reklama - zainteresowany?

Socjotechniki. Podr - Helion

Socjotechniki. Podr

MIEJSCE 8 na liście TOP 20
Autor: Joe Gray
ISBN: 978-83-8322-087-1
okładka: mi
Księgarnia: Helion

Książka będzie dostępna od stycznia 2023

 

Zobacz takĹźe:

 • Windows Media Center. Domowe centrum rozrywki
 • Podręcznik startupu. Budowa wielkiej firmy krok po kroku
 • Ruby on Rails. Ćwiczenia
 • Scrum. O zwinnym zarz
 • Prawa ludzkiej natury

Spis treści

Socjotechniki w praktyce. Podręcznik etycznego hakera -- spis treści

Podziękowania

Wprowadzenie

Część I. Podstawy

1. Czym jest inżynieria społeczna

 • Ważne pojęcia w inżynierii społecznej
  • Atak pod pretekstem
  • Biały wywiad
  • Phishing
  • Spearphishing
  • Whaling
  • Vishing
  • Przynęta
  • Nurkowanie po śmietnikach
 • Koncepcje psychologiczne w inżynierii społecznej
  • Wpływ
  • Manipulacja
  • Porozumienie
  • Sześć zasad perswazji według dr. Cialdiniego
  • Współczucie a empatia
 • Podsumowanie

2. Względy etyczne w inżynierii społecznej

 • Etyczna inżynieria społeczna
  • Ustalanie granic
  • Zrozumienie uwarunkowań prawnych
  • Zrozumienie uwarunkowań korzystania z usług
  • Raport po akcji
 • Studium przypadku: inżynieria społeczna posunięta za daleko
 • Etyczne zbieranie danych OSINT-owych
  • Ochrona danych
  • Przestrzeganie prawa i przepisów
 • Studium przypadku: granice etyczne inżynierii społecznej
 • Podsumowanie

Część II. Ofensywna inżynieria społeczna

3. Przygotowanie do ataku

 • Koordynacja działań z klientem
  • Ustalenie zakresu prac
  • Określenie celów
  • Zdefiniowanie metod
 • Budowanie skutecznych pretekstów
 • Wykorzystanie specjalistycznych systemów operacyjnych w inżynierii społecznej
 • Przestrzeganie kolejności faz ataku
 • Studium przypadku: dlaczego ustalenie zakresu prac ma znaczenie
 • Podsumowanie

4. Gromadzenie biznesowych danych OSINT-owych

 • Studium przypadku: dlaczego OSINT ma znaczenie
 • Zrozumienie rodzajów działań OSINT-owych
 • OSINT biznesowy
  • Pozyskiwanie podstawowych informacji biznesowych z Crunchbase
  • Identyfikacja właścicieli stron internetowych za pomocą WHOIS
  • Zbieranie danych OSINT-owych z użyciem wiersza poleceń za pomocą programu Recon-ng
  • Korzystanie z innych narzędzi: theHarvester i OSINT Framework
  • Znajdowanie adresów e-mail za pomocą Huntera
  • Wykorzystanie narzędzi mapowania i geolokalizacji
 • Podsumowanie

5. Media społecznościowe i dokumenty publicznie dostępne

 • Analiza mediów społecznościowych w służbie OSINT-u
  • LinkedIn
  • Strony z ofertami pracy i strony poświęcone karierze zawodowej
  • Facebook
  • Instagram
 • Wykorzystanie wyszukiwarki Shodan do OSINT-u
  • Używanie parametrów wyszukiwania w wyszukiwarce Shodan
  • Wyszukiwanie adresów IP
  • Wyszukiwanie nazw domen
  • Wyszukiwanie nazw hostów i subdomen
 • Automatyczne wykonywanie zrzutów ekranu za pomocą programu Hunchly
 • Myszkowanie po formularzach SEC
 • Podsumowanie

6. Zbieranie danych OSINT-owych o ludziach

 • Wykorzystanie narzędzi OSINT-owych do analizy adresów e-mail
  • Uzyskanie informacji, czy do systemu użytkownika dokonano włamania za pomocą aplikacji webowej Have I Been Pwned
  • Utworzenie listy kont w mediach społecznościowych za pomocą Sherlocka
  • Tworzenie wykazów kont internetowych za pomocą WhatsMyName
 • Analiza haseł za pomocą Pwdlogy
 • Analiza obrazów Twojego celu
  • Ręczna analiza danych EXIF
  • Analiza obrazów za pomocą ExifTool
 • Analiza mediów społecznościowych bez użycia narzędzi
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
 • Studium przypadku: kolacja, podczas której ktoś rozdał całe złoto
 • Podsumowanie

7. Phishing

 • Konfiguracja ataku phishingowego
  • Przygotowanie bezpiecznej instancji VPS dla phishingowych stron docelowych
  • Wybór platformy e-mailowej
  • Zakup domen strony wysyłającej i strony docelowej
  • Konfigurowanie serwera webowego phishingu i infrastruktury
 • Dodatkowe kroki w przypadku phishingu
  • Wykorzystanie pikseli śledzących do pomiaru częstotliwości otwierania wiadomości e-mail
  • Automatyzacja phishingu z frameworkiem Gophish
  • Dodanie obsługi HTTPS dla stron docelowych wyłudzających informacje
  • Wykorzystanie skróconych adresów URL w phishingu
  • Wykorzystanie SpoofCard do spoofingu połączeń telefonicznych
 • Czas i sposób przeprowadzenia ataku
 • Studium przypadku: zaawansowany trwały phishing za 25 dolarów
 • Podsumowanie

8. Klonowanie strony docelowej

 • Przykład sklonowanej strony internetowej
  • Strona logowania
  • Zakładka z pytaniami wrażliwymi
  • Zakładka informująca o błędzie
  • Pozyskiwanie informacji
 • Klonowanie strony internetowej
  • Odnalezienie zakładki logowania i zakładki użytkownika
  • Klonowanie zakładek za pomocą HTTrack
  • Zmiana kodu pola logowania
  • Dodawanie zakładek internetowych do serwera Apache
 • Podsumowanie

9. Wykrywanie, pomiar i raportowanie

 • Wykrywanie
 • Pomiar
  • Wybór wskaźników
  • Odsetek, mediana, średnia i odchylenie standardowe
  • Liczba otwarć wiadomości e-mail
  • Liczba kliknięć
  • Informacje wprowadzane do formularzy
  • Działania podejmowane przez ofiarę
  • Czas wykrycia
  • Terminowość działań korygujących
  • Sukces działań korygujących
  • Ratingi ryzyka
 • Raportowanie
  • Wiedzieć, kiedy wykonać telefon
  • Pisanie raportu
 • Podsumowanie

Część III. Obrona przed socjotechniką

10. Proaktywne techniki obrony

 • Programy uświadamiające
  • Jak i kiedy szkolić
  • Zasady nienakładania kar
  • Zachęty do dobrego zachowania
  • Przeprowadzanie kampanii phishingowych
 • Monitoring reputacji i OSINT-u
  • Wdrażanie programu monitorowania
  • Outsourcing
 • Reakcja na incydent
  • Proces reagowania na incydenty według instytutu SANS
  • Reakcja na phishing
  • Reakcja na vishing
  • Reakcja na zbieranie danych OSINT-owych
  • Postępowanie z przyciąganiem uwagi mediów
  • Jak użytkownicy powinni zgłaszać incydenty
  • Techniczne środki kontroli i powstrzymanie
 • Podsumowanie

11. Techniczne środki kontroli poczty elektronicznej

 • Standardy bezpieczeństwa
  • Pola From
  • Poczta identyfikowana kluczami domenowymi (DKIM)
  • Framework polityki nadawcy (SPF)
  • Uwierzytelnianie, raportowanie i zgodność wiadomości w oparciu o domeny
 • Oportunistyczny TLS
 • MTA-STS
 • TLS-RPT
 • Technologie filtrowania poczty elektronicznej
 • Inne zabezpieczenia
 • Podsumowanie

12. Tworzenie informacji wywiadowczych o zagrożeniach

 • Korzystanie z Alien Labs OTX
 • Analiza e-maila phishingowego w OTX
  • Tworzenie impulsu
  • Analiza źródła wiadomości e-mail
  • Wprowadzanie wskaźników
  • Testowanie potencjalnie złośliwej domeny w Burp
  • Analiza plików udostępnionych do pobrania
 • Prowadzenie OSINT-u w służbie działań wywiadowczych
  • Przeszukiwanie przy użyciu serwisu VirusTotal
  • Identyfikacja złośliwych stron na podstawie WHOIS
  • Odkrywanie phishów za pomocą platformy PhishTank
  • Przeglądanie informacji za pomocą serwisu ThreatCrowd
  • Konsolidacja informacji w aplikacji webowej ThreatMiner
 • Podsumowanie

A. Ustalenie zakresu prac - arkusz roboczy

B. Szablon raportowania

 • Wprowadzenie
 • Streszczenie wykonawcze
 • Wykaz prac do zrealizowania
  • Ustalenie zakresu prac
  • Data ukończenia pracy
  • Miejsce wykonywania pracy
 • O <Nazwa firmy>
 • Narzędzia i metodologie
 • Wskaźniki
  • Phishing
  • Vishing
 • Odkryte ryzyka
  • Klasyfikacja powagi ryzyka
  • Dyskusja
  • Problem
  • Udowodnienie istnienia problemu
  • Potencjalne wyniki Twojej pracy
  • Łagodzenie skutków lub działania naprawcze
 • Zalecenia
 • Podsumowanie
 • Odkryte numery telefonów
 • Odkryte strony internetowe
 • Odkryte adresy e-mail
  • Odkryte aktywa o wysokiej wartości
  • Wykorzystane preteksty

C. Zbieranie informacji - arkusz roboczy

D. Próbka pretekstu

 • Zdezorientowany pracownik
 • Inwentaryzacja IT
 • Ankieta transparentności

E. Ćwiczenia, które poprawią Twoją socjotechnikę

 • Pomóż przypadkowej osobie, a następnie poproś o odwzajemnienie przysługi
 • Improwizuj
 • Występ stand-upowy
 • Wystąpienia publiczne/wznoszenie toastów
 • Prowadzenie operacji OSINT-owych na rodzinie i znajomych
 • Rywalizuj w dziedzinie inżynierii społecznej i na OSINT-owych imprezach typu "Zdobądź flagę"

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2023 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.