reklama - zainteresowany?

Symfonia C++ Standard. Programowanie w języku C++ orientowane obiektowo. Tom I i II - Helion


Autor: Jerzy Grębosz
ISBN: 978-83-7366-134-9
stron: 1126, okładka: miękka
Data wydania: 2010-06-01
Księgarnia: Helion

Cena książki: 80,00 zł (poprzednio: 103,90 zł)
Oszczędzasz: 23% (-23,90 zł)

Dodaj do koszyka

Tagi: C++ - Programowanie

Symfonia C++ standard -- 2 tomy, najnowsze wydanie
Wydanie trzecie B - rozszerzone i poprawione, Dodruk: Październik 2010

Jeśli szukasz nowoczesnego języka programowania, to jest właśnie język C++. Jeśli chcesz nauczyć się tego języka w łatwy, pogodny sposób - książka „Symfonia C++ standard” jest właśnie dla Ciebie.

Książka ta powstała na podstawie doświadczeń autora w pracy programisty w Hahn-Meitner-Institut w Berlinie. „Symfonia C++ standard” prostym, wręcz przyjacielskim stylem wprowadza w fascynujący świat programowania obiektowo orientowanego.

Podręcznik „Symfonia C++ standard” przedstawia język C++ według obowiązującego obecnie międzynarodowego standardu ISO. Tym samym jest najnowszym wydaniem i następcą popularnej „Symfonia C++”, która opisywała język C++ w jego ówczesnej definicji (zwanej skrótowo ARM).

Programowanie w C++ orientowane obiektowo

Cechą wyróżniającą książkę jest omówione zagadnienie najczęściej pomijane przez innych autorów: jak stosować technikę obiektowo orientowaną przy projektowaniu własnego programu. Autor - Jerzy Grębosz - podjął się trudnego zadania - napisał książkę, która może być czytana zarówno przez zawodowego informatyka, jak i przez programistę-amatora. Przeczytaj list autora do czytelników.

Przystępny sposób nauki języka C++

Książka opisuje znaczną część języka w bardzo przystępny sposób. Po jej lekturze mamy wrażenie, że autor jest naszym dobrym wieloletnim przyjacielem. Trudniejsze tematy są porównane do rzeczywistości, aby czytelnik mógł łatwiej pojąć na czym polega dana technika. Jest to świetne podejście do nauki, ale rzadko spotykane w innych podręcznikach.

Zakres materiału jest bardzo szeroki, więc 3 najnowsze wydanie książki „Symfonia C++ standard” zostało podzielone na dwa tomy. Z książki dowiemy się między innymi o: operatorach, instrukcjach sterujących, typach danych i operatorach, funkcjach, tablicach, wskaźnikach, klasach, dziedziczeniu i polimorfizmie, przeładowywaniu funkcji i operatorów, bibliotekach string i wejścia/wyjścia, sterowaniu preprocesorem oraz projektowaniu orientowanym obiektowo.

Przykłady kodu C++ i praktyczne ćwiczenia

Każdy z tematów jest opisany bardzo szczegółowo z wyróżnieniem zagadnień których znajomość nie jest obowiązkowa. Książkę czyta się lekko, bez znudzenia. Zawarte w książce przykłady są często rozwiązaniami problemów, z którymi autor spotkał się w swojej pracy. Aby sprawdzić stopień opanowania nowo nabytej wiedzy - można wykonywać ćwiczenia na końcu każdego z rozdziałów.

Książkę można polecić każdemu kto chce zacząć swoją przygodę z C++, ale nie wie od czego zacząć. Po jej lekturze, czytelnik nie będzie miał już problemu z samodzielnym tworzeniem aplikacji czy rozumieniem kodu innych aplikacji.


Dodaj do koszyka

Dodaj do koszyka

Spis treści

Symfonia C++ Standard. Programowanie w języku C++ orientowane obiektowo. Tom I i II -- spis treści

Symfonia C++ standard . spis treści

0 Proszę nie czytać tego !

1 Startujemy!

 • 1.1 Pierwszy program
 • 1.2 Drugi program
 • 1.3 Ćwiczenia

2 Instrukcje sterujące

 • 2.1 Prawda . Fałsz, czyli o warunkach
 • 2.1.1 Wyrażenie logiczne
 • 2.1.2 Zmienne logiczne bool jako warunek
 • 2.1.3 Stare dobre sposoby z dawnego C++
 • 2.2 Instrukcja warunkowa if
 • 2.3 Pętla while
 • 2.4 Pętla do...while...
 • 2.5 Pętla for
 • 2.6 Instrukcja switch
 • 2.7 Co wybrać: switch czy if...else?
 • 2.8 Instrukcja break
 • 2.9 Instrukcja goto
 • 2.10 Instrukcja continue
 • 2.11 Klamry w instrukcjach sterujących
 • 2.12 Ćwiczenia

3 Typy

 • 3.1 Deklaracje typów
 • 3.2 Systematyka typów z języka C++
 • 3.3 Typy fundamentalne
 • 3.3.1 Definiowanie obiektów "w biegu".
 • 3.4 Stałe dosłowne
 • 3.4.1 Stałe będące liczbami całkowitymi
 • 3.4.2 Stałe reprezentujące liczby zmiennoprzecinkowe
 • 3.4.3 Stałe znakowe
 • 3.4.4 Stałe tekstowe, napisy, albo po prostu stringi
 • 3.5 Typy złożone
 • 3.6 Typ void
 • 3.7 Zakres ważności nazwy obiektu, a czas życia obiektu
 • 3.7.1 Zakres: lokalny
 • 3.7.2 Zakres: blok funkcji
 • 3.7.3 Zakres: obszar pliku
 • 3.7.4 Zakres: obszar klasy
 • 3.7.5 Zakres określony przez przestrzeń nazw
 • 3.8 Zasłanianie nazw
 • 3.9 Specyfikator (przydomek) const
 • 3.9.1 Pojedynek: const con tra #define
 • 3.10 Obiekty register
 • 3.11 Specyfikator volatile
 • 3.12 Instrukcja typedef
 • 3.13 Typy wyliczeniowe enum
 • 3.14 Ćwiczenia

4 Operatory

 • 4.1 Operatory arytmetyczne
 • 4.1.1 Operator %, czyli reszta z dzielenia (modulo)
 • 4.1.2 Jednoargumentowe operatory + i -
 • 4.1.3 Operatory inkrementacji i dekrementacji
 • 4.1.4 Operator przypisania =
 • 4.2 Operatory logiczne
 • 4.2.1 Operatory relacji
 • 4.2.2 Operatory sumy logicznej || i iloczynu logicznego &&
 • 4.2.3 Wykrzyknik ! . czyli operator negacji
 • 4.3 Operatory bitowe
 • 4.3.1 Przesunięcie w lewo <<
 • 4.3.2 Przesunięcie w prawo >>
 • 4.3.3 Bitowe operatory sumy, iloczynu, negacji, różnicy symetrycznej
 • 4.4 Różnica między operatorami logicznymi, a operatorami bitowymi
 • 4.5 Pozostałe operatory przypisania
 • 4.6 Wyrażenie warunkowe
 • 4.7 Operator sizeof
 • 4.8 Operatory rzutowania
 • 4.8.1 Rzutowanie według tradycyjnych (niezalecanych) sposobów
 • 4.8.2 Rzutowanie za pomocą nowych operatorów rzutowania
 • 4.8.3 Operator static_cast
 • 4.8.4 Operator const_cast
 • 4.8.5 Operator dynamic_cast
 • 4.8.6 Operator reinterpret_cast
 • 4.9 Operator: przecinek
 • 4.10 Priorytety operatorów
 • 4.11 Łączność operatorów
 • 4.12 Ćwiczenia

5 Funkcje

 • 5.1 Funkcja często wywołuje inną funkcję
 • 5.2 Zwracanie rezultatu przez funkcję
 • 5.3 Stos
 • 5.4 Przesyłanie argumentów do funkcji przez wartość
 • 5.5 Przesyłanie argumentów przez referencję
 • 5.6 Kiedy deklaracja funkcji nie jest konieczna?
 • 5.7 Argumenty domniemane
 • 5.7.1 Ciekawostki na temat argumentów domniemanych
 • 5.8 Nienazwany argument
 • 5.9 Funkcje inline (w linii)
 • 5.10 Przypomnienie o zakresie ważności nazw deklarowanych wewnątrz funkcji
 • 5.11 Wybór zakresu ważności nazwy i czasu życia obiektu
 • 5.11.1 Obiekty globalne
 • 5.11.2 Obiekty automatyczne
 • 5.11.3 Obiekty lokalne statyczne
 • 5.12 Funkcje w programie składającym się z kilku plików
 • 5.12.1 Nazwy statyczne globalne
 • 5.13 Funkcje rekurencyjne
 • 5.14 Funkcje biblioteczne
 • 5.15 Ćwiczenia

6 Preprocesor

 • 6.1 Na pomoc rodakom
 • 6.2 Dyrektywa #define
 • 6.3 Dyrektywa #undef
 • 6.4 Makrodefinicje
 • 6.5 Sklejacz nazw, czyli operator ##
 • 6.6 Zamiana parametru aktualnego makrodefinicji na string
 • 6.7 Dyrektywy kompilacji warunkowej
 • 6.8 Dyrektywa #error
 • 6.9 Dyrektywa #line
 • 6.10 Wstawianie treści innych plików w tekst kompilowanego właśnie pliku
 • 6.11 Dyrektywa pusta
 • 6.12 Dyrektywy zależne od implementacji
 • 6.13 Nazwy predefiniowane
 • 6.14 Ćwiczenia

7 Tablice

 • 7.1 Elementy tablicy
 • 7.2 Inicjalizacja tablic
 • 7.3 Przekazywanie tablicy do funkcji
 • 7.4 Przykład z tablicą elementów typu enum
 • 7.5 Tablice znakowe
 • 7.6 Tablice wielowymiarowe
 • 7.6.1 Typ wyrażeń związanych z tablicą wielowymiarową
 • 7.6.2 Przesyłanie tablic wielowymiarowych do funkcji
 • 7.7 Ćwiczenia

8 Wskaźniki

 • 8.1 Wskaźniki mogą bardzo ułatwić życie
 • 8.2 Definiowanie wskaźników
 • 8.3 Praca ze wskaźnikiem
 • 8.4 L.wartość
 • 8.5 Operator rzutowania reinterpret_cast, a wskaźniki
 • 8.6 Wskaźniki typu void
 • 8.7 Cztery domeny zastosowania wskaźników
 • 8.8 Zastosowanie wskaźników wobec tablic
 • 8.8.1 Ćwiczenia z mechaniki ruchu wskaźnika
 • 8.8.2 Użycie wskaźnika w pracy z tablicą
 • 8.8.3 Arytmetyka wskaźników
 • 8.8.4 Porównywanie wskaźników
 • 8.8.5 Wskaźnik można porównać z adresem 0
 • 8.9 Zastosowanie wskaźników w argumentach funkcji
 • 8.9.1 Jeszcze raz o przesyłaniu tablic do funkcji
 • 8.9.2 Odbieranie tablicy jako wskaźnika
 • 8.9.3 Argument formalny będący wskaźnikiem do obiektu const
 • 8.10 Zastosowanie wskaźników przy dostępie do konkretnych komórek pamięci
 • 8.11 Rezerwacja obszarów pamięci
 • 8.11.1 Operatory new i delete albo Oratorium Stworzenie Świata
 • 8.11.2 Dynamiczna alokacja tablicy
 • 8.11.3 Tablice wielowymiarowe tworzone operatorem new
 • 8.11.4 Umiejscawiający operator new
 • 8.11.5 "Przychodzimy, odchodzimy . cichuteńko, na..."
 • 8.11.6 Zapas pamięci to nie jest studnia bez dna
 • 8.11.7 Funkcja set_new_handler
 • 8.11.8 Pojedynek: new con tra malloc
 • 8.12 Stałe wskaźniki
 • 8.13 Stałe wskaźniki, a wskaźniki do stałych
 • 8.14 Strzał na oślep . Wskaźnik zawsze pokazuje na coś
 • 8.15 Sposoby ustawiania wskaźników
 • 8.16 Parada kłamców, czyli o rzutowaniu const_cast
 • 8.17 Tablice wskaźników
 • 8.18 Wariacje na temat C-stringów
 • 8.19 Wskaźniki do funkcji
 • 8.19.1 Ćwiczenia z definiowania wskaźników do funkcji
 • 8.19.2 Wskaźnik do funkcji jako ar gu ment innej funkcji
 • 8.19.3 Tablica wskaźników do funkcji
 • 8.20 Argumenty z linii wywołania programu
 • 8.21 Ćwiczenia

9 Przeładowanie nazwy funkcji

 • 9.1 Co to znaczy: przeładowanie
 • 9.2 Bliższe szczegóły przeładowania
 • 9.3 Czy przeładowanie nazw funkcji jest techniką obiektowo orientowaną?
 • 9.4 Linkowanie z modułami z innych języków
 • 9.5 Przeładowanie, a zakres ważności deklaracji funkcji
 • 9.6 Rozważania o identyczności lub odmienności typów argumentów
 • 9.6.1 Przeładowanie, a typedef i enum
 • 9.6.2 Tablica, a wskaźnik
 • 9.6.3 Pewne szczegóły o tablicach wielowymiarowych
 • 9.6.4 Przeładowanie, a referencja
 • 9.6.5 Identyczność typów: T, const T, vol a tile T
 • 9.6.6 Przeładowanie . a typy: T*, vol a tile T*, const T*
 • 9.6.7 Przeładowanie . a typy: T&, vol a tile T&, const T&
 • 9.7 Adres funkcji przeładowanej
 • 9.7.1 Zwrot rezultatu będącego adresem funkcji przeładowanej
 • 9.8 Kulisy dopasowywania argumentów do funkcji przeładowanych
 • 9.9 Etapy dopasowania
 • 9.9.1 Etap 1. Dopasowanie dokładne
 • 9.9.2 Etap 1a. Dopasowanie dokładne, ale z tzw. trywialną konwersją
 • 9.9.3 Etap 2. Dopasowanie z awansem (z promocją)
 • 9.9.4 Etap 3. Próba dopasowania za pomocą konwersji standardowych
 • 9.9.5 Etap 4. Próba dopasowania z użyciem konwersji zdefiniowanych przez użytkownika.
 • 9.9.6 Etap 5. Próba dopasowania do funkcji z wielokropkiem
 • 9.9.7 Wskaźników nie dopasowuje się inaczej niż dosłownie
 • 9.10 Dopasowywanie wywołań z kilkoma argumentami
 • 9.11 Ćwiczenia

10 Klasy

 • 10.1 Typy definiowane przez użytkownika
 • 10.2 Składniki klasy
 • 10.3 Składnik będący obiektem
 • 10.4 Enkapsulacja
 • 10.5 Ukrywanie informacji
 • 10.6 Klasa, a obiekt
 • 10.7 Funkcje składowe
 • 10.7.1 Posługiwanie się funkcjami składowymi
 • 10.7.2 Definiowanie funkcji składowych
 • 10.8 Jak to właściwie jest? (this)
 • 10.9 Odwołanie się do publicznych danych składowych
 • 10.10 Zasłanianie nazw
 • 10.10.1 Nie sięgaj z klasy do obiektów globalnych
 • 10.11 Przeładowanie i zasłonięcie równocześnie
 • 10.12 Nowa klasa? Osobny plik!
 • 10.13 Przesyłanie do funkcji argumentów będących obiektami
 • 10.13.1 Przesyłanie obiektu przez wartość
 • 10.13.2 Przesyłanie przez referencję
 • 10.14 Konstruktor . pierwsza wzmianka
 • 10.15 Destruktor . pierwsza wzmianka
 • 10.16 Składnik statyczny
 • 10.16.1 Deklaracja składnika statycznego połączona z inicjalizacją
 • 10.17 Statyczna funkcja składowa
 • 10.18 Do czego może nam się przydać składnik statyczny w klasie?
 • 10.19 Funkcje składowe typu const oraz volatile
 • 10.19.1 Przeładowanie, a funkcje składowe const i volatile
 • 10.20 Specyfikator mutable
 • 10.21 Ćwiczenia

11 Biblioteczna klasa std::string do operacji z tekstami

 • 11.1 Przykład programu z użyciem klasy string
 • 11.2 Definiowanie obiektów klasy string
 • 11.3 Użycie operatorów =, +, +=, w pracy ze stringami
 • 11.3.1 Jak umieścić w tekście liczbę?
 • 11.4 Pojemność, rozmiar i długość stringu
 • 11.4.1 Funkcje size() i length()
 • 11.4.2 Funkcja składowa empty
 • 11.4.3 Funkcja składowa max_size
 • 11.4.4 Funkcja składowa capacity
 • 11.4.5 Funkcja składowa reserve
 • 11.4.6 resize . zmiana długości stringu "na siłę"
 • 11.4.7 Funkcja składowa clear
 • 11.5 Użycie operatora [] oraz funkcji at
 • 11.5.1 Działanie operatora []
 • 11.5.2 Działanie funkcji składowej at
 • 11.6 Praca z fragmentem stringu, czyli z sub.stringiem
 • 11.7 Funkcja składowa substr
 • 11.8 Szukanie zadanego substringu w obiekcie klasy string . funkcja find i jej pokrewne
 • 11.9 Szukanie rozpoczynane od końca stringu
 • 11.10 Szukanie w stringu jednego ze znaków z zadanego zestawu
 • 11.11 Usuwanie znaków ze stringu . funkcje erase
 • 11.12 Wstawianie znaków do już istniejącego stringu . funkcje insert
 • 11.13 Zamiana części znaków na inne znaki . replace
 • 11.14 Zamiana zawartości obiektu klasy string na C-string
 • 11.15 Zaglądanie do wnętrza obiektu klasy string funkcją data
 • 11.16 W porządku alfabetycznym . czyli porównywanie stringów
 • 11.16.1 Porównywanie stringów funkcjami compare
 • 11.16.2 Porównywanie stringów przy użyciu operatorów ==, !=, <, >, <=, >=.
 • 11.17 Zamiana treści stringu na małe (lub wielkie) litery
 • 11.18 Kopiowanie treści obiektu klasy string do wybranej tablicy znakowej . funkcja copy
 • 11.19 Wzajemna zamiana treści dwóch obiektów klasy string . funkcja swap
 • 11.20 Przypisanie do obiektu klasy string, funkcja assign
 • 11.21 Dopisywanie do końca stringu za pomocą funkcji append
 • 11.22 Wczytywanie z klawiatury długiego stringu o nieznanej wcześniej długości . getline
 • 11.22.1 Pułapka . czyli jak getline może Cię zaskoczyć
 • 11.23 Iteratory stringu
 • 11.23.1 Iterator do obiektu stałego
 • 11.23.2 Funkcje składowe klasy string pracujące z iteratorami
 • 11.24 Bryk . czyli "pamięć zewnętrzna" programisty
 • 11.25 Ćwiczenia

12 Deklaracje przyjaźni

 • 12.1 Klasy zaprzyjaźnione
 • 12.2 Słowo o zakresie

13 Struktury, Unie, Pola bitowe

 • 13.1 Struktura
 • 13.2 Unia
 • 13.2.1 Inicjalizacja unii
 • 13.2.2 Unia anonimowa
 • 13.3 Pola bitowe
 • 13.4 Unia i pola bitowe . upraszczają rozpakowanie słów
 • 13.5 Ćwiczenia

14 Klasa zagnieżdżona lub lokalna

 • 14.1 Zagnieżdżona definicja klasy
 • 14.2 Lokalna definicja klasy
 • 14.3 Lokalne nazwy typów
 • 14.4 Ćwiczenia

15 Konstruktory i Destruktory

 • 15.1 Konstruktor
 • 15.1.1 Przykład programu zawierającego klasę z konstruktorami
 • 15.2 Specyfikator (przydomek) explicit
 • 15.3 Kiedy i jak wywoływany jest konstruktor
 • 15.3.1 Konstruowanie obiektów lokalnych
 • 15.3.2 Konstruowanie obiektów globalnych
 • 15.3.3 Konstrukcja obiektów tworzonych operatorem new
 • 15.3.4 Jawne wywołanie konstruktora
 • 15.3.5 Dalsze sytuacje, gdy pracuje konstruktor
 • 15.4 Destruktor
 • 15.5 Konstruktor domniemany
 • 15.6 Lista inicjalizacyjna konstruktora
 • 15.7 Konstrukcja obiektu, którego składnikiem jest obiekt innej klasy
 • 15.8 Konstruktory nie-publiczne
 • 15.9 Konstruktor kopiujący (albo inicjalizator kopiujący)
 • 15.9.1 Przykład klasy z konstruktorem kopiującym
 • 15.9.2 Dlaczego przez referencję?
 • 15.9.3 Jak dostać piątkę z C++?
 • 15.9.4 Konstruktor kopiujący gwarantujący nietykalność
 • 15.9.5 Współodpowiedzialność
 • 15.9.6 Konstruktor kopiujący generowany automatycznie
 • 15.9.7 Kiedy konstruktor kopiujący jest niezbędny?
 • 15.10 Ćwiczenia

16 Tablice obiektów

 • 16.1 Tablica obiektów definiowana operatorem new
 • 16.2 Inicjalizacja tablic obiektów
 • 16.2.1 Inicjalizacja tablic obiektów będących agregatami
 • 16.2.2 Inicjalizacja tablic nie będących agregatami
 • 16.2.3 Inicjalizacja tablic tworzonych w zapasie pamięci
 • 16.3 Ćwiczenia

17 Wskaźnik do składników klasy

 • 17.1 Wskaźniki zwykłe . repetytorium
 • 17.2 Wskaźnik do pokazywania na składnik-daną
 • 17.2.1 Przykład zastosowania wskaźników do składników klasy
 • 17.3 Wskaźnik do funkcji składowej
 • 17.3.1 Zastosowanie wskaźników do funkcji składowych
 • 17.4 Tablica wskaźników do danych składowych klasy
 • 17.5 Tablica wskaźników do funkcji składowych klasy
 • 17.6 Wskaźniki do składników statycznych
 • 17.7 Ćwiczenia

18 Konwersje

 • 18.1 Sformułowanie problemu
 • 18.2 Konstruktory konwertujące
 • 18.2.1 Kiedy jawnie, kiedy niejawnie
 • 18.2.2 Przykład konwersji konstruktorem
 • 18.3 Funkcja konwertująca . operator konwersji
 • 18.3.1 Na co konwertować nie można
 • 18.4 Który wariant konwersji wybrać?
 • 18.5 Sytuacje, w których zachodzi konwersja
 • 18.6 Zapis jawnego wywołania konwersji typów
 • 18.6.1 Advocatus zapisu przypominającego: "wywołanie funkcji"
 • 18.6.2 Advocatus zapisu: "rzutowanie"
 • 18.7 Niecałkiem pasujące argumenty, czyli konwersje przy dopasowaniu
 • 18.8 Kilka rad dotyczących konwersji
 • 18.9 Ćwiczenia

19 Przeładowanie operatorów

 • 19.1 Przeładowanie operatorów . definicja i trochę teorii
 • 19.2 Moje zabawki
 • 19.3 Funkcja operatorowa jako funkcja składowa
 • 19.4 Funkcja operatorowa nie musi być przyjacielem klasy
 • 19.5 Operatory predefiniowane
 • 19.6 Argumentowość operatorów
 • 19.7 Operatory jednoargumentowe
 • 19.8 Operatory dwuargumentowe
 • 19.8.1 Przykład na przeładowanie operatora dwuargumentowego
 • 19.8.2 Przemienność
 • 19.8.3 Choć operatory inne, to nazwę mają tę samą
 • 19.9 Przykład zupełnie nie matematyczny
 • 19.10 Cztery operatory, które muszą być niestatycznymi funkcjami składowymi
 • 19.11 Operator przypisania =
 • 19.11.1 Przykład na przeładowanie operatora przypisania
 • 19.11.2 Jak konieczność istnienia operatora przypisania . opowiedzieć potocznie?
 • 19.11.3 Kiedy op er a tor przypisania nie jest generowany automatycznie
 • 19.12 Operator [ ]
 • 19.13 Operator ( )
 • 19.14 Operator .>
 • 19.14.1 "Zręczny wskaźnik" . wykorzystuje przeładowanie właśnie tego operatora
 • 19.15 Operatory new, new[]
 • 19.15.1 Przykład przeładowania operatora new
 • 19.15.2 Przykład przeładowania operatora new[]
 • 19.16 Operatory delete, delete[]
 • 19.16.1 Prosty przykład przeładowania delete
 • 19.16.2 Prosty przykład przeładowania delete[]
 • 19.17 Program przykładowy na zastosowanie operatorów new, delete
 • 19.18 Przeładowanie globalnych operatorów new, new[], delete, delete[]
 • 19.19 Operatory postinkrementacji i postdekrementacji, czyli koniec z niesprawiedliwością
 • 19.20 Rady praktyczne dotyczące przeładowania
 • 19.21 Pojedynek: Operator jako funkcja składowa, czy globalna
 • 19.22 Zasłona spada, czyli tajemnica operatora <<
 • 19.23 Rzut oka wstecz
 • 19.24 Ćwiczenia

20 Dziedziczenie

 • 20.1 Istota dziedziczenia
 • 20.2 Dostęp do składników
 • 20.2.1 Prywatne składniki klasy podstawowej
 • 20.2.2 Nieprywatne składniki klasy podstawowej
 • 20.2.3 Klasa pochodna też decyduje
 • 20.2.4 Deklaracja dostępu using . czyli udostępnianie wybiórcze
 • 20.3 Czego się nie dziedziczy
 • 20.3.1 "Nie dziedziczenie" konstruktorów
 • 20.3.2 "Nie dziedziczenie" operatora przypisania
 • 20.3.3 "Nie dziedziczenie" destruktora
 • 20.4 Drzewo genealogiczne
 • 20.5 Dziedziczenie . doskonałe narzędzie programowania
 • 20.6 Kolejność wywoływania konstruktorów
 • 20.7 Przypisanie i inicjalizacja obiektów w warunkach dziedziczenia
 • 20.7.1 Klasa pochodna nie definiuje swojego operatora przypisania
 • 20.7.2 Klasa pochodna nie definiuje swojego konstruktora kopiującego
 • 20.7.3 Inicjalizacja i przypisywanie według obiektu wzorcowego będącego const
 • 20.7.4 Definiowanie konstruktora kopiującego i operatora przypisania dla klasy pochodnej
 • 20.8 Dziedziczenie od kilku "rodziców" (czyli wielokrotne)
 • 20.8.1 Konstruktor klasy pochodnej przy wielokrotnym dziedziczeniu
 • 20.8.2 Ryzyko wieloznaczności przy dziedziczeniu
 • 20.8.3 Bliższe pokrewieństwo usuwa wieloznaczność
 • 20.8.4 Poszlaki
 • 20.9 Pojedynek: Dziedziczenie klasy, contra zawieranie obiektów składowych
 • 20.10 Konwersje standardowe przy dziedziczeniu
 • 20.10.1 Pan orama korzyści
 • 20.10.2 Czego robić się nie opłaca
 • 20.10.3 Tuzin samochodów nie jest rodzajem tuzina pojazdów
 • 20.10.4 Konwersje standardowe wskaźnika do składnika klasy
 • 20.11 Wirtualne klasy podstawowe
 • 20.11.1 Publiczne i prywatne dziedziczenie tej samej klasy wirtualnej
 • 20.11.2 Uwagi o konstrukcji i inicjalizacji w przypadku klas wirtualnych
 • 20.11.3 Dominacja klas wirtualnych
 • 20.12 Ćwiczenia

21 Funkcje wirtualne

 • 21.1 Polimorfizm
 • 21.2 Typy rezultatów różnych realizacji funkcji wirtualnej
 • 21.3 Dalsze szczegóły
 • 21.4 Wczesne i późne wiązanie
 • 21.5 Kiedy dla wywołań funkcji wirtualnych, mimo wszystko, zachodzi wczesne wiązanie?
 • 21.6 Kulisy białej magii, czyli: jak to jest zrobione?
 • 21.7 Funkcja wirtualna, a mimo to inline
 • 21.8 Pojedynek . funkcje przeładowane contra funkcje wirtualne
 • 21.9 Klasy abstrakcyjne
 • 21.10 Destruktor? to najlepiej wirtualny!
 • 21.11 Co prawda, konstruktor nie może być wirtualny, ale...
 • 21.12 Rzutowanie dynamic_cast jest dla typów polimorficznych
 • 21.13 Wszystko, co najważniejsze
 • 21.14 Finis coronat opus
 • 21.15 Ćwiczenia

22 Operacje Wejścia/Wyjścia

 • 22.1 Biblioteka iostream
 • 22.2 Strumień
 • 22.3 Strumienie zdefiniowane standardowo
 • 22.4 Operatory >> i <<
 • 22.5 Domniemania w pracy strumieni zdefiniowanych standardowo
 • 22.6 Uwaga na priorytet
 • 22.7 Operatory << oraz >> definiowane przez użytkownika
 • 22.7.1 Operatorów wstawiania i wyjmowania ze strumienia . nie dziedziczy się
 • 22.7.2 Operatory wstawiania i wyjmowania nie mogą być wirtualne. Niestety.
 • 22.8 Sterowanie formatem
 • 22.9 Flagi stanu formatowania
 • 22.9.1 Znaczenie poszczególnych flag sterowania formatem
 • 22.10 Sposoby zmiany trybu (reguł) formatowania
 • 22.10.1 Zmiana sposobu formatowania funkcjami setf, unsetf
 • 22.10.2 Dodatkowe funkcje do zmiany parametrów formatowania
 • 22.11 Manipulatory
 • 22.11.1 Manipulatory bezargumentowe
 • 22.11.2 Manipulatory parametryzowane
 • 22.11.3 Definiowanie swoich manipulatorów
 • 22.11.4 Manipulator jako funkcja
 • 22.11.5 Definiowane manipulatora z parametrem
 • 22.12 Nieformatowane operacje wejścia/wyjścia
 • 22.13 Omówienie funkcji wyjmujących ze strumienia
 • 22.13.1 Funkcje do pracy ze znakami i stringami
 • 22.13.2 Wczytywanie binarne . funkcje read i readsome
 • 22.13.3 Funkcja ignore
 • 22.13.4 Pożyteczne funkcje pomocnicze
 • 22.13.5 Funkcje wstawiające do strumienia
 • 22.14 Strumienie płynące do lub od plików
 • 22.14.1 Otwieranie i zamykanie strumienia
 • 22.15 Błędy w trakcie pracy strumienia
 • 22.15.1 Flagi stanu błędu strumienia
 • 22.15.2 Funkcje do pracy na flagach błędu
 • 22.15.3 Kilka udogodnień
 • 22.15.4 Ustawianie i kasowanie flag błędu strumienia
 • 22.15.5 Trzy plagi . czyli "gotowiec", jak radzić sobie z błędami
 • 22.16 Przykład programu pracującego na plikach
 • 22.17 Strumienie, a technika rzucania wyjątków
 • 22.18 Wybór miejsca czytania lub pisania w pliku
 • 22.18.1 Funkcje składowe informujące o pozycji wskaźników
 • 22.18.2 Wybrane funkcje składowe do pozycjonowania wskaźników
 • 22.19 Pozycjonowanie w przykładzie większego programu
 • 22.20 Tie . harmonijna praca dwóch strumieni
 • 22.21 Dlaczego tak nie lubimy biblioteki stdio?
 • 22.22 Synchronizacja biblioteki iostream z biblioteką stdio
 • 22.23 Strumień zapisujący do obiektu klasy string
 • 22.23.1 Program przykładowy ilustrujący użycie klasy ostringstream
 • 22.24 Strumień czytający z obiektu klasy string
 • 22.24.1 Prosty przykład użycia strumienia istringstream
 • 22.24.2 Wczytywanie argumentów wywoływania programu
 • 22.25 Ożenek: strumień stringstream . czytający i zapisujący do stringu
 • 22.25.1 Przykładowy program posługujący się klasą stringstream
 • 22.26 Ćwiczenia

23 Projektowanie programów orientowanych obiektowo

 • 23.1 Przegląd kilku technik programowania
 • 23.1.1 Programowanie liniowe
 • 23.1.2 Programowanie proceduralne (czyli "orientowane funkcyjnie")
 • 23.1.3 Programowanie z ukrywaniem danych
 • 23.1.4 Programowanie obiektowe . programowanie "bazujące" na obiektach
 • 23.1.5 Programowanie Obiektowo Orientowane (OO)
 • 23.2 O wyższości programowania obiektowo orientowanego nad Świętami Wielkiej Nocy
 • 23.3 Obiektowo Orientowane: Projektowanie
 • 23.4 Praktyczne wskazówki dotyczące projektowania programu techniką OO
 • 23.4.1 Rekonesans . czyli rozpoznanie zagadnienia
 • 23.4.2 Faza projektowania
 • 23.4.3 Etap 1: Identyfikacja zachowań systemu
 • 23.4.4 Etap 2: Identyfikacja obiektów (klas obiektów)
 • 23.4.5 Etap 3: Usystematyzowanie klas obiektów
 • 23.4.6 Etap 4: Określenie wzajemnych zależności klas
 • 23.4.7 Etap 5: Składanie modelu. Określanie sekwencji działań obiektów i cykli życiowych
 • 23.5 Faza implementacji
 • 23.6 Przykład projektowania
 • 23.7 Faza: Rozpoznanie naszego zagadnienia
 • 23.8 Faza: Projektowanie
 • 23.8.1 Etap 1 . Identyfikacja zachowań naszego systemu
 • 23.8.2 Etap 2 . Identyfikacja klas obiektów, z którymi mamy do czynienia
 • 23.8.3 Etap 3 . Usystematyzowanie klas obiektów z występujących w naszym systemie
 • 23.8.4 Etap 4 . Określenie wzajemnych zależności klas
 • 23.8.5 Etap 5 . Składamy model naszego systemu
 • 23.9 Implementacja modelu naszego systemu
 • 23.10 Symfonia C++, Coda
 • 23.11 Posłowie

A Dodatek: Systemy liczenia

 • A.1 Dlaczego komputer nie liczy tak jak my?
 • A.2 System szesnastkowy (heksadecymalny)
 • A.3 Ćwiczenia

Dodaj do koszyka

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2020 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.