reklama - zainteresowany?

Sieci komputerowe. Ujęcie całościowe. Wydanie VII - Helion


Autor: James Kurose, Keith Ross
Tytuł oryginału: Computer Networking: A Top-Down Approach (7th Edition)
Tłumaczenie: Radosław Lesisz, Tomasz Walczak
ISBN: 978-83-283-4656-7
stron: 781, Format: 164x239, okładka: miękka
Data wydania: 2018-07-01
Księgarnia: Helion

Cena książki: 129,00 zł

Dodaj do koszyka

Tagi: Budowa sieci | Konfiguracja sieci | Sieci domowe

Zagadnienia związane z sieciami komputerowymi są wyjątkowo złożone. Opanowanie tej tematyki wymaga przyswojenia sobie wielu pojęć oraz zrozumienia licznych protokołów i technologii, które dodatkowo są ze sobą powiązane w zawiły sposób. Konieczne jest również uwzględnienie gwałtownego rozwoju technologii sieciowych i rosnącej złożoności nowych aplikacji. Aby poradzić sobie z tymi zagadnieniami, konieczne jest całościowe ujęcie tematyki sieci komputerowych.

Ta książka jest siódmym, zaktualizowanym i ulepszonym wydaniem znakomitego podręcznika. Zrozumienie zagadnień ułatwia oparcie się autorów na metodzie omawiania zagadnień „od góry do dołu”, od ogółu do szczegółu, a więc prezentowania jako pierwszej warstwy aplikacji, a następnie kolejnych, niższych warstw — aż do warstwy fizycznej. W książce szczególnie dużo miejsca poświęcono wiedzy o działaniu internetu, jego architekturze i protokołach. Zaprezentowano tu także fundamentalne zasady budowy i działania sieci oraz informacje o podstawowych problemach sieciowych i metodach ich rozwiązywania. W efekcie ten podręcznik pozwala na zdobycie gruntownej wiedzy, umożliwiającej zrozumienie niemal każdej technologii sieciowej.

W tej książce między innymi:

 • warstwowość architektury sieciowej
 • warstwa aplikacji, w tym strumieniowanie i sieci CDN
 • działanie routerów i sterowanie logiką warstwy sieciowej
 • bezpieczeństwo sieci
 • administrowanie siecią

Aplikacje sieciowe, protokoły, internet — wszystko, co musisz wiedzieć.


Dr Jim Kurose pracuje w US National Science Foundation. Wcześniej był redaktorem naczelnym „IEEE Transactions on Communications” i „IEEE/ACM Transactions on Networking”. Jest członkiem IEEE i ACM. Zajmuje się protokołami, architekturą sieciową, pomiarami sieciowymi i komunikacją multimedialną.

Prof. Keith Ross jest dziekanem Instytutu Inżynierii i Informatyki uczelni NYU Shanghai. Wcześniej pracował na Uniwersytecie Pensylwanii. Zajmuje się zagadnieniami prywatności, sieci społecznościowych, sieci P2P, pomiarów sieciowych, sieci dystrybucji treści i modelowania stochastycznego.

Dodaj do koszyka

 

Osoby które kupowały "Sieci komputerowe. Ujęcie całościowe. Wydanie VII", wybierały także:

 • Sieci komputerowe. Biblia
 • Okablowanie strukturalne sieci. Teoria i praktyka. Wydanie II
 • Sieci komputerowe. Kurs

Dodaj do koszyka

Spis treści

Sieci komputerowe. Ujęcie całościowe. Wydanie VII -- spis treści

 • O autorach
 • Przedmowa
  • Co nowego znajduje się w wydaniu siódmym?
   • Dla kogo jest ta książka?
  • Czym książka się wyróżnia?
   • Ujęcie całościowe metoda od góry do dołu
   • Skoncentrowanie się na internecie
   • Uwzględnienie podstaw
  • Elementy pedagogiczne
  • Powiązania rozdziałów
  • Ostatnia uwaga liczymy na odzew ze strony Czytelników
  • Podziękowania
 • Rozdział 1. Sieci komputerowe i internet
  • 1.1. Czym jest internet?
   • 1.1.1. Opis podstawowych komponentów
   • 1.1.2. Omówienie usług
   • 1.1.3. Czym jest protokół?
    • Analogia nawiązująca do komunikacji między ludźmi
    • Protokoły sieciowe
  • 1.2. Obrzeże sieci
   • 1.2.1. Sieci dostępowe
    • Dostęp do sieci w domu: DSL, sieci kablowe, FTTH, dostęp wdzwaniany i sieci satelitarne
    • Dostęp w przedsiębiorstwach (i domach) Ethernet oraz Wi-Fi
    • Dostęp bezprzewodowy na większych obszarach: 3G i LTE
   • 1.2.2. Fizyczny nośnik
    • Skrętka miedziana
    • Kabel koncentryczny
    • Światłowód
    • Naziemne kanały radiowe
    • Satelitarne kanały radiowe
  • 1.3. Rdzeń sieci
   • 1.3.1. Przełączanie pakietów
    • Transmisja buforowana
    • Opóźnienia kolejkowania i utrata pakietów
    • Tablice przekazywania i protokoły routingu
   • 1.3.2. Przełączanie obwodów
    • Multipleksowanie w sieciach z przełączaniem obwodów
    • Porównanie przełączania pakietów i obwodów oraz multipleksowanie statystyczne
   • 1.3.3. Sieć sieci
  • 1.4. Opóźnienie, utrata pakietów i przepustowość w sieciach z przełączaniem pakietów
   • 1.4.1. Omówienie opóźnień w sieciach z przełączaniem pakietów
    • Typy opóźnień
     • Opóźnienie przetwarzającego węzła
     • Opóźnienie kolejkowania
     • Opóźnienie transmisji
     • Opóźnienie propagacji
    • Porównanie opóźnień transmisji i propagacji
   • 1.4.2. Opóźnienie kolejkowania i utrata pakietów
    • Utrata pakietów
   • 1.4.3. Opóźnienie międzywęzłowe
    • Traceroute
    • Opóźnienia związane z systemami końcowymi, aplikacjami i inne
   • 1.4.4. Przepustowość w sieciach komputerowych
  • 1.5. Warstwy protokołów i modele ich usług
   • 1.5.1. Architektura warstwowa
    • Warstwy protokołów
    • Warstwa aplikacji
    • Warstwa transportowa
    • Warstwa sieci
    • Warstwa łącza danych
    • Warstwa fizyczna
    • Model OSI
   • 1.5.2. Kapsułkowanie
  • 1.6. Sieci pod atakiem
   • Czarne charaktery mogą za pośrednictwem internetu umieścić na hoście szkodliwe oprogramowanie
   • Czarne charaktery mogą zaatakować serwery i infrastrukturę sieciową
   • Napastnicy mogą podglądać pakiety
   • Czarne charaktery mogą podać się za zaufaną jednostkę
  • 1.7. Historia sieci komputerowych i internetu
   • 1.7.1. Rozwój technologii przełączania pakietów: 1961 1972
   • 1.7.2. Sieci zastrzeżone i łączenie sieci: 1972 1980
   • 1.7.3. Popularyzacja sieci: 1980 1990
   • 1.7.4. Eksplozja internetu: lata 90.
   • 1.7.5. Ostatnie dokonania
  • 1.8. Podsumowanie
   • Struktura książki
  • Problemy do rozwiązania i pytania
   • Rozdział 1. Pytania kontrolne
  • Problemy
  • Ćwiczenie realizowane za pomocą narzędzia Wireshark
  • WYWIAD Z Leonard Kleinrock
 • Rozdział 2. Warstwa aplikacji
  • 2.1. Zasady dotyczące aplikacji sieciowych
   • 2.1.1. Architektury aplikacji sieciowych
   • 2.1.2. Komunikacja procesów
    • Procesy klienta i serwera
    • Interfejs łączący proces i sieć komputerową
    • Adresy procesów
   • 2.1.3. Usługi transportowe dostępne aplikacjom
    • Niezawodny transfer danych
    • Przepustowość
    • Czas
    • Bezpieczeństwo
   • 2.1.4. Usługi transportowe dostępne w internecie
    • Usługi protokołu TCP
    • Usługi protokołu UDP
    • Jakich usług internetowe protokoły transportowe nie udostępniają?
   • 2.1.5. Protokoły warstwy aplikacji
   • 2.1.6. Aplikacje sieciowe uwzględnione w książce
  • 2.2. Technologia WWW i protokół HTTP
   • 2.2.1. Omówienie protokołu HTTP
   • 2.2.2. Połączenia nietrwałe i trwałe
    • Połączenia nietrwałe w HTTP
    • Połączenia trwałe w HTTP
   • 2.2.3. Format komunikatu HTTP
    • Komunikat żądania HTTP
    • Komunikat odpowiedzi HTTP
   • 2.2.4. Interakcja między użytkownikiem i serwerem pliki cookies
   • 2.2.5. Buforowanie stron internetowych
    • Warunkowe żądanie GET
  • 2.3. Internetowa poczta elektroniczna
   • 2.3.1. Protokół SMTP
   • 2.3.2. Porównanie protokołów SMTP i HTTP
   • 2.3.3. Formaty wiadomości pocztowych
   • 2.3.4. Protokoły dostępu do skrzynki pocztowej
    • Protokół POP3
    • Protokół IMAP
    • Korzystanie z poczty elektronicznej za pomocą przeglądarki internetowej
  • 2.4. System DNS, czyli internetowa usługa katalogowa
   • 2.4.1. Usługi oferowane przez system DNS
   • 2.4.2. Przegląd zasad działania systemu DNS
    • Rozproszona hierarchiczna baza danych
    • Funkcja buforowania systemu DNS
   • 2.4.3. Rekordy i komunikaty systemu DNS
    • Komunikaty systemu DNS
    • Umieszczanie rekordów w bazie danych serwera DNS
  • 2.5. Udostępnianie plików w sieciach P2P
   • Skalowalność architektur P2P
   • BitTorrent
  • 2.6. Strumieniowanie wideo i sieci CDN
   • 2.6.1. Wideo w internecie
   • 2.6.2. Strumieniowanie HTTP i DASH
   • 2.6.3. Sieci CDN
    • Działanie sieci CDN
    • Strategie wyboru klastra
   • 2.6.4. Studia przypadków Netflix, YouTube i Kankan
    • Netflix
    • YouTube
    • Kankan
  • 2.7. Programowanie gniazd tworzenie aplikacji sieciowych
   • 2.7.1. Programowanie gniazd protokołu UDP
    • Plik UDPClient.py
    • UDPServer.py
   • 2.7.2. Programowanie gniazd z użyciem protokołu TCP
    • TCPClient.py
    • Program TCPServer.py
  • 2.8. Podsumowanie
  • Problemy do rozwiązania i pytania
   • Rozdział 2. Pytania kontrolne
  • Problemy
  • Zadania związane z programowaniem gniazd
   • Zadanie 1: Serwer WWW
   • Zadanie 2: Aplikacja Ping używająca protokołu UDP
   • Zadanie 3: Klient pocztowy
   • Zadanie 4: Wielowątkowy serwer pośredniczący WWW
  • Ćwiczenie wykorzystujące narzędzie Wireshark protokół HTTP
  • Ćwiczenie wykorzystujące narzędzie Wireshark protokół DNS
  • WYWIAD Z Marc Andreessen
 • Rozdział 3. Warstwa transportowa
  • 3.1. Wprowadzenie i usługi warstwy transportowej
   • 3.1.1. Związek występujący między warstwami transportową i sieci
   • 3.1.2. Przegląd zastosowania warstwy transportowej w internecie
  • 3.2. Multipleksowanie i demultipleksowanie
   • Bezpołączeniowe multipleksowanie i demultipleksowanie
   • Multipleksowanie i demultipleksowanie zorientowane na połączenie
   • Serwery WWW i protokół TCP
  • 3.3. Bezpołączeniowy protokół transportowy UDP
   • 3.3.1. Struktura segmentu UDP
   • 3.3.2. Suma kontrolna segmentu UDP
  • 3.4. Podstawy dotyczące niezawodnego transferu danych
   • 3.4.1. Tworzenie protokołu niezawodnego transferu danych
    • Niezawodny transfer danych za pośrednictwem idealnie niezawodnego kanału protokół rdt1.0
    • Niezawodny transfer danych za pomocą kanału z występującymi błędami bitów protokół rdt2.0
    • Niezawodny transfer danych za pośrednictwem stratnego kanału z występującymi błędami bitów protokół rdt3.0
   • 3.4.2. Potokowane protokoły niezawodnego transferu danych
   • 3.4.3. Go-Back-N
   • 3.4.4. Powtarzanie selektywne
  • 3.5. Połączeniowy protokół TCP
   • 3.5.1. Połączenie TCP
   • 3.5.2. Struktura segmentu TCP
    • Pola numerów sekwencyjnych i numerów potwierdzeń
    • Telnet analiza związana z numerami sekwencyjnymi i numerami potwierdzeń
   • 3.5.3. Wyznaczanie czasu RTT i czas oczekiwania
    • Szacowanie czasu RTT
    • Definiowanie i zarządzanie czasem oczekiwania na retransmisję
   • 3.5.4. Niezawodny transfer danych
    • Kilka interesujących przypadków
    • Podwajanie czasu oczekiwania
    • Szybka retransmisja
    • Protokół Go-Back-N czy protokół powtarzania selektywnego?
   • 3.5.5. Kontrola przepływu
   • 3.5.6. Zarządzanie połączeniem TCP
  • 3.6. Podstawy dotyczące kontroli przeciążenia
   • 3.6.1. Przyczyny przeciążenia i jego konsekwencje
    • Wariant 1: Dwaj nadawcy i router z buforami o nieograniczonej pojemności
    • Wariant 2: Dwaj nadawcy i router z buforami o ograniczonej pojemności
    • Wariant 3: Czterej nadawcy, routery z buforami o ograniczonej pojemności i ścieżki z wieloma routerami
   • 3.6.2. Metody kontroli przeciążenia
  • 3.7. Kontrola przeciążenia w protokole TCP
   • Powolne rozpoczęcie
   • Unikanie przeciążenia
   • Szybkie przywracanie
   • Kontrola przeciążania w protokole TCP spojrzenie w przeszłość
   • Makroskopowy opis przepustowości oferowanej przez połączenie TCP
   • TCP w ścieżkach o wysokiej przepustowości
   • 3.7.1. Sprawiedliwy przydział przepustowości
    • Sprawiedliwy przydział przepustowości w przypadku protokołu UDP
    • Sprawiedliwość w przypadku równoległych połączeń TCP
   • 3.7.2. Mechanizm ECN kontrola przeciążenia wspomagana przez sieć
  • 3.8. Podsumowanie
  • Problemy do rozwiązania i pytania
   • Rozdział 3. Pytania kontrolne
  • Problemy
  • Zadania związane z programowaniem
   • Zastosowanie niezawodnego protokołu transportowego
  • Ćwiczenie wykorzystujące narzędzie Wireshark poznawanie protokołu TCP
  • Ćwiczenie wykorzystujące narzędzie Wireshark poznawanie protokołu UDP
  • WYWIAD Z Van Jacobson
 • Rozdział 4. Warstwa sieciowa aspekt danych
  • 4.1. Przegląd warstwy sieci
   • 4.1.1. Przekazywanie i routing aspekty danych i sterowania
    • Aspekt sterowania tradycyjne podejście
    • Aspekt sterowania podejście stosowane w sieciach SDN
   • 4.1.2. Model usług sieciowych
    • Przegląd rozdziału 4.
  • 4.2. Co znajduje się wewnątrz routera?
   • 4.2.1. Porty wejściowe i przekazywanie oparte na docelowej lokalizacji
   • 4.2.2. Przełączanie
   • 4.2.3. Przetwarzanie w portach wyjściowych
   • 4.2.4. Gdzie ma miejsce kolejkowanie?
    • Kolejki na wejściu
    • Kolejki na wyjściu
   • 4.2.5. Szeregowanie pakietów
    • Pierwszy na wejściu, pierwszy na wyjściu (FIFO)
    • Kolejki priorytetowe
    • Kolejki cykliczne i WFQ
  • 4.3. Protokół IP: IPv4, adresowanie, IPv6 i inne zagadnienia
   • 4.3.1. Format datagramu
   • 4.3.2. Fragmentacja datagramu IPv4
   • 4.3.3. Funkcja adresowania protokołu IPv4
    • Uzyskiwanie bloku adresów
    • Przydzielanie adresu hostowi protokół DHCP
   • 4.3.4. Funkcja NAT
   • 4.3.5. Protokół IPv6
    • Format datagramu protokołu IPv6
    • Przejście z protokołu IPv4 na protokół IPv6
  • 4.4. Uogólnione przekazywanie i sieci SDN
   • 4.4.1. Dopasowanie
   • 4.4.2. Działania
   • 4.4.3. Praktyczne przykłady stosowania techniki dopasowanie plus działanie
    • Pierwszy przykład proste przekazywanie
    • Drugi przykład równoważenie obciążenia
    • Trzeci przykład zapora
  • 4.5. Podsumowanie
  • Problemy do rozwiązania i pytania
   • Rozdział 4. Pytania kontrolne
  • Problemy
  • WYWIAD Z Vinton G. Cerf
 • Rozdział 5. Warstwa sieciowa aspekt sterowania
  • 5.1. Wprowadzenie
  • 5.2. Algorytmy routingu
   • 5.2.1. Algorytm routingu stanu łącza
    • Algorytm stanu łącza dla źródłowego węzła u
   • 5.2.2. Algorytm wektora odległości
    • Algorytm wektora odległości
    • Algorytm wektora odległości zmiana kosztu łącza i jego awaria
    • Algorytm wektora odległości zastosowanie zatruwania wstecznego
    • Porównanie algorytmów stanu łącza i wektora odległości
  • 5.3. Wewnętrzny protokół routingu systemu autonomicznego w internecie protokół OSPF
   • Protokół OSPF
  • 5.4. Routing między sieciami dostawców ISP protokół BGP
   • 5.4.1. Rola protokołu BGP
   • 5.4.2. Udostępnianie informacji o trasach w protokole BGP
   • 5.4.3. Określanie najlepszych tras
    • Routing optymalnoczasowy
    • Algorytm wyboru trasy
   • 5.4.4. IP-anycast
   • 5.4.5. Zasady dotyczące routingu
   • 5.4.6. Łączenie różnych elementów obecność w internecie
  • 5.5. Aspekt sterowania w sieciach SDN
   • 5.5.1. Aspekt sterowania w sieci SDN kontroler sieci SDN i aplikacje sterowania siecią
   • 5.5.2. Protokół OpenFlow
   • 5.5.3. Interakcja między aspektami danych i sterowania przykład
   • 5.5.4. Sieci SDN przeszłość i przyszłość
  • 5.6. Protokół ICMP
  • 5.7. Zarządzanie siecią i SNMP
   • 5.7.1. Model zarządzania siecią
   • 5.7.2. Protokół SNMP
  • 5.8. Podsumowanie
  • Problemy do rozwiązania i pytania
   • Rozdział 5. Pytania kontrolne
  • Problemy
  • Zadanie z zakresu programowania gniazd
   • Zadanie 5: Program Ping oparty na podrozdziale ICMP
  • Zadanie programistyczne
  • WYWIAD Z Jennifer Rexford
 • Rozdział 6. Warstwa łącza danych i sieci lokalne
  • 6.1. Wprowadzenie do warstwy łącza danych
   • 6.1.1. Usługi świadczone przez warstwę łącza danych
   • 6.1.2. Gdzie zaimplementowana jest warstwa łącza danych?
  • 6.2. Metody wykrywania i usuwania błędów
   • 6.2.1. Kontrola parzystości
   • 6.2.2. Suma kontrolna
   • 6.2.3. Kontrola nadmiarowości cyklicznej
  • 6.3. Łącza i protokoły wielodostępu
   • 6.3.1. Protokoły dzielące kanał
   • 6.3.2. Protokoły dostępu losowego
    • Szczelinowy protokół ALOHA
    • Protokół ALOHA
    • Protokół CSMA
    • CSMA z wykrywaniem kolizji
    • Efektywność technologii Ethernet
   • 6.3.3. Protokoły cykliczne
   • 6.3.4. DOSCIS: protokół warstwy łącza danych dla kablowego dostępu do internetu
  • 6.4. Sieci lokalne z przełączaniem
   • 6.4.1. Adresowanie w warstwie łącza danych i ARP
    • Adresy MAC
    • Protokół ARP
    • Wysyłanie datagramu do węzła zlokalizowanego poza obrębem podsieci
   • 6.4.2. Ethernet
    • Struktura ramki technologii Ethernet
    • Odmiany technologii Ethernet
   • 6.4.3. Przełączniki warstwy łącza danych
    • Funkcje przekazywania i filtrowania
    • Automatyczne uczenie
    • Cechy przełączania w warstwie łącza danych
    • Porównanie przełączników i routerów
   • 6.4.4. Wirtualne sieci lokalne (VLAN)
  • 6.5. Wirtualizacja łącza sieć jako warstwa łącza danych
   • 6.5.1. Protokół MPLS
  • 6.6. Sieci w centrach danych
   • Równoważenie obciążenia
   • Architektura hierarchiczna
   • Trendy w obszarze sieci w centrach danych
  • 6.7. Retrospekcja dzień z życia żądania strony internetowej
   • 6.7.1. Zaczynamy DHCP, UDP, IP i Ethernet
   • 6.7.2. Nadal zaczynamy DNS i ARP
   • 6.7.3. Wciąż zaczynamy routing wewnętrzny do serwera DNS
   • 6.7.4. Interakcja między klientem i serwerem TCP i HTTP
  • 6.8. Podsumowanie
  • Problemy do rozwiązania i pytania
   • Rozdział 6. Pytania kontrolne
  • Problemy
  • WYWIAD Z Simon S. Lam
 • Rozdział 7. Sieci bezprzewodowe i mobilne
  • 7.1. Wprowadzenie
  • 7.2. Cechy łączy i sieci bezprzewodowych
   • 7.2.1. CDMA
  • 7.3. Wi-Fi bezprzewodowe sieci lokalne 802.11
   • 7.3.1. Architektura sieci 802.11
    • Kanały i powiązania
   • 7.3.2. Protokół kontroli dostępu do nośnika 802.11
    • Ukryte terminale: RTS i CTS
    • Używanie protokołu 802.11 jako łącza punkt-punkt
   • 7.3.3. Ramka IEEE 802.11
    • Pola treści i CRC
    • Pola adresu
    • Pola numeru sekwencyjnego, okresu oraz kontroli ramki
   • 7.3.4. Mobilność w tej samej podsieci IP
   • 7.3.5. Zaawansowane funkcje protokołu 802.11
    • Dostosowywanie szybkości w sieciach 802.11
    • Zarządzanie poborem energii
   • 7.3.6. Sieci PAN Bluetooth i Zigbee
    • Bluetooth
    • Zigbee
  • 7.4. Dostęp do internetu za pomocą sieci komórkowych
   • 7.4.1. Omówienie architektury komórkowej
    • Architektura sieci komórkowych. 2G połączenia głosowe z sieciami telefonicznymi
   • 7.4.2. Sieci komórkowe 3G udostępnianie internetu abonentom sieci komórkowych
    • Sieć bazowa 3G
    • Radiowe sieci dostępowe 3G: obrzeża sieci bezprzewodowych
   • 7.4.3. W kierunku sieci 4G LTE
    • Architektura systemu 4G: sieć bazowa typu all-IP
    • Radiowa sieć dostępowa LTE
  • 7.5. Zasady zarządzania mobilnością
   • 7.5.1. Adresowanie
   • 7.5.2. Routing do węzła mobilnego
    • Routing pośredni do węzła mobilnego
    • Routing bezpośredni do węzła mobilnego
  • 7.6. Mobile IP
   • Odkrywanie agentów
   • Rejestracja w agencie domowym
  • 7.7. Zarządzanie mobilnością w sieciach komórkowych
   • 7.7.1. Routing rozmów z użytkownikiem mobilnym
   • 7.7.2. Transfery w GSM
  • 7.8. Wpływ bezprzewodowości i mobilności na protokoły wyższych warstw
  • 7.9. Podsumowanie
  • Pytania i problemy do rozwiązania
   • Rozdział 7. Pytania kontrolne
  • Problemy
  • WYWIAD Z Deborah Estrin
 • Rozdział 8. Bezpieczeństwo w sieciach komputerowych
  • 8.1. Czym jest bezpieczeństwo sieci?
  • 8.2. Zasady kryptografii
   • 8.2.1. Kryptografia z kluczem symetrycznym
    • Szyfry blokowe
    • Wiązanie bloków
   • 8.2.2. Szyfrowanie z kluczem publicznym
    • RSA
    • Klucze sesji
    • Dlaczego RSA działa?
  • 8.3. Integralność komunikatów i podpisy cyfrowe
   • 8.3.1. Kryptograficzne funkcje skrótu
   • 8.3.2. Kod MAC
   • 8.3.3. Podpisy cyfrowe
    • Certyfikacja kluczy publicznych
  • 8.4. Uwierzytelnianie punktów końcowych
   • 8.4.1. Protokół uwierzytelniania pu1.0
   • 8.4.2. Protokół uwierzytelniania pu2.0
   • 8.4.3. Protokół uwierzytelniania pu3.0
   • 8.4.4. Protokół uwierzytelniania pu3.1
   • 8.4.5. Protokół uwierzytelniania pu4.0
  • 8.5. Zabezpieczanie poczty elektronicznej
   • 8.5.1. Bezpieczna poczta elektroniczna
   • 8.5.2. PGP
  • 8.6. Zabezpieczanie połączeń TCP protokół SSL
   • 8.6.1. Ogólny obraz
    • Negocjowanie
    • Obliczanie klucza
    • Transfer danych
    • Rekord SSL
   • 8.6.2. Bardziej kompletny obraz
    • Negocjowanie w protokole SSL
    • Zamykanie połączenia
  • 8.7. Zabezpieczenia w warstwie sieciowej IPsec i sieci VPN
   • 8.7.1. IPsec i sieci VPN
   • 8.7.2. Protokoły AH i ESP
   • 8.7.3. Skojarzenia bezpieczeństwa
   • 8.7.4. Datagram IPsec
    • Podsumowanie usług protokołu IPsec
   • 8.7.5. IKE zarządzanie kluczami w protokole IPsec
  • 8.8. Zabezpieczanie bezprzewodowych sieci lokalnych
   • 8.8.1. Wired Equivalent Privacy (WEP)
   • 8.8.2. IEEE 802.11i
  • 8.9. Bezpieczeństwo operacyjne zapory i systemy wykrywania włamań
   • 8.9.1. Zapory sieciowe
    • Tradycyjne filtry pakietów
    • Stanowe filtry pakietów
    • Brama aplikacyjna
   • 8.9.2. Systemy wykrywania włamań
    • Snort
  • 8.10. Podsumowanie
  • Pytania i problemy do rozwiązania
   • Rozdział 8. Pytania kontrolne
  • Problemy
  • WYWIAD Z Steven M. Bellovin
 • Rozdział 9. Sieci a multimedia
  • 9.1. Multimedialne aplikacje sieciowe
   • 9.1.1. Cechy obrazu
   • 9.1.2. Cechy dźwięku
   • 9.1.3. Rodzaje multimedialnych aplikacji sieciowych
    • Strumieniowa transmisja zapisanego obrazu i dźwięku
    • Transmisja głosu i obrazu na potrzeby rozmów (VoIP)
    • Strumieniowa transmisja obrazu i dźwięku na żywo
  • 9.2. Strumieniowa transmisja zapisanego wideo
   • 9.2.1. Strumieniowanie UDP
   • 9.2.2. Strumieniowanie HTTP
    • Wstępne pobieranie wideo
    • Bufor aplikacji klienckiej i bufory TCP
    • Analiza strumieniowania wideo
    • Wcześniejsze kończenie wyświetlania i zmiana punktu odtwarzania
  • 9.3. Technologia VoIP
   • 9.3.1. Ograniczenia usługi best-effort
    • Utrata pakietów
    • Opóźnienie międzywęzłowe
    • Fluktuacja pakietów
   • 9.3.2. Usuwanie fluktuacji po stronie odbiorcy
    • Stałe opóźnienie odtwarzania
    • Adaptacyjne opóźnienie odtwarzania
   • 9.3.3. Eliminowanie skutków utraty pakietów
    • Wyprzedzająca korekcja błędów (FEC)
    • Przeplatanie
    • Ukrywanie błędów
   • 9.3.4. Studium przypadku VoIP na przykładzie aplikacji Skype
  • 9.4. Protokoły używane przez interaktywne aplikacje czasu rzeczywistego
   • 9.4.1. RTP
    • Podstawy RTP
    • Pola nagłówka pakietu RTP
   • 9.4.2. SIP
    • Nawiązywanie połączenia ze znanym adresem IP
    • Adresy SIP
    • Komunikaty SIP
    • Translacja nazw i lokalizowanie użytkowników
  • 9.5. Wspomaganie transmisji multimediów w sieciach
   • 9.5.1. Wymiarowanie sieci best-effort
   • 9.5.2. Udostępnianie usług wielu klas
    • Scenariusze objaśniające
    • Dziurawe wiadro
    • Dziurawe wiadro+kolejkowanie WFQ = możliwość obliczenia maksymalnego opóźnienia pakietu w kolejce
   • 9.5.3. Diffserv
   • 9.5.4. Gwarancje jakości usług na poziomie połączenia rezerwowanie zasobów i zatwierdzanie połączeń
  • 9.6. Podsumowanie
  • Pytania i problemy do rozwiązania
   • Rozdział 9. Pytania kontrolne
  • Problemy
  • WYWIAD Z Henning Schulzrinne
 • Źródła

Dodaj do koszyka

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2019 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.