reklama - zainteresowany?

Termodynamika dla bystrzaków - Helion


ebook
Autor: Michael Pauken
Tytuł oryginału: Thermodynamics For Dummies
Tłumaczenie: Leszek Sielicki
ISBN: 978-83-283-2754-2
stron: 352, Format: ebook
Data wydania: 2017-08-21
Księgarnia: Helion

Cena książki: 24,50 zł (poprzednio: 49,00 zł)
Oszczędzasz: 50% (-24,50 zł)

Dodaj do koszyka

Tagi: Elektronika | Robotyka

W prostocie tkwi siła

Dowiedz się, jak:

 • zrozumieć koncepcje i zasady termodynamiki
 • nabyć umiejętności rozwiązywania problemów wykorzystywane przez profesjonalistów
 • zabłysnąć na zajęciach z termodynamiki

Termodynamika nie jest aż tak skomplikowana

Sama myśl o termodynamice sprawia, że zaczynasz się pocić? Niepotrzebnie! Dzięki temu praktycznemu przewodnikowi zabłyśniesz na zajęciach ze statystyki za sprawą łatwych do zrozumienia i opisanych przystępnym językiem wyjaśnień sposobów wykorzystywania energii w takich urządzeniach, jak samochody, samoloty, klimatyzatory i elektrownie.

 • Podstawy termodynamiki — przyjrzyj się przykładom zarówno naturalnych, jak i stworzonych przez człowieka układów termodynamicznych i poznaj zasady wykorzystywania energii do wykonywania pracy.
 • Podkręć ogrzewanie — dowiedz się, w jaki sposób należy wykorzystywać pierwszą i drugą zasadę termodynamiki do określania efektywności różnorodnych urządzeń (i jej poprawiania).
 • Zachowuj się! — poznaj zasady zachowania i wzajemne oddziaływania gazów doskonałych i rzeczywistych w różnych sytuacjach.
 • Zapłoń z pożądania — dowiedz się wszystkiego o zachowaniu masy i energii w procesach spalania.

W książce znajdziesz:

 • zasady termodynamiki
 • istotne parametry i ich relacje
 • informacje o substancjach stałych, cieczach i gazach
 • zasady współdziałania pracy i ciepła
 • cykle zasilające procesy termodynamiczne
 • związki i reakcje chemiczne
 • pionierów termodynamiki
 • rzeczywiste zastosowania zasad i koncepcji termodynamicznych

Dr Michael Pauken jest głównym inżynierem mechanikiem w Laboratorium Napędu Odrzutowego NASA, wydziale Kalifornijskiego Instytutu Technologicznego, gdzie prowadzi także zajęcia z zakresu termodynamiki i transferu ciepła.

Dodaj do koszyka

 

Osoby które kupowały "Termodynamika dla bystrzaków", wybierały także:

Dodaj do koszyka

Spis treści

Termodynamika dla bystrzaków eBook -- spis treści

O autorze (13)

Podziękowania od autora (15)

Wstęp (17)

 • O książce (17)
 • Konwencje zastosowane w książce (18)
 • Czego nie czytać (18)
 • Naiwne założenia (19)
 • Jak podzielona jest książka (19)
  • Część I: Podstawy termodynamiki (19)
  • Część II: Stosowanie zasad termodynamiki (19)
  • Część III: Samoloty, pociągi i samochody - niech ciepło dla nas pracuje (20)
  • Część IV: Relacje, reakcje i mieszaniny termodynamiczne (20)
  • Część V: Dekalogi (21)
  • Ikony użyte w książce (21)
 • Co dalej (21)

CZĘŚĆ I: PODSTAWY TERMODYNAMIKI (23)

Rozdział 1: Termodynamika w codziennym życiu (25)

 • Jak rozumieć termodynamikę (26)
 • Badanie form energii (26)
  • Energia kinetyczna (27)
  • Energia potencjalna (27)
  • Energia wewnętrzna (28)
 • Energia i praca w akcji (28)
  • Silniki - umożliwianie energii wykonywania pracy (28)
  • Chłodzenie - umożliwienie pracy odprowadzania ciepła (29)
 • Gazy rzeczywiste, mieszaniny gazów i reakcje spalania (29)
 • Wielkie nazwiska i nowe sposoby oszczędzania energii (30)

Rozdział 2: Fundamenty termodynamiki (31)

 • Definiowanie najważniejszych parametrów stanu (32)
  • Ogólne podstawy pomiarów (32)
  • Masa (33)
  • Ciśnienie (33)
  • Temperatura (34)
  • Gęstość (36)
  • Energia (37)
  • Entalpia (41)
  • Ciepło właściwe (41)
  • Entropia (42)
 • Procesy termodynamiczne (43)
  • Tworzenie ścieżki procesu (44)
  • Ustalanie stanu na każdym z końców ścieżki - postulat stanu (45)
  • Łączenie procesów w celu stworzenia cyklu (46)
 • Prawa natury dotyczące temperatury, energii i entropii (47)
  • Zasada zerowa dotycząca temperatury (47)
  • Pierwsza zasada dotycząca zachowania energii (48)
  • Druga zasada dotycząca entropii (49)
  • Trzecia zasada dotycząca zera bezwzględnego (50)

Rozdział 3: Praca z fazami i parametrami substancji (51)

 • To tylko faza - opis ciał stałych, cieczy i gazów (51)
  • Wykres fazowy (53)
  • Wykres T-V (53)
  • Wykres p-V (55)
 • Przebieg przemian fazowych (56)
  • Od cieczy sprężonej do cieczy nasyconej (57)
  • Od nasyconej cieczy do nasyconej pary (58)
  • Od pary nasyconej do pary przegrzanej (60)
 • Znajdowanie parametrów termodynamicznych za pomocą tablic (61)
  • Interpolacja liniowa (61)
  • Interpolacja z wykorzystaniem dwóch zmiennych (62)
 • Grzeczne gazy zachowują się doskonale (64)

Rozdział 4: Praca i ciepło pasują do siebie jak dwie połówki jabłka (67)

 • Praca może dokonać wielkich rzeczy (68)
  • Praca ze sprężynami (69)
  • Obracanie wału (70)
  • Przyspieszanie samochodu (71)
  • Ruch tłoków (72)
  • Określanie pracy objętościowej (75)
 • Ogrzewanie i chłodzenie (76)
  • Podgrzewanie w kotłach (77)
  • Chłodzenie za pomocą skraplaczy (79)
  • Schładzanie z wykorzystaniem parowników (80)

CZĘŚĆ II: STOSOWANIE ZASAD TERMODYNAMIKI (83)

Rozdział 5: Stosowanie pierwszej zasady w układach zamkniętych (85)

 • Zachowanie masy w układzie zamkniętym (85)
 • Bilansowanie energii w układzie zamkniętym (86)
 • Zastosowanie pierwszej zasady termodynamiki do przemian gazu doskonałego (88)
  • Praca z układami o stałej objętości (89)
  • Praca z procesami o stałym ciśnieniu (90)
  • Praca z procesami o stałej temperaturze (92)
  • Praca z procesami adiabatycznymi (94)
 • Zastosowanie pierwszej zasady termodynamiki do przemian cieczy i ciał stałych (96)

Rozdział 6: Zastosowanie pierwszej zasady w układach otwartych (99)

 • Zachowanie masy w układzie otwartym (99)
  • Masowe i objętościowe natężenie przepływu (100)
  • Stosowanie zasady zachowania masy w układzie (100)
 • Bilansowanie masy i energii w układzie (102)
 • Gdy czas nie biegnie - proces w stanie ustalonym (103)
 • Stosowanie pierwszej zasady w odniesieniu do czterech typowych procesów przebiegających w układach otwartych (105)
  • Przepływ przez dysze i dyfuzory (105)
  • Praca z pompami, sprężarkami i turbinami (107)
  • Przepływ energii w wymiennikach ciepła (109)
  • Zmniejszanie ciśnienia za pomocą zaworów dławiących (111)
 • Gdy liczy się czas - procesy przejściowe (113)
  • Założenia bilansu energetycznego (114)
  • Analiza procesu niestacjonarnego (115)

Rozdział 7: Analiza silników cieplnych i chłodziarek z wykorzystaniem drugiej zasady termodynamiki (117)

 • Konsekwencje drugiej zasady termodynamiki (118)
 • Definiowanie zbiorników energii cieplnej (119)
  • Parametry buforu ciepła (119)
  • Uwzględnianie różnicy poziomów jakości (120)
 • Druga zasada termodynamiki - sformułowanie Kelvina-Plancka dotyczące silników cieplnych (121)
  • Charakterystyki silników cieplnych (121)
  • Określanie sprawności cieplnej (123)
 • Chłodzenie z wykorzystaniem sformułowania Clausiusa (124)
  • Charakterystyki chłodziarek (124)
  • Określanie współczynnika wydajności (126)

Rozdział 8: Entropia, czyli koniec Wszechświata (129)

 • Entropia - co to takiego? (129)
  • Entropia w skali mikroskopowej (130)
  • Entropia na poziomie makroskopowym (130)
 • Zasada wzrostu entropii (132)
 • Praca z wykresami T-s (134)
  • Wykorzystywanie zależności T-ds (135)
 • Obliczanie zmiany entropii (136)
  • Substancje czyste (136)
  • Ciecze i ciała stałe (139)
  • Gazy doskonałe (140)
 • Analiza procesów izentropowych (143)
  • Wykorzystywanie stałego ciepła właściwego (143)
  • Wykorzystywanie ciśnienia względnego i objętości względnej (145)
 • Bilansowanie entropii w układzie (147)

Rozdział 9: Analiza układów z wykorzystaniem drugiej zasady termodynamiki (149)

 • Pomiar potencjału pracy z wykorzystaniem dostępności energii (150)
 • Określanie zmiany poziomu dostępności (151)
  • Obliczanie poziomu dostępności w układach zamkniętych (151)
  • Obliczanie dostępności w układach otwartych o przepływie stacjonarnym (155)
  • Obliczanie dostępności w układach otwartych o przepływie niestacjonarnym (158)
 • Bilansowanie dostępności układu (160)
  • Transfer dostępności za pomocą procesów pracy (161)
  • Transfer dostępności za pomocą procesów transferu ciepła (161)
  • Transfer dostępności za pośrednictwem przepływu masy (162)
 • Zasada spadku dostępności (162)
 • Praca odwracalna i nieodwracalność (163)
 • Obliczanie wydajności układu z punktu widzenia drugiej zasady termodynamiki (165)

CZĘŚĆ III: SAMOLOTY, POCIĄGI I SAMOCHODY - NIECH CIEPŁO DLA NAS PRACUJE (169)

Rozdział 10: Praca z cyklami Carnota i Braytona (171)

 • Analiza idealnego silnika cieplnego - cykl Carnota (172)
  • Badanie czterech procesów w cyklu Carnota (173)
  • Obliczanie sprawności cyklu Carnota (174)
 • Idealny silnik z turbiną gazową - cykl Braytona (175)
  • Badanie czterech procesów w cyklu Braytona (176)
  • Analiza cyklu Braytona (178)
  • Określanie sprawności cyklu Braytona (184)
  • Obliczanie nieodwracalności cyklu Braytona (184)
 • Zwiększanie sprawności cyklu Braytona za pomocą regeneracji (186)
 • Dodawanie do cyklu Braytona chłodzenia międzystopniowego i przegrzewu wtórnego (188)
  • Wpływ chłodzenia międzystopniowego i przegrzewu wtórnego na cykl Braytona (188)
  • Analiza skutków chłodzenia międzystopniowego i przegrzewu wtórnego (190)
 • Zachowanie nieidealne - sprawność rzeczywistego cyklu Braytona (192)
 • Cykl Braytona w locie - napęd odrzutowy (193)
  • Działanie idealnego cyklu turboodrzutowego (194)
  • Analiza cyklu silnika odrzutowego (196)

Rozdział 11: Praca z cyklami Otta i Diesla (199)

 • Podstawowe informacje o silnikach tłokowych (199)
 • Idealny silnik z zapłonem iskrowym - cykl Otta (203)
  • Analiza cyklu Otta (203)
  • Obliczanie sprawności cyklu Otta (209)
  • Obliczanie nieodwracalności cyklu Otta (210)
 • Praca z silnikiem o zapłonie sprężeniowym - cykl Diesla (212)
  • Badanie czterech procesów cyklu Diesla (212)
  • Analiza cyklu Diesla (214)
  • Obliczanie sprawności cyklu Diesla (219)
  • Obliczanie nieodwracalności cyklu Diesla (220)

Rozdział 12: Praca z cyklami Rankine'a (221)

 • Podstawy cyklu Rankine'a (221)
 • Badanie czterech procesów cyklu Rankine'a (223)
 • Analiza cyklu z wykorzystaniem tablic parametrów pary (225)
  • Obliczanie sprawności cyklu Rankine'a (227)
  • Obliczanie nieodwracalności cyklu Rankine'a (228)
 • Usprawnianie cyklu Rankine'a za pomocą przegrzewu wtórnego (229)
 • Modyfikacja cyklu Rankine'a za pomocą regeneracji (233)
 • Zachowania odbiegające od idealnego - przebieg rzeczywistego cyklu Rankine'a (237)

Rozdział 13: Obniżanie temperatury - cykle chłodnicze (241)

 • Podstawy cykli chłodniczych (242)
 • Chłodzenie za pomocą odwrotnego cyklu Braytona (242)
  • Badanie czterech procesów w odwrotnym cyklu Braytona (243)
  • Analiza cyklu przy stałej wartości ciepła właściwego (245)
  • Obliczanie współczynnika wydajności odwrotnego cyklu Braytona (247)
  • Obliczanie nieodwracalności dla chłodziarki cyklu Braytona (247)
 • Chłodzenie za pomocą chłodziarki sprężarkowej (249)
  • Badanie czterech procesów w chłodziarce sprężarkowej (250)
  • Analiza cyklu za pomocą tablic parametrów termodynamicznych czynnika chłodniczego (252)
  • Obliczanie współczynnika wydajności chłodziarki sprężarkowej (254)
  • Obliczanie nieodwracalności chłodziarki sprężarkowej (255)
 • Rozgrzewka z pompami ciepła (256)
  • Badanie czterech procesów przebiegających w pompie ciepła (256)
  • Analiza pompy ciepła (258)
  • Obliczanie współczynnika wydajności pompy ciepła (258)
  • Obliczanie nieodwracalności pompy ciepła (259)

CZĘŚĆ IV: RELACJE, REAKCJE I MIESZANINY TERMODYNAMICZNE (261)

Rozdział 14: Zachowania gazów rzeczywistych (263)

 • Zachowanie odbiegające od doskonałego - gaz rzeczywisty (264)
 • Określanie parametrów za pomocą współczynnika ściśliwości (266)
  • Wykorzystywanie zredukowanej temperatury i ciśnienia (268)
  • Wykorzystywanie objętości pseudozredukowanej (269)
 • Ustalanie ciśnienia za pomocą równania van der Waalsa (270)

Rozdział 15: Mieszanie gazów obojętnych (273)

 • Określanie parametrów termodynamicznych mieszaniny gazów (274)
  • Wykorzystywanie ułamków masowych i molowych mieszanin gazów (274)
  • Określanie parametrów mieszaniny gazów (276)
 • Współczynnik ściśliwości mieszanin gazów rzeczywistych (277)
  • Założenia dotyczące współczynników ściśliwości mieszanin (278)
  • Ustalanie współczynników ściśliwości za pomocą prawa Amagata (279)
  • Ustalanie współczynników ściśliwości za pomocą prawa Daltona (281)
  • Obliczanie współczynnika ściśliwości za pomocą reguły Kaya (282)
 • Psychrometria - mieszaniny powietrza i pary wodnej (284)
  • Ustalanie temperatury termometru wilgotnego za pomocą psychrometru obrotowego (284)
  • Jest duszno - obliczanie wilgotności właściwej i względnej (285)
  • Zaparowane okulary - punkt rosy (287)
  • Rozwiązywanie problemów związanych z temperaturą i wilgotnością (288)
  • Korzystanie z wykresu psychrometrycznego (289)
 • Komfort dzięki klimatyzacji (292)
  • Ogrzewanie i nawilżanie powietrza (292)
  • Chłodzenie i osuszanie powietrza (294)

Rozdział 16: Procesy spalania (299)

 • Równania reakcji spalania (300)
  • Ile potrzeba powietrza - stechiometryczne równania reakcji (301)
  • Nadmiar powietrza w procesie spalania (301)
 • Definiowanie parametrów termodynamicznych związanych ze spalaniem (303)
  • Entalpia tworzenia (303)
  • Entalpia spalania (305)
 • Wykorzystywanie pierwszej zasady termodynamiki w układach spalania o przepływie stacjonarnym (309)
 • Analiza przykładowego układu o przepływie stacjonarnym (310)
 • Wykorzystywanie pierwszej zasady termodynamiki w zamkniętych układach spalania (312)
 • Analiza przykładowego układu zamkniętego (312)
 • Uch, jak gorąco! Określanie adiabatycznej temperatury płomienia (314)
 • Przykład obliczania adiabatycznej temperatury płomienia (315)

CZĘŚĆ V: DEKALOGI (319)

Rozdział 17: Dziesięciu słynnych badaczy zagadnień termodynamiki (321)

 • George Brayton (321)
 • Nicolas Léonard Sadi Carnot (322)
 • Anders Celsius (322)
 • Rudolf Diesel (322)
 • Daniel Gabriel Fahrenheit (322)
 • James Prescott Joule (323)
 • Nikolaus August Otto (323)
 • William Rankine (323)
 • William Thomson, czyli lord Kelvin (324)
 • James Watt (324)

Rozdział 18: Dziesięć innych cykli wartych uwagi (325)

 • Silniki dwusuwowe (325)
 • Silniki Wankla (326)
 • Cykl Stirlinga (327)
 • Cykl Ericssona (328)
 • Cykl Atkinsona (328)
 • Cykl Millera (329)
 • Cykl absorpcji (330)
 • Cykl Einsteina (330)
 • Silniki o układzie gazowo-parowym (331)
 • Cykle binarne (332)

Dodatek (333)

Skorowidz (343)

Dodaj do koszyka

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2020 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.