reklama - zainteresowany?

Startup, scaleup, klęska. 42 ścieżki rozwijania biznesu w duchu Lean i Agile - Helion

Startup, scaleup, klęska. 42 ścieżki rozwijania biznesu w duchu Lean i Agile
ebook
Autor: Jurgen Appelo
Tytuł oryginału: Startup, Scaleup, Screwup: 42 Tools to Accelerate Lean and Agile Business Growth
Tłumaczenie: Monika Malcherek
ISBN: 978-83-283-7566-6
stron: 224, Format: ebook
Data wydania: 2021-07-01
Księgarnia: Helion

Cena książki: 35,40 zł (poprzednio: 59,00 zł)
Oszczędzasz: 40% (-23,60 zł)

Dodaj do koszyka Startup, scaleup, klęska. 42 ścieżki rozwijania biznesu w duchu Lean i Agile

Tagi: Agile - Programowanie | Inne | Kompetencje osobiste | Start-up | Zarządzanie projektami IT

Zakładaniu startupu towarzyszą marzenia. By mogły się spełnić, firma musi się rozwinąć i pomyślnie przejść proces skalowania. O tym, że nie jest to łatwe, przekonało się już wielu przedsiębiorców. Aby się udało, trzeba umieć tworzyć i utrzymywać modele biznesowe, a także wiedzieć, kiedy i jak się z nich wycofać. Każdy chce skalować swoją firmę, ale niekiedy deskalowanie jest najlepszym rozwiązaniem. Cóż więc zrobić? Poznać odpowiednie narzędzia i dowiedzieć się, kiedy i jak z nich skorzystać.

Ta książka zawiera bezcenne rady dla każdego, kto chce wprowadzić na rynek nowy produkt czy usługę. Pokazuje, jak liderzy tworzą wizję innowacyjnego produktu i przedstawiają oczekiwane korzyści dla użytkowników. Opisano tu różne opcje finansowania, zasady budowania zespołu pracowników, a także problemy związane z wprowadzaniem produktu na rynek. Narzędzia i wskazówki, które tu znajdziesz, mają przyspieszać rozwój biznesu działającego w nurcie Lean i Agile. Odnoszą się one do takich tematów jak praca z zespołem rozproszonym, optymalizacja przepływu pracy czy mapy podróży użytkownika.

W książce:

 • jaki jest naturalny cykl życia firm i jak nim zwinnie zarządzać
 • jak i po co tworzyć biznesowe patchworki, koła wartości i protopersony
 • co to jest wir innowacyjności i co ma wspólnego refleksja z usprawnieniami
 • które wskaźniki są przydatne przy kierowaniu biznesu na ścieżkę rozwoju
 • lejki rekrutacji, testy behawioralne i zarządzanie talentami
 • jak przygotować startup na skalowanie

Zakładasz startup? Pilnuj, by tego nie schrzanić!

Dodaj do koszyka Startup, scaleup, klęska. 42 ścieżki rozwijania biznesu w duchu Lean i Agile

 

Osoby które kupowały "Startup, scaleup, klęska. 42 ścieżki rozwijania biznesu w duchu Lean i Agile", wybierały także:

 • Agile. Retrospektywy w zarządzaniu standardami
 • TDD. Sztuka tworzenia dobrego kodu
 • Mapowanie historyjek użytkownika. Przepis na produkt idealny
 • Miejsce przy stole. Przywództwo w IT w czasach Agile
 • Metoda Lean Enterprise. W poszukiwaniu innowacji

Dodaj do koszyka Startup, scaleup, klęska. 42 ścieżki rozwijania biznesu w duchu Lean i Agile

Spis treści

Startup, scaleup, klska. 42 cieki rozwijania biznesu w duchu Lean i Agile eBook -- spis treci

Prolog (ix)

1. Trwao obrazu: Inspiruj zespó, klientów i inwestorów swoj wizj produktu: mentalnym obrazem oczekiwanej przyszoci (1)

2. Historia Twojego ycia: Odkryj cykl ycia startupów i firm w fazie skalowania, zastanów si nad eksploracj i realizacj oraz dopasowaniem produktu do rynku (7)

3. Zbieranie kawaków ukadanki: Zrób biznesowy patchwork, mieszajc ze sob elementy szablonu Lean (LC) oraz szablonu modelu biznesowego (BMC) i dodajc wymiar czasu (21)

4. Persona: Lepiej poznaj swoich klientów i ich zadania do wykonania, tworzc protopersony (35)

5. Koo fortuny: Opracuj swoj propozycj unikalnej wartoci poprzez okrelenie bolczek i korzyci klientów oraz stworzenie koa propozycji wartoci (41)

6. Królestwo cieni: Poznaj zalety crowdfundingu udziaowego i zdecyduj, czy chcesz prowadzi kampani na jednej z platform, czy wolisz zrobi to samodzielnie (49)

7. Kafejka u lunatyków: Spotykaj si z zespoem na codzienn kaw i "pracujcie na gos", wysyajc do siebie codzienne aktualizacje statusu (55)

8. Strumienie srebra: Wizualizuj swoj prac przy uyciu tablic kanban i optymalizuj przepyw pracy za pomoc limitów pracy w toku (61)

9. Wynalazek nad wynalazki: Odkryj wir innowacyjnoci, który powsta z poczenia mylenia projektowego z metod Lean Startup (67)

10. Eksperyment terminalny: Weryfikuj hipotezy za pomoc eksperymentów, aby móg wykona zwrot, wprowadza poprawki lub kontynuowa dziaania na drodze do dopasowania modelu biznesowego do rynku (77)

11. Refleksje i przypowieci: Spotkaj si z zespoem na retrospektyw dla refleksji i aby popracowa nad planem usprawnie (87)

12. Królowie Pónocy: Kieruj swój biznes we waciwym kierunku za pomoc najwaniejszego wskanika i przy zastosowaniu miar wspierajcych i sprawdzajcych (95)

13. Entropijne tango: Utrzymuj aktualny rejestr produktu z historyjkami opisujcymi minimalnie satysfakcjonujce funkcjonalnoci oraz eksperymenty, które su jego cigemu doskonaleniu (103)

14. Przyjemno spalania: Kontroluj postpy za pomoc wykresów spalania, wykresów wypalania i skumulowanych wykresów warstwowych (113)

15. Nowy rekrut: Uó swój proces rekrutacyjny za pomoc lejka rekrutacyjnego, poszukiwa kandydatów przez sie spoeczn zaoycieli oraz testów umiejtnoci i próbek pracy (119)

16. Rozwizywanie zagadki: Zacznij planowa zatrudnienie i zarzdzanie talentami w swojej firmie przy uyciu kart oceny, które pomagaj odsiewa niedopasowanych kandydatów (129)

17. Typowy bohater: Naucz si dobrego podejcia do rozmów kwalifikacyjnych przy uyciu pyta i testów behawioralnych (135)

18. Najmroczniejsza droga: Zarzdzaj oczekiwaniami interesariuszy za pomoc mapy drogowej produktu, któr opracujesz za spraw eksperymentów, rezultatów (wyników) oraz planowania kroczcego (141)

19. Autor widmo na niebie: Nastaw si na content marketing i e-mail marketing przy uyciu kalendarza treci i rejestru treci (149)

20. Ryzykanci: D do zwinnego finansowania swojego przedsiwzicia z wykorzystaniem krótkich okresów, niewielkich budetów i otwarcia na róne moliwoci (155)

21. Strefy wpywów: Dowiedz si, jak tworzy prezentacje i które slajdy s niezbdne, a które opcjonalne (167)

22. Podró serca: Opisz optymaln podró klienta oraz dowiadczenie uytkownika na mapie podróy i odkryj chwil prawdy (177)

23. Piracka opowie: Odnajd swoj ciek do sukcesu, od wiadomoci do przychodu, mierzonych pirackimi wskanikami (185)

24. Próba bliniaków: Poznaj hakowanie wzrostu oraz optymalizacj wspóczynnika konwersji przy uyciu testów porównawczych, analizy wielowymiarowej oraz analizy kohortowej (193)

25. Zderzenie kultur: Okrel podstawowe wartoci, opisz kultur organizacyjn, wykorzystuj opowieci i nagrody, by przygotowa swoj firm na skalowanie (201)

Epilog (209)

Podzikowania (212)

O autorze (213)

Dodaj do koszyka Startup, scaleup, klęska. 42 ścieżki rozwijania biznesu w duchu Lean i Agile

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2021 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.