reklama - zainteresowany?

Twórz własne gry komputerowe w Pythonie - Helion


ebook
Autor: Al Sweigart
ISBN: 978-8-3011-9400-0
stron: 416, Format: ebook
Data wydania: 2017-05-23
Księgarnia: Helion

Cena książki: 55,20 zł (poprzednio: 68,15 zł)
Oszczędzasz: 19% (-12,95 zł)

Dodaj do koszyka

Tagi: Ebooki Wydawnictwa PWN do -40% | Programowanie gier | Python - Programowanie

Z książki Twórz własne gry komputerowe w Pythonie dowiesz się, jak tworzyć gry komputerowe w tym popularnym języku programowania. Nawet jeżeli jest to twoje pierwsze spotkanie z programowaniem.
Zaczniesz od klasycznych gier, takich jak Szubienica, Zgadywanka Liczbowa oraz Kółko i Krzyżyk, aby następnie zająć się pisaniem bardziej zaawansowanych programów: poszukiwania skarbów w trybie tekstowym i animowanej gry zręcznościowej z efektami dźwiękowymi. Jednocześnie poznasz najważniejsze pojęcia programistyczne i matematyczne, które pomogą ci wykonać kolejny krok w karierze programisty.
Analizując wnikliwie kod wszystkich prezentowanych gier zdobędziesz solidne podstawy nie tylko w Pythonie, ale również w dziedzinie  informatyki.
A może, wykorzystując ogromne możliwości Pythona, napiszesz swoją własną, oryginalną grę?

Dodaj do koszyka

 

Osoby które kupowały "Twórz własne gry komputerowe w Pythonie", wybierały także:

 • Access 2010. Praktyczny kurs
 • ECDL e-obywatel

Dodaj do koszyka

Spis treści

Twórz własne gry komputerowe w Pythonie eBook -- spis treści

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Spis treści
 • Wstęp do wydania polskiego
 • Wprowadzenie
  • Dla kogo przeznaczona jest ta książka?
  • Zawartość książki
  • Jak korzystać z tej książki
  • Numery wierszy i wcięcia
  • Długie wiersze kodu
  • Pobieranie i instalowanie Pythona
  • Uruchamianie IDLE
  • Pomoc online
 • 1. Powłoka interaktywna
  • Kilka prostych działań matematycznych
  • Liczby całkowite i rzeczywiste
  • Wyrażenia
  • Wyznaczanie wartości wyrażeń
  • Błędy składniowe
  • Zapisywanie wartości w zmiennych
  • Podsumowanie
 • 2. Pisanie programów
  • Wartości łańcuchowe
  • Konkatenacja łańcuchów
  • Pisanie programów w edytorze plików IDLE
  • Tworzenie programu Hello World
  • Zapisywanie programu
  • Wykonywanie programu
  • Jak działa program Hello World
  • Komentarze dla programistów
  • Funkcje: miniprogramy w programach
  • Koniec programu
  • Nadawanie nazw zmiennym
  • Podsumowanie
 • 3. Zgadnij, jaka to liczba
  • Przykładowy przebieg gry Zgadnij, jaka to liczba
  • Kod źródłowy gry Zgadnij, jaka to liczba
  • Importowanie modułu random
  • Generowanie liczb losowych za pomocą funkcji random.randint()
  • Powitanie gracza
  • Instrukcje związane z przepływem sterowania
  • Używanie pętli do powtarzania kodu
  • Grupowanie w bloki
  • Pętle z instrukcjami for
  • Wczytywanie próby gracza
  • Konwersja wartości za pomocą funkcji int(), float() i str()
  • Logiczny typ danych
  • Operatory porównania
  • Sprawdzanie warunku za pomocą instrukcji warunkowych
  • Eksperymentowanie z wartościami logicznymi, operatorami porównania i warunkami
  • Różnica między = i ==
  • Instrukcje if
  • Wcześniejsze wychodzenie z pętli za pomocą instrukcji break
  • Sprawdzanie, czy gracz wygrał
  • Sprawdzanie, czy gracz przegrał
  • Podsumowanie
 • 4. Program opowiadający dowcipy
  • Kilka przykładowych dowcipów
  • Kod źródłowy programu Dowcipy
  • Jak działa ten kod
  • Znaki ucieczki
  • Apostrofy i cudzysłowy
  • Parametr end funkcji print()
  • Podsumowanie
 • 5. Smocza kraina
  • Zasady gry w Smoczą krainę
  • Przykładowy przebieg gry Smocza kraina
  • Schemat blokowy Smoczej krainy
  • Kod źródłowy Smoczej krainy
  • Importowanie modułów random i time
  • Funkcje w grze Smocza kraina
  • Instrukcje def
  • Wywoływanie funkcji
  • Gdzie umieszczać definicje funkcji
  • Łańcuchy wielowierszowe
  • Jak wykonywać pętle za pomocą instrukcji while
  • Operatory logiczne
  • Operator and
  • Operator or
  • Operator not
  • Wyznaczanie wartości wyrażeń z operatorami logicznymi
  • Zwracane wartości
  • Zasięg globalny i zasięg lokalny
  • Parametry funkcji
  • Wyświetlanie wyników gry
  • Decydowanie, w której jaskini mieszka przyjazny smok
  • Główna pętla gry
  • Wywoływanie funkcji w programie
  • Pytanie gracza, czy chce zagrać po raz kolejny
  • Podsumowanie
 • 6. Korzystanie z debugera
  • Rodzaje błędów
  • Debuger
  • Uruchamianie debugera
  • Krok po kroku w trybie debugera
  • Znajdowanie błędów
  • Ustawianie pułapek
  • Korzystanie z pułapek
  • Podsumowanie
 • 7. Projektowanie gry Szubienicaz użyciem schematów blokowych
  • Zasady gry w Szubienicę
  • Przykładowy przebieg gry Szubienica
  • Grafika ASCII
  • Projektowanie programu z użyciem schematu blokowego
  • Tworzenie schematu blokowego
  • Rozgałęzienia w schemacie blokowym
  • Kończenie lub restartowanie gry
  • Powtórne zgadywanie
  • Informacja zwrotna dla gracza
  • Podsumowanie
 • 8. Pisanie kodu gry Szubienica
  • Kod źródłowy gry Szubienica
  • Importowanie modułu random
  • Stałe
  • Listy jako typ danych
  • Dostęp do elementów przez indeksy
  • Konkatenacja list
  • Operator in
  • Wywoływanie metod
  • Metody listowe reverse() i append()
  • Metoda łańcuchowa split()
  • Wczytywanie tajnego słowa z listy
  • Wyświetlanie planszy
  • Funkcje list() i range()
  • Przycinanie list i łańcuchów
  • Wyświetlanie tajnego słowa z podkreśleniami
  • Wczytywanie strzału gracza
  • Metody łańcuchowe lower() i upper()
  • Opuszczanie pętli while
  • Instrukcje elif
  • Sprawdzanie, czy gracz podał prawidłową literę
  • Pytanie gracza, czy chce zagrać ponownie
  • Przegląd funkcji w grze Szubienica
  • Główna pętla gry
  • Wywoływanie funkcji wyświetlPlanszę()
  • Umożliwienie graczowi podania litery
  • Sprawdzanie, czy litera znajduje się w tajnym słowie
  • Sprawdzanie, czy gracz wygrał
  • Obsługa nieudanej próby odgadnięcia
  • Sprawdzanie, czy gracz przegrał
  • Kończenie lub resetowanie gry
  • Podsumowanie
 • 9. Rozbudowa gry Szubienica
  • Zwiększanie liczby dozwolonych prób
  • Słowniki jako typ danych
  • Poznawanie rozmiarów słowników za pomocą funkcji len()
  • Różnica między słownikami i listami
  • Metody słownikowe keys() i values()
  • Korzystanie ze słowników w grze Szubienica
  • Losowe wybieranie z listy
  • Usuwanie elementów z listy
  • Przypisanie wielokrotne
  • Wyświetlanie informacji o kategorii słowa
  • Podsumowanie
 • 10. Kółko i krzyżyk
  • Przykładowy przebieg gry w Kółko i krzyżyk
  • Kod źródłowy gry w Kółko i krzyżyk
  • Projektowanie programu
  • Przedstawienie planszy w postaci danych
  • Tworzenie strategii dla sztucznej inteligencji
  • Importowanie modułu random
  • Wyświetlanie planszy na ekranie
  • Umożliwienie graczowi wyboru znaku X lub O
  • Ustalanie, kto wykonuje pierwszy ruch
  • Umieszczanie znaku na planszy
  • Odwołania do list
  • Odwołania do list w funkcji wykonajRuch()
  • Sprawdzanie, czy gracz wygrał
  • Duplikacja danych planszy
  • Sprawdzanie, czy pole na planszy jest wolne
  • Umożliwianie graczowi wykonania ruchu
  • Wyznaczanie wartości na skróty
  • Wybieranie ruchu z listy
  • Wartość None
  • Tworzenie sztucznej inteligencji (SI)
  • Sprawdzanie, czy komputer może wygrać w jednym ruchu
  • Sprawdzanie, czy gracz może wygrać w jednym ruchu
  • Sprawdzanie pól narożnych, środkowego i bocznych (w tej właśnie kolejności)
  • Sprawdzanie, czy na planszy są jeszcze wolne pola
  • Główna pętla gry
  • Wybór znaku gracza i ustalenie rozpoczynającego
  • Ruch gracza
  • Ruch komputera
  • Pytanie gracza, czy chce zagrać ponownie
  • Podsumowanie
 • 11. Dedukcyjna gra Bagels
  • Przykładowy przebieg gry Bagels
  • Kod źródłowy gry Bagels
  • Schemat blokowy gry Bagels
  • Importowanie modułu random i definiowanie funkcji uzyskajTajnąLiczbę()
  • Przestawianie kolejności cyfr
  • Zmiana kolejności elementów na liście za pomocą funkcji random.shuffle()
  • Uzyskiwanie tajnej liczby z przestawionych cyfr
  • Skrótowe operatory przypisania
  • Ustalanie, jaką podpowiedź wyświetlić
  • Metoda listowa sort()
  • Metoda łańcuchowa join()
  • Sprawdzanie, czy łańcuch zawiera jedynie cyfry
  • Rozpoczynanie gry
  • Interpolacja łańcuchów
  • Główna pętla gry
  • Wczytywanie próby odgadnięcia
  • Ustalanie podpowiedzi do strzału gracza
  • Sprawdzanie, czy gracz wygrał albo przegrał
  • Pytanie gracza, czy chce zagrać ponownie
  • Podsumowanie
 • 12. Układ współrzędnych kartezjańskich
  • Siatki i współrzędne kartezjańskie
  • Liczby ujemne
  • Układ współrzędnych na ekranie komputera
  • Sztuczki matematyczne
  • Sztuczka 1: Minus pożera znak plusa znajdujący się po jego lewej stronie
  • Sztuczka 2: Dwa minusy łączą się w plus
  • Sztuczka 3: Dwie dodawane liczby mogą zamienić się miejscami
  • Wartości bezwzględne i funkcja abs()
  • Podsumowanie
 • 13. Gra Poszukiwanie skarbu sonarem
  • Przykładowy przebieg gry Poszukiwanie skarbu sonarem
  • Kod źródłowy gry Poszukiwanie skarbu sonarem
  • Projektowanie programu
  • Importowanie modułów random, sys i math
  • Tworzenie nowej planszy do gry
  • Rysowanie planszy do gry
  • Rysowanie współrzędnych x wzdłuż górnej krawędzi planszy
  • Rysowanie oceanu
  • Wyświetlanie rzędu oceanu
  • Rysowanie współrzędnych x na dole planszy
  • Tworzenie losowych skrzyń ze skarbami
  • Ustalanie, czy ruch jest prawidłowy
  • Wykonywanie ruchu na planszy
  • Znajdowanie najbliższej skrzyni ze skarbami
  • Usuwanie wartości za pomocą listowej metody remove()
  • Wczytywanie ruchu gracza
  • Wyświetlanie instrukcji gry dla gracza
  • Główna pętla gry
  • Wyświetlanie informacji o stanie gry
  • Obsługa ruchu gracza
  • Znajdowanie zatopionej skrzyni ze skarbami
  • Sprawdzanie, czy gracz wygrał
  • Sprawdzanie, czy gracz przegrał
  • Kończenie programu za pomocą funkcji sys.exit()
  • Podsumowanie
 • 14. Szyfr Cezara
  • Kryptografia i szyfrowanie
  • Jak działa szyfr Cezara
  • Przykładowe działanie programu Szyfr Cezara
  • Kod źródłowy programu Szyfr Cezara
  • Ustawianie maksymalnej długości klucza
  • Podejmowanie decyzji o zaszyfrowaniu lub odszyfrowaniu wiadomości
  • Wczytywanie tekstu podanego przez gracza
  • Wczytywanie klucza podanego przez gracza
  • Szyfrowanie lub odszyfrowywanie komunikatu
  • Znajdowanie przekazanych łańcuchów za pomocą metody find()
  • Szyfrowanie lub odszyfrowywanie każdej litery
  • Uruchamianie programu
  • Technika siłowa
  • Dodawanie trybu siłowego łamania kodu
  • Podsumowanie
 • 15. Gra Reversegam
  • Jak grać w Reversegam
  • Przykładowy przebieg gry Reversegam
  • Kod źródłowy gry Reversegam
  • Importowanie modułów i konfiguracja stałych
  • Struktura danych z planszą gry
  • Rysowanie struktury danych z planszą na ekranie
  • Tworzenie nowej struktury danych z planszą
  • Sprawdzanie, czy ruch jest prawidłowy
  • Sprawdzanie każdego z ośmiu kierunków
  • Sprawdzanie, czy są jakieś pionki do odwrócenia
  • Sprawdzanie poprawności podanych współrzędnych
  • Uzyskiwanie listy wszystkich możliwych ruchów
  • Wywoływanie funkcji bool()
  • Uzyskiwanie wyniku z planszy
  • Wczytywanie wyboru pionka przez gracza
  • Ustalanie, kto ma wykonać pierwszy ruch
  • Umieszczanie pionka na planszy
  • Kopiowanie struktury danych z planszą
  • Ustalanie, czy pole narożne jest wolne
  • Wczytywanie ruchu gracza
  • Ustalanie ruchu komputera
  • Strategiczne znaczenie pól narożnych
  • Uzyskiwanie listy najlepszych ruchów
  • Wyświetlanie wyników na ekranie
  • Rozpoczynanie gry
  • Sprawdzanie możliwości wykonania ruchu
  • Tura gracza
  • Tura komputera
  • Główna pętla gry
  • Pytanie gracza, czy chce zagrać ponownie
  • Podsumowanie
 • 16. Symulacja SI w grze Reversegam
  • Komputer ma grać sam ze sobą
  • Przykładowy przebieg symulacji 1
  • Kod źródłowy symulacji 1
  • Usuwanie tekstów wyświetlanych graczowi i dodawanie komputerowego gracza
  • Komputer ma zagrać sam ze sobą wiele razy
  • Przykładowy przebieg symulacji 2
  • Kod źródłowy symulacji 2
  • Śledzenie wielu gier
  • Zasłanianie wywołań funkcji print() komentarzem
  • Procentowa ocena wyników SI
  • Porównywanie różnych algorytmów SI
  • Kod źródłowy symulacji 3
  • Jak działa SI w symulacji 3
  • Porównanie SI
  • Podsumowanie
 • 17. Tworzenie grafiki
  • Instalowanie modułu pygame
  • Hello World w module pygame
  • Przykładowy przebieg programu Hello World napisanego z użyciem pygame
  • Kod źródłowy programu Hello World w wersji pygame
  • Importowanie modułu pygame
  • Inicjalizacja pygame
  • Konfiguracja okna pygame
  • Krotki
  • Obiekty Surface
  • Konfiguracja zmiennych z kolorami
  • Wypisywanie tekstu w oknie pygame
  • Używanie czcionek do stylizacji tekstu
  • Renderowanie obiektu Font
  • Ustawianie położenia tekstu za pomocą atrybutów Rect
  • Wypełnianie obiektu Surface kolorem
  • Funkcje związane z rysowaniem w module pygame
  • Rysowanie wielokąta
  • Rysowanie linii
  • Rysowanie okręgu
  • Rysowanie elipsy
  • Rysowanie prostokąta
  • Kolorowanie pikseli
  • Metoda blit() dla obiektów Surface
  • Rysowanie obiektu Surface na ekranie
  • Zdarzenia i główna pętla gry
  • Uzyskiwanie obiektów Event
  • Opuszczanie programu
  • Podsumowanie
 • 18. Grafika animowana
  • Przykładowy przebieg programu Animacja
  • Kod źródłowy programu Animacja
  • Przemieszczanie i odbijanie się ramek od krawędzi okna
  • Konfiguracja stałych
  • Stałe reprezentujące kierunki
  • Stałe oznaczające kolory
  • Konfiguracja struktur danych z ramkami
  • Główna pętla gry
  • Kod pozwalający wyjść z gry
  • Przemieszczanie każdej ramki
  • Odbijanie się ramek od krawędzi okna
  • Rysowanie ramek w oknie w nowym położeniu
  • Rysowanie okna na ekranie
  • Podsumowanie
 • 19. Wykrywanie kolizji
  • Przykładowy przebieg programu Wykrywania kolizji
  • Kod źródłowy programu Wykrywanie kolizji
  • Importowanie modułów
  • Sterowanie szybkością programu za pomocą obiektu Clock
  • Konfiguracja okna i struktur danych
  • Konfiguracja zmiennych do śledzenia ruchu
  • Obsługa zdarzeń
  • Obsługa zdarzenia KEYDOWN
  • Obsługa zdarzenia KEYUP
  • Teleportowanie gracza
  • Dodawanie nowych kwadracików z pożywieniem
  • Poruszanie postacią gracza w obrębie okna
  • Rysowanie postaci gracza w oknie
  • Sprawdzanie, czy wystąpiła kolizja
  • Rysowanie w oknie kwadracików pożywienia
  • Podsumowanie
 • 20. Wykorzystywanie dźwięków i obrazków
  • Dodawanie obrazów za pomocą duszków
  • Pliki dźwiękowe i obrazkowe
  • Przykładowy przebieg programu Duszki i dźwięki
  • Kod źródłowy programu Duszki i dźwięki
  • Konfiguracja okna i struktury danych
  • Dodawanie duszka
  • Zmiana rozmiaru duszka
  • Konfigurowanie muzyki i dźwięków
  • Dodawanie plików dźwiękowych
  • Włączanie i wyłączanie dźwięku
  • Rysowanie w oknie postaci gracza
  • Sprawdzanie kolizji
  • Rysowanie czereśni w oknie
  • Podsumowanie
 • 21. Dodger gra z obrazem i dźwiękiem
  • Powtórka z podstawowych typów danych pygame
  • Przykładowy przebieg gry Dodger
  • Kod źródłowy gry Dodger
  • Importowanie modułów
  • Konfiguracja stałych
  • Definiowanie funkcji
  • Zatrzymywanie i pauzowanie gry
  • Sprawdzanie kolizji z paskudami
  • Rysowanie tekstu w oknie
  • Inicjalizacja pygame i konfiguracja okna
  • Konfiguracja obiektów Font, Sound i Image
  • Wyświetlanie ekranu startowego
  • Rozpoczynanie gry
  • Główna pętla gry
  • Obsługa zdarzeń klawiatury
  • Obsługa ruchów myszy
  • Dodawanie nowych paskud
  • Poruszanie postacią gracza i paskudami
  • Implementacja kodów oszukiwania
  • Usuwanie paskud
  • Rysowanie okna
  • Wyświetlanie wyniku gracza
  • Rysowanie postaci gracza oraz paskud
  • Sprawdzanie kolizji
  • Ekran z napisem Game Over
  • Modyfikowanie gry Dodger
  • Podsumowanie
 • Przypisy

Dodaj do koszyka

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2020 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.