reklama - zainteresowany?

TDD. Techniki programowania sterowanego testami - Helion

TDD. Techniki programowania sterowanego testami
ebook
Autor: Dariusz Woźniak
ISBN: 978-83-283-4911-7
stron: 328, Format: ebook
Data wydania: 2018-06-01
Księgarnia: Helion

Cena książki: 29,50 zł (poprzednio: 59,00 zł)
Oszczędzasz: 50% (-29,50 zł)

Dodaj do koszyka TDD. Techniki programowania sterowanego testami

Tagi: Agile - Programowanie | Techniki programowania

Odnieś sukces dzięki TDD!

 • Poznaj filozofię programowania sterowanego testami
 • Dowiedz się, jak wdrożyć metodę TDD w praktyce
 • Naucz się stosować właściwe narzędzia i techniki

Metoda Test-Driven Development pozwala na pisanie lepszej jakości, bardziej elastycznego i łatwiejszego w utrzymaniu kodu, na którym można w pełni polegać. Większa wydajność pracy programistów, którzy o wiele lepiej rozumieją potrzeby biznesowe stawiane tworzonym przez nich aplikacjom, znaczne przyspieszenie powtarzalnych testów - to tylko niektóre zalety TDD. Nic dziwnego, że świat zachwycił się tą techniką, a jej znajomość należy do podstawowych wymagań, które muszą spełnić inżynierowie pragnący rozwijać swoją karierę w branży IT.

Jeśli chcesz poznać metodę TDD i nauczyć się tworzyć zgodne z nią testy jednostkowe, trafiłeś na właściwą książkę! W prosty sposób przedstawi Ci ona cykl Red-Green-Refactor, zaprezentuje zalety poprawnie zaimplementowanej techniki TDD, zwróci uwagę na trudności związane z wdrażaniem tej techniki i podpowie, jak sobie z nimi poradzić. Nauczysz się z niej pisać testy jednostkowe zgodnie z dobrymi praktykami oraz sprawdzać zależności i tworzyć atrapy obiektów. Dowiesz się, jak stosować TDD w przypadku już istniejącego kodu, a także jak mierzyć pokrycie kodu testami. Poznasz również podstawowe informacje na temat ciągłej integracji i jej znaczenia dla techniki TDD.

 • Podstawowe informacje o testach i metodzie TDD
 • Tworzenie dobrych testów jednostkowych
 • Praktyczne zastosowanie biblioteki NUnit
 • Atrapy i ich klasyfikacja
 • Zastosowanie TDD do istniejącego kodu
 • Pokrycie kodu testami i ciągła integracja
 • Najważniejsze biblioteki wspierające TDD

Poznaj w praktyce najbardziej przebojową metodę tworzenia oprogramowania!

Dodaj do koszyka TDD. Techniki programowania sterowanego testami

 

Osoby które kupowały "TDD. Techniki programowania sterowanego testami", wybierały także:

 • TDD. Sztuka tworzenia dobrego kodu
 • Metoda Lean Enterprise. W poszukiwaniu innowacji

Dodaj do koszyka TDD. Techniki programowania sterowanego testami

Spis treści

TDD. Techniki programowania sterowanego testami eBook -- spis treści

Podziękowania (11)

Przedmowa (13)

Cytaty o TDD (15)

Wstęp (17)

 • Przewodnik po książce (19)
 • Dla kogo jest ta książka? (20)
  • W jakim stopniu muszę umieć programować? (20)
  • Nie jestem programistą C#. Czy ta książka ma jakąś wartość dla mnie? (20)
  • Umiem pisać testy jednostkowe i znam TDD. Czy ta książka jest dla mnie? (21)
  • Jestem menadżerem/dyrektorem/właścicielem (a więc nie programuję), a mój zespół chce wdrożyć TDD. Czy z tej książki dowiem się, czy warto? (22)
  • Jestem manualnym testerem. Czy powinienem znać TDD? (22)
 • Kontekst jest królem (23)
  • Atrapa to mock czy test double? (23)
  • xUnit a xUnit.net (24)
  • Funkcja a funkcjonalność oraz funkcyjny a funkcjonalny (24)
  • Synonimy (25)
 • Jak uczyć się metody Test-Driven Development? (25)
 • Dogmat (26)
 • Narzędzia użyte w tej książce (27)
 • Kod źródłowy do książki (28)

Rozdział 1. Wprowadzenie do TDD (29)

 • Błędy w oprogramowaniu (31)
 • Cykl Red-Green-Refactor (32)
 • Podsumowanie (33)

Rozdział 2. Co zyskujemy dzięki TDD? (35)

 • Wysoka jakość kodu (35)
  • Czy pisanie w metodyce TDD oznacza pisanie według zasad SOLID? (36)
 • Prostota kodu: YAGNI i KISS (37)
 • Żywa dokumentacja (38)
 • Lepsze zrozumienie wymagań biznesowych (38)
 • Automatyczna regresja (39)
 • Informacja zwrotna (41)
 • Mniej defektów (42)
 • Czas programowania jest krótszy (43)
 • Niższy koszt zmian (43)
 • Przypadki użycia (45)
  • Badanie Microsoft Research nad zespołami Microsoftu i IBM (45)
  • Pilotażowy projekt dla dużej firmy (45)
  • Mały projekt w parach (47)
  • Metaanaliza (47)
 • Podsumowanie (48)

Rozdział 3. Trudności przy wdrażaniu TDD (49)

 • Ścieżka nauki (49)
 • Dyscyplina (50)
 • Więcej narzędzi (50)
 • Początkowa percepcja dłuższego czasu potrzebnego do napisania kodu (51)
 • Jak "sprzedać" TDD kierownictwu? (51)
 • Musimy dostarczać szybko, a w naszym projekcie nie ma czasu na TDD (51)
  • Lista kontrolna: Definition of Done (52)
 • Podsumowanie (56)

Rozdział 4. Filozofia TDD (57)

 • Test-First czy Test-Last? (58)
 • Wszystkie testy naraz czy test po teście? (59)
 • Weryfikacja stanu czy zachowania? (60)
 • Jedna czy wiele asercji? (60)
  • Scenariusz 1.: Jedna oczekiwana zmienna wyjściowa (60)
  • Scenariusz 2.: Wiele oczekiwanych zmiennych wyjściowych (61)
  • Scenariusz 3.: Asercje pośrednie (62)
  • Wiele asercji w jednym teście (66)
 • Kiedy pisanie testów jednostkowych nie ma sensu? (67)
 • Czy należy pisać testy jednostkowe do bibliotek innych dostawców? (68)
 • Czy TDD sprawdza się dla małych aplikacji? (69)
 • Czy TDD sprawdza się dla dużych aplikacji? (70)
 • Czy testy jednostkowe zastępują testera? (70)
 • Jak pisanie testów jednostkowych wpływa na estymatę zadania? (71)
 • Czy testy jednostkowe można pisać w innym języku programowania niż pisany jest kod? (71)
 • Czy testy jednostkowe może pisać inna osoba? (72)
 • Czy system może mieć zbyt dużo testów jednostkowych? (72)
 • Czy testy jednostkowe to jedyne testy, jakie powinny znajdować się w aplikacji? (73)
 • Jakich testów powinno być najwięcej (piramida testów)? (74)
 • Podsumowanie (75)

Rozdział 5. Rodzaje testów (77)

 • Sposób wykonywania (77)
 • Wiedza na temat struktury systemu (test skrzynki) (77)
 • Poziom testowania (78)
 • Testowanie po zmianach dokonanych w systemie (80)
 • Testowanie niefunkcjonalne (80)
  • Test wydajnościowy (81)
 • Podsumowanie (82)

Rozdział 6. Test jednostkowy (83)

 • Struktura testu: Arrange-Act-Assert (83)
  • Alternatywne struktury testu (84)
 • Test jednostkowy a test integracyjny (85)
 • Myśl jak tester: ścieżki optymistyczne i przypadki brzegowe (86)
 • Jak nazywać klasy i metody testowe? (87)
 • Podział testów i projekty testowe (88)
 • Podsumowanie (89)

Rozdział 7. Nasz pierwszy test jednostkowy (91)

 • Wybór biblioteki do testowania (91)
 • Zanim zaczniemy... (92)
  • Dodanie solucji i projektów (92)
  • Dodanie biblioteki NUnit (93)
 • Etap red: pisanie testu do nieistniejącej metody (95)
  • Jak uruchomić test? (98)
 • Etap green: implementacja kodu (102)
 • Etap trzeci (i ostatni): refaktoryzacja kodu (103)
 • Podsumowanie (103)

Rozdział 8. Piszemy kolejne testy jednostkowe (105)

 • Drugi test jednostkowy (105)
 • Kolejne przypadki użycia (106)
  • Testy ułamków nieskończonych lub zaokrąglonych (108)
 • Testowanie wyrzucenia wyjątku (109)
 • Testowanie zdarzenia (111)
 • Podsumowanie (114)

Rozdział 9. Testowanie z NUnitem (115)

 • Asercje (116)
  • Model klasyczny i model oparty na twierdzeniach (118)
 • Operacja równości (120)
  • Porównanie dwóch typów wartościowych (121)
  • Porównanie dwóch typów referencyjnych (122)
  • Porównanie dwóch typów referencyjnych z nadpisanym operatorem porównania (122)
  • Tolerancja: delta i procent (124)
  • Tolerancja: czas (124)
  • Własna klasa obsługująca porównanie (125)
  • Metody pomocnicze (126)
 • Operacje porównania (126)
  • Własna klasa obsługująca porównanie (127)
  • Należy do zakresu (128)
 • Złożenia (128)
 • Testowanie typów (129)
 • Testowanie wyjątków (131)
  • Testowanie, czy kod wyrzucił wyjątek (133)
  • Testowanie, czy kod nie wyrzucił wyjątku (135)
  • Testowanie parametru i komunikatu wyjątku (136)
  • Testowanie wewnętrznego wyjątku (137)
 • Typ tekstowy (137)
 • Kolekcje (138)
 • System plików (141)
 • Komunikaty (142)
  • Własne komunikaty błędów (144)
  • Własne komunikaty informacyjne (145)
  • Komunikat a nazwa testu (146)
 • Współdzielenie danych (147)
  • Kiedy korzystać ze współdzielenia danych? (148)
 • Testy parametryzowane (150)
  • TestCase (151)
  • Values (152)
  • Range (154)
  • Random (154)
  • TestCaseSource (155)
  • ValueSource (160)
  • Testy oparte na zewnętrznych źródłach (160)
 • Strategie łączenia wartości testowych (161)
  • Test kombinatoryczny (161)
  • Test sekwencyjny (162)
  • Test par (163)
 • Teorie (166)
 • Testowanie klas generycznych (170)
  • Zasada podstawienia Liskov (172)
 • Testowanie wywołań asynchronicznych (174)
 • Równoległe uruchamianie testów (178)
  • Poziom zrównoleglenia (179)
  • Kiedy zrównoleglić uruchamianie testów? (179)
 • Pozostałe atrybuty (179)
  • Sterowanie wątkiem (180)
  • Kategoria testu (180)
  • Atrybuty informacyjne (182)
  • Przekazywanie parametrów (182)
  • Ignorowanie testów (183)
  • Kolejność wykonywania testów (185)
  • Ustawienia regionalne (185)
  • Powtarzanie testu (188)
  • Czas wykonywania testu (189)
  • Platforma (190)
  • Atrybuty a testy parametryzowane (192)
 • Podsumowanie (192)

Rozdział 10. Testowanie zależności i atrapy obiektów (193)

 • Ręczne tworzenie atrapy (195)
  • Kryterium akceptacji nr 1: wiek klienta niższy niż 18 lat (196)
  • Kryterium akceptacji nr 2: wiek klienta większy bądź równy 18 lat (198)
  • Kryterium akceptacji nr 3: jeśli obiekt klienta jest nullem, to wyrzuć wyjątek (200)
  • Podsumowanie (200)
 • Wprowadzenie do frameworku Moq (201)
 • Składnia imperatywna i deklaratywna (202)
  • Składnia imperatywna (203)
  • Składnia deklaratywna (204)
  • Wybór składni (205)
 • Atrapa rekursywna (recursive mock) (205)
 • Tryb zachowania właściwości (stubbing) (206)
 • Zwracanie domyślnej wartości (207)
 • Atrapa z sekwencyjnym rezultatem (208)
 • Tryb zachowania atrapy (MockBehavior) (209)
 • Przekazywanie parametrów w metodzie (argument matchers) (210)
  • Ponowne użycie matcherów (215)
 • Weryfikacja wywołań (216)
  • Weryfikacja wywołania metody (217)
  • Weryfikacja dostępu i zapisu właściwości (219)
  • Testować stan czy zachowanie? (220)
  • Komunikat błędu (221)
  • Podsumowanie (222)
 • Wywołanie zwrotne: Callback (222)
  • Podsumowanie (224)
 • Wywołanie składowej bazowej: CallBase (224)
 • Atrapa wyrzucająca wyjątek (226)
 • Inne poziomy dostępności (227)
  • protected (228)
  • internal (229)
  • Podsumowanie (229)
 • Klasyfikacja atrap (230)
  • Dummy (230)
  • Stub (232)
  • Fake (233)
  • Mock (235)
  • Spy (235)
  • Podsumowanie (236)
 • Ograniczenia Moqa (237)
 • Tworzenie atrap dla klas i metod statycznych (238)
 • Rodzaje bibliotek do tworzenia atrap (241)
  • Constrained (241)
  • Unconstrained (241)
  • Constrained czy unconstrained? (242)
 • Podsumowanie (243)

Rozdział 11. Dobre praktyki pisania testów jednostkowych (245)

 • Test powinien być szybki, bardzo szybki! (246)
 • Testy powinny być odizolowane i niezależne od siebie (247)
 • Test powinien być powtarzalny (247)
 • Test powinien być deterministyczny (248)
 • Test nie powinien mieć zależności zewnętrznych (248)
 • Test nie powinien mieć konfiguracji (249)
 • Wynik testu nie powinien być interpretowany (249)
 • Test nie powinien być pusty (250)
 • Zalążek kodu powinien wyrzucać wyjątek (250)
 • Test powinien mieć jedną logiczną asercję (251)
 • Testy nie powinny być dyskryminowane (251)
 • Testy powinny być podzielone według kategorii (251)
 • Test powinien mieć strukturę Arrange-Act-Assert (251)
 • Test powinien obejmować ścieżki optymistyczne i przypadki brzegowe (252)
 • Test powinien mieć odpowiednią nazwę (252)
 • Testowane powinny być tylko publiczne składowe (252)
 • Test powinien oczekiwać konkretnego typu wyjątku (253)
 • Test powinien oczekiwać wyjątku w konkretnym wyrażeniu (253)
 • Test nie powinien zawierać instrukcji warunkowych i pętli (253)
 • Test powinien mieć wartości oczekiwane wpisane "na sztywno" (254)
 • Test powinien mieć asercję (255)
 • Test powinien być nieskomplikowany (255)
 • Test nie powinien być "przespecyfikowany" (256)
 • Test nie powinien zawierać metod z atrybutami SetUp i TearDown (257)
 • Klasa testowa powinna być bezstanowa (257)
 • Komunikaty asercji nie powinny być nadmiarowe (258)
 • Podsumowanie (259)

Rozdział 12. TDD i istniejący kod (261)

 • Refaktoryzacja bezpieczna i mniej bezpieczna (261)
  • Przykład bezpiecznej refaktoryzacji (264)
 • Dodawanie testów do istniejącego kodu (271)
  • Gdzie zacząć dodawać testy? (271)
  • Jak pisać testy? (272)
  • Narzędzia (274)
 • Podsumowanie (275)

Rozdział 13. Pokrycie kodu testami (277)

 • Co to jest pokrycie kodu testami? (277)
 • Narzędzia do mierzenia pokrycia kodu (278)
 • W ile procent pokrycia powinniśmy celować? (281)
  • Przykłady "fałszywych" testów o stuprocentowym pokryciu kodu (281)
 • Podsumowanie (283)
  • 85%, 90% czy 100%? (283)
  • Pokrycie kodu jako narzędzie do identyfikowania brakujących testów (284)

Rozdział 14. Ciągła integracja (285)

 • Serwer ciągłej integracji (286)
 • Ciągła dostawa i ciągłe wdrażanie (288)
 • Podsumowanie (289)

Dodatek A. Biblioteki do testowania (291)

Dodatek B. Biblioteki do tworzenia atrap (293)

Dodatek C. Biblioteki do mierzenia pokrycia kodu testami (297)

Dodatek D. Testy z danymi zewnętrznymi - przypadek użycia (299)

Dodatek E. Rozszerzalność NUnita (303)

 • Atrybut informacyjny (305)
 • Atrybut umożliwiający współdzielenie danych (307)

Dodatek F. Bibliografia (311)

 • Źródła internetowe (314)

Skorowidz (319)

Dodaj do koszyka TDD. Techniki programowania sterowanego testami

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2020 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.