reklama - zainteresowany?

Testowanie oprogramowania w praktyce. Studium przypadków 2.0 - Helion


ebook
Autor: Karolina Zmitrowicz, Adam Roman
ISBN: 9788301197544
stron: 240, Format: ebook
Data wydania: 2018-01-09
Księgarnia: Helion

Cena książki: 47,20 zł (poprzednio: 58,27 zł)
Oszczędzasz: 19% (-11,07 zł)

Dodaj do koszyka

Tagi: Ebooki Wydawnictwa PWN do -40% | Techniki programowania | Testy penetracyjne

Drugi tom niezwykle życzliwie przyjętej przez Czytelników serii Testowanie oprogramowania w praktyce to kontynuacja idei opisywania przez praktyków dla praktyków rzeczywistych wyzwań zawodowych w dziedzinie inżynierii jakości oprogramowania. Podobnie jak w przypadku części pierwszej, do opisania swoich doświadczeń z testowaniem zaproszeni zostali doświadczeni eksperci zajmujący się różnorodnymi obszarami testowania. Książka liczy dziewięć rozdziałów i podzielona jest na cztery zasadnicze obszary: Organizacja i procesy - w tej części opisano zagadnienia związane z nietypowymi aspektami zarządzania projektem testowym oraz kwestie dotyczące współpracy z klientem. Testowanie systemów specyficznych - piękno testowania polega na tym, że jego poszczególne obszary to praktycznie zupełnie odmienne światy inne podejścia, technologie, metody, sposoby działania. W tej części opisano zagadnienia dotyczące dwóch takich światów: testowania użyteczności oraz testowania urządzeń mobilnych. Testowanie sprzętu i infrastruktury - część trzecia publikacji poświęcona jest zagadnieniom rzadko pojawiającym się w fachowej literaturze czy też na różnych konferencjach testerskich, mianowicie testowaniu sprzętu oraz złożonych, skomplikowanych systemów o rozbudowanej infrastrukturze. Metody i techniki - ostatnia część poświęcona jest specyficznym technikom stosowanym w testowaniu. Oba rozdziały wchodzące w jej skład opisują ciekawe podejścia do automatyzacji testowania. Testowanie oprogramowania w praktyce. Studium przypadków 2.0 to solidna porcja praktycznej wiedzy i lektura obowiązkowa dla wszystkich profesjonalnych testerów i inżynierów jakości oprogramowania.

Dodaj do koszyka

 

Osoby które kupowały "Testowanie oprogramowania w praktyce. Studium przypadków 2.0", wybierały także:

 • Access 2010. Praktyczny kurs
 • ECDL e-obywatel
 • Data Science i uczenie maszynowe

Dodaj do koszyka

Spis treści

Testowanie oprogramowania w praktyce. Studium przypadków 2.0 eBook -- spis treści

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Spis treści
 • Przedmowa
 • Część I. Organizacja i procesy
  • 1. Połączenie dwóch światów. Zmiany w organizacji zarządzania kontrolą jakości w warunkach połączenia firm
   • 1.1. Wstęp
   • 1.2. Opis przypadku
    • 1.2.1. Cele przejęcia firm
    • 1.2.2. Charakterystyka firm kupujących
    • 1.2.3. Charakterystyka firm kupowanych
    • 1.2.4. Główne wyzwania z punktu widzenia firmy kupującej
    • 1.2.5. Główne wyzwania z punktu widzenia firmy kupowanej
    • 1.2.6. Główne wyzwania z punktu widzenia przejmowanych klientów
    • 1.2.7. Główne wyzwania z punktu widzenia architekta systemu
    • 1.2.8. Główne wyzwania z punktu widzenia inżynierii testów
   • 1.3. Skalowanie systemu
    • 1.3.1. Cel
    • 1.3.2. Opis problemów
    • 1.3.3. Faza 0 stan testów niefunkcjonalnych po przejęciu firmy
    • 1.3.4. Faza 0 wyniki
    • 1.3.5. Faza 0 wnioski
    • 1.3.6. Faza 1 pierwsze podejście do wprowadzenia skutecznych praktyk inżynieryjnych
    • 1.3.7. Faza 1 wyniki
    • 1.3.8. Faza 1 wnioski
    • 1.3.9. Faza 2 dalszy rozwój testów obciążeniowych
    • 1.3.10. Faza 2 wyniki
    • 1.3.11. Faza 2 wnioski
    • 1.3.12. Faza 3 dalszy rozwój i wnioski
    • 1.3.13. Wnioski końcowe
   • 1.4. Zarządzanie błędami
    • 1.4.1. Opis przypadku
    • 1.4.2. Perspektywa firmy kupionej
    • 1.4.3. Perspektywa firmy kupującej
    • 1.4.4. Podjęte kroki wewnątrz organizacji
    • 1.4.5. Perspektywa klienta
    • 1.4.6. Podjęte kroki dotyczące współpracy z klientem
    • 1.4.7. Wnioski
   • 1.5. Wartość testów eksploracyjnych
    • 1.5.1. Połączenie dwóch podejść
    • 1.5.2. Wnioski
   • 1.6. Nowy tryb pracy z klientem w obszarze testów
    • 1.6.1. Opis problemu
    • 1.6.2. Cel
    • 1.6.3. Podjęte działania
    • 1.6.4. Wnioski
   • 1.7. Zakończenie procesu przejęcia firmy
    • 1.7.1. Opis problemu
    • 1.7.2. Zatrzymanie się w połowie drogi
    • 1.7.3. Jak skutecznie zakończyć proces przejęcia firmy
   • O autorze
  • 2. Trudna współpraca z klientem
   • 2.1. Wstęp
   • 2.2. Punkt widzenia dostawcy oprogramowania
   • 2.3. Rodzaje testów przeprowadzanych przez klienta
   • 2.4. Wady i zalety przeprowadzania testów przez zespół klienta
    • 2.4.1. Wady
    • 2.4.2. Zalety
   • 2.5. Zasady współpracy z zespołem klienta
   • 2.6. Studium przypadku
    • 2.6.1. Podejście do testów
    • 2.6.2. Środowiska testowe
    • 2.6.3. Organizacja pracy zespołów testerskich
    • 2.6.4. Wyniki
   • 2.7. Podsumowanie
   • O autorach
  • 3. Zabezpieczenie środków budżetowych na rozbudowę zespołu testowego
   • 3.1. Wyzwanie
   • 3.2. Budżet nie jest z gumy
   • 3.3. Testowanie nie jest oczywiste
   • 3.4. Dobre praktyki nie przekonują
   • 3.5. Zastosowanie nie jest jasne
   • 3.6. Jest rola do spełnienia
   • 3.7. Efekt końcowy
   • O autorze
 • Część II. Testowanie systemów specyficznych
  • 4. Powiedz to głośno jak skutecznie wprowadzić użyteczne usprawnienia w aplikacji
   • 4.1. Charakterystyka projektu i problemu do rozwiązania
   • 4.2. Problemy, przed którymi stanęłyśmy
    • 4.2.1. Od czego wszystko się zaczęło
    • 4.2.2. Wiecznie chodzi o czas
    • 4.2.3. Budżet?
    • 4.2.4. Zespół
   • 4.3. Nasza historia
    • 4.3.1. Aplikacja webowa
    • 4.3.2. Stara aplikacja mobilna
    • 4.3.3. Nowa aplikacja mobilna Android
    • 4.3.4. Raporty i wykresy
   • 4.4. Podejścia, techniki i technologie
    • 4.4.1. UX (ang. user experience) a użyteczność (ang. usability)
    • 4.4.2. Techniki testowania użyteczności
   • 4.5. Przebieg badania użyteczności
    • 4.5.1. Przygotowanie do testów plan
    • 4.5.2. Lista kontrolna
    • 4.5.3. Zdefiniowanie person rzecz z pogranicza projektowania i testów użyteczności
    • 4.5.4. Rekrutacja użytkowników
    • 4.5.5. Przygotowanie scenariuszy testowych
    • 4.5.6. Komunikacja mailowa
    • 4.5.7. Oświadczenia
    • 4.5.8. Przygotowanie obserwatorów
    • 4.5.9. Think Aloud (powiedz to głośno) sesja z użytkownikiem
    • 4.5.10. Role w testach użyteczności
    • 4.5.11. Zebranie informacji zwrotnej po zakończonej sesji ankiety
    • 4.5.12. Wnioski i zalecenia
    • 4.5.13. Spotkanie z biznesem
    • 4.5.14. Wprowadzenie zmian
   • 4.6. Nasze rozwiązanie
    • 4.6.1. Testy użyteczności aplikacji webowej
    • 4.6.2. Testy użyteczności aplikacji mobilnej
    • 4.6.3. Testy użyteczności na prototypach i makietach
   • 4.7. Wynik podjętych działań
   • 4.8. Aplikacja webowa
   • 4.9. Aplikacja mobilna
   • 4.10. Raporty i wykresy
   • 4.11. Podsumowanie
   • O autorkach
  • 5. Umysł testujący: studium przypadków mobilnych
   • 5.1. Wstęp dlaczego powstał ten rozdział i dlaczego warto go przeczytać
   • 5.2. Charakterystyka projektów mobilnych oraz częste typowe problemy spotykane w takich projektach
   • 5.3. Podejście, które odpowiada na problemy oraz pomaga zapewnić jakość projektu mobilnego
   • 5.4. Teoria Marra przetwarzanie informacji wzrokowej
   • 5.5. Teoria Gestalt sposób postrzegania elementów widoku
   • 5.6. Teoria Jamesa J. Gibsona oferty (afordancje) błędów ukryte w aplikacji
   • 5.7. Znajomość gestów natywnych dla danego systemu
   • 5.8. Wynik kognitywistycznego podejścia do testowania
   • 5.9. Wnioski i rekomendacje
   • 5.10. Aneks testerska pomocnicza lista kontrolna
   • O autorce
 • Część III. Testowanie sprzętu i infrastruktury
  • 6. Testowanie sprzętu
   • 6.1. Wprowadzenie
   • 6.2. Koncept, dokumentacja, przygotowania do testowania
   • 6.3. Poziomy testów
    • 6.3.1. Testowanie modułowe
    • 6.3.2. Testowanie początkowe smoke test
    • 6.3.3. Testowanie integracyjne
    • 6.3.4. Testowanie weryfikacyjne
    • 6.3.5. Testowanie długoterminowe
    • 6.3.6. Testowanie równoległe integracyjno-weryfikacyjne
   • 6.4. Typy testów
    • 6.4.1. Testy manualne
    • 6.4.2. Testy automatyczne
   • 6.5. Techniki testowania
    • 6.5.1. Techniki oparte na specyfikacji (czarnoskrzynkowe)
    • 6.5.2. Techniki oparte na strukturze (białoskrzynkowe)
    • 6.5.3. Techniki oparte na usterkach
    • 6.5.4. Techniki oparte na doświadczeniu
   • 6.6. Rodzaje testów
    • 6.6.1. Testy wydajnościowe
    • 6.6.2. Testy obciążeniowe
    • 6.6.3. Testy przeciążające
   • 6.7. Proces testowy
    • 6.7.1. Planowanie testów
    • 6.7.2. Zarządzanie testami
    • 6.7.3. Kryterium zakończenie testów i ich ocena
    • 6.7.4. Testowanie kolejnych wersji sprzętu
   • 6.8. Wnioski
   • O autorze
  • 7. Testowanie nowej technologii sieci komórkowej
   • 7.1. Opis przypadku
   • 7.2. Problemy komunikacyjne i kulturowe
    • 7.2.1. Problemy z przekazywaniem wiedzy szkolenie nowego zespołu
    • 7.2.2. Problemy podczas współpracy w wielonarodowościowym zespole: różnice kulturowe
   • 7.3. Problemy procesowe
    • 7.3.1. Proces dostarczania oprogramowania
    • 7.3.2. Zmiana produktu i narzędzi
    • 7.3.3. Współpraca z bliźniaczą organizacją
    • 7.3.4. Rola testera w zespole
   • 7.4. Problemy młodej organizacji i produktu
    • 7.4.1. Nowy zespół
    • 7.4.2. Problemy ze sprzętem
    • 7.4.3. Optymalizowanie testów w środku wydania
    • 7.4.4. Automatyzacja testów
   • 7.5. Analiza końcowa
    • 7.5.1. Jakość produktu
    • 7.5.2. Wnioski co do automatyzacji
    • 7.5.3. Czynnik ludzki
    • 7.5.4. Niedojrzałość sprzętu
   • 7.6. Podsumowanie
   • O autorach
 • Część IV. Metody i techniki
  • 8. BDD i Continuous Integration w projekcie korzyści, problemy i rozwiązania
   • 8.1. Wstęp
   • 8.2. Charakterystyka projektu dlaczego Behaviour Driven Development?
   • 8.3. Korzyści z BDD i CI
   • 8.4. Problemy z wdrożeniem BDD. Rola utrzymania testów
   • 8.5. Sposoby powrotu na właściwy tor
   • 8.6. Wnioski
   • O autorze
  • 9. Automat do automatów, czyli jak wygenerować kod w kilka sekund
   • 9.1. Wprowadzenie
   • 9.2. Automatyzacja tworzenia kodu
   • 9.3. Podsumowanie
   • O autorce
 • Przypisy

Dodaj do koszyka

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2020 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.