reklama - zainteresowany?

Tester oprogramowania. Przygotowanie do egzaminu z testowania oprogramowania - Helion

Tester oprogramowania. Przygotowanie do egzaminu z testowania oprogramowania
ebook
Autor: Karolina Zmitrowicz
ISBN: 978-8-3011-8565-7
stron: 210, Format: ebook
Data wydania: 2016-04-06
Księgarnia: Helion

Cena książki: 34,40 zł (poprzednio: 43,00 zł)
Oszczędzasz: 20% (-8,60 zł)

Dodaj do koszyka Tester oprogramowania. Przygotowanie do egzaminu z testowania oprogramowania

Tagi: Programowanie | Testowanie oprogramowania

W książce omówiono wszystkie tematy wymienione w planie nauczania ISTQB® Certyfikowany Tester dla poziomu podstawowego z roku 2011. Aby ułatwić naukę i zrozumienie podejmowanych tematów, zagadnienia teoretyczne zobrazowano odpowiednio dobranymi przykładami. Każdy rozdział kończy się pytaniami kontrolnymi, będącymi zarazem celami nauczania określonymi przez ISTQB® dla poszczególnych tematów, co ułatwi samodzielne sprawdzenie stanu swojej wiedzy. W celu umożliwienia lepszego przygotowania się do egzaminu w książce przedstawiono również przykładowe pytania egzaminacyjne. Publikacja ma pomóc czytelnikowi w zdobyciu wiedzy niezbędnej do przygotowania do egzaminu ISTQB® Certyfikowany Tester (International Software Testing Qualification Board) na poziomie podstawowym. Egzamin ten umożliwia zdobycie uznawanego na całym świecie certyfikatu poświadczającego kwalifikacje w obszarze testowania oprogramowania. Dowiesz się: • czym jest testowanie oprogramowania według ISTQB® i jakie obejmuje czynności; • jaka nomenklatura obowiązuje w obszarze testowania oprogramowania i jak jej prawidłowo używać; • jakie miejsce w przedsięwzięciu informatycznym zajmuje testowanie oprogramowania i jakie ma ono znaczenie dla sukcesu projektu; • jak planować i realizować proces testowania w projekcie IT, uwzględniając specyfikę projektu i wytwarzanego produktu; • jak projektować przypadki testowe przy użyciu różnych technik; • jak przygotować się do egzaminu – jaki zakres informacji jest wymagany na egzaminie certyfikacyjnym, co musisz zapamiętać, co zrozumieć i potrafić wyjaśnić na przykładach oraz co powinieneś umieć wykorzystać w praktyce; poznasz przykładowe pytania egzaminacyjne przedstawiające formę i sposób weryfikacji wiedzy podczas egzaminu certyfikacyjnego. Powinieneś wiedzieć: • jakie jest znaczenie jakości dla odbioru i użytkowania dowolnego produktu; • jakie są podstawowe fazy i charakterystyki cyklu życia produktu; • jakie procesy – zarządcze i wytwórcze – składają się na proces wytwarzania produktu.

Dodaj do koszyka Tester oprogramowania. Przygotowanie do egzaminu z testowania oprogramowania

 

Osoby które kupowały "Tester oprogramowania. Przygotowanie do egzaminu z testowania oprogramowania", wybierały także:

  • Programowanie z Minecraftem dla dzieci. Poziom podstawowy

Dodaj do koszyka Tester oprogramowania. Przygotowanie do egzaminu z testowania oprogramowania

Spis treści

Tester oprogramowania. Przygotowanie do egzaminu z testowania oprogramowania eBook -- spis treści

O książce

1. Podstawy testowania

1.1. Konieczność testowania
1.1.1. Wprowadzenie
1.1.2. Kontekst systemów informatycznych
1.1.3. Przyczyny usterek w oprogramowaniu
1.1.4. Rola testowania w rozwoju, utrzymaniu i użytkowaniu oprogramowania
1.1.5. Testowanie a jakość
1.1.6. Jak dużo testowania jest potrzebne
1.2. Czym jest testowanie
1.3. Ogólne zasady testowania
1.3.1. Zasada 1 – testowanie ujawnia usterki
1.3.2. Zasada 2 – testowanie gruntowne jest niewykonalne
1.3.3. Zasada 3 – wczesne testowanie
1.3.4. Zasada 4 – kumulowanie się błędów
1.3.5. Zasada 5 – paradoks pestycydów
1.3.6. Zasada 6 – testowanie zależy od kontekstu
1.3.7. Zasada 7 – mylne przekonanie o braku błędów
1.4. Podstawowy proces testowy
1.4.1. Wprowadzenie
1.4.2. Planowanie i nadzór nad testami
1.4.3. Analiza i projektowanie testów
1.4.4. Implementacja i wykonanie testów
1.4.5. Ocena spełnienia kryteriów zakończenia i raportowanie
1.4.6. Czynności zamykające testy
1.5. Psychologia testowania
1.6. Przykładowe pytania

2. Testowanie w cyklu życia oprogramowania

2.1. Modele wytwarzania oprogramowania
2.1.1. Wprowadzenie
2.1.2. Modele sekwencyjne
2.1.3. Modele iteracyjno-przyrostowe
2.1.4. Testowanie w cyklu życia oprogramowania
2.2. Poziomy testów
2.2.1. Wprowadzenie
2.2.2. Testy modułowe
2.2.3. Testy integracyjne
2.2.4. Testy systemowe
2.2.5. Testy akceptacyjne
2.3. Typy testów
2.3.1. Wprowadzenie
2.3.2. Testowanie funkcji (testowanie funkcjonalne)
2.3.3. Testowanie atrybutów niefunkcjonalnych (testowanie niefunkcjonalne)
2.3.4. Testowanie struktury/architektury oprogramowania (testowanie strukturalne)
2.3.5. Testowanie związane ze zmianami (testowanie potwierdzające oraz regresywne)
2.4. Testowanie pielęgnacyjne
2.5. Przykładowe pytania

3. Statyczne techniki testowania

3.1. Techniki statyczne a proces testowania
3.2. Proces przeglądu
3.2.1. Wprowadzenie
3.2.2. Kroki przeglądu formalnego
3.2.3. Role i odpowiedzialność
3.2.4. Typy przeglądów
3.2.5. Czynniki wpływające na powodzenie przeglądów
3.3. Analiza statyczna za pomocą narzędzi
3.4. Przykładowe pytania

4. Techniki projektowania testów

4.1. Proces rozwoju testów
4.2. Kategorie technik projektowania testów
4.3. Techniki oparte na specyfikacji lub czarnoskrzynkowe
4.3.1. Podział na klasy równoważności
4.3.2. Analiza wartości brzegowych
4.3.3. Testowanie na podstawie tablicy decyzyjnej
4.3.4. Testowanie przejść między stanami
4.3.5. Testowanie na podstawie przypadków użycia
4.4. Techniki oparte na strukturze lub białoskrzynkowe
4.4.1. Wprowadzenie
4.4.2. Testowanie i pokrycie instrukcji
4.4.3. Testowanie i pokrycie decyzji
4.4.4. Inne techniki oparte na strukturze
4.5. Techniki oparte na doświadczeniu
4.6. Wybór technik testowania
4.7. Przykładowe pytania

5. Zarządzanie testowaniem

5.1. Organizacja testów
5.1.1. Wprowadzenie
5.1.2. Organizacja testów a ich niezależność
5.1.3. Zadania lidera testów oraz testera
5.2. Planowanie i szacowanie testów
5.2.1. Wprowadzenie
5.2.2. Planowanie testów
5.2.3. Szacowanie testów
5.2.4. Podejście do testowania, strategia testowania
5.3. Monitorowanie postępu testów i nadzór
5.3.1. Monitorowanie postępu testów
5.3.2. Raportowanie testów
5.3.3. Kierowanie testami (nadzór nad testami)
5.4. Zarządzanie konfiguracją
5.5. Ryzyko a testowanie
5.5.1. Wprowadzenie
5.5.2. Ryzyko projektowe a produktowe
5.5.3. Testowanie oparte na ryzyku
5.6. Zarządzanie incydentami
5.7. Przykładowe pytania

6. Testowanie wspierane narzędziami

6.1. Typy narzędzi testowych
6.1.1. Cel wsparcia narzędziowego dla testów
6.1.2. Klasyfikacja narzędzi testowych
6.1.3. Wsparcie narzędziowe dla zarządzania testowaniem i testami
6.1.4. Wsparcie narzędziowe dla testów statycznych
6.1.5. Wsparcie narzędziowe dla specyfikacji testów
6.1.6. Wsparcie narzędziowe dla wykonania testów oraz logowania
6.1.7. Wsparcie narzędziowe dla wydajności i monitorowania
6.1.8. Porównanie typów narzędzi testowych
6.1.9. Wsparcie narzędziowe dla różnych obszarów zastosowań
6.2. Skuteczne użycie narzędzi, potencjalne korzyści i ryzyko
6.3. Wdrażanie narzędzi w organizacji
6.4. Przykładowe pytania

Literatura
Spis rysunków
Spis tabel
Spis definicji
Spis przykładów
Spis pytań

Dodaj do koszyka Tester oprogramowania. Przygotowanie do egzaminu z testowania oprogramowania

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2020 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.