reklama - zainteresowany?

Spring. Receptury - Helion

Spring. Receptury
Autor: Gary Mak, Daniel Rubio, Josh Long
Tytuł oryginału: Spring Recipes: A Problem-Solution Approach
Tłumaczenie: Tomasz Walczak
ISBN: 978-83-246-8226-3
stron: 856, Format: 164x239, okładka: twarda
Data wydania: 2014-11-21
Księgarnia: Helion

Cena książki: 83,30 zł (poprzednio: 119,00 zł)
Oszczędzasz: 30% (-35,70 zł)

Dodaj do koszyka Spring. Receptury

Tagi: J2EE - Programowanie | Java - Programowanie | Programowanie | programowanie-kupon

Najlepsze receptury na wykorzystanie Springa!

Spring zadebiutował na rynku w 2004 roku, osiem lat po opublikowaniu pierwszej wersji języka Java i od tego czasu jest dynamicznie rozwijany. Dzięki licznym modułom pozwala on błyskawicznie tworzyć skomplikowane aplikacje i wyręcza programistów w trudzie ustawiania typowych konfiguracji. Jeżeli do tego dołożyć ogromną społecznoć i świetną dokumentację, to nie ma się co dziwić, że jest tak popularny!

Jeżeli wykorzystujesz Springa w swojej codziennej pracy lub chcesz wypróbować jego możliwoci, to trafiłe na doskonałą książkę. Należy ona do cenionej wśród programistów serii Receptury. Znajdziesz w niej omówienie zarówno podstawowych zagadnień związanych ze Springiem, jak i tych zaawansowanych. Na samym początku poznasz kontener IoC (ang. Inversion of Control), nauczysz się tworzyć ziarna oraz wstrzykiwać je na różne sposoby. W kolejnych rozdziałach odkryjesz, jak korzystać z AspectJ, Spring WebFlow oraz Spring-WS. Ponadto zobaczysz, jak używać REST, testów jednostkowych i integracyjnych oraz ORM. Spring wspiera te i wiele innych obszarów codziennej pracy programisty. Książka ta jest doskonałym omówieniem Springa na podstawie przykładów jego zastosowań.

Dzięki tej książce:

 • stworzysz kontener IoC
 • skonstruujesz ziarna i wstrzykniesz je
 • poznasz dostępne moduły
 • przygotujesz usługi sieciowe i skorzystasz z tych usług

Wykorzystaj potencjał Springa i zoptymalizuj swoją pracę!

Dodaj do koszyka Spring. Receptury

 

Osoby które kupowały "Spring. Receptury", wybierały także:

 • Spring w Akcji. Wydanie III
 • Spring Web MVC. Kurs video. Programowanie aplikacji webowych
 • Java EE 6. Programowanie aplikacji WWW. Wydanie II
 • Spring. Receptury
 • Java EE 6. Tworzenie aplikacji w NetBeans 7

Dodaj do koszyka Spring. Receptury

Spis treści

Spring. Receptury -- spis treści

O autorach (13)

O recenzentach technicznych (15)

Podziękowania (17)

Wprowadzenie (19)

 • Dla kogo przeznaczona jest ta książka? (19)
 • Struktura książki (20)
 • Konwencje (21)
 • Wymagania wstępne (21)
 • Pobieranie kodu (21)
 • Kontakt z autorami (21)

Rozdział 1. Wprowadzenie do platformy Spring (23)

 • 1.1. Tworzenie egzemplarza kontenera IoC w Springu (23)
 • 1.2. Konfigurowanie ziaren w kontenerze IoC (26)
 • 1.3. Tworzenie ziaren za pomocą konstruktora (34)
 • 1.4. Wybieranie konstruktora w przypadku wieloznaczności (37)
 • 1.5. Podawanie referencji do ziaren (39)
 • 1.6. Określanie typu danych elementów kolekcji (43)
 • 1.7. Tworzenie ziaren za pomocą interfejsu FactoryBean Springa (45)
 • 1.8. Definiowanie kolekcji za pomocą ziaren fabrycznych i schematu util (47)
 • 1.9. Sprawdzanie właściwości na podstawie zależności (49)
 • 1.10. Sprawdzanie właściwości z adnotacją @Required (51)
 • 1.11. Automatyczne łączenie ziaren za pomocą konfiguracji w pliku XML (53)
 • 1.12. Automatyczne łączenie ziaren z adnotacjami @Autowired i @Resource (57)
 • 1.13. Dziedziczenie konfiguracji ziarna (62)
 • 1.14. Skanowanie komponentów z parametru classpath (65)
 • Podsumowanie (70)

Rozdział 2. Zaawansowany kontener IoC w Springu (71)

 • 2.1. Tworzenie ziaren za pomocą statycznych metod fabrycznych (71)
 • 2.2. Tworzenie ziaren za pomocą fabrycznej metody egzemplarza (72)
 • 2.3. Deklarowanie ziaren na podstawie pól statycznych (74)
 • 2.4. Deklarowanie ziaren na podstawie właściwości obiektów (75)
 • 2.5. Używanie języka wyrażeń dostępnego w Springu (77)
 • 2.6. Ustawianie zasięgu ziarna (82)
 • 2.7. Modyfikowanie procesu inicjowania i usuwania ziaren (84)
 • 2.8. Skracanie konfiguracji w XML-u za pomocą projektu Java Config (88)
 • 2.9. Ziarna znające zasoby kontenera (92)
 • 2.10. Wczytywanie zasobów zewnętrznych (93)
 • 2.11. Tworzenie postprocesorów ziaren (96)
 • 2.12. Zewnętrzne przechowywanie konfiguracji ziarna (99)
 • 2.13. Określanie komunikatów tekstowych (100)
 • 2.14. Komunikowanie się ze zdarzeniami aplikacji (102)
 • 2.15. Rejestrowanie edytorów właściwości w Springu (105)
 • 2.16. Tworzenie niestandardowych edytorów właściwości (108)
 • 2.17. Obsługa współbieżności za pomocą interfejsu TaskExecutor (109)
 • Podsumowanie (117)

Rozdział 3. Programowanie aspektowe i obsługa języka AspectJ w Springu (119)

 • 3.1. Włączanie obsługi adnotacji języka AspectJ w Springu (120)
 • 3.2. Deklarowanie aspektów za pomocą adnotacji języka AspectJ (122)
 • 3.3. Dostęp do informacji o punkcie złączenia (127)
 • 3.4. Określanie pierwszeństwa aspektów (128)
 • 3.5. Ponowne wykorzystanie definicji punktu przecięcia (130)
 • 3.6. Pisanie wyrażeń z punktami przecięcia w języku AspectJ (132)
 • 3.7. Dodawanie operacji do ziaren (136)
 • 3.8. Dodawanie stanu do ziarna (138)
 • 3.9. Deklarowanie aspektów za pomocą konfiguracji w XML-u (140)
 • 3.10. Wplatanie aspektów języka AspectJ w Springu w czasie ładowania (143)
 • 3.11. Konfigurowanie w Springu aspektów języka AspectJ (148)
 • 3.12. Wstrzykiwanie ziaren Springa do obiektów domenowych (149)
 • Podsumowanie (152)

Rozdział 4. Skrypty w Springu (153)

 • 4.1. Implementowanie ziaren za pomocą języków skryptowych (153)
 • 4.2. Wstrzykiwanie ziaren Springa do skryptów (157)
 • 4.3. Aktualizowanie ziaren ze skryptów (160)
 • 4.4. Wewnątrzwierszowe definiowanie kodu źródłowego skryptów (161)
 • Podsumowanie (162)

Rozdział 5. Bezpieczeństwo w Springu (163)

 • 5.1. Zabezpieczanie dostępu do adresów URL (163)
 • 5.2. Logowanie się do aplikacji sieciowych (172)
 • 5.3. Uwierzytelnianie użytkowników (176)
 • 5.4. Podejmowanie decyzji z zakresu kontroli dostępu (185)
 • 5.5. Zabezpieczanie wywołań metod (188)
 • 5.6. Obsługa zabezpieczeń w widokach (190)
 • 5.7. Zabezpieczanie obiektów domenowych (192)
 • Podsumowanie (200)

Rozdział 6. Integrowanie Springa z innymi platformami do tworzenia aplikacji sieciowych (203)

 • 6.1. Dostęp do Springa w dowolnych aplikacjach sieciowych (204)
 • 6.2. Używanie Springa w serwletach i filtrach (208)
 • 6.3. Integrowanie Springa z platformą Struts 1.x (212)
 • 6.4. Integrowanie Springa z platformą JSF (218)
 • 6.5. Integrowanie Springa z platformą DWR (223)
 • Podsumowanie (227)

Rozdział 7. Platforma Spring Web Flow (229)

 • 7.1. Zarządzanie prostym przepływem sterowania za pomocą platformy Spring Web Flow (229)
 • 7.2. Modelowanie przepływów sterowania za pomocą różnych rodzajów stanów (236)
 • 7.3. Zabezpieczanie przepływów sterowania w aplikacjach sieciowych (247)
 • 7.4. Utrwalanie obiektów w przepływach sterowania w aplikacjach sieciowych (249)
 • 7.5. Integrowanie platformy Spring Web Flow z technologią JSF (255)
 • 7.6. Korzystanie z platformy RichFaces w platformie Spring Web Flow (262)
 • Podsumowanie (266)

Rozdział 8. Platforma Spring MVC (267)

 • 8.1. Tworzenie prostej aplikacji sieciowej za pomocą platformy Spring MVC (267)
 • 8.2. Wiązanie żądań za pomocą adnotacji @RequestMapping (278)
 • 8.3. Przechwytywanie żądań przy użyciu interceptorów przetwarzania (282)
 • 8.4. Określanie ustawień regionalnych użytkowników (285)
 • 8.5. Pliki zewnętrzne z tekstem dostosowanym do ustawień regionalnych (287)
 • 8.6. Określanie widoków na podstawie nazw (289)
 • 8.7. Widoki i negocjowanie treści (291)
 • 8.8. Wiązanie wyjątków z widokami (294)
 • 8.9. Przypisywanie wartości w kontrolerze za pomocą adnotacji @Value (296)
 • 8.10. Obsługiwanie formularzy za pomocą kontrolerów (297)
 • 8.11. Obsługa wielu formularzy za pomocą kontrolerów formularzy kreatora (310)
 • 8.12. Sprawdzanie poprawności ziaren za pomocą adnotacji (na podstawie standardu JSR-303) (319)
 • 8.13. Tworzenie widoków w formatach XLS i PDF (321)
 • Podsumowanie (327)

Rozdział 9. Usługi REST w Springu (329)

 • 9.1. Publikowanie usług typu REST w Springu (329)
 • 9.2. Dostęp do usług typu REST w Springu (333)
 • 9.3. Publikowanie danych z kanałów informacyjnych RSS i Atom (338)
 • 9.4. Publikowanie danych w formacie JSON w usługach typu REST (345)
 • 9.5. Dostęp do usług typu REST zwracających skomplikowane odpowiedzi w formacie XML (348)
 • Podsumowanie (356)

Rozdział 10. Spring i Flex (357)

 • 10.1. Wprowadzenie do środowiska Flex (359)
 • 10.2. Poza piaskownicę (364)
 • 10.3. Dodawanie obsługi narzędzia Spring BlazeDS Integration do aplikacji (374)
 • 10.4. Udostępnianie usług za pomocą technologii BlazeDS i Springa (378)
 • 10.5. Używanie obiektów działających po stronie serwera (384)
 • 10.6. Korzystanie z usług opartych na komunikatach w narzędziach BlazeDS i Spring (387)
 • 10.7. Wstrzykiwanie zależności w kliencie w ActionScripcie (398)
 • Podsumowanie (402)

Rozdział 11. Grails (403)

 • 11.1. Pobieranie i instalowanie platformy Grails (403)
 • 11.2. Tworzenie aplikacji za pomocą platformy Grails (404)
 • 11.3. Wtyczki platformy Grails (408)
 • 11.4. Środowisko rozwojowe, produkcyjne i testowe w platformie Grails (410)
 • 11.5. Tworzenie klas domenowych aplikacji (412)
 • 11.6. Generowanie kontrolerów CRUD i widoków na potrzeby klas domenowych aplikacji (414)
 • 11.7. Właściwości związane z umiędzynarodawianiem komunikatów (417)
 • 11.8. Zmienianie systemu pamięci trwałej (420)
 • 11.9. Rejestrowanie danych wyjściowych (423)
 • 11.10. Przeprowadzanie testów jednostkowych i integracyjnych (425)
 • 11.11. Stosowanie niestandardowych układów i szablonów (430)
 • 11.12. Zapytania GORM (432)
 • 11.13. Tworzenie niestandardowych znaczników (434)
 • Podsumowanie (436)

Rozdział 12. Spring Roo (437)

 • 12.1. Konfigurowanie środowiska programistycznego pod kątem narzędzia Spring Roo (439)
 • 12.2. Tworzenie pierwszego projektu opartego na narzędziu Roo (441)
 • 12.3. Importowanie istniejących projektów do środowiska STS (446)
 • 12.4. Szybsze budowanie lepszych aplikacji (448)
 • 12.5. Usuwanie Roo z projektu (454)
 • Podsumowanie (456)

Rozdział 13. Testy w Springu (457)

 • 13.1. Tworzenie testów za pomocą platform JUnit i TestNG (458)
 • 13.2. Tworzenie testów jednostkowych i testów integracyjnych (463)
 • 13.3. Testy jednostkowe kontrolerów platformy Spring MVC (471)
 • 13.4. Zarządzanie kontekstem aplikacji w testach integracyjnych (472)
 • 13.5. Wstrzykiwanie konfiguracji testów w testach integracyjnych (478)
 • 13.6. Zarządzanie transakcjami w testach integracyjnych (482)
 • 13.7. Dostęp do bazy danych w testach integracyjnych (487)
 • 13.8. Stosowanie w Springu standardowych adnotacji związanych z testami (491)
 • Podsumowanie (493)

Rozdział 14. Platforma Spring Portlet MVC (495)

 • 14.1. Tworzenie prostego portletu za pomocą platformy Spring Portlet MVC (495)
 • 14.2. Wiązanie żądań kierowanych do portletów z metodami obsługi (503)
 • 14.3. Obsługa formularzy z portletów za pomocą prostych kontrolerów formularzy (510)
 • Podsumowanie (517)

Rozdział 15. Dostęp do danych (519)

 • Problemy z bezpośrednim korzystaniem z JDBC (520)
 • 15.1. Używanie szablonu JDBC do aktualizowania bazy danych (526)
 • 15.2. Używanie szablonów JDBC do pobierania danych z bazy (530)
 • 15.3. Upraszczanie tworzenia szablonów JDBC (535)
 • 15.4. Używanie prostego szablonu JDBC w Javie 1.5 (537)
 • 15.5. Stosowanie nazwanych parametrów w szablonach JDBC (540)
 • 15.6. Obsługa wyjątków w platformie Spring JDBC (542)
 • 15.7. Problemy z bezpośrednim używaniem platform do tworzenia odwzorowań ORM (547)
 • 15.8. Konfigurowanie fabryk zasobów ORM w Springu (556)
 • 15.9. Utrwalanie obiektów za pomocą szablonów ORM Springa (562)
 • 15.10. Utrwalanie obiektów za pomocą sesji kontekstowych platformy Hibernate (567)
 • 15.11. Utrwalanie obiektów za pomocą wstrzykiwania kontekstu w JPA (570)
 • Podsumowanie (573)

Rozdział 16. Zarządzanie transakcjami w Springu (575)

 • 16.1. Problemy z zarządzaniem transakcjami (576)
 • 16.2. Jak wybrać implementację menedżera transakcji? (581)
 • 16.3. Programowe zarządzanie transakcjami za pomocą interfejsu menedżera transakcji (583)
 • 16.4. Programowe zarządzanie transakcjami za pomocą szablonu transakcji (585)
 • 16.5. Deklaratywne zarządzanie transakcjami za pomocą rad transakcji (588)
 • 16.6. Deklaratywne zarządzanie transakcjami za pomocą adnotacji @Transactional (590)
 • 16.7. Ustawianie atrybutu propagation transakcji (591)
 • 16.8. Ustawianie atrybutu określającego poziom izolacji transakcji (596)
 • 16.9. Ustawianie atrybutu dotyczącego wycofywania transakcji (602)
 • 16.10. Ustawianie atrybutów związanych z limitem czasu i trybem tylko do odczytu (604)
 • 16.11. Zarządzanie transakcjami za pomocą wplatania w czasie ładowania (605)
 • Podsumowanie (608)

Rozdział 17. Ziarna EJB, zdalne wywołania i usługi sieciowe (609)

 • 17.1. Udostępnianie i wywoływanie usług za pomocą technologii RMI (609)
 • 17.2. Tworzenie komponentów EJB 2.x za pomocą Springa (613)
 • 17.3. Dostęp do dawnych komponentów EJB 2.x w Springu (618)
 • 17.4. Tworzenie komponentów EJB 3.0 w Springu (621)
 • 17.5. Dostęp do komponentów EJB 3.0 w Springu (623)
 • 17.6. Udostępnianie i wywoływanie usług za pomocą protokołu HTTP (625)
 • 17.7. Wybieranie sposobu tworzenia usług sieciowych SOAP (628)
 • 17.8. Udostępnianie i wywoływanie usług sieciowych SOAP z kontraktem pisanym na końcu za pomocą JAX-WS (630)
 • 17.9. Definiowanie kontraktu usługi sieciowej (636)
 • 17.10. Implementowanie usług sieciowych za pomocą platformy Spring-WS (640)
 • 17.11. Wywoływanie usług sieciowych za pomocą platformy Spring-WS (645)
 • 17.12. Tworzenie usług sieciowych za pomocą serializowania dokumentów XML (648)
 • 17.13. Tworzenie punktów końcowych usług za pomocą adnotacji (653)
 • Podsumowanie (655)

Rozdział 18. Spring w Javie EE (657)

 • 18.1. Eksportowanie ziaren Springa jako ziaren MBeans technologii JMX (657)
 • 18.2. Publikowanie i odbieranie powiadomień JMX (667)
 • 18.3. Dostęp do zdalnych ziaren MBeans technologii JMX w Springu (669)
 • 18.4. Wysyłanie e-maili za pomocą dostępnej w Springu obsługi poczty elektronicznej (672)
 • 18.5. Planowanie zadań za pomocą dostępnej w Springu obsługi Quartza (679)
 • 18.6. Planowanie zadań za pomocą przestrzeni nazw Scheduling ze Springa 3.0 (683)
 • Podsumowanie (686)

Rozdział 19. Komunikaty (687)

 • 19.1. Wysyłanie i pobieranie komunikatów JMS w Springu (688)
 • 19.2. Przekształcanie komunikatów JMS (698)
 • 19.3. Zarządzanie transakcjami JMS (700)
 • 19.4. Tworzenie w Springu obiektów POJO sterowanych komunikatami (701)
 • 19.5. Nawiązywanie połączeń (706)
 • Podsumowanie (708)

Rozdział 20. Platforma Spring Integration (709)

 • 20.1. Integrowanie jednego systemu z innym za pomocą EAI (710)
 • 20.2. Integrowanie dwóch systemów za pomocą technologii JMS (712)
 • 20.3. Wyszukiwanie informacji o kontekście w komunikatach platformy Spring Integration (716)
 • 20.4. Integrowanie dwóch systemów za pomocą systemu plików (718)
 • 20.5. Przekształcanie komunikatów z jednego typu na inny (720)
 • 20.6. Obsługa błędów za pomocą platformy Spring Integration (723)
 • 20.7. Rozdzielanie operacji w integrowanych mechanizmach - rozdzielacze i agregatory (726)
 • 20.8. Warunkowe przekazywanie za pomocą komponentu router (729)
 • 20.9. Dostosowywanie zewnętrznych systemów do magistrali (730)
 • 20.10. Podział zdarzeń na etapy za pomocą projektu Spring Batch (739)
 • 20.11. Używanie bram (740)
 • Podsumowanie (745)

Rozdział 21. Platforma Spring Batch (747)

 • 21.1. Konfigurowanie infrastruktury platformy Spring Batch (749)
 • 21.2. Odczyt i zapis (751)
 • 21.3. Tworzenie niestandardowych implementacji interfejsów ItemWriter i ItemReader (756)
 • 21.4. Przetwarzanie danych wejściowych przed ich zapisaniem (758)
 • 21.5. Łatwiejsza praca dzięki transakcjom (761)
 • 21.6. Ponawianie prób (762)
 • 21.7. Kontrolowanie wykonywania kroków (765)
 • 21.8. Uruchamianie zadania (769)
 • 21.9. Parametry w zadaniach (772)
 • Podsumowanie (774)

Rozdział 22. Przetwarzanie rozproszone w Springu (775)

 • 22.1. Przechowywanie stanu obiektów w klastrach za pomocą narzędzia Terracotta (777)
 • 22.2. Przetwarzanie w gridzie (785)
 • 22.3. Równoważenie obciążenia przy wykonywaniu metody (787)
 • 22.4. Przetwarzanie równoległe (790)
 • 22.5. Instalowanie aplikacji korzystających z narzędzia GridGain (792)
 • Podsumowanie (796)

Rozdział 23. Spring i jBPM (797)

 • Procesy w oprogramowaniu (798)
 • 23.1. Modele przepływu pracy (800)
 • 23.2. Instalowanie systemu jBPM (802)
 • 23.3. Integrowanie systemu jBPM 4 ze Springiem (804)
 • 23.4. Tworzenie usług za pomocą Springa (809)
 • 23.5. Tworzenie procesu biznesowego (812)
 • Podsumowanie (814)

Rozdział 24. Spring i OSGi (815)

 • 24.1. Początki pracy z OSGi (816)
 • 24.2. Wprowadzenie do korzystania z platformy Spring Dynamic Modules (821)
 • 24.3. Eksportowanie usług za pomocą platformy Spring Dynamic Modules (825)
 • 24.4. Wyszukiwanie konkretnych usług w rejestrze OSGi (828)
 • 24.5. Publikowanie usług zgodnych z wieloma interfejsami (830)
 • 24.6. Dostosowywanie działania platformy Spring Dynamic Modules (831)
 • 24.7. Używanie serwera dm Server firmy SpringSource (832)
 • 24.8. Narzędzia firmy SpringSource (834)
 • Podsumowanie (835)

Skorowidz (837)

Dodaj do koszyka Spring. Receptury

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2021 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.