reklama - zainteresowany?

Sieci VPN. Zdalna praca i bezpieczeństwo danych. Wydanie II rozszerzone - Helion


ebook
Autor: Marek Serafin
ISBN: 978-83-246-7933-1
stron: 248, Format: ebook
Data wydania: 2013-04-25
Księgarnia: Helion

Cena książki: 23,50 zł (poprzednio: 47,00 zł)
Oszczędzasz: 50% (-23,50 zł)

Dodaj do koszyka

Tagi: Bezpieczeństwo sieci | Konfiguracja sieci | Protokoły | Sieci bezprzewodowe

Poznaj działanie i wykorzystaj w praktyce metody tworzenia tuneli VPN.

 • Na czym oparty jest standard SSL
 • Jak działa protokół IPSec
 • Jak skonfigurować tunele VPN w systemach Linux, Windows i routerach Cisco?
 • Jak w bezpieczny sposób połączyć oddziały firmy?

Rozwój sieci pozwolił wielu firmom i organizacjom na sprawną i szybką komunikację i tym samym otworzył nowe perspektywy dla tych pracowników, którzy z różnych względów wykonują swoje obowiązki poza biurem. Niestety -- zdalny dostęp do firmowej infrastruktury IT niesie ze sobą także zagrożenia związane z możliwością utraty, uszkodzenia lub wydostania się na zewnątrz cennych danych. Rozwiązaniem tego problemu są łącza szyfrowane, nazywane VPN. Jeśli chcesz stworzyć właśnie taką możliwość bezpiecznej choć zdalnej pracy w Twojej firmie, z tego podręcznika dowiesz się jak to zrobić!

Książka "Sieci VPN. Zdalna praca i bezpieczeństwo danych. Wydanie II" to drugie, poszerzone wydanie praktycznego przewodnika dla administratorów sieci firmowych, którzy zajmują się wdrażaniem rozwiązań umożliwiających pracę na odległość. Ten bestsellerowy podręcznik opisuje wszystkie aspekty konfigurowania tuneli VPN z wykorzystaniem protokołów IPSec oraz SSL w systemach Linux, Windows oraz routerach Cisco. Czytając ją poznasz standard SSL, zasady generowania certyfikatów, a także zrozumiesz zasadę działania protokołu IPSec. Analizując zawarte w książce przykłady, nauczysz się otwierać zdalny dostęp do sieci korporacyjnej, łączyć oddziały firmy za pomocą IPSec i uruchamiać tunele VPN w urządzeniach mobilnych.

 • Zagrożenia wynikające z konstrukcji protokołu TCP/IP
 • Przesyłanie danych z wykorzystaniem SSL
 • Generowanie kluczy i certyfikatów
 • Zapewnianie pracownikom zdalnego dostępu do zasobów firmy
 • Instalacja i konfiguracja programu OpenVPN
 • Tunele VPN w urządzeniach mobilnych
 • Implementacja IPSEC/L2TP w systemie Linux
 • Konfiguracja IPSec w routerach i Cisco
 • Konfiguracja VPN w systemach Windows Server
 • Metody łączenia oddziałów firmy w systemach Linux, Cisco, Windows

Otwórz bezpieczny, zdalny dostęp do sieci!

Dodaj do koszyka

Spis treści

Sieci VPN. Zdalna praca i bezpieczeństwo danych. Wydanie II rozszerzone eBook -- spis treści

Przedmowa (9)

Rozdział 1. Wstęp (11)

Rozdział 2. Słabość protokołów sieciowych i związane z tym problemy (13)

Rozdział 3. SSL jako standard bezpiecznego przesyłania danych (15)

 • 3.1. Historia i znaczenie protokołu SSL (15)
  • 3.1.1. Przebieg nawiązania połączenia SSL (16)
  • 3.1.2. Znaczenie zaufanego certyfikatu (17)
 • 3.2. Generowanie certyfikatów przy użyciu programu OpenSSL (17)
  • 3.2.1. Tworzenie własnego CA (18)
  • 3.2.2. Tworzenie klucza prywatnego dla serwera (20)
  • 3.2.3. Generowanie wniosku o wystawienie certyfikatu (20)
  • 3.2.4. Wystawianie certyfikatu dla serwera (21)
  • 3.2.5. Ściąganie hasła z klucza prywatnego serwera (22)
  • 3.2.6. Unieważnianie certyfikatów (22)
  • 3.2.7. Generowanie listy CRL (unieważnionych certyfikatów) (22)
  • 3.2.8. Sprawdzenie ważności certyfikatu (23)
  • 3.2.9. Różne formaty certyfikatów (23)
 • 3.3. Kompilacja biblioteki OpenSSL ze źródeł (24)
 • 3.4. Graficzne nakładki do programu OpenSSL (25)
 • 3.5. Generowanie certyfikatów w środowisku Windows Server 2003 (27)

Rozdział 4. Tunelowanie portów (33)

 • 4.1. Program Stunnel (34)
  • 4.1.1. stunnel.conf (37)
  • 4.1.2. Przykład 1 (39)
  • 4.1.3. Przykład 2 (41)
 • 4.2. Tunele SSH (43)
  • 4.2.1. Przykład 1 (43)
  • 4.2.2. Przykład 2 - SSH jako Socks Proxy (44)
  • 4.2.3. Przykład 3 - tunele z przekazywaniem zdalnym (45)
  • 4.2.4. Przykład 4 - tunel UDP po SSH (48)

Rozdział 5. OpenVPN - praktyczna implementacja tuneli VPN (51)

 • 5.1. Instalacja (51)
  • 5.1.1. Instalacja w systemie Linux Debian (52)
  • 5.1.2. Instalacja przez kompilację źródeł programu (Linux) (52)
  • 5.1.3. Instalacja pod systemami MS Windows (56)
 • 5.2. Konfiguracja OpenVPN (58)
 • 5.3. Praktyczny przykład - zdalny dostęp do zasobów firmy dla pracowników (59)
  • 5.3.1. Generowanie certyfikatów SSL (60)
  • 5.3.2. Konfiguracja po stronie serwera (61)
  • 5.3.3. Uruchomienie usługi serwera OpenVPN (63)
  • 5.3.4. Konfiguracja klienta (64)
 • 5.4. Bardziej złożona konfiguracja z wieloma użytkownikami (67)
  • 5.4.1. Przypisywanie stałych adresów IP użytkownikom (68)
  • 5.4.2. Pliki ustawień użytkowników w katalogu ccd (68)
  • 5.4.3. Tworzenie pliku dostep.txt (69)
  • 5.4.4. Testowanie (70)
  • 5.4.5. Logowanie zdarzeń do pliku (71)
 • 5.5. Unieważnianie certyfikatów (72)
 • 5.6. Łączenie oddziałów firmy (74)
  • 5.6.1. Przykład rozwiązania z routerem (75)
  • 5.6.2. Tunel VPN z mostkowaniem (79)
  • 5.6.3. Tunel VPN z mostkowaniem w Windows XP (84)
 • 5.7. OpenVPN w Windows Server z uwierzytelnianiem przez Active Directory (87)
  • 5.7.1. Konfiguracja serwera (87)
  • 5.7.2. Konfiguracja klienta (89)
 • 5.8. OpenVPN w systemach Windows Mobile (PDA) (91)
  • 5.8.1. Instalacja (91)

Rozdział 6. IPSec (95)

 • 6.1. IPSec a translacja adresów (maskarada) (98)

Rozdział 7. IPSec w systemie Linux (101)

 • 7.1. IPSec - przygotowanie środowiska w systemie Linux (101)
 • 7.2. Instalacja programu OpenSWAN (102)
 • 7.3. Praktyczny przykład - brama IPSec/VPN dla użytkowników mobilnych (104)
  • 7.3.1. Konfiguracja bramy IPSec (Linux) (105)
  • 7.3.2. Uruchomienie tunelu (109)
 • 7.4. Konfiguracja klienta Windows (110)
 • 7.5. Debugowanie połączenia (113)
 • 7.6. Konfiguracja z uwierzytelnieniem przez certyfikaty (114)
  • 7.6.1. Konfiguracja OpenSWAN z wykorzystaniem certyfikatów (115)
 • 7.7. Import certyfikatów w systemie Windows (116)
  • 7.7.1. Konfiguracja połączenia (121)
 • 7.8. Dostęp z urządzeń PDA - Windows Mobile 2003, 2005, 2006 (124)
 • 7.9. Łączenie oddziałów firmy tunelem IPSec (125)

Rozdział 8. Cisco - łączenie oddziałów firmy. Site-to-Site IPSec Tunnel (131)

 • 8.1. Access-listy w routerach Cisco (133)
 • 8.2. Łączenie oddziałów firmy - praktyczny przykład (135)
 • 8.3. Debugowanie połączenia (138)
 • 8.4. Łączenie oddziałów firmy z tunelowaniem GRE (141)
 • 8.5. IPSec z GRE - konfiguracja z trzema routerami (145)
 • 8.6. Łączenie oddziałów firmy z mostkowaniem (152)
 • 8.7. Łączenie oddziałów firmy Cisco-Linux (154)

Rozdział 9. Cisco - zdalny dostęp VPN dla pracowników (159)

 • 9.1. Zdalny dostęp pracowników - konta przechowywane lokalnie na routerze (159)
 • 9.2. Konfiguracja klienta VPN (163)
 • 9.3. Zdalny dostęp pracowników - uwierzytelnianie przez RADIUS (164)
  • 9.3.1. Instalacja MS IAS (164)
  • 9.3.2. Konfiguracja routera (169)
 • 9.4. Uprawnienia do zasobów w sieci wewnętrznej (170)
  • 9.4.1. Ruch przechodzący przez tunel VPN (split tunneling) (171)
  • 9.4.2. Filtracja ruchu w tunelu VPN (172)

Rozdział 10. Cisco ASA (175)

 • 10.1. ASA jako brama VPN dla pracowników (176)
 • 10.2. ASA jako brama SSL-VPN (WEB-VPN) (181)
  • 10.2.1. Konfiguracja SSL-VPN w ASA przez SDM (181)
  • 10.2.2. Połączenie testowe (185)

Rozdział 11. Windows Server jako brama VPN (189)

 • 11.1. Konfiguracja usługi Routing i dostęp zdalny (191)
 • 11.2. Konfiguracja klienta (197)
 • 11.3. Dostęp do VPN na podstawie członkostwa w grupie w Windows 2003 (200)
 • 11.4. Dostęp do VPN na podstawie członkostwa w grupie w Windows 2008 (205)
 • 11.5. Tablica routingu po stronie klienta (208)
 • 11.6. Firewall - filtrowanie ruchu wewnątrz tunelu VPN (211)
  • 11.6.1. Postępowanie w systemie Windows 2003 (211)
  • 11.6.2. Postępowanie w systemie Windows 2008 (212)
  • 11.6.3. Dodawanie nowej reguły filtru (213)
 • 11.7. SSTP - nowy protokół dostępu VPN (214)

Rozdział 12. Łączenie oddziałów firmy z wykorzystaniem systemów Windows Server 2003 (215)

 • 12.1. Konfiguracja lokalizacji 1 - Gliwice (216)
 • 12.2. Konfiguracja lokalizacji 2 - Bytom (220)
 • 12.3. Konfiguracja zabezpieczeń IPSec (221)
 • 12.4. Debugowanie połączenia (222)

Rozdział 13. Połączenia VPN w systemach Windows Mobile (223)

 • 13.1. Konfiguracja Windows Mobile z uwierzytelnianiem przez klucz współdzielony (PSK) (223)
 • 13.2. Konfiguracja Windows Mobile z certyfikatami (224)

Rozdział 14. Konfiguracja połączenia IPSec w routerach Linksys (227)

 • 14.1. Połączenie typu Site-to-Site (228)
  • 14.1.1. Współpraca z innymi urządzeniami (229)
 • 14.2. Zdalny dostęp dla pracowników (230)

Rozdział 15. Podsumowanie (233)

 • 15.1. Przydatne linki (234)

Skorowidz (237)

Dodaj do koszyka

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2020 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.