisania (62)
 • Komórka arkusza jako zmienna (65)
 • Tekst jako wartość zmiennej (66)

Rozdział 6. Komunikacja z użytkownikiem (67)

 • Wprowadzanie danych (67)
 • Wyświetlanie komunikatów (70)
 • Poprawność wprowadzanych danych (79)

Rozdział 7. Korzystanie z obiektów (85)

 • Metody (85)
  • Zaznaczanie komórki (85)
  • Usuwanie formatowania (87)
 • Właściwości (89)
  • Przypisanie wartości komórce (89)
  • Kopiowanie zawartości komórek (90)
  • Nadawanie komórce koloru z użyciem nazwy koloru (92)
  • Nadawanie komórce koloru z użyciem kodu koloru (94)
  • Przesuwanie wyboru komórki (97)

Rozdział 8. Instrukcje warunkowe (99)

 • Porównywanie (100)
 • Sterowanie wykonywaniem procedur (100)
  • Skok do etykiety (100)
  • Podejmowanie decyzji (102)
  • Wybór jednej z trzech lub więcej opcji (104)
  • Wykonanie grupy instrukcji określoną liczbę razy (106)
  • Pętle zagnieżdżone (108)
  • Wykonywanie pętli, gdy warunek jest spełniony (110)
  • Wykonywanie pętli, gdy warunek nie jest spełniony (111)

Rozdział 9. Elementy sterujące arkusza (115)

 • Pole listy (115)
 • Pole kombi (123)
 • Pasek Toolbox i elementy sterujące arkusza (125)
 • Właściwości (127)

Rozdział 10. Zdarzenia (131)

 • Lista zdarzeń dla skoroszytu (132)
 • Lista zdarzeń dla arkusza (137)
 • Lista zdarzeń dla aplikacji (139)
 • Komunikacja z programem (141)
 • Lista zdarzeń dla formularzy (144)

Rozdział 11. Metody i właściwości dla zakresu (147)

 • Kopiowanie zakresu komórek (147)
 • Sortowanie zakresu komórek (149)
 • Filtrowanie zakresu komórek (152)
 • Wyszukiwanie informacji (155)

Rozdział 12. Podprogramy (159)

 • Śledzenie pracy programu (164)
 • Procedury zagnieżdżone (166)
 • Procedury zapętlone (168)

Rozdział 13. Ściągawka z VBA (171)

 • Metody (171)
 • Funkcje (178)
 • Instrukcje (188)
 • Operatory (192)
  • Operatory arytmetyczne (192)
  • Operatory porównywania (194)
  • Operator konkatenacji (196)
  • Operatory logiczne (197)

Rozdział 14. FAQ (199)

 • Co zrobić, aby makropolecenia były dostępne we wszystkich arkuszach? (199)
 • Czy w VBA istnieje operator kontynuacji wiersza? (201)
 • Co oznaczają komunikaty błędów VBA? (203)
 • Jak wyświetlić listę metod i właściwości obiektu? (210)
 • Jak wyświetlić komunikat na pasku stanu? (211)

Zakończenie (213)

Skorowidz (215)

Dodaj do koszyka

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2020 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.