reklama - zainteresowany?

SolidWorks 2017. Projektowanie maszyn i konstrukcji. Praktyczne przykłady - Helion


Autor: Jerzy Domański
ISBN: 978-83-283-3440-3
stron: 712, Format: 168x237, okładka: miękka
Data wydania: 2017-06-08
Księgarnia: Helion

Cena książki: 99,00 zł

Dodaj do koszyka

Tagi: SolidWorks

Wkrocz w trzeci wymiar z SolidWorksem!

-- Opanuj projektowanie CAD części i złożeń od podstaw
-- Naucz się korzystać z zaawansowanych narzędzi inżynierskich
-- Poznaj praktyczne przykłady zastosowania ich w projektach

SolidWorks to jeden z najpopularniejszych programów do trójwymiarowego, parametrycznego projektowania wspomaganego komputerowo. Niewygórowana cena, wygodny interfejs, duże możliwości i szereg dodatkowych narzędzi wspomagających prace inżynierskie sprawiły, że środowisko to szybko zyskało sobie uznanie rzesz użytkowników na całym świecie. Środowisko można opanować w stosunkowo krótkim czasie i bez większych problemów, lecz sama znajomość narzędzia z nikogo nie czyni jeszcze inżyniera. Aby projekty mogły zostać wykorzystane w praktyce, w procesie ich tworzenia niezbędna jest odpowiednia wiedza na temat zasad konstruowania i metod rozwiązywania problemów inżynierskich.


Wiedzę tę można zdobyć dzięki odpowiedniej lekturze. Książka "SolidWorks 2017. Projektowanie maszyn i konstrukcji. Praktyczne przykłady" przedstawia podstawy pracy w najnowszej wersji środowiska SolidWorks, umożliwiając szybkie rozpoczęcie korzystania z najważniejszych narzędzi do modelowania części, tworzenia złożeń, parametryzacji projektów, przygotowywania dokumentacji technicznej oraz sprawdzania poprawności konstrukcji. Nie znajdziesz tu suchego opisu programu oraz oferowanych przez niego możliwości, lecz realne problemy, na które może natrafić konstruktor, oraz sposoby ich rozwiązywania na pomocą SolidWorks. Jeśli zamierzasz zostać inżynierem albo już nim jesteś, kwestie tu opisane znacznie ułatwią Ci pozyskanie umiejętności niezbędnych w codziennej pracy zawodowej.

-- Interfejs użytkownika i funkcje programu SolidWorks
-- Narzędzia do modelowania bryłowego i powierzchniowego
-- Metody konstruowania części i tworzenia złożeń
-- Typowe błędy popełniane przez niedoświadczonych użytkowników
-- Parametryzacja projektów i tworzenie wariantów
-- Tworzenie własnych bibliotek operacji i szkiców oraz automatyzacja pracy
-- Sprawdzanie poprawności konstrukcji mechanizmów
-- Tworzenie dokumentacji technicznej
-- Projektowanie części blaszanych, konstrukcji spawanych i form odlewniczych
-- Współpraca programu z zewnętrznymi arkuszami kalkulacyjnymi
-- Tworzenie własnych aplikacji i poleceń
-- Praktyczne przykłady zastosowania narzędzi inżynierskich

Poznaj jedno z najbardziej popularnych środowisk 3D CAD!

Dodaj do koszyka

 

Osoby które kupowały "SolidWorks 2017. Projektowanie maszyn i konstrukcji. Praktyczne przykłady", wybierały także:

Dodaj do koszyka

Spis treści

SolidWorks 2017. Projektowanie maszyn i konstrukcji. Praktyczne przykłady -- spis treści

 • Wprowadzenie
 • Część I Praca z programem
 • Rozdział 1. Wprowadzenie do programu SolidWorks
  • 1.1. Uruchamianie programu
  • 1.2. Okno programu na przykładzie dokumentu Część
  • 1.3. Opcje programu
  • 1.4. Orientacja widoku. Gesty myszy
  • 1.5. Dostosowanie programu przez użytkownika
 • Rozdział 2. Podstawy pracy w programie SolidWorks
  • 2.1. Ustawienia szkicu
  • 2.2. Podstawy rysowania szkicu
  • 2.3. Podstawy wymiarowania elementów szkicu
  • 2.4. Podstawowe techniki modelowania brył
  • 2.5. Geometria konstrukcyjna
  • 2.6. Narzędzia szkicu
  • 2.7. Splajny. Narzędzia splajnu
  • 2.8. Wybór projektanta: wykonać w Operacji czy w Szkicu
   • 2.8.1. Powielenie otworów za pomocą operacji Szyk kołowy
   • 2.8.2. Powielenie otworów za pomocą polecenia Szyk kołowy szkicu
  • 2.9. Kolejność operacji
  • 2.10. Opcje wybranych operacji
   • 2.10.1. Operacja Wyciągnięcie wycięcia
   • 2.10.2. Operacja Zaokrąglenie
   • 2.10.3. Operacja Skorupa
 • Rozdział 3. Podstawowe błędy w modelowaniu
 • Rozdział 4. Pierwszy model od bryły do dokumentacji
  • 4.1. Model bryłowy
  • 4.2. Dokumentacja techniczna podstawy
 • Rozdział 5. Ćwiczenia w modelowaniu części
  • 5.1. Półpanewka górna
   • 5.1.1. Metoda nr 1. Współdzielony szkic
   • 5.1.2. Metoda nr 2. Każda operacja na bazie oddzielnego szkicu
  • 5.2. Korbowód
  • 5.3. Wał korbowy
   • 5.3.1. Model wału korbowego
   • 5.3.2. Właściwości masy
  • 5.4. Tłok
   • 5.4.1. Metoda nr 1. Rowki pod pierścienie w szkicu
   • 5.4.2. Metoda nr 2. Rowki pod pierścienie w operacjach
  • 5.5. Stopa korbowodu. Polecenie Zapisz jako. Edycja modelu
  • 5.6. Dolna półpanewka
   • 5.6.1. Zmiana modelu poprzez dodanie nowego szkicu
   • 5.6.2. Zmiana modelu poprzez edycję istniejącego szkicu
   • 5.6.3. Przykład błędnego rozwiązania
 • Rozdział 6. Modelowanie złożenia
  • 6.1. Wstawianie komponentów do złożenia
  • 6.2. Analiza poprawności złożenia. Edycja komponentów z poziomu złożenia
  • 6.3. Widok rozstrzelony złożenia
  • 6.4. Podstawy dokumentacji złożenia
  • 6.5. Wstawianie złożenia do innego złożenia
  • 6.6. Zmiana wyglądu komponentów w złożeniu
  • 6.7. Zdefiniowane widoki modelu
  • 6.8. Stany wyświetlania
  • 6.9. Narzędzie SolidWorks Treehouse
 • Rozdział 7. Przykłady wybranych wiązań
  • 7.1. Przykład zastosowania wiązań ruch popychacza w szczelinie walcowej
 • Rozdział 8. Badanie ruchu złożenia
  • 8.1. Podstawowy ruch
  • 8.2. Animacja
   • 8.2.1. Prezentacja modelu
   • 8.2.2. Animacja oparta na położeniu
   • 8.2.3. Animacja ruchu mechanizmu z napędem liniowym
 • Rozdział 9. Wielowariantowość projektu konfiguracje
  • 9.1. Podstawy konfiguracji części
  • 9.2. Dokumentacja części zawierającej konfiguracje
  • 9.3. Podstawy konfiguracji złożenia
  • 9.4. Dokumentacja złożenia zawierającego konfiguracje
  • 9.5. Nazwy operacji i wymiarów
  • 9.6. Tabela konfiguracji
 • Rozdział 10. Automatyzacja wstawiania części do złożenia
  • 10.1. Odniesienie wiązania
  • 10.2. Uproszczona wersja odniesienia wiązania
  • 10.3. Komponent inteligentny zawierający komponenty odniesione
 • Rozdział 11. Modelowanie części w kontekście złożenia
  • 11.1. Podstawy projektowania części w kontekście złożenia
  • 11.2. Operacje złożenia
  • 11.3. Komponent inteligentny zawierający operacje
 • Rozdział 12. Właściwości plików
  • 12.1. Właściwości pliku wstawiane bezpośrednio w modelu
  • 12.2. Generator kart właściwości
  • 12.3. Właściwość IsFastener
 • Rozdział 13. Dokumentacja techniczna
  • 13.1. Podstawowe ustawienia rysunku
  • 13.2. Tabelka rysunkowa. Zastosowanie warstw
  • 13.3. Zastosowanie właściwości modelu w dokumentacji
  • 13.4. Właściwości pliku rysunku
  • 13.5. Półprzekrój, przerwanie, style wymiarowania
  • 13.6. Wyrwanie, widok szczegółów
  • 13.7. Tolerancje i pasowania
  • 13.8. Rysunki odłączone i odciążone
 • Rozdział 14. Szablony dokumentów i format rysunku
  • 14.1. Szablony dokumentów
  • 14.2. Format arkusza
 • Rozdział 15. Wykonywanie rysunków płaskich bezpośrednio w arkuszu
 • Rozdział 16. Krzywe
  • 16.1. Krzywa przez punkty XYZ
  • 16.2. Linia podziałowa
  • 16.3. Rzut krzywej
  • 16.4. Spirala Archimedesa. Linia śrubowa
 • Rozdział 17. Przykłady zastosowania wybranych operacji
  • 17.1. Wyciągnięcia po ścieżce i po profilach
  • 17.2. Szyk oparty na krzywej i wzór wypełnienia
  • 17.3. Kreator otworów
 • Rozdział 18. Podstawy zastosowania równań
  • 18.1. Równania w części
  • 18.2. Równania w złożeniu
 • Rozdział 19. Konstrukcja spawana
  • 19.1. Konstrukcja spawana z profili hutniczych
  • 19.2. Podstawy dokumentacji konstrukcji z profili
  • 19.3. Zapisywanie fragmentów konstrukcji jako oddzielnych plików
  • 19.4. Wprowadzanie oznaczeń spoin
  • 19.5. Definicja własnych profili hutniczych
  • 19.6. Konstrukcja spawana z dowolnych brył
 • Rozdział 20. Konstrukcja blaszana
  • 20.1. Część blaszana na bazie modelu bryłowego
  • 20.2. Część blaszana z zastosowaniem rozcięć
  • 20.3. Część blaszana uzyskana bezpośrednio z operacji arkusza blachy
  • 20.4. Tabela grubości
  • 20.5. Tabela zgięć
  • 20.6. Operacje z biblioteki i narzędzia formowania
 • Rozdział 21. Biblioteka operacji i szkiców
  • 21.1. Definiowanie biblioteki operacji
   • 21.1.1. Przykład 1.
   • 21.1.2. Przykład 2.
  • 21.2. Definiowanie biblioteki szkiców
   • 21.2.1. Definicja szkicu jako Lib Feat Part
   • 21.2.2. Definiowanie szkicu jako bloku (SolidWorks Blocks)
  • 21.3. Tworzenie narzędzia formowania blachy
 • Rozdział 22. Modelowanie powierzchniowe
  • 22.1. Łączenie powierzchni
  • 22.2. Model powierzchniowy butelki
 • Rozdział 23. Zapisywanie modeli w innych formatach
  • 23.1. Przeglądarka eDrawings. Format PDF
  • 23.2. Pliki wymiany danych z innymi programami
 • Rozdział 24. Podstawy projektowania form
 • Rozdział 25. Podstawy tworzenia własnych aplikacji
  • 25.1. Wprowadzenie
  • 25.2. Pierwsze makro
  • 25.3. Śledzenie wykonywania kodu makra
  • 25.4. Podstawy tworzenia formularza
  • 25.5. Podstawy zastosowania funkcji
 • Rozdział 26. Tworzenie własnego polecenia
  • 26.1. Nowe makro z formularzem
  • 26.2. Tworzenie własnego paska narzędzi
 • Część II Przykłady
 • Przykład 1. Obliczenia z zastosowaniem tabeli konfiguracji
  • P1.1. Modele części
  • P1.2. Tabele konfiguracji części
  • P1.3. Podstawy teoretyczne obliczeń
  • P1.4. Implementacja obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym
  • P1.5. Powiązanie tabel konfiguracji z wynikami obliczeń
 • Przykład 2. Projekt klatki z profili hutniczych
  • P2.1. Projekt klatki wykonany w dokumencie Część
  • P2.2. Projekt klatki wykonany w dokumencie Złożenie
 • Przykład 3. Projekt klatki samochodu rajdowego
  • P3.1. Definicja przekroju rurowego
  • P3.2. Model klatki
 • Przykład 4. Projekt więźby dachowej
  • P4.1. Przygotowanie profili konstrukcji
  • P4.2. Realizacja projektu więźby dachowej wersja podstawowa
  • P4.3. Dodatkowy dach
  • P4.4. Definicja powtarzalnych operacji
 • Przykład 5. Projekt rurociągu z blach zwijanych
 • Przykład 6. Projekt zawierający ramę z profili i wypełnienie z blach
 • Przykład 7. Projekt myszki komputerowej
  • P7.1. Wstawienie zamka. Sposób 1.
  • P7.2. Wstawienie zamka. Sposób 2.
  • P7.3. Przykład zastosowania podziału
 • Przykład 8. Uproszczony projekt koła zębatego
  • P8.1. Koło zębate o zębach prostych
  • P8.2. Konfiguracje
  • P8.3. Koło zębate o zębach śrubowych
 • Przykład 9. Projekt układu hydrauliki siłowej
 • Przykład 10. Zastosowanie makr
  • P10.1. Definicja profili spawanych
  • P10.2. Zmiana właściwości profili spawanych
  • P10.3. Łożysko

Dodaj do koszyka

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2021 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.