reklama - zainteresowany?

TypeScript. Od początkującego do profesjonalisty - Helion


ebook
Autor: Adam Freeman
Tytuł oryginału: Essential TypeScript: From Beginner to Pro
Tłumaczenie: Robert Górczyński
ISBN: 978-83-283-6532-2
stron: 552, Format: ebook
Data wydania: 2020-06-15
Księgarnia: Helion

Cena książki: 44,50 zł (poprzednio: 89,00 zł)
Oszczędzasz: 50% (-44,50 zł)

Dodaj do koszyka

Tagi: JavaScript - Programowanie | Prezenty dla Niego | Prezenty dla Niej

JavaScript dojrzał i stał się pełnowartościowym językiem programowania. Jest wszechstronny, elastyczny i pozwala na tworzenie znakomitego kodu, jednak uzyskiwanie naprawdę dobrych efektów wymaga sporych umiejętności. Z tego powodu warto zainteresować się TypeScriptem, który w porównaniu z JavaScriptem o wiele lepiej spisuje się jako język programowania profesjonalnych aplikacji internetowych. Ich projektant, programujący w TypeScripcie, może przy tym łatwo skorzystać z wielu popularnych frameworków. W ten stosunkowo prosty sposób w pełni wykorzystuje możliwości nowoczesnych przeglądarek i urządzeń mobilnych.

Ta książka jest przystępnym podręcznikiem, dzięki któremu poza uzyskaniem ważnych umiejętności odkryjesz najcenniejsze aspekty TypeScriptu. Rozpoczniesz od zdobycia solidnych podstaw, a po przeanalizowaniu przejrzystych przykładów poznasz korzyści wynikające z używania TypeScriptu. Stopniowo będziesz się uczyć stosować w praktyce najbardziej zaawansowane funkcje. Dowiesz się, jak stworzyć bezpieczniejsze i bardziej produktywne środowisko do tworzenia aplikacji internetowych, a także poznasz kilka popularnych frameworków, takich jak Node.js, Angular, React i Vue.js. Znajdziesz tu również informacje o najczęściej występujących problemach oraz sposobach ich rozwiązywania.

W książce między innymi:

 • przygotowanie środowiska pracy i potrzebne narzędzia
 • solidne podstawy TypeScriptu
 • tworzenie kodu TypeScriptu działającego po stronie klienta i po stronie serwera
 • rozbudowa i modyfikowanie aplikacji napisanych w TypeScripcie
 • testowanie, debugowanie i wdrażanie kodu

TypeScript: programuj jak zawodowiec i twórz bogate aplikacje!

Dodaj do koszyka

 

Osoby które kupowały "TypeScript. Od początkującego do profesjonalisty", wybierały także:

 • D3.js w akcji
 • Tablice informatyczne. Node.js

Dodaj do koszyka

Spis treści

TypeScript. Od początkującego do profesjonalisty eBook -- spis treści

 • O autorze
 • O recenzencie technicznym
 • Część I. Zaczynamy
 • Rozdział 1. Pierwsza aplikacja w TypeScripcie
  • Przygotowanie systemu
   • Krok 1. Instalowanie Node.js
   • Krok 2. Instalowanie Gita
   • Krok 3. Instalowanie TypeScriptu
   • Krok 4. Instalowanie programistycznego edytora tekstu
  • Utworzenie projektu
   • Inicjalizacja projektu
   • Utworzenie pliku konfiguracyjnego kompilatora
   • Tworzenie pliku kodu TypeScriptu
   • Kompilowanie i uruchamianie kodu
   • Definiowanie modelu danych
    • Tworzenie klasy kolekcji elementów listy rzeczy do zrobienia
    • Implementowanie podstawowych funkcji modelu danych
   • Dodawanie funkcji do klasy kolekcji
    • Zapewnienie dostępu do elementów listy rzeczy do zrobienia
    • Usuwanie wykonanych zadań
    • Obsługa licznika elementów
  • Używanie pakietu zewnętrznego
   • Dodawanie deklaracji typu dla pakietu JavaScriptu
  • Dodawanie poleceń
   • Filtrowanie elementów
   • Dodawanie zadań
   • Oznaczanie zadania jako wykonanego
  • Trwałe przechowywanie danych
   • Stosowanie klasy trwałego magazynu danych
  • Podsumowanie
 • Rozdział 2. Poznajemy TypeScript
  • Dlaczego powinieneś używać języka TypeScript?
   • Funkcje języka TypeScript zwiększające produktywność programisty
    • Poznajemy ograniczenia funkcji związanych z produktywnością
   • Poznawanie wersji JavaScriptu
    • Poznawanie ograniczeń wersji JavaScriptu
  • Co powinieneś wiedzieć?
  • Jak skonfigurować środowisko programistyczne?
  • Jaka jest struktura książki?
  • Czy w książce znajdziesz wiele przykładów?
  • Gdzie znajdziesz przykładowe fragmenty kodu?
  • Podsumowanie
 • Rozdział 3. Wprowadzenie do języka JavaScript część I
  • Przygotowanie projektu
  • Zagmatwany JavaScript
  • Typy języka JavaScript
   • Praca z podstawowymi typami danych
   • Koercja typu
    • Unikanie niechcianej koercji typu
    • Wartość jawnie stosowanej koercji typu
   • Praca z funkcją
    • Praca z wynikiem działania funkcji
    • Unikanie problemów z błędnym dopasowaniem argumentu
    • Używanie funkcji strzałki
  • Praca z tablicą
   • Używanie operatora rozwinięcia w tablicy
  • Praca z obiektem
   • Dodawanie, modyfikowanie i usuwanie właściwości obiektu
    • Zabezpieczenie przed niezdefiniowanymi obiektami i właściwościami
   • Używanie operatorów rozwinięcia i resztowego w obiekcie
   • Definiowanie funkcji typu getter i setter
   • Definiowanie metod
  • Słowo kluczowe this
   • Słowo kluczowe this w oddzielnych funkcjach
   • Słowo kluczowe this w metodach
   • Zmiana zachowania słowa kluczowego this
   • Słowo kluczowe this w funkcji strzałki
   • Powrót do problemu początkowego
  • Podsumowanie
 • Rozdział 4. Wprowadzenie do języka JavaScript część II
  • Przygotowanie projektu
  • Dziedziczenie obiektu JavaScriptu
   • Analizowanie i modyfikowanie prototypu obiektu
   • Tworzenie własnych właściwości
   • Używanie funkcji konstruktora
    • Łączenie funkcji konstruktora
   • Sprawdzanie typu prototypu
   • Definiowanie statycznych właściwości i metod
   • Używanie klas JavaScriptu
    • Używanie dziedziczenia w klasach
    • Definiowanie metody statycznej
  • Używanie iteratorów i generatorów
   • Używanie generatora
   • Definiowanie obiektów pozwalających na iterację
  • Używanie kolekcji JavaScriptu
   • Sortowanie danych według klucza przy użyciu obiektu
   • Sortowanie danych według klucza przy użyciu obiektu Map
    • Używanie wartości typu Symbol jako kluczy w obiekcie Map
   • Przechowywanie danych według indeksu
  • Używanie modułów
   • Tworzenie modułu JavaScriptu
   • Używanie modułu JavaScriptu
   • Eksportowanie funkcji z modułu
   • Definiowanie w modelu wielu funkcjonalności nazwanych
  • Podsumowanie
 • Rozdział 5. Używanie kompilatora TypeScriptu
  • Przygotowanie projektu
  • Struktura projektu
  • Używanie menedżera pakietów Node
  • Plik konfiguracyjny kompilatora TypeScriptu
  • Kompilacja kodu TypeScriptu
   • Błędy generowane przez kompilator
   • Używanie trybu monitorowania i wykonywania skompilowanego kodu
    • Automatyczne wykonywanie kodu po kompilacji
    • Uruchamianie kompilatora za pomocą menedżera pakietów Node
  • Używanie funkcjonalności wersjonowania celu
   • Wybór plików biblioteki do kompilacji
  • Wybór formatu modułu
  • Użyteczne ustawienia konfiguracji kompilatora
  • Podsumowanie
 • Rozdział 6. Testowanie i debugowanie kodu TypeScriptu
  • Przygotowanie projektu
  • Debugowanie kodu TypeScriptu
   • Przygotowanie do debugowania
    • Dodawanie punktów przerwania
   • Używanie Visual Studio Code do debugowania
   • Używanie zintegrowanego debuggera Node.js
   • Używanie funkcji zdalnego debugowania w Node.js
  • Używanie lintera TypeScriptu
   • Wyłączanie reguł lintowania
  • Testy jednostkowe w TypeScripcie
   • Konfigurowanie frameworka testów
   • Tworzenie testów jednostkowych
   • Uruchamianie frameworka testów
  • Podsumowanie
 • Część II. Praca z językiem TypeScript
 • Rozdział 7. Typowanie statyczne
  • Przygotowanie projektu
  • Typy statyczne
   • Tworzenie typu statycznego za pomocą adnotacji typu
   • Używanie niejawnie zdefiniowanego typu statycznego
   • Używanie typu any
    • Używanie niejawnie zdefiniowanego typu any
    • Wyłączenie niejawnego używania typu any
  • Używanie unii typów
  • Używanie asercji typu
   • Asercja typu nieoczekiwanego
  • Używanie wartownika typu
   • Używanie typu never
  • Używanie typu unknown
  • Używanie typów null
   • Ograniczenie przypisywania wartości null
   • Usunięcie null z unii za pomocą asercji
   • Usuwanie wartości null z unii za pomocą wartownika typu
   • Używanie asercji ostatecznego przypisania
  • Podsumowanie
 • Rozdział 8. Używanie funkcji
  • Przygotowanie projektu
  • Definiowanie funkcji
   • Ponowne definiowanie funkcji
   • Parametry funkcji
    • Używanie parametrów opcjonalnych
    • Używanie parametru z wartością domyślną
    • Używanie parametru resztowego
    • Stosowanie adnotacji typu dla parametrów funkcji
    • Kontrolowanie wartości null parametru
   • Wynik działania funkcji
    • Wyłączenie niejawnego zwracania wartości przez funkcję
    • Używanie adnotacji typu dla wyniku działania funkcji
    • Definiowanie funkcji typu void
   • Przeciążanie typu funkcji
  • Podsumowanie
 • Rozdział 9. Tablice, krotki i wyliczenia
  • Przygotowanie projektu
  • Praca z tablicami
   • Używanie automatycznie ustalonego typu tablicy
   • Unikanie problemów z automatycznie ustalanym typem tablicy
   • Unikanie problemów z pustą tablicą
    • Problemy związane z tablicą typu never
  • Krotka
   • Przetwarzanie krotki
   • Używanie typów krotki
  • Wyliczenie
   • Sposób działania wyliczenia
    • Używanie wartości wyliczenia
   • Używanie wyliczenia w postaci ciągu tekstowego
   • Ograniczenia typu wyliczeniowego
    • Ograniczenia związane ze sprawdzaniem typu
    • Ograniczenia wartownika typu
    • Używanie wyliczenia w postaci stałej
  • Używanie typu literału wartości
   • Używanie w funkcji typu literałów wartości
   • Łączenie typów wartości w typie literałów wartości
   • Nadpisywanie za pomocą typu literałów wartości
  • Używanie aliasu typu
  • Podsumowanie
 • Rozdział 10. Praca z obiektami
  • Przygotowanie projektu
  • Praca z obiektami
   • Używanie adnotacji kształtu typu obiektu
   • Dopasowanie kształtu typu obiektu
    • Używanie właściwości opcjonalnych dla nieregularnych kształtów
    • Dołączanie metod w kształcie typu
    • Wymuszenie ścisłego sprawdzania metod
   • Używanie aliasu typu dla kształtu typu
   • Radzenie sobie z nadmiarem właściwości
   • Używanie unii kształtu typu
   • Typy właściwości unii
   • Używanie wartownika typu dla obiektu
    • Wartownik typu poprzez sprawdzanie właściwości
    • Wartownik typu z funkcją predykatu
  • Używanie złączenia typów
   • Używanie złączenia do korelacji danych
   • Łączenie złączeń
    • Złączanie właściwości tego samego typu
    • Złączanie właściwości różnych typów
    • Łączenie metod
  • Podsumowanie
 • Rozdział 11. Praca z klasami i interfejsami
  • Przygotowanie projektu
  • Używanie funkcji konstruktora
  • Używanie klas
   • Używanie słów kluczowych kontroli dostępu
   • Definiowanie właściwości tylko do odczytu
   • Upraszczanie klasy konstruktora
   • Używanie dziedziczenia klas
    • Automatyczne określanie typu podklasy
   • Używanie klasy abstrakcyjnej
    • Wartownik typu klasy abstrakcyjnej
  • Używanie interfejsu
   • Implementowanie wielu interfejsów
   • Rozszerzanie interfejsu
   • Definiowanie opcjonalnych właściwości i metod interfejsu
   • Definiowanie implementacji interfejsu abstrakcyjnego
   • Wartownik typu interfejsu
  • Dynamiczne tworzenie właściwości
  • Podsumowanie
 • Rozdział 12. Używanie typów generycznych
  • Przygotowanie projektu
  • Zrozumienie problemu
   • Dodawanie obsługi innego typu
  • Tworzenie klasy generycznej
   • Argumenty typu generycznego
   • Używanie argumentów innego typu
   • Ograniczanie wartości typu generycznego
    • Ograniczanie typu generycznego za pomocą kształtu
   • Definiowanie parametrów wielu typów
    • Stosowanie parametru typu w metodzie
   • Pozostawienie kompilatorowi zadania ustalenia typu argumentu
   • Rozszerzanie klasy generycznej
    • Dodawanie funkcjonalności do istniejących parametrów typu
    • Ustawienie na stałe parametru typu generycznego
    • Ograniczanie parametru typu generycznego
   • Wartownik typu generycznego
   • Definiowanie metody statycznej w klasie generycznej
  • Definiowanie interfejsu generycznego
   • Rozszerzanie interfejsu generycznego
   • Implementacja interfejsu generycznego
    • Przekazywanie parametru typu generycznego
    • Ograniczenie lub określenie na stałe parametru typu generycznego
    • Tworzenie implementacji interfejsu abstrakcyjnego
  • Podsumowanie
 • Rozdział 13. Zaawansowane typy generyczne
  • Przygotowanie projektu
  • Używanie kolekcji generycznych
  • Używanie iteratorów generycznych
   • Łączenie iteratora i obiektu możliwego do iteracji
   • Tworzenie klasy umożliwiającej iterację
  • Używanie typów indeksu
   • Używanie zapytania typu indeksu
   • Jawne dostarczanie parametrów typu generycznego dla typów indeksu
   • Używanie zindeksowanego operatora dostępu
   • Używanie typu indeksu dla klasy Collection<T>
  • Używanie mapowania typu
   • Używanie parametru typu generycznego z typem mapowanym
   • Zmiana modyfikowalności i opcjonalności właściwości
   • Mapowanie określonych właściwości
   • Łączenie transformacji w pojedyncze mapowanie
   • Tworzenie typu z użyciem mapowania
  • Używanie typów warunkowych
   • Zagnieżdżanie typów warunkowych
   • Używanie typu warunkowego w klasie generycznej
   • Używanie typów warunkowych z uniami typów
    • Używanie wbudowanych dystrybucyjnych typów warunkowych
   • Używanie typów warunkowych podczas mapowania typów
   • Identyfikowanie właściwości określonego typu
   • Automatyczne ustalanie typów dodatkowych w warunkach
    • Ustalanie typu funkcji
  • Podsumowanie
 • Rozdział 14. Praca z JavaScriptem
  • Przygotowanie projektu
   • Dodawanie kodu TypeScriptu do przykładowego projektu
  • Praca z JavaScriptem
   • Dołączanie kodu JavaScriptu w trakcie kompilacji
   • Sprawdzanie typu kodu JavaScriptu
  • Opisywanie typów używanych w kodzie JavaScriptu
   • Używanie komentarzy do opisywania typów
   • Używanie plików deklaracji typu
   • Opisywanie kodu JavaScriptu przygotowanego przez podmioty zewnętrzne
   • Używanie plików deklaracji pochodzących z projektu Definitely Typed
   • Używanie pakietów zawierających deklaracje typu
  • Generowanie plików deklaracji
  • Podsumowanie
 • Część III. Tworzenie aplikacji internetowych
 • Rozdział 15. Tworzenie aplikacji internetowej TypeScriptu część I
  • Przygotowanie projektu
  • Przygotowanie zestawu narzędzi
  • Dodawanie obsługi paczek
  • Dodawanie programistycznego serwera WWW
  • Utworzenie modelu danych
   • Utworzenie źródła danych
  • Generowanie treści HTML-a za pomocą API modelu DOM
   • Dodawanie obsługi stylów Bootstrap CSS
  • Używanie formatu JSX do tworzenia treści HTML-a
   • Sposób działania JSX
   • Konfigurowanie kompilatora TypeScriptu i procedury wczytującej pakiet webpack
   • Tworzenie funkcji fabryki
   • Używanie klasy JSX
   • Importowanie funkcji fabryki w klasie JSX
  • Dodawanie funkcjonalności do aplikacji
   • Wyświetlanie filtrowanej listy produktów
   • Wyświetlanie treści i obsługa uaktualnień
  • Podsumowanie
 • Rozdział 16. Tworzenie aplikacji internetowej TypeScriptu część II
  • Przygotowanie projektu
  • Dodawanie usługi sieciowej
   • Wykorzystanie źródła danych w aplikacji
  • Używanie dekoratorów
   • Używanie metadanych dekoratora
  • Dokończenie aplikacji
   • Dodawanie klasy Header
   • Dodawanie klasy obsługującej szczegóły zamówienia
   • Dodawanie klasy obsługującej potwierdzenie zamówienia
   • Zakończenie pracy nad aplikacją
  • Wdrażanie aplikacji
   • Dodawanie pakietu produkcyjnego serwera HTTP
   • Tworzenie pliku dla trwałego magazynu danych
   • Utworzenie serwera
   • Używanie względnych adresów URL do obsługi żądań danych
   • Kompilacja aplikacji
   • Testowanie gotowej aplikacji
  • Umieszczanie aplikacji w kontenerze
   • Instalowanie Dockera
   • Przygotowanie aplikacji
   • Tworzenie kontenera Dockera
   • Uruchamianie aplikacji
  • Podsumowanie
 • Rozdział 17. Tworzenie aplikacji internetowej Angulara część I
  • Przygotowanie projektu
   • Konfigurowanie usługi sieciowej
   • Konfigurowanie pakietu Bootstrap CSS
   • Uruchomienie przykładowej aplikacji
  • Rola TypeScriptu w programowaniu z użyciem frameworka Angular
   • Rola TypeScriptu w łańcuchu narzędzi Angulara
   • Poznajemy dwa kompilatory Angulara
  • Utworzenie modelu danych
   • Utworzenie źródła danych
   • Utworzenie implementacji klasy źródła danych
   • Konfigurowanie źródła danych
  • Wyświetlenie filtrowanej listy produktów
   • Wyświetlanie przycisków kategorii
   • Utworzenie nagłówka
   • Połączenie komponentów produktu, kategorii i nagłówka
  • Konfigurowanie aplikacji
  • Podsumowanie
 • Rozdział 18. Tworzenie aplikacji internetowej Angulara część II
  • Przygotowanie projektu
  • Dokończenie pracy nad funkcjonalnością aplikacji
   • Dodawanie komponentu obsługującego podsumowanie zamówienia
   • Tworzenie konfiguracji routingu
  • Wdrażanie aplikacji
   • Dodawanie pakietu produkcyjnego serwera HTTP
   • Tworzenie pliku dla trwałego magazynu danych
   • Utworzenie serwera
   • Używanie względnych adresów URL do obsługi żądań danych
   • Kompilacja aplikacji
   • Testowanie gotowej aplikacji
  • Umieszczanie aplikacji w kontenerze
   • Przygotowanie aplikacji
   • Tworzenie kontenera Dockera
   • Uruchamianie aplikacji
  • Podsumowanie
 • Rozdział 19. Tworzenie aplikacji internetowej React część I
  • Przygotowanie projektu
   • Konfigurowanie usługi sieciowej
   • Instalowanie pakietu Bootstrap CSS
   • Uruchamianie przykładowej aplikacji
  • TypeScript i programowanie React
  • Definiowanie typów encji
  • Wyświetlanie filtrowanej listy produktów
   • Używanie zaczepów i komponentów funkcyjnych
   • Wyświetlanie listy kategorii i nagłówka
   • Przygotowanie i przetestowanie komponentów
  • Utworzenie magazynu danych
   • Utworzenie klasy żądania HTTP
   • Połączenie komponentów z magazynem danych
  • Podsumowanie
 • Rozdział 20. Tworzenie aplikacji internetowej React część II
  • Przygotowanie projektu
  • Konfigurowanie routingu URL
  • Dokończenie pracy nad funkcjonalnością aplikacji
   • Dodawanie komponentu obsługującego podsumowanie zamówienia
   • Dodawanie komponentu potwierdzającego złożenie zamówienia
   • Dokończenie konfiguracji routingu
  • Wdrażanie aplikacji
   • Dodawanie pakietu produkcyjnego serwera HTTP
   • Tworzenie pliku dla trwałego magazynu danych
   • Utworzenie serwera
   • Używanie względnych adresów URL do obsługi żądań danych
   • Kompilacja aplikacji
   • Testowanie gotowej aplikacji
  • Umieszczanie aplikacji w kontenerze
   • Przygotowanie aplikacji
   • Tworzenie kontenera Dockera
   • Uruchamianie aplikacji
  • Podsumowanie
 • Rozdział 21. Tworzenie aplikacji internetowej Vue.js część I
  • Przygotowanie projektu
   • Konfigurowanie usługi sieciowej
   • Instalowanie pakietu Bootstrap CSS
   • Uruchamianie przykładowej aplikacji
  • TypeScript i programowanie w Vue.js
   • Zestaw narzędzi TypeScriptu podczas programowania z użyciem frameworka Vue.js
  • Utworzenie klas encji
  • Wyświetlanie filtrowanej listy produktów
   • Wyświetlanie listy kategorii i nagłówka
   • Tworzenie i testowanie komponentów
  • Utworzenie magazynu danych
   • Utworzenie dekoratorów magazynu danych
   • Połączenie komponentów z magazynem danych
  • Dodawanie obsługi usługi sieciowej
  • Podsumowanie
 • Rozdział 22. Tworzenie aplikacji internetowej Vue.js część II
  • Przygotowanie projektu
  • Konfigurowanie routingu URL
  • Dokończenie pracy nad funkcjonalnością aplikacji
   • Dodawanie komponentu obsługującego podsumowanie zamówienia
   • Dodawanie komponentu potwierdzającego złożenie zamówienia
   • Dokończenie konfiguracji routingu
  • Wdrażanie aplikacji
   • Dodawanie pakietu produkcyjnego serwera HTTP
   • Tworzenie pliku dla trwałego magazynu danych
   • Utworzenie serwera
   • Używanie względnych adresów URL do obsługi żądań danych
   • Kompilacja aplikacji
   • Testowanie gotowej aplikacji
  • Umieszczanie aplikacji w kontenerze
   • Przygotowanie aplikacji
   • Tworzenie kontenera Dockera
   • Uruchamianie aplikacji
  • Podsumowanie

Dodaj do koszyka

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2021 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.