reklama - zainteresowany?

Szybsza Sieć z językami PHP, MySQL i JavaScript. Zaawansowane aplikacje z wykorzystaniem najnowszych technologii - Helion

Szybsza Sieć z językami PHP, MySQL i JavaScript. Zaawansowane aplikacje z wykorzystaniem najnowszych technologii
ebook
Autor: Andrew Caya
Tytuł oryginału: Mastering the Faster Web with PHP, MySQL and JavaScript: Develop state of the art Web applications using the latest Web technologies
Tłumaczenie: Krzysztof Bąbol
ISBN: 978-83-283-5524-8
stron: 216, Format: ebook
Data wydania: 2019-09-03
Księgarnia: Helion

Cena książki: 22,45 zł (poprzednio: 44,90 zł)
Oszczędzasz: 50% (-22,45 zł)

Dodaj do koszyka Szybsza Sieć z językami PHP, MySQL i JavaScript. Zaawansowane aplikacje z wykorzystaniem najnowszych technologii

Tagi: Docker | JavaScript - Programowanie | MySQL - Programowanie | PHP - Programowanie

Termin Szybsza Sieć (ang. Faster Web) powstał stosunkowo niedawno. Koncepcja ta skupia się na rozwijaniu wszystkich elementów technologii internetowych oraz interfejsu użytkownika, tak aby przyśpieszyć interakcję między klientem a serwerem oraz działanie samej aplikacji. Efektem tych optymalizacji powinna być poprawa jakości pracy systemu. Aby w pełni przyswoić ideę Szybszej Sieci, trzeba dobrze zrozumieć takie pojęcia jak wydajność, efektywność i postrzegana wydajność. Konieczne jest również opanowanie większości nowych technologii webowych.

Dzięki tej książce dowiesz się, w jaki sposób poprawić działanie każdej aplikacji WWW, aby odpowiadała kryteriom Szybszej Sieci. Wkrótce rozpoczniesz pracę z najnowszymi narzędziami do mierzenia wydajności, profilowania i monitorowania dla PHP, MySQL i JavaScriptu. Omówiono tu wszystkie istotne zagadnienia związane z ideą Szybszej Sieci, w tym optymalizację kodu PHP 7, programowanie asynchroniczne i programowanie funkcyjne w JavaScripcie. Sporo miejsca poświęcono najlepszym strategiom optymalizacji. Opisano też techniki profilowania skryptów, pomiaru wydajności bazy danych, optymalizacji zapytań SQL oraz podnoszenia wydajności serwera WWW. Przekonasz się, że dzięki optymalizacji można przekraczać granice efektywności aplikacji!

W tej książce między innymi:

 • wprowadzenie do koncepcji Szybszej Sieci i jej formalne aspekty
 • monitorowanie i profilowanie w środowisku ciągłej integracji
 • potencjał struktur danych PHP 7
 • optymalizacja baz danych i nowoczesne techniki języka SQL
 • najnowsze osiągnięcia JavaScriptu
 • wpływ odpowiedniego projektu interfejsu użytkownika na wydajność aplikacji

Przekraczaj granice wydajności. Projektuj szybszy kod!

Dodaj do koszyka Szybsza Sieć z językami PHP, MySQL i JavaScript. Zaawansowane aplikacje z wykorzystaniem najnowszych technologii

 

Osoby które kupowały "Szybsza Sieć z językami PHP, MySQL i JavaScript. Zaawansowane aplikacje z wykorzystaniem najnowszych technologii", wybierały także:

 • Docker. Kurs video. Zostań administratorem systemów IT
 • Docker. Kurs video. Praca z systemem konteneryzacji i Docker Swarm
 • OpenShift. Kurs video. Zostań administratorem systemów IT
 • Ciągłe dostarczanie oprogramowania w języku Java. Najlepsze narzędzia i praktyki wdrażania kodu
 • Kubernetes i Docker w

Dodaj do koszyka Szybsza Sieć z językami PHP, MySQL i JavaScript. Zaawansowane aplikacje z wykorzystaniem najnowszych technologii

Spis treści

Szybsza Sie z jzykami PHP, MySQL i JavaScript. Zaawansowane aplikacje z wykorzystaniem najnowszych technologii eBook -- spis treci


Przedmowa 9

O autorze 11

O recenzentach 12

Wstp 13

Rozdzia 1. Wprowadzenie do koncepcji Szybszej Sieci 17

 • Istota Szybszej Sieci 18
  • Pojcie Szybszej Sieci a wydajno 18
  • Pomiar Szybszej Sieci 19
  • Instalacja i konfiguracja uytecznych narzdzi 30
 • Podsumowanie 40
 • Bibliografia 41

Rozdzia 2. Cige profilowanie i monitorowanie 43

 • Czym jest Blackfire.io? 43
  • Instalacja i konfiguracja narzdzia Blackfire.io 44
  • Rczne profilowanie za pomoc Blackfire.io 50
 • Testy wydajnociowe przy uyciu Blackfire.io 56
 • Monitorowanie wydajnoci dziki TICK Stack 58
 • Podsumowanie 70
 • Bibliografia 70

Rozdzia 3. Korzystanie z potencjau struktur danych i funkcji PHP 7 71

 • Usprawnienia jzyka PHP 7 72
  • Silne typowanie 72
  • Tablice niemodyfikowalne i upakowane 75
  • Przydzia pamici na liczby cakowite i zmiennoprzecinkowe 77
  • Interpolacja i czenie cigów znaków 78
  • Referencje w parametrach 79
 • Identyfikacja dalszych moliwych optymalizacji 81
 • Programowanie funkcyjne oraz spamitywanie 87
 • Podsumowanie 91
 • Bibliografia 91

Rozdzia 4. Wybiegamy w przyszo dziki asynchronicznemu kodowi PHP 93

 • Asynchroniczna i nieblokujca obsuga wejcia/wyjcia 94
 • Wielowtkowo z uyciem biblioteki pthreads 102
 • Korzystanie z biblioteki ReactPHP 105
 • Podsumowanie 112

Rozdzia 5. Pomiar i optymalizacja wydajnoci bazy danych 113

 • Wydajno zapyta SQL 113
  • Struktura indeksów 113
  • Plan wykonania zapyta 115
  • Podstawowa optymalizacja zapyta 117
  • Schemat wydajnoci i zaawansowana optymalizacja zapyta 120
 • Zaawansowane narzdzia do testowania 125
  • DBT2 125
  • SysBench 129
 • Podsumowanie 131

Rozdzia 6. Efektywne zapytania do bazy danych w Nowoczesnym SQL-u 133

 • Nowoczesny SQL 133
  • Definicja 134
 • Podsumowanie 150

Rozdzia 7. Jzyk JavaScript i programowanie sterowane zagroeniami 151

 • Obiekt globalny i zmienne lokalne 152
  • Unikanie zmiennych globalnych 152
  • Obliczanie wartoci zmiennych lokalnych 155
 • Unikanie szkodliwych wyrae i zwracanie uwagi na najsabsze strony jzyka 155
  • Szkodliwe wyraenia 155
  • Szkodliwe konstrukcje: instrukcja with 156
  • Szkodliwe konstrukcje: instrukcja eval 156
  • Szkodliwe konstrukcje: try-catch-finally 157
  • Unikanie nieefektywnych ptli 157
  • Lintery i tryb cisy 159
 • Efektywne korzystanie z modelu DOM 160
  • Modyfikacja drzewa dokumentu 160
  • Zmienianie niewidocznego elementu 161
  • Dokonywanie zmian stylów 161
  • Wyszukiwanie wzów 162
  • Badanie duej liczby wzów 163
  • Zarzdzanie referencjami do innych dokumentów 163
  • Buforowanie wartoci z modelu DOM 163
 • Strukturyzowanie i adowanie aplikacji JavaScript 164
  • Ograniczanie czasochonnych operacji 164
  • Oczyszczanie, minifikacja i kompresowanie zasobów 164
  • adowanie zasobów strony 165
  • Buforowanie zasobów strony 165
 • Podsumowanie 165

Rozdzia 8. Funkcyjny JavaScript 167

 • Upraszczanie funkcji 167
  • Zasady programowania funkcyjnego 167
  • Funkcje jako typy pierwszoklasowe 169
  • Postpowanie z efektami ubocznymi 169
  • Niezmienno 170
 • Techniki programowania funkcyjnego 171
  • Funkcja map 171
  • Funkcja filter 171
  • Funkcja reduce 171
  • Optymalizacja ogonowa 172
 • Inne zapowiadane moliwoci jzyka JavaScript 177
  • Funkcje asynchroniczne 177
  • Generatory asynchroniczne i ptle for-await-of 177
  • Operator potoku 178
  • Czciowe wywoanie 178
 • Podsumowanie 179

Rozdzia 9. Zwikszanie wydajnoci serwera WWW 181

 • MOD_SPDY i HTTP/2 181
  • Multipleksowanie i priorytetyzacja strumieni 182
  • Wypychanie zasobów przez serwer 182
  • Kompresja nagówków 183
  • HTTP/2 183
 • PHP-FPM i OPCache 185
  • PHP-FPM 185
  • Zend OPcache 186
 • ESI i Varnish Cache 187
  • Edge Side Includes (ESI) 187
  • Varnish Cache 190
 • Buforowanie po stronie klienta 194
  • Buforowanie w przegldarce 195
  • Sieci dystrybucji treci (sieci CDN) 196
 • Inne narzdzia zwizane z ide Szybszej Sieci 197
 • Podsumowanie 200
 • Bibliografia 200

Rozdzia 10. Przekraczamy granice wydajnoci 201

 • Czas zegarowy i postrzegany 201
 • Percepcja szybkoci 203
 • Rozsdne opónienia i czasy odpowiedzi 204
 • Zasady i wzory projektowania interfejsu uytkownika 205
 • Narzdzia pozwalajce przekracza granice wydajnoci 207
 • Podsumowanie 212
 • Bibliografia 212

Skorowidz 213

Dodaj do koszyka Szybsza Sieć z językami PHP, MySQL i JavaScript. Zaawansowane aplikacje z wykorzystaniem najnowszych technologii

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2022 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.