reklama - zainteresowany?

SolidWorks 2020. Projektowanie maszyn i konstrukcji. Praktyczne przykłady - Helion


ebook
Autor: Jerzy Domański
ISBN: 978-83-283-7299-3
stron: 688, Format: ebook
Data wydania: 2020-08-20
Księgarnia: Helion

Cena książki: 64,50 zł (poprzednio: 129,00 zł)
Oszczędzasz: 50% (-64,50 zł)

Dodaj do koszyka

Tagi: SolidWorks | Wydawnictwo Naukowe Helion

Rozwiązuj problemy jak profesjonalista!

 • Dowiedz się, jak praktycznie projektować części i złożenia
 • Naucz się korzystać z zaawansowanych narzędzi inżynierskich
 • Poznaj sposoby zastosowania ich w prawdziwych projektach

SolidWorks to jeden z najpopularniejszych na świecie programów do trójwymiarowego, parametrycznego projektowania CAD. Stosunkowo niewysoka cena, wygodny interfejs, duże możliwości i szereg dodatkowych narzędzi wspomagających prace inżynierskie sprawiły, że środowisko to szybko zyskało uznanie rzeszy użytkowników. Program ten można opanować we względnie krótkim czasie i bez większych problemów, lecz sama znajomość narzędzia z nikogo nie uczyniła jeszcze inżyniera. Aby projekty mogły zostać wykorzystane w praktyce, w procesie ich tworzenia niezbędna jest odpowiednia wiedza na temat zasad konstruowania i metod rozwiązywania prawdziwych problemów inżynierskich.

Wiedzę tę możesz zdobyć dzięki książce SolidWorks 2020. Projektowanie maszyn i konstrukcji. Praktyczne przykłady. W prosty sposób przedstawia ona podstawy pracy w najnowszej wersji środowiska SolidWorks i pozwala szybko rozpocząć korzystanie z najważniejszych narzędzi do modelowania części, tworzenia złożeń, parametryzacji projektów, przygotowywania dokumentacji technicznej oraz sprawdzania poprawności konstrukcji. Nie znajdziesz tu suchego opisu programu i oferowanych przez niego możliwości, lecz realne problemy, na które może natrafić konstruktor, oraz opisy metod ich rozwiązywania za pomocą SolidWorks. Jeśli zamierzasz zostać inżynierem albo już nim jesteś, lektura pomoże Ci pozyskać lub poszerzyć umiejętności niezbędne w codziennej pracy zawodowej.

 • Interfejs użytkownika i funkcje programu SolidWorks
 • Narzędzia do modelowania bryłowego i powierzchniowego
 • Metody konstruowania części i tworzenia złożeń
 • Typowe błędy popełniane przez niedoświadczonych użytkowników
 • Parametryzacja projektów i tworzenie wariantów
 • Tworzenie własnych bibliotek operacji i szkiców oraz automatyzacja pracy
 • Sprawdzanie poprawności konstrukcji mechanizmów
 • Tworzenie dokumentacji technicznej
 • Projektowanie części blaszanych, konstrukcji spawanych i form odlewniczych
 • Współpraca programu z zewnętrznymi arkuszami kalkulacyjnymi
 • Tworzenie własnych aplikacji i poleceń
 • Praktyczne przykłady zastosowania narzędzi inżynierskich

Poznaj jedno z najpopularniejszych środowisk 3D CAD od strony praktycznej!

Dodaj do koszyka

 

Osoby które kupowały "SolidWorks 2020. Projektowanie maszyn i konstrukcji. Praktyczne przykłady", wybierały także:

Dodaj do koszyka

Spis treści

SolidWorks 2020. Projektowanie maszyn i konstrukcji. Praktyczne przykłady eBook -- spis treści


Wprowadzenie 9

CZĘŚĆ I. PRACA Z PROGRAMEM 11

Rozdział 1. Wprowadzenie do programu SolidWorks 13

 • 1.1. Uruchamianie programu 13
 • 1.2. Okno programu na przykładzie dokumentu Część 15
 • 1.3. Opcje programu 15
 • 1.4. Orientacja widoku. Gesty myszy 21
 • 1.5. Dostosowanie programu przez użytkownika 24

Rozdział 2. Podstawy pracy w programie SolidWorks 27

 • 2.1. Ustawienia szkicu 27
 • 2.2. Podstawy rysowania szkicu 29
 • 2.3. Podstawy wymiarowania elementów szkicu 33
 • 2.4. Podstawowe techniki modelowania brył 39
 • 2.5. Geometria konstrukcyjna 49
 • 2.6. Narzędzia szkicu 53
 • 2.7. Splajny. Narzędzia splajnu 59
 • 2.8. Wybór projektanta: wykonać w operacji czy w szkicu 61
  • 2.8.1. Powielenie otworów za pomocą operacji Szyk kołowy 62
  • 2.8.2. Powielenie otworów za pomocą polecenia Szyk kołowy szkicu 65
 • 2.9. Kolejność operacji 68
 • 2.10. Opcje wybranych operacji 70
  • 2.10.1. Operacja Wyciągnięcie wycięcia 70
  • 2.10.2. Operacja Zaokrąglenie 74
  • 2.10.3. Operacja Skorupa 79

Rozdział 3. Podstawowe błędy w modelowaniu 81

Rozdział 4. Pierwszy model - od bryły do dokumentacji 87

 • 4.1. Model bryłowy 87
 • 4.2. Dokumentacja techniczna - podstawy 94

Rozdział 5. Ćwiczenia w modelowaniu części 103

 • 5.1. Cylinder 104
 • 5.2. Korpus 111
 • 5.3. Tłok 117
 • 5.4. Wał 123
  • 5.4.1. Zastosowanie lustra brył 127
 • 5.5. Korbowód 128
 • 5.6. Półpierścień 131
 • 5.7. Pierścień uszczelniający 132
 • 5.8. Łożysko 134
  • 5.8.1. Druga wersja łożyska 139
 • 5.9. Kolory modeli 141
 • 5.10. Wpływ niewłaściwego parametryzowania modelu 142
 • 5.11. Właściwości masy 144

Rozdział 6. Modelowanie złożenia 147

 • 6.1. Wstawianie komponentów do złożenia 147
 • 6.2. Analiza poprawności złożenia. Edycja komponentów z poziomu złożenia 161
 • 6.3. Widok rozstrzelony złożenia 169
 • 6.4. Podstawy dokumentacji złożenia 174
 • 6.5. Wstawianie złożenia do innego złożenia 180
 • 6.6. Zmiana wyglądu komponentów w złożeniu 184
 • 6.7. Konfiguracja w złożeniu - wprowadzenie 186
 • 6.8. Stany wyświetlania 187
 • 6.9. Widok przekroju 188
 • 6.10. Usprawnienie tworzenia złożeń 190
 • 6.11. Narzędzie SolidWorks Treehouse 193

Rozdział 7. Przykłady wybranych wiązań 195

 • 7.1. Przykład zastosowania wiązań - ruch popychacza w szczelinie walcowej 200

Rozdział 8. Badanie ruchu złożenia 205

 • 8.1. Podstawowy ruch 206
 • 8.2. Animacja 209
  • 8.2.1. Prezentacja modelu 209
  • 8.2.2. Animacja oparta na położeniu 211
  • 8.2.3. Animacja ruchu mechanizmu z napędem liniowym 213

Rozdział 9. Wielowariantowość projektu - konfiguracje 217

 • 9.1. Podstawy konfiguracji części 217
 • 9.2. Dokumentacja części zawierającej konfiguracje 224
 • 9.3. Podstawy konfiguracji złożenia 228
 • 9.4. Dokumentacja złożenia zawierającego konfiguracje 231
 • 9.5. Nazwy operacji i wymiarów 232
 • 9.6. Tabela konfiguracji 233

Rozdział 10. Automatyzacja wstawiania części do złożenia 239

 • 10.1. Odniesienie wiązania 239
 • 10.2. Uproszczona wersja odniesienia wiązania 244
 • 10.3. Wiązania magnetyczne 246
 • 10.4. Komponent inteligentny ze skojarzonymi częściami i operacjami 248
 • 10.5. Komponent dostosowujący się do średnicy części 252

Rozdział 11. Modelowanie części w kontekście złożenia 257

 • 11.1. Podstawy projektowania części w kontekście złożenia 257
 • 11.2. Operacje złożenia 267
 • 11.3. Komponent inteligentny zawierający operacje 271

Rozdział 12. Właściwości plików 275

 • 12.1. Właściwości pliku wstawiane bezpośrednio w modelu 275
 • 12.2. Manager zakładki właściwości 278
 • 12.3. Właściwość IsFastener 282

Rozdział 13. Dokumentacja techniczna 289

 • 13.1. Podstawowe ustawienia rysunku 289
 • 13.2. Tabelka rysunkowa. Zastosowanie warstw 290
 • 13.3. Zastosowanie właściwości modelu w dokumentacji 296
 • 13.4. Właściwości pliku rysunku 298
 • 13.5. Półprzekrój, przerwanie, style wymiarowania 303
 • 13.6. Wyrwanie, widok szczegółów 306
 • 13.7. Tolerancje i pasowania 309
 • 13.8. Rysunki odłączone i odciążone 321

Rozdział 14. Szablony dokumentów i format rysunku 325

 • 14.1. Szablony dokumentów 325
 • 14.2. Format arkusza 329

Rozdział 15. Wykonywanie rysunków płaskich bezpośrednio w arkuszu 333

Rozdział 16. Krzywe 337

 • 16.1. Krzywa przez punkty XYZ 337
 • 16.2. Linia podziałowa 341
 • 16.3. Rzut krzywej 342
 • 16.4. Spirala Archimedesa. Linia śrubowa 345

Rozdział 17. Przykłady zastosowania wybranych operacji 351

 • 17.1. Wyciągnięcia po ścieżce i profilach 351
 • 17.2. Szyk oparty na krzywej i wzór wypełnienia 360
 • 17.3. Kreator otworów 363

Rozdział 18. Podstawy zastosowania równań 365

 • 18.1. Równania w części 365
 • 18.2. Równania w złożeniu 368

Rozdział 19. Konstrukcja spawana 373

 • 19.1. Konstrukcja spawana z profili hutniczych 373
 • 19.2. Podstawy dokumentacji konstrukcji z profili 380
 • 19.3. Zapisywanie fragmentów konstrukcji jako oddzielnych plików 386
 • 19.4. Wprowadzanie oznaczeń spoin 388
 • 19.5. Definicja własnych profili hutniczych 391
 • 19.6. Konstrukcja spawana z dowolnych brył 396
 • 19.7. System struktur 399

Rozdział 20. Konstrukcja blaszana 405

 • 20.1. Część blaszana na bazie modelu bryłowego 405
 • 20.2. Część blaszana z zastosowaniem rozcięć 414
 • 20.3. Część blaszana uzyskana bezpośrednio z operacji arkusza blachy 418
 • 20.4. Tabela grubości 421
 • 20.5. Tabela zgięć 422
 • 20.6. Operacje z biblioteki i narzędzia formowania 429

Rozdział 21. Biblioteka operacji i szkiców 431

 • 21.1. Definiowanie biblioteki operacji 431
  • 21.1.1. Przykład 1. 431
  • 21.1.2. Przykład 2. 436
 • 21.2. Definiowanie biblioteki szkiców 440
  • 21.2.1. Definicja szkicu jako Lib Feat Part 440
  • 21.2.2. Definiowanie szkicu jako bloku (SolidWorks Blocks) 442
 • 21.3. Tworzenie narzędzia formowania blachy 445

Rozdział 22. Modelowanie powierzchniowe 451

 • 22.1. Łączenie powierzchni 451
 • 22.2. Model powierzchniowy butelki 458

Rozdział 23. Zapisywanie modeli w innych formatach 471

 • 23.1. Przeglądarka eDrawings. Format PDF 471
 • 23.2. Pliki wymiany danych z innymi programami 474

Rozdział 24. Podstawy projektowania form 477

Rozdział 25. Podstawy tworzenia własnych aplikacji 483

 • 25.1. Wprowadzenie 483
 • 25.2. Pierwsze makro 485
 • 25.3. Śledzenie wykonywania kodu makra 489
 • 25.4. Podstawy tworzenia formularza 491
 • 25.5. Podstawy zastosowania funkcji 495

Rozdział 26. Tworzenie własnego polecenia 503

 • 26.1. Nowe makro z formularzem 503
 • 26.2. Tworzenie własnego paska narzędzi 517

CZĘŚĆ II. PRZYKŁADY 521

Przykład 1. Obliczenia z zastosowaniem plików zewnętrznych 523

 • P1.1. Modele części 524
 • P1.2. Podstawy teoretyczne obliczeń 528
 • P1.3. Implementacja obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym 532
 • P1.4. Powiązanie tabeli obliczeń z plikami SolidWorks 542

Przykład 2. Projekt klatki z profili hutniczych 549

 • P2.1. Projekt klatki wykonany w dokumencie Część 550
 • P2.2. Projekt klatki wykonany w dokumencie Złożenie 558

Przykład 3. Projekt klatki samochodu rajdowego 565

 • P3.1. Definicja przekroju rurowego 566
 • P3.2. Model klatki 568

Przykład 4. Projekt więźby dachowej 575

 • P4.1. Przygotowanie profili konstrukcji 575
 • P4.2. Realizacja projektu więźby dachowej - wersja podstawowa 578
 • P4.3. Dodatkowy dach 584
 • P4.4. Definicja powtarzalnych operacji 589

Przykład 5. Projekt rurociągu z blach zwijanych 595

Przykład 6. Projekt zawierający ramę z profili i wypełnienie z blach 605

Przykład 7. Projekt myszki komputerowej 615

 • P7.1. Wstawienie zamka - sposób 1. 622
 • P7.2. Wstawienie zamka - sposób 2. 625
 • P7.3. Przykład zastosowania podziału 628

Przykład 8. Uproszczony projekt koła zębatego 635

 • P8.1. Koło o zębach prostych 635
 • P8.2. Konfiguracje 645
 • P8.3. Koło zębate o zębach śrubowych 646

Przykład 9. Projekt układu hydrauliki siłowej 649

Przykład 10. Zastosowanie makr 659

 • P10.1. Definicja profili spawanych 659
 • P10.2. Zmiana właściwości profili spawanych 664
 • P10.3. Łożysko 666

Skorowidz 675

Dodaj do koszyka

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2021 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.