reklama - zainteresowany?

Uczenie maszynowe z użyciem Scikit-Learn i TensorFlow. Wydanie II - HelionMIEJSCE 9 na liście TOP 20
Autor: Aurélien Géron
Tytuł oryginału: Hands-on Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow: Concepts, Tools, and Techniques to Build Intelligent Systems, 2nd Edition
Tłumaczenie: Krzysztof Sawka
ISBN: 978-83-283-6002-0
stron: 768, Format: 168x237, okładka: miękka
Data wydania: 2020-08-04
Księgarnia: Helion

Cena książki: 83,85 zł (poprzednio: 129,00 zł)
Oszczędzasz: 35% (-45,15 zł)

Dodaj do koszyka

Tagi: Prezenty dla Niego | Python - Programowanie | Techniki programowania | Uczenie maszynowe

W 2006 roku świat nauki zafascynował się głębokimi sieciami neuronowymi. Wbrew wcześniejszym przekonaniom okazało się, że ich uczenie jest możliwe. Technika ta została nazwana uczeniem głębokim. Wymagała zapewnienia olbrzymiej mocy obliczeniowej i potężnych ilości danych, jednak potencjał wytrenowanych sieci głębokich był niesamowity. Kolejne lata przyniosły bujny rozwój tej technologii w wielu obszarach, co pozwoliło na tworzenie przeróżnych zaawansowanych produktów. Prace nad nowymi zastosowaniami sieci głębokich trwają. Wszystko wskazuje na to, że już wkrótce zdominują one większość dziedzin naszego życia.

To drugie wydanie bestsellerowego przewodnika po technikach uczenia maszynowego. Wystarczą minimalne umiejętności programistyczne, aby dzięki tej książce nauczyć się budowania i trenowania głębokiej sieci neuronowej. Zawarto tu minimum teorii, a proces nauki jest ułatwiony przez liczne przykłady i ćwiczenia. Wykorzystano gotowe rozwiązania i przedstawiono zasady pracy ze specjalistycznymi narzędziami, w tym z TensorFlow 2, najnowszą odsłoną modułu. W efekcie niepostrzeżenie przyswoisz niezbędny zasób pojęć i narzędzi służących do tworzenia systemów inteligentnych. Poznasz różnorodne techniki i zaczniesz samodzielnie ich używać. Po lekturze będziesz biegle posługiwać się najnowszymi technologiami sztucznej inteligencji!

W tej książce między innymi:

 • podstawy uczenia maszynowego i rozpoczęcie pracy z TensorFlow
 • techniki wykrywania obiektów, segmentacji semantycznej i mechanizmy uwagi
 • interfejs Keras, narzędzia TF Transform i TF Serving
 • wdrażanie modeli TensorFlow
 • techniki uczenia nienadzorowanego, wykrywanie anomalii oraz biblioteka TF Agents

TensorFlow 2: źródło magii zaawansowanych technologii!

Dodaj do koszyka

 

Osoby które kupowały "Uczenie maszynowe z użyciem Scikit-Learn i TensorFlow. Wydanie II", wybierały także:

 • Unity. Tworzenie gier mobilnych

Dodaj do koszyka

Spis treści

Uczenie maszynowe z użyciem Scikit-Learn i TensorFlow. Wydanie II -- spis treści


Przedmowa 15

CZĘŚĆ I. PODSTAWY UCZENIA MASZYNOWEGO 25

1. Krajobraz uczenia maszynowego 27

 • Czym jest uczenie maszynowe? 28
 • Dlaczego warto korzystać z uczenia maszynowego? 28
 • Przykładowe zastosowania 31
 • Rodzaje systemów uczenia maszynowego 33
  • Uczenie nadzorowane i uczenie nienadzorowane 34
  • Uczenie wsadowe i uczenie przyrostowe 40
  • Uczenie z przykładów i uczenie z modelu 43
 • Główne problemy uczenia maszynowego 48
  • Niedobór danych uczących 50
  • Niereprezentatywne dane uczące 50
  • Dane kiepskiej jakości 51
  • Nieistotne cechy 52
  • Przetrenowanie danych uczących 52
  • Niedotrenowanie danych uczących 54
  • Podsumowanie 54
 • Testowanie i ocenianie 55
  • Strojenie hiperparametrów i dobór modelu 55
  • Niezgodność danych 56
 • Ćwiczenia 57

2. Nasz pierwszy projekt uczenia maszynowego 59

 • Praca z rzeczywistymi danymi 59
 • Przeanalizuj całokształt projektu 61
  • Określ zakres problemu 61
  • Wybierz metrykę wydajności 63
  • Sprawdź założenia 65
 • Zdobądź dane 65
  • Stwórz przestrzeń roboczą 66
  • Pobierz dane 68
  • Rzut oka na strukturę danych 70
  • Stwórz zbiór testowy 74
 • Odkrywaj i wizualizuj dane, aby zdobywać nowe informacje 78
  • Wizualizowanie danych geograficznych 78
  • Poszukiwanie korelacji 80
  • Eksperymentowanie z kombinacjami atrybutów 83
 • Przygotuj dane pod algorytmy uczenia maszynowego 84
  • Oczyszczanie danych 84
  • Obsługa tekstu i atrybutów kategorialnych 87
  • Niestandardowe transformatory 89
  • Skalowanie cech 90
  • Potoki transformujące 90
 • Wybór i uczenie modelu 92
  • Trenowanie i ocena modelu za pomocą zbioru uczącego 92
  • Dokładniejsze ocenianie za pomocą sprawdzianu krzyżowego 93
 • Wyreguluj swój model 96
  • Metoda przeszukiwania siatki 96
  • Metoda losowego przeszukiwania 98
  • Metody zespołowe 98
  • Analizuj najlepsze modele i ich błędy 98
  • Oceń system za pomocą zbioru testowego 99
 • Uruchom, monitoruj i utrzymuj swój system 100
 • Teraz Twoja kolej! 103
 • Ćwiczenia 103

3. Klasyfikacja 105

 • Zbiór danych MNIST 105
 • Uczenie klasyfikatora binarnego 107
 • Miary wydajności 108
  • Pomiar dokładności za pomocą sprawdzianu krzyżowego 108
  • Macierz pomyłek 110
  • Precyzja i pełność 111
  • Kompromis pomiędzy precyzją a pełnością 112
  • Wykres krzywej ROC 116
 • Klasyfikacja wieloklasowa 119
 • Analiza błędów 121
 • Klasyfikacja wieloetykietowa 124
 • Klasyfikacja wielowyjściowa 125
 • Ćwiczenia 127

4. Uczenie modeli 129

 • Regresja liniowa 130
  • Równanie normalne 131
  • Złożoność obliczeniowa 134
 • Gradient prosty 135
  • Wsadowy gradient prosty 138
  • Stochastyczny spadek wzdłuż gradientu 141
  • Schodzenie po gradiencie z minigrupami 143
 • Regresja wielomianowa 145
 • Krzywe uczenia 146
 • Regularyzowane modele liniowe 150
  • Regresja grzbietowa 150
  • Regresja metodą LASSO 153
  • Metoda elastycznej siatki 155
  • Wczesne zatrzymywanie 156
 • Regresja logistyczna 157
  • Szacowanie prawdopodobieństwa 158
  • Funkcje ucząca i kosztu 159
  • Granice decyzyjne 160
  • Regresja softmax 162
 • Ćwiczenia 166

5. Maszyny wektorów nośnych 167

 • Liniowa klasyfikacja SVM 167
  • Klasyfikacja miękkiego marginesu 168
 • Nieliniowa klasyfikacja SVM 170
  • Jądro wielomianowe 171
  • Cechy podobieństwa 172
  • Gaussowskie jądro RBF 173
  • Złożoność obliczeniowa 175
 • Regresja SVM 175
 • Mechanizm działania 177
  • Funkcja decyzyjna i prognozy 177
  • Cel uczenia 178
  • Programowanie kwadratowe 180
  • Problem dualny 181
  • Kernelizowane maszyny SVM 182
  • Przyrostowe maszyny SVM 185
 • Ćwiczenia 186

6. Drzewa decyzyjne 187

 • Uczenie i wizualizowanie drzewa decyzyjnego 187
 • Wyliczanie prognoz 188
 • Szacowanie prawdopodobieństw przynależności do klas 190
 • Algorytm uczący CART 191
 • Złożoność obliczeniowa 192
 • Wskaźnik Giniego czy entropia? 192
 • Hiperparametry regularyzacyjne 193
 • Regresja 194
 • Niestabilność 196
 • Ćwiczenia 197

7. Uczenie zespołowe i losowe lasy 199

 • Klasyfikatory głosujące 199
 • Agregacja i wklejanie 202
  • Agregacja i wklejanie w module Scikit-Learn 203
  • Ocena OOB 205
 • Rejony losowe i podprzestrzenie losowe 206
 • Losowe lasy 206
  • Zespół Extra-Trees 207
  • Istotność cech 207
 • Wzmacnianie 209
  • AdaBoost 209
  • Wzmacnianie gradientowe 212
 • Kontaminacja 217
 • Ćwiczenia 219

8. Redukcja wymiarowości 223

 • Klątwa wymiarowości 224
 • Główne strategie redukcji wymiarowości 225
  • Rzutowanie 225
  • Uczenie rozmaitościowe 227
 • Analiza PCA 228
  • Zachowanie wariancji 229
  • Główne składowe 230
  • Rzutowanie na d wymiarów 231
  • Implementacja w module Scikit-Learn 232
  • Współczynnik wariancji wyjaśnionej 232
  • Wybór właściwej liczby wymiarów 232
  • Algorytm PCA w zastosowaniach kompresji 233
  • Losowa analiza PCA 234
  • Przyrostowa analiza PCA 235
 • Jądrowa analiza PCA 236
  • Wybór jądra i strojenie hiperparametrów 236
 • Algorytm LLE 239
 • Inne techniki redukowania wymiarowości 241
 • Ćwiczenia 241

9. Techniki uczenia nienadzorowanego 243

 • Analiza skupień 244
  • Algorytm centroidów 246
  • Granice algorytmu centroidów 255
  • Analiza skupień w segmentacji obrazu 256
  • Analiza skupień w przetwarzaniu wstępnym 257
  • Analiza skupień w uczeniu półnadzorowanym 259
  • Algorytm DBSCAN 262
  • Inne algorytmy analizy skupień 265
 • Mieszaniny gaussowskie 266
  • Wykrywanie anomalii za pomocą mieszanin gaussowskich 271
  • Wyznaczanie liczby skupień 273
  • Modele bayesowskie mieszanin gaussowskich 275
  • Inne algorytmy służące do wykrywania anomalii i nowości 279
 • Ćwiczenia 280

CZĘŚĆ II. SIECI NEURONOWE I UCZENIE GŁĘBOKIE 283

10. Wprowadzenie do sztucznych sieci neuronowych i ich implementacji z użyciem interfejsu Keras 285

 • Od biologicznych do sztucznych neuronów 286
  • Neurony biologiczne 287
  • Operacje logiczne przy użyciu neuronów 288
  • Perceptron 289
  • Perceptron wielowarstwowy i propagacja wsteczna 293
  • Regresyjne perceptrony wielowarstwowe 297
  • Klasyfikacyjne perceptrony wielowarstwowe 298
 • Implementowanie perceptronów wielowarstwowych za pomocą interfejsu Keras 300
  • Instalacja modułu TensorFlow 2 301
  • Tworzenie klasyfikatora obrazów za pomocą interfejsu sekwencyjnego 302
  • Tworzenie regresyjnego perceptronu wielowarstwowego za pomocą interfejsu sekwencyjnego 311
  • Tworzenie złożonych modeli za pomocą interfejsu funkcyjnego 312
  • Tworzenie modeli dynamicznych za pomocą interfejsu podklasowego 316
  • Zapisywanie i odczytywanie modelu 318
  • Stosowanie wywołań zwrotnych 318
  • Wizualizacja danych za pomocą narzędzia TensorBoard 320
 • Dostrajanie hiperparametrów sieci neuronowej 323
  • Liczba warstw ukrytych 326
  • Liczba neuronów w poszczególnych warstwach ukrytych 327
  • Współczynnik uczenia, rozmiar grupy i pozostałe hiperparametry 328
 • Ćwiczenia 330

11. Uczenie głębokich sieci neuronowych 333

 • Problemy zanikających/eksplodujących gradientów 334
  • Inicjalizacje wag Glorota i He 334
  • Nienasycające funkcje aktywacji 336
  • Normalizacja wsadowa 340
  • Obcinanie gradientu 346
 • Wielokrotne stosowanie gotowych warstw 347
  • Uczenie transferowe w interfejsie Keras 348
  • Nienadzorowane uczenie wstępne 350
  • Uczenie wstępne za pomocą dodatkowego zadania 350
 • Szybsze optymalizatory 352
  • Optymalizacja momentum 352
  • Przyspieszony spadek wzdłuż gradientu (algorytm Nesterova) 353
  • AdaGrad 355
  • RMSProp 356
  • Optymalizatory Adam i Nadam 357
  • Harmonogramowanie współczynnika uczenia 359
 • Regularyzacja jako sposób zapobiegania przetrenowaniu 364
  • Regularyzacja l1 i l2 364
  • Porzucanie 365
  • Regularyzacja typu Monte Carlo (MC) 368
  • Regularyzacja typu max-norm 370
 • Podsumowanie i praktyczne wskazówki 371
 • Ćwiczenia 372

12. Modele niestandardowe i uczenie za pomocą modułu TensorFlow 375

 • Krótkie omówienie modułu TensorFlow 375
 • Korzystanie z modułu TensorFlow jak z biblioteki NumPy 379
  • Tensory i operacje 379
  • Tensory a biblioteka NumPy 381
  • Konwersje typów 381
  • Zmienne 381
  • Inne struktury danych 382
 • Dostosowywanie modeli i algorytmów uczenia 383
  • Niestandardowe funkcje straty 383
  • Zapisywanie i wczytywanie modeli zawierających elementy niestandardowe 384
  • Niestandardowe funkcje aktywacji, inicjalizatory, regularyzatory i ograniczenia 386
  • Niestandardowe wskaźniki 387
  • Niestandardowe warstwy 389
  • Niestandardowe modele 392
  • Funkcje straty i wskaźniki oparte na elementach wewnętrznych modelu 394
  • Obliczanie gradientów za pomocą różniczkowania automatycznego 396
  • Niestandardowe pętle uczenia 399
 • Funkcje i grafy modułu TensorFlow 402
  • AutoGraph i kreślenie 404
  • Reguły związane z funkcją TF 405
 • Ćwiczenia 406

13. Wczytywanie i wstępne przetwarzanie danych za pomocą modułu TensorFlow 409

 • Interfejs danych 410
  • Łączenie przekształceń 410
  • Tasowanie danych 412
  • Wstępne przetwarzanie danych 415
  • Składanie wszystkiego w całość 416
  • Pobieranie wstępne 417
  • Stosowanie zestawu danych z interfejsem tf.keras 418
 • Format TFRecord 419
  • Skompresowane pliki TFRecord 420
  • Wprowadzenie do buforów protokołów 420
  • Bufory protokołów w module TensorFlow 422
  • Wczytywanie i analizowanie składni obiektów Example 423
  • Obsługa list list za pomocą bufora protokołów SequenceExample 424
 • Wstępne przetwarzanie cech wejściowych 425
  • Kodowanie cech kategorialnych za pomocą wektorów gorącojedynkowych 426
  • Kodowanie cech kategorialnych za pomocą wektorów właściwościowych 428
  • Warstwy przetwarzania wstępnego w interfejsie Keras 431
 • TF Transform 433
 • Projekt TensorFlow Datasets (TFDS) 435
 • Ćwiczenia 436

14. Głębokie widzenie komputerowe za pomocą splotowych sieci neuronowych 439

 • Struktura kory wzrokowej 440
 • Warstwy splotowe 441
  • Filtry 443
  • Stosy map cech 444
  • Implementacja w module TensorFlow 446
  • Zużycie pamięci operacyjnej 448
 • Warstwa łącząca 449
  • Implementacja w module TensorFlow 451
 • Architektury splotowych sieci neuronowych 452
  • LeNet-5 454
  • AlexNet 455
  • GoogLeNet 458
  • VGGNet 461
  • ResNet 461
  • Xception 465
  • SENet 466
 • Implementacja sieci ResNet-34 za pomocą interfejsu Keras 468
 • Korzystanie z gotowych modeli w interfejsie Keras 469
 • Gotowe modele w uczeniu transferowym 471
 • Klasyfikowanie i lokalizowanie 473
 • Wykrywanie obiektów 474
  • W pełni połączone sieci splotowe 476
  • Sieć YOLO 478
 • Segmentacja semantyczna 481
 • Ćwiczenia 484

15. Przetwarzanie sekwencji za pomocą sieci rekurencyjnych i splotowych 487

 • Neurony i warstwy rekurencyjne 488
  • Komórki pamięci 490
  • Sekwencje wejść i wyjść 491
 • Uczenie sieci rekurencyjnych 492
 • Prognozowanie szeregów czasowych 493
  • Wskaźniki bazowe 494
  • Implementacja prostej sieci rekurencyjnej 494
  • Głębokie sieci rekurencyjne 496
  • Prognozowanie kilka taktów w przód 497
 • Obsługa długich sekwencji 500
  • Zwalczanie problemu niestabilnych gradientów 501
  • Zwalczanie problemu pamięci krótkotrwałej 503
 • Ćwiczenia 511

16. Przetwarzanie języka naturalnego za pomocą sieci rekurencyjnych i mechanizmów uwagi 513

 • Generowanie tekstów szekspirowskich za pomocą znakowej sieci rekurencyjnej 514
  • Tworzenie zestawu danych uczących 515
  • Rozdzielanie zestawu danych sekwencyjnych 515
  • Dzielenie zestawu danych sekwencyjnych na wiele ramek 516
  • Budowanie i uczenie modelu Char-RNN 518
  • Korzystanie z modelu Char-RNN 519
  • Generowanie sztucznego tekstu szekspirowskiego 519
  • Stanowe sieci rekurencyjne 520
 • Analiza sentymentów 522
  • Maskowanie 526
  • Korzystanie z gotowych reprezentacji właściwościowych 527
 • Sieć typu koder - dekoder służąca do neuronowego tłumaczenia maszynowego 529
  • Dwukierunkowe warstwy rekurencyjne 532
  • Przeszukiwanie wiązkowe 533
 • Mechanizmy uwagi 534
  • Mechanizm uwagi wizualnej 537
  • Liczy się tylko uwaga, czyli architektura transformatora 539
 • Współczesne innowacje w modelach językowych 546
 • Ćwiczenia 548

17. Uczenie reprezentacji za pomocą autokoderów i generatywnych sieci przeciwstawnych 551

 • Efektywne reprezentacje danych 552
 • Analiza PCA za pomocą niedopełnionego autokodera liniowego 554
 • Autokodery stosowe 555
  • Implementacja autokodera stosowego za pomocą interfejsu Keras 556
  • Wizualizowanie rekonstrukcji 557
  • Wizualizowanie zestawu danych Fashion MNIST 558
  • Nienadzorowane uczenie wstępne za pomocą autokoderów stosowych 558
  • Wiązanie wag 560
  • Uczenie autokoderów pojedynczo 561
 • Autokodery splotowe 562
 • Autokodery rekurencyjne 563
 • Autokodery odszumiające 564
 • Autokodery rzadkie 566
 • Autokodery wariacyjne 569
  • Generowanie obrazów Fashion MNIST 572
 • Generatywne sieci przeciwstawne 574
  • Problemy związane z uczeniem sieci GAN 577
  • Głębokie splotowe sieci GAN 579
  • Rozrost progresywny sieci GAN 582
  • Sieci StyleGAN 585
 • Ćwiczenia 587

18. Uczenie przez wzmacnianie 589

 • Uczenie się optymalizowania nagród 590
 • Wyszukiwanie strategii 591
 • Wprowadzenie do narzędzia OpenAI Gym 593
 • Sieci neuronowe jako strategie 597
 • Ocenianie czynności: problem przypisania zasługi 598
 • Gradienty strategii 600
 • Procesy decyzyjne Markowa 604
 • Uczenie metodą różnic czasowych 607
 • Q-uczenie 609
  • Strategie poszukiwania 610
  • Przybliżający algorytm Q-uczenia i Q-uczenie głębokie 611
 • Implementacja modelu Q-uczenia głębokiego 612
 • Odmiany Q-uczenia głębokiego 616
  • Ustalone Q-wartości docelowe 616
  • Podwójna sieć DQN 617
  • Odtwarzanie priorytetowych doświadczeń 618
  • Walcząca sieć DQN 618
 • Biblioteka TF-Agents 619
  • Instalacja biblioteki TF-Agents 620
  • Środowiska TF-Agents 620
  • Specyfikacja środowiska 621
  • Funkcje opakowujące środowisko i wstępne przetwarzanie środowiska Atari 622
  • Architektura ucząca 625
  • Tworzenie Q-sieci głębokiej 627
  • Tworzenie agenta DQN 629
  • Tworzenie bufora odtwarzania i związanego z nim obserwatora 630
  • Tworzenie wskaźników procesu uczenia 631
  • Tworzenie sterownika 632
  • Tworzenie zestawu danych 633
  • Tworzenie pętli uczenia 636
 • Przegląd popularnych algorytmów RN 637
 • Ćwiczenia 639

19. Wielkoskalowe uczenie i wdrażanie modeli TensorFlow 641

 • Eksploatacja modelu TensorFlow 642
  • Korzystanie z systemu TensorFlow Serving 642
  • Tworzenie usługi predykcyjnej na platformie GCP AI 650
  • Korzystanie z usługi prognozowania 655
 • Wdrażanie modelu na urządzeniu mobilnym lub wbudowanym 658
 • Przyspieszanie obliczeń za pomocą procesorów graficznych 661
  • Zakup własnej karty graficznej 662
  • Korzystanie z maszyny wirtualnej wyposażonej w procesor graficzny 664
  • Colaboratory 665
  • Zarządzanie pamięcią operacyjną karty graficznej 666
  • Umieszczanie operacji i zmiennych na urządzeniach 669
  • Przetwarzanie równoległe na wielu urządzeniach 671
 • Uczenie modeli za pomocą wielu urządzeń 673
  • Zrównoleglanie modelu 673
  • Zrównoleglanie danych 675
  • Uczenie wielkoskalowe za pomocą interfejsu strategii rozpraszania 680
  • Uczenie modelu za pomocą klastra TensorFlow 681
  • Realizowanie dużych grup zadań uczenia za pomocą usługi Google Cloud AI Platform 684
  • Penetracyjne strojenie hiperparametrów w usłudze AI Platform 686
 • Ćwiczenia 688
 • Dziękuję! 688

A. Rozwiązania ćwiczeń 691

B. Lista kontrolna projektu uczenia maszynowego 725

C. Problem dualny w maszynach wektorów nośnych 731

D. Różniczkowanie automatyczne 735

E. Inne popularne architektury sieci neuronowych 743

F. Specjalne struktury danych 751

G. Grafy TensorFlow 757

Dodaj do koszyka

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2021 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.